Geïnteresseerden Frequently Asked Questions ISO

Memo
Bestemd voor:
Betreft:
Van:
Datum:
Geïnteresseerden
Frequently Asked Questions ISO 9001:2015 Wat gaat er
veranderen?
Rob Vriens
4 september 2014
Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn
Tel. 055 539 33 93
Fax 055 539 34 94
[email protected]
www.kiwa.nl
Q: Hoe maakt men het leiderschap-element aantoonbaar, wat verwacht de certificerende instelling?
(Q: Hoe gaat het onderdeel leiderschap in de praktijk getoetst worden en hoe kun je dat als bedrijf
aantoonbaar maken?)
We zullen de leidinggevende op zijn verantwoordelijkheidsgebied toetsen en we willen dan weten of deze
persoon de doelstellingen van de organisatie in eigen bewoordingen kan weergeven.
Q: De risicoanalyse staat in de nieuwe norm veel centraler. Is een invulling in jaarplannen een goede
insteek om te starten? Of moet specifieker gedacht worden?
Het moet specifieker. Zowel ten aanzien van het management, maar ook zeker in het proces zelf én in de
management of change situatie.
Q: Hoe wordt door Kiwa omgegaan met het ontbreken (als dat zo blijft) van een vereist
kwaliteitshandboek, gedocumenteerde processen en verplichte registraties? En hoe verandert dat het
Fase 1 onderzoek?
Wij zullen, net als onze collega Certificerende Instellingen, objectief vaststellen of de informatie
gedocumenteerd is, in welke vorm dan ook. Of dat nu de conventionele wijze is of de iPad wijze, maakt niet
uit. Het Fase 1 onderzoek is nu al meer dan zuiver een document beoordeling. Dat verandert niet. We zullen
tijdens Fase 1 blijven vaststellen of het managementsysteem gereed is voor implementatieonderzoek.
Q: Voorheen konden elementen uit hoofdstuk 7 worden uitgesloten. Hoe zit dat in de nieuwe norm?
En daaraan gerelateerd: kan ik bijvoorbeeld paragraaf 8.4 uitsluiten?
Zover nu bekend kan er in de nieuwe norm inderdaad niet worden uitgesloten. Binnen het toepassingsgebied
zijn alle aspecten van toepassing. Let op: De discussie omtrent dit onderwerp gaat voort en zal mogelijk (nog)
leiden tot wijzigingen in de norm.
Q: Is de paragraaf over kennis al ingevuld als je voldoet aan de eisen uit bijvoorbeeld de VCA
checklist, over kennis en opleiding?
U doelt waarschijnlijk op het hoofdstuk Competences. In de norm is dit verder uit de doeken gedaan. U zult
moeten vaststellen of medewerkers voldoen aan de vooraf vastgestelde competenties. Dat mag op basis van
opleiding, maar ook toetsen is daarbij een mogelijkheid. Of daarmee wordt voldaan aan de eisen zoals die
worden gesteld in een ander schema mag niet gesteld worden.
Q: Hoe kijkt Kiwa aan tegen het ontbreken van een eis rondom het nemen van preventieve
maatregelen?
Alhoewel de term ‘Preventieve maatregelen’ is verdwenen komt het aspect in het onderwerp risico’s en
kansen dubbel en dwars terug.
Frequently Asked Questions ISO 9001:2015 Wat gaat er veranderen?
Q: De directiebeoordeling wordt vaak gezien als een kwaliteitsfeestje. Waarom is deze paragraaf niet
aangepakt om daarmee te stimuleren dat het veel integraler in bijvoorbeeld het planning- en
controlproces opgenomen wordt?
De paragraaf is inderdaad niet aangepast. De aspecten ‘risico en kansen’, en ‘management of changes’
adresseren de integrale aanpak op het moment dat het nodig is.
Q: Kan er een voorbeeld gegeven worden van een kwaliteitsdoelstelling die voldoet aan de
aangescherpte eisen in de norm?
De veelheid aan verschillende markten die Kiwa bedient en nu ook in het webinar betrokken zijn, maakt het
moeilijk om een voor iedereen verduidelijkend voorbeeld te noemen. We nodigen u graag uit om hierover in
een nader oriënterend (persoonlijk) gesprek van gedachten te wisselen.
Q: Kan de nulmeting worden meegenomen in de reguliere audit?
Nee, dat is helaas niet mogelijk.
Q: Kan ik al starten met het verlaten van het 'moeten' in de huidige norm en overgaan naar de nieuwe
aanpak?
Ja dat kan. Maak gebruik van de Cross Reference tabel zoals Kiwa die publiceert. U kunt ook gebruik maken
van de Cross Reference zoals ISO.org deze publiceert. U voorkomt daarmee eventuele vervallende eisen ‘te
vergeten’.
Deze vraag is eerder gesteld en ook als zodanig reeds beantwoord.
Q: Gelden ERP-systemen zoals exact Synergy, waarin workflows zitten, als gedocumenteerde
informatie, in de nieuwe norm?
Natuurlijk, gedocumenteerde informatie mag in welke vorm dan ook. Of het daarbij –bij wijze van spreken–
gaat om een ‘de achterkant van een sigarendoosje’ of een ERP/CRM systeem mag geen verschil maken.
Q: Kan ik de hand-outs van de presentatie ontvangen?
Ja. De presentatie zelf wordt ter beschikking gesteld als film. De Prezi krijgt u ook via een link aangeboden.
Q: Als je ISO 9001 en ISO 14001 hebt en de hercertificering loopt niet gelijk, wordt dan het ene
systeem tegen de nieuwe norm getoetst en het andere systeem nog tegen de oude norm tijdens een
controle audit?
Betracht hierbij de hoogste mate van efficiency. Probeer zoveel mogelijk te combineren. In dit concrete geval
loopt de introductie van de nieuwe normen gelijk op en kunnen ze dus ook op een gelijk tijdstip ‘geaudit’
worden.
-2-