Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 377 ("Protocol van

Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 377 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen
(waarin sedert de 16de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17de eeuw "allerhande akten")
jaarprotocol lopende (tenzij anders vermeld) van gezworen Maandag tot gezworen Maandag.)
1683
12 maart 1683
377/I-10-10v
Borgemeesters van Udenhout jan Goijaert Heeren en Peter Jan Vermeer
Zetters: Willem Gerit Ariens, Joost Jan vande Pasch, Jan Laureijs Coolen en Heijliger Elias Brock
22 maart 1683
377/I-12
Berbel weduwe Adriaen Goijaert Simons verklaart dat één van haar vijf kinderen, genaamd Denis Ariens, is
overleden op 28 februari 1683 in Venloon, nalatende 1/5 deel in een huisje en erf in Udenhout en twee kleine
perceeltjes broekveld. De schepenen van Oisterwijk verklaren dat deze goederen niet taxabel zijn.
4 juni 1683
377/I-17-18
Adriaan Adriaan Breeckelmans, wiens moeder was Maijken Joost Jan Emmen, geassisteerd door Aert Jan
Adriaen Breeckels, en Wouter Matheus Joosten als zijn toeziend voogd, Cornelis Jan Driessen als man van
Jenneken dochter van Adriaen Breeckelmans en Maijken Joosten, Laureijs Jan van Rijswijck en Wouter Jan
van Laerhoven als voogden van Maria dochter Adriaen Breeckelmans en Maijken Joost Jan Emmen en
Adriana Goijaert Vermeer huisvrouw van Jan Adriaen Breeckelmans, met Goijaert Vermeer haar vader,
mede voor de vs. Adriaen Breeckelmans die ziek thuis zit, maken een erfdeling van de goederen die hen
vandaag door successie zijn aangekomen
Eerste lot van Cornelis Jan Driessen
1. land en weiland genaamd het Gelut, 2 lopen 13 roeden, te Udenhout, bij de creijten moolen
e.z. Adriaen Marten Peters, a.z. weduwe Jan Joost Jan Emmen, e,e, de gemene straat, a.e. de graaf van
Overnie (?)
2. akkerland, genaamd de Ven acker, 1,5 lopen, als voor
e.z. Laureijs Henrick Verhoeven, a.z. en e.e. weduwe Jan Ariens van Deursen, a.e. heilige geest van
Oisterwijk
3. erf genaamd den Achtersten beemd, 4 lopen, als voor
e.z. jonker Jegers, a.z. Jan Adriaen Breeckels, e.e. heer Casteren, a.e. het tweede lot
tweede lot van Maria Arien Breeckels
1. akkerland, genaamd de Weij, te Udenhout
e.z. weduwe Jan Arien Gevers, a.z. weduwe Jan Joost Jan Emmen, e.e. Jan Peter Denis, a.e. Adriaen Aerts
2. akkerland, 1,5 lopen, te Berkel
3. beemd te Berkel
belast met een 11 stuivers 10 penningen cijns jaarlijks aan het bisdom van den Bosch
derde lot van Adriaen en Jan Adriaen Breeckels
1. te Berkel (huis)
2. akkerland, 4,5 lopen, te Udenhout
e.z. Arien en Jan Breeckels, a.z. Jan Laureijs van Abeelen, e.e. Arien en Jan Breeckels, a.e. vorig perceel/lot
3. akkerland, 2 lopen, genaamd Smis acker, te Udenhout
e.z. Aert Jan Breeckels, a.z. de gemene straat, e.e. Jan Ariens van Besouwen, a.e. het eerste perceel
4. 4 lopen hei in de Hooghe heij in Helvoirt
de Smis acker moet onderhouden een half hecken
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008
13 november 1683
377/I-26v
Peeter Peter van Doesborgh, voor 1/4 deel, Jan Jan Appels, voor 1/4 deel, Adriaen Laureijs Colen en Jan
Jan Appels als erfgenamen van Adriaen Adriaen Breeckelmans, Adriaen Laureijs Coolen ook voor de
verdere erfgenamen van Adriaen Adriaen Breeckelmans samen voor 1/3 deel
doen handlichting van 3/4 deel in een moerveld, meest uitgedolven, te Udenhout in den Brant
e.z. Jan Henrick Stevens, a.z. weduwe Henrick Peeters, e.e. kinderen Jan Cornelis Freijssen, a.e.
erfgenamen Peter Lambert Vuchts
ten behoeve van Jan Dircx van Grevenbroeck
13 november 1683
377/I-26v-27
Adriaen Laureijs Coolen doet handlichting van een broekveld, 4 lopen, te Udenhout, in de Gruenstraet
e.z. Jan Cornelis Vermeer, a.z. Adriaen Laureijs Coolen, e.e. kinderen Aert Jan Vermeer, a.e. jonker van
Baelen
t.b.v. Jan Dircx van Grevenbroeck
20 november 1683
377/28-32
Adriaen en Anthonij, broers, zonen van wijlen Aert Niclaes Lomberts en wijlen Helena Willem Joost
Schouten, Marten Huijberts van Liemdt en Jacob Lomberts als voogden over de vijf kinderen van Willem Aert
Niclaes Lomberts, Peter Ariens van Abeelen en Marten Wouters van Abeelen als voogden van de kinderen
van Joost Aert Lomberts, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders en grootouders
1ste lot Anthonij Aert Lomberts
o.a.
1/4 deel onbedeeld in een heesterbos met de grond, 4 lopen, te Udenhout
zuid erfgenamen Peter Jan Goijaerts, a.z. Adriaen Henrick Andriesse, e.e. Dirck van Noort te Turnhout, a.e.
de heren van Eijnthoven
2de lot Adriaen Lomberts
o.a.
1/4 deel in een hooibeemd, in het geheel 18 lopen, te Udenhout op het Hooghout
e.z. Jan Peter van de Voort, a.z. verder rondom in de gemeint
1/4 deel onbedeeld in een heesterbos, 4 lopen, te Udenhout aan de Geselse straet
e.z. Peter Jan Goijaerts,a.z. Adriaen Henrick Driesse, e.e. het convent van Eijnthoven, a.e. Dirck van Oirt
3de lot kinderen Joost Lombarts
niets in Udenhout
4de lot kinderen Willem Aert Lomberts
o.a.
heibodem, 4 lopen, te Udenhout aan het Hooghout
e.z. Wouter Adriaen Martens van Abeelen, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. Jan Peter vande Voort
14 december 1683
377/36-39v
Henrick en Jan, broers, zonen van wijlen Aert Henrick Jans en wijlen Jenneken Henrick Aert Matheus, Jan
Peter vande Laeck als man van Cathalijn, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
3de lot Jan Peter vande Laeck
1. 3/4 deel onbedeeld in een woonhuis en erf, hof, akkerland en weiland, 10 lopen, te Udenhout aan de
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008
Santcant
e.z. Henrick Willem Claes, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. de gemene straat, a.e. de gemene lei
2. 1/4 deel onbedeeld in akkerland genaamd den Hoogen acker, 2,5 lopen, als voor
e.z. Henrick Willem Claes, a.z. (niet ingevuld), e.e. de gemene straat, a.e. Henrick Willem Claes
3. 3/4 deel onbedeeld in een weiveld, 4 lopen, als voor
e.z. Henrick Willem Claes e.a., a.z. en e.e. de gemene lei, a.e. Henrick Willem Claes e.a.
4. 3/4 deel onbedeeld in een heiveld, 3 lopen, zuidwaarts, als voor
e.z. Henrick Willem Claes, a.z. (niet ingevuld), e.e. Henrick Willem Claes, a.e. de gemeint
5. 3/4 deel onbedeeld in de helft van akkerland, waarover een voetpad loopt, 2,5 lopen, te Haaren
13 januari 1683
377/I-42-43v
Quirijn Peter Robben en zijn huisvrouw Maria Jan Adriaen Jacobs de Mulders leven gescheiden van tafel en
bed en regelen hun huishouding.
Met handtekening van Crijn en Marie en Adriaen Cornelis van Baest en Michiel Adriaen Pieren als
assistenten van Maria.
27 april 1683
377/I-46-46v
Testament van Jan Willem Borchmans en Maria Peeter van de Pas zijn huisvrouw die ziek in bed ligt en haar
testament opmaakt.
Met handtekeningen van hen beiden en de schepenen Jan Embert Sijmons en Frans de Loos
21 juni 1683
377/I-47-49v
inventaris door Heijliger Elias Brock weduwnaar van Adriana Jan Robben van de erfhavelijke goederen die
Heijliger en Adriana samen bezeten hebben
Deze inventaris bevat een rijke opsomming van allerlei huishoudelijke artikelen, beddengoed, gereedschap.
Ik heb alleen enkele opvallende items opgenomen en het brouwgereedschap
o.a.
item een wiegh
item een Bierstellingh
item ses Bier Tonnen ende twaelff halff vaten
noch een kijneken
item een hoij seijsie
noch een heij seijsie
item een snij seijsie, met een haergetouw
item twee tinne mostaert schoteltiens
item acht tinne kommen
een tinne mostaert poth met een lepeltien
vijff tinne soutvaten
Brouwgetauw
inden eersten Brouketel
item een Brauw kuijp, met een treckvloot
item eenen koelback
noch een Buijstel kuijp
item eenen eijseren stick rieck met eenen houter
item een trechter
item twee vlooten
item vijf drinck potten
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008
item eenen spigel
item een Brandewijns kan
12 juni 1683
377/I-50-52v
Inventaris van de nagelaten erfhavelijke goederen van Joost Art Lombarts, en diens weduwe Josina Henrick
Aerts, en die Josina volgens het landrecht haar leven lang mag blijven gebruiken
Dit is een hele uitgebreide inventaris met allerlei huishoudelijke artikelen en gereedschappen. Ik heb alleen
enkele bijzonderheden genoemd.
item vier schut heckens, met een quaij kist sonder scheer
item vier schilderijkens, met eenen spigel
9 januari 1683
377/II-2v
Wouter Willem Vorsters als man van Margreta Lenaert Cornelissen, nagelaten weduwe van Marten Jan
vande Wouw
doen afstand van hun tochtrecht in een cijnsboek genaamd den Amelroijsen chijns, leenroerig aan het
leenhof van Kerckhoven, dat tegenwoordig eigendom is van mevrouw de douairière van de heer Charles
Anthoine van Vladeracken
t.b.v. Martinus Cornelis Verbeeck, zoon van eveneens Margreta Lenaerts
9 januari 1683
377/II-2v-3
Martinus zoon Cornelis Verbeeck en Margreta laatst weduwe van Marten Jansen vande Wouw, oud omtrent
22 jaar, geassisteerd door zijn voogd Jan Embert Sijmon
verkoopt aan Theodorus van Esch t.b.v. Wouter van Esch
het cijnsboek, genaamd het Amelroijsen chijnsboeck, met alle gerechtigdheden daarin, achterleen te
verheffen aan het hof van Kerckhoven dat tegenwoordig eigendom is van mevrouw de douairière van de
heer Charles Anthoine van Vladeracken
voor de som van 300 gulden
18 januari 1683
377/II-4v-5
Adriaen Huijbert de Brouwer, weduwnaar van Neesken Jan Lodewijcx,
doet afstand van zijn tochtrecht t.b.v. Bartel Hendricx van Gestel en Peter Daniels van Doormaelen t.b.v. zijn
onmondige kind
1. in een stuk land en boomgaard, 1,25 lopen, te Oisterwijk op de Locht
e.z. Peter Jan Lodewijcx, a.z. het onmondige kind van Pauwels Jans, e.e. Joorden Wouters, a.e. de straat
2. akkerland, 0,75 lopen, als voor
e.z. Peter Jan Lodewijcx, a.z. onmondige kinderen Adriaen Bressers, e.e. Christiaen Pauwels, a.e. de
gemene straat
De voogden verkopen deze percelen meteen door aan Peter Jan Lodewijcx
De schepenen van Oisterwijk keuren deze verkoop van erfgoederen goed
22 januari 1683
377/5-5v
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008
Heijltien dochter wijlen Aert Huijbert Bauwens en weduwe van Jan Jansen de Cort, uit kracht van testament
verkoopt aan Hendrick Adriaen Hamers
1. akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout
e.z. Cornelis Anthonis Jan Goijaerts c.s., a.z. Roeltjens dijck, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Joost Jan
Gijsberts
2. akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Gerrit Peter van Doorn,a.z. Cornelis Anthonissen Jan Goijaerts c.s., e.e. kinderen Joost Jan Gijsberts,
a.e. de gemene straat
voor de som van 164 gulden
23 januari 1683
377/5v-6
Willem Anthonis Jan Henricx Emmen, wiens moeder was Gertruijt Willems,
verkoopt aan Embert Jan van Strijthoven
akkerland, 20 roeden, te Udenhout bij Brabants hoeck
e.z. Embert Jan van Strijthoven, a.z. Embert Dirck Appels, b.e. de gemeint
belast met jaarlijks 4 kannen rogge aan de heilige geest te Oisterwijk
voor de som van 36 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders na deling op 8 maart 1677 te Oisterwijk
27 januari 1683
377/II-6v
Zeger Elis Jan Brocken
verkoopt aan Jan zoon wijlen Jan Peter Wouters
broekveld, 5 lopen, te Udenhout in de Alert
e.z. Aert Jan Vermeer, a.z. Jan Adriaen van Deursen, de hool van de sloot hoort bij dit erf, e.e. Jan Jan
Vermeer, a.e. Jan Jan Appels, de hool van de sloot hoort bij dit perceel
belast met jaarlijks 3 stuivers min een oortje of drie stuivers en een oortie cijns aan Melchior Donckers
ende te wegen die wecht met recht sijn hebbende
voor de som van 110 gulden
verkoper aangekomen door erfdeling van Elis Jan Brocken
1 februari 1683
377/II-6v-7
Taxatie van de nagelaten goederen van Maijcke Jan Zeijkens, overleden op 1 januari 1683 in Venloon
de onbedeelde helft in 8 lopen land in verschillende percelen, te Udenhout op de Molestraet
de onbedeelde helft in 3,5 lopen broekveld
de helft in twee heiveldekens, samen 4 lopen,
belast met jaarlijks 5 lopen rogge aan Aert Doncker te sBosch
getaxeerd op 115 gulden
8 februari 1683
377/II-7-7v
Peter Bernaert Baijens als man van Lijsken dochter Denis Laureijs Schapendonck
verkoopt aan Adriaen Cornelis van IJerssel
1. broekveld, 7 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008
e.z. Wijnant Denis Schapendonck, a.z. Jan Adriaens van Deursen, e.e. weduwe Jan Gerrit van
Broeckhoven, a.e. Jan vander Meulen e.a.
met recht van overweg voor Jan Ariens van Deursen en het erf van de weduwe Adriaen Goijaert Sijmons
2. weiveld, 3 lopen, als voor
e.z. Joost Jansen vande Pasch, a.z. en e.e. Jan Ariens van Deursen, a.e. de gemene straat
voor de som van 290 gulden
17 februari 1683
377/II-9v-10
Lijsken dochter Gijsbert van IJerssel, wier moeder was Neeltje Aerts
verkoopt aan Hendrick Gijsbert van Iersel
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in Brabantshoeck
e.z. Hendrick Daniels, a.z. Hendrick van IJerssel, e.e. weduwe Philips Verbeeck, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de heer Slingelant
voor de som van 34 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders volgens deling te Oisterwijk op 21 december 1671
12 maart 1683
377/II-11v-12
Maijken Jan de Groot weduwe Lambert Lambert Robben, mede met Jan Jan de Groot als haar voogd en als
voogd van haar kinderen bij Lambert Robben
verkoopt aan Laureijs Adriaen van Buel
1. akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan de Houtse straet
e.z. Cornelis Aert Leppers, a.z. Denis Schapendonck, e.e. de gemene straat, a.e. heer van Wittenhorst
belast met jaarlijks 3 lopen rogge in een meerdere pacht aan de abdij van st. Gertrudis te Leuven
2. akkerland, 1 lopen 30 roeden, te Berkel
voor 267 gulden
18 mei 1683
377/II-16-16v
Gijsbert Dielis Pennincx als man van Hester Aert Lamberts
verkoopt aan Jan Ariens van Cappel
akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout in de Hoochoutse ackeren
e.z. kinderen Jan Hendrick Emmen, a.z. Jan Jan de Cort, e.e. Marten Jan van Abeelen e.a., a.e. kinderen
Peter Willem Rijswijcx
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht aan procureur Rotterdam
voor de som van 42 gulden
8 juni 1683
377/II-19-19v
Taxatie van de nagelaten goederen van Peter Jan Stevens, jongeman, begraven op 15 mei 1683 in Loon op
Zant
de onbedeelde helft in akkerland, 6 lopen, te Udenhout in de Groenstraet
belast met jaarlijks 3 stuivers aan de domeinen van Brabant
getaxeerd op 120 gulden
de helft in een broekveld, 8 lopen, als voor bij de Strijthoeve
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008
getaxeerd op 40 gulden
26 juni 1683
377/II-20-20v
Cornelis van Hal als man van Anneken Jan van Straetsborgh, met toestemming van de schepenen van
Oisterwijk vanwege het niet betalen van een schepengelofte van 150 gulden en achterstal
verkoopt aan Thomas Jan van Beurden
woonhuis, en aangelegen erf, hof, akkerland, weiland, samen 2 lopen, te Udenhout bij de Creijtenmolen
e.z. weduwe Jan Aert Weijten, a.z. kinderen Claes Laureijssen, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Adriaen
Jan vander Sterren c.s.
voor de som van 399 gulden 10 stuivers
13 juli 1683
377/II-21v-22
Willem Gerrit Ariens als man van Maria Jan Bruer Turcx(?)
verkoopt aan Elis Aert Jan Breeckels
weiland en land, 5 lopen, te Udenhout in de Slimstraet
e.z. Jan Dircx van Grevenbroeck met een sloot tussen hen in die voor de helft bij dit perceel hoort, a.z. Jan
Claes Robbert Lamberts, met een sloot tussen hen in die voor de helft bij dit perceel hoort, e.e. kinderen Jan
Vrancken, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen uit het land genaamd de Spie aan de abdij van st. Gertrudis te
Leuven
en zal de Spier voorschreven wegen over het erf van Gerrit Jan Heunen
voor de som van 507 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
15 juli 1683
377/II-22-22v
Gijsbert Gijsberts als man van Lijsken dochter Gerit Cornelis wonende te Esch
verkoopt aan Jan Vromans, t.b.v. Jenneke weduwe mr. Jan Peijnenborch, die nu de gehele stede in bezit
heeft
1/4 deel in een stede bestaande uit een huis, schuur, bakhuis, hof, boomgaard,land en wei, bestaande uit
zeven percelen, te Udenhout in de Cuijl
belast met jaarlijks een sester rogge in een pacht van 1 zak rogge aan de weduwe Peijnenborch
belast met jaarlijks 1/4 deel in een pacht van 24 stuivers aan rentmeester Slingelandt
voor de som van 400 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders volgens akte voor notaris Van Asten te Oisterwijk op 15 maart
1683
9 augustus 1683
377/22v
Marten Wouters geeft aan dat zijn zuster Peterken Wouters op 15 juli in Venloon is overleden zonder
kinderen na te laten en ook geen erfgoederen behalve
1/3 deel in 1/3 deel van 8 lopen land te Udenhout aan de Zantcant, genoemd den Duijnacker "seer slecht
wesende"
belast met jaarlijks 4,5 gulden aan het gasthuis van Vucht
belast met jaarlijks een hertogcijns
getaxeerd op nihil
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008
10 augustus 1683
377/II-22v-23
Bastiaen Adriaen Bertens als man van Jenneke Joost Brabants
verkoopt aan Willem Jan Maes
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Houtse straet
e.z. Aert Joost Brabants, a.z. Hendrik Joost Brabants, e.e. Jan Huijbert Piggen, a.e. de gemene straat
voor de som van 62 gulden
31 augustus 1683
377/II-25
Willem zoon wijlen Anthonis Jans
verkoopt aan Wijnant Jan Aert Weijten
akkerland, 1,5 lopen, genaamd de Hel, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren
e.z. Jan Ariens, a.z. Jan Jan vande Pasch, b.e. heilige geest van sBosch
voor de som van 97 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door erfdeling van zijn ouders te Oisterwijk
31 augustus 1683
377/II-25v
Willem zoon wijlen Anthonis Jans
verkoopt aan Michiel Jan Peter Wouters
weiveld, 1,75lopen, te Udenhout op het Winckel, met de gerechtigheid van de steeg die bij dit erf hoort
e.z. Jan Ariens van Cappel, a.z. Jan Cornelis Steven, e.e. Jan Jan Willems, a.e. de steeg
belast met jaarlijks 16 stuivers 3 oort in een meerdere pacht aan Jan Adriaen Wouters op Giersbergen
voor de som van 60 gulden
verkoper aangekomen door erfdeling van zijn ouders te Oisterwijk
28 oktober 1683
377/II-26v
Adriaen zoon Claes Adriaens en Jenneke Jan Adriaen Breeckels
verkopen aan Peter Gerit Teurlincx
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de Gruen straet
e.z. Jan Willem Borghmans, a.z. kinderen Peter Teurlincx, e.e. Jan Cornelis Vermeer, a.e. Jan Jan Vermeer
voor de som van 150 gulden
29 oktober 1683
377/27-27v
Cornelis Hendrick Brent de jonge
verkoopt aan Laureijs Denis Cornelis
1. akkerland, genaamd het Gastvelt, 0,5 lopen, te Udenhout bij de Molestraet
e.z. erfgenamen Cornelis Peter Cleijn, a.z. erfgenamen Mathijs Adriaen Peters, e.e. de Clercks acker, a.e.
weduwe Hendrick Stevens
2. weiveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. Tijs Adriaen Peters, a.z. Peeter Jan Joncheer, e.e. Aert Hamers, a.e. de vrouwe van Venloon
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008
belast met jaarlijks 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan de armen van Oisterwijk
de bomen voor en achter de wei zijn al eerder aan de koper verkocht
voor de som van 192 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door successie van Gijsbert Peter Cleijn, zijn moederlijke grootvader, voor schepenen
van Venloon
25 november 1683
377/II-30-32
Omdat er onenigheid is ontstaan tussen de erfgenamen van Lijsken Peter Jacobs, huisvrouw van Adriaen
Adriaen Heunen, aan de ene kant en Henrick en Cornelis, zonen van Peeter Jan Wouters, en Adriaentie
Adriaen Heunen aan de andere kant,
Verschenen voor schepenen van Oisterwijk, Peter, Petronella en Willemke, kinderen van Vijver Peter
Jacobs, Adriaen Laureijs Jans als man van Joostien, mede voor Adriaen zijn broer, zonen Vijver Peter
Jacobs, en Henrick en Cornelis Peter Jan Wouters
De eerste comparanten transporteren aan Gerit Adriaen Peter Heunen en aan Adriaen Claes Peter Jacobs
o.a.
1. broekveld, 2 lopen, onbedeeld in een groter perceel genaamd het Leegh reijtien, te Udenhout in het
Broeck
2. 1/4 deel in een broekveld, te Udenhout en genaamd de Reijt
3. 1/4 deel in een broekveld genaamd het Gommelaer te Udenhout
4 december 1683
377/34-34v
Bartholt van Slingerlandt, rentmeester van de geestelijke goederen over het kwartier van Oisterwijk
er zijn achterstallige betalingen uit de goederen van Heijltien weduwe Wouter Peter vande Pasch, voor een
jaarlijkse rente van 20 lopen rogge, toebehorende aan het convent van de vrijheid van Oisterwijk
geheven uit
1. een woning, boomgaard, schuur, schop en aangelegen erven, 4 lopen, 38 roeden, te Udenhout op het
Winckel
oost Adriaen Jan van Giersbergen, west de gemeint van Udenhout, zuid Jan Jan Passe, noord weduwe
Adriaen Aert Neuten
2. akkerland, 1,25 lopen, als voor
oost Laureijs Driessen, west de hoeve van st. Anna gasthuis, noord Adriaen Peter vande Pasch, zuid Aert
Peter Goijaert Heeren
deze goederen worden verkocht aan Hendrick Daniel Jans
voor de som van 485 gulden
4 december 1683
377/34v-35
Bartholt van Slingerlandt, rentmeester van de geestelijke goederen over het kwartier van Oisterwijk
er zijn achterstallige betalingen uit de goederen van Heijltien weduwe Wouter Peter vande Pasch, voor een
jaarlijkse rente van 20 lopen rogge, toebehorende aan het convent van de vrijheid van Oisterwijk
geheven uit
1. akkerland, 5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. de hoeve van st. Anna gasthuis, a.z. Jan Jan vande Pasch, e.e. (niet ingevuld), a.e. st. Anna gasthuis
2. akkerland, 4 lopen, als voor
oost de Harense gemeint, west weduwe Anthonis Driesse, noord de gemeint, zuid kinderen Adriaen Claes
Scheijven
verkocht aan Abraham Verster en Jan de Gier
voor de som van 485 gulden
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008
7 december 1683
377/II-35-35v
Taxatie van de nagelaten goederen van Willemken Jan Jacobs, jongedochter, overleden te Udenhout op 28
november 1683
1. 1/7 deel onbedeeld in een huisje met 2 lopen erf, te Udenhout op de Houtse straet
belast met jaarlijks 30 stuivers aan Eijcken van Dungen te sBosch
getaxeerd op 18 gulden
2. 1/7 deel onbedeeld in akkerland, 2,5 lopen, als voor met een broekveld van 1,5 lopen, in het Udenhouts
broeck
getaxeerd op 18 gulden
9 december 1683
377/II-35v-37
Taxatie van de nagelaten goederen van Cathalijn Cornelis Ariens van Iersel, huisvrouw van Jan Jan vande
Pasch, overleden te Udenhout op (niet ingevuld) november 1683, zonder kinderen na te laten
1. huis, schuur en erf, 2 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Henrick Daniels, a.z. st. Anna gasthuis,
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan de heer van Deursen
getaxeerd op 50 gulden
2. akkerland, 3,5 lopen, als voor
e.z. st. Anna gasthuis, a.z. Gerit Jan van Rijswijck
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de heer Slingelant
getaxeerd op 120 gulden
3. weiveld, 3 lopen, als voor
e.z. Aert Peter Goijaert Heeren, a.z. Jan jan Appels
belast met jaarlijks 8 penningen cijns aan juffrouw Versteeghden
3. heiveld, 6 lopen, als voor met nog een perceel hei in de Hooghe Heije, 3 lopen,
getaxeerd op 65 gulden
5. de helft in akkerland, 3,5 lopen, als voor
e.z. secretaris Verster, a.z. Jan Jan Appels
getaxeerd op 70 gulden
6. de onbedeelde helft in akkerland, 1,25 lopen, als voor
e.z. Wijt Jan Aert Weijten, a.z. Joost Willems
7. de helft in wei of broekveld, 4 lopen, als voor in de Gommerse straet
e.z. vanden Broeck gasthuis, a.z. weduwe Claes Joosten
8. de helft in 2 percelen, de ene 3,5 lopen en de andere 2 lopen, als voor
getaxeerd op 82 gulden
16 december 1683
377/II-37v-38
Gerrit Jan de Cort als man van Jenneke Peter Jan vande Schoot
verkoopt aan Heijliger Elias Franck Brocken
wei of broekveld, 5 lopen, te Udenhout in de Brantsche steeghde
e.z. Adriaen Niclaes Willems, a.z. Laureijs Henrick Verhoeven, e.e. de Brantsche steegd, a.e. Adriaen Jan
van Abeelen
voor de som van 75 gulden
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008
verkoper aangekomen van zijn schoonouders, deling te Tilburg in 1678
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008