Download PDF - Interfarms

MELKVEEHOUDERIJ, MIDDELSTUM
Object:
2327
Status:
Verkocht onder voorbehoud
Land:
Nederland
Plaats:
Middelstum
Oppervlakte:
36,0 ha
Omschrijving:
Op een schitterende vrije plek gelegen voormalig melkveebedrijf met woongedeelte en bijbehorende
schuren, royale tuin met gracht, alsmede de bijbehorende aangrenzende landerijen. Totale
oppervlakte van 36.12.73 hectare
Sociale voorzieningen:
De boerderij ligt op korte afstand van de plaatsen Middelstum, Stedum en Loppersum. De stad
Groningen is door middel van de Eemshavenweg in ca. 10 autominuten bereikbaar. De omliggende
plaatsen bieden gezamenlijk goede voorzieningen op het gebied van basisonderwijs,
verenigingsleven, sport en recreatie, levensonderhoud en levensovertuiging.
Object:
De boerderij ligt buiten de bebouwde kom van Middelstum, met een vrij uitzicht over de omliggende
landerijen en het erf met opstallen is gelegen op ruime afstand (ca. 400 meter) van de openbare weg.
Deze vrije locatie biedt vele gebruiksmogelijkheden. Een kop-hals-romp boerderij, opgetrokken met
gedeeltelijk steens en gedeeltelijk spouw muren.
Woongedeelte:
De woning is door de jaren heen verbouwd en goed onderhouden. Het woonhuis is gericht op het
zuid-westen en heeft rondom een prachtig uitzicht, met een ruime tuin omgeven door een gracht.
De woning heeft een geïsoleerde kap met golfplaten als dakbedekking. Het woonhuis is grotendeels
voorzien van kunststof kozijnen met isolatieglas. Ook de houten kozijnen zijn overwegend voorzien
van isolatieglas. De verwarming geschiedt middels CV installatie met radiatoren.
Delleweg 23
9991 TP Middelstum
Nederland
Makelaar
Interfarms | Achterhof Makelaardij
H.J. Achterhof
Noordhorn,Nederland
+31594506223
[email protected]
Meer informatie
Bedrijfsgedeelte:
Aangebouwde schuur:
De aan de woning aangebouwde schuur (ca. 30 x 20 meter) is traditioneel gebouwd met houten
gebinten als constructie en uitgevoerd in steensmuren. Het dak is gedekt met asbesthoudende
golfplaten op de oorspronkelijke rieten kap. In de schuur is een ligboxenstal aanwezig voor het
Emigratie
Makelaardij
Investeringen
www.interfarms.nl
houden van melkvee tevens is er een melkruimte en tanklokaal aanwezig. Het bedrijf is al enkele
jaren niet meer in gebruik als melkveebedrijf, maar wel voor de huisvesting en beweiding van jongvee.
Bijschuur:
Aangebouwd aan de bovengenoemde schuur staat een bijschuur (ca. 17 x 10 meter). Deze schuur is
ook opgetrokken met houten gebinten en gedekt met asbesthoudende golfplaten. Deze schuur
was/is eveneens in gebruik als veestalling voor hoofdzakelijk jongvee.
Werktuigenberging:
Naast het hoofdgebouw is een betonnen werktuigenberging aanwezig met een afmeting van ca. 8 x
12 meter. Deze is opgetrokken met houten spantconstructie, de gevels zijn uitgevoerd in
betonelementen en het dak is gedekt met golfplaten. De berging is uitgevoerd met betonvloer en de
toegang vindt plaats via een 4 meter brede deur met een hoogte van 3 meter.
Erfverharding en opslagen:
Het erf is geheel vrij gelegen en toegankelijk middels een eigen geasfalteerde betonnen
toegangsweg vanaf de openbare weg. De erfverharding bestaat overwegend uit gestort beton waarin
tevens een mestplaat is opgenomen met gieropvang.
Landerijen:
De percelen liggen allemaal rond de bedrijfsgebouwen en zijn prima ontsloten middels het erf en de
toegangsweg. De landerijen zijn gelegen in 7 percelen met een goede bewerkbare vorm. De
ontsluiting geschiedt middels het erf en de toegangsweg.
De grondsoort kan het best worden omschreven als kleigrond met een homogeen profiel met een
afslibbaarheid van ca. 35 – 50% en is geschikt voor zowel grasland als akkerbouw.
De percelen zijn voor 85% gedraineerd in het kader van de ruilverkaveling. Alle percelen zijn de
laatste 5 jaren gebruikt als grasland.
Emigratie
Makelaardij
Investeringen
www.interfarms.nl