Polderdichter draagt voor - Douwe Anne Verbrugge Tekst en Foto

Ton Beukeboom neemt leven
niet al te zwaar
Polderdichter
draagt voor
Een weelderige bos haar siert het hoofd van de
polderdichter uit
Kockengen. Type kunstenaar.
Maar de pretoogjes van agrariër Ton Beukeboom
(76) maken duidelijk dat hij het leven niet al te
zwaar neemt.
poëet.
Geen depressieve ondoorgrondelijke
Ton houdt van het boerenleven, maar is
wel net even anders dan zijn collega-boeren.
Ongevraagd en op ieder moment van de dag draagt
hij voor uit eigen werk.
Uit het blote hoofd.
Tekst: Douwe Anne Verbrugge. Fotografie: Theo Tangelder
B
oerenzwaluwen scheren over het erf van Beukebooms
­boerderij, dat gelegen is langs het pittoreske riviertje
De ­Bijleveld. “Tjonge… bijzonder nietwaar, dat ze na zo’n
immense reis vanuit Afrika weer terugkeren op hetzelfde plekje om
hier te nestelen. Ik kan me daar eindeloos over blijven verbazen, en
van genieten. Maar kom op, pak deze fiets even aan, dan gaan we
naar de schapen. Ik was net van plan om ze wat brokjes te geven.”
Sterren en maan
Langs de Teckopseweg ligt het land van Ton Beukeboom, achttien
hectare. Het meeste verhuurt hij, maar voor zijn schaapjes heeft hij
nog steeds eigen land in beheer. “Ik heb er 24. Mijn vrouw zegt
­weleens dat ik wat minder schapen moet gaan houden. Maar weet
je, de paus, die net zo oud is als ik, heeft een miljard schaapjes en
die hoor ik ook niet klagen. Alleen hoeft hij zijn bed niet uit als het
lammertijd is, dat is dan wel weer een verschil.”
De natuur en de agrarische wereld spelen in de gedichten van Ton
Beukeboom een opvallende rol. “De schoonheid van de natuur is
ondoorgrondelijk. Als je ’s nachts buiten bent bij de schapen en je
ziet de sterren en de maan, of als je bij zonsopkomst de eerste vogels
hoort zingen, dan ervaar je echt hoe wonderschoon het allemaal is.”
12 landleven -
nummer 3 2014
nummer 3 2014
-
landleven 13
Gedichtenbundel
Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag bracht een aantal
enthousiaste Kockenezen een greep uit Tons noeste gedachtekronkels samen in een gedichtenbundel: ‘Gedichten uit het
Groene Hart’. De bundel geeft een verbluffend kijkje in het
leven van de polderdichter. Zijn getob als jonge agrariër over
welke melkfabriek hij moet kiezen, over de zegeningen van de
mechanisering en het landbouwbeleid van toenmalig minister Mansholt. Maar ook de ‘kleine’
dingen van het leven krijgen aandacht in de gedichten van Ton. Over zijn voor­liefde voor het kooikerhondje, een nachtje overblijven in een ziekenhuis en
de dood van zijn hitsige haan:
‘De droom van de haan die praten kon,
Ton, onze hitsige haan is doodgegaan.
Je kippetjes hoeven niet zonder haan te lopen,
daarom ga ik voor hen een nieuwe kopen.’
(uit: De haan)
‘Je hoorde de zeisen scherpen als men het gras
ging maaien,
en men zag stofwolken achter de wagen opwaaien.
Maar de nieuwe tijd is gekomen,
en de oude vervlogen in dromen.’
(uit: De ABTB)
‘Voor de grotere bedrijven,
melkleiding en melkkoeltanken,
die zijn haast niet meer weg te denken.
Ook heeft bij de meeste veehouders
de tractor zijn intrede gedaan,
en is er vaak een klein tweedehandsje aan vooraf gegaan.’
(uit: Mechanisatietijdperk)
Het melken van koeien is voorbij voor de polderdichter. Op
z’n 65ste is Ton daarmee gestopt. “Ik had altijd zo’n 30 tot
35 koeien. Meer dan genoeg. Als je alleen maar groter en
meer wilt, word je slaaf van je eigen bedrijf.” Op het erf lijkt
de tijd dan ook te hebben stilgestaan. In de oude koeienstal
waar nu schapen lammeren, ruikt het ouderwets lekker naar
Onder het koeien melken
kruidig hooi. Een zwarte kat met witte pootjes drentelt mee
“Mijn hele leven heb ik eigenlijk gerijmd, de woorden
met Ton, de serene rust verstorend met zijn miauwende
schieten me continu door het hoofd. Een verklaring
schreeuw om meer aandacht van de boer. De rust staat in
daarvoor heb ik niet. Zie je die bloeiende pruimen-
schril contrast met alle activiteiten die er ooit plaats hadden.
boom? Komend najaar zitten daar de heerlijkste
Beukeboom stond bekend om zijn innovatieve bedrijfshuis-
vruchten aan. Hoe dat bloeit en groeit en tot iets
houding. Toen hij 49 jaar geleden vanuit de ouderlijke boer-
moois en lekkers komt… daar kan ik zo een tijdje mijn
derij in Duivendrecht naar Kockengen verhuisde, veranderde
gedachten over laten gaan. Een ­ander doet dat mis-
hij alras de groepsstal. De mest in de groep liet hij mechanisch
schien ook, maar ik moet dat kwijt in woorden, in
afvoeren naar een mestkelder. “Alle boeren uit de buurt
rijmpjes. Vroeger had ik ­tijdens het melken altijd een
­kwamen kijken.” Ook toen de ligboxstallen geïntroduceerd
kladblokje bij me. Daar, alleen in de melkstal, kwam ik
werden, was ‘boer Beuk’ er als de kippen bij. “Ik had nogal
blijkbaar tot rust en tot inspiratie. Gek is dat hè. De
eens last van mijn rug; dat het werk minder zwaar werd, was
hele dag en soms ook ’s nachts malen de gedachten
voor mij een uitkomst. Zo had ik als eerste ook een sloothaak
door m’n kop. Maar eenmaal bij de koeien kon ik ze
achter de trekker gemonteerd, een ­eigen vinding. Ik werd
op een rijtje zetten. Nu heb ik ‘s nachts nog altijd een
voor gek verklaard omdat ik mijn land ­kapot zou rijden…
pen en een stukje papier paraat op het nachtkastje.”
Tja, nu is het gemeengoed.”
14 landleven -
nummer 3 2014
nummer 3 2014
-
landleven 15
‘Toch moeten we er wel naar streven
dat men niet leeft om te werken, maar werkt om te leven
Juist op de boerderij staat men elk uur
dicht bij Gods vrije natuur.’
(uit: Gods vrije natuur)
‘Waar de zon zo mooi verschijnt
aan de horizon
en des avonds weer verdwijnt
zoals het begon
Waar elk mens of dier,
jong of oud
steeds zijn vreugde vindt...
Vanuit het niets fietst opeens een jongeman het erf van
boer Beukeboom op. Hij vraagt of hij ‘bijen­bloemen’
mag zaaien rond de boerderij. “Ja, Gerda zei al zoiets.
Ze was jou toch tegengekomen op het dorp?” Tons gastvrijheid kent bijna geen grenzen, maar hij wil toch eerst
even van de hoed en de rand weten. “Ik ben een keer
­lelijk gestoken door een bij, in mijn nek. Met een ambulance ben ik toen afgevoerd. Het hele dorp dacht dat
Daar ligt Kockengen mooi
door menigeen bemind.’
(uit: Kockengens volkslied)
Beuk zijn laatste adem had uitgeblazen... dus ik weet het
nog niet zo net met die bijenbloemen van jou.” De jonge­
man legt uit dat de bijensterfte de laatste jaren enorm is
en dat alle kleine beetjes helpen. Ton lacht en kijkt de
jongeman nog eens uitdagend aan. “Nou, ik denk dat er
achter op het erf nog wel ergens een plekkie is. Ik mot ze
niet te dicht in de buurt van de boerderij hebben, hoor!”
De bijenman vindt zijn eigen weg. De polderdichter laat
hem begaan. Het ommetje over het erf van Ton leidt langs
afgebladerde staldeurtjes, een nostalgisch schuurtje met
een Fendt-trekker in groene jaren­vijftigkleuren, om vervolgens bij de voortuin uit te komen. “Kijk, daar heb je
mijn gazonmaaier.” Een heideschaap met twee lammetjes
houdt het gras kort. “Iemand heeft dat mooie beessie
‘In de medische wereld hebben
ze het over alzheimer en dementie,
dat vind ik zo’n beladen woord,
daar heb ik me aan gestoord.
Noem het vergeetachtigheid,
dan blijf je ook bij de tijd.’
(uit: Vergeetachtigheid)
‘In het wijde polderland
met zijn wolkenlucht
Zie je die twee molens staan
vogels op hun vlucht.’
(uit: Kockengens volkslied)
zomaar bij mij in het land gedumpt. Hoe verzin je het!
Ik noem ’m Asielzoeker, maar bij mij mag ie blijven. En
moet je daar eens kijken. Zie je de wipwatermolen van
Kockengen? Ze hebben ‘m pas helemaal gerestaureerd.
Schitterend hè? Dat zie je toch nergens.”
Persoonlijker worden de gedichten als Ton verhaalt over
zijn soms niet zo veerkrachtige zenuwen en zijn gevecht
tegen trillende handen. Ronduit aandoenlijk is zijn gedicht over de ‘vergeetachtigheid’ van zijn vrouw Gerda.
Broodkruimels van de dorpsbakker
Naast de uitgestrekte poldergezichten zijn Ton en zijn
vrouw Gerda verknocht aan het dorpje Kockengen.
“Het mooie is dat ­iedereen op straat ­elkaar groet.
Of je ­iemand nou goed of minder goed kent. Ook de
burenhulp is nooit verdwenen. Van de bakker op het
dorp krijg ik iedere zaterdag een flinke zak met broodkruimels. De kippen leggen er heerlijke eieren van!
Er is naastenliefde en rechtvaardigheid, dat vind ik
­belangrijk. Als ik op pad ben geweest en ik rijd het
dorp binnen en zie die mooie historische kerktoren van
Kockengen, denk ik: dit is de plek waar ik thuis ben!”
Het gedichtenboekje sluit dan ook af met het
­‘Kockengens volkslied’; een ode aan het polderdorpje
in West-Utrecht.
16 landleven -
nummer 3 2014
nummer 3 2014
-
landleven 17