DePARELvan Brabant

PAREL
Jaargang 53 | Woensdag 16-04-2014 | Nummer 16
De
Weekblad voor Heeze, Leende en Sterksel
van Brabant
Frans Bakermans stopt als voorzitter van de Brabantsedag
’Het is mooi geweest, het wordt
tijd dat een ander het overneemt’
bouwers verdiepen zich in
het thema en maken vervolgens een creatieve slag. Ik
ben er trots op dat ze ons ieder jaar weer kippenvel bezorgen. Het is ook niet niks
om op te treden voor een
publiek van zo’n 40.000
man. En daarbij nog de tvkijkers.’
’De Brabantsedag werkt verbindend tussen de verschillende bevolkingsgroepen in
Heeze; het is het cement van
de samenleving’, vindt de
scheidend voorzitter, ‘we krijgen waardering tot in het
buitenland.
Frans Bakermans. (foto: Bert Keet)
HEEZE - Frans Bakermans (64) heeft zich 37 jaar lang met
hart en ziel ingezet voor de Brabantsedag, sinds 1977 als
bestuurslid en vanaf 1991 als voorzitter. Vorig week kondigde het boegbeeld zijn vertrek aan: ’Het is mooi geweest, het
wordt tijd dat een ander het overneemt.’ Bakermans treedt
dit najaar af, na het afronden van de 57e editie van de Brabantsedag.
Als het in Amsterdam georganiseerd zou worden, zouden er waarschijnlijk honderdduizend bezoekers langs
het parcours staan en zouden
we met een budget van één
miljoen euro werken. Dit jaar
jeugd, enzovoort. Maar de kunnen we wel eens meer
optocht met het thema is lei- bezoekers uit de directe regio
dend, waarbij het thema er trekken omdat er veel Eindonder andere voor dient om
de optocht in een context te
plaatsen.’
Dit is een uitgave van A en C Media B.V.
hovense onderwerpen in de mag wel wat meer experiment komen. Dat er dan iets
optocht aan bod komen.’
mislukt of niet aanslaat is helemaal niet erg. De BrabantInkomsten
sedag moet onderscheidend
’Vroeger kregen we subsidies, en verrassend blijven. Als er
van de provincie, van het rijk, bezuinigd moet worden, bevan de regio Vlaanderen. zuinig dan nooit op de opDaar is een eind aan geko- tocht. De optocht is immers
men. We moeten het nu het meest onderscheidend
hebben van sponsoren. Een van het festival.’
aantal jaren geleden is de
stichting Vrienden van de Pensioen
Brabantsedag in het leven
geroepen om een vangnet te Onlangs behaalde Bakermans
bieden bij calamiteiten. Bij- de pensioengerechtigde leefvoorbeeld als door slecht tijd en nam hij afscheid als
weer weinig bezoekers ko- rector van een scholengroep
men en er dus minder inkom- voor voortgezet onderwijs
sten zijn.’
aangesloten bij Pleincollege
Zijn advies voor de toekomst: in Eindhoven. Nu neemt hij
’Het programma mag wel afscheid als voorzitter van de
weer wat ondeugender, Brabantsedag.
spraakmakender. Het is de
laatste tijd wel heel braaf. Er Vervolg op pagina 2
Kopij en advertenties met Pasen
In verband met Pasen zijn de inlevertijden voor kopij en
advertentiemateriaal voor de Parel van Brabant van 23
april gewijzigd. Kopij dient uiterlijk donderdag 17 april
17.00 uur te zijn verzonden naar [email protected] Advertentiemateriaal kan tot vrijdag 18 april
11.00 uur naar [email protected] gezonden
worden.
De redactie en de advertentieafdeling
Dag van het Landschap in Heeze
Kippenvel
positie “Heeze uit de verf”
met werken van schilders die
begin 20e eeuw in schildersdorp Heeze vertoefden. Met
drommen kwamen de mensen binnen. Dergelijke tentoonstellingen maken zou nu
niet meer kunnen.’ Voorschriften voor klimaatbeheersing, transport, beveiliging en
verzekering zijn zo aangescherpt dat dergelijke exposities alleen nog maar in een
museale omgeving gehouden
kunnen worden. Bakermans
voegt hieraan toe: ’De Brabantsedag is vandaag de dag
een totaalpakket geworden
van optocht, exposities, muziek, waaronder Klassiek in
Kerk & Kroeg, literaire avond,
cabaret, optredens voor de
VAN 18 TEM 27 APRIL
52176183
Paasdag gesloten
53631045
bergmansoutlet.com
Paasmaandag open
Bij de optocht was lange tijd
het zo perfect mogelijk namaken van een historisch
plaatje belangrijk. Bakermans: ‘Maar daardoor kregen we wel, ondanks dat we
ieder jaar een ander thema
hadden, dezelfde soort wagens. Het historische bouwen
is losgelaten. Er is meer nadruk gekomen op het spel.
De wagenbouwers hebben
een grotere vrijheid gekregen. Ze kunnen nu een link
naar het heden maken. Je
ziet dan dat centrale thema’s
als macht, arm-rijk, lust en
liefde, het geloof telkens terugkeren. Daardoor ontstaat
er een gelaagdheid. Wagen53578075
In die 37 jaar is er veel veranderd. Bakermans: ’Ik ben er
altijd voorstander van geweest dat er naast de optocht ook een cultureel programma was. Als bestuurslid
was ik dan ook naast het wagenspel
verantwoordelijk
voor het toneel, het scholenproject en de tentoonstelling.
Prachtige tentoonstellingen
hebben we kunnen realiseren
in het kasteel van Heeze, onder andere van de spraakmakende schilder en graficus Felicien Rops. Maar ook middeleeuwse miniaturen uit het
Paleis voor Schone Kunsten
in Brussel hebben we getoond. En schilderijen van
James Ensor en Edgard
Tytgat. Mooi was ook de ex-
Adverteren in dit weekblad?
of bel 0497 - 361361
53351063
[email protected]
Gemeente-informatie
wekelijks in dit weekblad
HEEZE - Volgens goed gebruik organiseren Brabants Landschap en het IVN op tweede paasdag, maandag 21 april, de
Dag van het Landschap. Tijdens dit evenement vinden er
gratis wandelexcursies in diverse natuurgebieden plaats,
waaronder de Herbertusbossen in Heeze.
De wandelingen onder leiding van een IVN-gids of een
boswachter duren anderhalf
uur en beginnen om 12.00,
13.30 en 15.00 uur. Parkeergelegenheid is er aan het einde
van de Boschlaan in Heeze.
De wandelexcursies tijdens de
Dag van het Landschap starten bij de informatiestand van
Brabants Landschap en het
IVN Heeze-Leende op het erf
van boswachter Mari de Bijl.
Hier is van alles te beleven
voor jong en oud. Zo is er
een kleine tentoonstelling ingericht met allerlei dieren ‘in
een kwade reuk’. Ook is er
een ‘terras’, waar na afloop
een kopje koffie of thee kan
worden gedronken.
Voor de jeugdige natuurliefhebbers is er een speciaal
programma. Zij kunnen met
de boswachter of met een
gids in de Herbertusbossen
op zoek gaan naar allerlei lekkere en minder lekkere luchtjes. Met een beetje geluk zijn
er zelfs pasgeboren kuikentjes
te zien. Een verhalenvertelster
neemt de kinderen mee naar
andere tijden. Verder vindt in
de Herbertusbossen het ‘Brabants kampioenschap verspringen’ plaats. Daarbij kunnen de bezoekers van het natuurgebied hun verspringkwaliteiten meten met allerlei
dieren.
Deelname is gratis en reserveren is niet nodig.
Voor meer informatie en voor
andere locaties in Brabant zie:
www.dagvanhetlandschap.nl
pagina 2
nummer 16 - 16 april 2014
Oud-Leendenaar Hans Verhoeven
‘Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2014’
tekent bij ons dat we oog
voor milieu én dierwelzijn
hebben. Vandaar ook de samenwerking met Universiteit
Wageningen en maatschappelijke organisaties, zoals Natuur en Milieu, de Dierenbescherming en de Brabantse
Milieufederatie.
Daarnaast
zien wij het als onze missie
om consumenten bewust te
laten worden van de duurzame keuzes die er zijn.’
Zelf werkt Verhoeven in zijn
nieuwe (proef)stal aan een innovatief systeem waarmee
niet alleen de gebruikte energie omlaag gaat, maar ook de
Inpakken en
wegwezen
ammoniakemissie kan worden gereduceerd, zonder gebruik van een zogeheten
luchtwasser. ‘Het idee is dat
we werken met een varkenstoilet. Het gaat te ver om het
helemaal uit te leggen, maar
de varkens doen straks hun
behoefte in een polyester
bak, waar aan de buitenkant
koud water langs loopt. Hierdoor ontstaat condens en die
zorgt er voor dat er geen
mest aan hecht. Maar bovendien hebben we een eigen
condensator en minder stankoverlast. Koude stront stinkt
immers niet.’
Frans Bakermans stopt
als voorzitter
Hans Verhoeven samen met zijn vrouw Diny en dochter Suzanne in een van de stallen.
(foto: Jurgen van Hoof)
Samen met Mark van den
Eijnden richtte Verhoeven in
1997 het certificerende bedrijf
De Hoeve bv op, waarmee
ook de start werd gegeven
voor het ontstaan van een keten voor duurzame varkenshouderijen. Zijn initiatief is stevig verankerd in de Stichting
Keten Duurzaam Varkensvlees. De keten telt inmiddels
350 deelnemende bedrijven
en levert op jaarbasis een miljoen vleesvarkens. De boerderij van Verhoeven is het demobedrijf van deze stichting.
De 53-jarige oud-Leendenaar
wordt gezien als een boegbeeld voor de varkenshouderij. ‘Hij steekt zijn nek uit, en
weet collega’s te overtuigen
vanuit zijn eigen ondernemerschap’, aldus het juryrapport.
Verhoeven: ‘Een innovatie
moet ten minste kostprijs
neutraal, zo niet verlagend
PAREL
De
van Brabant
Dit is een uitgave van A en C Media B.V.
Een uitgave van Kempen Pers, Postbus 3, 5527 ZG Hapert, tel. 0497-361361
Onderdeel van A en C Media b.v. • www.aencmedia.nl
53358637
door Willem-Jan Schampers
Eindredacteur: Lawrence Spierings, tel. 0497-361310.
Vertegenwoordiger: Vincent Perquin, tel. 06-51819293.
Inzenden niet-commerciële tekst: Tot zaterdag 16.00 uur uitsluitend via het
e-mailadres [email protected] Sportkopij kan tot zondagavond 19.00
uur worden ingeleverd, ook via bovenstaande-mailadres.
Met nieuwstips voor Heeze kunt u terecht bij Tiel van den Heuvel, tel. 06-54641622
en Milad Kasigar, tel. 06-45056689. Met nieuwstips voor Leende, Sterksel,
Leenderstrijp en de gemeente Cranendonck kunt u terecht bij Roy de Leijer,
tel. 06-25080189 en 0495-764079.
zijn. Het lukt namelijk niet altijd om de innovatie uit een
meeropbrengst te halen. In
de nieuwe stal, die we aan
het bouwen zijn, krijgen alle
nieuwe toepassingen ook
daadwerkelijk vorm.’
Met dochter Suzanne op het
bedrijf staat de volgende generatie klaar om het eigen
bedrijf nog verder tot ontwikkeling te brengen. ‘Wij gaan
voor duurzaam vlees. Dit be-
Betekent dat dat hij het rustiger aan gaat doen? ’Niet
echt, ik zal altijd wel als bestuurder of adviseur betrokken blijven bij diverse organisaties en stichtingen.’ In 1997
werd hij benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. In 2013 kreeg hij de Penning van de stad Eindhoven.
Onlangs ontving hij de Brabant Bokaal 2013 voor zijn
verdiensten voor de Brabantsedag.
In het najaar neemt Bakermans officieel afscheid. Het
bestuur van de Brabantsedag hoopt de voorzittershamer op dat moment meteen
te kunnen overdragen aan
zijn opvolger.
‘Maar mocht dat niet het
geval zijn, dan weet ik dat
mijn taken ook binnen de
huidige samenstelling van
het bestuur uitermate kundig opgevangen zullen worden’, spreekt Bakermans vol
vertrouwen, ’the show must
go on.’
Open dag ponyclub De Doorzettertjes
LEENDE - Op maandag 21 april, tweede paasdag, houdt
ponyclub De Doorzettertjes in Leende een open dag. Bij De
Doorzettertjes kunnen kinderen tot en met 18 jaar leren
paardrijden. Ook worden er gedurende het jaar verschillende activiteiten gehouden, zoals wedstrijden en een ponykamp.
Tijdens de open dag worden
verschillende activiteiten gehouden, waaronder gratis ponyrijden, pony’s poetsen en
knutselen. Ook is er een rad
van fortuin, huifkarrit, circusact en een springkussen. TeOp tweede paasdag van Leendse ponyclub de deuren vens zullen clubleden met de
11.00 tot 16.00 uur opent de voor alle belangstellenden. pony’s een hinderparcours afleggen
De manege van De Doorzettertjes ligt aan de Loofvennen
1 in Leende.
Meer info: www.ponyclubdedoorzettertjes.nl
53622663
VALKENSWAARD - Hans Verhoeven uit Valkenswaard is uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2014. Uit
handen van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische
Zaken), ontving hij eind maart de hoofdprijs: een cheque ter
waarde van 12.500 euro. ‘Ik heb de prijs niet alleen gewonnen’, benadrukt Verhoeven. ‘Het is het maatschap, waarin
ook mijn vrouw Diny en mijn dochter Suzanne zitten. Samen
runnen we het varkensbedrijf.’
Vervolg van voorpagina
KRUYSDIJK
Digitaal beeldmateriaal: Digitaal beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden
aangeleverd. Eventuele verplichte naamsvermelding van de fotograaf dient bij
levering bij correspondent of redactie expliciet te worden gemeld. Bij verzuim komen
kosten voor rekening van de aanbieder.
AUTOSCHADE
* 4 Jaar schriftelijke garantie
* Gratis leenauto
Inzenden advertenties: tot zondag 17.00 uur
Al 3 keer verkozen tot beste
schadehersteller van Nederland
Kempen Pers BV, Industrieweg 23 - 5527 AJ Hapert, Postbus 3
5527 ZG Hapert, Telefoon 0497-361361 - Telefax 0497-361301
53345235
[email protected]
Bezorgklachten?
Bel naar 0475-319045
Kempen Pers uitgaven:
De Schakel
Veldhovens Weekblad
Oirschots Weekjournaal
De Leije
Nieuwsklok
Kempener Koerier
De Kempenaer
De Hilverbode
Parel van Brabant
Totale oplage
www.kruysdijkautoschade.nl
8.100
25.500
13.500
7.700
14.700
32.000
30.400
13.500
10.600
156.000
Industrieweg 42 - 5591 JL Heeze
Tel. 040-2264185 - Fax: 040-2265433
Bijna 90 procent van alle
banen van Philip Morris in
Bergen op Zoom wordt geschrapt. Dat wil zeggen dat
zo’n 1230 mensen zonder
werk komen te zitten. En
dat worden er, als al die
toeleverende ZZP-ers straks
ook bedankt worden voor
de moeite, nog veel meer.
Anti-rokers hebben al laten
weten dat ze het een prima
idee vinden dat de Bergse
longkankerfabriek wordt
gesloten. Maar zij zouden
toch ook moeten weten
dat de sigarettenfabrikant
alleen sluit omdat hij elders
lagere lonen hoeft uit te
betalen.
Extra wrang is dat een
week eerder in Amsterdam
nog een groot feest werd
gegeven voor zakenrelaties
van Philip Morris. Terwijl
De Jeugd van Tegenwoordig optrad stonden schaars
geklede dames met strak
leer om de billen op de
dansvloer te geilen naar
kroegbazen en sigarettenverkopers. De gasten was
vooraf verzocht niet uit de
school te klappen over het
extravagante feestje. Maar
toen later bekend werd dat
de organisator van de party
een paar dagen later zoveel
mensen op straat gooide
werd door sommige feestgangers
verontwaardigd
getwitterd.
Tijd dus voor een charmeoffensief uit het Philip
Morris-kamp.
En dan is daar manager
Petr Karla, altijd goed voor
wat zalvende woorden:
‘We maken al heel lang
deel uit van de gemeenschap van Bergen op Zoom
en we zijn ons bewust van
de impact van ons besluit
op de werknemers en hun
omgeving en op de Bergse
gemeenschap. Wij richten
ons nu en de komende tijd
op het ondersteunen van
onze mensen in deze moeilijke fase.’
Klinkklare nietszeggende
bullshit natuurlijk van een
bonusgraaier die maar op
een ding uit is. Jaarlijks
worden in Bergen op Zoom
75 miljard sigaretten gemaakt. Als dat ergens anders een fractie goedkoper
kan scheelt hem dat al snel
een paar ton salaris per
jaar.
Inpakken en wegwezen
dus.
Lowie Seuntjens
Voor meer columns kun je
terecht op:
http://lseuntjens.wordpress.com
53347358
DE PAREL VAN BRABANT
Frank Douze, keurslager
’HET IS DE KWALITEIT DIE ONS ONDERSCHEIDT’
Voor het ontbijt, lunch of brunch hebben
wij (h)eerlijke vleeswaren uit eigen keuken.
Of het nu is voor de smulsteen, gourmet,
fondue, zelfs het vlees voor de barbecue
staat klaar voor u.
Gevulde kipfilet
100 gram
1,75
Serranoham 150 gr. halen
100 gram betalen
Paashaasjes
2,05
100 gram
53632222
DE KAASBOER
Robert Janssen
Kapelstraat 41, 5591 HD Heeze, tel. 040-2260999
www.dekaasboer-heeze.nl
PAASAANBIEDING
Gratis roomboter-paaslammetje
Bij 500 gram Stompetorenkaas (zolang de voorraad strekt)
Gorgonzola
100 gram...€ 1,69
Italiaanse blauwader, dolce of picante
Prosciutto Toscane
100 gram...€ 2,95
Traditioneel gedroogde Italiaanse ham met zwarte peper
Achterham
100 gram...€ 1,98
Gekookte ham, heerlijk voor bij de asperges
Zoete olijven
100 gram...€ 1,48
Gezoet met honing en zoete uien
Aanbiedingen gelden van dinsdag t/m zaterdag
VAN HOOFF
ASPERGES
MMMM,
We hebben
weer
heerlijke
aspergegerechten!
53602948
53622438
HARTEVELT
Jonge Jenever 100cl
GLEN TALLOCH
Scotch Whisky 100cl
CAPTAIN MORGAN
Spiced 70cl
LICOR 43
100cl
- leverancier
horeca &
instellingen
Sinds 1947
Heeze
Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag
t : 040-2261354
17 april t/m woensdag 23 april
w : www.slagerijvanhooff.nl
PAAS SPECIAL
Paastips
Kempisch lamspotje
• Kalfsoester
• Gemarineerde rundertournedos
• Varkenshaas en croûte
• Gemarineerde lams racks
• Lamsbout met tijm & rozemarijn
alleen opwarmen
Paastips
kant&klaar in saus
100 gram
€ 2,25
Reclame van de week
4 GEMARINEERDE
VARKENSHAASMEDAILLONS
€ 8,00
• Eendeborstfilet sinaasappelsaus
• Gevulde kiprollade
• Gevulde kalfsrollade met ei en
asperge
• Gevulde kalfsrollade met
zuidvruchten
• Gevulde varkenshaas
bospaddestoelsaus
Vleeswaren duo
100 gram Speenrollade
100 gram Kempische
Lamsham
samen voor
€ 3,50
2e paasdag
FEESTJE?
Wij leveren alle dranken,
tapinstallaties, koelkasten, statafels
en bijbehorend glaswerk.
Vraag naar onze speciale condities.
drankenspeciaalzaak
U proeft de ambacht!
- traiteur
slagerij
53634795
Kapelstraat 66, 5591 HG HEEZE
040-2261217
[email protected]
53631574
53632218
open
De populairste
wijn in Heeze!
van 12.00 tot 17.00 uur
Calibrachoa ‘Apple Blossom’
Diverse kleuren. Potmaat
10 cm. Excl. sierpot.
Per stuk 1,79
4 voor
€ 13,99
Uw drankenadviseur
Wim Kuijsten
€ 19,99
Jan Deckersstraat 25, 5591 HN Heeze
Tel. 040-711 38 66
www.hetvloeibaargenot.nl
GENIET, DRINK MET MATE(N)!
Per fles € 5,35 per doos à 6 € 28,99
Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen,
stuur dan een mailtje naar
[email protected]
5,Donderdag koopavond tot 20.00 uur!
53620079
€ 13,99
53620082
€ 10,99
GroenRijk Geldrop Ř Zwembadweg 6 040-2856490 Ř www.groenrijk.nl
wk 16. Geldig van 17-04 t/m 23-04. OP=OP
53635266
Vers en ambachtelijk
DE PAREL VAN BRABANT
pagina 4
TER ZAKE
De Molen viert jubileum
volgens beproefd recept
Olof (l) en Onno van Asten, met het ‘witte goud’ van aspergeteler Marc Vermeer (r). (foto: Theo van Sambeek)
HEEZE - Dertig jaar geleden trok horecaondernemer Olof
van Asten de stoute schoenen aan. De oud-Tilburger nam
toen met zijn echtgenote Jeanny Bistro De Molen in Heeze
over. Samen met hun zoon Onno runnen ze het familiebedrijf nu al weer vele jaren volgens een beproefd concept.
De horecagelegenheid, die
zijn naam dankt aan de
naastgelegen korenmolen St.
Victor, werd op 1 april 1984
overgenomen door Onno en
Jeanny van Asten. ‘Ik werk al
vanaf mijn zeventiende in de
horeca, mijn vrouw is eigen-
lijk röntgenlaborant van beroep’, zegt Onno van Asten.
Een hapklare formule had het
echtpaar destijds niet voor de
horecagelegenheid. Van Asten: ‘Maar met onder meer
een midgetgolfbaan, het uitzicht op de molen en een
BEDRIJVIG
Assurantie Advies Groot
Brabant doneert 1.000 euro
nummer 16 - 16 april 2014
WEGWIJZER
een week worden er weer asperges geserveerd.’ Verder
staan ook verse mosselen en
Heezer geitenkaas op de DOKTERSDIENST
kaart.
Als u op werkdagen na 17.00
uur of in het weekend een
Daarnaast is het mogelijk om huisarts nodig heeft, bel dan
het zogeheten grilletten, als- de Centrale Huisartsen Post:
mede koude en warme buf- tel. 0900-8861.
fetten te combineren met een
uur gratis kegelen op de twee TANDARTSDIENST
flink veel ruimte waren we volautomatische Hollandse 19 en 20 april: tandarts R.
ervan overtuigd dat er iets kegelbanen, of het spel me- Stark, Kapelstraat 60a in
Heeze, tel. 040-2240496. Op
gadisk, dat op sjoelen lijkt.
van te maken was.’
In het begin hield het onder- Buiten is er een ruime speel- 21 april: tandarts J. Spruit,
nemerspaar zich vooral bezig weide. Het gedeeltelijk over- Dommeldalseweg 26 in Gelmet het organiseren van dekte en verwarmde terras drop, tel. 040-2862152.
feesten en partijen. Van As- biedt plaats aan zeventig per- Waarneming van spoedgevallen gedurende het weekten: ‘Na een paar jaar heb- sonen.
end voor Geldrop, Heeze,
ben we ons echter gericht op
Leende en Sterksel. Spreekhet bistro-concept, dat hier Vierde generatie
uren op zaterdag en zondag
op dat moment nog niet zo
bekend was.’
Bistro De Molen heeft de af- zijn van 12.00 tot 12.30 uur,
gelopen decennia een vaste dit geldt ook voor de feestdaDe Molen is in de afgelopen klantenkring
opgebouwd. gen.
decennia uitgegroeid tot een Van Asten: ‘Veel mensen komultifunctioneel horecabe- men hier al vanaf het eerste UITVAARTBUREAU JAN FIDdrijf, waar inmiddels ook uur. Van sommige families DELAERS
zoon Onno als chef-kok komt de vierde generatie hier Dag en nacht bereikbaar. Tel.
040-2260158, [email protected] is in de Frans ge- nu eten.’
ers.nl, www.fiddelaers.nl.
oriënteerde keuken.
Van Asten: ‘De menukaart Bistro De Molen ligt aan de
verandert regelmatig, maar Leenderweg 10-12 in Heeze. MAATSCHAPPELIJK WERK
het concept blijft hetzelfde. Voor reserveringen: tel. 040- LUMENS HEEZE-LEENDE
We werken veel met streek- 2261987.
Meer
info: ‘t Perron, Schoolstraat 48,
5595 HM Heeze, e-mail:
en seizoensproducten. Sinds www.bistrodemolen.nl
[email protected] maatschappelijk werk
Spreekuur: woensdag van
9.00 - 10.00 uur.
Opvoeden en opgroeien in
Heeze-Leende en Cranendonck
Centrum voor jeugd en Gezin
www.cjgcranendonck.nl
HEEZE - Makelaar Olav Veldhuizen uit Heeze adopteert
twee tegels in de Walk of Fame van de Brabantsedag in HULPDIENST ST. MAARTEN
Heeze. Het betreft de tegels van Vriendenkring De Laars- HEEZE-LEENDE-STERKSEL
tukken, winnaar in 1998 (thema: ‘Brabants Faam’) met ‘De Hulpdienst: Hebt u hulp noBlauwe Schuit’ en Vriendenkring Ietskes Schif, die in 2011 dig voor boodschappen, ver(thema: ‘Vreemd!’) met ‘De Vliegende Hollander ont- voer of begeleiding naar arts
of ziekenhuis? Bel naar Ank
vreemdt zielen’ de hoofdprijs won.
Eichhorn tel. 2262134 of
In de Walk of Fame liggen in- www.vriendenvanheeze.nl is Mieke v.d. Groenendaal, tel.
middels 56 tegels van de te zien welke tegels er ge- 2264050, bij voorkeur tussen
17.00-19.00 uur.
winnaars van de Brabantse- adopteerd zijn.
dag vanaf 1958. Olav Veldhuizen is sinds jaar en dag
zeer actief binnen de Brabantsedag en heeft met deze
twee winnende wagens een
speciale band. Hij was er zeer
nauw bij betrokken als mede- Wilt u iets opgenomen heb- vang: 12.00 uur. Deelname is
ontwerper en regisseur, en ben in deze agenda, stuur uw mogelijk voor 7,- euro per
speelde zelf ook mee. Veld- info dan naar [email protected] persoon. Meer info: José
Beenders, tel. 040-2263171.
huizen is bij diverse wagen- penpers.nl
* Mart van de Loo, boswachbouwersgroepen actief geter en van oudsher bewoner
weest en medeoprichter van WOENSDAG 16 april
De Hofmeesters. Momenteel * Het Parochieel Missiecen- van de Rul, schreef een boek
zit hij bij Vriendenkring Iets- trum Heeze houdt een huis- over dit gebied aan de rand
kes Schif, waarvan hij ook aan-huis kledinginzameling. van de Strabrechtse Heide. In
hoofdsponsor is.
Vanaf 9.00 uur rijden de wa- dorpshuis ’t Perron in Heeze
gens van de Salvatoriaanse vertelt hij over dit gehucht.
Het is inmiddels traditie dat Hulpactie door Heeze, om de Aanvang: 20.00 uur. Entree:
de Stichting Vrienden van plastic zakken en dozen met gratis.
Heeze tijdens het evenement onder andere kleding, oude
Heeze Luidt de Lente in een schoenen, dekens en gordij- MAANDAG 21 APRIL
tegel legt ter ere van de win- nen huis-aan-huis op te ha- * Ponyclub De Doorzettertjes
houdt van 11.00 tot 16.00
naar van de Brabantsedag. len.
Het initiatief voor de Walk of * Eetpunt De Lange Tafel in uur een open dag bij de maFame komt van de Stichting zorgcentrum Leenderhof in nege aan de Loofvennen 1 in
Vrienden van Heeze. De Leende. Deelname: 8,50 eu- Leende. Entree: gratis. Meer
stichting biedt deze tegels ro. Aanvang: 17.45 uur. Aan- info: www.ponyclubdedooraan ter adoptie voor een melden: Rob van der Vegte, zettertjes.nl
eenmalig bedrag van hon- tel. 040-2060760. Bij geen * O.C. Hooymeijer verzon en
derd euro. Daardoor kan de gehoor kan de telefoonbe- schilderde de afgelopen twee
stichting ook in de toekomst antwoorder worden inge- jaar honderden nieuwe vogelsoorten die vanaf 21 april
stenen blijven leggen.
sproken.
tot en met 22 juni onder de
Belangstellenden die een
noemer ‘The Great Exotic
steen willen adopteren, kun- DONDERDAG 17 april
nen contact opnemen Berry * Het vrijwilligersteam onder Bird Show’ bij Galerie des BeKnapen, tel. 040-2264635. leiding van José Beenders or- aux Arts te bezichtigen zijn.
Op de Brabantsedag app ganiseert ‘Samen eten voor Des Beaux Arts ligt aan de
(beschikbaar via iTunes en Senioren’. Locatie: dorpshuis Jan Deckersstraat 45 in HeeGoogle Play) of op de site Valentijn in Sterksel. Aan- ze. Meer info: tel. 040-
Olav Veldhuizen
adopteert Walk of
Fame-tegels
Klussendienst: Zit u met een
klusje of probleem in of rond
huis? U kunt die niet zelf of
met behulp van familie/vrienden oplossen? Bel naar Huub
van Hout, tel. 2261353.
Koffieochtenden: Wilt u eens
een gezellig praatje maken,
kom naar de inloop-koffieochtend St. Maarten van
10.00-12.00 uur in de kantine van de korfbalvereniging,
elke eerste en derde vrijdag
van de maand. Contactpersoon is Mies Machielsen, tel.
2265287.
ANANZ
Zorg thuis in Geldrop en
Heeze, dagbesteding, revalidatie, verpleeg-/verzorgingshuiszorg, kleinschalig wonen
voor dementerenden. Zorgbureau
040-2808160
of www.ananz.nl
ZUIDZORG
Gratis
wijkverpleegkundig
spreekuur voor al uw vragen
over (thuis)zorg, welzijn en
wonen
Dinsdag: 11.00-12.00 uur
Huisartsenpraktijken
Strabrecht 18 Heeze
Woensdag: 15.00-16.00 uur
Medisch centrum De Linde
Valkenswaardseweg 1 Leende
Donderdag: 13.00-14.00 uur
Dorpshuis ‘t Perron
Schoolstraat 48 Heeze
VALKENHOF
Voor (24uurs)zorg bij u thuis
of op één van onze locaties
in Valkenswaard en Leende.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij
ons CliëntServiceBureau via
tel. 040-2014035 of via
[email protected] of kijk op
www.valkenhof.com
AGENDA
Heeze - Tijdens Heeze luidt de Lente verzorgde Assurantie
Advies Groot Brabant een marktkraam voor JP Balki Event
en doneerde € 1.000,- die terechtkwamen bij de AMC
Foundation en de Hartstichting. Mark de Niet, medewerker
van NH1816 Verzekeringen, liep afgelopen zaterdag mee tijdens de 10 kilometer van het JP Balki Event.
Paasshow bij
autobedrijf Roothans
LEENDE – Komend weekend staat Auto Roothans in Leende
in het teken van de paasshow. Op vrijdag 18, zaterdag 19
en maandag 21 april zijn de showrooms voor nieuwe en gebruikte auto’s geopend en worden er extra aantrekkelijke
aanbiedingen gedaan.
De Micra, Note, Juke en
Qashqai, alle typen van het
huismerk Nissan, worden
aangeboden met kortingen
die variëren van 1.000 tot
3.000 euro. Bij de gebruikte
auto’s zijn er scherpgeprijsde
modellen van Nissan, Volkswagen, Mazda en Opel.
Op vrijdag zijn de showrooms van 9.00 tot 18.00
uur, op zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur en op tweede
paasdag van 11.00 tot 17.00
uur. De koffie staat alle dagen klaar.
Voor meer info:
www.roothansleende.nl
2262810, e-mail: [email protected] en www.beauxarts.nl
* Brabants Landschap en het
IVN organiseren de Dag van
het Landschap. Tijdens dit
evenement vinden er gratis
wandelexcursies in diverse
natuurgebieden plaats, waaronder de Herbertusbossen in
Heeze. De wandelingen onder leiding van een IVN-gids
of een boswachter duren anderhalf uur en beginnen om
12.00, 13.30 en 15.00 uur.
Parkeergelegenheid is er aan
het einde van de Boschlaan.
Daarnaast is er een programma voor jong en oud. Voor
meer informatie en voor andere locaties in Brabant zie:
www.dagvanhetlandschap.nl
VRIJDAG 25 APRIL
* Voetbalcafé in dorpshuis ’t
Perron in Heeze. Presentator
Eddy Jansen (bekend van
Sport1, PSV TV en Studio
040) gaat in de foyer van het
dorpshuis in gesprek met exvoetbaltrainer Aad de Mos en
Thijs Slegers, VI-clubwatcher
van PSV. Aanvang: 20.00 uur.
DE PAREL VAN BRABANT
pagina 5
nummer 16 - 16 april 2014
53621000
** UIT FAILLISSEMENT ** eenmalig !!!
)(%*+,
"#$%&'
"($%&'
!
"#&%%-)$%*+,"(&#$-)(%%*+,"(&%%-
*.-!/ '
0.-12*3245%%*.*(45%%++6*6,7* +6*5%8$99:4$#%;(##* +6*5%:<9=9(%(((
e 40.00
BOVENSTAANDE FAILLISSEMENT OOK TE KOOP BIJ:
2e
Paasdag
ZONDAG
A.S. GEOPEND
VAN
1217
TOT
17 UUR
ZONDAG
A.S. GEOPEND
VAN 12
TOT
UUR
2
5000 m KWALITEITSMEUBELEN uit diverse FAILLIETE LUXE WOONBOULEVARDS geopend
www.meubeloutletasten.nl
Prins Bernhardstraat 67 5721 GB ASTEN
T 0493-697211 / 0615292134
NU:
KETEL-ACTIE
53343550
53344888
Openingstijden: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur vrijdag koopavond 21.00 uur
DE MOOISTE ZOMERBLOEIERS
Showroom: Langstraat 3
(Hal 5a) Leende Tel.: 0655364245
Gerard Verspeek - Strijperdijk 8 - 5595 XM - Leende - 06-22764349
Open: vr.: 18.00u-21.00u, za.: 9.00-18.00u + op afspraak
I.v.m. installatie en montage: ma. t/m do. gesloten
w w w. d b s a n i t a i r e n v e r w a r m i n g . n l
Zoals Franse geraniums, perkplanten, kuipplanten op
stam, super mooie hangmanden, etc., etc.
Vanaf maandag 21 april
verkoop rechtstreeks uit de kas!
DAGELIJKS OPEN, OOK OP
ZON- EN FEESTDAGEN
53634785
53624102
Vanaf de kerk richting Maarheeze,
1e verharde weg links,
± 1 km buiten de bebouwde kom
53606126
Chijnsgoed 2, Sterksel
Tel. 040-2262063
Hostellerie Vangaelen
Kapelstraat 48
5591 HE Heeze
Tel: 040-2263515
Hostellerie Vangaelen in Heeze zoekt ter uitbreiding van
het team:
Informatie: Wim van Middelaar, 040-2263515
53618336
Stuur je sollicitatie met cv naar [email protected]
53615634
• Medewerker(ster) bediening parttime - fulltime
in overleg
• Afwashulp voor in de avonduren en weekend
pagina 6
nummer 16 - 16 april 2014
• Gemeente Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2, postbus 10.000, 5590 GA Heeze
• Tel.: (040) 22 41 400, (geldt ook als calamiteitennummer openbare ruimte: 24 uur per dag bereikbaar)
• Fax: (040) 22 41 450, e-mail: [email protected]
• Internet: www.heeze-leende.nl (hierop treft u ook de openingstijden van de diverse afdelingen aan)
• Milieu Informatie Centrum (voor vragen over (huishoudelijk) afval e.d.): 0800-02 26 760 (gratis); 24 uur per dag
7 dagen per week bereikbaar via internet op www.miconline.nl
• Verloren en gevonden voorwerpen: (040) 22 41 400 of kijk op www.heeze-leende.nl
NIEUWS VANUIT HET GEMEENTEHUIS ,
Sportieve start wethouders
Let op illegale collecte!
(foto Margot van den Boer, Heeze)
De drie ‘nieuwe’ wethouders Wilma van der Rijt, Jos van Bree en Mathieu Moons liepen
afgelopen zaterdag voor de eerste keer mee met de JP Balkirun in Heeze; Van der Rijt liep
de 7 kilometer en Van Bree en Moons ieder 3 kilometer. Hun gezamenlijke deelname leek
een symbolische start van hun collegeperiode voor de komende vier jaar, maar liet vooral
zien dat zij het event van harte ondersteunen. De JP Balkirun is opgericht door de gelijknamige stichting ter nagedachtenis aan Jean-Paul Balkestein die op 32-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand tijdens het joggen. Doel is om een jaarlijks terugkerende loop te
organiseren van 3, 7, 10 en 14 kilometer en een kinderloop (3 kilometer) voor kinderen
van 6 tot en met 12 jaar, waarbij sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan. De opbrengsten komen ten goede aan de Nederlandse Hartstichting en de AMC Foundation.
De drie wethouders zijn afgelopen maandagavond tijdens een raadsvergadering officieel
benoemd. Het coalitie-akkoord en de portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders zijn te vinden op www.heeze-leende.nl > Over ons > Wat doet het college?
Op zoek naar oude foto’s
kermis Sterksel
Dit jaar staat de Balco roto, de gokkraam van
de twee zussen De Voer, voor de 50e keer
op de kermis in Sterksel. Ter ere van dit jubileum wil Stichting Leuk! Op Sterksel hen
namens alle inwoners van Sterksel een fotoboek aanbieden met foto’s van de kermis in
Sterksel door de jaren heen. De stichting is
daarom dringend op zoek naar oude foto’s
van de kermis en bij voorkeur ook naar foto’s
waar de wagen van familie De Voer op staat.
Heeft u nog oude foto’s, stuur dan een mail
met uw gegevens en telefoonnummer naar
[email protected] De stichting
neemt dan zo spoedig mogelijk contact met
u op. U kunt eventueel ook bellen naar de
contactpersoon Mirjam Römers, tel. 06-428
71 300. De stichting hoopt op veel leuke
foto’s!
Advies nodig in geldzaken?
Maak een afspraak bij Werk en Inkomen
voor een gesprek. Bel tussen 13.00 en
14.00 uur op maandag tot en met donderdag naar (040) 208 34 44.
Wij hebben geconstateerd dat er in onze
gemeente momenteel gecollecteerd
wordt voor de Augeo Foundation. Dit is
een organisatie tegen kindermishandeling.
Echter de personen die collecteren, werken niet voor deze organisatie en hebben
dan ook geen vergunning. Deze mensen
collecteren dus illegaal over de rug van
een bestaande stichting. Wij attenderen de
inwoners van de gemeente Heeze-Leende
er op om niet mee te werken aan deze
collecte en als men het niet vertrouwt,
direct de politie (0900 8844) te bellen. U
mag elke collectant te allen tijde vragen
naar zijn/haar legitimatie en vergunning. Als
men deze niet kan tonen, is het verstandig
om niet te doneren. Als u al (maandelijks)
doneert dan adviseren wij u om de automatische afschrijving stop te zetten. Voor
meer informatie kunt u bellen naar tel.
(040) 22 41 400.
Bereikbaarheid gemeentehuis tweede paasdag
Op tweede paasdag, maandag 21 april a.s., is
het gemeentehuis de hele dag gesloten.
Voor spoedeisende zaken met betrekking
tot de openbare ruimte, zoals een gat in het
wegdek, extreme wateroverlast etc., is de
gemeente 24 uur per dag telefonisch te
bereiken op tel. 040-22 41 400; u wordt dan
rechtstreeks doorverbonden met de dienstdoende piketmedewerker Openbare
Werken. Dit nummer is overigens niet
Kosteloze zinkassanering
bedoeld voor informatie over openingstijtwee gemeentelijke wegen
den en aanvragen van producten zoals rijbeOp 24 januari 2011 besloot de gemeente- wijzen, paspoorten, vergunningen etc.
raad om deel te nemen aan het project
wegen van Actief Bodembeheer de Kempen CycloMedia maakt foto’s in
(ABdK). Samen met ABdK is een prioriteitenlijst opgesteld van zinkassenwegen die voor Heeze-Leende
sanering in aanmerking komen. Inmiddels is Binnenkort worden in onze gemeente weer
de Kloosterlaan, de nummer 1 op de priori- foto’s gemaakt door CycloMedia uit
teitenlijst, gesaneerd waarvan de gemeente Zaltbommel, een bedrijf dat gespecialiseerd
20% van de saneringskosten heeft betaald. is in het grootschalig en systematisch in
Na de sanering van de Kloosterlaan waren beeld brengen van de omgeving. Met specide vooraf gereserveerde gelden op waar- aal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia
door de andere wegen op de prioriteitenlijst 360 graden panoramafoto’s vanaf de openniet meer konden worden gesaneerd. ABdK bare weg. Het zou dus kunnen dat u binnenheeft extra financiële middelen gekregen kort zo’n voertuig voor of in de buurt van
vanuit het Rijk en daarnaast is er geld over- uw woning aantreft. De foto’s gebruikt de
gebleven van gemeenten die hebben beslo- gemeente voor bijvoorbeeld inspectie en
ten niet mee te doen met het project wegen. beheer van de openbare ruimte, visuele
ABdK heeft besloten om deze extra midde- ondersteuning bij de implementatie van
len in te zetten voor saneringen van zinkas- wetgeving, handhaving van openbare orde &
wegen in gemeenten die wel hebben meege- veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke
daan, waaronder Heeze-Leende. ABdK heeft plannen. De opnamen worden uitsluitend
het aanbod gedaan om de wegen Korte ingezet voor publieke of private activiteiten
Vlaamseweg, nummer 2 van de prioriteiten- en worden onder stringente voorwaarden
lijst, en het pad langs de woning Langstraat 2, ter beschikking gesteld. De opnamen wornummer 3 van de prioriteitenlijst, te saneren den niet op internet gepubliceerd of
anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia
op kosten van ABdK.
WEEK
53356233
DE PAREL VAN BRABANT
16 2014
heeft haar activiteiten aangemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens
onder nummer 1004101.Voor vragen of het
aantekenen van bezwaar kunt u contact
opnemen met CycloMedia Technology B.V.,
Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel,
Nederland.
Meer informatie kunt u vinden op
www.cyclomedia.com.
Wegens nieuwe Wmo en Jeugdwet 2015:
Uitbreiding bestuurlijke aanbesteding met jeugdzorgtaken
Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van
inwoners die momenteel gebruik maken
van begeleiding en kortdurend verblijf uit de
AWBZ.
Deze taken horen straks bij de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Daarnaast krijgen gemeenten met forse
bezuinigingen te maken.
De nieuwe Wmo moet nog behandeld
worden in de Tweede Kamer. Maar intussen
zijn de A2-gemeenten Heeze-Leende,
Cranendonck en Valkenswaard volop bezig
om zich gezamenlijk op deze taken en
bezuinigingen voor te bereiden. De voorbereidingen doen we graag in samenspraak
met betrokkenen.
Vanuit de AWBZ komen ook een aantal
jeugdzorgtaken naar de Jeugdwet. De
Jeugdwet is inmiddels vastgesteld. Het gaat
over dezelfde taken als bij de Wmo; begeleiding en kortdurend verblijf, maar ook persoonlijke verzorging zal van de AWBZ naar
de Jeugdwet overgaan.
Bestuurlijke aanbesteding voor het
contracteren van aanbieders
Op 20 februari jl. zijn alle betrokken
(zorg)aanbieders uitgenodigd voor een
startbijeenkomst decentralisatie AWBZWmo. Tijdens deze bijeenkomst is onder
andere het inkooptraject bestuurlijk aanbesteden toegelicht. Toen was nog niet duidelijk of de jeugdwet in deze aanbesteding
meegenomen zou worden. Omdat het
onnatuurlijk is om een knip te zetten op het
moment dat jongeren 18 jaar worden, is
besloten om in dit traject ook de inkoop op
de ambulante jeugdzorg (begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging)
mee te nemen.
De GGz-grondslag wordt in deze aanbesteding niet meegenomen voor jeugd, omdat
dit regionaal ingekocht zal worden. Op 3
april is de bestuurlijke aanbesteding gestart
met een zogenaamde eerste fysieke overlegtafel.
OPENBARE BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek treft u een verkorte versie van de openbare bekendmakingen aan. De volledige bekendmakingen vindt u op onze website: www.heeze-leende.nl, onder ‘Wat speelt er’, ‘Bekendmakingen’.
Bestemmingsplannen
Gedeeltelijke intrekking aanwijzingsbesluit Gedeputeerde Staten bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’
Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, het
intrekkingsbesluit van Gedeputeerde Staten en de
daarbij behorende stukken liggen met ingang van
17 april tot en met 28 mei 2014 voor iedereen ter
inzage in de hal van het gemeentehuis. Tevens zijn
deze digitaal in te zien. Gedurende de periode van
terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Omgevingsvergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunning
- Burgemeester Michielstraat 2a Heeze: vergroten van een woonhuis
- Burgemeester Strijbosstraat 19 Heeze: plaatsen
erker voorzijde woonhuis
- Dominee Kremerstraat 25 Heeze: renovatie
dak en gevel
- Kroonakker 69 Leende: oprichten van een
veranda
- Nieuwendijk 1a Heeze: plaatsen van een schutting en het kappen van bomen
- Prins Bernhardlaan 22 Heeze: afwijken bestemmingsplan
Verleende omgevingsvergunning
- Broekerstraat 41 Leende: oprichten van een
aanbouw
- Dominee Kremerstraat 53 Heeze: kappen van
een kastanjeboom
- Sterkselseweg 29 Heeze: oprichten van een
overkapping
- Strabrechtse Heide Geldrop-Heeze: aanleg
halfverhard fietspad
- Vullinghspark 24 Heeze: afwijken van bestemming
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
Ven 10a Heeze
Burgemeester en wethouders van HeezeLeende maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor het oprichten van een bijgebouw aan de Ven 10a in Heeze de beslistermijn
te verlengen met een termijn van maximaal zes
weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste
beslisdatum 29 mei 2014.
Beschikking intrekking vergunning
reguliere procedure Vlaamseweg 1b
Sterksel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij de omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(OBM) voor de varkenshouderij aan de
Vlaamseweg 1b in Sterksel hebben ingetrokken
op verzoek van de vergunninghouder.
Melding Activiteitenbesluit
Een melding Activiteitenbesluit is ingediend voor:
Lees meer op www.heeze-leende.nl
–de locatie Kerkhof 16 Heeze; de melding betreft
het veranderen en in werking hebben van een
melkveehouderij.
- Strijperstraat 63 Leende; de melding betreft het
in werking hebben van een inrichting voor het
opslaan van mest.
- Vlaamseweg 1b Sterksel; de melding betreft het
veranderen en in werking hebben van een
agrarisch bedrijf.
U kunt de meldingen gedurende zes weken tijdens de openingsuren inzien in het gemeentehuis. Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Verordeningen en reglementen
Besluit op grond van de APV en bijzondere wetten:
- aan KWF Kankerbestrijding een vergunning af
te geven voor het collecteren in de periode van
1 september tot en met 6 september 2014.
- aan NSGK Nederlandse Stichting van het
Gehandicapte Kind een vergunning af te geven
voor het collecteren voor de periode 10
november t/m 15 november 2014.
DE PAREL VAN BRABANT
Om te voorkomen dat jeugdzorgaanbieders worden vergeten tijdens
deze bestuurlijke aanbesteding
wordt dit artikel geplaatst.
Bent u een jeugdzorgaanbieder die op het terrein van begeleiding, kortdurend verblijf en/of
persoonlijke verzorging werkzaam is voor
inwoners van de A2-gemeenten en u wilt
graag participeren in het traject van de
bestuurlijke aanbesteding?
Meld u dan aan bij [email protected]
Kijk voor meer informatie over de bestuurlijke aanbesteding op de volgende website:
http://www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisatie-awbz-a2-gemeenten. U kunt via deze
website reageren op het aanbestedingstraject.
Evenement? Laat het
vermelden op de digitale
informatiepanelen!
Wilt u bekendheid geven aan een evenement? Meld het aan voor de digitale informatiepanelen! U kunt gratis een evenement
laten vermelden op (een van) de informatiepanelen via de gemeentelijke website, onder
‘Ontdek Heeze-Leende’>’Aanmelden evenement’.
pagina 7
nummer 16 - 16 april 2014
Programma Nationale Sportweek 2014
De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang sporten in de
etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. Dit jaar vindt
de week plaats van 19 t/m 26 april met als thema ‘Ik neem je mee!’ In onderstaand schema
is het programma te vinden.
('&%'$##$"!$ &$"&' "@
$$$%
"$'"
?>[email protected]<;;:9;87
65433<4=:@210==19;5/[email protected][email protected],+*)@@?((@1'&@(%@
$;;07
[email protected]"[email protected]===
(
(>@--0
!
0;1:
!"!
"35!/4- @+==59=
((( uur
0;1:
<35!/4- 9=9330=11=01$=:54
2<301;[email protected][email protected]"3&<=5&;=0
(>@--0
0;1:
#<[email protected];[email protected]"35!/4- @[email protected]*330=11=01$=:
#<[email protected];[email protected][email protected];=41=55:
[email protected]'&@(@$;;07
$%
"$'"
&$%
"$'"
&'$%"
"$'"
'$%""
"$'"
2<301;[email protected][email protected]"3&<=5&;=0
>(>>@--0
0;1:
#<[email protected];[email protected];=41=55:@0=/0=;51=5
#<[email protected];[email protected];=41=55:@0=/0=;51=5
2<301;[email protected][email protected]"3&<=5&;=0
(((@--0
0;1:
[email protected]@:=530=5
*[email protected][email protected]+==59=
((@
--0
0;1:
[email protected];[email protected]=4803=<=5
2/334:10;;[email protected]+==59=
0;1:
2;1= 3;099=&3
2<3304;;[email protected]===
(>@--0
(>(>@--0
2;1= 3;0930:3<:
2<3304;;[email protected]===
((%@--0
0;1:
[email protected];[email protected] 3
=5 3-4;::[email protected]
;[email protected];[email protected]
;:::/34=5
-& ;@
[email protected]:=530=5
;44=1;;[email protected]"3&<=5&;[email protected]===
(%(@--0
(@@
[email protected][email protected]
30:3<@
;[email protected]
(@--0
0;1:
#<[email protected]$=-8910;[email protected]@!&=0/@0=59$=:@[email protected]
0=5955=1$=:@[email protected]@=43&
30 ;4
[email protected]@!&=0/@
===
((@--0
0;1:
3&
==5=&[email protected][email protected];[email protected]=1:@[email protected]
[email protected][email protected]:/[email protected]&[email protected];[email protected]
34=5
3558::<=4=5
03=<@(@1'&@@3<@[email protected]&@
:/[email protected]
(>@--0
0;1:
[email protected]&[email protected]:351 [email protected]<@:/334
((@--0
0;1:
)""'
'&(%
)""'
'&(%
;5&[email protected]
;@
:<301/35:-4=51===4==59=8&;4/
[email protected]
[email protected]=<[email protected]'@8=&[email protected]
[email protected])[email protected]<@
:<301<;[email protected]=&=40;:[email protected]=0:=4
65433<4=:@9::10==19;5/[email protected],+*)
[email protected]'&@(@$;;07
[email protected]"[email protected]===
-,+*)('&%*%*$)#+"$!)(& +(+**%
)())#&&'
,'()+*),+%!!&$))
+'%)+*)-'&*#+)
%()')&%)#+"$!
,'(&)!+),+*&+'
' &+!+*))
+'%)
+++
Gemeentezaken? Afspraak maken!
Lees meer op www.heeze-leende.nl
53641889
Heeze-Leende heeft nu ook
een damessociëteit
Publiek kijkt ogen uit bij
voorstellingen De Heezer Komedie
HEEZE - Afgelopen week bracht toneelvereniging De Heezer
Komedie het over de top toneelstuk ‘Van stekker tot stopcontact’ op de planken, een kluchtig stuk dat het publiek, zo
was ook de boodschap vooraf, niet al te serieus moest nemen. Dat deed het ook niet: Men zat zichtbaar te genieten
en keek de ogen uit naar het stuk, dat voor zowel spelers als
grime-medewerker nogal een uitdaging was.
Will) die getransformeerd
wilde worden tot Quasimodo.
Tot slot een compliment over
de vondst van de intermezzo’s: Muziek wisselde het toneel af en het filmpje van de
Regisseuse Noor Huijsmans februari te komen (naakt wel borstvergrotingsoperatie van
sloeg opnieuw de spijker op te verstaan!) en vies manne- Lola was origineel gevonden
de kop met de rolverdeling tje Dirk Krassers (Frans van en erg grappig.
voor haar tweede voorstelling bij De Heezer Komedie.
De leden van de Damessociëteit Heeze-Leende met burgemeester Paul Verhoeven.
(foto: Theo van Sambeek)
HEEZE - In de vergaderboomhut ‘Kaban’ op het landgoed
van Kapellerput in Heeze vond donderdag, kort nadat de
laatste plooitjes van het coalitieakkoord in Heeze-Leende
waren gladgestreken, de startbijeenkomst plaats van de Damessociëteit Heeze-Leende.
worden’, zegt voorzitter Karin
Rasch van de Damessociëteit
Heeze-Leende. Daarom gaat
de damesnetwerkclub nu al
evalueren of er op korte termijn meer leden welkom zijn
dan het eerder aangekondigde maximum van vijfentwintig. Rasch: ‘Voorop blijft staan
dat nieuwkomers eerst als introducee een bijeenkomst
‘We hebben veel reacties ont- moeten bijwonen. Ook moet
vangen, veel dames willen lid er een wederzijdse match zijn.
Burgemeester Paul Verhoeven
verrichtte de aftrap van de
door twaalf dames bezochte
netwerkbijeenkomst. Hij vond
het na vier herensociëteiten in
de gemeente Heeze-Leende
ook wel eens tijd worden
voor een damessociëteit. Hij
schonk alle aanwezige leden
een briefopener.
We streven naar een mooie
mix, met mensen uit de gehele gemeente Heeze-Leende
en ook twintigers en dertigers.’
De volgende bijeenkomst van
de Damessociëteit HeezeLeende vindt plaats op 24 juni.
Voor meer info:
damessocië[email protected]
Yvonne Stolk zette prima de
rol van de - voor geld doe ik
bijna alles - chirurge Marlous
neer. Haar assistente Dingetje, eh… Chantal werd grappig, al kauwgom knabbelend
neergezet door Ellis Vinck.
Gezellige dikke Mimi werd al
etend, heel geloofwaardig
door Mariëlle van Heugten
gespeeld. Yvonne Cuijten en
Peter ter Haar waren aan elkaar gewaagd als het over
de top acteursechtpaar Dine
Marie en Bastijn.
De scène waarin het echtpaar omgetoverd werd,
compleet met lange neus,
kin en veranderd geslacht,
was een hoogtepunt van de
avond. Later kwam hier nog
Anneleen Cardon (Annie
Koenen) bij, een gemene op
wraak beluste ex-actrice,
Miss Lola (Astrid van der
Wurff) die er alles voor deed
om op de kalendermaand
Eerste klussen Repair Café
Leende - Op zaterdag 12
april werd in Leende de eerste
uitgave van het Repair Café
gehouden. Hoewel de opkomst in het begin wat tegen
viel, werd het later alsnog gezellig druk. Vrijwel alle vrijwilligers hadden wat te repareren. Dit varieerde van een
defect figuurzaagmachientje,
een boenmachine waar een
stekker aan gezet moest worden en die meteen wat veiliger gemaakt werd, en het nodige naai- en verstelwerk tot
een miniatuur autootje waar
een wiel van af was gebroken, een fiets met defecte
verlichting, een defecte boormachine, een op sterven na
dood stokpaardje en zo nog
meer. Van de twaalf aangeboden reparaties zijn er elf direct gerepareerd. Klus nummer twaalf volgt nog. De vol-
gende editie van het Repair
Café vindt plaats op 3 mei.
Koningsdag
Kinderen die op Koningsdag
speelgoed willen verkopen,
maar tot de ontdekking zijn
gekomen dat dit stuk is, kunnen op dinsdag 22 april van
15.30 tot 17.30 uur terecht
bij het Repair Café in de
ruimte van hobbyclub ‘t
Prutske aan de Lindenlaan 57
in Leende.
Daar staan klussers klaar om
te proberen dit speelgoed te
repareren.
Mocht het speelgoed niet
meteen klaar zijn, dan kunnen de kinderen op vrijdag 25
april tussen 15.30 en 16.30
uur de gerepareerde spulletjes
weer op komen halen.
DE PAREL VAN BRABANT
pagina 8
nummer 16 - 16 april 2014
53463632
53600987
Langstraat 3 (hal 4)
Leende
040-2063089
www.marvo.info
Voor uw complete badkamer en
mooiste tegel- of natuursteenvloer.
sdag
a
a
P
2e eopend vanur
Marvo BV
Net even anders als het gaat om
prijs en kwaliteit!
T. 040 206 15 16
www.vdijkinstallatie.nl
53596993
Waterstraat 1
5595 XT Leende
Een
comfortabel
warm huis
Een onderhoudsabonnement
heeft u al voor
*
75
5,
per maand
InstalCenter VSL - Biesven 6a,
5595 DD Leende - tel. 040-206 2151
www.verwarmingserviceleende.nl
Altijd deskundig. Altijd dichtbij.
KOM NU
NAAR DE
SHOWROOM
53611759
Voor aanbied
ingen
zie onze actie
krant!
Sanitair
Badkamers
Tegels
Zonne-energie
Centrale verwarming
Warmtepomp
Gas
Water
Zinkwerk
53602941
.0
van 10.00 - 16
53602940
2e Paasdag
geopen0 duur
53611774
Altijd volop partijen
g
0u
-16.3
11.00
* Vraag naar de voorwaarden
WIJ MAKEN MOOI
WONEN BETAALBAAR
trends
Boxspring Studio Electro
Relaxfauteuil Mark
180 x 200 cm. van € 1.759,-
3-kleuren, zwart, bruin en beige
beperkte voorraad van € 595,-
NU €1195,-
Hoekbank York
NU
00,TOT € 5 OR
VO
TERUG
DE
UW OU !
S
MEUBEL
NU €
999,,-
Leverbaar in alle vele kleurcombinaties en
n
in diverse opstellingen 2-H-2 combinatie
van € 1750,-
Tafel met 4 stoelen
53460423
2000 M2 SHOWROOM
REAL
LO
BUDG W
ET
NU €
395,-
Salontafel
Stoel per stuk € 99,-
6,€166
Hoekbank Mobi
van € 995,-
Boekenkast
Vitrinekast
€213,-
Woonprogramma
Carolina Oak
€324,-
Dressoir
€595,€695,-
Tv-dressoir
€396,-
€185,-
Elke zondag geopend van 12:00 tot 17:00 uur
LINDESTRAAT 38 ASTEN 2000 M2
OPENINGSTIJDEN: DI T/M ZA VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
WWW.VEMECO.NL
Van Oeffelen
Asperges en
Breng de paassfeer in huis
met deze kleurrijke haan
53635418
53641678
53634770
heeft dagelijks weer
aardbeien
heerlijke dagverse asperges
en aardbeien
Van Oefelen
Ma. t/m vrij: 11.00 tot 19.00 uur
Za. 9.00 tot 18.00 uur
Zo. 11.00 tot 18.00 uur
Tel. 040-2261181
Heezerenbosch 24, Heeze,
of 06-57002046
Einde straat rechts
Hij vrolijkt iedere kamer op.
Ook de makers worden er vrolijk
van, want zij krijgen er
een eerlijk loon voor.
Wij zijn op zoek naar een
zelfstandig werkende kok
Voor informatie: Café d’n Himmel
Nieuwendijk 9 - 5591 JJ Heeze
[email protected]
Tel. 040-2823806
53634774
53623466
Heeze - Leende
DE PAREL VAN BRABANT
pagina 10
nummer 16 - 16 april 2014
.
0,- v.o.n
0
8
.
1
4
€2
vanaf
HEEZE
53622326
Deze woningen zijn zeer geschikt voor senioren, starters en gezinnen
Voor informatie of opvragen brochure kunt u bellen naar 040-2062674
WWW.VERSLEEUWEN.NL
Leende • 040-2062674
53634775
Je woont pas in de ‘Parel’
als je een
BINNENSPEELTUIN
NO-NO’S LAND
2e PAASDAG OPEN
(1e paasdag
gesloten)
23 MAART:
53630898
van 10.00 - 16.00 uur
Leenderweg 31C - HEEZE - Tel. 040-2261528
www.ariesnoeijen.nl
10 Jaar Kapsalon Leenderhof
MISS & MISTER NO-NO’S LAND
2e
PAASDAG
VERKIEZING!
GEOPEND
[email protected]
53377835
IRISLAAN 7,7 5595 EH LEENDE,
LEENDE
TELEFOON 040-2300913.
STEVENS
TELEVISIES
MAIL ONS ALS JE MEE WIL DOEN...
Samsung UE40EH5000 TV Philips 46PFL4208 TV
040-2300913 OF MAIL: [email protected]
KIJK OOK OP WWW.NONOSLAND.NL
102cm, Full HD LED Televisie,
2x HDMi, USB, Scart, AV in,
Component, optisch digital out,
DVB-T/Ci+
2 jr garantie
van 499,-
53344417
beperkt aantal
ak
ten
us,
sch
o.a D acia, Tax del, Hor ier v or
n
r
c
e
u
a
v
a
l
Bo olia, La ja en L
u
n
Mag uxus, Th
B
Ook
53539783
im.nl
derhe
Leenderweg 78D-Valkenswaard - Tel. 06-51627119
eer
a,
aag),
w
atalp Beuk (h , enz,
u
C
!
,
N
n
,
d
ttiajan, LeilindFe ruitbomenLiquidambapr rijzen.
n
a
l
p
div.
sia,
erpe
plat
.leen
www
Doorlopend
auto’s te koop gevraagd.
Wij kopen ook
van particulieren!
SAT - DVD - HOME CINEMA
Prijsknaller
Prijsknaller
(DOORGANG
BIJ VOLDOENDE
AANMELDINGEN)
van
10.00
- 18.00
uur
ACTIEPRIJZEN!
uw LED TV adres
€ 339.-
117cm, 200 Hz, Full HD LED TV,
Wifi Smart TV, 3x HDMi, USB,
scart, 20W, Micro Dimming,
DLNA, DVB-T/Ci+,
2 jaar garantie
van 899,beperkt aantal
53613390
in je tuin hebt !!!
53594315
PARELSTRUIK of
PARELZAAD
€ 419.-
Grootschoterweg 105-107
Budel-Schoot - (NL)
0031(0)495 49 36 16
SAMSUNG SONY LG
PHILIPS LED TV’S
NU EXTRA VOORDELIG
www.stevensbudelschoot.nl
Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.
ma-wo-do 10.00-18.00
10.00-18.00 uur/di
uur/di gesloten
gesloten
ma-wo-do
vr 10.00-20.00
10.00-20.00 uur/
uur/ za
za 10.00-17.00
10.00-17.00 uur
uur
vr
meer acties
kijk op onze site!
s
enieenrd
v
o
h
en geop 9
b
ek&erzsaterda0g6 - 300u8iz1e4n0 8
w
k
enh
oom ag
Op
vrijd
Zev de
n
Lee
Dorpstraat 136
5595 CK Leende
Tel.: (040) 206 1246
2e paasdag
OPEN
PAASSHOW OPEN
2e paasdag
BIJ ROOTHANS IN LEENDE
Maandag 21 april geopend van 11.00 tot 17.00 uur!
Het complete modellenprogramma van Nissan.
www.roothansleende.nl
Dorpstraat 83, Leende
0402061270
www.adviseursmetvisie.nl
Past. Spieringslaan 12, Heeze
040226 56 27/049551 84 82
www.priveplan.nl
53599164
Nu bij aankoop van een occasion: APK FOR LIFE
53622710
De koffie
staat klaar!
Keuze uit 50 occasions.
Occasions met garantie tot 2 jaar.
Zonder inruil hoge korting op onze occasions.
Peloton Tour Culinair doet Heeze aan
ADESEL
POA
OR
V
Luxe mini-gourmet
150 g
2.19
Gourmetschotel
Ovenschotel
varkenshaas
750 g
515 g
sumentenb
volgens de Con
Strijper gilde opent nieuw seizoen
met varkenschieten
Leenderstrijp - De gildebroeders en gildezusters van het
gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp hebben afgelopen
zondag 13 april weer een
nieuw gildeseizoen 2014 geopend met een schietwedstrijd met als inzet een geslacht varken. Als de weergoden en het gezellige verloop
van deze wedstrijd voortekenen zijn voor het nieuwe gildeseizoen, dan gaan de gildebroeders en gildezusters
5.89
vol vertrouwen dit seizoen in. Kleine Puist (kaliber .22) 1. Tinus
De uitslagen van deze schiet- van den Berg, 2. Teun van Mierwedstrijd waren als volgt:
lo, 3. Hans Hulsen, 4. Jan SeijGrote Puist (kaliber 12): 1. Harrie Bax Hzn., 2. Max van Heugten, 3. Theo van der Paalen, 4.
Remco van Hooff, 5. Jan Engelen, 6. Jan Engelen, 7. Jac Hulsen, 8. Jasper van Ham, 9. Jos
Cardinaal, 10. Antoon Bax, 11.
Max van Heugten, 12. Hans
Hulsen, 13. Niels van Ham, 14.
Jac Bax, 15. Hans Hulsen
kens, 5. Niels van Ham, 6. Jac
Bax, 7. Jac Bax, 8. Jasper van
Ham, 9. Mariëlle van Hooff, 10.
Wilco Dielis, 11. Wilco Dielis, 12.
Jasper van Ham, 13. Harrie Bax
Hzn., 14. Cor van Stipdonk, 15.
Hans Hulsen.
Wip (kaliber .22): 1. Harrie Bax
Hzn., 2. Robbert Dielis, 3. Niels
van Ham.
ond*
5.99
Mini-gourmet
200 g
1.49
* Bron Consumentenbond april 2014.
Saucijzen
Hamburgers
Ca. 480 g
900 g
van 2.64
53635146
2.59
Mager
rundergehakt
Verstand van tuin & dier
20%
geopend zijn en de
Kijk voor de winkels die
PAASKORTING
en
renbond-welkoop.nl/pas
actievoorwaarden op boe
van 3.99
500 g
3.89
B L IJ V E N D
VERLAAGD Rundertartaar
Ca. 400 g
van 3.20
van 2.79
2.75
Vers & voordelig!
3.16
*
Vanaf woensdag 16-04-2014
56%
goedkop
er
15%
G
KORTIN
is geldig van
sbon
Deze korting zaterdag 19 april .
t/m
donderdag 171 ar tikel naar keuze.
.
Geldig op
aanbiedingen
Niet geldig op
20%
KORTING
Deze kortingsbon is geldig op
2e paasdag. Geldig op 1 artikel naar
keuze. Niet geldig op aanbiedingen.
15%
KORTIN
G
Deze
donderdkortingsbon is g
eld
ag
Geldig o 17 t/m zaterdag ig van
Niet geldp 1 artikel naar k 19 april.
eu
ig op aan
biedinge ze.
n.
Cherrytomaten
250 g
van 0.89
0.39
44%
goe
dkoper
Citroenen
250 g
53596945
Heeze - Burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende gaf afgelopen zondag om 10.05 uur bij Hostellerie Vangaelen in Heeze het startschot voor de jaarlijkse voorjaarsklassieker die de stichting Tour Culinair ieder jaar organiseert. Verhoeven schoot de
deelnemende ondernemers, bestuurders, journalisten en andere beslissers uit horeca, toerisme en recreatie weg voor een tocht door het Brabantse land.
Het peloton bestond uit ongeveer veertig renners waaronder drie ondernemers uit Heeze, te
weten: gastrijder Nico Boreas en de Tour Culinair-leden Wim van Middelaar en Rik Hüsken.
(foto: Theo van Sambeek)
van 0.45
0.25
* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 16-04-2014 t/m dinsdag 22-04-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
Openingstijden op Koningsdag vindt u op aldi.nl
HEEZE Leenderweg 3-7 Tel.: 040 - 2261447
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl
0047249397
autopagina
387 x 267
53586806
ALLES OVER EN VOOR UW AUTO
• TOYOTA • NIEUW • GEBRUIKT • ONDERHOUD • APK
• REPARATIE • SCHADEHERSTEL • AIRCOSERVICE
53348292
AUTO SERVICE
HEEZE
Greijmans
Toyota Auris
Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN
OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties
APK keuringen
53635257
GESPECIALISEERD IN FORD
Snel en
voordelig.
Ook voor
velgen en
opslag.
nsstraat 23
Oude Statio
eze
5591 JH He
6
0
06-312160
HB 5-drs. 1.6 VVT-i, Aspiration, automaat
km stand 79.488 km, bouwjaar 8-2010
Prijs € 14.350,-
Nieuwendijk 58 Heeze
040-2264633
www.greijmansautos.nl
Dorpstraat 136
5595 CK Leende
Tel.: (040) 206 1246
2e paasdag
OPEN
2e paasdag
OPEN
www.autobedrijf-vanmensvoort.nl
PAASSHOW
BIJ ROOTHANS IN LEENDE
Maandag 21 april geopend
van 11.00 tot 17.00 uur!
Het complete modellenprogramma van Nissan.
Een betrouwbaar begrip sinds 1987.
Onze specialiteit is
jonge gebruikte auto’s.
Valkenswaardseweg 32
5595 CB Leende
Tel.: 040 - 2062683
Fax: 040-2062580
53635155
www.roothansleende.nl
Aanrijding gehad?
VESTIGING HEEZE
Maak de schade niet erger dan die is!
Neem geen risico om zelf verder te rijden!
53348299
HUVA AUTOMATERIALEN HEEZE B.V.
bergingsbedrijf transportbedrijf
autohulpdienst autobedrijf
53388983
De koffier!
staat klaa
53348297
Nu bij aankoop van een occasion:
APK FOR LIFE
53388980
Keuze uit 50 occasions.
Occasions met garantie tot 2 jaar.
Zonder inruil hoge korting op onze occasions.
Naast de berging hebben wij een 24-uurs pechservice.
Ook beschikken wij over vervangend vervoer. Erkend
bergingsbedrijf voor Heeze, Leende, Cranendonk,
Weert, Deurne, Asten, Someren en Regio de Kempen.
Indien een voertuig in Nederland
verzekerd is, heeft dit voertuig recht
op GRATIS takelen bij een ongeval!
Dit geldt OOK als het voertuig WA-verzekerd is ongeacht toedracht. Dit gaat
niet ten koste van uw no-claim korting!
• Automaterialen • Gereedschappen
Huva Heeze B.V.
24 uur Auto- en Takelbedrijf Sprankenis
Valkenswaardseweg 5 | 5595 CA Leende
per dag
n
e
g
Lange Voren 16C | 5521 DD Eersel
a
7d
per
Tel.: 040-2061239 | Fax.: 040-2061066
week E-mail: [email protected] | www.sprankenis.nl
53635268
www.huva.nl
BEL: 040 - 206 12 39
53638139
AUTOMOTIVE EN INDUSTRIE
Industrieweg 72
5591 JL Heeze
F 040-2266169
T 040-2266000
E [email protected]
Ook transport
na aanrijding
naar het adres
van uw voorkeur
is kosteloos!
pagina 13
nummer 16 - 16 april 2014
53630470
DE PAREL VAN BRABANT
Broeders gehuldigd tijdens
patroonsdag St. Jorisgilde
André en Hans Kessels.
HEEZE - Het Sint Jorisgilde uit Heeze hield afgelopen zaterdag 12 april de jaarlijkse patroonsdag. Het drukke programma begon op zaterdagochtend met een heilige mis in de
Sint Martinuskerk in Heeze. Na de mis werd er voor de kerk
gevendeld voor pater kapelaan Mervin Varayankunnel.
Daarna toog het gezelschap naar het gildeterrein De Santen,
waar de twee jubilerende tamboers André en Hans Kessels
werden gehuldigd.
De jubilerende gildebroeders
kregen een zilveren onderscheiding en een fles gildewijn voor hun twaalf en een
half-jarig jubileum als tamboer. Ook was er een vendelhulde voor het tweetal.
Aansluitend namen vijf jeugdige tamboers en vendeliers
deel aan het traditionele
Prinsschieten. Het was een
spannende strijd met wisselende kansen. Met een welgemikt schot was het uiteindelijk Jorn Guitjens die de
prinsenvogel naar beneden
haalde. Hij mag zich nu een
jaar lang prins van het Heezer
gilde noemen. Na het uitreiken van de zilveren onderscheiding en de prinsenveer
nam ook hij een vendelhulde
in ontvangst.
Daarnaast werden ook de jubilerende begunstigers Jan
van Hooff (25 jaar begunstiger) en Adriaan van Lierop,
Bernard van Lierop en Gerard
Scheepers (50 jaar begunstiger) in het zonnetje gezet.
Marktplein decor Leendse Koningsdagactiviteiten
LEENDE - De Contactcommissie in Leende (CCL) heeft in
samenwerking met een aantal Leendse verenigingen en de
Lionsclub Eindhoven Welschap voor de eerste Koningsdag
op zaterdag 26 april een vertrouwd programma in elkaar
gezet.
Na de heilige mis in de St.
Petrus’ Bandenkerk is er een
aubade en vendelhulde door
het gilde St. Jan-Baptista en
het gilde St. Catharina en
Barbara op het Meentplein
voor de burgemeester en de
gedecoreerden.
Kinderen
met versierde fietsen worden
daarna vanaf het Meentplein
begeleid door de Koninklijke
Fanfare Philharmonie Leende
voor een tocht door het
dorp.
Na afloop krijgen alle kinderen een traktatie aangeboden. De mooiste versierde
fietsen worden beloond met
een prijs. Inschrijven voor de
fietstocht kan tussen 10.30
tot 11.00 uur op het Meentplein. De prijzen worden ‘s
middags door leden van de
Lionsclub Eindhoven Welschap uitgereikt.
waarbij kunstwerken en bijzondere diensten worden
aangeboden.
Aansluitend
wordt het muzikale programma voortgezet.
De CCL houdt op Koningsdag voor de tweede keer een
dorpslunch op het markt08.00 u.: Uitsteken vlag
plein. Aanschuiven kan tus10.00 u.: Heilige mis in de St. Petrus’ Bandenkerk.
sen 12.00 en 14.00 uur. In11.00 u.: Aubade en vendelhulde voor burgemeester en gedecoschrijven voor de lunch kan
reerden op het marktplein. Aansluitend verzamelen op het
via [email protected]
Meentplein voor de optocht van de kinderen met de versierde
Om 13.30 uur kunnen de
fietsen. Na afloop kleine traktatie voor alle deelnemers.
kramen voor de vrijmarkt
12.00-14.00 u.: Dorpslunch op het marktplein, met muzikale
worden ingericht. Tijdens deomlijsting van het duo Jaspers en Vermeer.
ze markt worden er diverse
13.30 u.: Inrichten kramen vrijmarkt.
attracties verzorgd door o.a.
14.00-17.00 u.: Vrijmarkt voor kinderen en jongeren tot 16 jaar
leden van de ponyclub De
op marktplein. In de loop van de middag prijsuitreiking versierde
Doorzettertjes, het gilde St.
fietsentocht. Tussendoor zijn er diverse optredens van Christine.
Catharina en Barbara en de
16.00 uur: Kunst- en dienstenveiling Lionsclub Eindhoven Weljeugdbrandweer. Ook kunschap op de kiosk.
nen de kinderen oud-Hol17.00 uur: Kunst- en dienstenveiling Lionsclub Eindhoven Wellandse spellen spelen onder
schap op de kiosk
begeleiding van Jong Neder17.30 uur: Afsluitend optreden van Christine.
land. Daarnaast ondersteunt
de Contactcommissie het
nieuwe Leendse initiatief, het
Repair Café aan de Lindenlaan 57 in Leende.
Gedurende de middag zijn er Heeze - Schildersclub G. van jaren tachtig opgerichte club
der Heijden exposeert tot 14 De Ambachten. Die stopte in
mei in dorpshuis ‘t Perron in 2001. De leden gingen zelfHeeze. Twaalf kunstenaars standig door en verenigden
hebben elk twee of drie wer- zich later onder de naam van
ken in het dorpshuis opge- hun toenmalige leraar. De
hangen. Het is de tweede club komt elke week op dinsUitslagen: Wipschieten: 1e prijs keer dat de club werken in ‘t dag van acht tot tien uur ‘s
Erik van Happen. Kleine puist: 3e Perron etaleert. Bij de ope- avonds bij elkaar. Momenteel
prijs Stefan Vermeer, 2e en 1e ning van het gebouw werd is er een ledenstop, maar
prijs Rick Vermeer. Grote puist: huurders al gevraagd iets van geïnteresseerden kunnen altijd bellen met Jan Langen3e prijs Coen Heijmans, 2e en 1e zichzelf te laten zien.
Schildersclub G. van der Heij- donk, tel. 040-2263718, of
prijs Mike Heijmans.
den is een doorstart van de in Jan Verrijt tel. 040-8488604.
Gildeseizoen de Jong
Schut geopend
Leende - Het gildeseizoen
van het gilde St. Catharina en
St. Barbara is geopend.
Op zondag 13 april was er
een onderlinge schietwedstrijd. Er werd geschoten in
diverse disciplines.
muziekoptredens op de kiosk.
Om 16.00 en 17.00 uur vindt
op de kiosk de traditionele
veiling van de Lionsclub Eindhoven
Welschap
plaats,
Programma Koningsdag Leende
Expositie in ‘t Perron
pagina 14
familiebericht plaatsen?
een felicitatie, geboorte, huwelijk
of overlijden bekend maken,
nummer 16 - 16 april 2014
TUINONDERHOUD en
AANLEG tegen gunstige
tarieven. Telefoon 0610494707 Info: www.
hoveniersmetsers.nl
❏ Formaat 1 34 br. x 47 mm h.12,50 EXCL. BTW
❏ Formaat 2 70 br. x 47 mm h.25,00 EXCL. BTW
❏ Formaat 3 70 br. x 77 mm h.40,00 EXCL. BTW
❏ Formaat 4 70 br. x 97 mm h.50,00 EXCL. BTW
❏ Formaat 5 107 br. x 67 mm h.52,50 EXCL. BTW
❏ Formaat 6 107 br. x 97 mm h.75,00 EXCL. BTW
Kruist u even het gewenste formaat aan.
Andere formaten in overleg.
Tekst in blokletters s.v.p. of apart bijsluiten
.................................................................................
20 april VLOOIENMARKT
Sporthal Tivoli
Geert Grootestraat 72
Eindhoven. 9-16 uur.
90 kramen Bomvol!
€2,- p.p. 06-20299824.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
2e Paasdag Brabants
beste SNUFFELMARKT
( 21 apr). NH Koningshof
Veldhoven. Binnen / Buiten. vanaerlebv.nl
LUIKSE MARKT Beek en
Donk 2e Paasdag Heuvelplein. 0495-588008 of
www.org-vac.nl
.................................................................................
Stuur deze bon eventueel met fotomateriaal
minimaal 3 dagen vóór plaatsingsdatum naar
De Kempen Pers, Postbus 3, 5527 ZG Hapert,
t.a.v. advertentie-afdeling. Tel. 0497-361361.
Of e-mail: [email protected]
met bijlage, uw naam, adres en tel.nr.
en vermelding formaat.
Naam: .....................................................................
Adres: .....................................................................
Postcode/Plaats: .................................................
Tel.: ..........................................................................
Plaatsingsdatum: ..................................................
Te huur OPSLAGRUIMTE. Tel. 06-11422983.
Te h. GARAGE gelegen
aan pleintje Frederik
Hendrikstr. in Aalst. Inl.
040-2213327.
dat kan tegen aantrekkelijke prijzen in:
De Parel van Brabant
Dönner Kebab Safé
ZANGGROEP SAFFIER,
Populaire- en kerkliedjes,
zoekt leden. Muziekkennis niet nodig. Open rep.
24 april 20u Parochiezaal
Bladel. T.:06-22280550
De beste Turkse specialisten,
lamsvlees of kalfsvlees
uit Nieuw-Zeeland
HEEZE: iedere woensdag
en zondag van 11.30 tot
20.00 uur het gemeentehuisplein
MAARHEEZE: iedere
donderdag van 11.30 tot
20.00 uur nabij Rabobank
NIET GOED, GELD TERUG
Voor bestellingen en
reserveringen 06-30931681
53517211
DE PAREL VAN BRABANT
Op zoek naar een INVALBAAN in het basisonderwijs in Rotterdam? En in
het bezit van een PABO
diploma? Je gaat voor
goed onderwijs, bent
bereid om te reizen en
kunt tegen een stootje?
Bel naar H. Dullaert,
directeur van OBS Pantarijn. Tel: 06-38767034
Per direct gez: BEDIENINGSMEDEWERKERS
M/V voor Restaurant de
Dorpsherberg in Veldhoven. Info: dhr. J. Timmermans 040-2051952.
Leuk THUISWERK tot
€2500! Inpakwerk. Tel.
0909-400.6000 (90cpm)
POSITIEVE doorzetter en
op zoek naar INKOMEN?
Bel: 0497-336079.
Te k. gevr. POSTZEGELVERZAMELINGEN tegen
de hoogste prijs. P.Janssen, Somerenseweg 42,
Heeze. 040-2264277.
Antennebouw v.d. Sanden Luyksgestel, 0497516430 Schotelantennes
bewakingscamera's etc.
52218562
Gevr.
SLOOPAUTO'S.
Dir. opgeh./ vrijw. Ook 's
avonds. P. de Beer 0402435700/06-53391594.
Gevr. auto's of bedrijfsw.
v. export, Geen sloop,
direct vrijw. 0653914930
Gevr. flex. OPPAS voor 3
dgn. p.wk. van 15-18 u.
in Waalre. 06-53393427.
VAKWERK in MEUBELSTOFFERING. Meubelstoffeerderij Piet Wilting,
Doornboomstr. 17 Middelbeers. Grote collectie
meubelstoffen. Ook voor
uw gordijnen. Vrijbl. prijsopgave: tel.013-5141406
www.pietwilting.nl
TRAPPENSPECIALIST
PETROS bekleedt uw
trap al v.a. €150,- incl
tapijt. Keuze uit versch.
stalen en kwaliteiten. Wij
geven altijd garantie op
elke vloerbedekking. Tev.
voor het leggen van laminaat. Echte vakman. KvK
52236250. Voor gratis
off.: 06-17451749 www.
petros-stofferingen.nl
Voor al uw loodgieterswerk groot of klein,
compl. badkamers, c.v.,
dak- en zinkwerk. Vrijbl.
prijsopgave Tel. 0402551126/06-20361806.
GLAS IN LOOD. Reparatie en nieuw, ook tussen
dubbelglas. Atelier Pieter
v.d. Munckhof, tel. 0402541236, VELDHOVEN.
DAKDEKKERSBEDRIJF
KUIPER. Altijd hoge kwaliteit tegen de scherpste
prijs! Zowel nieuwbouw
als renovatie, ook goten,
lekkages. 06-14885751.
www.kuiperdak.nl
DIEPVRIES-, KOELKAST
REPARATIE met garantie. Zonder voorrijk., 24uurs serv.: 040-2571704.
PUINCONTAINERS? Bel
06-53731920. www.
benscheepers.nl
Voor al uw metselwerken
groot en klein. Bel voor
info 06-23797536.
TRESPA gezaagd en op
kleur, ook gemont. Smolders Plaatmaterialen 0622420576/0497-641837.
gratis met:
VLOER SLOPEN? Bel:
06-53731920 www.
benscheepers.nl
Garage- & bedrijfsdeuren
Rolluiken & zonwering
Onderhoud en reparatie.
Vrijblijvende prijsopgave.
www.royalmontage.nl
Nu in Oisterwijk: ZWEMSCHOOL Aqua-Marijn.
www.aqua-marijn.nl
Jonge
LEGKIPPEN
Hoogemierdseweg
23
Lage Mierde. Tel. 0135091347.
Plaats tegen een voordelig tarief *
uw rubrieksadvertentie in dit blad,
of in een van onze zusterbladen.
SAKUNDEE MASSAGE,
Thaise therapie + Hotstone massage. Bonifaciuslaan 31A Eindhoven: 0619378822. Geen intiem.
GLASWOL & PUR ISOLATIE (Dupanel). Aan
SPOTPRIJZEN: de ISOLATIEHAL 0492-542002.
0800-0995533 (Limburg)
0800-0240202 (Brabant)
EHBO-vereniging reikt vier
diploma’s uit
Zelfstandige SCHILDER
DAMS voor al uw schilderwerken met garantie.
Tel: 06-41202803
!
DAKLEKKAGES?
GOOTLEKKAGES?
PLATDAKBEDEKKINGEN? SCHERPE PRIJZEN! Incl 10 jr gar. 0492362663 WWW.TECHNIDAK.NL/C.SCHIJNDEL
@UPCMAIL.NL
Heeft u iets te verkopen of bent u ergens naar
op zoek? Dan zit u bij ons helemaal goed!
Bel
SCHILDERWERK binnen
& buiten, gratis off. 4 jr.
garantie www.merak.biz.
Tel. 06-22801082.
YOGA,
ZWANGERSCHAPSYOGA,
KINDERYOGA HEEZE. Info:
www.jozien-hatha-yoga
Tel.: 06-41194134.
Evelien van den Hil, Bart Penning en Laurie van Noort ontvingen uit handen
van Dina Cox-Maas hun EHBO-diploma.
HEEZE - EHBO-vereniging St. Martinus in Heeze heeft er vier gediplomeerde
leden bij. Tijdens de afgelopen ledenvergadering op 7 april reikte het bestuur
aan drie van hen daarvoor de officiële papieren uit. Enkele tientallen aanwezige leden zagen hoe Dina Cox-Maas, het oudste actieve EHBO-lid van Heeze en Nederland, de drie in de club verwelkomde.
ledenaantal te garanderen.’ De 112dag tijdens Heeze Luidt de Lente in,
dit jaar georganiseerd door de EHBO
ter ere van het 75-jarig bestaan, hielp
daar ook bij. ‘Daar hebben we ook
wat leden aan overgehouden.’ Mensen die hun EHBO-diploma willen halen kunnen kijken op de website van
de Heezer vereniging (www.ehboheeze.dse.nl) of lokale publicaties in
Maar de jaarlijkse cursus is natuurlijk de gaten houden voor de startdata
een manier voor ons om een stabiel van nieuwe cursussen.
Het diploma sloot een cursus van tien
lessen af waar aanvankelijk negen aspirant-leden aan zouden beginnen.
Twee haakten vroegtijdig af, drie gedurende het traject. ‘Dat is een uitzondering’, zegt Jose Petrillo namens
het bestuur, ‘we hebben over het algemeen genoeg geïnteresseerden en
gegadigden.
* Tarieven en combinaties kunt u telefonisch opvragen.
52237499
Vijverplanten en siervissen, grote keuze, lage
prijzen. 2E PAASDAG
open van 12.00-17.00
uur. OPEN. Ma.-di.-do. v.
18.00-20.00 u. Zat. v.
10.00-17.00 u. Fam.
Rombouts, Jozef Schulteweg 5, Steensel www.
vijvertuinsteensel.nl
Buxus, taxus, laurier,
coniferen, FRUITBOMEN
en div. sierheesters. Elke
vrijdag-zaterdag van 916 u. Meierijsebaan 5
Oirschot. 06-26330462.
52968162
voor meer informatie en
het opgeven van uw rubrieksadvertentie.
DE PAREL VAN BRABANT
pagina 15
nummer 16 - 16 april 2014
Atrotos 2 kampioen eerste klasse RKSV Heeze deelt punten in Goirle
GOIRLE - RKSV Heeze heeft zondag de punten gedeeld met
GSBW uit Goirle. De Heezenaren begonnen goed aan de
uitwedstrijd en hadden een veldoverwicht, maar kwamen
uiteindelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel.
Enkele kleinere kansen werden door de Heezenaren niet
benut. De thuisploeg deed
dat wel. Een kort genomen
hoekschop werd door Fabian
Misidjan voor het doel getrokken en deze zeilde over
alles en iedereen heen in de
verre hoek: 1-0. Heeze gaf
daarna niet op, maar kon,
ondanks een schot op de lat
van Rens van den Kerkhof,
voor de rust de gelijkmaker
niet maken.
na aan, maar moesten toezien dat GSBW de overhand
kreeg. Toen de thuisploeg
was uitgeraasd nam Heeze
het heft weer in handen,
maar verder dan een paar
goede kansen van Ad Snoeijen en Steven van Dijk kwamen de bezoekers niet. Eindstand: 1-1.
Omdat de naaste belagers
eveneens punten lieten liggen
verstevigde Heeze de vierde
plaats. De thuisploeg moet
nog vol aan de bak om degradatie of nacompetitie voor
klassebehoud te ontlopen.
Turnclub Heeze in actie
in Valkenswaard
Tien minuten na rust gebeurde dat wel. Een goede aanval
van Heeze belandde bij Tom
Konings en deze legde de bal
af op Ad Snoeijen. Die wist
beheerst, maar onhoudbaar
Heeze - Volleybalteam Atrotos 2 uit Heeze heeft afgelopen woensdag 9 april de competitie voor de doelman, de 1-1
afgesloten met een eerste plaats. Het team dat dit seizoen acteerde in de eerste klasse komt binnen te schieten.
De bezoekers drongen daarvolgend jaar uit in de overgangsklasse.
Tweede JP Balki-event
opnieuw druk bezocht
Heeze - Ook de tweede editie van het JP Balki-event is
druk bezocht en goed verlopen. De hardloopwedstrijd,
ter nagedachtenis aan JeanPaul Balkestein, bracht zaterdag meer dan zevenduizend
euro op voor de Hartstichting
en de AMC Foundation.
Uitslagen
14 kilometer
1. Erik de Laat
Biljarten: ‘Beste acht
van Leende’
Leende - Na de vierde ronde
van de ‘Beste acht van Leende’ is Leon Maas de derde
koploper in deze competitie
met 10,639 punten (122,340
%). Patrick Hulsen en François Geerings blijven hem
dicht op de hielen met resKinderloop
Jongens: 1. Wout van Hoek, 2. pectievelijk 10,418 (122,674
en 10,194 punten
Pieter van Boekholt, 3. Daan v.d. %)
Ven. Meisjes: 1. Sarah Hoogen- (122,984 %).
10 kilometer
1. Roel van Nunen
7 kilometer
1. Bob van Hoek
3 kilometer
1. Floor Verbeek
dam, 2. Anouk Demes, 3. Jill van
Met het gehanteerde punEersel.
Zwemmers met diploma
tensysteem (maximaal 3,5 en
minimaal 0,5) is ook de nummer 4: Peter van Asten
(9,622, 110,377 %) nog
kansrijk. De nummers 5 tot
en met 7 zijn Piet Verhoeven
(8,800, 97,500 %), Mark
Boogers (7,450, 86,875 %)
en René Rutten met 7,050
punten (81,875 %). Alleen
Twan van Dijk kan deze competitie geen potten breken en
speelt met 3,917 punten ver
onder zijn gemiddelde van
48,958 %. Op donderdag 17
april wordt de 5e ronde gespeeld in café Roothans.
Programma: René Rutten - Piet
Verhoeven, Patrick Hulsen Mark Boogers, Twan van Dijk Leon Maas, François Geerings Peter van Asten.
Valkenswaard - De meiden van Turnclub Heeze hebben het
DOSL morst kostbare
punten in Lennisheuvel
afgelopen weekend deelgenomen aan een wedstrijd in Valkenswaard. Dit keer waren de ‘Instapers’ niveau D2 aan de
beurt. De uitslagen zijn te zien op www.zuid.kngu.nl/uitslagen
LEENDE - DOSL ging zondag op bezoek bij LSV in Lennisheuvel (Boxtel). Waar de Leendenaren de thuiswedstrijd
met 7-1 hadden gewonnen, morsten de bezoekers ditmaal
dure punten.
Eindhoven - RKSV Sterksel
heeft zondag een prima geBOXTEL - DOSL startte pri- op het schot van Bart Smul- nerale afgewerkt voor de
ma, met direct een aantal ders de gelijkmaker binnen- derby met DOSL. Slechts een
speelhelft kon ETS het spel
goede kansen. LSV kreeg na tikte.
5 minuten echter een vrije Bax bracht de Leendenaren van Sterksel bijbenen. De
trap die door W. Kilie in het na de thee ook op voor- openingstreffer van de beLeendse doel werd gekopt: sprong. Een minuut later kon zoekers werd gemaakt door
Peter Dommels de wedstrijd Kevin Zwennicker. Mateusz
1-0.
Waar iedereen dacht dat beslissen maar zijn schot ging Sureck verdubbelde daarna
DOSL wakker geschud was via de onderkant van de lat de score: 0-2. Daarna werd
het de middag van Ruud van
had het mis, passes kwam weer het veld in.
niet aan en de duels waren LSV kwam vervolgens uit het der Velden. Hij zorgde met
niets langszij door een treffer een zuivere hattrick voor de
vaak te slap.
Na 20 minuten kwamen de van G. Achwa. Hij tikte de
bezoekers goed weg toen J. bal uit een rebound bij de
van Ingen de buitspelval ont- tweede paal binnen.
week en vrij voor de keeper
DOSL probeerde daarna met
de bal op de lat lobte.
DOSL kwam daarna beter in man en macht toch de winst
de wedstrijd. Bij de kleine binnen te halen, maar LSV
kansen die ontstonden was deed alles om de wedstrijd Apeldoorn - De afdeling
de keeper van LSV echter tel- dood te maken. De beste Leende van De Zonnebloem
kens een de grote sta-in-de- kans had Paul Smeets in bles- organiseert dit jaar een
suretijd. Hij schoot buiten het twaalftal activiteiten. Een
weg.
Op slag van rust kwam bereik van de keeper de bal daarvan vond afgelopen
DOSL alsnog langszij, toen op de binnenkant van de woensdag 9 april plaats. Die
Marijn Bax uit een rebound paal.
dag bezochten de Leendse
RKSV Sterksel overklast ETS
Eindhoven/Leende - Op zaterdag 5 april zwommen leerlingen van Zwemschool Oostrik uit Leende voor de felbegeerde
papiertjes: het A-, B- en C-diploma. Onderstaande zwemmers behaalden hun diploma.
A: Britt Borgers, Kiara Kennis, Len Roelofs, Jasper Verhoeven, Teun van Horssen, Fleur van Kempen, Joep van Mierlo,
Cas Rijnsburger, Damian Wiermans, Sami Hamoumi, Kane
Bax, Janske Beks, Meike Beks, Tristan Neve, Femm Roelen,
Lisa van Meijl, Sjors Rooijakkers, Isa Verhees, Ilse Aalpol,
David Fisekovic, Yara Linders, Dulcie Michels, Zoë Ras, Isabel Ubachs, Neeltje van Gansewinkel, Rohan van de Zanden,
Teun van Horne, Kai Hulsbosch en Juul Wijngaarden.
B: Silke van Eerd, Vera Jonker, Thimo Bekkers, Jens Klingen,
Roos van de Vegt, Jesper Tukkers, Mayke Veldhuis, Maike
Janssen, Sofie Schalks, Tess Verweijen, Mees Vos, Julia Willems, Tess Boelens, Kars van Bree, Tom Kemkens, Roosmarijn Maas, Jasmijn Martens en Puk van Mierlo.
C: Mylou Rademakers, Maud van den Broek, Romy van der
Linden, Frederikke Lutters, Anika Marapin, Alexander Weijmans, Ruby van den Boogaert, Hein Kees, Anouk van Kerkhoven, Pleun Verhulst, Merel Wijnhoven en Daan Fransen.
0-5 eindoverwinning. In de
slotfase maakte Van der Velden er zelfs nog 6-0 van,
maar dat doelpunt werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd.
Deze uitslag is voor de Sterkselnaren een prima opsteker
op weg naar de derby tegen
DOSL, die op maandag 21
april, tweede paasdag, op
sportpark De Hemelrasten in
Sterksel wordt gespeeld.
Zonnebloem Leende
naar Paleis Het Loo
Zonnebloem-gasten
Paleis
Het Loo in Apeldoorn. Daar
werd onder meer een bezoek
gebracht aan het grandcafé
Prins Hendrik Garage en het
paleis met de aangrenzende
tuinen.
DE PAREL VAN BRABANT
pagina 16
nummer 16 - 16 april 2014
KIJK OP
ACTION.NL
VOOR DE 100
NIEUWSTE ARTIKELEN
WEEKACTIE! WEEKACTIE!
A-MERK
MAKE-UP
7 STANDEN
TUINSTOEL
zoals oogschaduw, eyeliner
oogpotlood of nagellak
HANGING
BASKET
aluminium frame
textileen zitting
STU NTP R IJ S
TUINSTOEL
KUSSEN
117x45x5.5 cm
WERCKMANN
STEEKWAGEN
opvouwbaar
handvat in hoogte verstelbaar
draagvermogen 100 kg
aluminium
!
1.49
1.99
• luxe geschenktas klein
21x25x8.5 cm
• 3D wenskaart
incl. envelop
13.5x19.5 cm
RACERBACK
TOP
diverse kleuren
maten S-XXL
3.99
2 VO O R
0.88
0.69
DAMES
GYMPEN
dry cool
maten S-XXL
DISNEY
GESCHENKTAS OF WENSKAART
DISNEY
GESCHENKTAS
luxe geschenktas groot
32x39x12 cm
1.79
Elders
5.95
7.95
PLANTEN
HANGER
metaal
19.95
6.99
U ITZO E KE N
!
JERSEY
HOESLAKEN
laag model
diverse kleuren en prints
canvas
maten 36-41
T/M DINSDAG 22 APRIL
UNITED SPORT
CAPRIBROEK
wilgenteen
wit of grijs
Ø 30 cm
(excl. kussen)
VAN WOENSDAG 16 APRIL
Elders
14.95
24.95
6.99
MILKA
TOFFEE
wit of off-white
classic, coffee
of hazelnoot
zak 213 gram
90x200 cm
2.39
90x220 cm
2.49
140x200 cm
3.49
180x200 cm
KINDER
ONDERGOED
4.99
2.99
KINDER
SOKKEN
maten 19-30
2 PAAR
2.99
vanaf:
1.19
WATERBALLON
POMP
262x175x56 cm
met 200
ballonnen
HOED
bier of rozen
1.49
SJAAL
uni of print
1.49
BRIL
diverse
varianten
0.59
SCHMINK
SET
rood-wit
blauw
3.79
1.49
singlet of strapless
print of uni
maten S-XL
INTEX
ZWEMBAD
INTEX
AFDEKZEIL
geschikt voor
het zwembad
305x183 cm
Elders
2.95
3.95
ORANJE
TOP
o.a. Mega Mindy, K3,
Mega Toby, Piet Piraat
maten 86-128
DAMES
GYMPEN
hoog
model
maten
36-41
2.39
4.49
53613995
17.95
180x220 cm
0.59
13.95
WATER
BOMMEN
100 stuks
0.45
2.39
KUNST
NAGELS
diverse
varianten
0.59
AG
KO N I N GS D
TI P!
2.49
Zet- en drukfouten voorbehouden.
Elders
24.95
37.95
vanaf:
3.99