Music Export Rotterdam Aanvraagformulier 2014

Aanvraagformulier Music Export Rotterdam 2014
Naam band/artiest
………………………………………………………………….
Aantal bandleden
………………………………………………………………….
Contactpersoon
………………………………………………………………….
Postadres
………………………………………………………………….
Postcode + Woonplaats
………………………………………………………………….
Telefoonnummer
………………………………………………………………….
E-mail
………………………………………………………………….
IBAN Rekeningnummer band/artiest ………………………………………………………………….
In welk(e) land(en) wordt opgetreden ………………………………………………………………….
Hoeveel optredens worden gedaan
………………………………………………………………….
Namen festivals/venues
………………………………………………………………….
Begin en einddatum van de tour
………………………………………………………………….
De reden van deze tour
………………………………………………………………….
Wat willen jullie bereiken
…………………………………………………………………
Hoe gaan jullie Rotterdam promoten …………………………………………………………………
Begroting
Uitgaven
1.Huur transport
€………………
1. Gages optredens
€ ……………
2.Brandstof
€………………
2. Fondsen (FPK etc.)
€ ……………
3.Tickets (trein/vliegtuig)
€………………
3. CD/LP verkoop
€ ……………
4.Huur backline/apparatuur
€………………
4. T-shirts verkoop
€ ……………
5.Promotiemateriaal
€………………
5. Overige inkomsten
€ ……………
6.Accommodatie (overnachting) €………………
6. Eigen bijdrage
€ ……………
7.Verblijf (eten, drinken, etc.)
voor eigen rekening
7. Bijdrage Popunie max €1.000 € ……………
Totaal
€………………
Inkomsten
€ ……………
Dit formulier moet volledig ingevuld uiterlijk zes weken voordat de tour start door de
Popunie ontvangen zijn.
Binnen zes weken nadat de tour is beëindigd, moet de Popunie de volgende zaken
ontvangen hebben:
1. kopieën van alle betaalbewijzen die met de tour te maken hebben zoals:
- huur transport betaalbewijs/kwitantie/factuur
- brandstofbonnen
- tickets trein/vliegtuig
- bonnen/facturen van de huur backline en andere relevante apparatuur
- factuurtjes van drukkosten
- factuur hostel/hotel overnachting
2. de eindafrekening van de tour, waarbij precies dezelfde posten ingevuld dienen te worden als bij de
begroting maar dan met de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten.
3. afschrift van de pr waarop de logos van de gemeente Rotterdam en Popunie Music Export Rotterdam
vermeld staan.
4. een tourverslag voor op de Popunie website inclusief de (geschatte) bezoekersaantallen.
Als alles akkoord wordt bevonden wordt de bijdrage door de Popunie definitief vastgesteld en
het bedrag overgemaakt. Er wordt niet met voorschotten gewerkt.
Popunie
Postbus 21450
3001 AL Rotterdam
t.a.v. Martin Scheijgrond
[email protected]