Klik hier voor het beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017
INHOUDSOPGAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Inleiding
Missie
Visie
Doelgroep & activiteiten
Organisatie
Middelen & accommodatie
Paarden
Financiële exploitatie
Samenwerking, partners & MBO
(Sociale) veiligheid
Beleidsplan 2014 - 2017 V9 E
3
4
4
5
6
8
9
10
11
12
2
1 Inleiding
Stichting Ruitersportcentrum Reinaerde, ook wel genoemd de Prinses
Máxima Manege (hierna PMM) organiseert hippische activiteiten voor
mensen met en zonder beperking. De stichting is officieel opgericht in
1999 en is gevestigd in Den Dolder.
Inmiddels nemen meer dan 300 kinderen en volwassenen, begeleid door
circa 80 vrijwillige medewerkers en een kernteam van professionals, deel
aan de activiteiten op de manege.
Om sturing te geven aan de activiteiten binnen de manege, is dit
beleidsplan opgesteld. Het plan omschrijft wie we (willen) zijn en dient
als basis voor de verdere uitwerking van doelstellingen in een
operationeel plan. Het geeft inzicht en beschrijft de toekomstrichting van
de Prinses Máxima Manege.
Beleidsplan 2014 - 2017 V9 E
3
2. Missie
Het stimuleren en uitvoeren van hippische activiteiten voor kinderen en
volwassenen met een beperking. Daarbij wordt er gestreefd naar
integratie tussen mensen met en zonder handicap en zelfwerkzaamheid
van mensen met een handicap.
3. Visie
Het vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van vrijwilligers, onder
begeleiding van een multidisciplinair team van professionals en op een
paardwaardige wijze aanbieden van meerdere vormen van hippische
activiteiten aan een geïntegreerd geheel van mensen met en zonder
beperking met als doel vooruitgang te bevorderen in hun welzijn en
maatschappelijke mogelijkheden.
Beleidsplan 2014 - 2017 V9 E
4
4. Doelgroep & activiteiten
De manege richt zich op mensen met een lichamelijke, zintuigelijke,
sociaal-emotionele en/of verstandelijke beperking. Ook kinderen en
volwassenen zonder handicap kunnen paardrijden op de Prinses
Máxima Manege ter bevordering van integratie tussen mensen met en
zonder beperking. Ruim 300 personen nemen deel aan de hippische
activiteiten van de stichting, waarvan circa 60% met één of meerdere
handicap(s).
De PRINSES MÁXIMA
MANEGE biedt de doelgroep:
1.
2.
3.
4.
5.
Dagbesteding
Huifbedrijden
Mennen & mentochten
Recreatief paardrijden
Prestatiegericht
paardrijden
6. Therapie met paarden:
a. Logopedie
b. Equicoaching
c. Fysiotherapie
De Prinses Máxima Manege onderscheidt zich door
ontwikkelingsgerichtheid. Het gevarieerde aanbod aan activiteiten maakt
het mogelijk dat iemand begint met huifbedrijden en vervolgens via
fysiotherapie, uiteindelijk in een recreatieve groepsles kan genieten van
het paard. Iedereen kan paardrijden is het motto en ieder bereikt, op
eigen tempo hetgeen binnen zijn/haar mogelijkheden ligt.
Deze ontwikkelingsgerichtheid of ambitie van de Prinses Máxima
Manege zal de komende jaren verder bekrachtigd worden door de
therapeutische en prestatiegerichte activiteiten meer ruimte te geven en
nieuwe vormen van sport- en spelgerichte dagbesteding te bieden.
De komende jaren wordt gefocussed op toename van ruiters met
sociaal-emotionele beperkingen zoals autisme en aanverwante
stoornissen. Hippisch kunnen zij in principe elk niveau bereiken mits
aangepast begeleid, hetgeen de Prinses Máxima Manege kan bieden.
Beleidsplan 2014 - 2017 V9 E
5
5. Organisatie
Op de Prinses Máxima Manege werken vier gediplomeerde instructeurs,
een fysiotherapeut, twee logopedisten, een equicoach, een beheerder,
drie activiteitenbegeleiders, een administratief medewerker en een
manege-assistent. De PMM hecht grote waarde aan de kwaliteit van
haar activiteiten en realiseert zich, dat hierbij goed geschoolde
werknemers centraal staan. Daarom hanteert zij bij de functies passende
normen met betrekking tot opleiding, ervaring en vaardigheden.
Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn de basis voor continue
ontwikkeling. Ook investeert PMM in (bij)scholingen. De cultuur op de
PMM is coöperatief, welke tot uiting komt in de gezamenlijke uitwerking
en uitvoering van dit beleidsplan en ruimte voor initiatieven.
Op alle vlakken, maar vooral in de begeleiding van ruiter en paard
tijdens de lessen leveren (circa 80) vrijwillige medewerkers een
wezenlijke bijdrage. Zorgen de professionals vooral voor de technische
uitvoering van de taak, de vrijwilligers zorgen met hun inzet en
betrokkenheid voor integratie en participatie, voor aandacht en sociale
ondersteuning.
Een belangrijk aandachtspunt is het werven, binden, voorlichten,
organiseren en motiveren van vrijwillige medewerkers. Voor de komende
jaren wordt een plan uitgewerkt voor de werving, organisatie en inzet van
vrijwilligers op meerdere niveaus in de organisatie.
Beleidsplan 2014 - 2017 V9 E
6
De Prinses Máxima Manege werkt met stagiaires van opleidingen zoals
Paardenhouderij & Management, sociaal-pedagogische opleidingen
(SPW en SPH), ORUN, FPG of vergelijkbare opleidingen. Zij heeft een
Aequor certificaat en is daarmee een erkend leerbedrijf voor de
paardenhouderij.
De Prinses Máxima Manege omvat eveneens een dagbestedingsproject
waarin de cliënten meewerken in de voorkomende stal- en
onderhoudswerkzaamheden. Onderzocht gaat worden of een verdere
uitbreiding van werkzaamheden door bijvoorbeeld toevoeging van
kantine-werkzaamheden, tot de mogelijkheden behoort.
Het vrijwillige bestuur is eindverantwoordelijk voor de Prinses Máxima
Manege en streeft ernaar op afstand te functioneren. Binnen het bestuur
heeft elk bestuurslid een specifiek aandachtsgebied.
Voorzitter
Secretaris
Veiligheid &
jur.zaken
Paarden
Vrijwilligers
Promotie &
communicatie
Penningmeester
De verbinding tussen bestuur en organisatie wordt vorm gegeven door
de secretaris en op specifieke functionele gebieden door het
desbetreffend bestuurslid. Het streven is om een bedrijfsleider toe te
voegen aan de organisatie.
Beleidsplan 2014 - 2017 V9 E
7
6. Middelen & accommodatie
De manege ligt aan de rand van het bos en sluit aan op ruiterroutes van
het Pijnacker Bos en de Soester Duinen. De gehele manege is
rolstoelvriendelijk, drempelvrij en voorzien van automatische deuren.
Voor onze activiteiten hebben we de beschikking over:









Binnenbak van 20mx60m
Buitenbak van 20mx40m
Longeer/therapie-paddock
2 verhoogde opstapperrons met tillift
Een spreek/vergaderruimte
Invaliden-toilet
Rolstolvriendelijk(e) rijtuig/menwagen
2 Huifbedden
Aangepaste tuigage als bijvoorbeeld klittenbandzadels en
lussenteugels.
 20 stallen en een quarantaine-stal
 2 paddocks en 2 weilanden
Mogelijke toekomstige uitbreidingen zullen moeten passen in het dan
vigerende bestemmingsplan.
Beleidsplan 2014 - 2017 V9 E
8
7. Paarden
Het rijden en werken met gehandicapten is een zware belasting voor
onze paarden. Zowel fysiek als mentaal. In ruil voor het prachtige werk
dat onze paarden verrichten, letten wij erop dat ze een 'paard waardig'
bestaan hebben. Dit houdt in goede verzorging en afwisseling van werk
en vrije tijd.
Alle paarden worden zowel
recreatief als
prestatiegericht ingezet,
hebben een wekelijkse
rustdag en dagelijkse
“buitengang”. Onze
paarden werken gemiddeld
twee en maximaal drie uur
per dag.
Het rijden door gevorderden is van belang voor de spieren en conditie
van de paarden. Dit is een voorwaarde om het zorgwerk goed te kunnen
doen. We streven daarom naar een verhouding van 60% stap/draflessen
(recreatief) en 40% prestatiegerichte lessen.
Paarden worden geselecteerd op betrouwbaarheid en fysieke
gezondheid en aangekocht in de kracht van hun leven. Wanneer zij
signalen geven dat zij het intensieve werk als zorgpaard niet meer
aankunnen of de 18 jarige leeftijd hebben bereikt, gaan wij op zoek naar
een passend recreatieadres.
De manege heeft de beschikking over 20 stallen, een quarantaine stal en
twee paddocks. Er kan gebruik worden gemaakt van twee verder weg
gelegen weilanden, echter dit is arbeids- en tijdsintensief. Het streven is
om een dichterbij de manege gelegen weiland en meer weide-oppervlak
te verkrijgen.
Beleidsplan 2014 - 2017 V9 E
9
8. Financiële exploitatie & donateurs
De Prinses Máxima Manege ontvangt geen subsidies en streeft naar een
kostenneutrale operatie.
De tarieven zijn marktconform en er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen ruiters met en zonder beperking, hoewel de lessen voor deze
laatste categorie arbeidsintensiever zijn.
Sponsoren en donateurs zijn nodig voor investeringen in materieel,
paarden of verdere ontwikkeling van de Prinses Máxima Manege.
Ondersteunen kan in de vorm van een donatie, het meespelen in de
vriendenloterij ten gunste van de manege of de adoptie van een paard of
pony.
De stichting heeft een ANBI status, welke aangeeft dat de Prinses
Máxima Manege door de belastingdienst is aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling is waardoor schenkingen door de
schenker kunnen worden afgetrokken bij de aangifte inkomsten- of
vennootschapsbelasting. De Prinses Máxima Manege publiceert conform
richtlijnen ANBI.
Beleidsplan 2014 - 2017 V9 E
10
9. Samenwerking, partners & MBO
De Prinses Máxima Manege omarmt het maatschappelijk betrokken
ondernemen en kiest bewust voor langdurige samenwerking met
partners die ondersteunend of aanvullend zijn aan de kernactiviteiten
van de Prinses Máxima Manege.
Hiervan getuigt de intensieve samenwerking met zorginstelling
Reinaerde, gestart in 2000. In 2014, worden de diverse onderhavige
overeenkomsten tussen de Prinses Máxima Manege en Reinaerde, op
basis van huidige inzichten en ontwikkelingen in de zorg, geactualiseerd.
De Prinses Máxima Manege is lid van “Samen voor Zeist”, het
kenniscentrum voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) in
Zeist dat onderdeel is van het landelijke netwerk Samen voor Betrokken
Ondernemen. De Prinses Máxima Manege bevordert de
maatschappelijke betrokkenheid van ondernemingen bij de doelgroep en
onze organisatie door de mogelijkheid te bieden voor MBO gerichte
klussendagen. Vanaf 2014 blijven we inzetten op een meer langdurige
relatie met lokale bedrijven. De deelname aan Samen voor Zeist wordt in
dat kader voortgezet.
De Prinses Máxima Manege is aangesloten bij de Federatie Paardrijden
Gehandicapten, een overkoepelende organisatie die bijdraagt aan
kwaliteitsontwikkeling van, opleidingen voor en georganiseerde inzet van
vrijwilligers bij het paardrijden door mensen met een beperking.
Met partners als bijvoorbeeld de Johan Cruijff Foundation, Tesa en
Foundation Z, zijn projecten opgestart die de Prinses Máxima Manege in
staat stellen om de individuele ontwikkeling van bepaalde ruiters en/of
vernieuwende activiteiten een impuls te geven, hetgeen zonder
ondersteuning niet mogelijk zou zijn geweest. De focus op deze
langdurige projectgerichte samenwerking wordt voortgezet omdat zij de
ontwikkeling van de Prinses Máxima Manege ondersteunt.
Beleidsplan 2014 - 2017 V9 E
11
10. (Sociale) Veiligheid
De Prinses Máxima Manege heeft het keurmerk ‘Veilig Paardrijden’ dat
aangeeft dat wij veiligheidsregels naleven met betrekking tot bijvoorbeeld
kledingvoorschriften, de ruimte waarin de activiteiten plaatsvinden en de
opleiding Bedrijfshulpverlening (BHV) voor de medewerkers.
Conform RI&E normen is er een (bijna)ongevallen registratie die
periodiek geëvalueerd wordt en vertaald wordt naar verbeteringen.
Wij hechten daarnaast veel waarde aan sociale veiligheid op de Prinses
Máxima Manege. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon is aangesteld
voor “sociaal onveilige” situaties die de betrokkene niet rechtsreeks wil
melden. Het kan dan gaan om ongewenst gedrag of seksuele intimidatie.
Vanaf 2015 is het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
bij werving vrijwilligers en medewerkers een voorwaarde voor het
werkzaam zijn op de Prinses Máxima Manege.
Omdat de manege momenteel ’s nachts onbemand/onbewaakt is zal in
2014 worden geïnvesteerd in bewaking. (camera’s danwel inzet
bewaking Altrecht)
Beleidsplan 2014 - 2017 V9 E
12