klik hier - Keunstwurk

Stichting Platform Nederlandse Folklore
secretariaat:
Max van Hofweegen
Margrietlaan 3
5591 GG Heeze
tel: 040-2263334
E-mail [email protected]
www.platformnederlandsefolklore.nl
Heeze, 28 september 2014
Beste folklore liefhebbers,
Het Platform Nederlandse Folklore verzorgt sinds 1992 contacten tussen liefhebbers van Nederlandse dansen,
klederdrachten en volksmuziek.
De doelstelling van deze dagen is steeds om de verschillen te laten zien in uitvoering van de dansen en muziek:
traditioneel (losse dansen) of in choreografie of een combinatie hiervan. Wij geven de groepen de gelegenheid
het repertoire van elkaar te leren kennen en te waarderen.
Dit seizoen organiseren we weer een dag, in Koedijk bij Alkmaar in de zalen van De Rietschoot:
Oud en Nieuw uit Nederland
Dans & Muziek
met medewerking van:
Paloina uit Amsterdam
Dansgroep Oostzaan
Spierdijker Dansers
Fryske Dunsers uit geheel Friesland
Mali Igraci uit Amsterdam
Tijd: Zaterdag 1 november 2014 van 15.00 – 17.00 uur en van 19.30 -23.00 uur
Grote zaal de Rietschoot
Saskerstraat 22
1831 CR Koedijk
De dag ziet er als volgt uit:
15:00-17:00
Optredens van de groepen voor elkaar en publiek, hierbij zal elke groep steeds
iets vertellen over het hoe en waarom van hun dans, kleding en muziek.
Ca. 17:30
Mogelijkheid om voor €11,-. van een (Nederlands) stamppottenbuffet gebruik te maken. Opgeven en betalen bij aanmelding, vegetarisch is prima mogelijk maar wel van te voren doorgeven.
19:30-21:00
Optredens van de groepen, deels eigen repertoire, deels gezamenlijk.
21:15-23:00
Nederlands dansbal. Elke groep leert twee keer één dans uit het repertoire aan met begeleiding
van de eigen orkesten.
De kosten zijn bij vooraanmelding €6,- voor middag, €7 voor avond of €11,- voor een passe-partout, aan de
zaal alles €1 meer (donateurs Platform €2,- korting ). Opgave vóór 20 oktober door overschrijving van het
verschuldigde bedrag op bankrekening NL80 RABO 0171 5130 45, t.n.v. Platform Nederlandse Folklore te
Heeze, onder vermelding van ‘Rietschoot´en het aantal mensen, middag en/of avond en eventuele maaltijden.
Voor verdere inlichtingen, Max van Hofweegen, 040-2263334 of [email protected]
Ook telefonische of schriftelijke is aanmelding mogelijk.
We willen niet onvermeld laten dat deze dag alleen gerealiseerd kan worden door het enthousiasme van de
leden van de deelnemende groepen en de steun van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed en het Cultuurfonds Noord Holland.
Met vriendelijke groeten,
Max van Hofweegen
Dansgroep Oostzaan
Eind jaren 70 van de vorige eeuw is het allemaal begonnen in Oostzaan, een dorp in een waterrijk gebied, ingeklemd tussen Amsterdam en Zaandam. Ineke v.d. Hilst werd gevraagd om in een verzorgingshuis in Amsterdam te
laten zien wat zij haar dansgroep elke maandagavond in het buurthuis in Oostzaan, aanleerde. Uit die groep is in
1985 een demonstratie-groep van 8 à 10 mensen ontstaan. Eén keer in de maand werd er een avond extra geoefend en is er gestart met het aanschaffen van kostuums uit verschillende streken van Nederland.
De kostuums van Dansgroep Oostzaan zijn deels authentiek en zo goed mogelijk nagemaakt op advies van dames
uit o.a. Marken, Volendam, Spakenburg en de Zaanstreek. In 1985 dansten men voor het eerst op de Zaanse
Schans, en nog steeds worden de groep daar elke zomer voor de folkloredag uitgenodigd.
De groep bestaat nu uit 13 dansers die optreden in verzorgingshuizen, openlucht musea, op braderieën en op festivals in het buitenland.
Vandaag laten we in verschillende Nederlandse kostuums onze serie "waterdansen" zien. Dansen die in de ruimste
zin van het woord met water hebben te maken.
De tweede serie bestaat uit dansen uit Noord-Holland. Hierbij dragen wij zowel het "eenvoudige" als het "rijke"
Zaanse kostuum uit omstreeks 1850.
website: dansgroepoostzaan.danst.nl/
Internationaal dansensemble Paloina
Bestaat uit circa 30 jonge dansers en 6 muzikanten. De groep werd in december 1971 opgericht door Erda en
Johan Baerents. Het ensemble reist sinds 1971 vanuit Amsterdam door heel Nederland en ver daarbuiten om bekendheid te geven aan de schoonheid en veelzijdigheid van internationale folkloristische dans en muziek. In haar
voorstellingen brengt Paloina een aaneenschakeling van choreografieën uit verschillende landen. Gekleed in prachtige, vaak authentieke kostuums nemen de dansers en muzikanten u mee op reis. Afgelopen voorjaar ging met 3
uitverkochte zalen de succesvolle voorstelling Meeting Point in première. Daar komen in het najaar nog enkele
voorstellingen bij op verschillende plekken in Nederland.
Naast het Internationale repertoire heeft Paloina een avondvullend programma met dans en muziek uit Nederland.
De dansers dragen hierbij klederdrachten van verschillende streken waaronder: Spakenburg, Volendam, Marken,
Hindeloopen, West-Friesland, Arnemuiden, Walcheren en Amsterdam. Paloina vertegenwoordigt ons land al vele
jaren in het buitenland met dit repertoire. Er wordt veel aandacht besteed aan de authenticiteit van alle klederdrachten. De afgelopen jaren werden oa Portugal, Verenigde Staten, Polen, Turkije, Zuid-Korea, Kroatië en Oman
bezocht. Veel van deze festivals zijn CIOFF festivals. In Nederland hebben we op het SIVO festival in Odoorn gedanst en gaan wij in 2015 optreden in Warffum bij het 50-jarig jubileum van Op Roakeldais.
Informatie: [email protected] Website: www.paloina.nl
De Fryske Dûnsers
Is een samengestelde club Friese Folkloredansers die allemaal ook lid zijn van een Folkloredansgroep die is aangesloten bij de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland. De club is ontstaan toen de Provincie in 2010 een
Friese delegatie met o.a. een Folkloregroep naar Nieuw Zeeland wilde sturen om daar de “Friezen on utens” warm
te maken voor “Fryslân Verbynt”, dat zou een wereldwijd netwerk moeten worden van mensen die zich verbonden
voelen met Friesland. In 2012 zou daarvoor een groot internationaal evenement volgen in Friesland. (helaas heeft
dit evenement door gebrek aan financiële middelen nooit plaats gevonden). Toen bleek dat er niet voldoende leden
van de Ljouwerter Skotsploech bereid waren om deel te nemen aan zo’n lange reis besloot Jan van der Meulen,
dansleider van Leeuwarden, om ook de overige aangesloten Folkloregroepen te polsen zodat er gezamenlijk wel
aan het verzoek kon worden voldaan. Er hebben zich toen 32 personen aangemeld waarvan er uiteindelijk 29 zijn
afgereisd samen met ondernemers, een delegatie van de provincie, Tsjêbbe Hettinga en Anneke Douma. Omdat de
meeste deelnemers de groep bijeen wilden houden, om nog eens met elkaar op reis te kunnen gaan, is besloten er
voorlopig geen vereniging of stichting van te maken, maar gewoon een vrijblijvende groep enthousiaste dansliefhebbers. Momenteel zijn er 15 dansparen en 4 speellieden bij de groep aangesloten. In augustus 2013 zijn we met
20 personen naar een Festival in Bosnië-Hercegovina geweest. Ook dit was weer een superleuke trip. Omdat we uit
diverse plaatsen in Friesland komen en bij verschillende Verenigingen zijn aangesloten beschikt deze groep over
een rijke schakering aan kostuums.
Website www.fryskedunsers.nl
Spierdijker dansgroep
De eerste Spierdijker dansgroep is ooit samengesteld uit een jeugdbeweging van enthousiaste jongens en meisjes.
De groep is opgericht in 1935 door een tweetal mensen, een speelman met een mook (trekharmonica). De dansleiding was in handen van de hoofdmeester van de lagere school. In een jaarbundel van het Westfries Genootschap
van 1941 is omschreven hoe succesvol en opzwepend de optredens waren.
Catastrofaal: de tweede wereldoorlog, in het voorjaar van 1942 heeft geen goed gedaan, de beiden kernpersonen
van de groep zijn op brute wijze aan het eind van hun leven gekomen. Hierdoor viel de groep uiteen. Na de oorlog
is geprobeerd de groep weer bij elkaar te krijgen; geen levende muziek en dansleiding meer blijft toch een gemis.
Cassetttebandjes en CD spelers bestonden nog niet.
Na 34 jaar, in 1976, vond een heroprichting plaats. Vanaf die tijd floreert de vereniging zodanig dat de groep in
2016 40 jaar bestaat en daar kijken we met genoegen naar uit.
Vandaag zijn we hier te gast en maken er een leuke, leerzame en ontspannen dag van.
Informatie: [email protected] Website www.spierdijkerdansers.nl
Mali Igraci
De naam Mali Igraci betekent 'jonge dansertjes' in het Servisch. De groep vierde vorig jaar haar 35- jarig jubileum. Vanaf jonge leeftijd kunnen kinderen meedoen met deze dansgroep. Het is niet nodig om auditie te doen, als
kinderen graag willen meedoen mag dat. Zij dansen dan op hun eigen niveau, dat al doende steeds hoger wordt.
Het is belangrijker dat de kinderen sociaal meekomen en het gaat om het plezier in dansen.
De Nederlandse choreografieën zijn speciaal gemaakt om mee naar het buitenland te nemen en zijn daar zeer
succesvol. Edammer mix is door dansleider Dominike Karantzounis speciaal gemaakt voor het festival bij het 750
jarig bestaan van Edam en Volendam. Klein Nederlands bestaat uit een aantal traditionele Hollandse kinderliedjes
en spelletjes. Klinkende klompen toont aan dat je op klompen ook een spetterende compilatie van oude Nederlandse dansen kunt opvoeren.
Info: [email protected] website: //mali-igraci.nl