Leids Nieuwsblad 2014-04-23 18MB - Archief kranten

ZZ Leiden mag eerst thuis
beginnen tegen Landstede
De Waagstalling
officieel geopend
23 - 4 - 2014
oplage 91.585 exemplaren
32 pagina's
'Ja, Genoten' bij
Moeders Mooiste
leiden - Moeders Mooiste daagt
theatersportvereniging Ja, Genoten vrijdag 25 april uit voor een
zinderende wedstrijd in improvisatietheater. De wedstrijd begint
20.30 uur in het Imperiumtheater, Oude Vest 33e. Twee teams
dagen elkaar uit tot het spelen van
scènes. Deze improviseren zij ter
plekke op basis van input uit het
publiek. Het publiek krijgt een
roos, spons en stemkaart. Bij iedere uitdaging mogen ze stemmen
welk team het beste was. Niet eens
met het oordeel van de jury? Gooi
een natte spons. Ontroerd door
een scene of juist gelachen? Gooi
een roos naar de spelers. Kaarten
kosten € 7,- en zijn te reserveren
via www.moedersmooiste.net. x
Oranje boven
ZONWERING
VOOR ELK BUDGET
Hoge Rijndijk 184, Leiden
(op afspraak) 071-5802342
www.suntec-zonwering.nl
Inschrijven voor
De Gouden Pet
leiden - In de binnenstad vindt
zondag 29 juni weer straatmuzikantenconcours De Gouden Pet
plaats. Op dit moment zijn er 20
inschrijvingen. De organisatie zoekt
nog deelnemers die zich durven te
meten met het talent wat in Leiden
zijn opwachting maakt. Inschrijven
kan tot 1 juni via www.goudenpet.
nl. Vragen over het inschrijven?
Neem dan contact op met Frans van
der Voort, tel. 06-27038271 en info.
[email protected] Ook
voor de ambachtsmarkt zoeken ze
deelnemers. Zie www.goudenpet.
nl/ambachtsmarkt. Info: Corine van
der Plas, tel. 06-27048525 of info.
[email protected] x
Zie pagina 6
leiden - 26 April is de dag waarop de eerste Koningsdag in
Nederland gevierd wordt. Hoewel is vastgelegd dat dit feest
op 27 april valt, de verjaardag van koning Willem-Alexander, wordt de viering dit jaar verplaatst omdat die datum
dit jaar een zondag is. De koninklijke familie woont de festiviteiten in Amstelveen en De Rijp bij. Echter valt er ook in
Leiden en regio genoeg te vieren en te beleven voor jong en
oud. De vlaggen hangen uit, het feest kan beginnen! De dag
begint op het Stadhuisplein uiteraard met het Wilhelmus,
onder begeleiding van de Band of Liberation. Geniet van de
kinderkermis op de Beestenmarkt, struin langs de kraampjes op de Breestraat en Steenschuur, ga de wijk in voor
de nodige festiviteiten en luister naar de muziek op straat.
Publiekstrekker is natuurlijk Armin van Buuren (foto). Hij
staat dit jaar op de bühne bij Molen De Valk om zijn stadsgenoten te vermaken. Kijk elders in de (Oranje)krant voor
het volledige programma en meer informatie in Leiden en
regio. (Archieffoto: Judith Boogaardt). x
Leids Nieuwsblad niet
ontvangen of klachten
over de bezorging?
Bel Bestelnet
tel.: 071 3646231
of bezoek
buijzepers.nl/verspreiding
Primeur: Plein voor de Kunsten
Zie pagina 20
Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
leiden - Het Pieterskerkhof wordt
zaterdag 26 april van 12.00 tot
17.00 uur omgetoverd tot een
plein vol kunst en plezier met
een kunstmarkt en optredens
van muziektalenten. Bands met
leerlingen van Popschool Leiden
en omstreken in combinatie met
bands uit de stal van Band Talent
Leiden treden op. Ook is er een
markt met werk van kunstenaars uit Leiden en omstreken.
Daarnaast treedt SercO & Major
Scale van 14.00 tot 15.00 uur op.
De kleintjes kunnen zich uitleven op een springkussen of bij
de ouderwetse spelletjes op het
Gerecht. x
0,.90
10tage
R on
NU
GEOPEND OP
KONINGSDAG
O l. m
VOrijs inc
p
VAN 09:00-17:00
Barendrecht / Etten-Leur
Hoofddorp /Reeuwijk
www.keukenmaxx.nl
HET ACTUELE HUIZENAANBOD IN DEZE KRANT
GREEPLOZE KEUKEN
MET BAUKNECHT
APPARATUUR
&
COMPOSIET
WERKBLAD VOOR
DE PRIJS VAN
KUNSTSTOF
Leiden
woensdag 23 april 2014
'Gewaagde' opening
leids nieuwsblad 2
Bluesavond in De Veste
met De Freelance Band
leiden - De Freelance Band bestaat in
de huidige bezetting uit Frank Nuyens,
Philip Kroonenberg, Aad van Pijlen en
Bart Landstra. Dinsdag 29 april speelt
deze vermaarde bluesband vanaf 21.30
uur op BluesTues-day in Studio de
Veste, 2e binnenvestgracht 15.
De muzikanten hebben een rijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse en vooral Haagse - muziekgeschiedenis van de jaren '60 en '70. Gitarist en
zanger Frank Nuyens speelde bij Q65
en Cuby&The Blizzards. Bassist Aad
van Pijlen speelde bij Hymalaya en
Livin' Blues en is regelmatig in Leiden
te horen met de Men in Blues.
De Freelance Band wordt in 1977
opgericht door gitaristen Nuyens en
Kroonenberg. Samen met Van Pijlen -
en op mondharmonica John Lagrand
- wordt een swingende bluesformatie neergezet. Om hun eigenzinnige
groove te behouden, wordt vaak
zonder drummer gespeeld. De bandnaam stamt uit de tijd dat de bandleden vrij waren om wel of niet mee te
doen. Regelmatig waren dus ook freelancers als Eelco Gelling (Cuby&The
Blizzards) en Nico Christiansen (Livin'
Blues) van de partij . In de periode
1977 tot 1986 werden veel concerten
gegeven en verschenen er twee LP's:
'Rough 'n' Tough' (1980) en 'Midnight
Power House' (1985). In 2009 word de
draad met veel enthousiasme weer
opgepakt. John Lagrand is in 2005
overleden; tegenwoordig neemt Bart
Landstra de mondharmonicapartijen
voor zijn rekening. x
Speuren en knutselen in Oudheden
Koning voor een dag
leiden - De Waagstalling, de fietsenstalling aan de Aal-
markt/Breestraat, is donderdag officieel geopend. Wethouder Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening) heeft
de 'gewaagde' handeling verricht. De Waagstalling is voor
bezoekers aan de binnenstad. Er zijn twee ingangen: één
aan de kant van de Breestraat en één aan de kant van de
Aalmarkt. De stalling staat onder toezicht van medewerkers
van DZB Leiden, is gratis en openbaar. Het is een onderdeel van het project Aalmarkt, welke ervoor zorgt dat het
winkelgebied in de binnenstad wordt versterkt. Er wordt
meer ruimte gecreëerd voor winkels, zodat grote ketens
zich in de stad kunnen vestigen. Dit heeft al geleid tot de
komst van The Sting en Via Mio/Moscow. Ook komt er een
nieuwe winkelstraat (Catharinasteeg), die de Haarlemmeren Breestraat beter met elkaar verbindt. De huidige Waaghoofdbrug wordt vernieuwd en er komt een horecagelegenheid in de Waag. Al deze veranderingen zorgen voor een
plezierig en levendig winkelgebied in de binnenstad (Foto:
pr/gemeente Leiden). x
Het nieuwe college gaat voor
samenwerken en innoveren
leiden - Op 17 april hebben onderhan-
delaars van D66, SP, VVD en PvdA
het beleidsakkoord Samenwerken
en Innoveren 2014-2018 gepresenteerd. Ook is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college bekendgemaakt. Met trots en enthousiasme
heeft Robert Strijk, lijsttrekker van
de grootste partij, het akkoord van de
nieuwe coalitie gepresenteerd. "De
afgelopen weken hebben we gesproken over de toekomst van Leiden en
hoe we willen dat de stad eruit komt
te zien. Het is bijzonder dat veel van
onze beelden overeenkomen. Ook
hebben we gesproken hoe we willen
samenwerken. Met andere partijen,
andere gemeenten, de raad en ook
met elkaar. Ik heb bij alle partijen
heel veel zin en energie geproefd om
snel samen aan de slag te gaan. Dat
geeft groot vertrouwen."
Na de verkiezingen van 19 maart
heeft Robert Strijk (D66) aan partijgenoot Frank de Wit gevraagd
om als informateur aan de slag
te gaan. De Wit heeft met alle
partijen gesprekken gevoerd. Na
deze informatieronde heeft Strijk
de fractievoorzitters van SP, VVD
en PvdA uitgenodigd om met D66
een beleidsakkoord op te stellen
en een nieuw college te formeren.
Formateurs De Wit (D66) en oudwethouder Hans Buijing (PvdA)
hebben deze gesprekken geleid.
Het resultaat is het beleidsakkoord
Samenwerken en Innoveren. Dit
akkoord bevat afspraken van de
coalitiepartijen en beleidsvoornemens die het nieuwe college in
samenspraak met de gemeenteraad en partners in de stad verder
zal uitwerken.
Samenwerken en innoveren
De samenwerking met partners in
de stad, de regio en de gemeenteraad en het streven naar nieuwe en
creatieve oplossingen vormen de
rode draad van het beleidsakkoord
2014-2018. Het college investeert
nog meer in (kennis)economie en
duurzaamheid. Om een geleidelijke en zorgvuldige invoering van
de nieuwe taken op het gebied
van zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie mogelijk te maken,
is tot 2018 extra geld beschikbaar
gesteld. Afgesproken is om lasten
voor woningeigenaren te verlichten door de OZB in jaarlijkse stappen met in totaal 6% te verlagen. In
vergelijking met andere gemeenten die hun OZB trendmatig verhogen, leidt dit naar verwachting tot
een voordeel van 12% voor Leidse
woningeigenaren. Ook stelt het
college extra geld beschikbaar
voor leefbaarheid in wijken.
Op verschillende terreinen, zoals
bijvoorbeeld cultuur en onderwijs, maar ook parkeergarages, de
ruimtelijke ontwikkelingen bij het
stationsgebied en de Aalmarkt, zet
zij het beleid van de voorgaande
jaren voort.
Afspraken
Overige belangrijke afspraken zijn:
Leiden is een sociale stad. Iedereen
doet mee en iedereen telt mee. Er
is extra geld voor het bestrijden
van armoede en voor schuldhulpverlening; Leiden blijft grootschalig investeren in de bereikbaarheid
van de stad voor alle vormen van
vervoer. De parkeerproblemen in
de binnenstad en enkele wijken
worden aangepakt. Samen met
regiogemeenten, ondernemers en
wijkorganisaties werkt het college
verder aan de bereikbaarheid van
de regio (LAB071). Samen met de
provincie gaat het college aan de
slag voor een goede inpassing van
de Rijnlandroute in de Stevenshof
en de Oostvlietpolder; Het college
wil voor iedereen een woning in
een fijne en leefbare stad en wil de
woonlasten verlagen, onder andere door te investeren in energiezuinige woningen. Leiden bouwt
ook de komende jaren starters- en
studentenwoningen; De financiele huishouding van de gemeente
moet transparant, degelijk en
betrouwbaar zijn. De tekorten op
de exploitatie van gemeentelijk
vastgoed worden weggewerkt,
onder meer door het bevorderen
van de samenwerking met en tussen maatschappelijke organisaties;
Het college gebruikt NUON-middelen om te investeren in de stad. Zij
investeert € 40 miljoen euro in de
leefbaarheid van de wijken, kenniseconomie en stedelijke ontwikkelingen. Ook wordt € 20 miljoen
euro toegevoegd aan de algemene
risicoreserve van de gemeente.
Portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling van het
nieuwe college ziet er als volgt uit:
Burgemeester Henri Lenferink:
Bestuur, Veiligheid en Handhaving; D66, voorgedragen is Robert
Strijk: Bereikbaarheid, Economie,
Binnenstad en Cultuur; D66, voorgedragen is Frank de Wit: Onderwijs, Sport en Duurzaamheid; SP,
voorgedragen is Roos van Gelderen: Jeugd, Zorg en Welzijn; VVD,
voorgedragen is Paul Laudy: Bouw
en Openbare Ruimte; PvdA, voorgedragen is Marleen Damen: Werk
& Inkomen, Wijken en Financiën.
x
leiden - Tijdens de meivakantie (26
april tot en met 5 mei) kunnen kinderen in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, speuren en
knutselen in het teken van de nieuwe
tentoonstelling 'Gouden Middeleeuwen'. In de Tempelzaal kunnen
koningskronen geknutseld worden
en op Koningsdag, zaterdag 26 april,
is het feest. Dan zijn er extra activiteiten en mogen alle kinderen gratis
naar binnen.
Op Koningsdag kunnen kinderen hun
eigen kroon knutselen (Foto: pr).
en kinderen van 8 tot 12 kunnen op
pad met een Goudzoekerskaart.
Het museum is dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. De kinderactviteiten zijn gratis bij een bezoek
aan het museum. Meer informatie
staat op www.rmo.nl. x
In het weekend van Koningsdag
kunnen kinderen zich gratis laten
schminken in middeleeuwse stijl.
Op Koningsdag, zaterdag 26 april,
zijn er knutseltafels waar een middeleeuwse jonkvrouw met kinderen middeleeuwse verjaardagscadeautjes knutselt. Zondagochtend
27 april (11.00 uur) leest museumconservator en middeleeuwenkenner Annemarieke Willemsen voor
uit het Gouden Boekje 'Mo en Spits
naar de Middeleeuwen' dat zij zelf
geschreven heeft.
Wie zijn handen uit de mouwen
wil steken, kan tijdens de meivakantie aan de slag met karton, lijm
en gekleurd papier, om zelf een
koningskroon te knutselen. Daarna
kan er met een zaklampje gespeurd
worden in de tentoonstelling 'Gouden Middeleeuwen'. Voor kinderen
van 4 tot 7 jaar is er een dierenroute
CO LO FO N
Leids Nieuwsblad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en in de
‘Groene-Hart’-dorpen Hoogmade, Oud Ade, Rijpwetering, Nieuwe Wetering, Roelofarendsveen, Oude Wetering,
Zoeterwoude Dorp en Rijndijk.
Uitgeverij: Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, postbus 8, 2200 AA Noordwijk.
Telefoon 071.3619323. Fax 071.3613226. E-mail: [email protected] Internet: www.buijzepers.nl.
Advertentieafdeling: Daniëlle van den Bosch, Ingrid van der Niet, Jos van Werkhoven.
Adres: zie uitgeverij. E-mail: [email protected]
Redactie: Saar Bekker en Maarten Koop.
Adres: zie uitgeverij. E-mail: [email protected]
Voor overname van foto’s en artikelen is schriftelijke toestemming van de uitgever vereist.
Bezorging: Bestelnet: 071.3643434. Krant niet ontvangen? Bezorger worden? Meld het via www.buijzepers.nl/verspreiding
Leiden
woensdag 23 april 2014
Herdenking Tweede Wereldoorlog
Theater na de Dam
leiden - Ter ere van de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog
op 4 mei wordt deze dag om 21.00 uur
in de Leidse Schouwburg, Oude Vest
43, een speciale voorstelling gepresenteerd. Voor deze gelegenheid
slaan de cast van Soldaat van Oranje
- De Musical, Veenfabriek, PS|theater
en de bigband Date 7-2-7 de handen
ineen. Samen richten zij zich voor deze
gedenkwaardige avond op het verzet
dat ook in Leiden gepleegd werd.
In de bijdrage van Soldaat van Oranje met de titel 'Als wij niets doen…'
worden gedichten en tekstfragmenten afgewisseld met liederen
uit Soldaat van Oranje - De Musical.
Zo passeren onder meer gedichten
van vader en zoon Campert en van
Leo Vroman en een fragment uit
de rede van Rudolph Cleveringa de
revue.
De Veenfabriek en PS|theater maken
gebruik van een preek van de Leidse
dominee Touw. Hij predikte vanaf
de kansel van de Pieterskerk het
Leids ontzet. 3 Oktober mocht tijdens de bezetting niet gevierd worden, omdat het een bevrijdingsfeest
is. Dominee Touw legde zich daar
niet bij neer en bracht op 3 oktober
1941, in het bijzijn van de NSB-burgemeester en tal van Leidse notabelen, in nauwelijks verhulde woorden de overwinning op de Spaanse
overheerser in verband met de actualiteit van de Duitse bezetting.
Beide bijdragen worden op 4 mei
in de Leidse Schouwburg uitgesproken, omkaderd door de Leidse
Bigband Date 7-2-7 die bestaat uit
muzikanten die de oorlog nog zelf
hebben meegemaakt. Liedjes van
onder andere Vera Lynn en Glenn
Miller herinneren ons aan de oorlogsjaren en laten ons toch ook weemoedig terugdenken aan een tijd
waarin zulke mooie muziek werd
gemaakt.
Kaarten kosten € 15,- en zijn te bestellen via de website www.stadspodia.
nl of de kassa van Stadspodia Leiden, tel. 0900-9001705. x
Hoger bedrag voor aanleg
van kruising Plesmanlaan
leiden - Het college van burgemeester
en wethouders is vorige week aakkoord gegaan met het verhogen van
het bedrag voor de aanleg van de
kruising bij de Plesmanlaan. Er wordt
420.000 euro meer uitgetrokken voor
dit project.
Het bedrag dat in het uitvoeringsbesluit 'Ontsluiting Bio Science Park,
deelproject 1 - aanleg ongelijkvloerse kruising' opgenomen is voor het
verleggen van kabels en leidingen
Voor het plan 'Ontsluiting Bio Science
Park' komt meer geld vrij (Foto: pr).
wordt met € 420.000,- verhoogd.
Dit maakt het voor de betrokken
marktpartijen mogelijk om in de
aanbestedingsprocedure een realistische, marktconforme aanbieding
te kunnen doen. Deze bijstelling
wordt in de getekende samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente Leiden en netbeheerder
Liander/Liandon aangepast. x
Leidse Lijst
leiden - Bojana Jokanovic woont sinds 2012 weer in Leiden. "Ik vind het een
mooie, sfeervolle stad met prachtige architectuur." Zij stuurde een foto op van
de Apothekersdijk. Heeft u ook een sfeervolle foto van Leiden of omgeving? U
kunt inzendingen voor de Leidse Lijst mailen aan [email protected]
nl (Foto: pr). x
leids nieuwsblad 3
Archeologische vondsten aan Langeburg
Historische geheimen
leiden - Op een bouwlocatie aan de
Langebrug zijn vorige week enkele
archeologische vondsten gedaan.
Het gaat om onder meer oude wateren beerputten. Op het onderzochte
terrein bouwt studentenhuisvester
DUWO nieuwe studentenwoningen.
Verder onderzoek moet uitwijzen of
het terrein nog meer geheimen over
de Leidse geschiedenis kan prijsgeven.
Op het terrein zijn oude water- en
beerputten gevonden. Ook werden
kelders, gemetselde funderingen
en afwateringsgoten opgegraven.
Het terrein aan de Langebrug ligt in
een van de oudste delen van Leiden.
Eeuwenlang woonden hier mensen, totdat de kruitramp in 1807
daar abrupt een einde aan maakte.
De zwaar beschadigde huizen werden gesloopt en maakten plaats
voor nieuwe gebouwen, waaronder
de St. Petruskerk. Deze brandde in
1933 af en werd later een brandweerkazerne.
Hier en op de plek van de onlangs
gesloopte oude gebouwen van de
sociale dienst wil studentenhuisvester DUWO dit jaar studentenwoningen laten bouwen. In opdracht
van DUWO deden archeologen van
IDDS Archeologie uit Noordwijk
begin april onderzoek naar archeologische resten in de bodem. De
komende tijd wordt bepaald of de
vondsten tijdens de bouw in de
grond kunnen blijven of worden
opgegraven.
Eerder renoveerde DUWO al een
Het opgravingsterrein aan de Langebrug wordt nog verder onderzocht (Foto:
pr).
rijksmonument aan de Langebrug.
Op de huidige bouwlocatie stonden
eerder panden van Sociale Zaken
en de brandweerkazerne. DUWO
bouwt hier 216 studentenkamers,
verdeeld over vier nieuwe panden.
De komende tijd moet verder onderzoek aantonen wat voor vondsten
de bodem nog meer herbergt. Op
basis daarvan wordt de verdere aan-
pak bepaald. DUWO zet zich altijd
in om monumentale panden voor
de stad te behouden of te restaureren. Ook de zorgvuldige omgang
met archeologische vondsten hoort
daarbij.
Het bouwterrein aan de Langebrug
is vanwege de werkzaamheden niet
vrij toegankelijk. x
Wandel mee door de
Gouden Middeleeuwen
leiden - Annemarieke Willemsen,
conservator collectie Nederland Middeleeuwen van het Rijksmuseum van
Oudheden aan het Rapenburg, neemt
bezoekers mee op een museumwandeling over de tentoonstelling 'Gouden Middeleeuwen'. Zondag 27 april
gebeurt dit om 14.00 uur. Verzamelpunt is de Egyptische tempel in de
Tempelzaal.
'Gouden Middeleeuwen' presenteert
nieuwe verhalen over het begin van
de Middeleeuwen, de periode ná de
Romeinen en vóór Karel de Grote.
De Vroege Middeleeuwen waren
geen 'Dark Ages', maar juist gouden
tijden. Tijdens deze wandeling vertelt Annemarieke Willemsen over
de Nederlandse archeologische
topvondsten uit deze tijd, zoals
de gesp van Rijnsburg, de buidelbeker uit Bergeijk en een nieuwe
zilverschat van zeventig munten
uit Cothen. Ook over de bijzondere
bruiklenen uit buitenlandse musea
heeft ze mooie verhalen paraat.
Ook neemt ze de bezoerkers mee
naar de aparte zaal die is gewijd
aan het prachtige, maar onbekende
Merovingische glas.
Elke laatste zondag van de maand
leidt een van de conservatoren,
restauratoren of een andere museummedewerker de bezoekers rond
over een afdeling van de vaste
presentatie of één van de tijdelijke tentoonstellingen. Maximaal
20 deelnemers, reserveren is niet
mogelijk. Kosten: gratis op vertoon
van entreebewijs. x
4
HOOGWERKER
VERHUUR
van 3 t/m 21 meter hoog.
Particulier btw vrij.
Gratis bezorgd tot 25 km
vanaf vliegveld Valkenburg.
www.izi-hoogwerkerhuren.nl
Spotgoedkoop & kwaliteit.
Tel: 071-4017474.
www.izi-steigerkopen.nl
www.izi-steigerhuren.nl
BALLETSCHOOL
Inge van den Broek.
Peuterballet v.a. 2 jr.
Basisvorming 4 t/m 12 jr.
Dansselecties. Tieners,
volwassenen (t/m 60+).
Klassiek. Studio's:
Wachtgebouw en Haagweg
Info:www.balletschoolingevandenbroek.nl
of 06-48709852
CAMPER
voor onderhoud en
reparatie van uw camper of
caravan kunt u terecht bij
Auto & Truck Service
Katwijk BV
Lid van Bovag Caravan en
Kampeerauto
071-4033531
www.atskatwijk.nl
Sierbestrating
Fa. C. van der Does & Zoon
Tel. 06-53713993
[email protected]
COACHING
Verandering op jouw manier
Vragen op het gebied van
werk, relatie, gezin of
persoonlijk?
(gedeeltelijke) vergoeding
vanuit zorgverzekering
mogelijk
www.tinawrede.nl
Gratis
kennismakingsgesprek
'Sekimori Ishi Modern' te zien in SieboldHuis
Oude traditie in nieuw jasje
Spreek dan af voor periodieke schoonmaak vanaf € 65,- voor
één of twee of meerdere malen per jaar!
TIP: KADOBON
leiden - In de tuin en op de bin-
t"MMFTTUPG[VJHFOFOFWUNPQQFO
t"MMFJOUFSOFSBNFOCFXBTTFO
t#BELBNFSFOUPJMFUSFJOJHFO
t(FIFMFXPOJOHTUPGBGOFNFO
t,FVLFOHFIFFMSFJOJHFO
nenplaats van Japanmuseum SieboldHuis, Rapenburg 19, is een
16e-eeuwse Japanse traditie in
een 21e-eeuwse uitvoering te zien.
Europese kunstenaars geven een
moderne kijk op de traditionele
Sekimori Ishi (grenssteen). Volgens
eeuwenoud Zen-gebruik worden
één of meerdere stenen kruislings
met touw omwonden en neergelegd in Japanse tuinen. Dit maakt
op subtiele wijze duidelijk dat een
pad niet toegankelijk is. Geniet tot
en met 22 juni van ruim veertig bijzondere objecten.
Voor 'Sekimori Ishi Modern' hebben beeldend kunstenaars de
opdracht gekregen om de traditionele materialen (steen en touw)
te vervangen door andere middelen en deze oude traditie op
moderne wijze te verbeelden. 23
Kunstenaars uit België, Frankrijk,
Duitsland en Nederland tonen elk
twee tot drie moderne objecten,
ieder binnen hun eigen discipline:
glaskunst, keramiek, illustraties,
fotografie, beeldhouw- en schilderkunst.
Régina Le Moigne, Jo Bordouw en
Michio Takahashi hebben eerder
in Franse en Europese musea geëxposeerd. Een groot aantal kunstenaars wordt voor het eerst bij
Wekelijks een werkster te duur?
Ook
voor
leegruimen
van uw
Ook voor
hethet
reinigen
van uw vloerkleden
(gratis
halen en brengen)
en tapijt bentemigreren
u bij ons aan het
woning
bij overlijden,
adres!
ofgoede
verhuizen.
3BBEIVJTMBBO(,7PPSTDIPUFO
Telefoon 071 - 561 89 33
Hele of gedeeltelijke
INBOEDELS
te koop gevraagd, tevens de woning schoon en
leeg opleveren. Ook op korte termijn.
Informatie / Schouwing, neem dan vrijblijvend
contact met ons op, 070-3472466 of 0651-617457
het Nederlands museumpubliek
geïntroduceerd. Maar ook werken
van bekende namen zoals Peter
Bremers en Olav Slingerland zijn
onderdeel van deze expositie.
Herinterpretatie
Met 'Sekimori Ishi Modern' brengt
Japanmuseum SieboldHuis een
onbekend en mystiek onderdeel
van de Japanse cultuur onder de
aandacht. Het is de eerste tentoonstelling die een moderne herinterpretatie geeft van de traditionele
Sekimori Ishi. De sculpturen reizen na het SieboldHuis verder
Tjidens de tentoonstelling is ook
werk van Arno Kuppen te bewonderen (Foto: pr).
naar België en Frankrijk.
Bij de tentoonstelling verschijnt
een catalogus waarin iedere kunstenaar de filosofie achter zijn of
haar kunstwerk toelicht. Deze
is voor €10,- te verkrijgen in de
museumwinkel.
Tijdens deze tentoonstelling worden verschillende activiteiten
georganiseerd. Kijk voor meer
informatie op www.sieboldhuis.
org. x
Gezondheid in Beweging
Oefentherapie is effectief
bij veel soorten
KLACHTEN
Probeer het eens uit, maak
afspraak tel: 071-5311760
Informatie website: www.
gezondheidinbeweging.info
Brahmslaan 64; Leiden
Leiden
woensdag 23 april 2014
Onder ondernemers
Joost Bleije (Foto: pr/www.handebruin.nl).
leiden - Met de Leidse pas kan men
terecht bij meer dan 220 ondernemers
in de Leidse binnenstad voor leuke
kortingen en unieke acties. Initiatiefnemer Joost Bleije bezocht de nodige
ondernemers en kwam tot de conclusie
dat er naast mooie producten ook de
nodige verhalen schuil gaan achter de
winkelgevels of bedrijfsnamen. Die zijn
wekelijks te lezen in deze column. Deze
week De Vliegershop aan de Turfmarkt.
Het staat wel heel groot op de gevel,
maar wie denkt dat er alleen vliegers
worden verkocht in de Vliegershop
aan de Leidse Turfmarkt komt er
bedrogen uit. "Ik ben inderdaad wel
begonnen met vliegers. Ik werkte
in de jaren '80 in een winkel voor
modelbouw in Pijnacker. Daar kreeg
ik regelmatig de vraag of wij vliegers
verkochten. En dan niet van die
dingen die bij windkracht 3 of meer
breken, maar echte stevige professionele vliegers. Daar zat een handeltje
in dacht ik en dus ben ik in Leiden
voor mijzelf beginnen. Aan de Lange
Mare had ik mijn eerste winkel in vliegers. Ik begon met 28m2." Dagobert
Schulp, eigenaar van de winkel kan er
nu om lachen. "Je kon er je kont niet
keren, maar de vliegers sloegen aan."
Schulp, die in de modelbouw een
flink netwerk had opgebouwd, kreeg
in Leiden vaak de vraag wanneer hij
ook met modelbouw zou beginnen.
"Ik concludeerde dat ook daar vraag
naar was en dus ben ik niet lang erna
ook met modelbouw begonnen." Via
de Lange Mare, Hogewoerd en Haarlemmerstraat kwam de Vliegershop
op de Turfmarkt terecht.
Het had weinig gescheeld of Schulp
had niet aan de Turfmarkt, maar in
Nieuw-Zeeland een winkel begonnen.
"Ik werkte bij de Marine op vliegveld
Valkenburg. Eerst aan de 'Neptunes'
vliegtuigen en later met de bekende
Orions. Super gaaf werk, maar weinig
mogelijkheid om te groeien. Daar
was het leger wat stug in. Ik wilde
dus wat anders waar ik wel carrière
in kon maken. Mijn broer woonde in
Nieuw-Zeeland en zo ontstond het
idee om te emigreren, maar omdat
ik mijn huis niet verkocht kreeg ben
ik in Nederland gebleven." Met uiteindelijk de Vliegershop als gevolg.
"Natuurlijk verkopen wij nog steeds
vliegers en modelbouw. Er is echter
veel meer. Wat veel mensen niet
weten, is dat we Leidens meest uitgebreide assortiment bordspellen
verkopen." Van bekende spellen als
Mens-erger-je-niet en Kolonisten van
Catan tot bordspellen met meer prikkelende en onheilspellende namen
als Terra Mystica en Pandemie-Z,
voor bordspelliefhebbers is de Vliegershop een absolute must. "Wat
trouwens tegenwoordig ook heel
populair is, is dit." Schulp wijs naar
het scherm van zijn computer: Giant
Microbes. Pluche beestjes in de vorm
van sterk uitvergrote micro-organismen. Botulisme, een boekenworm,
de pest en een kankercel, ze zijn allemaal verkrijgbaar. "Iets heel kleins
wordt heel groot gemaakt. Het wordt
veel gekocht als afstudeercadeau of
voor (kinder)educatie. Leuk en leerzaam dus."
Veel Leidenaars zullen Schulp wellicht ook van andere dingen kennen
dan alleen De Vliegershop. "Ik ben
inderdaad de man die ieder jaar
samen met de andere bestuursleden
van de winkeliersvereniging Haarlemmerstraat de kleurrijke banieren
ophangt in de straat", zegt hij met
een glimlach. "Op die manier proberen we met de winkeliersvereniging de straat levendig te houden.
Maar dat proberen we ook met
bijvoorbeeld het organiseren van de
Peurbakkenmarkt tijdens de Lakenfeesten. Reuring is belangrijk voor de
winkelstraten in Leiden, dus ook voor
de Haarlemmerstraat. Door het organiseren van activiteiten proberen we
dat voor elkaar te krijgen."
Koop nu een LeidsePas via www.leidsepas.nl en ontvang bij de Vliegershop
10% korting op het gehele assortiment
met uitzondering van Magic. Meer
informatie over de LeidsePas en de
actie van De Vliegershop vindt u op
www.leidsepas.nl. x
Plannen voor de aanpak
van jeugdwerkloosheid
leiden - Het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2014-2015 is vorige week door het
college van B & W vastgesteld. Hierin staan maatregelen om zoveel mogelijk
jongeren naar een baan of terug naar school te begeleiden. De doelgroep van
het nieuwe Actieplan is uitgebreid met jongeren zonder uitkering. Het plan wordt
gefinancierd met geld dat de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld voor de
aanpak van jeugdwerkloosheid. Ook wordt er geld uit het Europees Sociaal
Fonds aangevraagd (Foto: pr). x
leids nieuwsblad 5
Medewerkers van Naturalis geven uitleg
Beroepen in de spotlight
leiden - De medewerkers van Naturalis, Darwinweg 2, hebben vaak
bijzondere beroepen. In de meivakantie worden een paar van deze
beroepen in de spotlight gezet in de
zaal LiveScience.
Waarom zijn eilanddieren vaak
anders dan die op het vasteland?
Alexandra van der Geer, diergeneeskundige en paleontoloog,
vertelt hier zondag 27 april vanaf
14.00 uur over. Ze werkt al jaren
als gastmedewerker bij de afdeling
Geologie van Naturalis. Huisdierrassen zijn bekend om hun grote
variatie en van de meeste huisdieren bestaat er ook een mini-ras. Die
zijn zo klein geworden door eeuwenlange selectie door de mens.
Op eilanden zien we iets vergelijkbaars. Ook daar bestaan mini-versies van grotere zoogdieren. Dit is
het resultaat van honderdduizenden jaren selectie door de natuur.
Maar wat gebeurt er dan precies?
Waarom worden ze kleiner? Stel
Alexandra zelf al je vragen!
Oudste stenen van de Aarde
De vraag 'Wat is het oudste gesteente van Nederland?' staat dinsdag
29 april centraal. De aarde is 4,5
miljard jaar oud. Behalve meteorieten hebben we van het allereerste begin geen aardse bewijzen.
De oudste stenen van de Aarde zijn
bijna 4 miljard jaar oud. Daarbij
vergeleken is Nederland piepjong.
In het zuidelijkste puntje van Limburg kun je stenen aanraken die
'slechts' 330 miljoen jaar oud zijn
en de rest van Nederland is dus
nog veel jonger. De bodem onder
Naturalis is pas na de laatste ijstijd
ontstaan. Het is fascinerend om
te bedenken wat er in die enorm
lange tijdspanne is gebeurd. Van
een levenloze klomp steen in de
ruimte naar een planeet vol met
leven.
Zoogdieren
Kees van der Blom spreekt donderdag 1 mei. Hij is begonnen als
Leerling Preparateur bij de insec-
tenafdeling van Naturalis. Daarna
was hij jarenlang samen met nog
twee preparateurs verantwoordelijk voor de zoogdierencollectie.
Bij de zoogdieren horen niet alleen
muizen, vleermuizen, ratten, apen
e.d., maar ook de zeezoogdieren.
De walvissen en dolfijnen die aanspoelen uit de Noordzee worden
door Naturalis opgehaald. Kees is
hoofd van het Walvisteam, naast
zijn werk voor de verhuizing,
plaatsing en ontsmetting van de
collecties. Hij vertelt én je kunt
hem al je vragen stellen over zijn
werk bij Naturalis.
Hoe kan een fossiel nog leven?
De Nautilus is een inktvis, en wat
voor een! Het is de énige inktvis
met een schelp, die ook nog eens
werkt als een luchtballon. Hij
zwemt achteruit, heeft 90 asperges als tentakels en de snavel van
een papegaai. Bovenal is de Nautilus, zoals Darwin omschreef, een
‘levend fossiel’. Van de honderden
soorten die we van fossielen ken-
Beroepen van verschillende medewerkers van Naturalis worden in de
spotlight gezet (Foto: pr).
nen zijn er nog een paar nú in
leven. Het zijn mysterieuze dieren, levend in de diepzee waar het
lijkt alsof de tijd stil heeft gestaan.
In miljoenen jaren haast onveranderd, een uniek kijkje terug in
de tijd: als een levende dino. Hoe
kan dat? En heeft de mens het in
zich om ‘levend fossiel’ te worden?
Schrijver & bioloog Auke-Florian
Hiemstra vertelt hier zaterdag 3
mei over.
Edwin van Huis is directeur van
Naturalis. Wie denkt dat een directeur alleen maar de hele dag zit te
vergaderen heeft het mis. Edwin
vertelt zondag 4 mei over de opgraving van de Tyrannosaurus Rex,
de expeditie in Borneo en over
het nieuwe museum dat Naturalis
gaat bouwen.
Prijs: Gratis met een toegangsbewijs van het museum. x
6
Adenta
tandprothese
Specialist
We willen iedereen bedanken voor alle
ontzettend lieve en hartverwarmende
reacties van de afgelopen weken!
Onze deuren zijn nu definitief gesloten.
We kijken terug op een hele mooie tijd.
Deelnemers en begeleiders van
Winkel Niets Vergeten
Gemiva-SVG Groep
Zonnepanelen
voor de zomer?
ing. Mitchell van der Meij levert u een
zorgeloze installatie.
Al honderden referenties in de buurt.
Scherpe prijzen voor A merken.
Vraag gratis een offerte aan voor uw situatie!
Bel: 06-23504173, of ga naar:
www.mitchellvandermeij.nl
Voor meer informatie over het kantoor
kijkt u op www.advocatenkantoor.nl.
HairFusion Center
Wagemaker
NATUURSTEEN BV
Een kunstgebit verdient de zorg
van de tandprotheticus.
Wij zijn gespecialiseerd in alle
uitneembare gebitsprotheses
incl. klikgebitten op implantaten
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BROUWER
Van der Waalsstraat 44, 2313 VD Leiden
Tel.: 071 5125566
Recent, 12 maart, op tv:
OPVOEDPARTY
Ook één bij u thuis?
Een leuke avond met
vriend(inn)en en allen
vol ideeën naar huis!
€ 15,- + gastvrouw gratis
Praktijk Jong en Ouder
www.praktijkjongenouder.nl
06-15529583
LANCIA HAARTECHNIEK
Haarproblemen
dun en zwak haar?
Voor een blijvende herinnering
Specialist in gedenktekens
grote sortering op voorraad en een korte
levertijd met vakmanschap
Web & Wijs
IPAD LESSEN
SCHIPPERS
met vaarbewijs
gastheren/vrouwen, die
goed kunnen varen en
graag iets over Leiden
vertellen.
www.babbelsleiden.nl
info: 06.23915368
Lid van algemene Nederlandse bond van
natuursteenbedrijven
BOUW GROEP!!
Alle klussen in en om het
huis van de kelder tot de
zolder. Een nieuwe
badkamer, keuken,
toilet, vloer, stuckwerk
of een schilderbeurt??
Alles kan !!!!
Voorjaar korting 35%!!!
06-43186576
Bezoekvrijwilligers m/v
Een praatje, wandeling, wat gezelligheid in het leven van iemand
die vaak helemaal alleen is. Een paar uurtjes per week of eens per
2 weken maakt het verschil.
Koken en bakken
Samen koken, gezamenlijk eten met een kleine groep, verse
producten smakelijk en met aandacht eten, gezelligheid bij het
voorbereiden van de maaltijd
Sport en beweging
Beweging is gezond maar ook fijn en gezellig als je dat samen
kunt doen. In Oegstgeest is een tennisbaan die maar weinig wordt
gebruikt. Welke tennisser (amateurniveau) doet er mee?
Informatie bij afdeling vrijwilligerszaken
Telefoon: 071-890 67 22 of mail:
[email protected]
VAARBEWIJS?
Bij Jan Haasnoot
te Warmond, de oud
waterpolitieman.
Start laatste cursus VbI,
voor deze zomer, op 28
april 2014.
071-3012014 /
06-11350834
www.vaarcursus.nl,
Ook praktijk-vaarlessen .
Wilt u voor de zomer nog
wat Italiaans leren of
oude kennis opfrissen?
Cursus
t
1,75 per stuk, 3 voor 5,Nu 4 voor
PROFITEER vis is niet duur
OP=OP
€13,95
Vanaf 120/300 gram € 7,50 per pond
OP=OP
1 kilo
€13,95
Nu 7,50 per pond
kilo
tNU TONG ETEN
tGEROOKTE KIPPERS
€ 0,80 per stuk, 4 voor (+ 1 kado)
€ 2,80
Wij staan op de markt op:
dinsdag in Leiden Zuid-West van 8-13 uur;
woensdag in Leiden Centrum van 9-17 uur;
donderdagochtend in Leiderdorp 9-13 uur;
donderdagmiddag van 15.30-18.30 uur t.o. AH-Merenwijk;
vrijdag in Leiden Merenwijk van 10-17 uur;
zaterdag in Leiden Centrum van 8-17 uur.
De Maessloot 15 - Rijnsburg - 071-4016225
t/BUVVSHFUSPVXFLVOTUHFCJUUFO
t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT
Klaar terwijl u wacht
Kerkstraat 44
Noordwijk-Binnen
Tel. (071) 3611145
www.tandenwinkel.com
POOLS
TRAPSTOFFERING
13 treden inkl. tapijt
loon en lijm met
projekttapijt € 300,open trap prijs op
aanvraag.
Ook voor traplopers.
Hein Kruider.nl
Leiderdorp
Tel. 06 23 150 817
KRINGLOOP
www.kringloopabbenes.nl
Hoofdweg 1741 Abbenes
Inbrengdagen en openingstijden: Donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10.00
tot 16.30.
Ook voor huis- tuin en
schuurontruimingen.
Voor meer info:
Tel.nr. 06 42957422
De Groene Eik
Parket - Linoleum - Laminaatshop
Quick-step
laminaat
gratis
VAKKUNDIG GEPLAATST
Leiden - Levendaal 88
Tel. 071 - 51 41 958
www.degroeneeik.nl
ITALIAANS
INKOOP
SLOOPGOUD
€ 6,00
ZALMFILET
n
voor volwassenen.
10 lessen van anderhalf
uur voor €137,50.
Informatie en inschrijven
op www.lacasadeglistudi.nl
of 06-54715927.
DE ECHTE MALSE HOLLANDSE NIEUWE
SUPERKWALITEIT
Vrijwilligerswerk
ing e
aan huis.
De iPad leren bedienen en
uitgebreid vragen kunnen
stellen in uw eigen tempo.
Ook in kleine groepjes
mogelijk (max.3 pers)
071-572 52 50
06-143 606 64
www.webenwijs.nl
Babbels zoekt voor het
nieuwe vaarseizoen
Kenauweg 31 (Stevenshof) 2331 BA Leiden
Telefoon 071-5760455
www.wagemakernatuursteen.nl
zoekt in Leiden en Oegstgeest
APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het
Leeuwenhorst
Congrescentrum
Noordwijkerhout. Dagavond- en weekendcursus
071-3613969 of
www.argosnet.nl
www.macopleiding.nl
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar
Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901
e ke r
aannemmersbedrijf
Aftimmering en
schilderwerk.
Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en
elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576
www.sekula.nl
Juridisch conflict en/of direct
een advocaat nodig?
Iedere maandag tussen 19:00 en 20:30
uur houdt het kantoor een gratis inloopspreekuur. Het kantoor is gevestigd aan de
Herengracht 50 te Leiden.
Wilt u direct een advocaat spreken?
Neem dan contact op via 06-10482409 of
stuur een mail naar:
[email protected]
A
erz
ll e v
Maandmenu april
Soep v/d Dag of Ossenhaas Carpaccio
****
Shaslick Spies of Kip/Varkenshaassaté
(geserveerd met groente, rauwkostsalade,
gebakken aardappeltjes of frites)
****
Sorbet v/d Chef of
koffie met een glaasje Marakesh
3 Gangen menu voor € 20,70
ook voor uw feesten en partijen
Openingstijden woe. t/m zon. vanaf 16.00 uur.
Alexandrine Tinneplein 8-10 Tel: 071-5321722
T.o. station de Vink Leiden
HOOGSTE PRIJS
IN DE REGIO
JUWELIER KAPTEIN
OEGSTGEESTERWEG 40
2231AZ RIJNSBURG
TEL:071-4022143
WWW.JUWELIERTKAPTEIN.
NL
Het spuiten
van alles
behalve auto’s
Ton de Rooij
Applicatiebedrijf BV
071-5802491
www.tonderooij.nl
7
8
Huis snel
verkopen
zonder restschuld?
Rederij Rembrandt
Blauwpoortshaven 5
(aan de Beestenmarkt)
2312 EL Leiden
Huis verhuren met
betalingsgarantie?
Emigreren, erfenis of
dubbele woonlasten?
Vraag vrijblijvend offerte:
www.woninginvesteer
dersnetwerk.nl
SCHRIJF
NU IN
DANSLES
De Voscuyl 40
Oegstgeest
Bel 071-515 46 36
of 515 44 44
[email protected]
Stadsrondvaarten en
vaararrangementen
tel. 071-5134938
www.rederijrembrandt.nl
Adverteren op deze pagina?
Neem contact op met afdeling
verkoop: 071 - 36 193 23
Zeer grote collectie:
rNFFSEBOLPTUVVNTPQWPPSSBBENFFSEBO
QBOUBMPOTPQWPPSSBBEKBDLTPWFSIFNEFOFO
DPMCFSUT
r(SPUFNBUFODPMMFDUJFQBOUBMPOTWBONBBU
UPUFOFFOLXBSU
r,PTUVVN'BMBCFMMBWBOéWPPSé
r7FSEFSOPHWFMFBDUJFT
Al meer dan 40 jaar een begrip in Leiden
)BBSMFNNFSTUSBBU5FM
XXXCSPFLFOIVJTMFJEFOOM
PROBLEMEN
MET BOMEN?
BEL LEO VAN DER VALK: DE BOOMSPECIALIST BIJ UITSTEK
Rijnstraat 25,
Katwijk aan den Rijn
t: (071) 408 10 51
b.g.g.: 06 204 966 89
Zoekt u iets???
Plaats een
PAPERCLIP
via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
Leiden
woensdag 23 april 2014
Weekenddiensten
Medische diensten voor Leiden op
zaterdag 26 en zondag 27 april.
18.00 tot 08.00 uur; weekend en
feestdagen tot 10.00 uur.
Tandarts
Tandartspraktijk van Eck (R. van
Eck), Oegstgeest, tel. 071-5174326.
Spoedposten
Spoedpost LUMC, Leiden, tel. 09005138039. Telefonische afspraak verplicht.
Spoedpost Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp, tel. 0900-5138039. Telefonische afspraak verplicht.
Homeopatische arts
Artsencentrum voor Homeopathie,
T. Mansholtstraat 5, Leiden, tel. 0715220911.
Apotheek
26/4: Poli Apotheek LUMC, Albinus-
dreef 2, Leiden, tel. 071-5265400;
27/4: Kooi, Surinamestraat 7, Leiden, tel. 071-5214060.
Nachtapotheek: De Nachtwacht,
Albinusdreef 2, hoofdingang LUMC,
Leiden, tel. 071-5665019. Open van
leids nieuwsblad 9
Meivakantie in Museum Boerhaave
Rondje wetenschap
Dierenarts
Raadpleeg per telefoon de eigen dierenarts. x
H.F. Wiersma, huisarts
Gesloten van
28-4 t/m 2-5-2014
in verband met vakantie
Waarneming:
achternaam beginnend met
A-G praktijk Bevrijdingsplein 5766123
voor spoed toets 1
H-N praktijk Boshuizen
5310047
voor spoed toets 1
O-Z praktijk Schrader
5120347
voor spoed 5120349
Kradolfer: Formeer college
VVD-CDA-PrO, met steun LO
oegstgeest - Informateur Jan Willem
Kradolfer adviseert de gemeenteraad
een college te formeren van VVD, PrO
en CDA. Ook adviseert hij om LO bij
de totstandkoming van een concept
Hoofdlijnenakkoord te betrekken als
mogelijke steunpartner van de coalitie.
De informateur concludeert uit
gevoerde gesprekken dat een coalitie VVD, PrO en CDA kan bogen
op een behoorlijk stevig mandaat
en in staat is solide bestuurskracht
te leveren. Bovendien biedt deze
coalitie vanwege inhoudelijke overeenkomsten de mogelijkheid LO een
positie te geven. Kradolfer adviseert
verder om een concept Hoofdlijnenakkoord al in een raadsvergadering
te bespreken. Dit om andere partijen
(D66, LOKAAL) de gelegenheid te bieden om op onderdelen met concrete
wijzigingen te komen en de coalitie
te steunen. Het advies past bij de
oproep van de informateur om de
komende periode ruimhartig te zijn
in het werken met wisselende meerderheden, zowel bij het realiseren
van het Hoofdlijnenakkoord als bij
‘vrije kwesties’-zaken die een coalitie niet in een akkoord afspreekt,
maar bewust overlaat aan de vrije
meningsvorming in de raad. x
leiden - Bij Museum Boerhaave,
Lange Sint Agnietenstraat 10, is er
weer genoeg te doen tijdens de meivakantie (zondag 27 april tot en met
maandag 5 mei). Kom spelen in de
gloednieuwe Waterland Boerhaave,
doe mee aan het Rondje Wetenschap,
maak zelf een anatomisch plaat of
knutsel een elektromotor in elkaar.
Hoe werkt een elektromotor eigenlijk? In deze workshop leren kinderen vanaf 6 jaar het niet alleen,
maar bouwen ze zelf hun eigen
motor. Deelnemen kan dinsdag 29
april, donderdag 1 mei en zondag
4 mei van 11.30 en 14.00 uur. Er
is plek voor 18 kinderen per sessie. Opgeven kan bij de balie, dan
krijgt men een speciaal toegangskaartje mee.
Tijdens het 'Rondje wetenschap'
bestuderen kinderen van 8 tot en
met 12 jaar en ze meten de stand
van de sterren. Dit blijft niet bij
kijken alleen. Bij onderzoek doen,
horen uiteraard ook proefjes. Op
zondag 27, maandag 28, woensdag
30 april, vrijdag 2 en zaterdag 3
Met een koffer vol replica’s van instrumenten gaan kinderen aan de slag tijdens
de Wiskunderoute (Foto: pr).
mei vindt deze activiteit om 11.00,
13.00 en 14.00 uur plaats.
Ongeveer 350 jaar geleden had men
prenten van het menselijk lichaam
die je door het openklappen van
losse plaatjes kon ontleden. Schuif
gezellig aan en maak er tijdens de
workshop 'Het Binnenste Buiten'
zelf ook een. Jeugd van alle leeftijden kan elke dag van 10.30 tot
16.30 uur meedoen.
Schateiland
Kom langs in de doe-tentoonstelling Schateiland Boerhaave en ga
mee op een ontdekkingsreis in de
Gouden Eeuw. Als je liever buiten
wilt spelen, dan is het gloednieuwe
speelparadijs Waterland Boerhaave
echt iets voor jou.
Schateiland Boerhaave is een interactieve tentoonstelling vol verrassende avonturen. Scheep je in en
zet koers naar verre windstreken.
Maak kennis met de wereld van
de chirurgijn, een arts die zieke
Drie teams K'dans in
de race voor NK-goud
Zonder twijfel
naar de Eifel!
zoeterwoude - Drie teams van jazz-
Heerlijk genieten in een van de
mooiste en meest romantische
natuurgebieden van Duitsland:
de Eifel. Wandelt u door de
prachtige bossen? Of geniet u
van de karakteristieke vulkanische meertjes, de ‘Maaren’? Ook
cultureel valt er in de omgeving
veel moois te zien, van kastelen
tot sfeervolle stadjes, zoals
Monschau (ca. 20 km) met z’n
schilderachtige vakwerkhuisjes.
Hotel Sonnenhof ligt in Einruhr
in het hart van de Eifel aan de
rivier de Ruhr, aan de rand van
Nationalpark Eifel. Het hotel
heeft een restaurant. De ruime
kamer heeft een bad of douche,
toilet en satelliet-tv. Sommige
kamers hebben een balkon.
Informatie & Reserveringen
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm) met zoek
& boekcode 10305.
99
euro p.p.
zoek & boekcode 10305
Inbegrepen
• 3 of 5x overnachting met
ontbijtbuffet
• 3 of 5x driegangenmenu of
buffet
• 1x welkomstdrankje
• gratis gebruik zwembad
• 1x wandelroute
• gratis parkeren bij het hotel
Prijzen
20/04-30/04
01/05-31/10
01/11-20/12
4 dgn
99
119
99
6 dgn
169
179
169
Prijzen in € per appartement. Niet
inbegrepen: reserveringskosten (€20,-),
toeristenbelasting
(lokaal tarief) en
Calamiteitenfonds
(€2,50).
dansschool K'dans hebben zich
geplaatst voor de Nederlandse kampioenschappen. De teams komen uit
in de B-klasse en zullen op zaterdag
21 juni in Ahoy Rotterdam strijden om
het goud.
door Gerard van der Hoeven
Die hoge klassering is een goede
stimulans voor de trainsters Karin
Pleij en Amanda van Rijn om de
komende weken de laatste plooien
glad te strijken. Want de goede klassering is nog geen garantie voor een
plaats op het podium bij de nationale titelstrijd. De concurrenten zitten
immers ook niet stil. Voor K'dans
komen de groepen t/m 13 jaar, 1416 jaar en 17-19 jaar in actie. Bij de
voorronden roemde de jury vooral
de uitvoering van de dansen. Wat is
het geheim van K'dans? Karin Pleij:
"Ik houd enorm van muziek. Eerst
bepaal ik mijn muziekkeuze en vervolgens maak ik daar de dans op.
De jazzdanseressen van K'dans t/m 16
jaar hebben zich geplaatst voor de NK
in Ahoy (Foto: pr/Artisticfoto).
Iedereen is ontzettend enthousiast,
dat stralen we uit en dat motiveert
iedereen enorm."
De A-groep van K'dans heeft zich
net niet weten te plaatsen voor
de nationale titelstrijd. Pleij: "Ontzettend jammer. Het niveau in de
A-categorie is heel hoog. De beste
vijf teams van Nederland presteren
echt knettergoed. Het zal niet meevallen om met K'dans dat niveau
ook te halen. Maar we zijn fanatiek,
dus wie weet". x
matrozen beter maakt. Vaar mee
als ontdekkingsreiziger. Dan zie
je meer van de wereld en beland
je op een onbekend eiland. Verzamel vreemde planten en dieren
die geen mens ooit eerder heeft
gezien. Misschien vang jij wel een
zeemonster...
Bonusopdracht
Iedere dag zijn er leuke speurtochten door het museum, voor verschillende leeftijden. En vergeet
de Wiskunderoute (voor 14 jaar en
ouder) en de Wiskunderoute Junior (van 8 tot en met 13 jaar) niet.
Vraag ernaar bij de entree.
In Museum Boerhaave kunnen
kinderen iets doen dat nooit eerder kon: de wiskunderoute. Deze
route geeft niet alleen informatie over de geschiedenis van de
museumvoorwerpen, maar ook
leuke weetjes en anekdotes, zoals
de slechte stuurmanskunsten van
Prins Maurits in 1602. Met een koffer vol replica’s van instrumenten
gaan ze aan de slag. Met deze wiskunderoute komen zowel de voorwerpen als de wiskunde zelf tot
leven. Met een kwadrant meten de
kinderen bijvoorbeeld hoeken en
met een tekenaap verklein je een
tekening.
Wie na zeven opdrachten nog niet
genoeg heeft van wiskunde, is
klaar voor de bonusopdracht. Deze
opdracht doen ze in de binnentuin,
waar een aantal eerdere opdrachten terugkomt in een nieuwe grote
opdracht: aan de hand van een historische prent bepalen ze de hoogte van het museum.
Kosten: Gratis bij een geldig entreebewijs. x
Rampscenario
bij De Meester
zoeterwoude - Koningsdag 2014
wordt zaterdag 26 april in café
de Meester, Zuidbuurtseweg 57,
gevierd met een optreden van
Rampscenario. De band is een
ongeorganiseerd gezellige coverband met een breed repertoire. De
avond begint 20.00 uur. Meer info
bij De Meester, tel. 071-5801537. x
10
Nu Nu
met15%
GRATIS
korting
somfyzonwering
SLT motor
op alle buiten
actie geldig
mei
20142014
Actie
geldigt/m
t/m3130
april
-
Knikarmschermen
Uitvalschermen
Markiezen
Screens
-
Rolluiken
Binnenzonwering
Kleurkeuze
Plissé hordeuren
Een kunstgebit verdient de zorg
van de tandprotheticus.
Ook voor het opnieuw
bekleden van uw markies.
Laat vrijblijvend een offerte maken door Nico van den Eijkel
KAMER
APPAR HILDE
g.
ing
din
Wend
De W
centrum Noo
rd
uw
wijkerhout SC
or
vo
ut
tie
rho
an
ke
n
Noordwij
Een fijne vak
berging entree
Ook het voor
rde
,hal
woo
luxe gemeubilee
on
zome
nk
.
ka
D
am
de
N
m
O
er
na
H
2
sl
3
aa
n
pkamers
open
nk
bungalow (6) persone mer ps en kl
b
ke
schilde
eu
uk
ken ba
kleiine honden zijn
b dk
u
apkamers, woonka pu onze specialiteit. wasmachineaans amer met Neem dan nu
sslaa
e
met TV,
de
terras zonnig luiting ruim vrijblijvend
ook
en
nd
ho
e
ter
e
gro
en
lig
ad
r.€ 850,00 ex. pe ging
d amer met ligb
r Ba
do
B dk
Ba
lie
bra
te
La
A
at
j
ma
bi
t/m
m
ewelko
r maand
5
06-43558554
55
wa
w smachine , complet 79
071-3615
847009 Zwaanshoek
Te
n
e
zie website voWoonmax.nl
ni
h
ken . Info 0252-3751 023-5
an
euk
e
rb
ie
el
or meer info 3 at
Met spo
-KAMER
ed gevra
agd
centrum Noo
VOORM
orr
A
N
berging e
/
Min. 2 d
V
en
n
a
g
w
e
oo
n
nk
p.w
amer 2 s
aring in d
e schoon .
op
enkeuken ba
maak
a
Gem
wasmachineaa
Ned/Engotiveerd
an
n
.
s
p
te
re
rr
k
as
end
andplaats
zonn
niig
g
:
N
€
85
o
ordw
0,00 ex. p
oll.: [email protected]
sparkles ijk
06
-43558554
.nl
SPA
zie website voW
HOONMRKLES
o
Tel.: 071AAKBEDRIJF
HONDENO
-4V0o
3o
r
3690
Lieve zwarte lab
brra
a
zo
ekt van 11/7 t/m
Te
hu
m
ur
K
A
A
M
we
N
ke
n)
O
een zo
3-KAMERAP
orrg
ER
g
SCHO
gastgezin. Ne
PAR KuAurM
stige
e
ce
ru
nt
in
ru
l
e
m
N
ve
oo
t
h
.
rd
dw
te
rg eigen voer me
wijkerhout
w me
Valkenbu
berging entree
Jonge vrouring.
bench. Uitera
,hal
mgeving inper maand
o
erva
a
w
oo
nk
ka
am
mer 2 slaapk
tegen betaling. B
prive op
€ 500,- sief.
am
er
s
enke
Voor zowellijk.
lu
eu
c
uk
ke
in
en
n
ba
sn
el op 06-1461
als zake
wasmachineaa dkamer met
757003.
nsluiting ruim
Tel: 06-12
te
rr
a
as
z
1811
i
TE HUUR
s
p
i
l
c
r
e
Papkosten, groot bereik
kleine
nl
.
s
p
i
l
c
r
e
p
a
p
s
er
www.buijzep
Wij zijn gespecialiseerd in alle
uitneembare gebitsprotheses
incl. klikgebitten op implantaten
www.brouwertandprothetiek.nl
Van der Waalsstraat 44, 2313 VD Leiden
Tel.: 071 5125566
11
12
Reconstructie winkelpuien Nieuwe Beestenmarkt gereed
Winkelen in stad Leiden is meer
dan alleen boodschappen doen
Leiden
Anders wonen Leiden
Bakema en Pison NVM Makelaardij
Van Beukering Makelaars
Fick Makelaardij B.V.
Graal Makelaardij
Robert de Jong WoningMakelaardij
Kompas Makelaars & Taxateurs
Kerkvliet Makelaars
De Laat + Fides Makelaardij
De Leeuw Makelaardij B.V.
Hypodomus Leiden
Lek® Makelaars & Taxateurs
Bob Oudshoorn Makelaardij B.V.
Leiderdorp
Van Beukering Makelaars
Rijnland Makelaars B.V.
Drieman Garantiemakelaars B.V.
Oegstgeest
Makelaarskantoor Eigen Haard
Proper Makelaardij og
Van Soest Makelaardij B.V.
Losecaat NVM Makelaar
Voorschoten
Clingendael Makelaardij B.V.
De Laat + Fides Makelaardij
Rijnland Makelaars B.V.
Frans Spendel Makelaardij
Zoeterwoude
Rijnstaete Makelaardij
Studenten spelen
heldensymfonie
leiden - De afgelopen maanden is er
aan de Nieuwe Beestenmarkt hard
gewerkt. De bij vele Leidenaren
bekende Hartwijkpanden hebben
een nieuwe bestemming gekregen en
zijn sinds 11 april het onderkomen van
fietsenzaak Oldenburger. Met behulp
van gemeentelijke subsidie zijn drie
historische winkelpuien gereconstrueerd.
In 1919 opende Hartwijk zijn zaak
op deze plek. Het was een soort
winkel van sinkel op landbouwgebied. Je kon er terecht voor paardenscharen, ploegen, klompen,
jukken en allerhande ijzerwaren.
Niet voor niets op deze plek, want
voor de deur vond de Leidse veemarkt plaats die boeren en veehandelaren uit de wijde omtrek naar
Leiden trok. Hartwijk was dan ook
begonnen met een kraam op deze
markt. Blijkbaar liepen de zaken
goed en kon hij een echte winkel
beginnen, eerst alleen op nummer 9, later breidde de zaak zich
uit naar aangrenzende gebouwen.
Oude foto's laten een glimp zien
van de drie puien die het aanzien
bepaalden van de vooroorlogse winkel. Veel later zou de pui ingrijpend
worden gewijzigd. Nu zijn de oorspronkelijke puien bij benadering
in ere hersteld.
Winkelpuienproject
Winkelen in Leiden is meer dan
alleen boodschappen doen. De
historische binnenstad met haar
oude gebouwen, grachten en vele
terrasjes zorgt voor een sfeervolle
omgeving waarin het prettig toeven
is. Dit unieke karakter van de binnenstad kan worden versterkt met
het verbeteren van het aanzicht
van winkels. Bijvoorbeeld met het
herstellen van de fraaie histori-
Met behulp van gemeentelijke subsidie zijn drie historische winkelpuien aan de
Nieuwe Beestenmarkt gereconstrueerd. (Archieffoto: pr/Marcel van Dijk).
sche winkelpuien. Resten hiervan
zijn vaak nog te ontdekken achter
moderne, niet altijd even mooie
plaatmaterialen. Ondernemers die
willen investeren in hun winkelpui
kunnen aanspraak maken op een
aantrekkelijke
subsidieregeling.
Hierdoor krijgen de Leidse winkelstraten een sfeervolle uitstraling
en wordt winkelen in Leiden nóg
leuker!
Beeldkwaliteit
In Leiden zijn nog veel historische
winkelpuien bewaard gebleven.
Vaak gaan ze echter verborgen
achter betimmeringen of zijn ze
later gewijzigd. Om die puien weer
tevoorschijn te halen of te reconstrueren, is Monumenten & Archeologie het project Historische win-
kelpuien gestart. Hiermee wil de
gemeente de beeldkwaliteit van de
historische binnenstad versterken
en deze zo aantrekkelijker maken
voor bewoners en bezoekers.
Op kosten van de gemeente zijn
al ruim 150 puien bouwhistorisch
onderzocht. Op basis van onderzoek op locatie en in het Archief is
van elke pui in kaart gebracht welke
historisch waardevolle onderdelen bewaard zijn gebleven. Deze
vormen het uitgangspunt voor het
ontwerp van de te restaureren of te
reconstrueren pui. De welstandsnota 2010 voor bouwplannen binnen het beschermd stadsgezicht
sluit aan op de doelstelling van het
project. Een eventuele historische
(winkel)gevelreconstructie is hierin
het uitgangspunt. x
leiden - De Amsterdamse conservatoriumstudenten worden door
Mozart- en Beethovenexpert De
Vriend tot grote hoogte gestuwd.
Beethovens heldensymfonie is
zondag 27 april de kroon op het
programma. In de Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, speelt het
symfonieorkest vanaf 14.30 uur
onder leiding van Jan Willem de
Vriend. Via www.stadspodia.nl
en tel. 0900-9001705 zijn kaarten
vanaf € 10,- verkrijgbaar. x
Postzegels ruilen
in 'Vogelvlucht'
leiden - LPV De Postzegelvrienden
organiseert vrijdag 25 april een
ruilmiddag voor postzegelverzamelaars. Dit doen zij van 14.00
tot 16.00 uur in buurthuis Vogelvlucht, Boshuizerlaan 5. Ruiltafels
zijn aanwezig. Nadere informatie
via tel. 071-5312597. x
13
VOEGBEDRIJF
VAN TOL
De in onze werkplaats machinaal vervaardigde producten
kunt u zelf plaatsen of door onze vakmensen laten monteren.
Voor al uw voegwerkzaamheden, uithakken, voegen,
gespecialiseerd in knip- en
snijwerk, impregneren,
schoorstenen, graffiti verwijderen, stofvrij hakken en slijpen. Bel voor een vrijblijvende
offerte tel. 06-23342893,
kijk voor meer info + foto’s
www.voegbedrijfvantol.nl
Met spoed huurwoningen gevraagd
voor bedrijven en particulieren
Meer
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten:
071-5246878 www.tweelwonen.nl
Rechtstreeks uit eigen fabriek voor
bedrijven en particulieren.
Energieweg 77-B, 2382 NH Zoeterwoude
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte
071-5412878 of 06-51815928
[email protected]
Zeer
grote collectie
OPRUIMING
zeer
grote
collectie
perzische,
perzische,
oosterse
en
oosterse
en
moderne
tapijten.
moderne tapijten
Meubelen en woninginrichting
D. ELSGEEST & ZN
Zuidstraat 56
telefoon: 071-4012470
www.elsgeestkatwijk.nl
KATWIJK AAN ZEE
ONTSPANNEN?
Beter omgaan met
spanningen in
relatie of werk? In
individuele sessies
geef ik bewustwordings- en
ontspanningsoefeningen.
Bel Els van der Veer,
Clarity Proces trainer,
06-44340294.
VERBOUWPLANNEN?
Kom dan geheel vrijblijvend
langs op ons inloopspreekuur.
Iedere laatste woensdag van de maand van
16:00-17:00 in gebouw de Nieuwe Energie
aan de 3e Binnenvestgracht 23 te Leiden.
071 362 65 39 / [email protected]
ONTWERP - VERGUNNINGSAANVRAAG - BOUWTEKENINGEN
SCHILDER
H. Gijsman
Voor al uw binnen- en
buitenschilderwerk.
Tevens spachtelputz en
div. soorten sierpleister.
Vraag vrijblijvend offerte.
Tel. 071 - 5230686
Stop het pesten
Als je zoon of dochter slachtoffer is van pesten staat hij of zij
daarin niet alleen. Eén op de vijf kinderen maakt regelmatig dit
soort dingen mee. Maar het feit dat pesten onder kinderen veel
voorkomt wil niet zeggen dat het acceptabel is. Integendeel,
pesten moet stoppen!
Er zijn verschillende vormen van pesten zoals uitgescholden
of buitengesloten worden of klasgenoten die je expres laten
struikelen, je stiekem opwachten na school, je spullen verstoppen of je afpersen om geld te geven. Een redelijk nieuwe vorm
van pesten die veel voorkomt is cyberpesten via internet. Maar
op welke wijze ook gepest wordt, kinderen die regelmatig
gepest worden, kunnen angstig, onzeker en verlegen worden.
Ze kunnen ook lichamelijke klachten ontwikkelen zoals buikpijn, hoofdpijn en nachtmerries. En ze gaan met steeds meer
tegenzin naar school. Pesten kan op langere termijn ernstige
gevolgen hebben en leiden tot verlies van zelfvertrouwen en
zelfrespect bij kinderen en zelfs depressie.
Veel kinderen vertellen thuis niet dat ze gepest worden. Ze
willen hun ouders niet teleurstellen - je bent immers niet
populair - maar ze verzwijgen het ook uit angst dat het pesten
dan erger wordt. Want stel je voor dat je vader of moeder zich
ermee gaat bemoeien en de pestkop ter verantwoording roept!
Elke ouder wil zijn kind beschermen tegen zulke ervaringen en
algemeen geldt dat de school voor alle kinderen een veilige
plek moet zijn. Maar pesten is een ingewikkeld probleem dat
soms moeilijk uit te bannen lijkt. Er zijn slachtoffers, daders,
de groep, leerkrachten en ouders bij betrokken. Al die mensen
moeten meehelpen aan de oplossing ervan.
Wat kun je als ouder doen als je kind wordt gepest?
- Vraag je kind precies te vertellen wat er is gebeurd.
- Neem je kind serieus, vertel dat pesten veel voorkomt maar
dat het niet normaal is.
- Zeg dat jullie samen met anderen gaan proberen het pesten
te stoppen. Benadruk dat je niets doet zonder dat je kind
dat weet;
- Neem contact op met de leerkracht van school. Die is er
minder emotioneel bij betrokken en kan er speciaal op
letten, zo nodig ingrijpen en pesten in de klas aan de orde
stellen. Veel scholen hebben ook een pestprotocol, de
leerkracht kan je hier meer over vertellen.
- Bespreek en oefen met je kind wat hij kan doen in verschillende situaties. Op school kun je informeren naar de
mogelijkheid van een sociale vaardigheidstraining die jouw
kind kan helpen om weerbaarder te worden.
- Stimuleer het zelfvertrouwen van je kind, zoek samen naar
activiteiten waar je kind goed in is, zoals sport, muziek of
andere hobby’s. Prijs je zoon of dochter veelvuldig voor
dingen die hij of zij goed doet.
Als jouw kind geen slachtoffer is maar de pestkop is of een
meeloper is het net zo belangrijk om pestincidenten te bespreken zodra je ervan hoort. Ook dan kan het verstandig zijn om
met de school van jouw kind te bepalen wat de beste strategie
is om het probleem uit de wereld te helpen. Want ook kinderen
die pesten ontberen belangrijke vaardigheden voor de sociale
omgang met leeftijdgenoten.
Positief opvoeden, Triple P is een effectief pedagogisch programma met goed onderbouwde informatie en tips. Het helpt
om het opvoeden gemakkelijk en plezierig te maken.
Veel organisaties werken ermee. Voor informatie:
www.cjgleiden.nl en www.positiefopvoeden.nl
Positief opvoeden, Triple P is een effectief pedagogisch programma met goed onderbouwde
informatie en tips. Het helpt om het opvoeden gemakkelijk en plezierig te maken.
Veel organisaties werken ermee. Voor informatie: www.cjgleiden.nl en www.positiefopvoeden.nl
Leiden
woensdag 23 april 2014
'Voorbij de eenzaamheid'
leiden - 'De eenzaamheid voorbij' is
een Springlevend-project waarbij ze
ouderen (en jongeren) gereedschappen en ideeën willen aanreiken om
gevoelens van eenzaamheid aan te
pakken. De eerste bijeenkomst is op
maandag 28 april om 13.30 uur aan de
Nieuwstraat 34.
Eenzaamheid is in de westerse
wereld een fors probleem. Ruim
1,6 miljoen mensen in Nederland
geven aan zich weleens eenzaam
te voelen. Ontzettend veel mensen,
met ervaringen op het gebied van
eenzaamheid, waar zij dus niet
alleen in staan! Hoe kun je dat nu
benutten?
Stichting Springlevend heeft de
handschoen opgepakt en het idee
is geboren om een website op te
zetten met interviews, wijsheden,
anekdotes etc, waarin mensen
hun lessen, geboren uit gevoelens
van eenzaamheid kunnen delen.
Eenzaamheid is nimmer te onderschatten, dus plannen ze ook op
verschillende plekken in het land
bijeenkomsten, om het omgaan
met gevoelens van eenzaamheid
meer onder de aandacht te brengen.
Springlevend organiseert al meer
dan tien jaar themadagen, workshops en ontmoetingen tussen de
diverse generaties. Voor meer informatie en opgave: 071-5418963 of
[email protected] x
leids nieuwsblad 14
'NENSHA - Chris Berens, Japans geïnspireerd werk'
Fantasierijke wereld
van een kunstschilder
Kindervrijmarkt bij de Luifelbaan
leiden - Traditioneel staan de Bevrij-
dingsfeesten weer voor de deur in
winkelcentrum de Luifelbaan. Dit
keer is het drie dagen feest. Zaterdag 3 mei staat geheel in het teken
van de kindervrijmarkt. Van 10.00
tot 14.00 uur vindt de vrijmarkt
plaats rondom de nostalgische ker-
mis. Ben je maximaal 15 jaar en wil je
graag jouw spulletjes verkopen? Kom
dan langs. Om een standplaats te
krijgen, moeten kinderen zich even
aanmelden via www.deluifelbaanleiden.nl of loop even binnen bij Bas de
Wit. De standplaatsen zijn maximaal
zes vierkante meter (3x2). x
Op verhaal komen bij de koffievrouwtjes
200 Jaar studentenleven
leiden - Japanmuseum SieboldHuis,
Rapenburg 19, toont dit voorjaar
'NENSHA - Chris Berens, Japans geïnspireerd werk'. Tot en met 22 juni kunnen bezoekers de fantasierijke wereld
van de kunstschilder ervaren. Chris
Berens' (1976) carrière heeft de laatste jaren een vlucht genomen, reden
voor het SieboldHuis om een solotentoonstelling aan zijn werk te wijden.
leiden - Dit jaar bestaat Sociëteit
Minerva 200 jaar. Dat wordt uitbundig gevierd met onder meer een tentoonstelling over tweehonderd jaar
studentenleven in de Sleutelstad.
Op 20 mei opent burgemeester Lenferink de expositie 'Paradox, Leiden
en Minerva 200 jaar verenigd'. Dit
gebeurt precies op het officiële tijdstip waarop dagelijks op Minerva de
borreltijd start: 4 minuten voor half 6.
De expositie is tot en met 15 augustus
te zien in de Oude Universiteitsbibliotheek, Rapenburg 70.
door Werner Zonderop
De verhouding tussen Leidenaren
en corpsstudenten, ofwel Minervanen, door de jaren heen is een lang
maar nooit saai verhaal. Het begon
met de oprichting van Sociëteit
Minerva in 1814. Aanvankelijk kwamen de Heren Studenten in het café
De twee pilaren aan de Breestraat
121 samen. Veel jongemannen (en
vanaf begin vorige eeuw ook vrouwen) die naar Leiden kwamen om te
studeren vonden onderdak bij een
hospita. Menige Leidse ontfermde
zich door de jaren heen over 'haar'
jongen, die ver van zijn ouderlijk
huis zijn weg in het Leidse moest
zien te vinden. Zij bood hem niet
alleen een kamer, maar waste ook
zijn kleren, schonk thee en koffie, en bood een luisterend oor. De
tentoonstelling toont diverse voorbeelden van wederzijdse aanhankelijkheid tussen de student en zijn
hospita.
Koffievrouwtjes
Studenten en drank - ook dat verhaal wordt nooit saai. Voor de oorlog heette Minerva de op één na
grootste privéwijnkelder in Europa
te hebben. Die collectie werd helaas
door de Duitsers tijdens de bezetting al te graag in beslag genomen.
Maar studenten dronken niet alleen
alcohol. Een mooie anekdote uit het
Leidse studentenleven is het verhaal
van de zogeheten 'koffievrouwtjes'
Kaatje Nieuwenhuis en haar manke
dochter Riekje. Kaatje dreef vanaf
het midden van de 19e eeuw een
winkeltje annex koffiehuisje aan
het Vrouwenkerkhof. Als de Heren
De tentoonstelling laat persoonlijke
briefjes van de koffievrouwtjes Kaatje
en Riekje Nieuwenhuis hun cafébezoekers zien (Foto: pr).
Studenten 's ochtends vroeg van de
Sociëteit huiswaarts keerden, gingen ze nog even bij de koffievrouwtjes langs om te ontnuchteren. En
als je stamgast was en rookte, kon je
daar je eigen pijp krijgen, die keurig
in een rekje opgehangen werd. De
tentoonstelling laat nog persoonlijke briefjes van de koffievrouwtjes
aan hun bezoekers zien.
SALS
Veel van de stukken komen uit de
collectie van de Stichting Archief
Leids Studentenleven (SALS), organisator van de tentoonstelling. Die
collectie bestaat onder meer uit
prenten, tekeningen, foto's, historische kostuums, penningen, brieven en allerhande objecten die een
relatie met de student hebben. Een
groot deel ervan is ondergebracht
in het depot van Erfgoed Leiden e.o..
Voor de tentoonstelling is ook hard
gewerkt aan een nieuwe film. Deze
bevat historische filmfragmenten
uit onder andere Polygoonjournaals, maar ook kort geleden opgenomen interviews met oud-Minervanen en inwoners van Leiden,
zoals huishoudsters van studentenhuizen, omwonenden, leveranciers
en de wijkagent.
Kijk voor meer informatie op www.
lustrumminerva.nl. x
Een jaar geleden bezocht Chris
Berens de tentoonstelling 'Spoken
en Geesten' in het SieboldHuis ter
inspiratie en voorbereiding op zijn
solo-expositie in Tokio. Dit voorjaar
komt zijn succesvolle tentoonstelling 'NENSHA' naar Leiden. Nensha is een Japanse woord voor het
fenomeen om beelden van iemands
onderbewustzijn vast te leggen in
film of op papier.
Voor 'NENSHA' onderzocht Berens
Het schilderij 'Cold December Morning' is een portret van Chris Berens op het
Rapenburg (Foto: pr).
Japanse volksverhalen. Hij reisde af
naar Japan op zoek naar magische,
heilige en mythische plaatsen. Bij
terugkomst in zijn Amsterdamse
atelier werkte hij aan de verbeelding van zijn indrukken. Laag voor
laag groeien en transformeren zijn
gedachten tot schilderijen. De werken ogen sprookjesachtig, maar op
de achtergrond is vaak een dreigend
onheil voelbaar.
Verrassende details
Berens schildert met inkt op fotopapier, waar hij de papierlaag vanaf
trekt, zodat er een plastic laagje
overblijft. Die lagen plakt hij over
elkaar zodat er een wazige diepte
ontstaat die zo kenmerkend is voor
zijn werk. Het is een bijzonder en
Theater Dwarf de bühne
op met 'Laaienlichters'
leiden - Theater Dwarf speelt 24
en 25 april en 11 mei om 20.15 uur
'Laaienlichters' in het Leids Volkshuis, Apothekersdijk 33a. Zondag
is er om 14.00 uur ook een voorstelling. Een muzikale komedie naar de
Bedelaarsopera van John Gay. Over
corruptie, fraude en winstbejag en
met gangsters, hoeren en advocaten.
In een tijd toen de dood aan de galg
normaal was. Maar verder net als nu,
want misdaad loont.
Laaienlichters is een muziekvoorstelling over de crimineel
Macheath. Alle vrouwen zijn gek op
hem, maar er staat een prijs op zijn
hoofd. Iedereen wil die de prijs wel
innen: hoeren, gangsters en advocaten. Wie niet? Het is crisis! Wat
volgt, is een kleurrijke komedie
met een omgekeerde moraal.
"De Bedelaarsopera van John Gay
uit 1729 is nog altijd actueel", zegt
regisseur Peter Lintelo. "Als het gaat
om fraude en winstbejag is er sinds
de 18e eeuw niet veel veranderd.
Daarom moeten we het ook aan
de kaak stellen, maar wel op een
smalende manier, om te lachen."
tijdrovend procedé. Zijn stijl ligt
tussen de oude Hollandse Meesters
en Japanse Manga.
Het schilderij 'Cold December Morning' toont Chris Berens op het
Leidse Rapenburg waar Japanmuseum SieboldHuis gevestigd is. Het
werk 'Crossing' laat een alledaags
stadsbeeld zien, met overstekende
Japanners zoals in drukke Japanse
wijken in centraal Tokio. In 'Observation Deck' zien wij de kunstenaar
aan het werk met op de achtergrond
de heilige berg Fuji. Chris Berens
heeft in zijn taferelen sprookjesachtige elementen uit zijn fantasiewereld toegevoegd. Ontdek de verrassende details in de twintig werken
van deze succesvolle kunstenaar.
AVRO's Close Up zendt 29 mei de
documentaire 'Chris Berens - Master of his magical universe' uit. De
makers volgden hem ruim een jaar
en maakten een fascinerende film.
Deze documentaire is samen met
zijn schilderijen in Japanmuseum
SieboldHuis te zien.
Bij 'NENSHA' worden verschillende
activiteiten georganiseerd en voor
kinderen en volwassenen is er een
speurtocht. Kijk voor meer informatie op www.sieboldhuis.org. x
Verschuren pakt
uit met concert
leiden - Organist Jan Verschuren
De Bedelaarsopera wordt gespeeld
door Theater Dwarf (Foto: pr).
Dirigent en arrangeur Koos Mark,
bekend van de musical Tsjechov,
verzorgde de muziek.
Twaalf spelers uit de regio Zuid-Holland nemen de rollen van hoeren,
criminelen en ander uitschot voor
hun rekening. Met de geheel eigen
vormgeving van Leni Lintelo is Laaienlichters weer een echte Dwarfvoorstelling.
Kaarten kosten in de voorkoop €
10,- en aan de kassa € 15,-. Meer
informatie en entreebewijzen via
www.theaterdwarf.com. x
geeft zondag 27 april om 20.00
uur een Koningsdagconcert in
de Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 110. Hij speelt werken van Franck, Gigout, Widor,
Schouten en Duruflé. Verschuren studeerde orgel aan het
Lemmensinstituut in Leuven en
het Utrechts Conservatorium.
Daarnaast volgde hij interpretatiecursussen aan de conservatoria van Toulouse en Parijs. In
1994 was hij finalist bij het nationaal orgelconcours in Leiden.
Verschuren is organist van de
Hartebrugkerk en Universiteitsorganist van Leiden en Eindhoven. De entree bedraagt € 6,-. Zie
www.janverschuren.nl. x
15
16
17
18
Uit
woensdag 23 april 2014
Tim Knol is Terug
leids nieuwsblad 19
Mozarts Gran Partita
leiden - Het Nederlands Blazers Ensem-
ble (NBE) staat bekend om zijn unieke
bewerkingen en maffe concerten. Je
zou bijna vergeten dat ze het allerbeste klassieke blazersensemble van
Nederland zijn. Dat bewijzen ze met
Mozarts onvergelijkbaar mooie Gran
Partita, welke woensdag 25 april om
20.15 uur te beluisteren is in de Stadsgehoorzaal, Breestraat 60.
leiden - Soms is het tijd om eens iets heel anders te doen
en het roer eens flink om te gooien. Daarom nam singer/
songwriter Tim Knol na drie jaar van non-stop spelen een
sabbatical. Even uit de hectiek. Op vakantie. Foto’s maken.
Nieuwe plannen voor de toekomst. En al snel was een ding
duidelijk. Na het succes van zijn eerste theatertour moest
Knol opnieuw het theater in. Deze keer helemaal alleen.
Woensdag 30 april komt hij om 20.15 uur naar de Leidse
Schouwburg, Oude Vest 43, met 'Terug'. Het wordt een
avond met Knol op blote voeten, vergezeld door bijzondere
gitaren en zijn prachtige stem. Er komen oude liedjes en
nummers van zijn laatste plaat voorbij. Hij vertelt over zijn
helden en doet zijn inspiratie uit de doeken. In een avond
waarop hij breekbare herinneringen ophaalt en sterke verhalen vertelt. Entreebewijzen zijn vanaf € 10,- te koop via
www.stadspodia.nl of tel. 0900-9001705. x
Wat maakt Mozarts meesterlijke
serenade voor twaalf blazers en contrabas zo bijzonder? Waarom raakt
die muziek ons zo? Hoboïst en artistiek leider van het Nederlands Bla-
Het Nederlands Blazers Ensemble laat
van zich horen (Foto: pr).
zers Ensemble, Bart Schneemann,
licht het werk toe aan de hand van
het geprojecteerde manuscript.
Schneemann over de Gran Partita:
"We hebben het stuk echt heel, heel
vaak gespeeld en nog altijd ontdekken we nieuwe dingen. Het lijkt wel
een tovertuin waarin steeds weer
een onverwacht nieuw bloempje
tevoorschijn komt".
Vanaf € 22,50 zijn kaarten te koop
via de website www.stadspodia.nl
of tel. 0900-9001705. x
Gejaagd door de wind
Kindermuseumnacht in Naturalis
Dino's in het donker
Scheltema) en Museum De Lakenhal
zetten deze avond hun deuren weer
wijd open. Het belooft een bijzondere avond te worden met muziek,
interactieve workshops, lezingen
en een verrassende kijk op de collecties. Het volledige programma in
alle deelnemende musea is te vinden op www.museumnachtleiden.
nl.
Kaarten zijn te koop bij de kassa’s van de deelnemende musea of
via www.museumnachtleiden.nl.
Entree voor volwassen kost € 15,-,
jeugd tot en met 12 jaar betaalt € 6,. Online geldt een voorverkoopprijs
voor volwassenen van €13,50. x
Zoektocht naar
voorjaarsvogels
leiden - IVN-gidsen nemen belang-
leiden - Zaterdag 17 mei vindt de zesde
editie van Museumnacht Leiden plaats.
Tijdens deze nacht organiseert alleen
Naturalis, Darwinweg 2, in samenwerking met Museumnacht Leiden
een speciale Kindermuseumnacht.
Van 18.00 tot 22.00 uur staat bij het
museum alles in het teken van dinosauriërs.
De Museumnacht bij de andere
Leidse deelnemers vindt plaats van
20.00 tot 01.00 uur, maar Naturalis
opent zijn deuren voor de jonge
bezoeker en hun begeleiders van
18.00 tot 22.00 uur. Zij kunnen dan
kijken naar de opbouw van een
levensgroot T. rex skelet. Gewapend
met alleen een zaklamp proberen ze
hun weg te vinden door het dinodoolhof. Ze kunnen testen hoe ze
het er zelf af zouden brengen als T.
Dinosauriërs staan centraal in Naturalis (Foto: pr).
rex. Paleontoloog Anne Schulp en
directeur Edwin van Huis vertellen
wat een T. rex bijzonder maakt en
waarom het een aanwinst voor het
museum is. Maar er is meer, zoals
fossielen uitbikken, bottenbingo,
Dino Design, een muzikaal verhaal
en de grote Dinoshow met Bart en
Nienke van Het Klokhuis.
stellenden zondag 27 april mee op
zoek naar voorjaarsvogels in polderpark Cronesteyn. Ze vertrekken om 14.00 uur vanuit theehuis
De tuin van de Smid aan het Polderpad. Er wordt gezocht naar de
roodborst, winterkoning, merel
en zanglijster. Maar ook naar de
grote bonte en groene specht. En
zijn de grasmus en tuinfluiter
al terug uit Afrika? Natuurlijk
nemen ze ook een kijkje in de
reigerkolonie. In het weidevogelgebied wordt gekeken naar de
grutto, kievit en scholekster. Zijn
ze al aan het nestelen? Zie www.
polderparkcronesteyn.nl. x
leiden - 75 Jaar na het verschijnen van
de filmklassieker brengt Madeleine
Matzer 'Gejaagd door de wind' (Gone
with the wind) naar het theater. In de
Leidse Schouwburg, Oude Vest 43, is
de voorstelling woensdag 23 april om
20.15 uur te zien.
Bijzondere avond
Dit jaar staat de Museumnacht Leiden in het teken van het thema
‘Focus’. Naturalis, Hortus botanicus Leiden, de Leidse Sterrewacht,
Museum Boerhaave, Rijksmuseum
van Oudheden, Rijksmuseum Volkenkunde, Japanmuseum SieboldHuis, Corpus ‘reis door de mens’ (in
Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
Gejaagd door de wind is het portret
van de ultieme moderne vrouw,
die meedogenloos nastreeft wat ze
wil hebben, misgrijpt, en opnieuw
begint. Nu gestoken in een eigentijds
jasje met meeslepende muziek (van
Gouden Kalf-winnaar Helge Slikker), sensuele blikken en opzwie-
'Gone with the wind' is in een nieuw
jasje gestoken, met onder andere
Anna Drijver en Nasrdin Dchar (Foto:
pr).
pende jurken. De hoofdrollen zijn
voor Anna Drijver als de eigengereide Scarlett O’Hara en Gouden
Kalf-winnaar Nasrdin Dchar als de
vrijgevochten buitenstaander Rhett
Butler.
Kaarten zijn vanaf € 10,- te bestellen
via de website www.stadspodia.nl
of de kassa van Stadspodia Leiden,
tel. 0900-9001705. x
20
Gemeenteberichten
Leids Nieuwsblad | Woensdag 23 april 2014
• 87: Verleende omgevingsvergunning Westeindseweg 16A
• 88: Aangevraagde omgevingsvergunning Buitenruimte Swetterhage
• 89: Aangevraagde omgevingsvergunning Hoge Rijndijk 64
• 90: Sloopmelding - Blankaartweg 2,
met toevoeging 01 t/m 06, 37 en 38
> Algemene informatie
Contactgegevens
Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude
Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude
tel.:
071-5806300
fax.:
071-5806301
e-mail: [email protected]
internet: www.zoeterwoude.nl
VERKEER
Verkeersmededelingen i.v.m. de
viering van Koningsdag
> Bouwen en Wonen
BEKENDMAKINGEN
Van de gemeentelijke bekendmakingen wordt alleen
nog een chronologisch overzicht gepubliceerd in
de krant. De volledige tekst van de publicaties,
voorzien van informatie over de terinzagelegging
en bezwaarprocedures, wordt als gemeenteblad
gepubliceerd op de gemeentelijke website.
• 80: Afgegeven APV vergunning - houden van
perkplantenmarkt
• 81: Afgegeven APV vergunning - wedstrijd mennen
met aanspanningen
• 82: Verleende vergunning Drank- en Horecawet Verlaatweg 5
• 83: Verleende APV vergunning - viering
Koningsdag Zoeterwoude-Dorp
• 84: Verleende APV vergunning - viering
Koningsdag Zoeterwoude-Rijndijk
• 85: Verleende APV vergunning - stille tocht i.v.m.
dodenherdenking
• 86: Verleende APV vergunning - loterij Dorpsfeest
• Omleiding Laan van Meerburg
Op zaterdag 26 april 2014 wordt de Laan van Meerburg
van 9.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor het doorgaand
verkeer. Het verkeer zal plaatselijk worden omgeleid
via de Oranjelaan, Industrieweg en Platanenlaan. De
omleiding staat met borden aangegeven.
De alarm- en hulpdiensten zijn over deze afsluiting
geïnformeerd.
• Parkeren Sportpark Haasbroek en de Klaverhal
Wij verzoeken u dringend i.v.m. de activiteiten op
zaterdag 26 april geen auto’s te parkeren op het
parkeerterrein van sportpark Haasbroek en de Klaverhal.
Voor inlichtingen kunt u bellen met
de heer J. van Velzen, afdeling Ruimtelijk Beheer,
tel. 071-5806375.
> Milieu
Afvalinzameling
Chemokar Rijndijk: woensdag 23 april
> Bestuur en Organisatie
Agenda Open Huis 24 april 2014
• 19.15-19.30 uur: Ontmoeting, Centrale hal
• 19.30-20.30 uur: Voorronde, Raadzaal
• 20.30 uur: Raadsvergadering, Raadzaal
Kijk voor de volledige agenda en bijbehorende stukken
op www.zoeterwoude.nl > Raadsinformatie.
Insprekers kunnen zich melden tot aan het begin van het
Open Huis, bij de griffier of vooraf via tel. 071-5806367,
071-5806368 of griffi[email protected]
> Overig
Een zwemabonnement is in de
voorverkoop altijd voordeliger
Maandag 28 april start de voorverkoop van de
abonnementen voor dit seizoen bij de kassa
van zwembad Haasbroek. Het zwembad opent die
dag ook de deuren. Vergeet u niet een foto of uw oude
abonnement met foto mee te nemen. Zonder foto is het
niet mogelijk een abonnement te kopen.
Dit seizoen wordt streng gecontroleerd op het juiste
gebruik van de abonnementen. Abonnementhouders
met een abonnement zonder recente foto en/of zonder
ingevulde naam- en adresgegevens krijgen geen
toegang tot het zwembad.
Voorverkoop
De kosten van een jeugdabonnement tot en met 15 jaar
zijn in de voorverkoop € 30,00. Volwassenen betalen
€ 35,00. Een gezinsabonnement kost € 130,00. Kinderen
tot 3 jaar hebben gratis toegang tot het zwembad. Voor
deze geringe bedragen kunt u tot en met 31 augustus
2014 dagelijks gebruik maken van het buitenbad.
De voorverkoop van de abonnementen duurt tot en met
maandag 12 mei 2013, tijdens de openingstijden van het
zwembad. Let op: U kunt niet pinnen bij het zwembad.
Officiële opening zwembad op woensdag 30 april
De officiële opening van het zwembad zal op woensdag
30 april om 12.30 uur plaatsvinden.
Het programma:
• Openingshandeling door de wethouder om
12.30 uur
• van 13.00 uur tot 13.30 uur gratis limonade of
koffie;
• euro-dubbeltjes duiken;
• mogelijkheid gebruik te maken van diverse
speelmaterialen.
• Iedereen die vóór 13.00 uur bij het zwembad
aanwezig is kan die dag gratis zwemmen.
Activiteiten
Ook dit jaar is het weer mogelijk om onder deskundige
leiding te aqua-joggen. De kosten zijn € 34,00 voor
10 lessen incl. toegang tot het zwembad.
Tevens is het weer mogelijk zwemlessen te volgen.
Vanaf 13 mei kan men op dinsdag en vrijdag van
16.00 uur tot 16.30 uur onder deskundige leiding het
zwemmen leren. Per les zijn de kosten € 2,75. Hiertoe
worden aan de kassa leskaarten voor 10 lessen
verkocht. Naast de aanschaf van een leskaart moet een
abonnement aangeschaft worden.
Voor nadere informatie en opgave van deelnemers
kunt u contact opnemen met de heer W. Siera van het
zwembad, tel. 071-5801162. Veel zwemplezier.
Vragen over opofferen groen
Verplaatsen loonbedrijf Van Meurs
naar Papeweg een stap dichterbij
zoeterwoude - Het verplaatsen van
loonbedrijf Van Meurs van de Zuidbuurtseweg naar de Papeweg heeft
nogal wat gevolgen voor de directe
omgeving. In de oksel van de Papeweg met de Westeindseweg wil de
heer Van der Meer, eigenaar van
bedrijf Van Meurs, een 10 meter hoge
bedrijfsruimte van 80x16 meter en
een loods van 600 m2 bouwen om
zijn bedrijfsmachines en voertuigen
te kunnen plaatsen. De eens is tevens
om een bedrijfswoning te bouwen.
door Gerard van der Hoeven
Tijdens een matig bezochte informatiebijeenkomst kregen de aanwezigen tekst en uitleg over de voorgenomen verhuizing. Het bedrijf
Van Meurs is al vele tientallen jaren
gevestigd aan de Zuidbuurtseweg,
net voorbij de kerk. Daar is het
bedrijf uit zijn jasje gegroeid. Daarom heeft het bedrijf aan de overkant
van de Zuidbuurtsevaart jaren geleden al een open opslag/stalling van
voertuigen gecreëerd. Mede door
de smalle Zuidbuurtseweg en de
directe woonomgeving is het voor
alle partijen (bedrijf, omwonenden
en verkeer, een lastige locatie.
In 2011 is onderzoek gedaan het
bedrijf te verplaatsen. Daarbij kwam
het baggerdepot aan de Papeweg als
beste van een aantal locaties uit de
bus. In 2012 liet de gemeente Zoeterwoude weten bereid te zijn mee
te werken. Belangrijke voorwaarden zijn dat Van Meurs de kosten
betaalt, het bestemmingsplan wordt
aangepast en de provincie toestemming geeft. Dat laatste is gebeurd.
Als de verplaatsing een feit is wordt
de locatie aan de Zuidbuurtseweg
ontmanteld.
Verkeersveiligheid
Vanuit de zaal kwamen diverse vragen over mogelijke overlast als het
bedrijf eenmaal aan de Papeweg is
gevestigd. Het bedrijf is 6 dagen per
week actief (en niet louter van 9 tot
5 uur) en afhankelijk van het jaargetijde en de gewassen op de weilanden en landerijen incidenteel
ook op zondag. Waar Van Meurs
ook gevestigd is, het bedrijf gaat
te allen tijde met materieel de weg
op. Daarom plaatste een aanwezige
vraagtekens bij de verkeersveiligheid op de smalle Papeweg waar,
volgens de inspreekster, heel regelmatig wandelaars, fietsers, skeeleraars en paardrijders hun weg
vervolgen. Door de komst van het
Recreatief Transferium is de Papeweg recentelijk juist drukker geworden. Inspreekster vroeg zich dan
ook af of wel voldoende gekeken
is naar andere locaties. Heel recent
werd bekend dat het grondbedrijf
Van Slingerland, gevestigd aan de
Dr. Kortmannstraat, in de loop van
2014 vertrekt. Of dat een mogelijk
Bloesem en bloembezoekers
leiden - In het Heempark aan de Oegstgeesterweg vindt zondag 27 april om 14.00
uur een rondleiding plaats. Fris groen, bloesem aan de struiken en steeds meer
bloeiende planten, waaronder het daslook, de gele sleutelbloemen, knalgele
dotters, blauwe boshyacinten en het fluitekruid. Langs het water staat het Groot
Hoefblad vol met pluizen. Hun bloeitijd is alweer voorbij. Bij mooi weer vliegen
de vlinders, hommels en bijen in het park op zoek naar nectar (Foto: pr). x
17
alternatief is voor Van Meurs werd
niet duidelijk.
Al blijft de cultuurhistorische
beplanting van het beoogde terrein
langs de Papeweg gehandhaafd,
toch werden vraagtekens geplaatst
of een flink stuk groen opgeofferd
moet worden voor een bedrijfsverplaatsing. Binnenkort buigt politiek
Zoeterwoude zich over het verplaatsen van het loonbedrijf. x
K&G verzorgt
Koningsconcert
leiderdorp - De Oranjevereni-
ging biedt aan de vooravond van
Koningsdag opnieuw een concert
aan. In de Scheppingskerk, Van
Poelgeestlaan 2, treedt K&G vrijdag
25 april vanaf 20.00 uur op. Voor
de pauze kan genoten worden van
gevarieerde muziek van K&G3. Na
de pauze volgt dansmuziek van de
big band van K&G, een geheel nieuwe formatie welke onlangs is opgericht. Toegangskaarten à € 7,50
zijn te bestellen via [email protected]
ovleiderdorp.nl of tel. 071-5894619.
In de mail graag naam, adres en
aantal kaarten vermelden. x
Goed 2013 voor DZB
leiden - DZB, de organisatie voor reintegratie en sociale werkvoorziening
voor de Leidse regio, heeft op meerdere terreinen een goed jaar achter de
rug. Dit geldt voor zowel de resultaten
op het terrein van re-integratie naar
werk als het financiële resultaat op de
bedrijfsvoering. Dat laatste is een half
miljoen euro beter dan begroot. Hiermee wordt de trend van de afgelopen
jaren voortgezet.
Wethouder Jan-Jaap de Haan (Werk
en Inkomen): "Deze resultaten zijn
hard nodig. Vorig jaar liep de werkloosheid helaas flink op en volgend
jaar gaat de nieuwe Participatiewet
in. Deze prestaties en een goed financieel resultaat van DZB leggen een
stevige basis voor een moeilijke tijd.
Er is de laatste jaren hard gewerkt
bij DZB: in zware tijden blijken ze
ook goed te kunnen presteren. Daar
ben ik trots op."
In 2013 hebben ruim 300 mensen in
de regio, na begeleiding door DZB/
Re-integratie Leiden, weer betaald
werk gevonden. Gezien de nog steeds
stijgende werkloosheidcijfers goed
nieuws voor al die werkzoekenden.
Nog niet eerder hielp DZB in één jaar
zoveel mensen uit de uitkering.
De wachtlijst voor mensen met
een beperking, die via de Wet Sociale Werkvoorziening aan het werk
kunnen, is nog nooit eerder zo kort
geweest. Eind 2013 bedroeg deze
voor Leiden nog slechts 35 mensen;
in 2012 was dit aantal nog 87. In
2013 kwamen 65 mensen bij DZB in
dienst, terwijl 84 mensen DZB verlieten wegens pensioen of andere
reden.
Door maatregelen voor kostenbeheersing en hogere opbrengsten uit
de activiteiten (in 2013 € 300.000
meer dan in 2012) is de gemiddelde
productiviteit per werknemer nu
14% hoger dan 4 jaar geleden. DZB
is hierdoor in staat gebleken om de
kosten voor de gemeente Leiden te
laten dalen, ondanks de rijksbezuiniging op de sociale werkvoorziening.
In 2007 moest de gemeente nog
circa € 4,5 miljoen aan bijdragen,
in 2014 zal dit nog € 1 miljoen zijn.
Daarmee zijn 1.150 mensen met een
beperking aan het werk. x
Regio
woensdag 23 april 2014
'Ik neem je mee' naar
activiteiten in vakantie
voorschoten - De nationale sport-
week wordt in de meivakantie door
Voorschoten4kids
georganiseerd.
Het thema 'Ik neem je mee' is hierbij
van toepassing. Voor kinderen van 4
tot 14 jaar worden drie spetterende
activiteiten georganiseerd.
Maandag 28 april kunnen ze tijdens
een dansworkshop onder leiding
van Eveline coole moves leren. Aan
het eind van de les treden de deelnemers op de familie.
Dinsdag 29 april gaan ze boogschieten. Tijdens de workshop leren de
kinderen hoe ze de handboog moet
gebruiken, schieten ze op ballonnen en komen andere spelvormen
er aanbod.
De Skate-inn disco vindt woensdag 30 april plaats. Lekker skaten,
skeeleren of steppen op je favoriete
muziek.
Kijk dan op de website www.voorschoten4kids.nl voor meer informatie en inschrijfmogelijkheden. x
leids nieuwsblad 21
Uitvoering Parkherstelplan Duivenvoorde van start
Vitaliteit herstellen
Pilot in drie verschillende wijken
Gemeente start aanpak
van illegaal grondgebruik
oegstgeest - Recentelijk is het nieuwe
beleid rond snippergroen door de
raad vastgesteld. Als uitvloeisel daarvan heeft het college van B & W 8 april
ingestemd met de start van het project 'Aanpak illegaal gebruik gemeentegrond'. De gemeente verkoopt waar
mogelijk de grond of herstelt middels
handhaving de oorspronkelijke situatie. Niet alleen wil ze door deze aanpak duidelijkheid creëren, ook wil zij
een gelijke behandeling voor haar
inwoners garanderen. In april start
een pilot in de wijken Morsebel, Schilderswijk en Haaswijk om de aanpak te
kunnen evalueren. Vervolgens wordt
het wijk voor wijk aangepakt.
De gemeente heeft geconstateerd
dat er veelvuldig gebruik wordt
gemaakt van gemeentegrond zonder dat daar formeel toestemming
voor is verleend. De gemeente wil
dit gebruik tegengaan. Met het vaststellen van het nieuwe beleid rond
snippergroen zijn de kaders zijn nu
helder. Niet alleen wil ze door dit
beleid duidelijkheid creëren over
het eigendom, ook wil zij een gelijke behandeling voor haar inwoners
garanderen. Het gegeven dat de
ene inwoner moet betalen voor het
gebruik van gemeentegrond, terwijl de andere inwoner de grond
zonder toestemming gebruikt, is
niet langer te rechtvaardigen.
Inwoners die op dit moment zonder
overeenkomst gebruik maken van
gemeentegrond krijgen een brief
van de gemeente. Hierin wordt
aangegeven of de betreffende grond
verkocht kan worden of niet. Als het
gebruik in de ogen van de gemeente
onwenselijk is, bijvoorbeeld door
de aantasting van de groenstructuur of verkeersveiligheid, dan
wordt het gebruik beëindigd en
wordt in overleg met de gebruiker
een afspraak gemaakt om de grond
te ontruimen.
De gemeente heeft ervoor gekozen om bij het actualiseren van
het grondgebruik een wijkgerichte
aanpak te hanteren. Inwoners die
gebruik maken van gemeentegrond
worden wijk voor wijk aangeschreven. Ze kiest voor deze aanpak om
zo alle dossiers zorgvuldig te kunnen behandelen.
Er is bewust gekozen voor een
pilotgebied bestaande uit de wijken
Morsebel, Schilderswijk en Haaswijk, zodat na de pilot geëvalueerd
kan worden of het de juiste aanpak
is. De gemeente start in april met
de inventarisatie in deze wijken en
vanaf mei/juni worden de eerste
aanschrijvingsbrieven verstuurd.
Hierin staat over welk stuk grond
het gaat en of het te koop is. x
Vlietstreek met werk
in Cultureel Centrum
voorschoten - Burgemeester Jeroen
Staatsen vstartte woensdag 16 april
de uitvoering van het Parkherstelplan
Duivenvoorde. Door middel van het
planten van een rode beuk is symbolisch het startschot gegeven voor een
grondige inhaalslag in het onderhoud
van het park rondom Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten.
Kasteel Duivenvoorde is omgeven
door een fraai Engels landschapspark dat in de jaren veertig van de
19e eeuw is aangelegd naar ontwerp van Jan David Zocher jr. (17911870). Waterpartijen, slingerpaden
en romantische bospartijen maakten van de tuin een trendy lusthof.
Na ruim 150 jaar heeft het park
helaas veel van zijn natuurlijke
vitaliteit verloren en zijn de vormen geleidelijk vervaagd. Stichting
Duivenvoorde heeft daarom samen
Rijbewijskeuring
in Morschwijck
leiden - Donderdag 8 mei kun-
met landschapsarchitect Michael
van Gessel een parkherstelplan
ontwikkeld om de vitaliteit van het
park te herstellen en nieuwe ruimtelijkheid te scheppen. Daarbij is
zorgvuldig rekening gehouden met
de historie van het park en de aanwezige flora en fauna.
Toegankelijker
Het park wordt aantrekkelijker,
overzichtelijker en toegankelijker
voor publiek, natuurliefhebbers
en museumbezoekers. De zichtlijnen op het omringende landschap
worden teruggebracht. Verdwenen
sloten en lanen keren terug en bosschages die het oorspronkelijke
ontwerp vertroebelen, worden
verwijderd. De paden en bruggen
worden vernieuwd, tuinmuren hersteld, er komen nieuwe zitbankjes,
meer wandelmogelijkheden en
betere aansluitingen met bestaande wandelroutes. In de toekomst is
het tevens de bedoeling een theepaviljoen met kleine landgoed- en
museumwinkel te realiseren.
Het parkherstelplan wordt al in
2014-2015 uitgevoerd. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats,
waarbij het park en het kasteel voor
bezoekers toegankelijk blijven. Tijdens de uitvoering wordt men via de
website www.kasteelduivenvoorde.
nl/parkherstelplan regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de
werkzaamheden in het park. x
Verhalen, gedichten en muziek
De Leidse Olympus
nen senioren weer voor de verplichte rijbewijskeuring terecht
in buurtcentrum Morschwijck,
Topaaslaan 19. Kosten: € 30,-. Een
afspraak maken kan via tel. 0621237201. Het keuringsformulier,
de zogenaamde Eigen Verklaring,
is verkrijgbaar bij de gemeente en
via internet op mijn.cbr.nl. x
voorschoten - Tot en met juli zijn schilderijen en keramiek van Kunstgenootschap Vlietstreek te bezichtigen in
het Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4. De exposanten zijn Janine
Neuteboom, Marijke Dijkgraaff, Geraldine Draaisma Olsen en Nely van
Westerop.
het vrouwelijke aspect in terug te
vinden is. Ze werkt het liefst met
acryl, maar brengt soms accenten
aan met olieverf. x
Grote orkesten
in tangomuziek
Repair Café met
een oranje tintje
In de kleine vergaderzaal toont Janine Neuteboom kleine schilderijen.
Ze maakt gebruik van gemengde
technieken, waarin de mens centraal staat.
De passie van Marijke Dijkgraaff
zijn monotype en drukwerken,
omdat daar altijd maar één afdruk
van is. Ook maakt ze schilderijen
met acryl, soft pastel, collages en
etsen.
Geraldine Draaisma Olsen exposeert met keramiek. Graag werkt
zij met verschillende kleisoorten,
omdat dit elke keer weer een nieuwe uitdaging met zich meebrengt.
Mensen en dieren zijn dan ook haar
inspiratiebronnen.
Vaak schildert Nely van Westerop
vrouwelijke figuren of zaken waar
leiden - Hoe is de Argentijnse tan-
oegstgeest - Zaterdag 26 april staat
Repair Café Oegstgeest midden
in het feestgedruis van de Oranjeviering. In de hal van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13,
zijn de vrijwillige reparateurs actief
tussen 10.00 en 11.30 uur. Zij staan
iedereen gratis bij met het repareren van kapotte dingen uit het huishouden of daar omheen: textiel,
hout, metaal, kunststof, alles met
een stekker, computers en randapparatuur, fietsen, speelgoed en
meer. Er geldt één voorwaarde: het
voorwerp moet iets te maken hebben met 'oranje', 'rood-wit-blauw'
of 'koninklijk'. Let op: reparaties
aanmelden kan tot 11.00 uur. Zie
www.repaircafe.nl/oegstgeest. x
gomuziek ontstaan? En wat voor
personen gingen er schuil achter
deze grillige, emotionele klanken? Deze vragen worden zondag
27 april om 16.30 uur beantwoord
door Aad van de Wijngaart in zijn
lezing 'Tangomuziek: de grote
orkesten'. Locatie is de Tuinzaal
van Sociëteit De Burcht, Burgsteeg 14. Met muziekfragmenten,
foto's, bewegend beeld, anekdotes
en uitdagingen aan de toehoorders brengt hij de Época de Oro,
het gouden tijdperk van de tango,
opnieuw tot leven. En hij verklapt
hoe de belangrijke orkesten snel
te herkennen zijn. Toegang: € 5,-.
De lezing is gratis voor deelnemers
aan tangosalon El Corazón. x
Burgemeester Staatsen, wethouder De Beer en burgemeester Hoeksema planten de rode beuk bij Kasteel Duivenvoorde (Foto: pr/P. Wervelman).
leiden - Vrijdag 30 mei vindt op het
Burchtplein de tweede editie van De
Leidse Olympus plaats. De fine fleur
van schrijvers en dichters uit de Lage
Landen komt tussen 21.00 en 23.00
uur naar Leiden voor een wervelende
voorstelling.
De eerste Leidse Olympus, vorig
jaar op een feeëriek verlicht Burchtplein, was een eclatant succes. Katja
Schuurman danste met Ilja Leonard
Pfeijffer op het podium als Belle en
het beest, Jochem Myjer zong voor
het eerst zijn liedje over Leiden en
Janne Schra zong de sterren van de
hemel. Een traditie was gevestigd.
Onno Blom, schrijver en presentator, heeft een tweede editie samengesteld die de eerste naar de kroon
De eerste Leidse Olympus kon vorig
jaar op veel publiek rekenen (Foto:
pr/Hielco Kuipers).
kan steken: Ilja Leonard Pfeijffer,
Franca Treur en Menno Wigman
lezen hun beste gedichten en verhalen. Roos Jonker, leading lady
van de Leidse jazz, rijgt de poëzie
aaneen met haar muziek. Herman
Brusselmans, eeuwig jonge god van
de Vlaamse letteren, opent de deuren van de zwarte nacht. Tot slot
doet Wende, fabuleus singer-songwriter met een grenzeloos talent,
iedereen versteld staan.
Gratis toegang. De Leidse Olympus
is onderdeel van de Signatures, Cultuurweken Leiden. x
Koningsdag
woensdag 23 april 2014
leids nieuwsblad 22
Vorstelijke viering
leiderdorp - De Oranjevereniging
Leiderdorp is er voor de viering van
de eerste Koningsdag op zaterdag
26 april in geslaagd een veelzijdig
programma te presenteren. Enkele
spectaculaire nieuwe evenementen
worden gemixt met de vaste onderdelen die bij een feestelijke oranjedag in
Leiderdorp niet mogen ontbreken.
door Miep Vroonhof
Vooruitkijkend met voorzitter
Hans Kruidenberg naar de feest- en
herdenkingsdagen komen vanzelfsprekend de nieuwe attracties uitgebreid aan de orde. Voorbeelden
zijn de helikoptervluchten en een
flyboardshow, die het Koningsfeest zal afsluiten. Op 26 april is
de schaats- en skeelerbaan in het
Weteringpark ingericht als helihaven, vanwaar de liefhebbers
kunnen vertrekken voor een rondvlucht. Tickets en de reservering à
€ 35,- zijn nu al digitaal te bestellen via www.helikoptervlucht.nl/
ovleiderdorp. De Oranjevereniging
nodigt iedereen uit om zijn/haar
enthousiasme over 'Leiderdorp van
boven' te delen met de feestgangers
beneden en heeft een fotowedstrijd
uitgeschreven voor de beste luchtfoto van het dorp. De jury wordt
gevormd door fotoclub Daguerre,
Ringfoto Filippo in het winkelcentrum Winkelhof en OVL-voorzitter
Kruidenberg.
van vuurwerk meer te horen. Daarmee speelt de Oranjevereniging in
op de wens van vele inwoners die
vuurwerk niet meer zo`n feestelijk
gebeuren vinden.
De kermis, dit jaar van 23 tot 27
april, wordt net als vorig jaar op
het parkeerterrein van voetbalvereniging RCL in de Bloemerd gehouden.
Afsluiting
Bruisend feest
De feestelijkheden van Koningsdag
worden om 21.45 uur ter hoogte van
de Ockenrode met een flyboardshow
op de Oude Rijn afgesloten. In lichtgevende kleding gestoken artiesten
zullen, op een waterstraal dansend,
een adembenemend lichtfestival
regisseren. Er is dus geen geknal
Koningsdag zelf wordt, zoals gebruikelijk, om 08.00 muzikaal geopend
bij het Gemeentehuis met feestelijke fanfaremuziek en de aubade.
Een mooie traditie die, onder andere met een mars van drumfanfare
gezelschap Tamarco door de straten, met veel plezier in ere wordt
De aubade bij het nieuwe gemeentehuis met burgemeester Driessen (Archieffoto: pr).
gehouden. Er is ook dit jaar weer
gelegenheid voor de kinderen en
leerkrachten van de basisscholen
om samen te oefenen in het atrium
van het gemeentehuis.
Ook niet weg te denken uit een
geslaagde Oranjeviering is de
prestatieloop van sportschool Van
Houdt. De warming-up begint officieel om 11.15 uur bij het sportcentrum aan de Luijkendreef. Andere
vaardigheden worden gevraagd bij
het steeds weer terugkerende jeude-boules toernooi van 10.30 tot
17.00 uur gehouden op de velden
van de Boulende Stier aan de van
der Markstraat.
De Oranjevereniging werkt verder
nauw samen met de wijkverenigingen in het Oude Dorp en het Zijlkwartier, zodat het feest zich voor
jong en oud op vele plaatsen soms
spontaan, maar zeker ook dankzij
de indrukwekkende eigen organisatie van de verenigingen overal
over de gemeente kan verspreiden.
Buurtvereniging Zijlkwartier maakt
er bij het wijkgebouw aan de van
der Marckstraat weer een gezellig
dag van. De Vrienden van het Oude
dorp toveren een flink deel van de
Kerkwijk om tot een bruisend feestterrein met allerlei attracties en
natuurlijk de kindervrijmarkt. x
Kermis, optocht en touwtrekken
voorschoten - Aart Borghuis is de
voorzitter van Oranjevereniging
Voorschoten. "Dit jaar bestaat de
monarchie 200 jaar én we vieren voor
de eerste maal Koningsdag. Daarom
schreven we een tekenwedstrijd uit
voor kinderen om het koningspaar te
tekenen. De mooiste acht staan op de
kaft van ons programmaboekje."
Muziek
Van 12.00 tot 13.00 uur geeft Astrid
de Koning een inloopconcert. Ze
roelofarendsveen - De dag van de
Koning, een primeur voor SplotsZ,
Sportpad 5, op 26 april. Van 13.00
tot 19.00 uur treden verschillende
bands op. Lukewarm Ocean is een
alternatieve rockband. In de muziek,
geïnspireerd door Pearl Jam, Led
Zeppelin en Red Hot Chili Peppers,
zijn naast alternatieve rock ook ’90
grunge en invloeden uit de jaren
60 en 70 te horen. The Afterveins
tourden door Frankrijk en België,
speelden op Altersonic (Afslag UK)
en wonnen de Grote Prijs van Rotterdam. Hun muziek kan vergeleken
worden met The Feelies en the
Velvelt Underground. Gino’s Eyeball
werd gevormd in 1999. Tom, Geoff
en David besloten poppy punkrock
te spelen, beïnvloed door Green
Day, Blink 182, Diesel Boy, MxPx en
The Vandals. SiMÓN is een alternatieve metalband uit Rotterdam, met
bandleden uit de bands Face Tomorrow, Dreadlock Pussy, Viberider en
Dead By Dawn. Het nieuwe album
'The Inner Traveller' bevat langere en
epische composities in een mix van
hevige, bombastische metal, psychedelische en melodische rock. x
Scholen in actie
bij Koningsspelen
voorschoten - Zeven basisscholen
doen mee aan de Koningsspelen,
die vrijdag 25 april gehouden worden. Zo'n 480 leerlingen van de
groepen 5 tot en met 8 doen clinics
bij vele verenigingen. De leerlingen spelen badminton bij EVBCVlietwijk, turnen bij Slank en Kwiek,
dansen bij Your Life, handballen bij
HVV' 70, voetballen en bedrijven
de atletiek bij Voorschoten '97,
hockeyen bij Forescate, golfen bij
Het Wedde, honkballen bij HSV
Adegeest, beachvolleyballen bij
Gemini Kangeroes en tennissen bij
Adegeest. In en naast sporthal de
Vliethorst is er een circusparcours
en kunnen ze pijl en boogschieten.
Er wordt gezwommen in zwembad
het Wedde, JeanPaul geeft bootcamp en nog veel meer. Bewegen
blijft, juist ook in dit 'digitale tijdperk', erg belangrijk. x
Sportieve dag
voor scholieren
leiderdorp - Sportfondsen Leider-
dorp organiseert in samenwerking
met het ID College Alphen aan de
Rijn de Koningsspelen voor alle
basisscholen. Op het terrein van
voetbalvereniging RCL worden de
groepen 3, 4 en 5 vrijdag 25 april
in de ochtend getrakteerd op een
afwisselend programma. Om 09.00
uur opent demissionair wethouder
Herbert Zilverentant het evenement. Om 12.00 uur kunnen de
groepen 6 en 7 genieten van vele
sportieve activiteiten. De groepen
8 hebben een programma in zwembad de Does. x
door Monique van der Gaag
Na Pasen opent woensdag de kermis, donderdag is de Seniorenmiddag met oliebollen en vrijdag zijn
de Koningsspelen. Vrijdagavond
speelt het Dominica Consort en
is er Oranje Bridge-drive. Zaterdag vinden de Kinderoptocht en
Kinderrommelmarkt plaats. "Mijn
kleinzoon van vijf zei al: 'Opa, ik ga
naar de kinderrommelmarkt, hoor.
En niet naar de Kinderoptocht'. De
rommelmarkt begint al om half
negen 's ochtends, maar kinderen gaan er steeds vroeger zitten.
Ze verkopen hun 'rommeltjes' en
kopen daarna nieuwe spulletjes",
glimlacht Borghuis. "De Kinderoptocht blijft een succesnummer: de
3- en 4-jarigen gaan als Maxima of
Willem en lopen langs het Gemeentehuis, waar de kinderen naar burgemeester Jeroen Staatsen zwaaien
en hij naar hen. Wie het mooist
verkleed is, mag een ritje op een
pony of in een wagentje maken."
Drie muziekcorpsen zorgen voor
een vrolijke noot.
De dag van
de Koning
damesteams hebben."
Avondprogramma
bespeelt het orgel van de Dorpskerk. "Er zijn mensen die twintig
minuten blijven luisteren en dan
weer weg gaan. Anderen zitten
een uur te genieten. Dat mag allemaal."
Naast de kerk staat de Oude Toren,
die tussen 12.00 en 14.00 uur te
beklimmen is. In de Voorstraat is
er het poppentheater. Daar staat
ook de muziektent, waar Trijntje
en Kira dansen. "Zij zijn de winnaars van Avro Junior Dance en
komen uit ons dorp." Het Jeugdcircus treedt tweemaal op. "Er zijn
Het traditionele touwtrekken blijft een succesnummer. De teams beginnen in
februari al met trainen (Foto: pr/René Zoetemelk).
ballonnen en er worden gezichten
geschminkt."
Fietspuzzeltocht
De Fietspuzzeltocht staat wederom
op het programma. "Mensen vinden het leuk om te fietsen. Het is
een tocht van 30 kilometer. In de
Oranjekraam naast de muziektent
krijgen deelnemers een medaille
als tastbare herinnering", vertelt
de voorzitter enthousiast. Hij is ook
verheugd dat het clownsduo Flits en
Lampie tweemaal een voorstelling
geeft van een half uur. "Om kwart
voor drie en om kwart voor vier."
Het Touwtrekken is al vijftig jaar
lang succesnummer. "Er wordt veel
voor getraind, zo heb ik gehoord.
De IJsclub doet vaak mee en een
loodgietersbedrijf. Het zijn altijd
sportieve jongens. De opgave loopt
tot de vrijdag. Dan weten we pas of
we weer acht herenteams en acht
"Om half vijf 's middags speelt de
Stalen Band muziek uit de jaren
'30, '40 en '50. De terrassen zitten
vol. Er is gezellige muziek. Een glas
wijn, een biertje. Voor iedereen is
het heel leuk. De plaatselijke horeca verzorgt het avondprogramma
voor eigen publiek." Maandag 28
april is er Oranje Klaverjassen in
de voetbalkantine van Voorschoten'97.
Meer informatie is te vinden in het
programmaboekje of kijk op www.
oranjeverenigingvoorschoten.nl/
programma.htm. x
Koningsdag
woensdag 23 april 2014
Volop festiviteiten op Spoorstraat en Nieuwstraat
Bruisend feestterrein
leids nieuwsblad 23
Koningsdag in nieuwe stijl
rijpwetering - De allereerste Konings-
dag wordt zeker in Rijpwetering al
gevierd zoals het in de komende
jaren steeds meer de trend wordt.
Op twee plaatsen zijn er muzikale
optredens van bekende bands waarbij je gezellig met vrienden onder
elkaar kunt zijn om de Koningsdag in
(nieuwe) stijl te vieren.
door Miep Vroonhof
Vrijdag 25 april om 21.00 uur is
er bij sv ROAC een spetterende
Koningsnacht. Coverband Bassta,
voor de liefhebbers al te beluisteren
op www.basta.nl in combinatie met
DJ Bart, staat er garant voor dat het
feest voor jong en oud vanaf 18 jaar
tot heel vroeg gezellig blijft. Kaarten
à € 6,- zijn verkrijgbaar in de kantine
van de sportvereniging aan de Oud
Adeseweg 38 en via [email protected]
svroac.nl.
Voor de muziek- en dansliefhebbers kan het feest dan om 14.00 uur
op zaterdag 26 april bij eetcafé De
roelofarendsveen/oude wetering - Er kwamen zoveel positieve reacties op de vie-
ring van het 100-jarig jubileum van het oranjecomité dat ze dit jaar opnieuw 'de
wijk in trekken' voor de festiviteiten ter gelegenheid van de eerste Koningsdag.
De keuze is dit jaar gevallen op de Spoorstraat en Nieuwstraat in Roelofarendsveen, die in een bruisend feestterrein veranderen waar van alles te doen en
beleven is voor jong en oud.
tjes op de vrijmarkt heeft snacksalon de Schelp als verassing een ijsje
klaar staan.
Het Groene Hart in
door Miep Vroonhof
Zo is daar op zaterdag 26 april van
8.00 tot en met 15.00 uur natuurlijk de traditionele vrijmarkt, maar
er worden ook diverse andere activiteiten georganiseerd. Een aantal
artiesten verzorgt live optredens om
de sfeer er goed in te brengen. Ook
Het is feest voor jong en oud tijdens de
eerste Koningsdag (Archieffoto: pr).
dit jaar zal laat plaatselijke muziekvereniging 'Liefde voor Harmonie'
zich weer zien in de straten. Zoals
gebruikelijk zijn zij om 09.00 uur
aanwezig bij het Gemeentehuis aan
het Noordplein om mede de aubade
te verzorgen. Voor de standhouder-
De viering van de eerste Koningsdag - dit jaar op de zaterdag aan het
begin van de meivakantie van de
scholen - biedt ook een mooie gelegenheid om niet alleen het gezellige centraal gelegen feestterrein
te bezoeken, maar ook om er met
elkaar op uittrekken in het Groene
Winkeliers promoten nieuwe dorpsplein
Kunstzinnig oranje tintje
zoeterwoude - Ook in Zoeterwoude
wordt Koningsdag gevierd en georganiseerd door wel twéé Oranjeverenigingen: die van de Rijndijk en van
het Dorp. Beide verenigingen werken
zelfstandig aan een leuk programma.
door Marianne Ammerlaan
Corine Teling van het Oranjecomité
Rijndijk: "Ons programma is elk jaar
in hoofdlijnen hetzelfde, met een
optocht, schatgraven en ton knuppelen. De onderdelen daar omheen
en het thema van de optocht varieert elk jaar. Dit jaar is ons thema
'Kunst'. Op de kunstmarkt kan men
zelfgemaakte kunst van de hand
doen. Dit is niet hetzelfde als een
vlooienmarkt".
De persoonlijke inzet is dit jaar door
de gemeente Zoeterwoude beloond
met de titel 'Vrijwilligers van het
jaar'. Elk jaar is de burgemeester
aanwezig en geniet van alle activiteiten, die voor iedereen kosteloos
zijn. "We hopen dit nog lang vol
te kunnen houden. Vorig jaar zag
Koningsdag er anders uit in verband
met de troonswissel, maar er waren
ook vaste activiteiten. In 2012 hadden we ook de grote trampoline, die
we dit jaar ook weer ingehuurd hebben omdat dit zo'n succes is bij de
kids, evenals het levend tafelvoetbal. Na het kroningsjaar van Willem Alexander is de optocht terug
in een nieuwe vorm. Wij hopen dat
nu ook veel volwassenen met of
zonder hun kinderen deelnemen
aan de optocht".
Op de website www.oranjecomitezoeterwouderijndijk.nl is het volledige programma te vinden.
Hart. De plaatselijke wandelverenging 'De wandelende tak' heeft een
route van ongeveer 15 km uitgezet, die voert langs vele idyllische
plekjes. Voor twee euro kan deze
worden afgehaald bij het gebouw
Arendstaete aan de Spoorstraat. De
route eindigt 'op het terras' bij de
vrijmarkt in de Nieuwstraat waar
kan worden nagepraat en ervaringen van onderweg kunnen worden
uitgewisseld.
Fietspuzzeltocht
Voor degenen die van fietsen houden en willen testen of men wel
genoeg weet van de dorpen in de
gemeente Kaag en Braasem is er de
oegstgeest - De ambitie van de
Oranjevereniging Oegstgeest is
samen te vatten in een enkele
zin: ‘Een uitgebreid Oranjefeest
organiseren voor alle Oegstgeestenaren.’ Dat geldt voor alle
wijken, voor jong én oud. Dat was
zo in 1909, dat is zo tot op de dag
van vandaag en dat zal zo zijn in
toekomst. Ieder jaar een aansprekend, eigentijds en gevarieerd
programma bieden voor alle groepen in het dorp.
Vrijdag 25 april
13.00-23.00 uur: Kermis, Evene-
Ook in het dorp worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Marieke van der Poel van het Oranjecomité: "In grote lijnen verandert
er niet veel bijzonders in vergelijking met Koninginnedag. Op vrijdag 25 april worden er, net als vorig
jaar, Koningsspelen georganiseerd.
Dit is een sportief Oranjefeest voor
de kinderen in het basisonderwijs.
Dit jaar doet de Bernardusschool
ook mee, maar de Corbuloschool
niet, die hebben dan al vakantie.
De kinderen maken kennis met
verschillende sporten die te beoefenen zijn in Zoeterwoude, gymen
met SJZ gym, tennissen met ZTC,
voetballen met SJZ, handballen met
Stompwijk '97, schaatsen met IJsclub Zoeterwoude, badmintonnen
met Shuttlewoude en hardlopen
Schatgraven is één van de jaarlijks
terugkerende activiteiten bij Oranjecomité Rijndijk (Foto: pr).
met Sporten met Irene. Aansluitend
krijgen ze een lekkere lunch".
Wat wel nieuw is, is dat de winkeliers op en rond het dorpsplein
vlaggetjes hebben verstopt in hun
etalages. Zij hopen hiermee het vernieuwde plein te promoten. Deelnameformulieren zijn, op Koningsdag, verkrijgbaar in de winkels. "We
hopen dat zoveel mogelijk mensen
op de fiets komen, want bij Haasbroek en de Klaverhal is geen ruimte om te parkeren."
Het programma van het dorp is
te vinden op www.oranjecomitezoeterwoude.nl, maar de bekende
oranje boekjes worden nog huis
aan huis verspreid. x
gelegenheid om mee te doen met
de fietspuzzeltocht van 25 km. Net
als de wandeltocht is de bijdrage 2
euro per fiets en begint de route bij
de Arendstaete en hetzelfde feestelijke einde op de Nieuwstraat. Halverwege deze route staan de mannen van het Oranjecomité voor de
deelnemers klaar met een oranje
bittertje, waarmee een toast uitgebracht kan worden op de Koning.
Deelnameformulieren
kunnen
worden ingeleverd tot 14.30 uur.
De uitslag wordt bekend gemaakt
op de website.
Het programmaboekje van het feest
is ook digitaal in te kijken op de
website www.oranjecomite.eu. x
Feest voor jong en oud
Het feest programma ziet er als
volgt uit:
Niet veel veranderd
Vergulde Vos prima verder gaan. De
parkeerplaats aan de Koppoellaan
22 wordt omgetoverd tot evenementenplein. Om 14.30 uur starten de
heren en dame van No One Knows
met hun set. Verwacht covers van
vroeger tot nu. Van hiphop tot rock
en van pop tot swingende electro.
Vervolgens is het om 16.30 uur tijd
voor Rampscenario. Waar de meeste
coverbands vaak meer lijken op
veredelde juke-boxen brengt deze
Hazerswoudse band medleys van de
hits van het heden en van weleer,
met een vette knipoog. Om 18.30 uur
betreden de broertjes van der Meer
het podium. Komen Lopen, wie kent
ze niet? Vervolgens sluit DJ Bart het
programma helemaal af.
Ze denken ook aan de kleintjes. Er is
een springkussen, kleurtafel en gratis limo uit de limonadekoe. Nog een
tip: Op het feestterrein is plaats voor
600 mensen. Kom op de fiets! Daar
hebben ze dichtbij parkeerruimte
voor geregeld. Auto's kunnen bij de
kerk geplaatst worden. x
mentenplein Lijtweg/Ommevoort;
15.30-18.00 uur: Workshop
Koningsdag in Het Kunstkasteel;
20.30 uur: Taptoe door Oegstgeest;
22.00 uur: Lasershow.
Zaterdag 26 april
08.30 uur: Optocht met thema
'Koning en Koningin' vanaf
Boerhaaveplein naar aubade,
park Gemeentehuis;
09.00 uur: Luiden kerkklokken;
09.00 uur: Koffie en krentenbollen, park Gemeentehuis;
09.25 uur: Vlag hijsen, park
Gemeentehuis;
09.30-09.50 uur: Aubade en
openingsfestiviteiten, park
Gemeentehuis;
09.50-11.30 uur: Kinderspelen,
park Gemeentehuis;
10.00-13.00 uur: Repair Café, hal
Gemeentehuis;
10.00 uur: Muzikale rondgang
langs bejaardencentra;
10.00 uur: Boogschuttersvereniging Attila, hoek Endegeesterstraatweg/Endegeesterlaan;
10.30-24.00 uur: Kermis, Evenementenplein Lijtweg/Ommevoort;
11.00-12.30 uur: Ringsteken, Wilhelminapark;
12.30 uur: Start Middagfeest,
Hofdijck;
12.30-18.30 uur: Terras Ronde
Tafel, Hofdijck;
13.00-14.30 uur: Trottoirtekenen,
Lijtweg (Gemeentecentrum);
13.00-17.00 uur: Pleinfeest, Buitenlust;
13.30 uur: Fietstocht vertrekpunt
Promotiekraam Oranjevereniging, Hofdijck;
13.30 uur: Tonknuppelen, Hofdijck;
13.00-14.00 uur: Optreden Big
Band, podium Hofdijck;
14:00-15:15 uur: BBMORE live;
14.00-18.00 uur: Middagactiviteiten, Hofdijck, met o.a. een klimwand, verkeersplein, ijsbaan,
goochelaar en festiviteiten voor
jongeren en jeugd.
14.00-15.30 uur: Dikke-bandenrace, Hofdijck, Pr. Beatrixlaan,
Pr. Marijkelaan (online inschrijven);
14.30 uur: Prijsuitreiking trottoirtekenen;
15.00 uur: Dierenkeuring;
15.30-16.30 uur: Rockademy live;
15.30 uur: Voetbalfestiviteiten,
Hofdijck/Tromplaan;
16:45-18:00 uur: BBMORE live;
20.00 uur: Bridgedrive;
21.00 uur: Oranjebal, De Gouwe.
x
24
Gevraagd:
Uitvaartmedewerker
Liefst met ervaring
Werkzaamheden:
- Het verzorgen en overbrengen van overledenen
- Het rijden van staatsieauto’s.
Dag en nacht en in het weekend beschikbaar.
Uitsluitend op oproepbasis.
Info: Gebr. De Groot B.V.
M. de Groot 06-51363842
Uitsluitend reageren per brief of email.
Beestenmarkt 3- 2312 CC Leiden
[email protected]
Nederlandse Kappersakademie
Nú inschrijven voor dag- of avondopleiding
in DEN HAAG / RIJSWIJK.
Erkende opleidingen. Studiefinanciering mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.kappersakademie.nl of bel 070-8900656 (kies 1).
VOOR MODERNE BEENMODE
KOUSENHUIS GEJO
Haarlemmerstraat 8, Leiden. Tel. 071-5120422
;^cVcX^…ckdgbZckVV`ZZc
higj^`ZaWad`W^_hX]Z^Y^c\#
C^ZioZaYZcadeZcYZZbd"
i^Zh]dd\deZcW^_YZhdbh
^c\Zl^``ZaYZbViZg^ZkgVV\i
jo^X]V[d[]ZiVaaZbVVa
cd\lZa`adeiZcd[jc^Zi
iZ`dgildgYi\ZYVVc#6ah
bZY^VidgZcÒcVcX^ZZa
ZX]ihX]Z^Y^c\hVYk^hZjg
odg\iYZHX]Z^Y^c\heaVccZg
kddgZZc]ZaYZgdkZgo^X]i#
6aaZV[hegV`ZcldgYZc
Yj^YZa^_`kVhi\ZaZ\Y^c‚‚c
hX]Z^Y^c\heaVcœ#
9ZhX]Z^Y^c\heaVccZggZ\Zai
kZgYZgVaaZhkddgj/]Zi
XdckZcVci!]ZidjYZghX]Veh"
eaVcZcYZV[]VcYZa^c\Yddg
YZgZX]iWVc`#Od`jcij
ÒcVcX^ZZalZZgkZgYZg#
BZZglZiZc47Zadchkddg
ZZckg^_Wa^_kZcY`Zcc^hbV"
`^c\h\ZhegZ`#
Regio
woensdag 23 april 2014
leids nieuwsblad 25
Vrijheid, oorlog en vrede
Benefietavond in De Meester
in aanloop naar de Roparun
zoeterwoude - In de aanloop naar deel-
name aan de Roparun wordt op zaterdag 10 mei een benefietavond met als
thema 'It's only rock 'n roll' gehouden
in Zalencentrum De Meester. Het is de
bedoeling om de aandacht extra te
vestigen op het hardloopfestijn van
Parijs naar Rotterdam dat op zondag
8 en zondag 9 juni wordt gehouden.
Een Zoeterwouds getint team komt
aan de start van de Roparun.
door Gerard van der Hoeven
Tijdens de benefietavond treedt
de gelegenheidsformatie Running
Stars-band op die de bezoekers zal
trakteren op muziek uit de jaren
zestig met nummers van The Beatles, The Stones, The Kinks enz.
Uiteraard zijn de lopers van team
Running Stars, dat is de naam van
de formatie waarin enkele Zoeterwoudse lopers zitten, ook aanwezig.
Kaarten zijn vanaf heden voor 10
euro verkrijgbaar bij onder andere
Café De Meester en Drogisterij De
Margriet. De opzet van de Roparun
is geld in te zamelen om mensen
met kanker te kunnen helpen. De
Roparun wordt ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Het
motto van de run over meer dan
500 kilometer is al jaren 'Leven
toevoegen aan de dagen, waar vaak
geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven'.
De naam Roparun staat voor Rotterdam-Parijsrun. Sinds 2004 lopen de
deelnemers echter van Parijs naar
Rotterdam zodat bij de slotkilometers veel meer familie en supporters
aanwezig kunnen zijn. De naam
Roparun, de naam bestaat sinds
1992 toen de eerste run werd gehouden, is gehandhaafd. Team Running
Stars bestaat uit 8 lopers die, in estafettevorm, ieder gemiddeld circa 65
kilometer afleggen. Teamleden zijn
onder andere Herman de Jong, Kees
Ruitenberg en Rob Zuiderwijk, de
voormalige directeur van de Bernardusschool. Daarnaast bestaat
een team uit minimaal twee fietsers en nog enkele begeleiders. De
Roparun is uitgegroeid tot een fenomeen waar Zoeterwoudse teams al
eerder aan hebben deelgenomen.
Dit jaar is het de beurt aan de Running Stars. x
dag les gegeven aan groep 8 van basisschool Emmaus. De
les maakt deel uit van de lessen over de Tweede Wereldoorlog en de Nationale Dodenherdenking. Zoals elk jaar zijn
kinderen van een basisschool betrokken bij de kranslegging bij het monument op 4 mei. Dit jaar is de beurt aan
Inloopochtend
MS in Rijnland
leiderdorp - De traditionele familie-
Partijen D66, VVD en CDA
bereiken principeakkoord
leiderdorp - D66, VVD en CDA zijn
eruit. De drie partijen hebben 15
april een principeakkoord bereikt.
Het akkoord wordt nu doorgerekend
door de ambtelijke organisatie
en besproken met de fracties. De
beoogde wethouders zijn Michiel
van der Eng (D66), Kees Wassenaar
(VVD) en Jeff Gardeniers (CDA).
D66-fractievoorzitter Corine Hamer:
"We hebben drie weken in prima
sfeer onderhandeld. Nu is de beurt
aan de fracties. We hebben het volste vertrouwen in onze samenwer-
king en we hebben er zin in".
Deze week leggen CDA, VVD en D66
het principeakkoord voor aan de
gemeenteraad en het maatschappelijk middenveld van Leiderdorp. Op
6 mei kunnen organisaties hun reacties en ideën inbrengen in een consultatie in het gemeentehuis. De drie
partijen bespreken de reacties en
overwegen of deze aanleiding geven
tot aanpassing van het akkoord
voordat het definitief wordt vastgesteld. Op 12 mei kan het nieuwe college worden geïnstalleerd. x
Voorjaarsverschijnselen
leiderdorp - In het Rijnland Ziekenhuis, Simon Smitweg 1, vindt
donderdag 24 april een inloopochtend plaats voor MS-patiënten. De
regionale afdeling van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland organiseert van 10.00 tot
12.00 uur een inloopochtend in
restaurant SanTé. Bij MS werken
bepaalde lichaamsfuncties niet
meer optimaal. Hierdoor kunnen
klachten ontstaan als verlammingen, geheugenstoornis, slecht zien
en vermoeidheid. Vrijwilligers
staan klaar voor mensen met MS,
hun partners, kinderen, ouders of
andere belangstellenden om info
te geven, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. x
Speciale gasten
bezoeken kermis
Team Running Stars neemt deel aan de Roparun. Om geld in te zamelen wordt
op zaterdag 10 mei een benefietavond gehouden in De Meester (Foto: pr).
groep 8 van basisschool Emmaus. In de aanloop naar de
herdenking heeft Staatsen een les verzorgt over onder
andere de oorlog in Voorschoten. Tijdens het project exposeren de kinderen van vrijdag 25 april tot en met maandag
5 mei werkstukken in het gemeentehuis. Deze zijn tijdens
de openingstijden te bewonderen (Foto: pr). x
voorschoten - Burgemeester Jeroen Staatsen heeft donder-
kermis staat van woensdag 23 tot
en met zondag 27 april in sportpark De Bloemerd, op het parkeerterrein tegenover vv RCL. Op twee
middagen zijn daar speciale gasten
te ontmoeten. Woensdag om 15.00
uur komen Bert & Ernie langs. Bert
stelt de jongensstreken van Ernie
niet altijd op prijs. Toch vergeeft
hij zijn maatje uiteindelijk altijd
weer. Zondag bezoeken Buurman &
Buurman, het humoristische klusduo, de kermis. Is er hulp nodig? De
buurmannen willen iedereen graag
een handje helpen tijdens deze
meet & greet. De openingstijden
zijn van woensdag tot en met vrijdag en zondag van 13.30 tot 23.00
uur. Zaterdag is de kermis van 10.00
tot 23.00 uur geopend. x
leiderdorp - Zondag 27 april om 14.00 uur kunnen belangstellenden meewandelen op zoek naar vogels in park De Houtkamp en in de heemtuin. Er wordt
ook aandacht besteed aan andere lenteverschijnselen. De wandeling start in
het MEC, in de Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110E, en wordt verzorgd
door het IVN. Onder leiding van een natuurgids wordt geprobeerd de verschillende liedjes van vogels te herkennen en ook het dier zelf te zien (Foto: pr). x
LEIDS NIEUWSBLAD KUNT U OOK AFHALEN BIJ:
Leiden
Oegstgeest
Leiderdorp
Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
Voorschoten
Zoeterwoude
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Buurthuis “‘t Spoortje”, Arubapad 8
Stadhuis, Stadhuisplein
Gemeente Leiden, Stationsplein 107
Drogisterij Bik, Doezastraat
Sigarenmagazijn Ter Haar, Haarlemmerstraat 249
Sigarenwinkel Busch, Lange Mare 84
Centrale Bibliotheek, Nieuwstraat 4
Wout Bergers, Rijnsburgerweg 121
Bibliotheek Merenwijk, Rosmolen 4
Totaalgemak de Kooi, Kooilaan 21
Postkantoor, Van ‘t Hoffstraat 7
Rokerspaleis Marcella, Korevaarstraat 3
Boekhandel de Klér, Kempenaerstraat 39B
Rijnlandse Boekhandel, Lange Voort 35
Boekhandel de Klér, Winkelhof 87
Bibliotheek, van Diepeningenlaan 110
Shell, van Beethovenlaan
B plus C, Richard Wagnerlaan 22
Bibliotheek, Van Wijngaardenlaan 4
Daily Shop, Schoolstraat 13
Tankstation Esso Huisman, Veurseweg t.h.v. nr. 36
Gemeentehuis, Noordbuurtseweg 27
MCD, Nassaulaan 63
Sport
woensdag 23 april 2014
leids nieuwsblad 26
ZZ Leiden mag donderdag eerst thuis aantreden tegen Landstede
Thuisvoordeel na thriller
Scylla sluit het
seizoen in stijl af
leiden - Het kostte bloed, zweet en
tranen van spelers, maar ook van supporters van Zorg en Zekerheid Leiden.
In een bloedstollend duel om plaats
vier en dus thuisvoordeel pakte Leiden Landstede Basketbal Zwolle op
details in de allerlaatste seconden
van het duel. Door een levensbelangrijke driepunter van Mike Schachtner
richting het slot werd het uiteindelijk
79-75 en is donderdag de eerste playoff wedstrijd in de Vijf Meihal.
Waar Leiden behoorlijk leek te starten met goede scores van Worthy
de Jong, Josh Duinker en Sean Cunningham met een bom, zakte het
zo snel als het kwam ook weer helemaal in. Zwolle werd feller op de bal
en profiteerde optimaal van de vijf
turnovers in het eerste kwart. Het
plaatste onder aanvoering van met
name JT Tiller en Holden Greiner
een 12-0 run en van 11-6 was het
ineens 11-18, voordat Mike Schachtner met een driepunter wat terugdeed. Maar Landstede bleef prima
spelen en scoren. Vooral de score
met bonus van Nikki Hulzebos was
veelzeggend voor de aanvallende
kracht van de bezoekers.
Attractief
In kwart twee begon Zorg en Zekerheid Leiden nadrukkelijker aan
de deur te kloppen. Cunningham
plaatste een prachtige pass over het
hele veld in de handen van DeJuan
Wright die dankbaar afrondde en
De Jong schoot raak voor drie. Een
technische fout van Sergio de Randamie, zijn derde, hielp Leiden helemaal terug in het zadel. Schachtner gooide de vrije worpen raak
en Wright dropte een bom voor
26-32. De Amerikaanse smaakmaker zwierde even later fenomenaal
naar de ring voor 31-34 en het was
weer een wedstrijd.
Het bleef enorm spannend. De
fenomenale Wright schoot Leiden
eigenhandig weer naar een voorsprong. Met een heerlijke drive
naar de ring en een gave driepunter
maakte hij er 42-41 van. Bij 43-43
ontliep het elkaar niets na één helft.
Ook daarna bleef het meeslepend
en spannend en beloofde het treffen een geweldige serie in de playoffs. In een kolkende hal waar het
heter en heter werd, kwam Leiden
opnieuw achter, maar knokte het
ook weer net zo hard terug. Cunningham scoorde met bonus na
een fout van Kenrick Zondervan
en een heerlijk block van Wright
op Hulzebos bracht het publiek in
vervoering.
Slechtste man van de wedstrijd
Een bom van Cunningham in de
zoemer van het derde kwart hield
Leiden en Zwolle bij 60-61 onge-
lofelijk dicht bij elkaar. Terwijl de
muziek nog maar eens een tandje
harder werd gezet en scheidsrechter Nico Zwiep zich voor de zoveelste keer tot slechtste man van de
wedstrijd kroonde door een harde
fout van Leon Williams op Wright
niet onsportief te fluiten, pakte
Kevin Thompson een belangrijke
aanvallende rebound en maakte
62-61. En het bleef stuivertje wisselen. Zowel Holcomb-Faye als Tiller
als Wright dropten daarna tot grote
vreugde van het uitzinnige Leiden
prachtige bommen, waarna Wright
zijn status als held van Leiden vandaag weer onderstreepte met een
onnavolgbare actie.
Slagter is door de spelers en de
coaches van de Dutch Basketball
League en vertegenwoordigers van
de media uitgeroepen tot Most Valuable Player of the year. De basketballer van GasTerra Flames Groningen
werd bovendien gekozen in het All
Star Team en het All Defense Team.
Rookie of the year werd Josh Duinker. De international van Zorg en
Zekerheid Leiden won met een
straatlengte voorsprong. Duinker
kreeg 176 punten, terwijl de nummer
Maar het was hem vergeven, omdat
het te laat was voor Landstede.
En zo is Leiden dus na een roerig
seizoen 'gewoon' vierde en heeft
het thuisvoordeel tegen hetzelfde
Zwolle. Donderdag 24 april is dat
duel gepland om 20.00 uur in de
Vijf Meihal. Daarna verhuist het
circus zich naar Zwolle, om daar
op zondag om 15.00 uur de tweede
wedstrijd uit te vechten. x
ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
Vrijwilligers Gemiva houden terrein DIOK schoon
Opgeruimd staat netjes
Stuivertje wisselen
Een mooi schotje van Cunningham
bracht Leiden daarna op 74-68 na
een time-out van Landstede. Maar
het was nog niet gedaan. Een vrije
worp van Tiller, een goed schotje uit
de hoek van Zondervan en opnieuw
strafworpen van Tiller later was het
74-73 met nog iets meer dan twee
minuten te spelen. Een tip-in van
Zondervan bracht de bezoekers zelfs
weer op voorsprong bij 74-75 en terwijl het ook in Groningen waar GasTerra Flames tegen Matrixx Magixx
speelde, spannend bleef, was het
verschil tussen de plaatsen vier en
zes voor Leiden een kwestie van
details. Bijvoorbeeld het detail van
de ongelofelijk belangrijke driepunter van Schachtner die de stand
met een minuut te spelen op 77-75
zette. De vreugde werd nog veel
groter toen De Jong in een uiterste
poging na een Zwolse misser een
tip-in produceerde nadat Duinker
op bizarre wijze de bal miste.
Duinker gekozen als
'Rookie of the Year'
leiden - Oud ZZ Leiden-speler Arvin
Josh Duinker heeft met hangen en wurgen met zijn ploeg ZZ Leiden toch nog
thuisvoordeel uit het vuur gesleept in de kwartfinale van de play-offs die donderdag beginnen (Foto: pr/Richard Koolen).
leiden - Ze waren al zeker van handhaving in de Eredivisie, maar toch
waren ze gebrand op een overwinning in hun laatste wedstrijd van
het seizoen. Met een 2-4 uitoverwinning op Pecos sloten de Heren
van Scylla het seizoen uitstekend
af en werden de Leidenaren eerste
in de Eredivisie B. Tegenstander
Pecos trad in Oegstgeest aan met
invaller Job van der Wiel. Dit bleek
geen verzwakking toen Van der Wiel
verrassend in een vijfsetter van
Scylla-kopman Thomas Bénit (foto)
wist te winnen. Ook tegen Benjamin Xu was hij dicht bij een stunt.
Maar Xu trok aan het langste eind.
Het tweede punt werd door Stellan
Smid gescoord tegen Olivier Altenburg. De rest van de wedstrijden
waren voor Scylla, waar Xu weer
ongeslagen bleef (Foto: pr). x
twee, Lucas Steijn van BC Apollo
Amsterdam, en nummer drie, Yannick Franke van Challenge Sports
Rotterdam, het respectievelijk met
97 en 48 punten moesten doen.
Voor de verkiezing van Rookie (beste
nieuwkomer) of the Year komen
alleen spelers in aanmerking, die de
Nederlandse nationaliteit hebben
en voor het eerste seizoen in de DBL
spelen. Joshua Duinker speelt dit
seizoen voor het eerst in Nederland
en heeft naast de Australische ook
de Nederlandse nationaliteit. x
leiden - Wie de laatste maanden bij
rugbyclub DIOK in Leiden is geweest,
zal het zijn opgevallen dat het daar
tegenwoordig opvallend netjes en
opgeruimd is. Dat kan kloppen, want
elke maandag voert een groepje vrijwilligers van activiteitencentrum de
Noordbaan (onderdeel Gemiva-SVG
Groep) diverse opruimklussen uit in
en om het clubhuis van DIOK.
Een mooie manier voor Gemiva om
haar cliënten actief te laten participeren in de maatschappij en voor
DIOK fijn dat het clubgebouw en de
omgeving er goed verzorgd uitziet:
win-win dus.
Gemiva-SVG Groep ondersteunt
mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking in de provincie Zuid-Holland.
Vanuit het Leidse activiteitencentrum de Noordbaan voeren cliënten
met een verstandelijke beperking
diverse werkzaamheden uit, zoals
uit- en inpakken, monteren en sorteren van diverse producten. Naast
dit industriële werk - zeg maar de
De spelers van DIOK en de vrijwilligers van Gemiva slaan de handen ineen (Foto:
pr).
core business van de Noordbaan
- verzorgen zij ook mailings, verspreiden ze reclamefolders en runnen ze de kantine. Onder druk van
de bezuinigingen treedt activiteitencentrum de Noordbaan steeds
meer naar buiten. Het centrum stelt
zich dienstbaar op binnen de wijk
en zorgt ervoor dat haar cliënten
kunnen deelnemen aan de maatschappij.
'Clean team'
Initiatiefneemster Maria Mul werkt
als persoonlijk begeleidster bij
activiteitencentrum de Noordbaan
voor Gemiva-SVG Groep. Haar zoon
Reda Dadi speelt rugby in de jeugd
van Leidse rugbyclub DIOK en toen
zij daar merkte dat het regelmatig
rommelig was in en om het clubhuis, bracht dat haar op het idee om
met een groepje cliënten wekelijks
aan de slag te gaan bij DIOK. Sinds
november vorig jaar trekt Maria elke
maandagochtend met een groepje
van zes cliënten (vijf mannen en één
vrouw, voornamelijk autisten) naar
de club, om daar onder andere het
zwerfvuil en onkruid aan te pakken
op de velden en rond het clubhuis.
Dankzij de vrijwilligers van Gemiva
- bij DIOK ook wel bekend als het
'clean team' - wordt wekelijks het
zwerfvuil op en om de velden, het
clubhuis en de entree opgeruimd.
Maar het team doet ook andere
klussen, zoals onkruid verwijderen,
buitenmeubilair schoonmaken en
het bijvullen van de koelkast. Klusjes die normaalgesproken wel eens
te lang blijven liggen.
DIOK is blij met de resultaten van
het clean team; de club ziet er dankzij hun inzet weer fris en fruitig uit.
Binnenkort volgt een evaluatie tussen het DIOK bestuur en Gemiva
om nadere afspraken te maken en
de samenwerking meer body te
geven. x
Sport
woensdag 23 april 2014
leids nieuwsblad 27
Zowel GHC, Voorschoten als RCL komen weer niet tot winnen
Regioploegen nog niet veilig
eerste klasse zondag - Het blijft
ongemeen spannend onderin in de
eerste klasse. Helaas zijn de drie
regioploegen hier een groot onderdeel van. Met nog twee wedstrijden
te gaan zijn zowel GHC als Voorschoten '97 als RCL nog niet veilig, waarbij mag worden aangemerkt dat de
Leidenaren wel de beste papieren
hebben voor een definitief langer
verblijf in de eerste klasse.
De ploeg van Dennis Olman verloor overigens wel weer bij Haaglandia. Het werd 3-2 waarbij GHC
nog dicht bij een punt kwam, maar
nooit definitief door kon drukken.
Na een kwartier was het raak voor
de thuisploeg. Een prachtige lob
over de Leidse keeper bracht de
handen op elkaar in Den Haag. Na
iets meer dan een half uur werd
de score verdubbeld, na weer een
puntgave aanval van de thuisploeg. Even leek GHC helemaal
terug in de wedstrijd door vlak na
de thee de aansluitingstreffer te
produceren, maar lang konden de
bezoekers hier niet van genieten.
Nog geen vijf minuten later was
het alweer 3-1 en die klap kwam
hard aan. Toch richtte de Leidenaren zich nog één keer op en dat
leverde nog een hectische slotfase
op. De tweede aansluitingstreffer
twee minuten voor tijd was echter
te laat om nog een zwaarbevochten punt uit het vuur te slepen.
GHC heeft met twee wedstrijden
te gaan vijf punten voorsprong
op de nummer dertien en vier
punten op de gedeelde nummers
twaalf, waardoor het eerlijkheidshalve wel heel raar moet lopen
wil de ploeg nog in de problemen
komen. Echter, helemaal zeker
zijn de ingezakte Leidenaren nog
niet.
Voorschoten '97
De 0-0 van Voorschoten '97 op
eigen veld tegen directe concurrent BVCB viel gezien de verhoudingen op de ranglijst en gezien
de enorme wilskracht natuurlijk
wat tegen, maar kwam de geel-
Voorschoten '97 verliest
van directe concurrent
tweede klasse zondag - Voorschoten
'97 bewees zich een slechte dienst
door in de zogenaamde 'zes puntenwedstrijd' tegen RKDEO met 1-0 te
verliezen. De ploeg van Mo Bougrine
had zich praktisch kunnen verzekeren van geen directe degradatie,
maar verloor van RKDEO, waardoor
het nu gelijk staat in punten met die
ploeg. Met beiden 26 punten zijn er
nog twee speelrondes te gaan om
te bepalen wie de nacompetitie in
gaat en wie er direct degradeert naar
de derde klasse. Enige voordeel dat
Voorschoten nog heeft, is de ruime
voorsprong in doelsaldo. De Voorschotenaren hebben +3, RKDEO -15.
ROAC '79 verspeelde in de allerlaats-
te minuut van de wedstrijd tegen
GDA nog de kans op een periodetitel. Tegen directe concurrent om
de derde periode GDA werd het 1-2
waardoor die ploeg nu vier punten
voorsprong heeft op de Rippers. Die
punten lijkt GDA niet meer weg te
gaan geven in de laatste twee duels.
Na een 0-1 achterstand werd het
uit het niets 1-1 door een treffer van
Martijn van Trigt. In de allerlaatste
minuut ging het na een eerdere
waarschuwing met een schot op de
baal en lat alsnog mis, waardoor het
gat van vier punten nu te groot lijkt
om nog voor een stunt te zorgen. x
groenen uiteindelijk niet heel
slecht uit. Omdat de concurrentie
verloor en nummer twaalf BVCB
dus op twee punten achterstand
bleef staan, blijft de ploeg tiende
en heeft het directe handhaving
nog in eigen hand met nog twee
speelrondes te gaan. Begin mei
ontvangt de kersverse kampioen
FC Rijnvogels de Voorschotenaren, waarna de laatste speelronde
op papier de eenvoudigste is, thuis
tegen degradant Aalsmeer. Aan
drie punten in dat duel lijkt de
ploeg van Marcel de Hoogt genoeg
te hebben voor handhaving.
RCL
RCL zit in hetzelfde schuitje. Het
ging met 3-0 onderuit bij runner-up
Swift en blijft daardoor hangen en
wurgen op plaats 11. De verschillen zijn enorm klein. Met 26 punten staan de Leiderdorpers gelijk
Voorschoten '97 werkte hard, maar
kwam niet tot scoren tegen BVCB,
waardoor het onderin de ranglijst
ongekend spannend blijft (Foto: Foto& Filmproductie Wilco Devilee).
met BVCB en op slechts één punt
van WV-HEDW, dat momenteel op
een directe degradatieplaats staat.
Tegen Swift kwam RCL er als verwacht niet aan te pas. De Amsterdammers zijn inmiddels zeker
van een plaats in de nacompetitie
en is een goede tweede achter de
ongenaakbare kampioen Rijnvogels dat het feestje dit weekend
mocht gaan vieren. Echt gemakkelijk zal de opgave niet zijn voor
RCL dat nog met recht mag vrezen
voor zijn plek in de eerste klasse.
Eerst ontvangt de ploeg van Ben
Kottenhagen Haaglandia nog en
afsluitend gaat RCL naar de huidige nummer zes Alexandria '66. x
UVS blijft koploper in periode
goed moment. Ook tegen de Rotterdammers was het prima verzorgd
wat de ploeg liet zien. Het kwam al
snel op een 1-0 voorsprong na een
goede treffer van Remy Constancia.
Bart van der Weijden verdubbelde
de marge. En het hield maar niet
op in de eerste helft. Jochie Sebregts
maakte er ook nog 3-0 van, waarna
Constancia zijn tweede van de middag maakte. Tot overmaat van ramp
voor de Rotterdammers werd de
doorgebroken Mikey Parami neergehaald, waarna er ook nog een
rode kaart werd uitgedeeld. Veel
deed het Parami niet, want nog
voor rust maakte hij er 5-0 van.
eerste klasse zondag - Voor UVS kan
het einde van de competitie nog wel
eens een hele mooie kers op de taart
gaan opleveren. Na een uitstekende
periode gaan de Leidenaren volgende
week na een uitstekende 6-1 zege op
Kocatepe op voor het winnen van de
derde periode, wat een plek in de
nacompetitie tot gevolg heeft.
En zo kan trainer Paul van der
Zwaan dus afscheid gaan nemen
van zijn ploeg met een heel mooi
toetje. Overigens een toetje waar
de ploeg niet zo heel veel aan heeft,
aangezien de zondagtak op zal houden te bestaan bij de Leidse club.
Desondanks zou het een prachtige
Degradant Boshuizen
onderuit tegen EDO
hoofdklasse zondag - FC Boshuizen verloor zaterdag al met 5-1 op
eigen terrein tegen EDO. Na twee
minuten keek de Leidse degradant
uit de Hoofdklasse al tegen een 1-0
achterstand aan. Gellano Fortes
Lopes maakte nog wel gelijk, maar
de opponent was te sterk. Na een
1-2 stand bij rust, werd het na een
uur 1-3 en dat bleek de genadeklap
voor de ploeg van Steef Roodakkers. Laat vielen nog twee overige
treffers voor de statistieken. x
Spits Remy Constancia scoorde de openingstreffer namens UVS, dat door de
goede zege de periodetitel nog helemaal in eigen hand heeft (Foto: Foto-& Filmproductie Wilco Devilee)
prestatie zijn voor Van der Zwaan
en zijn jonge ploeg om de periode
te pakken en zo te laten zien dat de
Leidse club aan de deur klopt, wellicht ook op de zaterdag.
Stoomtrein
Tegen Kocatepe denderde UVS als
een stoomtrein door. Met 15 punten
uit de laatste zes wedstrijden is UVS
momenteel bezig aan de beste periode dit seizoen en dat komt op een
DOSR winnaar
in knotsgek duel
derde klasse zondag - DOSR won
in een knotsgek duel met 6-5 van
Stompwijk '92. In het doelpuntenfestijn dat meer weghad van
een tenniswedstrijd, kwam DOSR
in extremis nog terug van een 4-2
achterstand, zelfs na een rode kaart
voor Guido van der Meer. Nino Wesselman maakte 1-1, Jordi Jonkman
2-2. Jordi van Klink was verantwoordelijk voor 3-4, waarna het na
10 seconden alweer 3-5 was. Een
eigen doelpunt van Joeri van der
Salm, een goal van Bart Hoogenboom en een treffer van Van Klink
uit een strafschop brachten Stompwijk alsnog de zege, waardoor het
naast de tweede plek ook nog altijd
de koppositie in de derde periode
stevig vast heeft met drie punten
voorsprong.
Alkmania bewees buurman DOSR
een grote dienst door te winnen van
de vorige nummer twee Den Hoorn.
Via Leo Turk die 1-1 maakte en Roy
van Hameren die 2-1 maakte ging
de zege mee met Alkmania dat nog
altijd een top drie positie binnen
bereik heeft.
MMO pakte de punten knap bij Verburch. Jeroen Disseldorp maakte de
openingstreffer voor de Hoogmadese ploeg. Frank Vlieger verdubbelde
de voorsprong. Na de aansluitingstreffer maakte Jordi Wong 1-3. Na
een uur werd het 2-3, maar dichterbij kwam Verburch niet meer.
Meerburg heeft in De Zilk met
0-1 gewonnen van Van Nispen.
Daarmee blijven de bewoners van
Zoeterwoude-Rijndijk in de race
voor de nacompetitie die uitzicht
geeft op de 2e klasse. Op slag van
rust maakte Jelle Korbee met een
steenharde kopbal uit een voorzet
van Joeri van der Voort de enige en
dus winnende treffer. In de slotfase
probeerde Van Nispen nog wel wat
te forceren maar Meerburg kwam
niet in de problemen.
SJZ heeft in Pijnacker een kansloze 5-0 nederlaag geleden tegen
Oliveo. De groenwitten wisten in
90 minuten slechts één kans te
creëren. Bij de eerste twee treffers
greep de SJZ-afweer niet in. Toen
het halverwege de tweede helft 3-0
werd, was het over en uit. Voor SJZ
breken nu spannende weken aan
in de strijd om degradatie te ontlopen. x
Runclassics
Run bij LRRC
Slotakkoord
leiden - De LRRC organiseert zondag
Daarna nam UVS logischerwijs wat
gas terug en mocht Kocatape zelfs
de eretreffer maken. Het slotakkoord was voor Van der Weijden die
ook zijn tweede goal van de middag
liet aantekenen, waardoor de Leidenaren vol goede moed op weg kunnen naar volgende week wanneer
de periode al binnengehaald kan
worden. Dat gebeurt alleen als het
zelf wint van Neptunus-Schiebroek
en VELO punten verspeelt tegen
Nieuwkoop. Zo ver is het nog niet,
maar de ploeg is goed op weg om
een prachtig afscheidscadeau voor
Van der Zwaan, maar ook voor zichzelf te produceren. x
27 april om 10.30 uur de Runnersworld Runclassics Run. Hardlopers
kunnen starten voor 3, 6, 10, 16.7
en 21.1 km. Wandelaars kunnen
starten voor 6 of 10 km. Ook kinderen onder 12 jaar mogen meelopen
en krijgen een medaille of stempelkaart. Daarnaast is er de mogelijkheid een 'dertiger' te lopen tijdens
de Henk Hakker Memorial Run.
Start en finish zijn bij sportcomplex
De Vliet, Voorschoterweg 8. Inschrijven kan vanaf 09.00 uur in de kantine van de LRRC. Kosten: € 2,- tot
€ 4,- en € 1,50 voor kinderen. Info
via tel. 071-576 5924 of www.lrrc.nl
(Foto: pr/Frits van Beukering). x
28
Ga naar
en klik op
LEIDEN
29
30
Koningsspelen 2014
23 april 2014
Leiden viert de Koningsspelen
op 24 en 25 april
Leiden viert de Koningsspelen op donderdag 24 en vrijdag 25 april. Ruim 7.000 leerlingen van 25 Leidse
basisscholen gaan op 40 sportvelden sporten en spelletjes doen. De kleutergroepen vieren dit op het eigen
schoolplein. Op twee scholen worden de Koningsspelen al op 24 april gevierd.
De scholen hoeven zelf bijna niets
te organiseren. De projectgroep
Koningsspelen neemt al het werk op
zich. Van het begeleiden van de basisschoolleerlingen tot de verkeersveiligheid en het logistieke proces.
Meer dan 1.000 studenten van ROC
Leiden helpen mee dit grote evenement te organiseren. Sportdocent
Hans Kallenberg van ROC Leiden is
een van de initiatiefnemers van de
Koningsspelen Leiden: “Geweldig om
te zien dat door de inzet van onze
studenten de Koningsspelen Leiden
mogelijk zijn. Mijn droom van een
jaar geleden is nu werkelijkheid!”
Hoe ziet de dag eruit?
De basisschoolleerlingen vieren tijdens de Koningsspelen een feestelijke en bovenal sportieve ochtend.
Op de schoolpleinen van de eigen
school worden voor de kleutergroepen leuke spelletjes georganiseerd
die worden begeleid door studenten
Welzijn van ROC Leiden.
De oudere groepen, groep 3 t/m 8,
zijn per school ingedeeld op een van
de sportvelden in Leiden. Ook voor
hen zijn veel leuke sporten en spelletjes uitgezet waar zij de hele ochtend mee bezig zijn. Deze spelletjes
worden begeleid door studenten van
de opleidingen Sport & Beweging,
Zorg & Welzijn en Toerisme.
Alle kinderen krijgen tussendoor iets
lekkers te eten. Sommige scholen
hebben zich ook opgegeven voor de
Jeroen Knigge, voorzitter college van
bestuur ROC Leiden:
‘De Koningsspelen zijn een
verbindend evenement’
Bent u trots op het resultaat?
Jeroen Knigge: “Jazeker, ik ben
altijd trots op betrokkenheid en
mooie initiatieven! In relatief korte
tijd zo’n groot evenement op poten
zetten, dat vergt veel flexibiliteit en
inzet van de organisatie. Ik ben blij
dat we mensen in huis hebben die
dat willen en kunnen. Mensen die
samen echt hun schouders zetten
onder een project en vervolgens
een mooi resultaat boeken. Zoals
voor elke school is binding met de
omgeving ook voor ROC Leiden
heel belangrijk. In de stad en de
regio wonen onze (potentiële)
studenten. We laten graag zien wie
we zijn en wat we studenten
kunnen bieden op het gebied van
opleiding en scholing. Daarbij staat
voor ROC Leiden het leveren van
een maatschappelijke bijdrage hoog
op de agenda. Als onze studenten
daaraan een steentje kunnen
bijdragen, heel graag! Bovendien
verbindt dit project niet alleen van
binnen naar buiten, maar ook van
buiten naar binnen. En dan óók
nog van binnen naar binnen,
dus binnen de school zelf. Van onze
opleidingen Sport & Bewegen tot
Welzijn en van Toerisme tot
Facilitaire Dienstverlening: zo
veel verschillende studenten
die samen iets moois neerzetten
op één dag, dat verbroedert toch
enorm?
Dat is uniek!”
Wethouder Frank de Wit
over samen sporten
Enthousiasme en betrokkenheid
De Leidse wethouder Frank de Wit
vindt het leuk om te zien dat mensen
in Leiden dit samen organiseren.
“Het enthousiasme en de betrokkenheid stralen ervan af.
De gemeente Leiden is er trots op dit
te helpen faciliteren.” De gemeente
heeft namelijk een prominente rol in
d e vo o r b e re i ding e n van d e
Koningsspelen in Leiden.
Rik van der Geest en Joke Augustinus
van Sportbedrijf Leiden zijn nauw
betrokken en de rol van de combinatiefunctionarissen is natuurlijk erg
belangrijk. Zij laten het belang zien
van de combinatie onderwijs en sporten. De rol van ROC Leiden vindt de
wethouder ook bijzonder. “Dit laat
zien dat deze school midden in de
stad staat. Veel domeinen zetten zich
in en zijn betrokken.”
Regelmatig sporten
Gezond zijn draait om voldoende
sporten en een gezonde voeding,
dat is algemeen bekend. Hoe de
gemeente Leiden hiermee omgaat,
wil de wethouder graag nog een keer
benoemen.
”Jongeren Op Gezond Gewicht
(JOGG) is een initiatief waar we ook
in Leiden bewust mee bezig zijn.
Natuurlijk weet iedereen dat
voeding en variatie heel belangrijk zijn.
De Koningsspelen zijn voor mij als
wethouder een moment om hier nog
eens aandacht voor te vragen.
Een extra kans om kinderen en ouders
het belang van regelmatig sporten te
laten ervaren.”
KONINGSSPELEN IN LEIDEN
gratis lunch en sluiten hier de ochtend
mee af. Als ook het zonnetje deze
dag meewerkt zijn we verzekerd van
een gezellige en sportieve ochtend.
Twee andere initiatiefnemers Matthijs
Feenstra en Paul van Ark (vakleerkrachten bewegingsonderwijs en
combinatiefunctionarissen): “Voor
een sportdag op zo’n grote schaal is
veel organisatie vooraf nodig. Hoe
regel je alleen al de spelmaterialen
en ballen? Wij hebben verschillende
partijen bij elkaar gebracht en met
hulp van sponsors hebben we het
rond gekregen. Het enthousiasme is
enorm, bij zowel projectgroep, werkgroepen als de 25 basisscholen.”
WELKE SCHOLEN
DOEN MEE?
1
Anne Frank
2
Apollo
3
E.L.S.
4
‘t Klankbord
5
Het Kompas
6
De Leidse Houtschool
7
Lorentzschool
8
Mareland
9
De Meerpaal
10
Merenwijk
11
De Morskring
12
Roomburg
13
De Singel
14
De Sleutelbloem,
locatie Kennedylaan
15
De Sleutelbloem,
locatie Boshuizerkade
16
St. Joseph
17
De Springplank
Burgemeester Henri Lenferink:
‘Dit is natuurlijk prachtig!’
Burgemeester Henri Lenferink is
enthousiast over de Koningsspelen:
“De Koningsspelen in Leiden, dat
is natuurlijk prachtig! Want Leiden
heeft een historische band met de
Oranjes en dit is een mooie manier
om daaraan weer eens invulling
te geven. En wat natuurlijk helemaal
geweldig is, het biedt alle basisschoolkinderen de gelegenheid om
een extra sportdag mee te maken.
En nog wel een hele spectaculaire!
Daarom is het ook zo fantastisch
dat ROC Leiden dit met de gemeente heeft opgepakt en heel breed gaat
organiseren. Daar werken we
als gemeente graag aan mee. Ik
hoop van harte dat er heel veel
kinderen mee zullen doen.”
Foto Hielco Kuipers
Koningsspelen Leiden:
Vóór en dóór Leiden
De Koningsspelen Leiden worden
georganiseerd voor de (jongste)
inwoners van Leiden. Zonder de inzet
en financiële hulp van veel Leidse
bedrijven zou dit natuurlijk niet mogelijk zijn geweest.
Zo worden de Koningsspelen Leiden
vóór en dóór Leiden georganiseerd!
Volg de Koningsspelen via
www.koningsspelenleiden.nl en op
Facebook (Koningsspelen Leiden) en
Twitter (@koningsspelLdn #KSLeiden).
U vindt hier alle nieuwtjes en kijkt mee
met de voorbereidingen.
Programma
De Koningsspelen worden gehouden op vrijdag 25 april. De St Josephschool
en E.L.S. vieren de Koningsspelen al op donderdag 24 april. Groep 1 en
2 (de kleutergroepen) vieren de Koningsspelen op het schoolplein van de
eigen school. De groepen 3 t/m 8 verzamelen vieren de Koningsspelen
op de sportvelden waar zij ingedeeld zijn.
De tijden van het programma zijn op hoofdlijnen:
18
De Stevenshofschool
19
Telders
20
De Tweemaster
21
De Viersprong
22
De Weerklank
23
Woutertje Pieterse
24
De Zwaluw
25
De Zijlwijkschool
Koningsspelen Leiden
Groep 1 & 2
Groep 3 t/m 8)
Verzamelen
9.00 uur (in de klas)
8.40 uur (op sportpark)
Start
9.30 uur
(met Doe de Kanga)
9.00 uur
Pauzemoment 1
10.20 uur
9.40 uur
Pauzemoment 2
11.20 uur
10.50 uur
Afsluiting
12.30 uur
Optionele lunch
Kleutergroepen
dansen
‘Doe de Kanga’
Tijdens de
Koningsspelen
Leiden dansen de
kleutergroepen
mee met
‘Doe de Kanga’.
Hierdoor doen
zij mee met de
wereldrecordpoging
van Kinderen voor
Kinderen en de
nationale
Koningsspelen.
12.00 uur
Afhankelijk per school
Doe je mee
met de
Koningspelen?
Kom op tijd en
zorg ervoor dat je jouw
T-shirt van de
Koningsspelen Leiden aan
hebt. Het is zo goed
duidelijk in welk team
je bent ingedeeld. Je
ontvangt jouw T-shirt
via je school.
Koning Sleutel is
de mascotte van de
Koningsspelen Leiden
koningsspelenleiden.nl
31
32