augustus - Oosterhoutse Golf Club

JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014
In dit nummer o.a.
CLUB VAN 100
help ons talent!
JOS EN WIM VAN MOOK
caddies van weleer
ONS CLUBHUIS
renovatie en uitbreiding
ROWIN CARON
even over uit Florida
Van het bestuur/Peter van Doorn
Sportief evenwicht!
Jumbo Golfwereld Breda
Commercie
Vanaf heden is er ook een megastore Jumbo Golfwereld
in Breda, aan de Oosterhoutse weg 129b in Teteringen.
Hybride fietsen
elektriscHe fietsen
TWEEWIELERS
race fietsen
De uitgangspunten van Jumbo Golfwereld-formule zijn
verrassend eenvoudig. We combineren de laagste prijs
van ons gigantische aanbod met een winkelomgeving
waar klanten zich thuis voelen. Daarnaast zorgen we
dat klanten deskundig advies krijgen in een plezierige
omgeving. Bij Jumbo Golfwereld krijgt men het beste
van twee werelden.
O
p de afgelopen Algemene
Ledenvergadering heeft u
kunnen vernemen hoe onze
vereniging er voor staat. Ook heeft
het bestuur u een aantal ambitieuze
plannen voorgelegd met betrekking
tot het clubhuis en uitbreiding van
de baan.
Kom ook kennismaken met Jumbo Golfwereld en
ontdek dat kwaliteit en deskundige advies niets extra’s
kosten. Graag heten wij u van harte welkom in deze
nieuwe megastore van Jumbo Golfwereld.
Mountainbikes
bredaseweg 41 • oosterHout • 0162-453548
troMMelentweewielers.nl
VOOR VOETEN
DIE HOUDEN
VAN DESIGN
EN COMFORT
Kerkstraat 10 | Oosterhout | 0162 - 453 873
www.bekkers-schoenen.nl
Jumbo Golfwereld Breda
www.jumbogolfwereld.nl
Oosterhoutseweg 129b, Teteringen | Tel.: (076) 57 19 222 | [email protected]
Your cargo is
just one step away
from West Africa
Connecting West Africa with Europe, Asia,
South America and South Africa
For bookings please contact NileDutch regional office for the
Netherlands and Belgium:
Godefriduskaai 26 - B-2000 Antwerp - Belgium
Phone: + 31 10 206 64 00 (NL) + 32 3 206 22 99 (BE) - Fax: + 32 3 206 22 90
[email protected] - www.niledutch.com
Het clubhuis wordt drastisch gemoderniseerd en geschikt gemaakt
voor het huisvesten van meerdere
groepen leden en bezoekers.
Een goed plan dat gefaseerd zal
worden uitgevoerd, en waarvoor
u ons dan ook goedkeuring heeft
verleend. Ook de uitbreiding van de
baan met een volwaardige 9 holes
par-3 baan is wederom besproken.
Dit is een meerjarenplan waarvoor
wij naast uw akkoord ook goedkeuring van de lokale overheden nodig
hebben.
Alhoewel onze penningmeester ons
heeft laten zien dat we een financieel gezonde vereniging zijn, kan
de bekostiging van dit alles niet los
worden gezien van onze financiële
polsstok. Uw contributies vormen
verreweg onze belangrijkste inkomstenbron en de ledenontwikkeling
is daarmee ons belangrijkste
punt van aandacht. Gelukkig gaat
deze weer crescendo. Het aantal
‘gewone’ leden (eigenlijk een rare
uitdrukking) neemt weer toe, en
het aantal twilightleden blijft stijgen. Het is ook dankzij deze laatste
dat er verjonging in de vereniging
komt. Daarnaast zijn we begonnen
met een nieuwe aanpak om het
aantal bedrijfsleden te laten stijgen.
Erg belangrijk voor de toekomst.
Aanwas van nieuwe leden komt
niet zomaar vanzelf tot stand.
Hiervoor moeten we op allerlei
manieren aan de buitenwereld laten
weten dat we bestaan, wat we te
bieden hebben en waarin we ons
onderscheiden van de vele andere
golfbanen in de directe omgeving.
Deze activiteiten kan je samenvatten onder de noemer “commercie”.
leert dan dat men bang is dat de
Oosterhoutse gaat behoren tot de
categorie commerciële banen als
Burggolf, Bergvliet, De Haenen.
Diegenen kan ik bij deze gerust
stellen: de Oosterhoutse zal altijd
een verenigingsbaan blijven, voor
en door de leden waar de leden het
voor het zeggen hebben en niet
een op winstoptimalisatie gerichte
financier. Om dat te blijven hebben
we echter wél een gezonde basis
nodig: voldoende leden. En die
halen we binnen door, naast het
handhaven van onze bestaande
kwaliteiten (d, de buitenwereld te
laten weten dat we er zijn. Door het
bedrijven van een (milde vorm van)
commercie dus!
Peter van Doorn
Lid marketing
In de wandelgangen hoor ik regelmatig dat er een aversie bestaat
tegen commercie. Doorvraag
DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014 | 3
Golfen voor het goede doel
Mededelingen bestuur & secretariaat
In memoriam:
Op 13 mei 2014 is mevrouw Kers-Riemenschneider
overleden. Zij was tot en met 2012 lid van de
Oosterhoutse Golf Club. Haar echtgenoot, Jon Kers,
is nog steeds lid bij de Oosterhoutse.
Wij wensen alle familieleden en vrienden veel sterkte.
Hole in one
Caddiemaster Alexander Hellemons
Op 28 april 2014 heeft Wout Damen een hole in one
geslagen op hole 10.
Proficiat met deze prestatie!
Sinds een paar maanden ziet u Alexander Hellemons
bij ons front office team. Hij werkt sinds april bij de
Oosterhoutse, maar is in de Heihoef nog niet eerder
aan u voorgesteld. Alexander woont met zijn vrouw en
3 kinderen in Bavel en naast het werk als caddiemaster
bij de Oosterhoutse Golf Club runt hij samen met zijn
compagnon een verhuurbedrijf voor
(bedrijfs)huisvesting,
acuuthuren.nl. Wij wensen
Alexander veel werkplezier
bij de Oosterhoutse.
Wijzigingen commissies
Een aantal commissies heeft een nieuwe voorzitter:
• Jeugdcommissie: Alexander van Dongen
• Sponsorcommissie: Peter Volkers
• Horecacommissie: Jan Aarts
Inschrijven met groepen
Graag herinneren wij u aan de afspraken wanneer u
met een groepje leden komt spelen. U mag alleen voor
de flight inschrijven waar u in speelt; dus 1 lid mag niet
voor 3 flights/groepjes inschrijven.
RODE KRUIS
GOLFDAG OP DE
OOSTERHOUTSE,
het eerste lustrum!
M
et medewerking van de sponsor Detron ICT en Jos Hofkens
HIG wordt op 24 september a.s. de vijfde golfdag voor het
Rode Kruis georganiseerd door leden van onze vereniging. En
waar gaat de opbrengst naar toe?
Afslaan op hole 1
U mag pas afslaan op hole 1 als uw voorgaande flight
de green heeft bereikt.
Dick Simons, directeur van de afdeling De
Baronie, vertelt:
‘We gaan van telefooncirkel naar beeldcirkel. Om het
gevoel van eenzaamheid en ‘wat-als-er-iets-met-megebeurt’ te compenseren bestaat sinds jaar en dag de
telefooncirkel in deze regio. Rode Kruis vrijwilligers
bellen dagelijks alleenwonende ouderen voor een
‘hoe-gaat-het-met-je?’ gesprekje. Je hoort elkaar en
dat is waardevol.
Van de redactie
Het is al weer enige tijd geleden
dat wij u ‘spraken’… De vakanties
van de redactieleden zijn daar
debet aan. Vakanties, die zon- en
buienovergoten waren. Ook op de
baan was dat goed te merken, want
het was een drukte van belang.
Vooral de twilighters zagen hun
kans schoon en konden tot laat in
de avond doorspelen. En het blijft
druk, niet alleen op de baan, maar
ook in commissies en bestuur.
Er wordt druk en veel vergaderd
over de renovatie en verbouwing
van ons clubhuis, over nieuwe
plannen voor de jeugd en over
onze Golfschool, die inmiddels
omgedoopt is tot Golfacademy.
Ook gaan we weer golfen voor het
goede doel. Zowel de Nierstichting
als het Rode Kruis vragen om uw
deelname aan de golfdagen in
september. In deze editie van ‘de
Heihoef’ meer daarover.
Velen hebben aangegeven voortaan de Heihoef mee te nemen van
het clubhuis of op de website te
lezen. De redactie en het secretariaat doen hun uiterste best dit in
4 | DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014
goede banen te leiden. We willen u
uitdrukkelijk vragen één exemplaar
per adres mee te nemen, omdat we
anders het voordeel van het uitsparen van portokosten snel weer te
niet doen. We zijn heel benieuwd
hoe een en ander in de praktijk
gaat uitwerken. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben, dan horen
we dat graag.
Bij gebruik van een tablet kun je elkaar ook zien.
Onderzoek heeft aangetoond dat het effect van het
contact veel groter is dan bij een gewoon telefoongesprek. Goed voor de deelnemer, want die ziet een
vertrouwd gezicht en die leert tegelijkertijd ook te
‘skypen’ met bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen.
Goed ook voor de vrijwilliger. Adequaat opgeleiden
hebben via beeldcontact beter zicht op de werkelijke
situatie van dat moment en kunnen in voorkomende
gevallen gerichter actie ondernemen.
[email protected]
We wensen u een fijne nazomer
met veel golfplezier !
Onze missie? In twee jaar naar 100 en in vijf jaar naar
250 ‘beeldige contactcirkels’. Als Rode Kruis, afdeling De Baronie willen wij zowel de kwaliteit als de
kwantiteit vergroten. De kosten zijn beperkt. Onze
vrijwilligers zetten zich belangeloos in. Afhankelijk
van de draagkracht wordt ook een bijdrage van de
deelnemer gevraagd. De overige kosten worden o.a.
door de opbrengst van de golfdag op 24 september
gefinancierd.’
En het wordt zeker ook dit jaar weer een feestje. Met
veel bekende gezichten en de professionele begeleiding van Rode Kruis ambassadeur Rolf Muntz is
succes op alle gebieden gegarandeerd!
Meer weten ? Kijk op www.rodekruisgolfdag.nl. Hier
vindt u ook het inschrijfformulier.
En op 26 september organiseert ook de
Nierstichting haar jaarlijkse golfdag. Wie
geïnteresseerd is in een flight kan contact
opnemen met [email protected]
DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014 | 5
Handicap- & Regelcommissie
Bekende leden
Waarom De Regels
zo (on)belangrijk zijn
Rowin Caron
is even thuis…
“Sinds ik me verdiept heb in de Golfregels geniet ik minder van het spelletje”.
Zo, die zit, leuke opening van dit artikel in de Heihoef. Waar of niet waar ?
Niet waar:
Wellicht ben ik op zoek naar excuses voor mijn dramatische scores in de afgelopen 6 jaar – mijn handicap is
inmiddels van 13.1 naar 24.6 opgelopen – maar toevallig
komt die periode wel overeen met mijn lidmaatschap
van de Handicap en Regel Commissie (“HRC”) en opleiding tot referee op de Oosterhoutse Golf Club.
Waarschijnlijker is dat hier meerdere oorzaken aan ten
grondslag liggen, zoals de beëindiging van mijn dienstverband als directeur van een multinational begin
2007 en mijn onbezoldigde werk voor de internetonderneming van onze jongste zoon. Dat werk beslaat al
enige jaren 5 tot 6 dagen per week en laat daardoor
veel minder tijd voor golf. “Voor 21:30 uur besteld, de
volgende dag in huis” wil ook zeggen dat ik voor 22:00
uur niet klaar ben. Persoonlijk heb ik veel baat bij mijn
toegenomen regelkennis; het helpt me me te redden
uit elke spelsituatie.
Waar:
Ik zie (bijna) alles in en om de baan, en dat kan bij
mij voor knap veel onrust zorgen als ik zelf aan een
wedstrijd deelneem. Afgelopen vrijdag nog, toen een
flightgenoot een putje van 20 centimeter “even” uitholede, miste, en toen alsnog de bal in de hole sloeg. En
hardop aangaf een 5 voor de hole te hebben gescoord,
terwijl hij 2 keer naar de bal had geslagen en een 6
de juiste score was. Hij zal zo’n gemiste slag in het
vervolg wel tellen… Bij een andere gelegenheid werd
in de flight voor me de waterhindernisregel onjuist
toegepast en ondanks mijn melding een onjuiste score
ingeleverd. Hoe vaak wordt een bal ter identificatie
opgenomen zonder het voornemen aan te kondigen
en de ligplaats te markeren? En zo kan ik eindeloos
doorgaan.
Nu zal niemand piepen als je tijdens een oefenronde een
loopje neemt met De Regels, maar wat is daar dan de
waarde van. Waarom test je ook dan je regelkennis niet
? Als je in een strokeplay of stablefordwedstrijd een fout
maakt (je telt geen strafslagen omdat de flightgenoten
de regels ook niet kennen) dan benadeel je anderen in
die wedstrijd die wél volgens De Regels spelen. En als je
aarzelt, speel eens een 2e bal en leg de feiten voor aan
de Commissie!
Positief ben ik over de toename van vragen over
toepassing van De Regels direct na een wedstrijd. En
heb je die gelegenheid niet benut, dan kun je je vragen
altijd kwijt in de Vraagbaak
(zie http://www.ogcgolf.nl – leden site – Vraagbaak
Regels).
Ton van der Borg/HRC
6 | DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014
H
oewel De Oosterhoutse officieel zijn homecourse is, zul je
Rowin Caron, in tegenstelling tot zijn vader Frank, maar
zelden op de baan tegenkomen. Dat is ook niet zo vreemd,
want Rowin studeert sinds 2012 aan de universiteit van Florida, waar
golfkampioenen worden gemaakt. We treffen Rowin kort op het terras tijdens de Open Oosterhoutse. Ook in Amerika hebben ze namelijk wel eens vakantie en dan ga je naar huis…al ligt dat zo’n 15.000
kilometer verderop.
Florida
KLM open
“Ja, als je het hele jaar door
wil trainen en ooit de Tour wil
halen, dan is Florida de “place
to be”, zo begint Rowin, die
in mei net 21 is geworden. “De
trainingsfaciliteiten zijn er
echt geweldig en ook de beste
golfcoaches lopen daar rond.
Toen ik in 2010 na de winst
in het Europees Landenteam
Kampioenschap voor jongens
een aanbod kreeg om eens te
gaan kijken, was ik nog wel een
beetje huiverig. Zo ver van huis
je de hele dag met golf en een
studie bezig te gaan houden,
dat leek me best wennen. Maar
nu, na mijn tweede jaar, weet
ik dat ik de juiste keuze heb
gemaakt.”
Rowin probeert zich ten tijde
van dit bericht met goede scores
in een aantal wedstrijden te
plaatsen voor het Brits amateurkampioenschap, waar de beste
amateurs van de wereld strijden
om de titel en een mogelijk plekje
in de Qualifying School voor de
Europese Tour. Ook een wildcard
voor het KLM Open ligt nog in
het verschiet. Dat zou voor Rowin
de tweede keer zijn dat hij op het
hoogste podium mag meedoen,
al is het dan niet voor vette
cheques. In 2010 kreeg hij na het
winnen van het NK Strokeplay al
eens zo’n felbegeerd startbewijs.
“Heb je dan eigenlijk wel vakantie?” vragen wij ons een beetje
bezorgd af. Hij glimlacht. “Wat
gaan jullie doen als je vakantie
hebt? Juist, lekker golfen? Dat
geldt natuurlijk ook voor mij…”
Red./RB
We kunnen alle prestaties van
Rowin blijven volgen op:
www.seminoles.com/sports/
m-golf/mtt/caron_rowin00.html
DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014 | 7
Penestafette
Hennie Weeterings
A
ls eerste moet ik Gaby Bezemer natuurlijk bedanken, omdat ik van haar de pen heb gekregen, waar ik
eigenlijk helemaal niet op stond te wachten. Gaby is een vriendin van mijn vrouw Anja en mij. Sinds
2008 ben ik lid op de Oosterhoutse en daarvoor heb ik 6 jaar gegolfd bij golfclub Weilenseind te Gilze.
Waarom de keuze op de Oosterhoutse is gevallen kan men eigenlijk wel raden: de mooiste baan in de omgeving. Deze keuze werd ook geadviseerd door Anouschka Vrijenhoek, die destijds golfcoach was op Weilenseind
en nu bij Brabant Golf te Rijen. Zij heeft mij de nodige golftechnieken en coursemanagement bijgebracht.
Wel even wennen
In het begin was het natuurlijk wel
wennen aan de grote baan als je van
een par-3 baan afkomt. Tevens is
er een heel ander publiek op deze
golfbaan en dat was natuurlijk effe
wennen. Of moesten ze aan mij
wennen? En wat heel mooi is is dat je
veel bekenden (echte Wostrouters)
tegenkomt uit de vroegere schooltijd. Na mijn middelbare school heb
ik hard gewerkt bij het Ministerie van
Defensie. In dat kader ben ik drie
keer in Bosnië geweest.
Nobra
In principe zie je mij golfen op de
dinsdagochtend en vrijdag samen
met mijn golfmaat Ton Martens. Ook
samen met Anja en Gaby loop ik
geregeld 9 holes. Ik speel nu twee
jaar mee met het herenteam Nobra
o.l.v Rob Jonker. De herendagen en
de maandmedals probeer ik aanwezig te zijn om zo ook met en tegen
andere leden te kunnen spelen.
Prestatiedrang
Dit jaar zal ik weer trachten mijn
handicap te verlagen, daar het een
uitdagend spelletje is en mijn prestatiedrang nog steeds in mijn ouder
wordende lichaam aanwezig is.
Naast golfen doe ik aan hardlopen,
fietsen en ik pas op mijn kleinkind
Evy. Als jullie nog meer willen weten
van mij, dan kunnen jullie mij altijd
aanspreken en - tegen een geringe
vergoeding- zal ik de nodige details
bloot leggen !
Met de juiste keuze van hoortoestel
en een precieze afstelling kent u nog
maar één handicap, uw golfhandicap!
•• Natuurvoeding
Natuurvoeding inclusief
inclusief biologisch
biologisch
verswaren
verswaren
•• Dieetvoeding
Dieetvoeding voor
voor o.a.
o.a. gluten-,
gluten-,
suikeren/of
melkvrij
suiker- en/of melkvrij dieet
dieet
•• Natuurlijke
Natuurlijke lichaamsverzorging
lichaamsverzorging en
en
cosmetica
cosmetica
•• Homeopathie,
Homeopathie, vitamines
vitamines en
en
voedingssupplementen
voedingssupplementen
Complimenten
Als afsluiting wil ik het huidige
bestuur, de caddymasters en de
greenkeepers de complimenten
geven voor hun inzet ! Zo zetten
jullie de Oosterhoutse op de kaart
en zijn jullie tevens een voorbeeld
voor alle leden!
Bij deze zal ik de pen doorgeven
aan Mieke Groen, die mij onverwachts heeft gebeld en gaarne een
stukje wilde schrijven.
Bowlingstraat 14
4901 KG Oosterhout
Tel. 0162-222188
[email protected]
www.krijnenhoorvisie.nl
Fysieke +
online winkel
Keiweg
Keiweg 7
7 Oosterhout
Oosterhout •• t:
t: 0162-453223
0162-453223
w:
www.broedersgezondheidswinkel.nl
w: www.broedersgezondheidswinkel.nl
uw specialist in huis!
De golfgroetjes van Hennie
Weeterings
verf
verf •
behang •
gordijnen •
raamdecoratie
• behang
• gordijnen
• raamdecoratie
vloerbedekking
•
•
glas
• vloerbedekking • glas
muurverf
muurverf
raamdecoratie
raamdecoratie
gordijnen
gordijnen
U
U bent
bent van
van harte
harte welkom
welkom voor
voor al
al uw
uw (golf
(golf )vakanties!
)vakanties!
karpetten
karpetten
Beins Travel Arendshof
Arendshof 85
85 -- 4901
4901 LK
LK Oosterhout
Oosterhout
T.
T. 0162-485000
0162-485000
E.
E. [email protected]
[email protected]
www.beins.nl
www.beins.nl
Ridderstraat 116,
116, 4902
4902 PB
PB Oosterhout,
Oosterhout, Tel.:
Tel.: 0162
0162 -- 45
45 35
35 15
15
Ridderstraat
Ridderstraat
116,
4902 PB
PB
Oosterhout
Ridderstraat
116,
4902
Oosterhout
www.jacwaas.nl
www.jacwaas.nl
Tel.:
Tel.: 0162
0162 -- 45
45 35
35 15,
15, www.jacwaas.nl
www.jacwaas.nl
Interview
VA N BEEK
Landbouw
Mechanisatiebedrijf
Traktoren
Landbouwwerktuigen
Onderdelen
VAN BEEK BV
brieltjenspolder 34, made
tel. 0162 682610
h.o. van beek b.v.
brieltjenspolder 34
4921 pj made
tel. 0162-682610
fax 0162-687007
ING nr. 111 46 77
abn-amro nade
nr. 40.06.52.056
hr. 18.070 .802
btw-nr. NL8122.75.020.B01
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL55ABNA0400652056
New Holland compact
Zitmaaiers
Paardentrailers
Onderhoud / Reparatie
De caddies van weleer,
Jos en Wim van Mook
www.vanbeekmade.nl
M
OLENSCHOT –‘ Jos van Mook is gisteren in het clubgebouw van de
Brabantse Golfclub Toxandria in Molenschot gehuldigd voor het feit
dat hij op 11 augustus op de banen van Toxandria het Nederlands golfkampioenschap voor caddies behaalde…….’
financieel duurzaam
Een bericht uit de regionale krant, in de jaren ’50 van
de vorige eeuw. De 200 leden van Toxandria waren
toentertijd Brabantse industriëlen, artsen en ingenieurs.
Het Golfbestuur rekruteerde caddies bij de scholen in
Dorst en zo’n 40 kinderen uit eenvoudige gezinnen
leerden zo een compleet andere wereld kennen.
Halverwege de vorige eeuw bestonden er nog geen
trolleys. Caddies waren dus onmisbaar, zoals de vier
broers uit het gezin Van Mook, jongens in de leeftijd
vanaf ca. 10 jaar. In het weekend liepen Piet, Jos, Wim
en Bertus vanuit Dorst naar de Golfclub. Ze droegen
de tassen en zochten de balletjes. Voor 18 holes
konden ze dan wel 37,5 cent verdienen en ze liepen
die afstand meerdere keren per dag.
Geerts werkt aan
duurzame relaties
Vanzelfsprekend zijn uw onderneming,
uw personeel en uw vermogen bij
ons in goede handen. Onze expertise
gaat echter verder.
Met onze visie op risicobeheer en
financieel maatwerk onderscheiden
we ons als partners in duurzaam
ondernemerschap.
Mathildastraat 39, Oosterhout, (0162) 47 56 75, WWW.GEERTS.NL
105-000 adv A4 S.indd 1
Jos (84) en Wim (82), actieve leden van de
Oosterhoutse sinds de oprichting vertellen er op
het terras van Wims woning in Dorst smakelijk over.
Bijvoorbeeld hoe kostbaar de golfballetjes waren. Ze
zaten per stuk verpakt in papier. Mocht een speler een
nieuw balletje in de rough slaan en was hij onvindbaar,
dan haastten de jongens Van Mook zich om te gaan
zoeken, want het vindersloon was tien gulden ! Dat in
een tijd waarin het gras nog gemaaid werd met een
paard met een maaimachine erachter.
Het golfspel hebben ze in die tijd goed geleerd, want
als de hoge heren er niet waren mochten zij een balletje
slaan. Zo werden Piet, die helaas overleden is, en Jos
meerdere malen caddiekampioen van Nederland, terwijl
Wim en Bertus pro werden bij respectievelijk HGC in
Wassenaar en de Golfclubs Wittem en Geijsteren.
In de jaren ’60 veranderde het golflandschap en
kwamen de trolleys en handycars op de baan. De
caddies waren niet meer nodig. Piet, Jos en Wim
en hun vrouwen werden bij de oprichting van de
Oosterhoutse meteen lid. Ondanks hun hoge leeftijd
spelen ze nog meerdere keren per week, zelfs om half
zeven ’s morgens, want dat waren ze als caddie al
gewend…..
red/WvZ
De mensen van Geerts.
12-10-11 14:47
DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014 | 11
Bouwcommissie
Renovatie en
uitbreiding clubhuis.
N
a de afgelopen Algemene Leden vergadering en uw overweldigende goedkeuring voor de renovatie en het bouwplan, heeft de bouwcommissie niet stil gezeten. Via deze weg willen wij u graag op de
hoogte brengen van de huidige stand van zaken en de planning.
12 | DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014
Definitief ontwerp
Aannemers
De bouwcommissie heeft in de
afgelopen periode in samenwerking
met de architect Grosfeld Van Der
Velde hun visiedocument, dat u
gezien heeft tijdens de ALV, uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp
(VO). Met dit voorlopig ontwerp als
basis is inmiddels gestart met het
maken van een definitief ontwerp
(DO). Naar verwachting zal dit
definitief ontwerp begin september
afgerond worden.
Gelijktijdig met het opstellen
van het definitief ontwerp is de
bouwcommissie gestart met de
voorselectie van de aannemers.
Na het afronden van het definitief
ontwerp begin september zullen
de geselecteerde aannemers
uitgenodigd worden om een
aanbieding richting bouwteam en
de stichting te doen uitkomen. Na
selectie en opdrachtverstrekking is
de verwachting dat fase 1a (keuken
uitbreiding) start op 3 november
2014. En fase 1b (uitbreiding
brasserie)zal starten in de tweede
week van januari 2015.
De volgende fases zullen in de
volgende ALV aan u worden
voorgelegd.
Bouwcommissie
DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014 | 13
Jeugd
6e Open Oosterhoutse
Golfkampioenschappen
succesvol
O
p zaterdag 28 en zondag 29 juni werden alweer voor de zesde keer de Open Oosterhoutse
Golfkampioenschappen gespeeld. In prima weersomstandigheden en op een prachtig geprepareerde baan.
HELP ONS TALENT...
WORD LID VAN
DE CLUB VAN 100!
Honderdzestien golfers streden om de titel. Eenenzestig gastspelers en vijfenvijftig ogc’ers. We zagen opvallend veel lage handicappers vanuit de regio, maar ook enkele uit het midden van het land.
Zelfs een drietal +- handicappers waren present.
Sandra Groeneweg van Prise d’Eau werd na een play-off tegen de
kampioen van vorig jaar Oosterhouts Kampioen bij de Dames. Zij
scoorden beiden 164 slagen over 36 holes.
O
m jeugdig talent goed en blijvend te ontwikkelen is naast veel (vrije) tijd, ook geld nodig. Lessen zijn,
zoals u wellicht weet, niet goedkoop. Jeugdwedstrijden zijn niet altijd naast de deur en uitrusting en
trainingsmiddelen groeien niet vanzelf mee. Om een gedeelte van die kosten te dekken en onze ambities met de jeugd een impuls te kunnen geven, hebben we als jeugdcommissie een eigen Club van 100 (Leden
x Euro) in het leven geroepen. De bedoeling hiervan is met behulp van u als sponsor financiële mogelijkheden
creëren voor extra trainings- en wedstrijdactiviteiten voor onze jeugdspelers en -leden. Ook willen we het met
deze middelen voor scholieren aantrekkelijker kunnen maken om te beginnen met golf.
Vele handen maken licht werk!
Wat overal geldt, geldt ook hier:
vele handen maken licht werk.
Daarom zouden wij u graag bij
onze Club van 100 verwelkomen.
Iedereen die de jeugd van de
Oosterhoutse een warm hart toedraagt en bereid is 100 Euro per
jaar te doneren, kan lid worden van
De Club van 100. Dat kunnen dus
zowel particuliere als bedrijfsmatige sponsoren zijn. U krijgt voor
deze bijdrage ook behoorlijk wat
privileges!
Wat krijgt u als lid van De Club
van 100?
Wordt u lid van De Club van 100,
dan komt u met uw (bedrijfs)naam
en toenaam op een bord, waarop
de bedrijven en personen worden
vermeld, die onze golfjeugd ondersteunen. Daarnaast ontvangt u eenmalig twee greenfeekaarten (met
een waarde van € 65,00 per stuk!)
Het aantal mogelijke leden van
de club is, zoals de naam al doet
vermoeden beperkt tot 100. Alle
leden van de Club van 100 worden
jaarlijks uitgenodigd voor het
Club van 100 Event. Dit is een dag
waarop u samen met onze jeugd
een golfronde speelt, gevolgd door
een gezellige afsluiting.
Hoe kunt u lid worden van de
Club van Honderd?
U stort € 100,- op rekeningnummer
NL58 ABNA 0520628683 ten name
van de Oosterhoutse Golfclub,
o.v.v. Club van 100 of u stuurt een
mail met uw gegevens naar [email protected] Wij nemen
dan zo snel mogelijk contact met u
op. Wilt u als bedrijf graag andere
sponsormogelijkheden met ons
bespreken? Ook dat kan. Stuur een
Bij de heren ging de titel naar Robin Deutekom van De Hoge Kleij,
eveneens na een play-off tegen Berend den Engelsman, beiden met
154 slagen.
Beste netto spelers waren onze eigen Ann Anderson en Merijn
Gerritsen van GVN. Fons van de Wouw was de beste Oosterhouter
De wedstrijdcommissie
mail met uw gegevens naar [email protected] U neemt
ook contact met ons op indien u
een sponsorfactuur op uw bedrijfsnaam wilt ontvangen.
Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u terecht bij Jolanda van
Dongen op 06 28193342 of via
[email protected]
Alvast bedankt voor uw donatie en
welkom bij De Club van 100!
Met sportieve groet,
de jeugdcommissie
V.l.n.r.: Sandra Groeneweg, Fons van de Wouw, Ann Anderson (zittend), Robin Deutekom,
Astrid Beenakkers, Berend Engelsman
DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014 | 15
Flora en fauna op hole 4, 5 en 6
Genieten in en van de baan
V
aak zijn we zo geconcentreerd met ons spel bezig dat we weinig oog hebben voor de ons omringende
natuur. Jammer, want er is zoveel te zien en te horen aan flora en fauna op onze baan. In de vorige Heihoef
namen we u mee op de holes 1, 2 en 3. Deze keer zijn wij uw gids voor de holes 4, 5 en 6.
Hole 4
Deze par 5 hole toont een wisselend beeld. Links ter hoogte van
hole 3 een deel van een van de
karakteristieke laantjes die aan de
basis liggen van onze golfbaan.
Langs de laantjes staan de oudste
bomen van de baan, waaronder
eiken en beuken.
Links bij de green staan nog enkele
populieren. De Italiaanse populier
is een gekweekte versie van de
zwarte populier en groeit het beste
op vochthoudende, leemachtige
grond met wat kalk. Door de snelle
groei en enorme hoogte vormen
populieren vaak een natuurlijk
muur om gebouwen uit het zicht te
houden. Zo staan ze om die reden
ook achter de oefengreen. Langs
de waterpartij aan de rechterkant
van de fairway staan diverse
wilgen. Deze bomen zijn voor
insecten een belangrijke leverancier van stuifmeel. Vooral diverse
solitaire bijen zijn afhankelijk van
bloeiende wilgen.
De bomen en struiken bieden een
beschut leef-en broedgebied voor
vele
vogels
die
ook dit
jaar weer
zijn gespot in
samenwerking met
de geoefende vogelspotters. Wij
troffen naast de veel voorkomende
merels, eksters, duiven ook de
kwikstaartjes en de karekiet. Een
vogelsoort die in Nederland in zijn
bestaan wordt bedreigd.
De grote karekiet leeft en nestelt in
het riet langs de waterkant, heeft
een grote voorkeur voor oud riet
en dit is ook een van de redenen
dus om voorzichtig om te gaan met
het wegmaaien van het riet.
Het meest dominant
is op deze hole de
grote waterpartij, die
niet alleen bepalend is
voor de score, maar die
vooral door alle seizoenen heen een prachtige
zichtlijn geeft. De pracht van
de vijver wordt mede bereikt
door de omzoming van het riet. Dit
riet is ook een bepalende factor
voor de aanwezigheid van watervogels en libellen.
Riet voelt zich het beste thuis op
de grens van water en land. Het
kan groeien in zowel zoet als zout
water op een ondergrond van
zowel klei, veen
als zand.
Het is
een
natuurlijke vorm van oeverbescherming. De zwaarste stormen zullen
de dunnen stengels niet breken; het
blad buigt zich van de wind af en
het dicht op elkaar groeiende riet
zal zich altijd weer oprichten. Ook
de aalscholver wordt langs deze
vijver regelmatig waargenomen,
hij zorgt er o.a. voor dat de vispopulatie niet te groot wordt. Een
aalscholver kan langer onder water
blijven om zijn prooi te vangen dan
een eend omdat zijn verenpak veel
minder vet is.
schommelig waterniveau zodanig
dat de bomen de
35 meter hoogte
niet gauw zullen
bereiken. De prachtige
verkleuring van het blad
van de Amerikaanse eik in
herfst zorgt voor een stukje ‘kleur
in de baan”. In samenhang met de
andere eiken en beuken die langs
het pad links van hole 6 staan, zijn
ze een genot om te bekijken in het
najaar.
Hole 6
Achter de green van hole 6 is een
spontane ontwikkeling van paarse
lupine waarneembaar. Deze vaste
plant heeft in mei en juni prachtig
gebloeid en vermeerdert zich redelijk snel. Ook op hole 17 staan ze.
Langs de bosrand horen we vaak
het bikken van de spechten.
Op onze baan is zowel
de grote bonte
specht als de
groene specht
actief en zijn er
recent jongen
waargenomen.
Ook deze hole wordt door midden
gesneden door een resterend deel
van de oude laantjes. Hier staan
de prachtige Amerikaanse eiken
en huizen soms de vleermuizen.
Er hangen speciale, platte,
vleermuizenkasten op de
bomen.
Hole 5
De teeboxen van deze hole zijn
geheel omzoomd met een inmiddels oude beukenhaag die bescherming biedt aan verschillende kleine vogels zoals de
roodborst en de heggenmus.
16 | DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014
De Amerikaanse
eik is een snelle
groeier, maar op
ons golfterrein is
de voedingsbodem o.a. door
Rechts
van
hole
6, een
beetje
verscholen
achter de
bosschages
treffen we een van de
stiltegebieden op de baan. Hier
mag de natuur zijn gang gaan, het
is een vennetje waar weinig onderhoud wordt gepleegd om wateren heemplanten ongestoord te
kunnen laten ontwikkelen en te
beschermen.
Flora, Fauna en Milieucommissie
Baancommissie
De sponsor
SECAPP bv
H
ole 12 wordt gesponsord door SECAPP. Op het visitekaartje van Ryan Heusinkveld, een van de eigenaren, staat dat het worldwide steeltraders zijn. Die nieuwsgierig makende informatie is aanleiding voor
een interview in het bedrijfspand Florijnstraat 1, vlakbij ons golfterrein.
EEN GOLFBAAN
VERZORGEN IS TEAMWORK
E
r zijn leden die denken dat die weldoorvoede man met sigaar in zijn eentje onze baan bestiert maar
dat is een akelige misvatting. Niet alleen hebben we een zeer deskundige head-greenkeeper met zijn
staf maar ook onze baancommissie speelt een onmisbare rol. Die rol is niet altijd goed zichtbaar dus
hoog tijd om het werk van de baancomissie (BC) eens nader te belichten.
De huidige commissie kent de
volgende leden: Ronald Westra;
Frank Caron; Peter de Kort; Annet
Hoyng, Ton van der Borg en de
voorzitter/baancommissaris. Onze
head-greenkeeper Arijan van
Alphen neemt deel aan alle vergaderingen. Annet is binnen de commissie de link naar de Fauna, Flora
en Milieu-commissie en Ton vervult
die rol richting de HRC. Leden van
de commissie worden bij voorkeur
gekozen vanwege hun vaardigheden en niet zo zeer omdat zij
groepen binnen de vereniging vertegenwoordigen. Belangrijker zijn
uitgebreide kennis van golfbanen,
goed spelinzicht of bv technische
kennis op bepaalde gebieden.
Alhoewel het dagelijkse onderhoud
aan de baan ook aan de orde komt
houdt de BC zich voornamelijk
bezig met de iets langere termijn.
Om U een indruk te geven een
korte opsomming van enkele
agendapunten uit onze recente
vergaderingen:
• Baanuitbreidingsplannen
(uitleg baanarchitect, bezoek
aan de Swinkelsche om par 3
baan te bekijken)
• Waterhuishouding op de baan
(grondwaterstand; waterbassin
voor beregening en zo ja
waar/hoe)
• Baanambitie/Beleidsplan
(waar willen wij naar toe?
Toekomst baan)
• Natuurlijke kleur in de baan
(plan FFM)
• Baaninspectie door BC op 15 april
2014 met lange lijst aandachts/
verbeterpunten
• Bunkerproblematiek (water in
bunker, type zand, onderhoud)
• Veiligheidshek bij hole 17
• Winterpad handicarts en
GPS systeem
• Maaihoogten
• Pinposities/vlaggenstokken/
steken holes
18 | DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014
Eenieder die betrokken is bij het
onderhoud en het beheer van de
baan beseft dat communicatie
met de leden uiterst belangrijk is
en wij zullen U dan ook zo goed
mogelijk op de hoogte houden van
de ontwikkelingen. Op onze beurt
zijn wij blij met Uw input en suggesties. Een golfbaan verzorgen is
teamwork!
Familiebedrijf als spin in ‘t web
Zo’n drie jaar geleden namen Ryan
en zijn zwager Baptist de Vos het
bedrijf over van diens vader, Hennie
de Vos. SECAPP is gespecialiseerd
in de handel van partijen staal waar
“iets mee is”: productiefouten, beschadigingen tijdens het transport
enzovoorts, of er is sprake van een
klant, die door omstandigheden –
zoals faillissement – een bestelling
niet afneemt.
Om dergelijke partijen te achterhalen moet je spin in ’t web zijn van
een netwerk van commissarissen,
directeuren, eigenaars van de betreffende fabrieken.
Ryan vertelt: ‘Ons verkoopweb
is breed, metaalplaatindustrie,
brugconstructies, ect., maar ook
de kleine verbruikshandel. De
Europese kwaliteit van onze handelswaar is hoog, waardoor er interesse voor bestaat in bijvoorbeeld
Egypte of Peru. We hebben de
naam open en eerlijk te zijn. Dat is
van essentieel belang omdat je een
klant enthousiast moet maken voor
de kwalitatief goede aspecten van
materiaal met mankementjes.’
Flexibel met verstand
‘SECAPP heeft een tiental medewerkers. Onze missie is klein
blijven en flexibel reageren op de
markt: wat doet Amerika, China,
Oekraïne? Om daarmee wereldwijd
te werken spreken de medewerkers verkoop verschillende talen,
kunnen snel denken en beslissen
zelfstandig aan de onderhandelingstafel. Prioriteiten kunnen per
uur veranderen. Belangrijk is zowel
intuïtie als het hoofd koel houden,
bijvoorbeeld is iemand financieel
betrouwbaar en wat spreken we
in dat verband af. Ook onze inkopers zijn besluitvaardig, omdat ze
zaken doen met mensen die hoog
in de organisatie zitten en vaak
snel beslissen. De hele partij moet
afgenomen worden en er is maar
kort tijd om te bepalen of daar
klanten voor zijn.’
Een golf van beslissingen
Er is weinig overeenkomst tussen
het werk bij SECAPP en lekker
ontspannen een golfballetje slaan.
Of is dat nou lekenpraat? Immers,
je wordt beter op de baan als je
op het juiste moment de juiste
beslissing neemt. Die baseer je op
je verwachtingspatroon. Maar, zo
mijmert de interviewer, volgende
keer kan dezelfde partij heel anders
verlopen! Toch beter nadenken?
Hoe dan ook, als je bij hole 12 bent,
heb je swingend al heel wat goede
beslissingen genomen. Maar je bent
er nog niet, dus scherp blijven!
Heel symbolisch dat SECAPP deze
hole sponsort, zeggen we met een
stalen gezicht.
Red/LD
Paul Jansen
DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014 | 19
Nieuws
“Gastheerschap
op de Oosterhoutse”
D
e werkgroep “Gastheerschap” heeft dit als volgt
gedefinieerd: “Leden en medewerkers tonen zich
een goed gastheer, zodat iedereen zich welkom,
gewaardeerd en gerespecteerd voelt”. Goed gastheerschap
moet als het ware in onze genen zitten en heeft een cruciale
invloed op ons imago als vereniging. Het thema gastheerschap omvat een breed scala aan onderwerpen en maakt
een belangrijk onderdeel uit van onze cultuur.
Het gaat goed met de Oosterhoutse, maar ………….. het kan
altijd beter!!
Wat is er tot op heden geregeld?
De werkgroep heeft een kaart ontwikkeld met hierop
de highlights voor wat betreft het gedrag in en rondom
de baan. Deze kaart kunt u op A5 formaat ophalen bij
de caddiemaster. Tevens worden aan de achterzijde
de pinposities weergegeven. Om de kaart in een goede
staat te houden hebben wij hem ook voor u geplastificeerd. Deze kaart zal tevens aan onze gasten worden
uitgereikt.
Wat wordt zoal beschreven?
De werkwijze voor de start
Voor onze gasten staat hier een uitleg over onze elektronische ballenspiraal en daarnaast voor iedereen de
startprocedure op hole 1. De regel, dat u pas afslaat
op hole 1 als de partij vóór u de green heeft bereikt, is
weer in het leven geroepen om de wachttijden op met
name hole 5 te minimaliseren. Hiernaast beschrijven we
de gedragsregels voor in de baan, die de snelheid en
daarmee de wachttijden ten goede komen.
Wat kunt u hier zelf aan doen?
Werk mee aan de snelheid in de baan
Loop meteen naar uw eigen bal en zet uw tas dicht
bij de bal. Bij het bereiken van de green zet u uw tas
direct op de goede plaats. Neem bij stableford de bal
op als er geen score meer mogelijk is. Sla op tijd een
provisionele bal.
20 | DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014
Wanneer laat u door?
Uitgangspunt is: Aansluiting houden met de voorgaande flight. Indien een flight een hole afstand verliest,
moet de achteropkomende, opgehouden flight worden
doorgelaten (ongeacht het aantal spelers dat zich
daarin bevindt!). Wanneer u uw bal moet zoeken, laat
u uw achterliggende flight meteen door, om onnodig
wachten te voorkomen. Let wel op, dat doorlaten
alleen zinvol is, als voor u, vrije ruimte is. De speler met
de laagste handicap is verantwoordelijk voor het al dan
niet doorlaten.
Let op: doorlaten is een plicht, maar eis je niet op!!
Baankwaliteit
Wij zijn trots op de kwaliteit van onze baan en willen
deze ook graag behouden. Hier hoort bij dat pitchmarks gerepareerd worden en divots teruggelegd
worden.
Indien uw bal in een bunker ligt, harkt u deze, nadat de
bal eruit geslagen is, netjes aan en u legt de hark vervolgens terug buiten de bunker, aan de buitenkant van
de hole en in de speelrichting.
Handicarts en trolleys
De afgelopen jaren zijn de meeste lijnen en obstakels
uit de baan verdwenen. Dit betekent echter dat we
nog steeds de (voor)greens met handicarts en trolleys
dienen te vermijden. Ook de route voor de handicarts
is niet van markeringen voorzien, maar deze spreekt
vrijwel voor zich. In iedere handicart is aangegeven aan
welke kant u sommige greens dient te passeren.
U wordt verzocht zo veel als mogelijk op de fairways
en paden te blijven en de rough te mijden.
De handicarts zijn voorzien van een GPS-systeem, dat
waarschuwt als u in “ongewenst” gebied komt. Als de
handicart stopt, kunt u achteruit rijden en uw weg via
de juiste route vervolgen.
Kleding
Spelers op onze golfbaan en de oefenfaciliteiten gaan
netjes gekleed, daarbij rekening houdend met de huidige, breed aanvaarde golfmode.
Marshal
Aanwijzingen van de Marshal dienen altijd te worden
opgevolgd.
Hij/zij zorgt voor een goede doorstroming en behoud
van uw plezier in de baan!
De marshal kan u wijzen op het niet naleven van de
regels zoals in dit artikel beschreven.
Algemeen
Hiernaast is het van essentieel belang, dat wij het
“gastheerschap” zelf ook uitstralen. Hoe gaan we in
en rondom de baan met elkaar om? En hoe zorgen
we ervoor dat nieuwe leden zichzelf snel thuis voelen
en ingeburgerd raken in onze cultuur? Nog een hoop
zaken te regelen dus!! In de volgende Heihoef besteden
we hier aandacht aan.
Werkgroep Gastheerschap
Baancommissie
TERUGBLIK COMPETITIE 2014/
VOORUITBLIK COMPETITIE 2015
Het seizoen 2014 is inmiddels achter de rug,
alsmede de evaluatiegesprekken met de captains.
Helaas hebben de 1e Senioren Dames en Heren teams
zich niet in de respectievelijke 2e en 1e klasse kunnen
handhaven, maar zij gaan zeker volgend jaar weer voor
promotie !
De kampioenen van 2014 zijn Dames Senioren 3 en
de Dames 2 Dubbel Negen. Van harte gefeliciteerd !
En ook Heren I en Dames I Dinsdag hebben het goed
gedaan. Zij zijn als 2e geëindigd binnen hun poule, een
resultaat om trots op te zijn.
De overige uitslagen zijn te vinden op
www.ngfcompetitie.com
De inschrijving voor 2015 is reeds opengesteld.
Inschrijfformulier, criteria en competitieprotocol 2015
staan op de website OGC onder « competitie 2015 ».
De sluitingsdatum van de inschrijving is 30 september
2014.
Technische Commissie
Frank Caron, Toine Rullens, Sophie Niemans
DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014 | 21
Colofon
Hole sponsors
De Heihoef is een uitgave van
De Oosterhoutse Golfclub
Oplage: 1.000 stuks, verschijnt 4 maal per jaar
Redactie:
Robert Bot (redactie en vormgeving)
Loes Dinsbach (redactie)
Ada van Riel (advertenties)
Willy van Zelst (voorzitter, eindredactie)
[email protected]
06 51124469
06 27102817
Hoevestein 22
4903 SC Oosterhout
Voor uw dagelijkse glas tot exclusieve flessen! Riedel
glaswerk, olijfolie en azijn, Port, assortiment bijzonder
gedistilleerd en relatiegeschenken met puntjes op de i.
Oosterhoutse Golf Club
Dukaatstraat 21
4903 RN Oosterhout
Telefoon: 0162-458759
[email protected]
www.ogcgolf.nl
ABN AMRO Bank te Oosterhout
IBAN: NL56ABNA0416074456
Gekozen tot Beste Wijnspeciaalzaak van
Nederland! (Wine Business International)
Brasserie ’t Uilenbosch: 0162 - 436164
Golfschool Wim van Kaathoven: 06 - 18870496
Bestuur
Peter Dirven, voorzitter
Lucie Jansen, secretaris
René Verstraeten, penningmeester
Paul Jansen, baan en algemene zaken
Nace Leendertse-Vriends, lid sport
Hans Blom, lid spel
Peter van Doorn, marketing
Robert Bot, communicatie
0162 455873
076 5210373
076 5221162
0162 450892
076 5227880
076 5430123
076 5427332
076 5012587
al meer dan 75 jaar
uw adviseur
www.biemansmakelaardij.nl
GEEN SCHAPEN,
DAN MAAR KIPPEN...
Smurfit kappa . 28,6 op 10 cm . Wit .
Aangevuurd door een erg actieve FFM-commissie richt greenkeeping zich nu niet meer alleen op gras, maar is er nu ook
aandacht voor dieren. In de van gerecycled hout (toilet hole
14) gemaakte nieuwe kippenbungalow bij het onderkomen van
onze greenkeepers scharrelen nu 2 krielkippen, achterna gezeten door een krielhaan, 1 afstammeling uit die situatie en verder
voor de eierproductie 5 scharrelkippen. Jan heeft het onderkomen gebouwd en Wibout verzorgt de beesten. Hij gaat
ook overbevolking in het hok tegen, getuige de foto’s op zijn
Facebook-pagina van filets van een haan op een bordje. We
zijn op de goede weg en denken nu na over een Vietnamees
hangbuikzwijn.
Heuvel 4
Oosterhout
(0162) 472 950
Go Green,
Choose Orange
Ransomes Jacobsen is de meest “groene” producent van golfbaanmachines.
Dit zijn de feiten:
• Ransomes Jacobsen is de enige fabrikant die al haar machines produceert in
fabrieken die werken met een Milieu Management systeem gecertificeerd volgens
de ISO14001normering.
• Alleen Jacobsen machines zijn standaard afgevuld met Greenscare. Deze speciaal
voor Jacobsen ontwikkelde hydraulische olie op plantaardige basis is volledig
biologisch afbreekbaar.
• Ransomes Jacobsen is als Premier Partner betrokken bij de Golf Environment
Organization (GEO). Deze non-profit organisatie stelt zich als doel de golfsector
economisch, sociaal en duurzaam te ondersteunen.
Groetjes
Paul Jansen
Benieuwd wat duurzame techniek kan opleveren
op uw golfbaan?
Neem contact op met de Pols Groep!
Inleverdatum kopij volgende Heihoef:
1 oktober 2014 [email protected]
22 | DE HEIHOEF | JAARGANG 27 | NR. 147 | AUGUSTUS 2014
Amerstreek
T 0181 - 45 88 45
[email protected]
www.pols.nl/golf
St. Janstraat 10 in Oosterhout
Tel. 0162 – 452 337
[email protected]
Golf is
gezellig
genieten!
Al 25 jaar
trouwe partner van
de Oosterhoutse
Golfclub!
Boomkwekerij Udenhout / Schoorstraat 23
5071 RA Udenhout / Tel. 013 5117500
[email protected]
www.udenhout-trees.nl
Bran
ded
by O
CC de
hoo
g
Bij OCC dehoog werken wij dagelijks aan sterke
merken. Onze communicatie specialisten analyseren
met een frisse, scherpe blik en creëren creatieve
‘out of the box’ ideeën. Maar altijd met respect voor
uw ambitie en organisatie.
Meer weten?
Wilt u weten wat OCC dehoog voor u kan betekenen?
Neem dan contact op met Cees Drijvers op 0162 - 476 500
of stuur een mailtje naar: [email protected]
creëren
Golf is
gezellig
genieten!
beheren
produceren
www.occ-dehoog.nl
Dat kan bij uitstek in
Brasserie Uilenbosch waar
Peter Elbers en zijn team het
u graag naar uw zin maken
met een drankje en/of
compleet diner.
Het gezellige clubhuis
heeft een groot terras
waar u uitkijkt over de
baan en is heerlijk
beschut voor het
nagenieten van een
mooie golfdag.
Ook is de
Brasserie in het
naseizoen te
reserveren voor
zowel uw zakelijke
als prive bijeenkomsten. Zoals uw
jubilea, verjaardag
of trouwdag.Vraag
naar de uitgebreide
mogelijkheden!
Brasserie Uilenbosch
Dukaatstraat 21
4903 RN Oosterhout
[email protected]
• Huisbloemist van ‘de Oosterhoutse’
• 10% korting op vertoon van
uw ledenpas