lindeblad10-februari-nr-12

het
LINDEblad
10 februari 2014/nummer 12
Westeinde 6
Postbus 53
9430 AB Westerbork
Telefoon: 0593 331998
Agenda februari
11, 12 en 13 febr. CITO-eindtoets gr. 8
22 febr. Oud papier
24 t/m 28 febr. VOORJAARSVAKANTIE
Voorleesontbijt
Tijdens het
voorleesontbijt
heeft de opa van
Sophie in groep
1/2c voorgelezen.
De kinderen
vonden het erg
leuk.
CITO
Vanaf morgen buigen de leerlingen van
groep 8 zich over de CITO-eindtoets. We
wensen hen allemaal veel succes!
Schoolreis
De bestemmingen van de schoolreizen zijn
weer bekend. Hieronder volgt een overzicht:
Groep
Datum
Bestemming
1/2
3
4
5
12
27
27
19
6
27 mei
7
19 t/m 21
mei
19 t/m 23
mei
Nienoord Leek
Giethoorn
Dierenpark Emmen
Openluchtmuseum
Arnhem
Dolfinarium
Harderwijk
Drouwen
8
mei
mei
mei
juni
Bezoek puppy’s kleutergroep
In de kleutergroepen gebeurt de laatste tijd elke week wel iets
bijzonders! De afgelopen week kregen we op maandag,
woensdag en vrijdag wel heel speciaal bezoek.
Agnes en Dora (fam. de Jong uit Elp) kwamen met 11 puppyTatra hondjes op school en deze liepen allemaal rond in het
speellokaal. De puppy’s, schattige witte wollebalen,
socialiseerden en voelden zich meteen helemaal thuis. De
kleuters mochten kijken, aaien, knuffelen, enz.
Gelukkig waren er steeds een paar ouders bereid om te
assisteren, want af en toe lieten de hondjes nog wel eens wat
vallen. Dat mocht natuurlijk de pret niet drukken. Op de website
van de fam. de Jong kunt u meer lezen over dit Poolse
hondenras.
Ameland
Bezoek bibliotheek groepen 1
Woensdagmorgen 29 jan. zijn de kleuters
van groep 1 o.l.v. juf Sytske en
hulpmoeders naar de bibliotheek geweest.
Dit gebeurde in het kader van de Nationale
Voorleesdagen. In de bibliotheek was er een
interactieve voorstelling van Patricia Wentzel
van de Muzentuin in Beilen. Eerst werd het
boek Krrrr, Krrr Krokodil voorgelezen.
Daarna werden de kinderen en de moeders
ingeschakeld om muziek te maken en om
samen te werken/spelen. Het thema was
vriendschap en samenspelen. Aan het eind
van de voorstelling ontstond er zelfs een
echt orkest met muziekinstrumenten.
Samen speelden ze “De krokodil ligt in het
water”. Het was een leuke en leerzame
ochtend!
Website
Binnenkort vindt u
foto’s van het
bibliotheekbezoek, de
voorleesdagen en het
puppybezoek op de
website!
Ingezonden: Ouderraad
De OR is op zoek naar nieuwe
leden. In de bijlage van het
Lindeblad meer informatie
hierover.
Bijlage Samenwerkingsverband
In de bijlage informatie over het
Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs.
Ingezonden: Verkeersbrigadiers
Iedere dag staat er bij het zebrapad aan het Westeinde een
verkeersbrigadier klaar in een oranje jas, met knipperlichten
en stopbord. Deze verkeersbrigadiers zijn de
beschermengelen voor onze schoolgaande kinderen. Geheel
vrijwillig stappen ze, soms met gevaar voor eigen leven, de
weg op om onze kids naar de overkant te loodsen. Respect!
En ook al krijgen de kinderen al vanaf groep 1
verkeersonderwijs, het 'klaaroverbordje' is soms hard nodig
om veiligheid af te dwingen. De verkeersbrigadiers worden
opgeleid door een politieagent en verkrijgen zo hun brevet.
Dinsdagavond 4 febr. jl. moesten de laatste brigadiers van
OBS de Lindelaar nog hun brevet halen en na enige uitleg en
overleg met de politieman P. Oosterhof zijn ze met glans
geslaagd! Het was een zeer informatieve bijeenkomst, maar
er was tussendoor ook plaats voor een lolletje. Denkt u nu
’Hé, dat is ook wel wat voor mij’, neem dan contact op met de
verkeersouder ([email protected]) of iemand van de
verkeersbrigade! Voor het schooljaar 2014-2015 zijn er een
aantal vacatures…………!!!!!
6 Verkeersbrigadiers hebben
het brevet gehaald voor OBS
de Lindelaar!
Vriendelijk verzoek
Vriendelijk verzoek aan de ouders van de kleuters om direct
na het brengen van uw kind afscheid te nemen en niet te lang
in de klas te blijven. Dit i.v.m. de rust in de groep en het
bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen.
Schema oud papier
Datum:
zaterdag 22 februari 2014
vrachtauto:
Harm Zeewuster
7a
Jan Bert Hoekman
4/5b
met kar:
gr
zonder kar:
gr
gr
Tijs Tempelman
6a
Dries Steenhuis
4/5b Andre ten Velde
6b
Marc Jan Wolting
5a
Ronnie Eefting
4/5b Berry Visscher
Lukas Dolfing
8a
Roelof Wolbers
8a
Jan Koerts
Willem Maat
3a
Harm Jan Endema
Datum:
gr
Emiel Manders
7a
2 Weiffenbach
8a
3a
Tjaarda
3a
8b
Alfred Bouwman
7b
zaterdag 29 maart 2014
vrachtauto:
Harm Zeewuster
7a
met kar:
gr
zonder kar:
gr
Henk Oosterhuis
5a
Bart vd Held
5a
Jaap Hingstman
3b
Freddy Brouwer
Wim boers
6b
Rene Gerding
7b
Rene Kooning
4a
gr
gr
Marcel Lok
1/2c Alex Lieffering
7b
6b
Ramon Gall
1/2a
Sandra Schmidt
6b
Bertha Vos
1/2c Bert Naber
Andre Fieten
1/2a Joke Timmerman
David de Leeuw
7b
7a