Fakkel 6 - 21 februari 2014 - St.Willibrordus Parochie Ter Apel

54e jaargang fakkel nr. 6
21 februari 2014
1
ST.WILLIBRORDUSPAROCHIE
Hoofdstraat 75, 9561 JD TER APEL
PASTORES-TEAM
Pastor M. Damsté
Pastor Ria van der Stam
Alg. ondersteuning pastores
0599-412612 [email protected]
06-52862715 [email protected]
0599-412612 [email protected]
PAROCHIEBESTUUR
Vice-voorzitter
T.Kuper
Personeelszaken G.Gerdes
Bouwzaken
G.Manning
Oec./diaconie
S.Scholte Aalbes
0599-584971
0599-581248
0599-581663
0599-587331
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ZIEKEN- en OUDERENCONTACT
Gretha Schomaker
0599-581533
COMMUNIE THUIS
Siny Scholte Aalbes
0599-587331
PAROCHIEHUIS
Beheerder: M.J.Twickler
0599-585182
0599-587280 (06-20444658)
PAROCHIEKANTOOR
Ria Reis-Herbers
Dinsdagmorgen 9.00 – 12.00 uur
0599-581313 [email protected]
FAKKEL
Redactie
[email protected]
Hoofdstraat 75, 9561 JD Ter Apel
FINANCIEEL
Gezinsbijdrage
NL38 RABO 0360100813 t.n.v. R.K.Kerk Ter Apel
OPENSTELLING MARIAKAPEL Dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur
WEBSITES
www.willibrordus-terapel.nl
www.isk-parochies.nl of www.heiligkruisparochie.nl
2
3
WEEKEND VIERINGEN
ZONDAG 23 FEBRUARI 2014
11.15 uur
Eucharistieviering
Voorganger
Pastor Damsté
Lector
A. Zuidinga
Akoliet
Fardau Boelens
Misdienaars
Mette Blanke en Loes Platen
Koor
Jongerenkoor
Collectanten
G. Scholte Aalbes en B. Stahl
Koster
G. Scholte Aalbes
2e collecte
onderhoud gebouwen
ZATERDAG 1 MAART 2014
19.00 uur
Communieviering
Voorganger
Pastor Ria
Lector
H. Fecken
Misdienaars
Jelte Boelens en Wouter Koorman
Koor
Dameskoor
Collectanten
H. Keizer en H. Fecken
Koster
Fam. Tapken
2e collecte
onderhoud gebouwen
ZONDAG 9 MAART 2014
11.15 uur
Eucharistieviering
Voorganger
Pastor Damsté
Lector
F. v/d Eventuin
Akoliet
Fardau Boelens
Misdienaars
Marieke Pathuis en Danique Gangelhof
Koor
Kinderkoor
Collectanten
B. Hemmen en F v/d Eventuin
Koster
B. Hemmen
2e collecte
onderhoud gebouwen
In deze viering zullen de Eerste Communiekantjes zich voorstellen.
4
OVERIGE VIERINGEN
ZATERDAG 22 FEBRUARI 2014
15.00
Eucharistieviering
Voorganger
Pastoor Wellen
Koster
G. Scholte Aalbes
Koor
Christel en Alina
DONDERDAG 27 FEBRUARI 2014
9.00 uur
Eucharistieviering in de Kapel
Voorganger
Pastor Damsté
Koster
H. Keizer
WOENSDAG 5 MAART 2014 - Aswoensdag
9.00 uur
Gebedsviering
Voorganger
Pastor Ria
Koster
19.00 uur
ISK Eucharistieviering in ZANDBERG
Voorganger
Pastor Damsté
Koor
Antoniuskoor
DONDERDAG 6 MAART 2014
9.00 uur
Eucharistieviering in de Kapel
Voorganger
Pastor Damsté
Koster
G. Scholte Aalbes
14.45 uur
Gebedsviering in Kloosterheerd
Voorganger
Pastor Damsté
Koster
H. Keizer
Gebedsintenties
Hendrik Willem Bergman, Frederik Christiaan Hemmen
VRIJDAG 7 MAART 2014
19.00 uur
Wereldgebedsdag in Kloosterkerk
Voorganger
Werkgroep
5
GEBEDS INTENTIES
WEEKEND 22 en 23 FEBRUARI 2014
6 weken dienst: Wawrzyniec Jaroch
overige intenties
Bé en Tiny Heine-Kramer en overl. familie, Berend en Annie Wolters-Hofstra
en zoon Tonnie, Willem en Anna Brons-Deuling, Theodor en Maria
Margaretha Webers-Gerdes, Jozef Platen en overl. familie, Hendrik en Nellie
Mulder-Bontjer, overl familie Blanke en Bokel, Overl. familie Hempen-Heijne,
Bé en Tiny Heine-Kramer en overl. familie, Berend en Annie Wolters-Hofstra
en zoon Tonnie, Willem en Anna Brons-Deuling, Theodor en Maria
Margaretha Webers-Gerdes, Jozef Platen en overl. familie, Hendrik en Nellie
Mulder-Bontjer, overl. familie Blanke en Bokel, overl. Familie HempenHeijne.
WEEKEND 1 en 2 MAART 2014
6 weken dienst: Wawrzyniec Jaroch
overige intenties
Casper en Cornelia Euphemia Ninteman-Westra, Jan en Lene Plagge-Griep en
dochter Ria, Ouders Vroom-de Boer, Annie Stanneveld-Fridrichs, Jan Scholte,
Mans en Tecla Westen-Miedema, Herman en Truus Schulte, Overl. Ouders
Schoo-Weinans, Overl. Ouders Weggemans-Schoemaker, Gré Hollen-Albers
en zoon Rieks, Graduis Berends, Overl. Ouders Deddens-Heller, Johannes
Weinans, Hendrik en Nellie Mulder-Bontjer, Jozef Becker en Sinie BeckerMulder, Gerard Tieben en overl. fam. Tieben- Harms, Klaas Kamping
Albert Hofkamp, Henk Gunnewijk, Margriet Eikens- Hofstra en
ouders Eikens-Schutte
OVERLEDEN
Op 30 januari is overleden
Wawrzyniec Jaroch
in de leeftijd van 93 jaar.
Hij is tijdens de bevrijding vanuit Polen in Nederland
gekomen.
Hij woonde aan de Nederveen Cappelstraat .
Vrijdag 7 februari hebben we hem - na een plechtige
uitvaartdienst - begraven naast zijn vrouw op ons parochiekerkhof.
7
BERICHTEN UIT ONZE PAROCHIE
JARIGEN MAART
H. Hoezen
F.F.E. Arends-Nieuwold
M.G. Wösten-Zaan
J. Westerman
P.J. Mauer-van Assen
G.B. Gengler
H.F. Over-Exel
J.H. Schepers
M.A.A. Tapken-Stanneveld
J.B. Vos
J.W. Westen
M.T. Arends-Hake
A.M.G. Vroom-Eikens
H. Weinans-Heller
A.H. Tieben-Schnieders
H.M. Caspers-Bontjer
M. Tieben-Sanders
C.M. Wolbers-Hoffmann
5 maart
5 maart
6 maart
7 maart
12 maart
15 maart
16 maart
16 maart
17 maart
23 maart
23 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
30 maart
31 maart
81 jaar
85 jaar
82 jaar
90 jaar
84 jaar
89 jaar
84 jaar
92 jaar
85 jaar
87 jaar
87 jaar
82 jaar
80 jaar
81 jaar
86 jaar
89 jaar
94 jaar
88 jaar
ACTIVITEITEN KALENDER
Datum
22-03
2014
27-04l
t/m
2-05
10-06
t/m
18-06
7-11
Omschrijving
Inlichtingen en opgave bij:
Wim Deuling, Marktkade 54, 9581
AS Musselkanaal, Telefoon 0599 –
417838
[email protected]
Info: 0599-412612
[email protected]
Voor info: Mieny van der Aa
0591-349144
Vormselviering Ter Apel
Waar/tijd
Stille Omgang
Amsterdam.
Info
Fakkel 4
ZOEK GOD!
Fakkel 3
Lourdesreis
Fakkel 23
Busreis Lourdes
Parochie Barger
Compascuum
Parochiekerk 19.00 uur
8
BEIDE PAROCHIES
COLUMN BISSCHOP DE KORTE
Voorbij steriel pessimisme
Niet weinigen in ons bisdom maken zich oprecht
zorgen over de toekomst van Kerk en geloof.
Wij weten immers van kerkelijke krimp en een
moeizame geloofsoverdracht. Maar tobben en
zorgen mogen nooit de overhand krijgen.
Eind vorig jaar publiceerde paus Franciscus een mooi
document onder de titel:
” De vreugde van het evangelie”.
Terecht is deze tekst betiteld als een soort programmaverklaring van ons paus. Hij
vraagt ons hoopvolle mensen te zijn. Wij mogen nooit vervallen tot een steriel
pessimisme. Een recente studiedag heeft mij opnieuw overtuigd dat deze
pauselijke visie ook voor het Nederlandse kerkelijke leven geldt.
Eind januari mocht ik de vesper verzorgen als afsluiting van een druk bezochte
studiedag in Utrecht over het laatste boek van dr. Jan Hendriks met als titel
“Goede wijn”. Deze praktisch theoloog is eerder vooral bekend geworden door
zijn spreken over de Kerk als een herberg. In de Kerk kunnen mensen tijdens hun
levensreis tot rust komen en nieuwe kracht en inspiratie opdoen.
In zijn jongste boek wil Hendriks de kerkelijke problemen niet ontkennen maar
roept hij op ons er niet op blind te staren. Gods Geest is immers ook vandaag
werkzaam. Denk daarom niet in termen van zorgen maar aspiraties.
Problemen kunnen ons verstikken en demotiveren; aspiraties geven ons kracht en
energie. Het is belangrijk om met heldere ogen te kijken en al het goede op het
christelijk erf te benoemen. Bij Hendriks gaat het om een gegrond vertrouwen.
God zelf staat immers garant voor zijn Kerk. Vertrouwen vraagt om toewijding.
Ons geloof is immers niet onverplichtend maar vraagt om concrete inzet. Gods
Geest wil ons verplichten aan God en aan elkaar.
Ook vandaag leven in Nederland talloze mensen vanuit het evangelie van Jezus.
Gods verbond in Christus vormt een baldakijn boven hun leven. Dat verbond
vormt hopelijk ook voor ons een stevig fundament voor ons geloofsvertrouwen en
onze inzet voor onze geloofsgemeenschap.
Mgr. Dr. Gerard de Korte
9
BEIDE PAROCHIES
ONTMOETINGSDAG PARTNERVERLIES
Het verlies van je partner is heel ingrijpend. Je leven staat
opeens op zijn kop en misschien vraag je je af hoe je
verder kunt na dit verlies, en het leven weer de moeite
waard kunt vinden. In ieder geval is de verwerking van
verlies, het hervinden van het leven zonder je partner,
voor iedereen verschillend. Vele factoren spelen daarbij
een rol. Vele mensen in je directe omgeving of
daarbuiten proberen je daarbij tot steun te zijn.
Op donderdag 13 maart 2014 wordt door de diocesane werkgroep
Partnerverlies een ontmoetingsdag georganiseerd.
Deze dag wordt gehouden in:
kerkcentrum 'de Ontmoeting', Europalaan 42, 8303 GK te Emmeloord.
Telefoon 0527-612806.
Aanvang 10.00 uur tot ongeveer 15.30 uur.
Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.
Daarvoor ontvangt u koffie/thee en een lunch. Uw bijdrage kunt u op de dag zelf
bij binnenkomst voldoen.
Wij willen u verzoeken zich vóór 2 maart 2014 op te geven. U kunt zich telefonisch
aanmelden 050-4065888 of via
e-mail: [email protected]
Na opgave ontvangt u rond 3 maart 2014 een programma, een routebeschrijving
en verdere informatie over de ontmoetingsdag.
Wij hopen op een goede en helende ontmoetingsdag met u!
Namens de werkgroep Partnerverlies
Voorzitter Pastor Bernard Buit
10
BEIDE PAROCHIES
UPDATE “THE PASSION”
Passie voor The Passion??? - Bisdom loopt warm voor The Passion.
Het bisdom wil graag de jongeren 16+ naar
Groningen halen om samen The Passion te
beleven.
Vooraf aan The Passion wordt speciaal voor
de jongeren in de St Franciscuskerk een
Witte donderdagviering georganiseerd. Na de viering en een broodje trekt men
gezamenlijk op naar The Passion en na afloop wordt er een AfterPassion
georganiseerd.
Om zoveel mogelijk jongeren mee te laten doen probeert men vanuit
verschillende plaatsen bussen naar Groningen te laten rijden. De kosten voor een
retourtje bedragen € 10,00, inclusief jongerenviering, hapje en een drankje en
gezamenlijk naar The Passion en de AfterPassion.
Nadere informatie wordt in de komende Fakkels vermeld.
En de thuisblijvers dan?
Natuurlijk zullen er ook parochianen die niet tot de doelgroep 16+ behoren op
eigen gelegenheid naar The Passion gaan.
Maar, wat doen we met de thuisblijvers?
Die halen we naar de kerk hier bij ons in Ter Apel!
In onze kerk wordt op deze dag de Witte donderdagviering gehouden en we
hebben het plan opgevat om na afloop van deze viering, gezamenlijk onder het
genot van een kop koffie of thee, in de grote zaal van het Parochiehuis op een
groot scherm The Passion te beleven.
Dit mag u niet missen.
Let op de aankondigingen in de volgende Fakkels, we houden u op de hoogte.
De Activiteitencommissie.
11
BEIDE PAROCHIES
Donderdag 17 april:
The Passion is een muzikaal-bijbels evenement dat
dit jaar in Groningen wordt gehouden!
Een unieke kans om mee te maken waarbij Bekende Nederlanders
de rollen van het Paasverhaal spelen. Een super bijzondere ervaring dus!
We gaan daar met de bus heen.
Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie.
Geef je nu alvast op om verzekerd te zijn van een plekje in de bus.
Vol=vol!
Opgeven kan via
door je naam, leeftijd, parochie, adres en de activiteit te vermelden.
Graag tot dan!
12
BEIDE PAROCHIES
VREDE EN ALLE GOEDS
PREDIKANT OF THERAPEUT?
“Omdat ik echt hulp nodig had, is de dominee een keer
geweest. Een fijne man, die echt z’n best deed zich te
verplaatsen in mijn problemen. Hij zou nog eens terug
komen maar dat gebeurde niet. Toen ik hem een poos later
belde waar hij bleef, was zijn antwoord: Hans, ik denk dat ik
toch niet de aangewezen persoon ben om je te kunnen
helpen. Als je even wacht, geef ik je het nummer van een
psycholoog. Ik was heel erg teleurgesteld, want ik hoopte zo dat eindelijk iemand
me zou begrijpen. Nu denk ik: had maar direct een therapeut gezocht. Maar ja, ik
wilde ook kunnen praten over mijn geloof.”
Wat Hans (45) zich af vraagt, komt vaker voor. Beter in therapie, of toch maar
liever in gesprek gaan met de eigen pastor of dominee? Want een combinatie
komt zelden voor, en dat is begrijpelijk. Tot niet zo lang geleden bestond bij veel
psychische hulpverleners, een flinke reserve ten opzichte van het geloof. Hun idee
was dat bij menselijke problemen en vragen, de psychologie de juiste antwoorden
kende. Predikanten en pastorale hulpverleners moesten zich daarom vooral niet
bemoeien met het oplossen van psychische problematiek. Immers, bij nogal wat
cliënten in de geestelijke gezondheidszorg waren de negatieve effecten van hun
(vroegere) geloofsbeleving duidelijk herkenbaar. En daarmee onderdeel van het
vraagstuk. Althans, zo zagen veel hulpverleners dat.
Afhoudend
Omgekeerd bestond er bij veel pastores, predikanten en theologen argwaan
tegenover “gogen” en therapeuten. Bij hen leefde vooral de zorg dat door een
psychologische benadering van menselijke problemen het geloof nog verder
buiten beeld raakte. Want als een psychologische begeleiding er toe leidde dat
iemand zich gelukkiger voelde; waar had die mens dan nog zijn geloof voor nodig?
Bovendien waren nogal wat hulpverleners geneigd om de oorzaken van
problemen ook te zoeken in de geloofsbeleving van hun cliënten. Soms klopte dat
ook wel, wisten theologen, maar lang niet altijd. En dat maakte hen vaak
afhoudend tegenover de wereld van de psychologie.
Zo meenden zowel psychologen als theologen lange tijd dat vooral zijzelf de beste
antwoorden in huis hadden voor mensen die vast liepen in hun leven.
13
BEIDE PAROCHIES
VREDE EN ALLE GOEDS
Gelukkig ligt die tijd grotendeels achter ons. Duidelijk is inmiddels dat psychologie
en pastoraat elkaar juist nodig hebben, en op een goede manier kunnen
aanvullen. Zeker als het gaat om herstel en genezing van psychische problemen
en verwondingen.
Terug naar Hans. Als gevolg van zijn aangeboren ADHD was alles anders gelopen
in zijn leven. Daardoor ontwikkelde hij niet alleen een laag zelfbeeld, maar ook
angsten die daaruit voort komen. Dat zelfbeeld leidde er toe dat hij beperkingen
kreeg, vergeleken met iemand met een realistisch zelfbeeld. Op het gebied van
werken, relaties, hobby’s, enzovoort. Kortom, zijn levensgeluk stond lange tijd
onder grote druk.
Dankzij therapeutische begeleiding, lukte het gaandeweg om Hans te laten zien
dat zijn gegroeide zelfbeeld niet klopte met de werkelijkheid. Dat zijn ADHD nu
eenmaal gewoon bij hem hoort, inclusief sommige beperkingen. Maar ook
inclusief de voordelen die ermee samenhangen. Zo´n proces vraagt tijd en
energie, maar het lukte hem.
Afstandelijke vader
Toch was het daarmee niet klaar voor Hans, want hij wil weten waarom God hem
zolang aan zijn lot heeft over gelaten. Waarom heeft de in zijn beleving
almachtige God hem niet eerder geholpen? Nu die God dat in zijn ogen verzuimd
heeft, ziet Hans hem als een erg afstandelijke vader. Daardoor beleeft hij zijn
relatie met God toch als verstoord.
Het blijkt helend om samen met Hans te gaan lezen in het Nieuwe Testament. En
stil te staan bij andere beelden van God, die uit verschillende verhalen naar voren
komen. Langzaam weet Hans zich zo weer te openen voor een ruimer en rijker
beeld van God. In ons laatste gesprek vraag ik hem hoe hij nu aan kijkt tegen zijn
relatie met God. En ook tegen Gods relatie met hem. Een diepe zucht verraadt
dan Hans diep na moet denken. “Tja, weet je, tenminste heeft God me op het idee
gebracht om mijn predikant te bellen, en die bracht me op jouw spoor. Zo bezien
heeft God me toch in mijn nekvel gegrepen.”
14
BEIDE PAROCHIES
SINT MAARTENCONFERENTIE
"Diaconie met Passie"
Ruim honderd kaderleden in het katholiek diaconaat kwamen
zaterdag 8 februari j.l. naar De Arke in Drachten voor de vierde
Sint Maartenconferentie. De tweejaarlijkse bijeen-komst heeft
als doel dat vrijwilligers in het diaconaat elkaar ontmoeten en
dat ze geïnspireerd raken voor hun werk. Diaconaat heeft alles
te maken met ‘geraakt zijn’ en ‘ergens voor in beweging willen komen’; luidde het
thema van de dag Diaconie met Passie geboren.
Hoogleraar Erik Borgman was kritisch over dat thema. Laat vrijwilligers gewoon
hun werk doen en laat anderen hen helpen zichtbaar te maken wat we veel te
vaak verborgen houden: de ziel in het werk. Het diaconaal vrijwilligerswerk
onderscheidt zich omdat het met hart en ziel gebeurt. Daar hoeft geen passie als
extra taak bij. Het wórdt al met hart en ziel gedaan, maar we moeten dat veel
beter laten zien. Zo kunnen we ook weer zielen winnen, in de goede betekenis
van het woord”, aldus Borgman.
De kern van zijn betoog was: niemand redt het zonder de ander. Hij haalde de
heilige Catharina van Siena aan. Zij stelde dat onze wederzijdse afhankelijkheid
geen probleem is. Het is juist goed dat we op elkaar zijn aangewezen. ,,Ieder mens
is nodig om tot een goede samenleving te komen. Ieder mens wil ertoe doen, en
heeft daarbij een ander nodig om mens te kunnen zijn. Dat betekent dat niemand
gemist kan worden.’’ Het relativeert ook - de tegenwoordig veel gepredikte zelfredzaamheid. ,,Niemand is zelfredzaam.”
Jan Eerbeek, oud-justitiepredikant en oprichter van Exodus Nederland, gebruikte
het beeld van een beschermengel. Iedereen heeft zo’n engel nodig; de mensen in
nood én diaconale vrijwilligers net zo goed. Aan de hand van het levensverhaal
van een ex-gedetineerde maakte Eerbeek duidelijk wat de kerk in huis heeft voor
mensen die vastlopen in de samenleving; in regelingen en zelfs bij de hulpverlening. De engel staat symbool voor de oriëntatie op de hoop en helpt je
concreet en met passie diaconaal te zijn. Ga aan de slag, in het voetspoor van
Jezus. Maak heel wat gebroken is, sta op blote voeten midden in de samenleving.
En ga net als Hem de ontmoeting aan met hen die het niet redden zonder hoop.’’
,,Zo kan er altijd een appel gedaan worden op het hart van de kerkgemeenschap
om dichter bij mensen te zijn en om te doen waar het om begonnen is: Gods
liefde brengen bij mensen, tot in alle hoeken van hun bestaan.’’
15
BEIDE PAROCHIES
PAUS NOEMT INTERNET 'EEN GESCHENK VAN GOD
Paus Franciscus noemt het internet een 'geschenk van God'.
Hij gelooft dat het internet mensen verbindt.
Dat schrijft de paus op de website van het Vaticaan. Hij zal de tekst 1 juni pas
uitspreken, op de dag van de communicatie.
"Goede communicatie kan ons dichterbij elkaar brengen, zorgt ervoor dat we
elkaar beter leren kennen en laat ons uiteindelijk uitgroeien tot een eenheid",
aldus paus Franciscus.
"Het internet in het bijzonder biedt kansen voor ontmoetingen en solidariteit. Het
is echt een geschenk van God." De paus waarschuwt wel dat het niet voldoende is
om alleen een voorbijganger op "de digitale snelweg" te zijn. Connecties moeten
volgens hem uitmonden in ontmoetingen.
Ook wijst hij op de gevaren van het internet. Zo zou communicatie soms te snel
gaan en is er geen tijd voor reflectie en beoordeling. Bovendien zou men op
internet sneller zijn ogen sluiten voor meningen van anderen.
"We moeten een bepaalde mate van kalmte herstellen. We moeten stil kunnen
zijn en luisteren." Maar de paus ziet ook juist kansen om via internet de kennis uit
te breiden en stelt dat mensen zonder toegang tot sociale media achterop dreigen
te raken.
"De digitale wereld kan een menselijke omgeving zijn; een netwerk van mensen,
niet van draden", besluit Franciscus.
16
BEIDE PAROCHIES
DOORLEVEN NA ZELFDODING….
EEN TABOE?
U hebt het vast in de krant gelezen:
in de noordelijkste provincies, met name in Groningen, is
het aantal zelfdodingen per jaar het hoogst!
Velen maakten het mee, heel dichtbij,
of iets verder weg in de vriendenkring, de straat, de
werkomgeving.
Duidelijk is dat de wijze waarop iemand het leven liet,
heel bepalend is voor de nabestaanden – voor de
verwerking van en het omgaan met het grote verlies dat
er is geleden.
Jammer genoeg blijft zelfdoding of in de volksmond
‘zelfmoord’ genoemd, soms nog een groot taboe – alsof er sprake zou zijn van
schuld.
In de provincie Groningen en in de provincie Drenthe zal een avond gehouden
worden waar ieder zich uitgenodigd mag weten, die het meemaakte, die er mee
te maken kreeg of die er meer van wil weten.
De avond wordt ingeleid en begeleid door Nellie Hamersma-Sluis,
pastoraal werkster te Noord-Groningen.
Zij was jarenlang betrokken bij de “Werkgroep Nabestaanden na Zelfdoding” in
Friesland en maakte het in de pastorale praktijk vele, vele malen mee.
De avonden zijn :
voor de provincie Groningen in Bedum op 20 maart 2014 - Aanvang 20.00 uur
Pastorie RK-kerk (zij-ingang), Grotestraat 49, Bedum
Aanmelden kan tot 18 maart.
voor de provincie Drenthe in Emmerschans op 10 april 2014 – Aanvang 20.00 uur
Schanswal 4, Emmerschans
Aanmelden kan tot 3 april.
Vicariaat Groningen-Drenthe - t.a.v. mw. G.J. Darneviel-Wildeboer
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen
Tel.nr.: 050-4065864 (maandag, dinsdag of donderdag tussen 8.30 uur en 17.00) u
E-mail: [email protected]
17
BEIDE PAROCHIES
LEZING PASTOOR KOOS TOLBOOM
Op woensdag 12 maart zal Pastoor Koos Tolboom een
lezing geven
met als thema: 'de veertigdagentijd'.
De lezing begint om 19:00 uur en wordt gehouden in het
parochiehuis in Ter Apel.
U ben allen van harte uitgenodigd om deze inspirerende
lezing bij te wonen.
LEZING OVER PAUS FRANCISCUS VOOR JONGEREN
Zondag 23 februari a.s. organiseert de
Groninger studentenparochie
St. Augustinus i.s.m. het
Jongerenplatform een lezing over paus
Franciscus.
Al sinds zijn benoeming tot bisschop
van Rome maakt Franciscus een goede
indruk, zowel binnen als buiten de
Kerk. Wie is deze man en waarom is hij
zo geliefd? In de lezing van 23 februari vertelt Diederik Duzijn, priesterstudent in
het bisdom, ons over het geheim van deze inspirerende man.
We beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige maaltijd, waarna de lezing
begint. Toegang is gratis en als je mee wilt eten kun je je opgeven via:
[email protected]
(en meld het ook even als je geen vlees eet).
De lezing vindt plaats in het Bisdomhuis, Ubbo Emmiussingel 79, Groningen
Krista Russchen
dienstverlener jongerenwerk
van het bisdom Groningen-Leeuwarden
18
BEIDE PAROCHIES
Vieringen Kanaalstreek
deze periode
Zaterdag
22-feb-14 Stadskanaal
19:00 R.K. Kerk
Zaterdag
22-feb-14 Zandberg
19:00 R.K. Kerk
Comm.viering v/d Stam
Zondag
23-feb-14 Musselkanaal
9:15 R.K. Kerk
Comm.viering v/d Stam
Zondag
23-feb-14 Kopstukken
11:15 R.K. Kerk
Comm.viering v/d Stam
Zondag
23-feb-14 Ter Apel
11:15 R.K. Kerk
Euch.viering
Damsté
Dinsdag
25-feb-14 Musselkanaal 19:00 R.K. Kerk
Euch.viering
Damsté
Woensdag 26-feb-14 Zandberg
J. de Wolff
Euch.viering
Damsté
Donderdag 27-feb-14 Ter Apel
9:00 Kapel
Euch.viering
Damsté
Vrijdag
28-feb-14 Stadskanaal
9:00 Kapel
Euch.viering
Damsté
Vrijdag
28-feb-14 Musselkanaal 19:00 Heggerank
Zaterdag
19:00 R.K. Kerk
Euch.viering
1-mrt-14 Musselkanaal 19:00 R.K. Kerk
Comm.viering Hemmen
Euch.viering
Damsté
Zaterdag
1-mrt-14 Ter Apel
19:00 R.K. Kerk
Comm.viering v/d Stam
Zondag
2-mrt-14 Stadskanaal
9:15 R.K. Kerk
Comm.viering v/d Stam
Zondag
2-mrt-14 Zandberg
9:15 R.K. Kerk
Euch.viering
Damsté
Zondag
2-mrt-14 Kopstukken
11:15 R.K. Kerk
Euch.viering
Damsté
Zondag
2-mrt-14 Stadskanaal
15:30 Maarsheerd Oecum.viering v/d Stam
Dinsdag
4-mrt-14 Musselkanaal 19:00 R.K. Kerk
Euch.viering
Woensdag
5-mrt-14 Stadskanaal
9:00 R.K. Kerk
gebedsviering Damsté
Woensdag
5-mrt-14 Ter Apel
9:00 R.K. Kerk
gebedsviering v/d Stam
Woensdag
5-mrt-14 Kopstukken
11:00 R.K. Kerk
gebedsviering Damsté
Woensdag
5-mrt-14 Musselkanaal 11:15 R.K. Kerk
gebedsviering v/d Stam
Woensdag
5-mrt-14 Zandberg
Euch.viering
Damsté
Donderdag
6-mrt-14 Ter Apel
Euch.viering
Damsté
Donderdag
6-mrt-14 Ter Apel
Euch.viering
Damsté
Vrijdag
7-mrt-14 Stadskanaal
Euch.viering
Damsté
Vrijdag
7-mrt-14 Musselkanaal 19:00 Heggerank
Comm.viering Schepers
Zaterdag
8-mrt-14 Stadskanaal
19:00 R.K. Kerk
Euch.viering
Damsté
Zaterdag
8-mrt-14 Zandberg
19:00 R.K. Kerk
Euch.viering
J. de Wolff
Zondag
9-mrt-14 Musselkanaal
Zondag
Zondag
19:00 R.K. Kerk
9:00 Kapel
14:45 Kloosterh.
9:00 Kapel
Damsté
9:15 R.K. Kerk
Comm.viering v/d Stam
9-mrt-14 Kopstukken
11:15 R.K. Kerk
Comm.viering v/d Stam
9-mrt-14 Ter Apel
11:15 R.K. Kerk
Euch.viering
Damsté