Nummer 8 - Gemeente Heerhugowaard

Stadsnieuws
Uitgave van de gemeente Heerhugowaard
Nieuwe fietsbrug op 2 mei open
De nieuwe fietsbrug over de N242 in het verlengde van de Stationsweg
en Westdijk gaat op 2 mei open. De brug is al klaar maar de gemeente wil
eerst het stukje weg tussen de brug en de Industriestraat opknappen
2
22 april 2014 • 12e jaargang • Nummer 8
Eerste bewoners Broekhorn
Annet en Matthijs komen te wonen in de eerste huizen die in Broekhorn
in maart 2015 worden opgeleverd. Tijdens de officiële start van de bouw
hebben ze al kennis kunnen maken met hun toekomstige buren.
2
Gemeente vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor Jeugdzorg
“Nog meer kijken naar het gezin als geheel”
De Jeugdzorg valt vanaf 2015
onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente. U als inwoner
mag daar eigenlijk niets van
merken. Of toch wel: Als het
goed is, gaat u er vanaf 2015 op
vooruit als het gaat om jeugdzorg.
Nu nog beslist de ene keer de
rijksoverheid, de andere keer de provincie en weer een andere keer de
gemeente over hulp en ondersteuning voor jeugdige inwoners. Straks
is de gemeente verantwoordelijk
voor alle zorg en dan moet het een
stuk eenvoudiger kunnen. In elk
geval zonder de bureaucratie waar
gezinnen nu nog wel eens tegenaan lopen. Het is inderdaad wel
een beetje een wirwar van regels
en instellingen. Heb je geestelijke
gezondheidszorg nodig voor je kind,
dan gaat dat (nu nog) via de zorgverzekeringswet. Is er sprake van een
lichamelijke en/of verstandelijke
beperking, dan wordt de ondersteuning geregeld via de AWBZ. En heb
je hulp nodig vanwege opvoed- en
opgroeiproblemen, dan moet je weer
bij een instelling zijn die door de
provincie wordt gefinancierd. Is er
een gezinsvoogd of heeft je kind de
wet overtreden, dan heb je ook nog
te maken met justitie. Bureaucratie
waarin je gemakkelijk verdwaalt
als ouder die zich zorgen maakt en
vooral het beste wil voor zijn kind.
Gezin en kind centraal
De gemeentes in de regio Alkmaar
zijn het erover eens: Inwoners
moeten straks vooral merken dat ze
sneller en beter geholpen worden.
“Het feit dat wij straks verantwoordelijk zijn voor alle jeugdzorg, maakt
het alleen maar gemakkelijker om
het gezin en het kind centraal te
stellen. En dat is wat we willen,”
vertelt regionaal projectleider Hans
Agenda
26 april
n Meeste ouders willen problemen zelf oplossen (de jongeren op de foto zijn geen cliënten van jeugdzorg)
de Vries: “Tegelijkertijd moeten
we behoorlijk bezuinigen. Om de
zorg die er nu is op peil te houden,
moeten we dus anders gaan werken.
Om te beginnen gaan we meer
kijken naar wat mensen zelf kunnen.
De meeste ouders willen problemen
ook het liefst zelf oplossen. Maar
waar professionele zorg nodig is,
moet die er wel zijn. Daarbij moeten
we meer verbanden leggen en loskomen van de bureaucratie. Zo kunnen
we mensen beter van dienst zijn.”
Ervaringen
De afgelopen tijd hebben wij uitgebreid gesproken met cliënten,
professionals en belangenbehartigers in de jeugdzorg en dat doen
we nog steeds. Hun ervaringen
nemen wij mee in het gezamenlijke
beleid. Zij zijn erg tevreden over deze
aanpak, want ze voelen zich gehoord,
begrepen én serieus genomen. En
wij leren er veel van. Bijvoorbeeld
dat we met deze nieuwe wetgeving
daadwerkelijk de kans krijgen om
de zorg dichter bij de mensen te
brengen.
Dat je voor verschillende vormen
van zorg altijd te maken had met
verschillende overheden, was
eigenlijk heel klantonvriendelijk.
Stel dat je vanwege zorgen om het
gedrag van je kind terechtkomt bij de
jeugdpsychiatrie, maar uiteindelijk
blijkt er sprake te zijn van een lichte
verstandelijke beperking. Dan kwam
je daar in de praktijk niet zomaar
achter. Jeugdpsychiatrie viel namelijk onder de zorgverzekeringswet en
ondersteuning aan kinderen met een
beperking viel onder de AWBZ. Daar
was een aparte indicatiestelling voor
nodig dus dan moest je weer een
heel nieuw traject in… Die belemmeringen halen we nu allemaal weg.”
Gezin als geheel
“Uitgangspunt wordt dat we kijken
naar wat het gezin als geheel nodig
heeft. In onze regio wordt al gewerkt
met de methodiek ‘Eén gezin,
één plan, één regisseur’, waarbij
alle hulpverleners rond een gezin
samenwerken, inclusief betrokken familieleden en vrienden. Daar
gaan we nu op voortborduren.
Ook de Centra voor Jeugd en Gezin
(CJG’s) die de afgelopen jaren in elke
gemeente zijn opgezet, bieden een
mooie basis om op voort te bouwen.
overwinnen of omdat zij de verbindende factor in een familie, buurt
of vereniging zijn. Wat voor hen
bijna vanzelfsprekend is geworden, wordt door een ander vaak
bewonderd. En dat past prima in het
programma ‘Dat is heel normaal in
onze gemeente’, dat de komende
maanden pluimen gaat uitdelen aan
deze mensen.
Ellen Alles is zo iemand. Al anderhalf jaar wandelt Ellen Alles iedere
vrijdag als vrijwilliger met mensen
met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. “Vrijdags wandel
ik twee keer een uur met de cliënten van Esdegé-Reigersdaal in
Heerhugowaard. Maar ik doe dit
niet alleen hoor”, vertelt Ellen. “Er
is een grote groep vrijwilligers die
regelmatig wandelt.”
“Je ziet het plezier dat de mensen
van het wandelen krijgen. Gewoon
lekker buiten zijn, dat doet ze goed.
Ze zijn blij met kleine dingen.”
En daarom kreeg Ellen een appeltaart.
Kent u zelf ook iemand die een
pluim verdiend? Iemand die
anderen belangeloos een helpende
hand toesteekt, op eigen kracht
27 april
Koopzondag Middenwaard en
Intratuin
4 mei
Dodenherdenking op de Dreef en
bij het Ravensbrückmonument
Oosttangent om 20.00 uur.
5 mei
Bevrijdingspop Raadhuisplein
van 16.00 – 22.00 uur. Gratis
toegang.
Wijkteam Zorg
en Welzijn
Dichtbij de mensen aanwezig zijn,
weten wat er leeft, de kracht van
wijken versterken en zorgen dat
iedereen die behoefte heeft aan vrijwillige of professionele hulp, welzijn
of zorg op weg wordt geholpen. Dat
is het idee van het oprichten van een
eerste wijkteam Welzijn en Zorg in
Heerhugowaard voor bewoners van
de Heemradenwijk, Schilderswijk en
De Draai. Op dinsdag 13 mei is er van
18.30 tot 21.30 uur een inloopavond
voor bewoners uit de drie wijken.
Daar kunnen bewoners hun wensen
en meningen laten horen. Die kan
het wijkteam dan meenemen bij
het uitwerken van de plannen. Wie
belangstelling heeft voor deze avond
moet zich wel aanmelden. Dat kan
bij Nicola Offergelt van Zorgbelang
Noord-Holland, tel. 023-5300000 of
via de mail [email protected]
Dat verdient een pluim
Er zijn in onze gemeente enorm
veel mensen die waardering verdienen voor de manier waarop
zij in het leven staan. Omdat zij
anderen belangeloos een helpende
hand toesteken, omdat zij op eigen
kracht tegenslagen en uitdagingen
Op zaterdag 26 april is het
Koningsdag (koning WillemAlexander is op 27 april jarig,
maar dat is een zondag, vandaar
de nationale viering op 26 april).
Ook in Heerhugowaard zijn er
op diverse plaatsen vrijmarkten
en activiteiten.
Schilderswijk: kinderkermis
Berckheideplein
De Noord: allerlei activiteiten in
het Dorpshuis en op de velden
van Hugo Boys. Van 10.00 tot
18.00 uur bromfiets- en motorcross wedstrijden op de hoek
Veenhuizerweg-Harlingenstraat
Luipaardpark: vrijmarkt en kinderkermis
Raadhuisplein: van 10.00-20.00
uur allerlei activiteiten
Coolplein: van 13.00-16.30 uur
kinderspelen, van 16.00-19.00
uur live muziek
tegenslagen en uitdagingen overwint of de verbindende factor in een
familie, buurt of vereniging is, geef
hem of haar dan op via www.datisheelnormaal.nl/pluim.
BELLEN MET DE GEMEENTE
14 072
2
Stadsnieuws Heerhugowaard 22 april 2014 • nummer 8
Kort nieuws
Abuisje
Ook in het Abuisje over de verkiezingsuitslag zijn foutjes geslopen.
Daarom nogmaals de zetelverdeling
(tussen haakjes de uitslag van 2010).
H.O.P. . ..................................... 5 zetels (5)
CDA........................................... 4 zetels (3)
VVD........................................... 4 zetels (5)
SP............................................... 3 zetels (-)
D66............................................ 3 zetels (2)
Burgerbelang........................ 3 zetels (5)
Senioren HHW..................... 3 zetels (-)
PvdA......................................... 3 zetels (4)
ChristenUnie........................ 1 zetel (1)
NL Duurzaam....................... 1 zetel (-)
GroenLinks............................ 1 zetel (3)
TROTS....................................... 0 zetels (1)
Aanvulling
Het wijkpanel Molenwijk heeft ook
vogelhuisjes beschikbaar gesteld
voor het natuurpad in de Groene
Wiecken (Stadsnieuws 7, pagina 2).
Snellader
Op het parkeerterrein Zuidtangent
staat nu ook een snellader voor
elektrische auto’s. De snellader is
geschikt voor alle gangbare modellen en laadt een accu op in vijftien
minuten van dertig naar tachtig
procent. Aan de snellader kunnen
drie auto’s tegelijk worden opgeladen. Met een gewone oplader, een
duurzame bandenpomp en twee
laadpunten voor elektrische fietsen
en scooter is het groeneiland nu
compleet. Alle stroom en het gebruik
van de bandenpomp zijn gratis.
Digitaal loket voor
ondernemers
De gemeente gaat een enquête
onder ondernemers houden die
inzicht moet geven in de wensen
van ondernemers met betrekking
tot digitale dienstverlening door de
gemeente. Ondernemers krijgen in
mei een brief met daarin een link
naar het digitale vragenformulier.
De uitkomsten van de enquête
vormen de basis voor het digitale
ondernemersloket waar ondernemers voor alle vragen en informatie
met betrekking tot ondernemen in
de regio Heerhugowaard terecht
kunnen. Meer informatie bij Ralf
Redeker, e-mail [email protected]
Bibliotheek De Noord
gaat verhuizen
De bibliotheek in De Noord gaat
verhuizen. Op maandag 26 mei
opent de bieb haar deuren in de
Torenburgstraat 2. In verband met
de verhuizing is de bibliotheek
gesloten van 19 tot en met 23 mei.
In de nieuwe vestiging is de bibliotheek twee uur langer open dan nu:
20 uur in plaats van 18 uur. De openingstijden zijn van maandag tot en
met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
De nieuwe vestiging gaat zich met
de collectie vooral richten op jongeren tot en met 12 jaar en op minder
mobiele volwassenen. Op dinsdag 3
juni is de officiële opening.
Weekmarkt
Raadhuisplein
Elke maandag
van 10.00-16.30 uur.
‘Dit is straks onze woonkamer’
Ze kunnen niet wachten
tot ze de sleutel hebben
van hun nieuwe woning in
Havenkwartier in Broekhorn.
‘We hebben al een nieuwe
keuken gekocht en sanitair.’ De
huidige laminaatvloer uit hun
appartement in Alkmaar gaat
naar de eerste verdieping. Wat
er in de woonkamer op de vloer
komt weten ze nog niet. Wel dat
er buiten op straat klinkers in
de stoep komen en geen grijze
betonnen stoeptegels. ‘Geeft de
wijk toch een dorps karakter’,
vinden ze.
Annet Houter (29) en Matthijs Olie
(31) waren niet per se op zoek naar
een nieuwbouwwoning. ‘We wilden
wat meer ruimte dan in ons huidige
appartement.’ Ze hebben in Alkmaar
wat huizen op internet bekeken,
maar de woningen die ze mooi
vonden waren te duur. Toen hoorden
ze eigenlijk bij toeval van de nieuwbouw in Broekhorn. ‘We zijn naar
een open dag geweest en hebben
daar tekeningen bekeken. Die zagen
er goed uit en ook de prijs was leuk.
Toen hebben we ingetekend op een
aantal rijwoningen. We hebben
uiteindelijk onze eerste keuze gekre-
n Annet Houter en Matthijs Olie: ‘Waar wij staan komt de woonkamer’
gen.’ Toen werd het onverwacht toch
nog spannend of het allemaal wel
door zou gaan, want de verkoop van
de nieuwe woningen viel aanvankelijk tegen. Maar december vorig jaar
viel toch de ‘go’. Op 2 april waren ze
bij de officiële start van de bouw van
Havenkwartier En daar konden ze
ook alvast kennis maken met hun
nieuwe buren. ‘Dat hadden ze wel
leuk gedaan. We kregen een sticker
op met ons bouwnummer zo konden
we elkaar opzoeken.’ Dat leverde een
eerste vluchtige kennismaking op
met de toekomstige buren rechts en
links van ze. ‘Jonge mensen van onze
leeftijd. ‘
Annet en Matthijs komen weer
terug in Heerhugowaard. Beiden
zijn er opgegroeid. Annet verhuisde
op zeker moment naar Amsterdam,
waar ze werkt op de afdeling
Educatie van het Van Gogh Museum.
Matthijs werkt als bouwkundig
tekenaar bij FKG Architecten in
Zaandijk en woont in Alkmaar.
Inmiddels wonen ze alweer zo’n zes
jaar samen in het appartement in
Alkmaar. Zorgen over de verkoop
van het appartement hoeven ze zich
niet te maken: het is een zogeheten
Koopgarant woning. Matthijs heeft
de woning destijds van Woonwaard
gekocht en die koopt het ook weer
terug.
Havenkwartier roept nostalgie op.
Annet: ‘Het ligt tegen het kanaal
Alkmaar-Kolhorn aan. Daar heb ik
nog leren schaatsen. En mijn oom en
tante hadden hier een huis en grond.
Ze zijn uitgekocht ten behoeve van
de nieuwbouw hier.’ Ook de haven
die er komt geeft de wijk iets aparts.
‘We zullen geen boot nemen, maar
zo’n haventje wordt vast heel gezellig.’ Net als de hele wijk, denken
ze. Verwachte oplevering van de
woning: maart 2015.
Nieuwe fietsbrug op
2 mei open
De nieuwe fietsbrug over de N242
in het verlengde van de Stationsweg
en Westdijk gaat op 2 mei open. De
brug is al klaar maar de gemeente
wil eerst het stukje weg tussen
de brug en de Industriestraat
opknappen, als onderdeel van de
herinrichting van de Stationsweg
tussen de brug en de Westtangent.
De Stationsweg wordt op dit deel
ingericht als fietsstraat met minirotondes op de kruisingen met de
Industriestraat en de Umbriëllaan.
De verwachting is dat die werkzaamheden half juni zijn afgerond.
Bij de werkzaamheden tussen de
industriestraat en de Umbriëllaan
wordt het fietsverkeer omgeleid
via de Zuidtangent. Fietsers met
bestemming industrieterrein of het
noordelijk deel van Heerhugowaard
kunnen ook gebruik maken
van de fietstunnel op de Van
Noordwijklaan.
Gemeente gaat kunststofverpakkingen thuis ophalen
De gemeente start dit jaar in een
aantal wijken als proef met het
huis-aan-huis ophalen van kunststofverpakkingen zoals flessen
wasmiddel, plastic zakken, bekers
yoghurt en dergelijke.. Bewoners
krijgen van de gemeente zakken of
een afvalcontainer om de kunststofverpakkingen in te stoppen.
Overigens kunnen inwoners hun
kunststofverpakkingen nu ook al
kwijt bij de diverse milieuparkjes,
in de oranje container. Met het
aan huis ophalen, wil de gemeente
kijken of daarmee de hoeveelheid
ingezamelde kunststofverpakkingen
kan worden vergroot.
De proef is een actiepunt uit
het grondstoffenbeleidsplan en
de afvalmonitor 2013. Uit de
monitor blijkt dat inwoners van
Heerhugowaard meer met hun
afval kunnen doen. Het afval in de
grijze restafval container bevat nog
veel grondstoffen voor hergebruik.
Kunststofverpakkingen is er daar
één van. In 2013 is per inwoner
bijna 20 kilo minder gescheiden
ingezameld. Dat komt hoofdzakelijk door een afname van gft
en grof tuinafval en het minder
goed scheiden van oud papier. Wat
betreft de afname van het gft-afval
en grof tuinafval wijt de gemeente
dat aan het koude voorjaar in 2013.
Waarom oud papier minder goed
wordt gescheiden, is onduidelijk.
Voor de gemeente is het gescheiden
inzamelen van afval niet alleen een
milieuzaak, maar ook financieel
aantrekkelijk. Het verwerken van
gescheiden ingezameld afval kost
minder geld dan verbranden bij de
huisvuilcentrale. In steeds meer
gevallen leveren de gescheiden ingezamelde grondstoffen zelfs geld op.
. De kosten voor het verwerken van
afval is de basis voor de afvalstof-
fenheffing. Minder kosten zorgen
dus voor een lagere heffing. De
gemeente gaat de komende jaren
kijken hoe inwoners kunnen worden
verleid om (nog) meer afval te scheiden. Daarvoor wordt dit jaar onder
andere een prijsvraag uitgeschreven,
waar inwoners ideeën kunnen aandragen om dat te bereiken.
Inwoners zijn overigens heel tevreden over de milieuparkjes in de
stad, blijkt uit een onderzoek over
afval(scheiding) dat ook in 2013 is
gehouden: 87 procent is daar heel
tevreden over. Ook het afvalbrengstation aan de Beukenlaan scoort
goed. Houd Stadsnieuws in de gaten
voor meer informatie over het scheiden van afval en hergebruik van
grondstoffen.
De Afvalmonitor 2013 staat op de
gemeentelijk website www.heerhugowaard.nl.
3
Stadsnieuws Heerhugowaard 22 april 2014 • nummer 8
De Metamorfose
Metamorfose 56, Stationsweg
Lang heb ik gewacht op de winter,
althans op een mogelijkheid om een
vergelijkbare winterse foto van de
huidige situatie te maken. Helaas is
dat dus niet gelukt, maar dat maakt
tot op zekere hoogte de metamorfose ook wel compleet. Het zal best
nog wel eens winter worden, maar
de strenge winters lijken definitief
tot het verleden te behoren. Met
deze metamorfose is het toch nog
een beetje winter geworden in 2014.
Ik heb al eerder gemeld dat ik regelmatig reacties van lezers ontvang.
Medio 2013 heb ik gesproken met
Betsy Pols-Kooij en Kees Klercq,
die mij nog een aantal historische
foto’s beschikbaar hebben gesteld.
Deze foto heeft mevrouw Pols
beschikbaar gesteld. De volgende
metamorfoses tonen de winterse
plaatjes van de heer Klercq.
Het Stationsplein heeft in de loop
van de decennia nogal veranderingen ondergaan. Als het aan
de beleidsmakers en het bureau
voor ruimtelijke ontwikkelingen
ligt, wordt het Stationsgebied een
aantrekkelijk openbaar vervoers-
knooppunt, ingepast in het groen (!).
Het Stationsplein wordt een
StationsCampus in een groter
StationsPark. De Stationsweg wordt
Stationslaan. De Zuidtangent wordt
een ParkWay. Het StationsPark
wordt vooral ingericht op gebruik
door voetgangers en fietsers. Er
zullen voor hen verschillende routes
door het gebied aangelegd worden.
Stationsgebieden zijn dé plekken
waar inbreiding en intensivering
plaatsvinden en waar stedelijk
wonen, werken en voorzieningen
worden geconcentreerd. Deze laatste
Stadsgedicht door Inge Boulonois
Inge Boulonois is sinds juni 2011 stadsdichter van
Heerhugowaard.
IDIOOM VOOR STILLE ZATERDAG
Doe het niet. Trap niet in de strik
van woordentwist. Vermijd het slagveld
van de taal. Lach grootspraak weg.
Spits je oren voor de keel van vogels.
Toom de slang van eigen tong in.
Sta verstomd en wees volmaakt
ontbabeld. Hoor de kat ontspannen
spinnen en ga liggen in de hangmat
van jezelf. Kijk om je heen, zie
het idioom van alle windstreken:
het telkens anders vallende licht –
Activiteiten
- Ouders voor Ouders, positief
opvoeden is óók goed voor jezelf
zorgen. Elke 2e dinsdagochtend
van de maand komen we van
9.00-10.00 uur bij elkaar.
- Praten met je baby, themaochtend tijdens het
Woensdagochtendcafé op 21 mei.
Inloop vanaf 9.30 uur, start thema
10.30 uur. Met medewerking van
een deskundige vabn de GGD.
- Cursus Positief Opvoeden voor
ouders met kind(eren) van 2 tot
12 jaar die behoefte hebben aan
begeleiding bij de opvoeding. Vijf
Reint Mellema, voorheen stafmedewerker, stedelijke ontwikkeling en
citymarketing bij de gemeente Heerhugowaard, heeft een verzameling
historische beelden van Heerhugowaard. Tekst en hedendaagse foto
heeft hij zo goed mogelijk vanuit het historische perspectief gemaakt.
Soms is echter een locatie ten gevolge van sloop, nieuwbouw of grootschalige aanpassingen van het straatbeeld, niet goed meer te herkennen.
In de tekst kunnen dus onvolkomenheden voorkomen. Reacties en aanvullingen kunt u mailen naar: [email protected]
stelling lijkt enigszins in strijd met
een StationsPark. Op de website van
de gemeente worden de structuurvisie en de bijbehorende plankaart
gepresenteerd. Verkopen is ook een
vak. De toekomst zal uitwijzen of
beleidsmakers echte visionairs zijn.
De praktijk is vaak weerbarstig.
bijeenkomsten op: 15 en 22 mei,
5, 12 en 19 juni van 19.30-22.00
uur. Aanmelden kan nu al via
www.ggdhn.nl/cursussen of 0880100557
- Jonge Moedergroep in de even
weken op donderdag van 10.0012.00 uur. Voor (aanstaande)
moeders jonger dan 24 jaar Met
onderwerpen zoals met of zonder
partner verder, het regelen van
kinderopvang, het opvoeden van
je baby
Aan de bijeenkomsten zijn geen
kosten verbonden en er is opvang
voor de kinderen aanwezig. Voor
meer informatie kun je contact
opnemen met Leontien van de
Wetering 06 26572581 of stuur
een mailtje naar [email protected]
072-5721222 en
www.cjgheerhugowaard.nl
www.facebook.com/
CJGHeerhugowaard
Alle activiteiten worden gratis aangeboden.
Locatie: Taxuslaan 34,
Heerhugowaard
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag 8.30-16.30 uur
Aanmelden en info via
[email protected],
Colofon
Stadsnieuws is een uitgave van
de gemeente Heerhugowaard,
die elke twee weken als onderdeel van het Heerhugowaards
Nieuwsblad verspreid wordt. Aan
de inhoud van deze krant kunnen
geen rechten worden ontleend.
Oplage
39.600
Plv. Hoofdredactie
Anouchka de Haan
Algemene informatie
Gemeentehuis
Adres: Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard
Tel. 14072
(ma t/m vr van 09.00-17.00 uur)
Fax: 072-57 55 556
Openingstijden:
ma. t/m do. 10.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-20.00 uur*
* De avondopenstelling (van
17.00-20.00 uur) geldt alleen voor
Burgerzaken.
Postadres: Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard
E-mail: [email protected]
Website: www.heerhugowaard.nl
Belangrijke
telefoonnummers:
Brandweer, tel. 14072.
Politie, tel. 0900-8844.
Alarmnummer: 112.
Apotheek: voor spoedrecepten:
regionale spoedapotheek, Hertog
Aalbrechtweg 5a, Alkmaar. Tel.
072-5272700. Niet overdag tijdens
kantooruren. Daarvoor is de eigen
apotheek.
Meldpunt Openbare ruimte
Het melden van loszittende tegels,
kuilen of andere gebreken in het
wegdek, niet functionerende straatverlichting, kapot straatmeubilair/
speeltoestellen, verstopte riolen, volle
afvalbakken, vragen over grofvuil
etcetera kunt u doorgeven via www.
heerhugowaard.nl of u kunt bellen
met tel. 14072.
Digitaal loket
Via www.heerhugowaard.nl/digitaalloket kunt u veel gemeentezaken
direct vanuit huis regelen. Op een
tijd wanneer het u uitkomt. U hoeft
niet te wachten en bent niet gebonden aan openingstijden. Soms heeft
u ter identificatie DigiD nodig.
Zorgloket
Voor vragen op het gebied van o.a.
wonen, welzijn, zorg, vervoer en
financiën. Met de sociaal raadslieden
moet eerst een afspraak worden
gemaakt. Het zorgloket is in het
gemeentehuis gevestigd en kunt u
bereiken via tel. 14072.
(Eind)redactie
Omgevingsvergunning
Voor vragen over bouwen, bestemmingsplannen, milieu en veel
vergunningen op basis van de APV
kunt u tijdens openingstijden terecht
bij de afdeling Omgevingsvergunning
op het gemeentehuis of via tel.
14072. U kunt eventueel een vergunningencheck doen via www.
omgevingsloket.nl.
Sociale Zaken
Voor vragen over werk en inkomen,
bijstand, financiële problemen/
schuldhulpverlening en het maken
van een afspraak met een consulent,
kunt u terecht bij de afdeling Sociale
Zaken (tel. 14072).
Maak een afspraak
Voor meerdere producten (o.a. paspoort, rijbewijs, uittreksels) kunt u
via de website direct een afspraak
maken. U wordt dan op het afgesproken tijdstip direct aan de balie
geholpen. Wacht niet langer, maak
een afspraak.
Meldpunten overlast
Er zijn tal van meldpunten waar
inwoners allerlei zaken kunnen
melden. Een overzicht.
Meldpunt Openbare ruimte
(gemeente Heerhugowaard) tel 14072
Als iedere seconde telt (politie): tel. 112
Overige politiemeldingen:
tel. 0900-8844
Meldpunt Misdaad Anoniem
(stichting M), tel. 0800-7000
Meldpunt ernstig overspannen en/of
verwarde personen (GGD:Vangnet en
Advies), tel. 072- 5202963
Meldpunt Kindermishandeling
(bureau Jeugdzorg), tel. 0900-1231230
(landelijk), 088-7778000 regionaal)
Meldpunt Huiselijk geweld (GGD),
tel 072-5625511, email:
[email protected],
www.huiselijkgeweldnoordkennemerland.nl
Meldpunt Ouderenmishandeling,
e-mail: [email protected]
Meldpunt Discriminatie (regionaal
bureau Discriminatiezaken NoordHolland-Noord), tel. 072-5154400
Buurtbemiddeling, tel. 06-41466450
Hans Jansen, Judith Flapper
Twitter: @Stadsnieuwshhw
Ontwerp
Martin Kooy (Rodi Media)
Foto’s
Hans Jansen
Cartoon
Bart Agterberg
Druk
Rodi Media
Redactieadres
Gemeente Heerhugowaard
Redactie Stadsnieuws
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard
Tel. 072-5755665
E-mail:
[email protected]
Bezorging
Rodi Media
Voor klachten over de bezorging:
tel. 0226-331020.
Raadspagina
Uitgave van de Gemeenteraad Heerhugowaard - Redactie: griffie + gemeenteraad
22 april 2014
Na de verkiezingen
De campagnestormen zijn geluwd.
De kiezers hebben gesproken en de
stad moet ook de komende 4 jaar
worden bestuurd. Dat is belangrijk,
want niet goed besturen is iets,
waarvan iedereen last zal hebben.
Niet iedereen zal op zijn of haar
wensen kunnen worden bediend,
zelfs of juist niet als iedereen zijn of
haar eigen wethouder zou hebben.
Dus moeten er op democratische
wijze keuzes worden gemaakt. Het is
dan ook heel bijzonder zo’n proces
te kunnen bijwonen.
In plaats van zich tevreden en zelfingenomen op het beschikbare pluche
te storten, ontpoppen potentiele wethouders en medeonderhandelaars
zich als bekwame, verantwoordelijke en gedreven bestuurders, die
de belangen van hun achterban
goed in het oog houden, maar toch
onderhandelen binnen het kader
van de algemene belangen binnen
onze stadsgemeenschap. Het lijkt
in geen enkel opzicht op de opwindende koppen in de journalistieke
berichtgeving, die zo hier en daar in
het land Oekraïense toestanden suggereren. Het lijkt ook in geen enkel
opzicht op de one-liners, die hun
commentaren anoniem in de sociale
media uitgieten. Vooral gericht op
de veronderstelde graaiende eigenschappen van vertegenwoordigers,
die in duistere achterkamertjes
afspraken maken voor eigen gewin.
In werkelijkheid lijkt deze fase in
Heerhugowaard in niets op het
bestuur van Rommeldam.
Hoewel het in theorie ongetwijfeld altijd beter zal kunnen en ook
bestuurders in hun bevlogenheid de
plank mis kunnen en zullen slaan is
de aanwezigheid van hun collega’s
met andere achtergrond en andere
wensen van hun kiezers de democratische garantie, dat men elkaar
zoveel mogelijk in het rechte spoor
kan houden. Dat gaat desondanks
niet altijd goed, maar het beschermt
wel tegen Poetineaanse dictatoriale
toestanden.
Hoe meer stemmen dat evenwicht in
stand kunnen houden, hoe minder
kans dictatoriaal georiënteerde
minderheden zich kunnen ontwikkelen. Dat is de betekenis van iedere
stem, die telt. Dat is de betekenis
van democratie, die in deze stad
van kansen ook op bestuursniveau
lijkt te werken. Daar mogen wij als
burgers van deze gemeente blij mee
en trots op zijn. Het is niet overal zo.
Hun stem telt ook nog na de verkiezingen.
Blij zullen we er niet altijd van
worden. Democratie is een proces
van geven en nemen. Volstrekte
autonomie voor de een betekent
dictatuur voor de ander. Dat laatste
zegt niemand te willen. Dus leveren
we soms tandenknarsend in ter wille
van de ander. Dat zet zich door in de
politiek en het politieke bestuur, al
heb ik dat nog niet kunnen waarnemen. Ik hoop dat het zo blijft.
Het schip met zure appelen van de
landelijke overheid komt snel dichterbij. Hoeveel hagels we daarvan
moeten opscheppen is nog steeds
niet bekend. Al is elke schep er een
teveel.
Tandenknarsend moeten we erdoor
heen. De tandartsen zien een
gouden toekomst. Dat dan weer wel.
Op naar een nieuw college.
Carolien van Diemen
Fractievoorzitter D66
De visie van de ChristenUnie
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord
‘Uw zorg is onze zorg’
We staan aan de vooravond van
grote verandering in de zorg. De
langdurige zorg verandert. De
zorg voor elkaar moet meer ruimte
krijgen. Dit past bij een zorgzame
samenleving, waar mensen meer
eigen regie en verantwoordelijkheid
willen.
Het is ook nodig dat de zorg verandert om de zorg betaalbaar en dus
bereikbaar te houden voor
iedere inwoner.
Er komen steeds meer taken naar de
gemeente. Dit brengt veel onrust en
onzekerheid met zich mee. Als commissielid krijgen we eerst de stukken
te lezen over de zorg. Daarbij
onderzoeken wij of de inwoners
echt de zorg krijgen die ze nodig
hebben. Dit als voorbereiding op de
raadsvergadering, waarin over het
betreffende onderwerp een besluit
wordt genomen.
De ChristenUnie wil dat de noodzakelijke begeleiding blijft voor de
ouderen, jongeren en gehandicapten.
Ook staan wij voor keuzevrijheid.
Het is namelijk van belang dat je
als inwoner zelf mag kiezen voor
de zorg die past bij je eigen identiteit en levensovertuiging. Ook het
Persoons Gebonden Budget ( PGB)
hoort hierbij.
Verder zullen we de komende jaren
aandacht blijven vragen voor de
armoedebestrijding en schuldhulp-
Agenda raadsvergadering
Raadsvergadering 22 april (let op: aanvang 19.00 uur)
Spreekrecht burgers
Installatie raadslid F.J. Marchal (Nederland Duurzaam)
Beëdiging/benoeming van 3 commissieleden-niet-raadsleden
de heer R.A. Marchal, mw. F.E. Rademacher en de heer F.T.M. Schrauwers, alle
drie voor de fractie Nederland Duurzaam
Verklaring formateur
Presentatie wethouders
1. Onderzoek geloofsbrieven wethouders
2. Samenstelling commissie van geloofsbrieven wethouders
3. Schorsing onderzoek naar geloofsbrieven
4. Commissie van geloofsbrieven rapporteert over
5. de bevindingen
6. Benoeming en beëdiging wethouders
Akkoordstukken
- Raadsvoorstel vaststellen regiobeeld 2025
De gezamenlijke ambitie en uitvoering van de strategische regionale samenwerking van de acht gemeenten in de regio Alkmaar zijn beschreven in het
Regiobeeld 2025. De gemeenteraad wordt gevraagd deze regionale visie vast
te stellen.
- Raadsvoorstel Marktverordening Heerhugowaard 2014
Om de marktkooplieden meer vrijheid te geven in hun bedrijfsvoering moet
de bestaande marktverordening gewijzigd worden. De gemeenteraad wordt
gevraagd de nieuwe marktverordening vast te stellen.
- Raadsvoorstel aanschaf containers gemeentewerk
Op het gemeentelijk afvalbrengdepot zijn diverse containers in gebruik voor de
afvalinzameling en verwerking. Deze containers worden gehuurd. Een jaarlijks
voordeel is te behalen als de gemeente zelf containers koopt. De gemeenteraad wordt gevraagd daarvoor een budget beschikbaar te stellen.
- Raadsvoorstel Vaststelling van de Aanvulling op de
Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Esdégé-Reigersdaal
uit 2009.
Sinds het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst in 2009 is er veel
veranderd in de gebiedsontwikkeling en de zorg. De gemeenteraad wordt voorgesteld wordt deze aanpassingen vast te leggen.
- Kredietvoorstel ten behoeve van aanbouw Waardergolf met therapiebad,
fysiotherapieruimten en dagbesteding
Het aanbouwen aan de Waardergolf van een therapiebad voor de cliënten van
Reigersdaal heeft ook meerwaarde voor andere inwonersgroepen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de aanbouwplannen en daarvoor een
krediet beschikbaar te stellen.
- Raadsvoorstel Aanvulling school en sporthal in De Draai
In De Draai wordt een school en buurtcentrum met een sporthal gerealiseerd.
In afwijking van de eerdere planning moet de school in de toekomst onderdak
kunnen bieden aan meer groepen. De sporthal zal nu ook gebruikt worden door
Reigersdaal Dit vraagt om aanpassing van de plannen. De gemeenteraad wordt
gevraagd in te stemmen met deze planaanpassingen.
- Raadsvoorstel Afsluiten krediet voor realisatie uitvaartfaciliteit aan de
Krusemanlaan
Voor de realisering van het crematorium aan de Krusemanlaan heeft de
gemeente geld geïnvesteerd in onder meer de verplaatsing van de volkstuinen. Met de opbrengst van de grondverkoop heeft dit geleid tot een opbrengst.
De gemeenteraad wordt gevraagd om d.m.v. een boekhoudkundig besluit dit
project financieel af te sluiten.
- Raadsvoorstel Reservelocatie Trinitas College
Het Trinitas College wil de grond naast haar gebouw gebruiken om tijdelijk extra
lesruimten te plaatsen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met
het tijdelijke gebruik van deze strook gemeentegrond.
Bespreekstukken
n Trijntje Johanne Visser
Commissielid
verlening.
U ziet het: ‘Uw zorg is onze zorg’.
Wilt u meer weten kijk dan op
www.ChristenUnieHeerhugowaard.nl
- Raadsvoorstel Aangepaste begroting VVI 2014
- Vanwege hogere kosten voor het verwerken van afval is het nodig om de
vastgestelde begroting van de vuilverbrandingsinstallatie (VVI) voor 2014 te wijzigen. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met deze wijziging.
De agenda met de voorstellen en alle bijbehorende stukken vindt u op
raad.heerhugowaard.nl.
Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
raad.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.
Officiële mededelingen
5
gemeente Heerhugowaard 22 april 2014
Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Heerhugowaard hebben besloten.
• Een individuele gehandicaptenparkeerplaats nabij Wilgenlaan 13 te verwijderen
Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt
tot 3 juni 2014 ter inzage. U kunt het besluit
op de volgende locatie inzien:
• Gemeentehuis, informatiebalie, Parelhof 1,
openingstijden, maandag tot en met donderdag van 10:00 uur tot 17.00 uur en
vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
Wilt u bezwaar maken?
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken
na de publicatiedatum een bezwaarschrift
indienen. Meer details over hoe u bezwaar
kunt maken vindt u in het verkeersbesluit.
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met het Zorgloket van
de afdeling Maatschappelijke Zaken, bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10.00
tot 17.00 uur op telefoonnummer 14072 of via
e-mail naar [email protected]
17SZ10
APV/Bijzondere wetten
Door Burgemeester ( en wethouders) van
Heerhugowaard verleende vergunningen/
ontheffingen:
- Stichting 4 en 5 mei, evenementenvergunning voor het houden van een
herdenkingsplechtigheid, waarbij er
gelopen wordt op zondag 4 mei 2014 vanaf
het schoolplein van obs de Hasselbraam
naar het vrouwenmonument aan de
Oosttangent in Heerhugowaard (verzonden
17 april 2014);
- Stichting 4 en 5 mei, evenementenvergunning voor het houden van een
herdenkingsplechtigheid, waarbij er
gelopen wordt op zondag 4 mei 2014 vanaf
de gereformeerde kerk aan de Stationsweg
naar het monument aan De Dreef in
Heerhugowaard (verzonden 17 april 2014);
- Volker Rail ontheffing geluidhinder t.b.v.
wisselverwarmings werkzaamheden in het
kader van de A.P.V. in der periode 4 t/m 6
april. 3 en 4 mei en 24 en 25 mei 2014. (verzonden 3 april 2014).
- Bar Café ’t Waertje, evenementenvergunning voor het vieren van koningsdag voor
een groot terras met één buitentap op
26 april 2014 op de Raadhuisstraat 18 te
Heerhugowaard. (verzonden 16 april 2014)
- Wijkvereniging ‘t Kruis, evenementenvergunning voor het houden van een
tennis- en jeu de boule toernooi van 19 t/m
29 juni 2014 aan ’t Kruis te Heerhugowaard
(verzonden 16 april 2014).
- Stichting Evenementen Coolplein, evenementenvergunning/gebruiksvergunning
voor het houden van kinderspelen met live
muziek op 26 april 2014, locatie Coolplein te
Heerhugowaard (verzonden 16 april 2014)
- Marlene, evenementenvergunning voor het
vieren van koningsdag op 26 april 2014 op
de locatie Raadhuisplein te Heerhugowaard
(verzonden 16 april 2014).
- Wijkpanel Schilderswijk, evenementenvergunning/gebruiksvergunning inrichting
voor het houden van een braderie op 17
mei 2014, locatie Rembrandtstraat te
Heerhugowaard
- Dura Vermeer Infrastructuur BV, ontheffing
geluidhinder voor het project Herinrichting
Zuidtangent in de periode 1 mei 2014 t/m
30 oktober 2014 (verzonden 18 april 2014);
- MAC Alkmaar e.o., evenementenvergunning voor het houden van een bromfiets- en
motorcross, op zaterdag 26 april 2014
op het terrein gelegen op de hoek van
de Veenhuizerweg en Harlingerstraat in
Heerhugowaard (verzonden 17 april 2014);
u bezwaar maakt
• De reden(en) waarom u het niet eens bent
met de beslissing
• De datum waarop u het bezwaarschrift
geschreven heeft
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit dan
kunt u bezwaar maken. Overweegt u een
bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken
wij u om eerst contact met ons op te nemen
voor een toelichting op het besluit. Bent u het
hierna nog altijd oneens met het besluit dan
schrijft u een bezwaarschrift indien voor zover
van toepassing, aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester
van de gemeente Heerhugowaard
Een verzoek om een voorlopige voorziening
kan alleen worden ingediend als u ook een
bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek
stuurt u naar de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord Holland, afdeling
Publiekrecht, sectie Bestuursrecht, locatie
Alkmaar, postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor
de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen,
het zogenaamde griffierecht.
Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
naar: postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
In het bezwaarschrift moeten tenminste zijn
vermeld:
• Uw naam, adres en telefoonnummer
• Een omschrijving van het besluit waartegen
Voorlopige voorziening
De uitvoering van het besluit gaat gewoon
door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u
van mening bent dat een beslissing op uw
bezwaarschrift niet kan worden afgewacht,
dan kunt u aan de voorzieningenrechter
vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Wanneer deze wordt toegekend door de
rechter, dan kan de uitvoering van het besluit
worden uitgesteld tot het moment waarop op
uw bezwaarschrift is beslist.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische
handtekening) nodig. Kijk op de genoemde
website voor de precieze voorwaarden.
17OV23
Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsverguning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
01-04-2014
10-04-2014
10-04-2014
10-04-2014
11-04-2014
11-04-2014
14-04-2014
Locatie
Keerkring 11
Middenweg 125
Middenweg 489
Middenweg 135
A.C. op ’t Landtplantsoen 34
Stationsweg 35C
Middenweg 582
Werkzaamheden
uitbreiden woning
uitbreiden zolderverdieping
bouwen bijgebouw
plaatsen zonnescherm
plaatsen dakopbouw
uitbreiden woning achterzijde
bouwen erker
Deze aanvragen zijn of worden in behandeling genomen. Het is altijd mogelijk om een
aanvraag in te zien. Belt u even als u van plan bent langs te komen dan zorgt de afdeling
Omgevingsvergunning er voor dat de aanvraag voor u klaar ligt. De frontoffice van de afdeling
Omgevingsvergunning is bereikbaar onder telefoonnummer 14 072
Verleende omgevingsvergunningen/bouwvergunningen
Door burgemeester en wethouders van Heerhugowaard verleende vergunningen:
Datum
verzonden
10-04-2014
16-04-2014
16-04-2014
16-04-2014
Locatie
Middenweg 168
Keerkring 11
Evenaar 18
Rozenlaan 6
Werkzaamheden
tijdelijk plaatsen units
uitbreiden woning
plaatsen aanbouw achterzijde
gewijzigd brandveilig gebruik
Verlenging beslissingstermijn
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de behandelingstermijn
met zes weken te verlengen voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning:
Locatie
Ooster Vlaerdinge 4
Werkzaamheden
plaatsen tuinhuis
Zienswijze:
Tijdens de genoemde termijn (twee of zes weken) kunnen belanghebbenden een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Heerhugowaard. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken
via de administratie van de afdeling Omgevingsvergunning (tel.nr. 14 072). Van de mondelinge
zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
Bezwaar:
Binnen zes weken na datum van verzending van deze vergunningen kan een bezwaarschrift
worden ingediend. Een bezwaarschrift kan alleen schriftelijk worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
In dit bezwaarschrift vermeldt u:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht
een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de President van de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht,
Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.
Bij een verleende omgevingsvergunning voor de onderdelen:
- kappen;
- handeling met gevolgen voor beschermde monumenten;
- slopen;
- werk of werkzaamheden uitvoeren;
moet nog aanvullend worden vermeld dat de vergunninghouders met de werkzaamheden
mogen beginnen, met ingang van de zevende week na dag van bekendmaking (is dag van
verzending van de vergunning aan aanvrager), ongeacht eventueel ingediende bezwaren
Beroep:
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de
verzenddatum van het besluit zijn ingediend bij de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht,
Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht
verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een
voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
moet worden gericht aan de President van de Rechtbank.