Octopost - Basisschool Octopus Boekel

Nr 16
In memoriam John van der Ven
Vorige week donderdag is John van der Ven, vader van Willeke
uit groep 7c, na een lange en slopende ziekte overleden. Gisteren is de afscheidsdienst geweest, waarbij ook de klasgenootjes
en veel ouders aanwezig waren.
We hebben John leren kennen als een vrolijk lieve vader, die vaak
mee op school kwam helpen of met de kinderen thuis ging kokkerellen. Helaas was hem dit de laatste jaren niet meer gegund!
We wensen Miranda, Peter, Wouter, Maarten, Rick, Willeke en
verdere naaste familie heel veel sterkte met dit zware verlies.
Bovenbouw vrijdag om 14.15 uur uit!!
In tegenstelling tot wat er vorige week in de Octopost stond, is de
school a.s. vrijdag voor de bovenbouw om kwart over 2 uit! Deze
kinderen mogen een lunchpakketje meebrengen voor tussen de
middag. Voor de onderbouw gaat de vakantie gewoon om 12.00
uur in!
Juf Josienne en juf Tamara weer aan het werk
Na de kerstvakantie eindigt het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Juf Josienne. Zij zal op maandag, dinsdag en vrijdag, les
gaan geven in groep 5a. Juffrouw Kim, die momenteel fulltime lesgeeft aan de groep, komt dan nog op woensdag en donderdag.
Wij bedanken juf Kim van harte voor de prima vervanging!
Ook juffrouw Tamara, die als onderwijsassistente werkzaam is in
groep 7c, zal na haar bevallingsverlof ook weer in het nieuwe jaar
werkzaam zijn. Ook Juf Marlous bedanken we voor een vlekkeloze
overgang van de werkzaamheden van Tamara.
Instroomgroep nieuwe kleuters
Op maandag 5 januari starten we met een nieuwe instroomgroep
kleuters die we de groepsnaam 1c hebben gegeven. Gisteren zijn
deze nieuwe kleuters kennis komen maken op onze school.
Marlous van Schijndel, die de afgelopen tijd op school werkzaam
was in groep 7, wordt de nieuwe leerkracht . De groep krijgt een
mooi kleuterlokaal, wat zich meteen links van de kleuteringang bevindt. We wensen alle nieuwe kleuters en hun ouders een hele fijne periode toe en hele veel plezier op Octopus!
Kerstontbijt
Vrijdag starten we de dag met een gezellig kerstontbijt in de
klas. Ieder kind heeft inmiddels een briefje meegekregen waarop
staat wat iedereen hiervoor mee mag nemen: 'samen eten, samen
delen' Vergeet niet je bord, beker en bestek (voorzien van naam)
in een tas mee te nemen.
De bovenbouw (groep 5 t/m 8) mag daarnaast ook een lunchpakketje meenemen. Zij hebben deze dag een continurooster. Voor
hen zal de vakantie om 14.15 uur starten!
17 december 2014
Kalender
18 december
Octopodium groep 3 en 4
14.15 - 15.15 uur
Ouders zijn van harte welkom !
19 december
Kerstviering
Groep 1 t/m 4 12.00 uur vrij
Groep 5 t/m 8 continurooster
en 14.15 uur vrij
22 december t/m 2 januari
Kerstvakantie
1 januari
Vanaf deze datum ‘Kindcentrum
Octopus’
5 januari
Instroom nieuwe kleuters
6 en 8 januari
Presentatie Commanderijcollege
voor ouders van groep 8 leerlingen
7 januari
Info-uur voor ouders over ‘Kindcentrum Octopus’
9.00 – 10.00u 20.00 – 21.00 u.
21 januari-30 januari
Nationale Voorleesdagen
Afsluiting Kerst op Octopus
We sluiten 'Kerst op Octopus' af op het buitenpodium. Om 11.15
uur wordt een aantal ballonnen met een wens opgelaten. Bent u
benieuwd naar alle mooie wensen? Kom dan gerust even luisteren! Of bekijk de prachtige wand in de aula met alle mooie wensen van alle kinderen van Octopus.
EHBO-diploma
Alle kinderen van groep 8 zijn geslaagd voor het EHBO-diploma.
Van harte Gefeliciteerd met het behaalde diploma! Alle vrijwilligers
hebben ons heel veel geleerd, bijvoorbeeld als er iemand gewond
op straat ligt, weten we nu goed wat we moeten doen. Ze hebben
erg goed les gegeven en wij willen hen daarvoor dan ook hartelijk
danken, aldus Lotte uit groep 8a.
Naschoolse gymactiviteiten, wie doet er nog meer mee?
Vorige week meldden we u over de leuke naschoolse activiteiten die
we na de kerstvakantie weer op ons programma hebben staan.
Onder begeleiding van Ruud Lange kunnen de kinderen in januari
en februari deelnemen aan apenkooi, spelletjes uit de SportBoeVenkar en oefeningen op de Tumblingbaan (langwerpig springkussen). Voor de eerste twee activiteiten die direct na de kerstvakantie
gepland staan zijn er al een aantal aanmeldingen binnen, maar
hebben we ook nog enkele plekken vrij.
Deelname voor kinderen die niet via de BSO meedoen kost slechts
€ 1,- en dient per activiteit ter plekke betaald te worden aan de
BSO-medewerkster.
De kinderen moeten voor deze activiteiten gymkleding en gymschoenen meenemen. De activiteit start om 16.00 en duurt tot 16.45
uur. De kinderen die deelnemen worden na schooltijd tot aan de
start van de workshop opgevangen op school en de BSO.
Klik op de datum om aan te melden:
Maandag
5-01-2015
Apenkooi
4 t/m 8 jaar
Dinsdag
6-01-2015
Apenkooi
8 t/m12 jaar
Wist u dat…
 De achterwand van het podium in de aula er schitterend
uitziet?
 Deze nu vol hangt met honderden versierde kaarsen met
daarop de wensen van de
kinderen?
 Dit echt de moeite waard is
om te bekijken?
 U van harte welkom bent om
dit kunstwerk even te komen
kijken?
 Fleur Laurenssen uit groep
2b haar Pandora armbandje
kwijt is?
 Ze deze heel graag terug wil
hebben?
Op woensdag 24 dec. is er een
kinderkerstviering, in de kerk van
Boekel om 18.00 uur. Deze viering wordt met hulp van de communicanten verzorgd. Op 1ste
kerstdag is er om 12.30u “kindje
wiegen”. Een kleuter en peuterviering. Ook zijn er dan communicanten die deze viering mee verzorgen. Jullie zijn hierbij van harte
welkom.
Communie Werkgroep Boekel.
Wij wensen iedereen
een hele fijne kerstvakantie en een
heel gelukkig 2015!