1b Catalogusbladen - Houtbouw

HoutboUW
i
UDC 694:645
Carpentry
CATblad 01
Literatuur
RVbijdrage 09: 'Ten voordele en cieraet van dese stad'.
Studies over houten huizen in Nederlandse steden (1989)
Deze bijdrage bevat twee artikelen:
R.C. Hekker, Het vakwerkhuis van de late middeleeuwen tot omstreeks 1850 in Maastricht en Sittard.
Chr.J. Kolman, Verstening van middeleeuwse houten
gevels in Utrecht en andere Nederlandse steden.
H. Janse en S. de Jong, Houten huizen, een unieke
bouwwijze in Noord-Holland. Zaltbommel 1970, zesde
druk 1986.
S. de Jong en J. Schipper, Gebouwd in de Zaanstreek.
Wormerveer 1987. Uitgave ter gelegenheid van het
vijfentwintig-jarig bestaan van de Vereniging
'Vrienden van het Zaanse huis'.
De Zaanstreek is bij uitstek het gebied, waar huizen,
kerken en boerderijen in hout zijn gebouwd.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
De Zaanstreek vóór 1600.
Archiefstukken met betrekking tot het bouwen:
keuren, padregelementen, bouwbestekken, bouwrekeningen.
Bebouwingsstructuren, huisplattegronden, constructies, kenmerkende bouwwijzen en boerderijen in de
17de, 18de in 19de eeuw.
Het binnenhuis in de verschillende perioden:
betimmeringen, betegelde schouwen.
Erven en tuinen: theekoepels, tuinhekken en
dergelijke.
S. de Jong, Houten gevels, Anno 1961, Uitgave van de
Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis, nr. 109,
februari 1989.
Deze speciale aflevering handelt over het ontstaan en
de ontwikkeling van met hout beklede gevelconstructies in de Nederlanden. Hoewel oorspronkelijk
ontstaan in de stedelijke bebouwingen heeft de
houten gevel zich verspreid over het platteland. De
houtbouw maakte vooral in de Zaanstreek en elders
in Noord-Holland een geheel eigen ontwikkeling
door.
RDMZRV 1989/16-15
Houtbouw
UDC 694.645
Carpentry
CATblad 02
Literatuur
RVbijdrage 09: 'Ten voordele en cieraat van dese stad'.
Studies over houten huizen in Nederlandse steden.
(1989).
Deze bijdrage bevat twee artikelen:
R.C.Hekker, Het vakwerkhuis van de late middeleeuwen tot omstreeks 1850 in Maastricht en Sittard.
Chr.J. Kolman, Verstening van middeleeuwse houten
gevels in Utrecht en andere Nederlandse steden.
H. Janse en S. de Jong, Houten huizen, een unieke bouwwijze in Noord-Holland. Zaltbommel 1970, zesde druk
1986.
S. de Jong en J. Schipper, Gebouwd in de Zaanstreek.
Wormerveer 1987. Uitgave ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Vereniging 'Vrienden van het
Zaanse huis'.
De Zaanstreek is bij uitstek het gebied, waar huizen,
kerken en boerderijen in hout zijn gebouwd. De
volgende onderwerpen komen aan de orde:
De Zaanstreek vóór 1600.
Archiefstukken met betrekking tot het bouwen:
keuren, padregelementen, bouwbestekken, bouwrekeningen.
Bebouwingsstructuren, huisplattegronden, constructies, kenmerkende bouwwijzen en boerderijen in de
17de, 18de en 19de eeuw.
Het binnenhuis in de verschillende perioden: betim-
meringen, betegelde schouwen.
Erven en tuinen: theekoepels, tuinhekken en dergelijke.
S. de Jong, Houten gevels, Anno 1961, uitgave van de
Vereniging 'Vrienden van het Zaanse huis', nr. 109,
februari 1989.
Deze speciale aflevering handelt over het ontstaan en
de ontwikkeling van met hout beklede gevelconstructies in de Nederlanden. Hoewel oorspronkelijk
ontstaan in de stedelijke bebouwingen heeft de houten gevel zich verspreid over het platteland. De houtbouw maakte vooral in de Zaanstreek en elders in
Noord-Holland een geheel eigen ontwikkeling door.
RDMZRV 1989/J7-7