kunt u het artikel in zijn geheel teruglezen.

Immuniteit
Tekst: Reinout Burgers. Beeld: Ingrid Zieverink, John Peters
„Inzicht in het immuunsysteem van het varken en big zorgt dat de maatregelen tegen
ziekten ineens begrijpelijk worden”, zegt
Rutger Jansen, dierenarts bij ForFarmers
Hendrix.
Nog niet eens zo lang geleden waren de
meeste zeugenhouders zich nog maar
nauwelijks bewust hoe belangrijk een goede
biestvoorziening is voor de start van een
big. Door alle voorlichting is dit inmiddels
gemeengoed geworden. In biest zitten antistoffen tegen veel ziekten en infecties, die
de big nodig heeft om te overleven. Een big
heeft namelijk totaal geen afweerstoffen als
hij wordt geboren en is voor het overleven
afhankelijk van de moederbiest.
Maar het geven van goede biest is slechts
het begin van een complex afweersysteem.
Antistoffen zijn belangrijk, maar de weerstand behelst veel meer dan dat. Alles wat
witte bloedlichamen worden genoemd, is
een collectieve naam voor de cellen die zich
bezighouden met het immuunsysteem. Die
cellen worden in het beenmerg of bij jonge
dieren ook in de zwezerik (thymus) gemaakt.
Dit is de basis of het beginpunt van het immuunsysteem.
Antistoffen tegen antigenen
Inzicht in complex immuniteitssysteem zorgt voor betere gezondheid
‘Immuniteit meer dan
vaccin en antistoffen”
De weerstand van een varken is meer dan antistoffen. Het is een complex
systeem en een wonderlijke wereld van antistoffen, macrofagen, cytokinen,
natural killer cells, T-cellen en nog veel meer ingrediënten die door het bloed
naar alle lichamelijke ‘brandhaarden’ en ‘slagvelden’ worden gestuurd.
6
PIG BUSINESS NR 4 2014
„Met antistoffen kijk je eigenlijk terug in de
tijd”, legt dierenarts Rutger Jansen uit. Hij is
een zeer bevlogen dierenarts en is constant
over de hele wereld op zoek naar de laatste
ontwikkelingen op het gebied van diergezondheid. Bij ForFarmers Hendrix introduceerde Rutger, in plaats van het wegen en
meten van biggen bij geboorte, de Immunocrit-methode. Een bloedtest die de antistofniveaus meet om zo snel en eenvoudig de
biestopname van biggen te meten.
„Door de antistoffen ofwel antilichamen kun
je zien wat het lichaam met de ziekteverwek-
ker of antigeen heeft gedaan. Dat afweersysteem is een soort sleutel-slot combinatie.
Als je de sleutel kent, weet je wat het slot is.
Elk virus heeft verschillende eiwitten en daar
maakt het lichaam een specifiek antistof
voor aan. Op dat principe zijn de verschillende Elisa-testen gebaseerd.”
Er zijn verschillende witte bloedcellen die
achter bepaalde virussen of bacteriën aanjagen. De informatie nemen die witte bloedcellen mee naar de lymfeknopen en daar
wordt bepaald dat de virussen of bacteriën
lichaamsvreemde eiwitten zijn. Het lichaam
kan het verschil tussen lichaamseigen en
vreemde eiwitten analyseren. Bij de groei van
het embryo wordt namelijk al bepaald wat de
lichaamseigen eiwitten zijn.
„Tegen de eigen eiwitten moet het lichaam
geen immuunreactie maken, want dan heb je
een probleem”, vervolgt de dierenarts. „Dat
gebeurt soms en dan is er sprake van een
auto-immuunziekte en vernietigt het lichaam
zichzelf. Tijdens de dracht wordt rond dag
zestig en zeventig al bepaald welke eiwitten
het biggetje of embryo heeft en daarop
worden dan alle immuunreacties geblokkeerd. In een later stadium worden tegen
alle niet-eigen lichaamseiwitten of antigenen
antistoffen gemaakt.”
Embryo en geboorte
Tijdens de embryonale fase is het embryo
van de big beschermd. De baarmoeder is
steriel en er zitten geen virussen, bacteriën
of andere lichaamsvreemde eiwitten in.
Dus ook geen eiwitten van de moederzeug.
Jansen: „Als het biggetje is geboren, heeft
het nog geen lichaamsvreemde eiwitten gezien. Het heeft ook geen antistoffen kunnen
aanmaken en kan zich dus niet tegen ziekten
weren. De big moet daarom meteen antistoffen binnenkrijgen en dat gebeurt door de
biest. De biest is een rugzakje vol antistoffen
die de zeug heeft gemaakt tegen ziekteverwekkers die in de omgeving voorkomen.
De zeug geeft deze antistoffen door en dat
biedt bescherming voor de gevaren die de
big de eerste wekentegenkomt.”
„De big neemt die antistoffen binnen vierentwintig uur op. De antistoffen kunnen zich
dan in het bloed en lichaam verspreiden.
Na globaal vierentwintig tot zesendertig uur
gaat de darm op slot om te voorkomen dat
er gevaarlijke bacteriën in het bloed kunnen
komen. In deze periode moet de big een
piek in antistoffen ontvangen. Na vierentwintig uur kunnen de antistoffen niet meer in het
bloed komen en is de big afhankelijk voor de
bescherming van de antistoffen die op dat
moment in zijn bloed zitten. In de moedermelk blijven nog wat antistoffen zitten, maar
die geven alleen bescherming in de darmen.”
Immuniteitsgat
De fase waarin de big nu zit, is de passieve
weerstandsfase, omdat de big de antistoffen
van de moeder heeft gekregen. De antistoffen worden door de big verbruikt tegen de
ziekteverwekkers of zelfs als voedingsbron
als de biggen te weinig eten binnen krijgen.
Het aantal antistoffen in het bloed neemt na
vierentwintig uur af. Hoe meer antistoffen
de big krijgt, des te langer de bescherming
duurt. „Er ontstaat op een zeker moment
echter een soort gat in de immuniteit”, vertelt de ForFarmers Hendrix dierenarts verder.
„De antistoffen van de moeder raken op en
er worden door de big nog weinig tot geen
antistoffen gemaakt. Deze kritieke periode
ligt rond twee weken na het spenen. Dan
moet de passieve immuniteit veranderen in
een actieve immuniteit.”
Een op de twaalf biggen heeft volgens
Jansen in de kritieke periode de rugzak 
Antistoffen en infectieduur
Bij voor het lichaam bekende virussen en patho-
zijn de zogenaamd IgM antistoffen. Deze antistof-
genen reageert het immuunsysteem direct en
fen zijn een soort tussen- of noodoplossing en
maakt snel antistoffen aan. Bij nieuwe virussen
verdwijnen weer snel. Ze maken plaats voor de
of eiwitten duurt het ongeveer zeven dagen tot
IgG antistoffen. Die zorgen voor een hoger niveau
zes weken voordat de eerste antistoffen worden
van immuniteit en er zijn geheugencellen, die bij
geproduceerd. Zeven dagen in het geval van een
een volgende infectie met hetzelfde virus in een
griep of salmonellabacterie en voor mycoplasma
rap tempo antistoffen kunnen produceren. De
is dat zelfs zes weken na infectie. Dat betekent
big krijgt via de biest vooral IgG antistoffen. Als
dat je bij een bloedonderzoek voor mycoplasma
dierenartsen willen testen hoe lang geleden de
pas na zes weken een positief resultaat bij een
varkens of biggen zijn geïnfecteerd, kunnen ze
besmetting kunt zien.
dat via de IgM (vroeg na infectie) en IgG (langer
De eerste antistoffen die worden geproduceerd,
na infectie) bepalen.
PIG BUSINESS NR 4 2014
7
Immuniteit
Bij ForFarmers Hendrix
introduceerde dierenarts
Rutger Jansen de
Immunocrit-methode.
Een bloedtest die de
antistofniveaus meet om
zo snel en eenvoudig de
biestopname van biggen
te meten.
met antistoffen leeg en is dus onvoldoende
beschermd tegen ziekten, voordat de passieve fase overgaat in de actieve fase. Dit is
de fase waarin de big zijn eigen immuniteit
met antistoffen opbouwt. Varkenshouders
moeten juist daarom in de kritieke fase van
twee weken na het spenen extra aandacht
aan hygiëne besteden en infectiedruk laag
houden, omdat de big dan nauwelijks is
beschermd.
„Pas op voor de speendip en dat de antistoffen als voedingsbron worden gebruikt”,
adviseert Jansen. „Dat kan een zeugenhouder voorkomen door een goede voeropname
en darmontwikkeling te bevorderen. Het
immuniteitsgat wordt daardoor niet te groot.”
Preventief vaccineren
Tijdens kraamstalperiode zijn de biggen
dus beschermd tegen de ziekteverwekkers
die op het bedrijf aanwezig zijn, maar als
bijvoorbeeld de zeug geen griep heeft gehad
en dit virus na de geboorte alsnog het bedrijf
binnenkomt, dan heeft de big hiervoor geen
bescherming via de zeug gekregen. Door de
zeug voor de geboorte te vaccineren tegen
de ziekteverwekkers die niet op het bedrijf
voorkomen, zal de biest antistoffen tegen
de bedrijfsvreemde ziekteverwekkers aan
de big doorgeven. „Vaccinatie einde dracht
kan helpen om biggen te beschermen tegen
infecties”, zegt Jansen. „Dat benadrukt ook
nog eens het belang van biestopname tijdens
de eerste dag, want de big loopt ook die
bescherming mis.”
Een varkenshouder kan dus door een goede
ent-strategie ervoor zorgen dat het immuniteitsgat wordt opgevangen of verminderd.
Het gebruik van probiotica wordt thans
onderzocht; evenals het effect van voer op
de ontwikkeling van het immuunsysteem.
Preventief gebruik van antibiotica werkt
negatief en vertragend voor de opbouw van
het actieve immuunsysteem.
Adaptieve immuniteit
Antistoffen zijn de eerste linie van bescherming, maar is slechts een onderdeel van het
complexe immuunsysteem. In de termen
van oorlogsvoering zijn antistoffen de
frontsoldaten, die zijn opgeleid om de vijand
te herkennen en te bestrijden. Er is echter
een voortraject voordat de antistoffen in de
immuniteit een rol spelen. De antistoffen
moeten namelijk in de actieve fase door het
lichaam zelf worden aangemaakt. Dat betekent dat er in het lichaam cellen zitten die
ziekteverwekkers herkennen en analyseren,
en cellen die vervolgens bepalen hoe weerstand te bieden aan de lichaamsvreemde
eiwitten.
Dat onderdeel van de actieve fase wordt
adaptieve immuniteit genoemd. Het lichaam
past zich aan om de ziekteverwekkers te
bestrijden. Er is ook een aangeboren immuniteit. Dat is onder meer de huid, koortsreactie
en zuurtegraad, macrofagen en andere
witte bloedcellen. Op het moment dat de
aangeboren immuniteit niet meer werkt,
treedt de verworven of adaptieve immuniteit
in werking. Het lichaam past zijn immuniteit
met alle afweerstoffen en cellen continu
aan. De adaptieve immuniteit begint bij de
antistoffen in de biest en bij vaccinatie. Hier
wordt een soort basis geschapen tegen de
bekende ziekteverwekkers.
Macrofagen en geheugencellen
Adaptieve immuniteit is echter een zeer
complex systeem. Hoe werkt het precies?
Jansen: „Je hebt afweercellen die een
geheugen hebben voor een specifiek virus of
ziekteverwekker. Dat zijn getrainde ‘soldaten’ met een specifieke opdracht; om maar
in de taal van het leger te blijven. Op het
moment dat ze een bekend virus herkennen, worden ze geactiveerd en maken dan
massaal antistoffen aan. Daarnaast zijn er de
zogenaamde macrofagen en dendrocyten,
die in het beenmerg worden gemaakt. Dit
zijn een soort ‘pacmannetjes’ die niet op
een specifiek virus of bacterie zijn gericht,
maar alles opvreten. Ze breken het virus of
de bacteriecel open, vervoeren dit naar de
lymfeknoop en presenteren dit met behulp
van een T-cel aan andere afweercellen.”
De lymfeknoop of lymfeklier is een orgaantje
in het lymfestelsel dat het virus analyseert
en cellen maakt die een specifieke antistof
tegen ziekteverwekkers produceren. T-cellen
hebben hier een sturende rol in. „Als het
beenmerg de thuisbasis of het hoofdkwartier
is van het immuunsysteem, dan zijn de lymfeknopen de lokale voorposten, die de strijd
aan elk front aansturen. In de lymfeknoop
worden ook geheugencellen gemaakt, die
meteen antistoffen produceren als hetzelfde
virus of eiwit weer in het lichaam voorkomt.
Dat is ook precies wat we proberen te bereiken met vaccinatie. Zorgen dat er cellen in
het lichaam zijn met een geheugen om snel
antistoffen te produceren tegen een virus.”
Boodschappers van slecht nieuws
Ook de zogenaamde dendritische cellen hebben de mogelijkheid om pathogenen op te
sporen en dit in de lymfeknoop te presenteren. Het zijn een soort boodschappers van
slecht nieuws. Naast de dendritische cellen
en macrofagen zijn er signaalhormonen
ofwel cytokinen, die aan de lymfeknoop en
afweercellen signaleren en classificeren om
welk type infectie het gaat. Ze helpen bij het
PRRS en macrofagen
8
PIG BUSINESS NR 4 2014
Macrofagen vreten de lichaamsvreemde cellen op
het verstoppen voor de Natural Killer Cells of andere
en waarschuwen het immuunsysteem dat er een
afweercellen. Het lichaam heeft daardoor proble-
infectie is. De virusziekte PRRS heeft juist een grote
men met het adequate aanmaken van immuniteit
impact op het immuunsysteem, omdat het virus
tegen PRRS en zelfs met vaccinatie blijft het lastig.
de macrofagen binnendringt en de regie van de
De antistoffen tegen PRRS neutraliseren het virus
macrofaag overneemt. Met andere woorden: het im-
niet. De symptomen en problemen verminderen
muunsysteem wordt voor een belangrijk gedeelte
door vaccinatie wel, maar het virus blijft altijd op
uitgeschakeld. Het virus zelf veroorzaakt relatief
de loer liggen en is zeer moeilijk om te verdrijven of
weinig schade, maar door het uitschakelen van het
weg te enten. Bovendien beschermen de antistoffen
immuunsysteem hebben biggen geen verweer meer
uit de biest de big niet. Juist daarom is biosecurity,
tegen bacteriën en worden bijvoorbeeld door strep-
maatregelen om virussen buiten de deur te houden,
tokokken geveld. PRRS is bovendien een meester in
zo essentieel in de strijd tegen PRRS.
analyseren en bepalen welke immuunreactie
moet worden gestart.
Het zijn echter niet alleen antistoffen en
macrofagen die pathogenen bestrijden. Er
bestaat ook een zeer gespecialiseerde cel
die door het lichaam wordt ingezet tegen
een specifieke virusziekte. „Dit zijn de
Natural Killer Cellen”, vertelt Jansen. „Als een
virus een lichaamscel heeft overgenomen,
laat hij inbraaksporen op de celwand achter.
Die sporen op de zieke of besmette cel
worden door de Natural Killer Cellen herkend
en vervolgens vernietigd. Daarmee stopt de
vermeerdering van het virus. In tegenstelling
tot bacteriën, die zichzelf delen, kopieert een
virus namelijk zijn genetisch materiaal in de
veroverde cel, waardoor deze lichaamseigen
cel ineens een virusfabriek wordt. Natural
Killer Cellen vormen een belangrijke afweer
tegen virusziekten. Voor elke virusziekte heb
je een specifieke Natural Killer Cel.”
Adaptatie van gelten
Varkenshouders kunnen de productie van
Natural Killer Cellen beïnvloeden en activeren. Dat kan volgens Jansen door middel
van adaptatie van gelten. „Een zeugenhouder heeft een bepaalde gezondheid op zijn
bedrijf. Hij weet welke ziekteverwekkers
er zijn en hij wil een afweer hebben tegen
de ziekten. Maar gelten produceren alleen
antistoffen of Natural Killer Cellen als ze de
ziekte al gezien hebben.”
„Wanneer je dekrijpe gelten aankoopt, zullen
ze op het bedrijf voor het eerst in aanraking
komen met de ziekten en virussen die op
dat bedrijf aanwezig zijn. Ze gaan dan pas
hun immuniteit tegen deze pathogenen
opbouwen. Dat gebeurt rond het moment
van dekken met alle nadelige gevolgen. Wat
de varkenshouder ook kan doen: In plaats
van gelten dekrijp aan te schaffen, kan hij
jonge gelten van zeventig dagen kopen. Dan
hebben de gelten nog ongeveer 180 dagen
om zich aan de bedrijfssituatie aan te passen, waardoor de gelten op dekrijpe leeftijd
een beschermende immuniteit hebben tegen
de ziekten. Ze hebben immers antistoffen en
Natural Killer Cellen geproduceerd.”
„Adaptatie is echter een ondergeschoven
kindje. Maar wil je als bedrijf naar een hogere
gezondheid toe, dan is adaptatie noodzakelijk. Tegelijkertijd kun je eerst de gelten in
quarantaine zetten, zodat ze de infecties met
onbekende ziektekiemen uit kunnen zieken
en geen nieuwe ziekteverwekkers op het
bedrijf introduceren. Via een goed vaccinatiebeleid kan een zeugenhouder de gelten ook
laten adapteren.”
Etter en pus
„In het lichaam zitten allerlei schakelaartjes
die aan en uit gaan als er vreemde cellen in
het lichaam zitten en het immuunsysteem activeren”, vertelt de dierenarts verder. „Naast
afweercellen of witte bloedcellen zoals
macrofagen, die reageren op virussen, zijn
er ook afweercellen of granulocyten tegen
parasieten, bacteriën of andere vreemde
stoffen die in het lichaam voorkomen. Ze val-
len net als de macrofagen alles aan wat niet
in het lichaam hoort en worden gemaakt uit
de stamcellen in het beenmerg.”
Eosinofielen bestrijden parasieten en zijn
actief bij allergische reacties. Basofielen
produceren histamine en wekken een
ontstekingsreactie op. Neutrofielen verteren
bacteriën. Dat proces heet fagocytose.
Tijdens het verteren van bacteriën sterven
er ook neutrofielen en dit is het pus of etter
dat we zien. Mestcellen bewaken constant
de lichaamscellen en zitten vlak onder de
celwand of in de slijmlagen. Ze zorgen dat de
alarmbellen afgaan en het immuunsysteem
wordt wakkergeschud. Dan komen er allerlei
stoffen vrij om de besmetting te bestrijden.
Jansen: „Histamine zorgt voor een betere
bloeddoorlaatbaarheid. De plek op het
lichaam raakt gezwollen; net als bij een
muggenbult. Dit zorgt voor een felle reactie
en daardoor komen er weer nieuwe stoffen
vrij die zowel de vreemde als lichaamseigen
cellen aanvallen. Alle cellen wordt doodgemaakt om uiteindelijk te zorgen dat alles
wordt opgeruimd en beter wordt gemaakt.
Dit noemen we een ontsteking bij bacteriën
en infectie bij virussen. Dit is het slagveld.
Soms is schade van een ontstekingsreactie groot of wordt te groot en dan kun je
bijvoorbeeld ontstekingsremmers toedienen
die de nadelige effecten beperken of afremmen.” 
Reageren?
[email protected]
PIG BUSINESS NR 4 2014
9