Electronic Expected Vessel List Rotterdam

Electronic Expected Vessel List Rotterdam
Productbeschrijving
Algemeen
De Electronic Expected Vessel List Rotterdam
(EEVLR) van InterTransIS biedt een overzicht van
de zeeschepen die verwacht worden voor de
haven van Rotterdam. De basis van de lijst wordt
gevormd door de aanmelding van het schip door
de Rotterdamse scheepsagent.
Inhoud van de lijst
Schepen doen meestal de haven van Rotterdam
aan vanuit zee, via het ‘entry point’ Lage Licht,
gesitueerd nabij Hoek van Holland. Daarnaast
kunnen schepen ‘achterlangs’ de haven van
Rotterdam bezoeken, bijvoorbeeld via de Oude
Maas, De Maasbruggen of via de sluizen bij
Stellendam.
Logica van de lijst
De EEVLR is in eerste instantie gebaseerd op de
meldingen van de lokale agent. In de praktijk
blijkt dat, hoewel de agent de informatie
nauwgezet
invoert,
dat
afwijkingen
in
aankomsttijd van verwachte schepen regelmatig
voorkomen.
InterTransIS heeft de EEVLR voorzien van
complexe business logica om deze afwijkingen
real time te corrigeren. Van schepen die
aanzienlijk te laat dreigen te komen berekent
InterTransIS op basis van de actuele positie en
omstandigheden
een
nieuwe
verwachte
aankomsttijd. Deze tijd wordt aangegeven met
het teken.
Voor schepen die ten anker zijn gegaan
(herkenbaar aan het
teken) en waarvan het
actuele moment van binnenkomst nog niet
bekend is wordt door InterTransIS de zgn ‘not
before’ tijd berekend. Deze tijd geeft de eerst
mogelijke tijd aan dat het schip beloodst zal
kunnen worden.
De EEVLR geeft voorts aan of een verwacht schip
beloodst is ( ), reeds in de haven vaart maar
nog niet haar ligplaats heeft bereikt ( ), haar
oorspronkelijke ETA heeft overschreden ( ), of
nog op de geplande tijd wordt verwacht ( ).
•
Verwachte schepen voor andere havens
wereldwijd (vanaf Q4 2014)
Filteren en sorteren
De EEVLR van InterTransIS biedt vanzelfsprekend
de mogelijkheid om de resultaten te filteren en te
sorteren. Zo kunt u bijvoorbeeld alle schepen met
een bepaalde bestemming (berth) of schepen met
een specifieke agent filteren.
Een click op het Ankerfilter bepaalt of u wél of
juist niet de ankerliggers in de lijst wilt tonen.
Natuurlijk kunt u op een kaart de positie van een
gekozen schip zien en de stamgegevens van het
schip raadplegen.
Actieve elektronische rapportage
Actieve elektronische rapportage biedt u de
mogelijkheid om een bericht te ontvangen zodra
een schip een bepaalde status bereikt zoals ‘in
contact’, ‘anker op’, ‘ETA aangepast’, ‘entered’ en
nog veel meer. 100% geautomatiseerd en 100%
betrouwbaar.
Andere InterTransIS producten
InterTransIS voegt in een snel tempo nieuwe
producten aan haar portfolio toe. Nog dit jaar
kunt u rekenen op de volgende producten:
•
Zoek een schip, zeevaart of binnenvaart,
waar ook ter wereld.
Elektronische in port lijst Rotterdam
zeevaart
Elektronische in port lijst Rotterdam
binnenvaart
Producten voor rail- en road-transport
Het Fares principe
InterTransIS maakt voor haar producten gebruik
van zgn. Fares. Dit betekent voor u dat de vaste
maandelijkse kosten tot een minimum worden
beperkt en dat u slechts betaalt voor de werkelijk
gebruikte functionaliteit. De Fares worden in
rekening gebracht op het moment dat u
bijvoorbeeld daadwerkelijk een ISPS aanmelding
verricht of de stamgegevens van een schip
opvraagt. De Fares kunnen in verschillende
pakketten/aantallen bij InterTransIS worden
besteld.
Meer informatie
Toekomstige functionaliteiten
De EEVLR wordt momenteel aangeboden als
‘basislijst’. Toekomstige functionaliteiten die u
kunt verwachten zijn:
• ISPS aanmeldservice (Q3 2014)
• Schepen met bestemming Rotterdam die
nog niet zijn aangemeld door de agent
(Q3 2014)
• Een kaartoverzicht van de haven van
Rotterdam (Q4 2014)
Volg ons op Facebook, LinkedIn en Twitter!
•
•
•
InterTransIS
Montanusstraat 18
3223 HL Hellevoetsluis
T: 0181 410 801
M: 06 129 65 670
E: [email protected]
W: www.InterTransIS.com
Informatieplatform: www.tram4u.com