Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

_________________________________________________________________________
Model P 22-2
Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de
gebiedscommissie
Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de
gebiedscommissie.
_________________________________________________________________________
1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van:
de gebiedscommissie Overschie
Datum verkiezing 19 maart 2014
_________________________________________________________________________
2. Zitting
Het betreft de openbare zitting van het hoofd- c.q. centraal stembureau in Rotterdam - Overschie.
Datum zitting
Tijdstip zitting
25 maart 2014
10:00
_________________________________________________________________________
3. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
Aanduiding politieke groepering
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Lijstnummer
1
Volgnummer
op de lijst
1
2
3
4
Naam kandidaat
Aantal stemmen
Snoeck Henkemans, A.G. (Anne) (v)
Tali, L. (Latif) (m)
Nauta, H. (Henny) (v)
de Vries, F.J.W. (Frank) (m)
stemcijfer
479
234
63
48
824
Aanduiding politieke groepering
Leefbaar Rotterdam
Lijstnummer
2
Volgnummer
op de lijst
1
2
3
4
5
Naam kandidaat
Aantal stemmen
Baartman, F.B.R. (Fred) (m)
Ouwens, C.M. (m)
Mosch, A.S. (Dries) (m)
Stooker, J.G. (Johan) (m)
de Kruif, L. (Leroy) (m)
stemcijfer
876
50
466
23
75
1490
Aanduiding politieke groepering
VVD
Lijstnummer
3
Volgnummer Naam kandidaat
op de lijst
1
Faber, J.A. (Hannagnes) (v)
2
Verhoeven, R.W. (Reinier) (m)
Aantal stemmen
stemcijfer
244
59
303
Aanduiding politieke groepering
Democraten 66 (D66)
Lijstnummer
4
Volgnummer
op de lijst
1
2
3
4
5
6
7
8
Naam kandidaat
Aantal stemmen
van der Steen, J. (Jeroen) (m)
van den Winkel, W.M.M. (Wilbert) (m)
van Loon, R. (Fieneke) (v)
Westra, S.E. (Ed) (m)
van der Horst, L. (Lilian) (v)
de Waal, M.L.V. (Maya) (v)
Teunissen, F.J.H.M. (Frank) (m)
Ceton, W.P. (Wilmar) (m)
stemcijfer
398
48
131
34
91
17
12
9
740
Aanduiding politieke groepering
GROENLINKS
Lijstnummer
5
Volgnummer
op de lijst
1
2
3
4
Naam kandidaat
Aantal stemmen
de Waard, A.M. (Marit) (v)
van der Meulen, E. (Erik) (m)
de Mik, J. (Koos) (m)
Puntman, M.A.J. (Marian) (v)
stemcijfer
432
21
7
29
489
Aanduiding politieke groepering
CDA
Lijstnummer
6
Volgnummer
op de lijst
1
2
3
4
5
6
7
8
Naam kandidaat
Aantal stemmen
van der Kleij, J.C. (Cees) (m)
van der Meer, C. (Kees) (m)
Vermulm - Kolkman, M.G. (Minie) (v)
Dekkers, A. (Aart) (m)
Jochmann, J. (Jaap) (m)
Somai, R. (Rabin) (m)
Bouwman, J.G.H. (Jan) (m)
Tempel, W.J. (Wubbo) (m)
stemcijfer
248
114
49
28
8
17
22
38
524
Aanduiding politieke groepering
Belangen Overschie/ROP
Lijstnummer
10
Volgnummer
op de lijst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Naam kandidaat
Aantal stemmen
Brand, J. (Joost) (m)
de Waal, W.R. (Willem) (m)
Sweeris, C.G. (Cor) (m)
van Leeuwen, J. (Anke) (v)
Manifarges, H.G. (Herman) (m)
Schotel, E.H. (Ella) (v)
Bekker, M.A.M. (Martha) (v)
Leene, E. (Eline) (v)
van Rijswijk, H.J. (Henk) (m)
van der Steen, E.C. (Ellie) (v)
de Waal, R. (Roel) (m)
stemcijfer
305
51
25
39
17
6
3
10
11
9
11
487
Aanduiding politieke groepering
Annemarie voor Overschie
Lijstnummer
18
Volgnummer
op de lijst
1
2
3
4
5
Naam kandidaat
Aantal stemmen
van den Broek, A. (Annemarie) (v)
Berkhout, T. (Theo) (m)
Alblas, H. (Henk) (m)
van der Eijk, M. (Michel) (m)
Berkhout, G.J. (Gerard) (m)
stemcijfer
272
31
10
15
20
348
Aanduiding politieke groepering
Overschie voor Elkaar
Lijstnummer
19
Volgnummer
op de lijst
1
2
3
Naam kandidaat
Aantal stemmen
Schenk, F.M. (Frank) (m)
Hordijk, B.B.I. (Berel) (m)
de Vos, E. (Erna) (v)
stemcijfer
72
7
15
94
Aanduiding politieke groepering
Wijk 8
Lijstnummer
20
Volgnummer Naam kandidaat
op de lijst
1
van Vliet, S.A.J. (Bas) (m)
2
Crielaard, M. (Manuel) (m)
Aantal stemmen
stemcijfer
343
67
410
_________________________________________________________________________
4. Aantal blanco en ongeldige stemmen
Het aantal blanco stemmen bedraagt
Het aantal ongeldige stemmen bedraagt
72
74
_________________________________________________________________________
5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stemmen
In de processen-verbaal is vastgesteld in hoeverre er:
meer stembiljetten zijn geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten;
minder stembiljetten zijn geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten;
Voor beide categorieën afzonderlijk stelt u het aantal voor de kieskring vast.
Welke verschillen zijn in de processen-verbaal vastgesteld, tussen het aantal toegelaten kiezers en getelde
stembiljetten?
■ In de stembureaus zijn 2 stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.
■ In de stembureaus zijn 13 stembiljetten minder geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.
Hoe worden deze verschillen in de processen-verbaal verklaard?
Mogelijke reden van het verschil
Kiezers die een stembiljet hebben gekregen, hebben toch niet gestemd.
Er zijn te weinig stembiljetten uitgereikt.
Er zijn te veel stembiljetten uitgereikt.
Er zijn stembiljetten kwijtgeraakt.
Geen verklaring.
Andere verklaring.
Hoe vaak sprake van?
0 keer
0 keer
1 keer
0 keer
14 keer
6 keer
_________________________________________________________________________
6. Aantal kiezers dat bij volmacht mocht stemmen
Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs (schriftelijk of via ingevulde achterkant van de
stempas), bedraagt 630.
_________________________________________________________________________
7. Aantal stemmen per lijst
lijstnummer
1
2
3
4
5
6
10
18
19
20
aanduiding politieke groepering
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Leefbaar Rotterdam
VVD
Democraten 66 (D66)
GROENLINKS
CDA
Belangen Overschie/ROP
Annemarie voor Overschie
Overschie voor Elkaar
Wijk 8
aantal stemmen
824
1490
303
740
489
524
487
348
94
410
5709
totaal
_________________________________________________________________________
8. Kiesdeler
totaal aantal geldige stemmen op kandidaten
5709
aantal zetels
: 11
kiesdeler
= 519
_________________________________________________________________________
9. Lijstencombinaties
a. Zonder lijstencombinaties zouden de aan de verkiezing deelnemende politieke groeperingen zelfstandig het
volgende aantal zetels hebben behaald:
lijstnummer
aantal zetels
1 (lijstencombinatie A)
2
3
4 (lijstencombinatie B)
5 (lijstencombinatie B)
6
10
18 (lijstencombinatie A)
19 (lijstencombinatie A)
20
2
3
0
2
1
1
1
0
0
1
b. De volgende lijstencombinaties worden in aanmerking genomen:
letter
lijstencombi
natie
lijstnummer
s
stemcijfers van
de lijsten
A
1
18
19
824
348
94
lijsten die voor de
combinatie in
aanmerking zijn
genomen
aantal stemmen in
aanmerking genomen
lijstencombinatie
0
B
4
5
740
489
4
5
1229
_________________________________________________________________________
10. Verdeling van de volle zetels
aantal stemmen
:
kiesdeler
=
aantal volle zetels
B (4, 5)
1
1229
824
:
:
519
519
=
=
2
1
2
3
1490
:
519
=
2
303
:
519
=
0
6
10
524
487
:
:
519
519
=
=
1
0
18
19
348
94
:
:
519
519
=
=
0
0
20
410
:
519
=
0
lijstnum
mer of
letter
lijstenco
mbinati
e
Totaal aantal zetels
Totaal aantal toegewezen volle zetels
Restzetels
11
6–
5
_________________________________________________________________________
11. Verdeling van de restzetels
Bij minder dan 19 te verdelen zetels
De restzetels zijn achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten of lijstencombinaties die na verdeling van de zetels het
grootste overschot aan stemmen hebben. Lijsten die minder dan 75% van de kiesdeler hebben gehaald, komen niet
in aanmerking voor een restzetel.
lijstnummer of letter
lijstencombinatie
aantal zetels
overschot
aantal restzetels
B (4, 5)
2
191
1
1
1
305
1
2
2
452
1
6
10
1
0
5
487
1
20
0
410
1
_________________________________________________________________________
12. Verdeling van de zetels binnen de lijstencombinaties
Bij de verdeling van zetels binnen een lijstencombinatie wordt eerst de combinatiekiesdeler bepaald. Vervolgens
wordt het aantal stemmen per lijst gedeeld door de combinatiekiesdeler. Dat levert het aantal volle zetels per lijst op.
De lijst die na verdeling van de zetels het grootste overschot heeft, krijgt de restzetel(s).
Letter lijstencombinatie:
B
aantal stemmen
aantal zetels
1229
verbonden lijsten
Lijst 4
Lijst 5
: 3
aantal stemmen
740
489
aantal volle
overschot
zetels per lijst
1
1
combinatiekiesdeler
= 409 2/3
330 1/3
79 1/3
toegewezen
restzetels
totaal aantal
zetels
1
2
1
_________________________________________________________________________
13. Totaal aantal zetels per politieke groepering
aanduiding politieke groepering
Leefbaar Rotterdam
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Democraten 66 (D66)
CDA
GROENLINKS
Belangen Overschie/ROP
Wijk 8
Annemarie voor Overschie
VVD
Overschie voor Elkaar
lijstnummer
aantal zetels
2
1
4
6
5
10
20
18
3
19
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
_________________________________________________________________________
14. Stemmen per lijst met tenminste één zetel
Aanduiding politieke groepering:
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Totaal aantal stemmen:
824
Totaal aantal zetels:
2
volgnummer op naam kandidaat
de lijst
1
Snoeck Henkemans, A.G. (Anne) (v)
2
Tali, L. (Latif) (m)
3
Nauta, H. (Henny) (v)
4
de Vries, F.J.W. (Frank) (m)
totaal
aantal
stemmen
479
234
63
48
824
Aanduiding politieke groepering:
Leefbaar Rotterdam
Totaal aantal stemmen:
1490
Totaal aantal zetels:
3
volgnummer op naam kandidaat
de lijst
1
Baartman, F.B.R. (Fred) (m)
2
Ouwens, C.M. (m)
3
Mosch, A.S. (Dries) (m)
4
Stooker, J.G. (Johan) (m)
5
de Kruif, L. (Leroy) (m)
totaal
aantal
stemmen
876
50
466
23
75
1490
Aanduiding politieke groepering:
Democraten 66 (D66)
Totaal aantal stemmen:
740
Totaal aantal zetels:
2
volgnummer op naam kandidaat
de lijst
1
van der Steen, J. (Jeroen) (m)
2
van den Winkel, W.M.M. (Wilbert) (m)
3
van Loon, R. (Fieneke) (v)
4
Westra, S.E. (Ed) (m)
5
van der Horst, L. (Lilian) (v)
6
de Waal, M.L.V. (Maya) (v)
7
Teunissen, F.J.H.M. (Frank) (m)
8
Ceton, W.P. (Wilmar) (m)
totaal
aantal
stemmen
398
48
131
34
91
17
12
9
740
Aanduiding politieke groepering:
GROENLINKS
Totaal aantal stemmen:
489
Totaal aantal zetels:
1
volgnummer op naam kandidaat
de lijst
1
de Waard, A.M. (Marit) (v)
2
van der Meulen, E. (Erik) (m)
3
de Mik, J. (Koos) (m)
4
Puntman, M.A.J. (Marian) (v)
totaal
aantal
stemmen
432
21
7
29
489
Aanduiding politieke groepering:
CDA
Totaal aantal stemmen:
524
Totaal aantal zetels:
1
volgnummer op naam kandidaat
de lijst
1
van der Kleij, J.C. (Cees) (m)
2
van der Meer, C. (Kees) (m)
3
Vermulm - Kolkman, M.G. (Minie) (v)
4
Dekkers, A. (Aart) (m)
5
Jochmann, J. (Jaap) (m)
6
Somai, R. (Rabin) (m)
7
Bouwman, J.G.H. (Jan) (m)
8
Tempel, W.J. (Wubbo) (m)
totaal
aantal
stemmen
248
114
49
28
8
17
22
38
524
Aanduiding politieke groepering:
Belangen Overschie/ROP
Totaal aantal stemmen:
487
Totaal aantal zetels:
1
volgnummer op naam kandidaat
de lijst
1
Brand, J. (Joost) (m)
2
de Waal, W.R. (Willem) (m)
3
Sweeris, C.G. (Cor) (m)
4
van Leeuwen, J. (Anke) (v)
5
Manifarges, H.G. (Herman) (m)
6
Schotel, E.H. (Ella) (v)
7
Bekker, M.A.M. (Martha) (v)
8
Leene, E. (Eline) (v)
9
van Rijswijk, H.J. (Henk) (m)
10
van der Steen, E.C. (Ellie) (v)
11
de Waal, R. (Roel) (m)
totaal
aantal
stemmen
305
51
25
39
17
6
3
10
11
9
11
487
Aanduiding politieke groepering:
Wijk 8
Totaal aantal stemmen:
410
Totaal aantal zetels:
1
volgnummer op naam kandidaat
de lijst
1
van Vliet, S.A.J. (Bas) (m)
2
Crielaard, M. (Manuel) (m)
totaal
aantal
stemmen
343
67
410
_________________________________________________________________________
15. Toewijzing van zetels aan kandidaten en rangschikking per lijst
Aanduiding politieke groepering:
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Lijst:
1
Toegewezen aantal zetels:
2
I. Met voorkeur gekozen kandidaten bij minder dan 19 te verdelen zetels
II. Overige gekozen kandidaten
De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.
naam
woonplaats
aantal stemmen
Snoeck Henkemans, A.G. (Anne) (v)
Tali, L. (Latif) (m)
Rotterdam
Rotterdam
479
234
III. Rangschikking kandidaten
De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.
Aanduiding politieke groepering:
Leefbaar Rotterdam
Lijst:
2
Toegewezen aantal zetels:
3
I. Met voorkeur gekozen kandidaten bij minder dan 19 te verdelen zetels
De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben meer dan of gelijk aan de
kiesdeler gehaald.
naam
woonplaats
aantal stemmen
Baartman, F.B.R. (Fred) (m)
Rotterdam
876
II. Overige gekozen kandidaten
De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.
naam
woonplaats
aantal stemmen
Ouwens, C.M. (m)
Mosch, A.S. (Dries) (m)
Rotterdam
Rotterdam
50
466
III. Rangschikking kandidaten
De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.
Aanduiding politieke groepering:
Democraten 66 (D66)
Lijst:
4
Toegewezen aantal zetels:
2
I. Met voorkeur gekozen kandidaten bij minder dan 19 te verdelen zetels
II. Overige gekozen kandidaten
De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.
naam
woonplaats
aantal stemmen
van der Steen, J. (Jeroen) (m)
van den Winkel, W.M.M. (Wilbert) (m)
Rotterdam
Rotterdam
398
48
III. Rangschikking kandidaten
De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.
Aanduiding politieke groepering:
GROENLINKS
Lijst:
5
Toegewezen aantal zetels:
1
I. Met voorkeur gekozen kandidaten bij minder dan 19 te verdelen zetels
II. Overige gekozen kandidaten
De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.
naam
woonplaats
aantal stemmen
de Waard, A.M. (Marit) (v)
Rotterdam
432
III. Rangschikking kandidaten
De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.
Aanduiding politieke groepering:
CDA
Lijst:
6
Toegewezen aantal zetels:
1
I. Met voorkeur gekozen kandidaten bij minder dan 19 te verdelen zetels
II. Overige gekozen kandidaten
De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.
naam
woonplaats
aantal stemmen
van der Kleij, J.C. (Cees) (m)
Rotterdam
248
III. Rangschikking kandidaten
De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.
Aanduiding politieke groepering:
Belangen Overschie/ROP
Lijst:
10
Toegewezen aantal zetels:
1
I. Met voorkeur gekozen kandidaten bij minder dan 19 te verdelen zetels
II. Overige gekozen kandidaten
De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.
naam
woonplaats
aantal stemmen
Brand, J. (Joost) (m)
Rotterdam
305
III. Rangschikking kandidaten
De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.
Aanduiding politieke groepering:
Wijk 8
Lijst:
20
Toegewezen aantal zetels:
1
I. Met voorkeur gekozen kandidaten bij minder dan 19 te verdelen zetels
II. Overige gekozen kandidaten
De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten.
naam
woonplaats
aantal stemmen
van Vliet, S.A.J. (Bas) (m)
Rotterdam
343
III. Rangschikking kandidaten
De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.
_________________________________________________________________________
16. Gekozen kandidaten in alfabetische volgorde
naam kandidaat
woonplaats
Baartman, F.B.R. (Fred) (m)
Brand, J. (Joost) (m)
van der Kleij, J.C. (Cees) (m)
Mosch, A.S. (Dries) (m)
Ouwens, C.M. (m)
Snoeck Henkemans, A.G. (Anne) (v)
van der Steen, J. (Jeroen) (m)
Tali, L. (Latif) (m)
van Vliet, S.A.J. (Bas) (m)
de Waard, A.M. (Marit) (v)
van den Winkel, W.M.M. (Wilbert) (m)
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
_________________________________________________________________________
17. Bezwaren van kiezers
Tijdens de zitting zijn:
□ geen bezwaren ingebracht.
□ de volgende bezwaren ingebracht: zie gewaarmerkte bijlage met opmerkingen van het stembureau.
_________________________________________________________________________
18. Ondertekening
Datum
_________________________________________________________
Naam en handtekening voorzitter
_________________________________________________________
Naam en handtekening leden
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________________________