Samen Fit-programma

Wordt u met ons
Samen Fit ?
Wellnesselande en FysiotherapieRotterdam hebben, in samenspraak
met het Maasstad Ziekenhuis, het “Samen Fit-programma” ontwikkeld.
Wilt u ook graag aansluitend op uw revalidatietraject, in een vertrouwde omgeving en onder begeleiding van specialisten, een beweegprogramma volgen? Schrijf u dan nu in voor Samen Fit!
Wat houdt het “Samen Fit-programma” in?
Samen Fit is in het leven geroepen om een passend vervolg te kunnen bieden aansluitend op het reeds
afgeronde revalidatietraject in het Maasstad Ziekenhuis. Onder begeleiding van fysiotherapeuten, trainers en met als back-up de specialisten van Sport Medisch Centrum Maasstad en het Maasstad Ziekenhuis vindt er in groepsverband twee keer per week een training plaats.
Hoe ziet het “Samen Fit-programma” er uit?
In eerste aanvang vindt er een overdracht plaats van het Maasstad Ziekenhuis naar FysiotherapieRotterdam. De fysiotherapeut bepaalt de belastbaarheid en stippelt het programma uit. Het programma
beslaat een duur van 5 maanden met een mogelijkheid dit te verlengen. Afhankelijk van de inhoud van
het programma en de eigen zorgverzekering bestaat er een mogelijkheid dit deels vergoed te krijgen
vanuit de zorgverzekering. De maandcontributie bedraagt anders € 25,00.
Tijdens het programma blijft er een nauwe samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis en bestaat er
de mogelijkheid om per e-mail ([email protected]) met de bewegingsagoog van het
Maasstad Ziekenhuis in contact te treden.
Wellnesselande en FysiotherapieRotterdam stellen zich graag aan u voor!
FysiotherapieRotterdam biedt u de mogelijkheid om een doorstart te maken na uw revalidatie bij het
Maasstad ziekenhuis. Onder begeleiding van een fysiotherapeut kunt u gedurende een periode een beweegprogramma volgen. Wij kunnen u advies geven over een te volgen traject rekening houdend met
uw gezondheidssituatie. Meer weten? www.fysiotherapierotterdam.nl
Wellnesselande wil haar gasten inspireren, motiveren en professioneel begeleiden, met behulp van een
uitgebalanceerd aanbod aan inspanningsactiviteiten en verfrissende, uitnodigende ontspanningsmogelijkheden. Een professioneel team helpt u graag verder uw doelen te verwezelijken! Meer weten?
www.wellnesselande.nl
Wilt u ook met ons Samen Fit worden? Maak uw interesse kenbaar bij uw bewegingsagoog, hij of zij zal
zorg dragen voor aanmelding in ons programma!
Met sportieve groet,
Team Wellnesselande
Team FysiotherapieRotterdam
Team Revalidatie Maasstad