zw - Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela

¡HOLA!
48
juni 2014
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
1
Voor een betere tocht
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Marc Hofman
secretariaat: Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
[email protected][email protected]
Wat doet dat vogeljong op de website van een Compostelavereniging? Dat is eenvoudig: het gaat om een jonge slechtvalk, een Falco peregrinus ... Een echte pelgrimsvogel dus.
In het Frans heet hij faucon pèlerin, in het Engels peregrine, in het Italiaans pellegrino, in het Spaans halcón peregrino, in het Duits Wanderfalke.
Zijn pelgrimsnaam dankt de vogel aan de grote afstanden die hij aflegt. Je vindt hem bijna overal op de aardbol.
Door het gebruik van landbouwgiffen was de vogel in 1968 in België uitgestorven als broedvogel. Het Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels begon in de jaren negentig met het plaatsen van nestbakken op torens. Vandaag is de slechtvalk terug een vrij algemene broedvogel: dit jaar 69 paren in Vlaanderen waarvan 41 tot broeden
kwamen.114 jongen kwamen uit het ei.
Of er slechtvalken broeden op een St.-Jakobstoren is ons niet bekend, maar langs de Via’s in België broeden ze bv. op de St.-Gummarustoren in Lier, op de kathedraaltorens
van Mechelen, Brussel en Gent en op de klimrotsen in Freyr.
Of er nog vogels of andere dieren zijn die naar pelgrimeren verwijzen, weet ik niet. Enkele namen verwijzen wel naar Jakobus, bv. de sint-jakobsvlinder. De rupsen vind je
onder meer op het jakobskruiskruid. Hun naam kregen ze omdat het feest van Sint-Jakob in hun leef- of bloeiperiode valt.
Er is ook een plant met de naam jakobsladder. Dat heeft niets met de apostel te maken maar wel met Jakob in het Oude Testament.
¡HOLA!
KALENDER
INHOUD
2
Voor een betere tocht
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
’t Genootschap
Activiteiten
3
Werkgroepen - Projecten
7
Regionieuws
Brugge-Kust
11
Kempen
12
Zaterdag 14 juni
Brussel. Jakobusprocessie.
Zaterdag 21 juni
Essen. Langs de ‘dodendraad’.
Van 7 tot 13 juli
Wandeltocht langs de Via Brugensis.
25 juli
Ieper. Feest van Sint-Jakob.
Vlaanderen, Europa, el mundo
Langs de pelgrimswegen
13
Pelgrimsgidsen
19
Media, erfgoed en tentoonstellingen
20
Zoekertjes
23
¡Hola! verschijnt de eerste dag van elke maand, behalve in augustus.
Redactie: Ludo Van Lint, [email protected]
Werkten mee aan dit nummer: Jos Belmans, Christ’l Beyers, Ria Bruggen,
Freddy Du Seuil, Jan Eylenbosch, Herman Merckx, Riet Van Cleuvenbergen.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent.
Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
48
juni 2014
LASJB
¡HOLA!
48
juni 2014
’t Genootschap
NATIONAAL  ACTIVITEITEN
LASJB
Brussel, zaterdag 14 juni
Sint-Jakobsprocessie
Een half millennium geleden was er in Brussel al sprake van een SintJakobsprocessie. Daarin stapten onder meer de twee pelgrims op die
dat jaar laatst uit Galicië terugkeerden. Een van hen droeg een zilveren zwaard, symbool van de overwinning op de matamores ….
Jozef II verbood de processie. In de jaren negentig van vorige eeuw
knoopte men weer aan bij de oude traditie. Met vallen en opstaan. In
2012 ging de processie niet uit, verleden jaar weer wel.
Ook dit jaar trekt de processie uit, van de kerk van Onze-Lieve-Vrouwvan-de-Goede-Bijstand via de Grote Markt naar de Kapellekerk, voluit de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk, vlakbij de Marollen, op
het einde van de Hoogstraat.
10.30 uur Pelgrimsmis in de Goede Bijstandskerk aan de
Kolenmarkt. De kerk is de parochiekerk van de
Vlamingen in Brussel.
Mogelijkheid om de pelgrimszegen te ontvangen.
11.30 uur Processie met het Jakobusbeeld uit de Kapellekerk, een
kopie van een 17de-eeuws beeld, in de jaren negentig
geschonken door de Xunta de Galicia.
13.00 uur Receptie voor alle deelnemers.

3
LASJB
¡HOLA!
Het Vlaams Genootschap is een van de organisatoren en ons koor,
Adelard van Aubrac, luistert de plechtigheid op.
Naast leden van het Genootschap stappen in de processie leden op
van de Association Belge des Amis de Saint-Jacques, de Brusselse folkloregroep Bruegel en, in klederdracht en met traditionele muziekinstrumenten, de Casa de Galicia en Bruselas en de Asturische volksdansgroep La Santina.
De kerk (15de-17de eeuw) is het meest bekend omwille van het graf
van Pieter Breughel de Oude. Naast het recente Jakobusbeeld is een
mooie Nuestra Señora de la Soledad een tweede interessant Spaans element in deze kerk.
De Kapellekerk is ook de kerk van de Poolse gemeenschap in Brussel.
Graag nodigen we onze leden uit om deel te nemen, bij voorkeur met
de blauwe polo van het Genootschap.
4
48
juni 2014
¡HOLA!
5
LimoWreck
Voor een betere tocht
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Ieper, vrijdag 25 juli
Feest van Sint-Jakob
Dit jaar is het aan Regio Zuidwest om alle leden van het Vlaams Compostelagenootschap uit te nodigen om samen het feest van Sint-Jakob
de Meerdere te vieren in Ieper.
Afspraak vanaf 10 uur in de Kazematten, Bollingstraat 1 (nabij de Menenpoort), voor koffie of thee.
In de Sint-Jakobskerk gaat Dees Van Caeyzele om 11 uur voor in de
eucharistieviering, opgeluisterd door ons koor Adelard van Aubrac,
onder leiding van Johan De Ridder.
Daarna trekken alle pelgrims naar restaurant Pacific Eiland.
’s Namiddags heb je de keuze tussen een bezoek aan het onvolprezen
In Flanders Fieldsmuseum, een wandeling op de vesten of een wandeling in De verdronken Weide.
Vanaf 16 uur ben je welkom bij de Ware Jakob in de Kazematten.
Een inschrijvingsformulier vind je op www.compostelagenootschap.be
(diensten>activiteiten).
Mail het door naar [email protected] en
stort vóór 21 juli het juiste bedrag op de rekening van het Composte
lagenootschap.
48
juni 2014
¡HOLA!
48
juni 2014
Een nieuwe parochie in de grote textielstad
6
De toren van de St.-Jakobskerk
op een litho van Reverend John
David Glennie (1796-1874).
Carolien Coenen
Einde 12de eeuw was Ieper dé textielhoofdstad van
Vlaanderen. Kort tevoren, in 1138, werd de St.-Jakobskerk gebouwd. Van een romaanse driebeukige kerk evolueerde de kerk naar een gotische hallenkerk.
Tijdens WO1 werd de kerk, net als de rest van de stad,
vrijwel helemaal vernield. Wat er vandaag staat is een
gebouw dat, naar de oorspronkelijke plannen, na de
oorlog, ongeveer in zijn oorspronkelijke staat hersteld is.
Het interessante kerkmeubilair – stoffering komt grotendeels uit de Atliers d’art van de benedictijnenabdij van Maredsous, onder leiding van pater Sébastien
Braun.
Het zijn interessante, en soms gedurfde art-decocreaties,
zeker het St.-Jakobsaltaar. Vijf panelen in gedreven koper vertellen over het leven van Jakobus.
Andere jacobalia in de kerk: een chrismatorium (17de
eeuw) met een gegraveerde afbeelding van de apostel,
een reliekhouder (18de eeuw) en een plaasteren Jakobusbeeld (1948).
Ieper lag in de middeleeuwen op de Compestelaroute
die van Nieuwpoort (toen de belangrijkste haven aan
de kust) via Sint-Jakobskapelle naar Menen liep, de Via
Yprensis. Een variante liep via Wervik. De route is in het
vernieuwde pelgrimswegennet niet meer opgenomen.
De naoorlogse Ieperse
Sint-Jakobstoren aan het
Guido Gezelleplein. Jakobus
verwelkomt je.
¡HOLA!
GENOOTSCHAP-NATIONAAL
WERKGROEPEN EN PROJECTEN
Het Compostelagenootschap zoekt een
Medewerker ledenadministratie
Ledenadministratie op vakantie!
De nieuwe vrijwilliger moet
* lid zijn van het Compostelagenootschap
* een eigen pc hebben en goede pc-ervaring
We verwachten dat hij/zij nauwkeurig en zelfstandig kan werken en zeer regelmatig alle gegevens bijhoudt. De medewerker kan rekenen op onze grote
waardering
Lid worden, adresgegevens wijzigen, geloofsbrieven aanvragen: dat
kan niet in juli, de ledenadministratie is dan gesloten.
Wie in augustus een stempelboekje wil, moet dat tijdig aanvragen, liever vandaag dan morgen. Winkel en infopunt zijn niet alleen in juli
gesloten, maar ook in augustus.
Kandidaten kunnen contact opnemen met de voorzitter, [email protected]
Het secretariaat van het Genootschap is ‘s zaterdags open als infopunt.
Het infoteam bestaat uit een dertigtal leden met ervaring op tal van pelgrimswegen.
Je kunt er ook onze bibliotheek raadplegen. En de pelgrimswinkel biedt
gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets aan.
Open van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakantie, op paaszaterdag, op
feestdagen en in juli en augustus.
De openingsdata, met de namen van de teamleden:
7 juni Luc Holsters, Emiel De Smedt, Yvonne Roelof
14 juni Willy Janssens, Raymonde Godon, Hanny Pouderoyen
21 juni Willy Beyers, Richard Asselberghs, Herman Troukens
28 juni Magda Cumps, Jos Belmans, Gilbert Organe
6 sept. Jos Belmans, May Van Miert, Thomas Vandormael
Lieve Mommens
Infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!
Welke camino je ook kiest, op het Infopunt
helpen ze je altijd, of toch meestal, verder!
7
Informatie over hun ervaring vind je op www.compostelagenootschap.be.
Je kunt ze ook hier aanklikken: Medewerkers Infopunt: tochtervaring.
48
juni 2014
¡HOLA!
Pelgrimspaden in de Lage Landen
Pelgrimspaden in de Lage Landen
Via Monastica
Via Limburgica & Via Monastica
Vessem
Postel
Tongerlo
Averbode
Zoutleeuw
Namen
Leffe
Givet
Rocroi
8
Thorn
Maaseik
Alden Biesen
Tongeren
Rutten
Waremme
Cognelée
Namen
Leffe
Givet
Rocroi
Pelgrimspaden - Pelgrimswinkel
Het Genootschap werkt hard aan nieuwe edities van de topogidsen voor de pelgrimswegen door België.
Nieuwe edities voor de Via Monastica en
de Via Limburgica zijn ondertussen verschenen.
Prijs: € 11.
Ondanks veel inzet hebben enkele technische problemen de productie van de gidsen voor de Via Brabantica, de Via Scaldea
en de Via Brugensis vertraagd.
Helaas moeten we jullie meedelen dat de
gidsen pas in het najaar zullen verschijnen.
48
juni 2014
¡HOLA!
Via Limburgica: Bilzen – Alden Biezen
Pas nu blijkt dat bij de opmaak van de Via Limburgica enkele lijnen
op het allerlaatste moment ‘verdwenen’ zijn. We hebben dat helaas
niet opgemerkt.
Onze verontschuldigingen daarvoor.
Het gaat om de wegbeschrijving van Bilzen naar Alden Biesen.
9
Voor een betere tocht
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Dit is de tekst:
Als je uit het oude stadhuis komt, steek je de Markt schuin links
over en wandel je de Demerlaan in tot aan het kruispunt met
de Demerwal. Linksaf, tot je na 75 m, een pad rechts kan nemen. Zo kom je in het zuidelijke groengebied van Bilzen. Voor
de vijver houd je links aan. Geniet van het kasteeltje Haffmans
en de zestiende-eeuwse Bilzermolen. Je blijft het pad langs
de Demer volgen tot aan een stenen brug (even voorbij een
houten brug). Je steekt de Demer over en je volgt de brede,
onverharde weg altijd maar rechtdoor, op de flanken van de
Katteberg
Wat verder merk je dat je richting fietsknooppunt 68 stapt.
Op het einde van de weg sla je rechts af, je steekt de brug
over de N700 over en loopt even verder rechtdoor de Lethenstraat in. Je bent nu in Rijkhoven. Vijftig meter na huis nr. 8, een
eenzaam B&B-huis, verlaat je het fietsroutenetwerk en stap je
rechts door een draaipoortje de natuur in. Je volgt nu de GR
tot in Alden Biesen.
Aan de nog te leveren gidsen voegen we een inlegblad toe met de correctie.
48
juni 2014
10
Veel volk in huis betekent hard werken voor de enthousiaste hospitaleros.
Hilde Van Ingelgom
Voor een betere tocht
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Eylenbosch
¡HOLA!
Pelgrims wachten geduldig tot de hospitalero’s weer aan het werk gaan.
Hospitaleros gevraagd voor Los Arcos
Sinds 1997 neemt de hospitalerowerking van
het Vlaams Compostelagenootschap het beheer waar van een grote pelgrimsherberg (70
bedden) in Los Arcos, op de Camino Francés,
30 km vóór Logroño.
Twee Vlaamse vrijwilligers verzekeren om
beurten twee weken de werking van de herberg. De herberg opent met Pasen of ten laatste op 1 april en sluit op Allerheiligen.
Voor het Spaanse stadje van slechts 1300 inwoners is die Vlaamse inbreng een niet te versmaden hulp.
Ons team vrijwilligers kan best wat nieuwkomers gebruiken.
Wie geïnteresseerd is kan ons bereiken via
[email protected]
waarna je een uitgebreide mail ontvangt met
nuttige informatie.
Een goede hospitalero wordt geacht een behoorlijke basiskennis te hebben van de Spaanse taal en zelf ervaring te hebben als pelgrim
op de camino.
Jan en Marie-Josée Eylenbosch-Gijssels.
48
juni 2014
Wouter Dursin
¡HOLA!
Regionieuws
REGIO BRUGGE-KUST
Van 7 tot 13 juli
Wandeltocht van Sluis naar Mortagne du Nord
Een ‘attractie’ voor wandelaars en zeker voor pelgrims langs de Damse
vaart: een zelf te bedienen veerpontje met een wel heel toepasselijke
naam!
11
De tocht loopt van Sluis via Brugge en Roeselare naar Menen (Via
Brugensis). Van Menen gaat de tocht naar de Schelde (Pecq) waar
hij aansluit op de Via Scaldea. Langs de Via Scaldea wandel je naar
Doornik en Mortagne du Nord, net over de Franse grens.
Onderweg staan allerlei bezoeken op het programma en op een
militaire begraafplaats staan de deelnemers even stil bij Den
Grooten Oorlog.
In Doornik is een verbroedering en een stadswandeling gepland
met het Waals Genootschap.
Logies: meestal in scholen.
Busvervoer van Brugge naar Sluis en van Mortagne naar Doornik.
Dagafstanden: 23, 24, 27, 21, 30, 11 en 15 km.
Deelname: €182 à € 204. Meestappen zonder logies en maaltijden kan ook.
Dan betaal je € 2 per dag (plus eventueel busvervoer van Brugge naar Sluis en
van Mortagne naar Doornik).
Een inschrijvingsformulier vind je op de website van het genootschap,
www.compostelagenootschap.be.
Klik opDiensten>Activiteitenkalender.
Opgelet: je kunt inschrijven tot 21 juni.
Voorwaarde is wel dat je lid bent van het Vlaams Compostelagenootschap.
48
juni 2014
¡HOLA!
REGIO KEMPEN
Essen, zaterdag 21 juni
Rond en omtrent de dodendraad
Tijdens WO1 plaatsten de Duitsers een afsluiting onder stroom aan de
Nederlandse grens om vluchtelingen tegen te houden.
In dit herdenkingsjaar bezoeken we met een gids de herinneringen
aan deze ‘dodendraad’.
Op het programma staat een gecombineerde fiets- en wandeltocht
langs stille wegen en de ‘dodendraad’. In Wildert (Essen) lunchen we
in de Bakkersmolen. De molen is de jongste windmolen van het land:
anno 1981.
In WO1 kwamen langs ‘de dodendraad’ minstens 850 mensen om het
leven, door elektrocutie of bij vuurgevechten.
12
Inschrijven vóór 14 juni bij [email protected]
Deelname, met lunch: € 20, zonder lunch € 5, over te schrijven op
BE49973004023514 van het Vlaams Compostelagenootschap regio
Kempen.
Regio Kempen: [email protected]
www.dendoodendraad.be.
48
juni 2014
¡HOLA!
Vlaanderen, Europa, el mundo
LANGS DE PELGRIMSWEGEN
Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS)
Op 27 maart werd in Santiago de Compostela de FICS gesticht.
De Fraternidad wil zich, in de geest van Elias Valiña, herontdekker van de Camino, inzetten voor het behoud van de Camino als
pelgrimsweg.
Ze wil vermijden dat de Camino, door de acties van Xacobeo,
toeristische diensten en de Xunta de Galica, verwordt tot een
toeristische langeafstandsroute.
De Fraternidad telt onder haar stichters zowel wetenschappers, hospitaleros, journalisten en auteurs als enamorados y conocedores del Camino en
vrienden van de Camino uit de vijf continenten.
Ook onze voorzitter Freddy Du Seuil is stichtend lid van de vereniging.
www.ficscaminodesantiago.com
Logies langs de Spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es
www.caminosantiago.org
www.camino.xacobeo.es
www.alojamientoscaminosantiago.com
13
48
juni 2014
¡HOLA!
14
Voor een betere tocht
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Korting paradores
Begrijpelijk, na vele nachten eenvoudig logies in refugios wil je ook
wel eens een nacht comfortabeler logeren. Dit aanbod kan dan misschien nuttig zijn ...
Een aantal Spaanse paradores langs de Camino Francès, de Camino
Portugués, de Camino del Norte en de Via de la Plata geven tot 29 december korting aan pelgrims: 15 % op overnachting en ontbijt, 10 %
in het restaurant.
Het gaat om paradores in Baiona, Benavente, Cangas de Onís, Coria,
Ferrol, Gijón, Hondarribia, León, Lerma, Limpias, Pontevedra, Puebla de Sanabria, Ribadeo, Salamanca, Santiago de Compostela, Santillana del Mar, Santo Domingo Bernardo de Fresneda, Santo Domingo
de la Calzada, Sos del Rey Católico, Tui, Verín, Villafranca del Bierzo,
Vilalba, Zamora en Santillana Gil Blas.
Enkel met je stempelboekje.
www.parador.es
Nieuwe caminowebsite met filmpjes
Er zijn honderden websites over de pelgrimswegen naar Compostela.
Er komen er elke dag bij en er verdwijnen er elke dag.
http://caminohaciasantiago.com is een nieuwe, wat originelere site
waarop je, voor de Camino Francès een filmpje vindt van vier, vijf minuten voor elke etappe. Dat geeft je een redelijk beeld van wat je te
wachten staat.
De maker legt ook links naar enkele belangrijke sites waar je terecht
kunt voor onder meer logiesinformatie.
48
juni 2014
¡HOLA!
48
juni 2014
15
Voor een betere tocht
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Riet en Lieve: tien keer met Femma naar Compostela
Lieve Mommens en Riet van Cleuvenbergen
Tien jaar geleden organiseerde Femma (KAV) voor het eerst, en met
de steun van Govaka (KWB), een reis naar Compostela. Deels te voet,
deels per autocar, met logies in hotels. Tien jaar lang hebben Lieve
Mommens en Riet Van Cleuvenbergen groepen (23 tot 44 vrouwen)
begeleid naar Compostela.
Zoals ze altijd gezegd heeft, stopt Riet ermee. Lieve doet verder. Femma blijft elk jaar een reis op en rond een pelgrimsroute aanbieden. Dat
zal soms Compostela zijn, maar dat kan ook een tocht zijn vanuit bv.
Vézelay of Le Puy.
De Femma-reizen zijn reizen voor vrouwen. Alleen vrouwen. Op weg
naar Compostela wandelen ze in een langgerekte groep.. Wie alleen
wil wandelen kan dat dus. Van meet af aan was er ook aandacht voor
het spirituele. Elke dag worden teksten van deelneemsters en begeleidsters voorgelezen. Teksten die hen geraakt hebben. De deelnemers krijgen later alle teksten thuis toegestuurd.
De vrouwen leggen ook allemaal hun steentje aan het Cruz de Ferro,
plús een groepssteen, elke dag gedragen door een andere deelnemer.
Een steen voor al wie naar Compostela zou willen gaan, maar het niet
kan. Altijd weer bleek dat een pakkend moment te zijn van loslaten
en verwerken. En zo waren er telkens wel meer sterke momenten, op
de eerste dag bv., op de laatste dag, in O Cebreiro ...
Met de jaren kreeg ook het culturele meer aandacht: ‹s avonds nog een
stadswandeling, of zelfs ’s morgens, voor het vertrek.
‘Het is opmerkelijk hoe deugddoend zo’n reis kan zijn voor de deelneemsters,› vertellen Riet en Lieve. Velen hebben iets meegemaakt.

16
Voor een betere tocht
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
¡HOLA!
Over die emotioneel geladen onderwerpen blijken vrouwen makkelijker onder mekaar te vertellen dan mannen. Velen kunnen zich aan
zo’n reis optrekken, velen verleggen ook hun grenzen.
‘We krijgen altijd veel bedankingen, maar’, zo zeggen Lieve en Riet,
‘wij bedanken ook de deelneemsters, als begeleidster heb je er zelf ook
veel aan!’
Veel deelneemsters blijven af en toe samen wandelen. Of ze trekken
met een reisgezel, of alleen, naar Compostela, iets wat ze vóór de Femmareis nooit zouden gedaan hebben.
Velen zijn daarna lid geworden van het
Compostelagenootschap.En dat er veel
vrouwen in ons koor zingen, dat heeft
ook veel te maken met de Femmareizen.
Of het genootschap ook een dergelijke
reis zou moeten aanbieden? Ja, maar dan
geen vrouwenreis, is het antwoord. Er is
zeker vraag naar, ‘maar’, vertelt Lieve,
‘vergis je niet, zo’n reis organiseren en
begeleiden is wat anders dan een gewone
wandeltocht begeleiden!’.
Veel kans dat je over dit onderwerp later
meer leest in De Pelgrim.
www.femma.be
Riet Van Cleuvenbergen (tweede van rechts) stopt ermee na tien Compostelareizen voor Femma-nationaal.
Ze blijft wel met Femma Nerem naar Compostela stappen en blijft actief in het Vlaams Compostelagenootschap.
48
juni 2014
¡HOLA!
Nieuwe compostelas
17
Voor een betere tocht
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Zoals in een vorige ¡Hola! al gemeld kun je voortaan ook een Certificado de distancia krijgen met vermelding van de vertrekplaats, de route,
het aantal kilometer en of je fietser, wandelaar of ruiter bent. Groepen
kunnen vooraf hun compostelas laten klaarmaken.
Maar er is meer. De gewone compostela werd in een heel nieuw
kleedje gestoken!
Pelgrimsweg Doornik – Saint-Quentin klaar
De nieuwe compostela, met een Jakobus uit de Codex Calixtinus.
Vooraleer de tocht naar Saint-Amand-les-Eaux aan te vangen onthulden Régis Quenesson, Pascal Duchêne en Freddy Du Seuil een eerste
mijlpaal aan de oever van de Scarpe.
Al enkele jaren wordt er in het noorden van Frankrijk gewerkt aan
de wegen naar Santiago de Compostela. Zondag 27 april werd de nog
ontbrekende schakel tussen Mortagne-du-Nord (net over de grens) en
Saint-Amand-les-Eaux ingewandeld.
Dat gebeurde onder meer in aanwezigheid van Freddy Du Seuil, voorzitter van het Vlaams Genootschap, Pascal Duchêne, voorzitter van de
Association Belge en Régis Quenesson van de Association St.-Jacques
en Boulangrie (Cambrai).
Het traject maakt deel uit van de 108 km lange route tussen Doornik
en Saint-Quentin, via Cambrai. De route is nu volledig bewegwijzerd.
Informatie over het traject vind je op onderstaande website. Dat is
nog voor verbetering vatbaar.
Doornik bereik je vanuit Vlissingen via Gent en langs de Via Scaldea.
Een gids voor de Scaldea verschijnt nog dit jaar. Daarin zul je ook informatie vinden voor de weg van Doornik naar Reims..
Na Saint-Quentin kun je verder naar Parijs via de GR 655 of de route

zoals beschreven op www.casajac.org.
48
juni 2014
¡HOLA!
Komende uit Antwerpen bereik je Saint-Quentin ook langs de Via
Brabantica en de Via Gallia Belgica. De route loopt over Brussel, Nijvel en Maubeuge. Ook die gids verschijnt dit jaar.
Vanuit Mortagne kun je ook richting Reims.
Zie http://www.st-jacques.be. Een livret numérique vind je onder Antennes régionale>Tournai.
Elders in deze ¡Hola!vind je informatie over een staptocht langs de
Via Brugensis/Via Scaldea die op 13 juli eindigt in Mortagne du Nord.
Dat is de dag voor de nationale feestdag. De deelnemers zijn al uitgenodigd op de festiviteiten!
http://www.compostelle-nord.fr
Via Tolosana
In Bordeaux opende een nieuwe gîte zijn deuren: La Maison du Pèlerin, Rue des Argentiers, 28, 33000 Bordeaux,
0647 67 50 14, 0679 99 55 82,
[email protected], www.bordeauxcompostelle.fr.
Camino Francés
La maison du pèlerin de Bordeau
18
In Calzada del Coto, 4 km voorbij Sahagún verving het gemeentebestuur de oude albergue door een nieuwe. De Albergue Municipal San
Roque heeft 35 bedden. Geen kookgelegenheid, wel microgolf. Er is
een dorpswinkeltje en een bar met keuze tussen twee schotels.
Prijs voor een overnachting: donativo.
674 587 001 (Hospitalero), 987 78 12 33 (gemeente),
[email protected], www.aytocalzadadelcoto.es
48
juni 2014
¡HOLA!
PELGRIMSGIDSEN
19
Voor een betere tocht
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Camino del Norte, Camino Inglés, Via Podiensis, Vézelay-Le Puy ...
* In juni verschijnt bij Conrad Stein Spanien: Camino Inglés. De route
loopt van de havenstad Ferrol naar Santiago. Afstand: 120 km. Een
mooie route voor wie na aankomst in de apostelstad nog enkele dagen
wil stappen. Een alternatief voor de route naar Fisterra en Muxía.
Prijs: ca. € 13.
www.conrad-stein-verlag.de
Overigens kun je van de site van onze Engelse collega’s nog altijd een
gratis gids voor de Camino Inglés downloaden. 66 blz., maar geen
kaarten.
www.csj.org.uk
* In juli verschijnt bij Rother een Rother Wanderführer voor de Caminho Português. Zelfde formaat als Conrad Stein, gelijkaardige kwaliteit.
Prijs: ca. € 15.
* Bij uitgeverij Elmar verschijnt in juni een Nederlandse vertaling van
de Rothergids voor de Camino del Norte, de kustroute, van Irún naar
Compostela.
Negenentwintig etappes plus vier naar Finisterre (Fisterra) en Muxía.
Een praktische gids met ook logiesinformatie en hoogteprofielen.
Prijs: ca. € 17.
Bij dezelfde uitgever verscheen eerder een gelijkaardige gids voor de
Camino Francés. Die kost ca. € 17 en is verkrijgbaar bij het Vlaams
Genootschap.
* Bij Jacobeo.net verscheen een zesde editie van de Guía del Camino del
Norte, een Spaanse gids voor Costa y Primitivo. Ook een uitstekende
48
juni 2014
¡HOLA!
gids met goede kaartjes en veel praktische informatie. Ook de twintig
nieuwe albergues die dit jaar hun deuren openden langs deze Camino
vind je in de nieuwe uitgave.
Prijs: € 22.
www.jacobeo.net
* Éditions Lepère pakt met een e-book uit voor de verbindingsroute van
Vézelay naar Le Puy. Met topografische kaarten en logiesinformatie.
Prijs: ca. € 13.
www.chemin-compostelle.fr
* Bij de Fédération Française des Randonnées Pédestres (GR) verscheen
de zevende editie van Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle: MoissacRoncevaux, een gids voor de laatste 345 km van de Via Podiensis.
Prijs: ca. € 13.
www.ffrandonnee.fr
MEDIA, ERFGOED, CONCERTEN, TENTOONSTELLINGEN
Campus Stellae
Na Les deux reliques en Le premier chemin publiceerde Editions Glénat zijn derde stripverhaal rond de pelgrimsweg naar Compostela, Le pont des trois diables, d’Arles aux
Pyrenées.
Prijs per titel: ca. € 14.
In juli verschijnt de vierde en laatste titel.
www.glenatbd.com
20
48
juni 2014
¡HOLA!
De weg naar Santiago
Lambert de Haas
De Nederlandse zender RKK realiseerde de voorbije jaren tal van uitzendingen waarin Wilfried Kemp pelgrims volgt tijdens hun tocht
naar Santiago de Compostela. Hun bijzondere verhalen en belevenissen kun je nog altijd bekijken en beluisteren op www.dewegnaarsantiago.rkk.nl. Er bestaat ook een dvd met een deel van de uitzendingen.
Bestellen kan via de website.
Terradillos de Templarios - El Camino es duro, pero es el Camino
21
Ik ben op weg gegaan ...
Lambert de Haas maakte een lange reeks tekeningen en lino’s naar
aanleiding van drie pelgrimstochten naar Santiago de Compostela.
Hij exposeert ze in de Lambertuskerk van Helmond (oostelijk van
Eindhoven).
Woensdag van 14 tot 16 uur, zaterdag van 12 tot 16 u., zondag van 13
tot 16 uur.
www.lambert-de-haas.nl
48
juni 2014
MAS
¡HOLA!
Dat er een werk van
Carvaggio tijdelijk naar
Antwerpen verhuist is wel
een héél bijzondere gebeurtenis! De vuile voeten en gescheurde kleren symboliseren de gehoorzaamheid en
toewijding van de pelgrims.
Christus is hier geen baby
maar bijna een jongen die
de pelgrims zegent. Zijn
linkervoet is heel dicht bij
de biddende pelgrim. Zo
nabij is het goddelijke bij
het menselijke.
22
Madonna van de pelgrims naar Antwerpen
Heilige Boeken, Heilige Plaatsen. Jodendom, christendom, islam: één project, twee tentoonstellingen, in het najaar in Antwerpen.
De tentoonstelling Heilige Plaatsen belicht het pelgrimeren naar heilige
plaatsen. Voor het eerst worden voorwerpen en kunstwerken uit de drie religies naast elkaar gepresenteerd. En niet de minste. Zo komt onder meer de
Madonna di Loreto of Madonna van de pelgrims van Carvaggio uit Rome
naar Antwerpen.
De legende verhaalt dat het huisje van Maria door engelen naar Loreto (Italië)
zou gebracht zijn. De pelgrimage naar Loreto en de verering van de madonna
kreeg een hoge vlucht ten tijde van de Contrareformatie. In Antwerpen was
dat een taak van de jezuïeten. Er bestond ook een Broederschap van Loreto.
Vanaf 1702 beheerden de Loretanen het St.-Julianusgasthuis, vandaag kunstgalerij én de door Regio Antwerpen beheerde pelgrimsherberg.
De Lieve Vrouw in de gevel van het Antwerpse stadhuis is een Madonna van
Loreto. Je merkt dat aan het kenmerkende, lang golvend haar.
Het uitgangspunt van de tentoonstelling Heilige Boeken is eenvoudig. De
drie religies ziijn ‘religies van het boek’, ze zijn verwant, Abraham is een voorvader van joden, christenen en moslims. De tentoonstelling van boekhistorische topstukken en onbekende objecten vind plaats in de Nottebohmzaal
van de Erfgoedbibliotheek, een van de mooiste bibliotheekzalen van het land.
Heilige Plaatsen loopt van 19 september tot en met 18 januari in het MAS.
Heilige Boeken kun je tot 21 december bezoeken in de Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience, aan het Conscienceplein.
Tickets kun je kopen vanaf einde juni.
Op 15 november organiseert het Vlaams Compostelagenootschap een
info(mid)dag in het kader van deze tentoonstelling.
48
juni 2014
¡HOLA!
ZOEKERTJES
23
Voor een betere tocht
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
Tentje mee in Spanje?
Ik loop met mijn partner de GR 10 van de Middellandse Zee naar St.Jean-Pied-de-Port. Ik neem tent en kookspullen mee. Vanaf St.-Jean
wandel ik alleen verder naar Santiago. Omdat ik een slechte slaper
ben in vreemd gezelschap wil ik ook in Spanje dikwijls in mijn tentje
overnachten. Wie heeft ervaring met slapen in een tentje langs de Camino Francès?
Marc Dufraing, [email protected], 0495 52 02 22.
48
juni 2014