Waar leren meer is! Maandinfo juli 2014

Waar leren meer is!
Maandinfo juli 2014
R.K.B.S. Driehuis Bozenhoven 156 3641 AJ Mijdrecht Tel: 0297-255436
E-mail: [email protected] Website : www.driehuisschool.nl
Maandinfo
Informatiebulletin voor ouders van basisschool Driehuis
maand: juli 2014
Data
1 juli
kerkviering 11.15 uur
4 juli
Zomerfeest van 17.00 tot 21.00 uur.
7 juli
schoonmaakavond groep 1/2
8 juli
afscheid groep 8
9 juli
doordraaimoment nieuwe groepen
10 juli
schoonmaakavond groep 6/7
11 juli
laatste schooldag 2013-2014: alle leerlingen om 12.00 uur vrij
14 juli
start zomervakantie
maandag 25 augustus 1e dag schooljaar 2014-2015
Verjaardagen
De volgende kinderen zijn jarig in de maanden juli en augustus.
We wensen iedereen een fijne verjaardag toe.
Datum
1 juli
6 juli
8 juli
11 juli
13 juli
15 juli
19 juli
22 juli
24 juli
25 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli
2 aug
3 aug
8 aug
9 aug
12 aug
13 aug
15 aug
24 aug
Naam
Phoenix van Dijk
Sam van der Jagt
Bjorn Post
Vigo Perotti
Chris Daalhuizen
Fem Veenman
Sophie van Dijk
Thomas van Dijk
Juf Tineke
Lev Schuurman
Sam Maarsseveen
Jim van Scheppingen
Lars Bailly
Roos van Dierendonck
Jay Schuurman
Anna v.d. Berg
Bente van der Laan
Zus de Boer
Kaj Poldervaart
Felice Ledegang
Dain Poldervaart
Tim van Heel
Wies van Scheppingen
Juf Daniëlle
Julie van der Schaft
Robin van Putten
Groep
4
1
2
8
2
1
7
3
7/8
6
8
1
3
7
3
2
5
1
5
5
2
3
7
6/7
7
3
Spreuk van de maand
Droom verder……………………
Dwalen je gedachten regelmatig af? Mooi, dat is goed voor je brein!
Regelmatig dagdromen duidt op een beter werkgeheugen (het deel van je geheugen dat
zorgt dat je aan meer zaken tegelijk kunt denken zonder iets te vergeten).
Bron: Psychological Science
Organisatie schooljaar 2014-2015
Op 17 juni is tijdens een drukbezochte informatieavond bekend gemaakt hoe de
organisatie van de groepen en de verdeling van de leerkrachten er volgend schooljaar
uitziet. Voor het geval u hierbij niet aanwezig kon zijn, of om nog eens na te lezen, volgt
hier nog wat info.
Verderop in deze maandinfo vind u de indeling van de leerlingen in de diverse groepen.
-Groepen en leerkrachten:
* groep 1-2: 26 leerlingen (1: 11 leerlingen+instroom, 2: 14 leerlingen)
juf Agnes (ma-di-do-vr) en juf Joanne (wo)
* groep 3-5: 22 leerlingen(3: 13 leerlingen, 5: 9 leerlingen)
juf Annemieke (ma-di) juf Daniëlle (wo-do-16 vr)
* groep 4-5: 25 leerlingen (4: 17 leerlingen, 8 leerlingen)
juf Mariëlle (ma-di-16 vr) en José (wo-do-vr)
groep 6-7: 28 leerlingen (6: 19 leerlingen, 7: 9 leerlingen)
juf Margriet (ma-di-wo) en juf Tineke (do-vr)
groep 7-8: 29 leerlingen (7: 9 leerlingen, 8: 20 leerlingen)
meester Frank (ma-di-wo-do)en meester Wijnand (vr)
-Speciale taken:
Interne Begeleiding: juf Hanny (di-wo-do)
Remedial Teaching: juf Margriet (do)
Lichamelijke Opvoeding (gymnastiek): juf Sandra (do)
-Overig:
* groep 1-2 heeft aan het begin van het jaar een 4e jaar stagiaire: juf Monique Kraan.
* In de loop van het schooljaar zullen meer stagiaires op onze school hun
onderwijskwaliteiten en –talenten komen uitbreiden.
* iedere vrijdagmiddag en op de vrije vrijdagen van groep 3-4 vormen de leerlingen van
groep 5 één groep.
* Meester Wijnand Smits (groep 7-8) en juf Sandra Kwaks zijn nieuw op onze school.
We werken met vijf groepen die allemaal een plaats hebben in het hoofdgebouw:
groep 1-2: blijft in dezelfde lokalen aan de kant van het plein;
groep 3-5: boven in het lokaal aan de kant van het plein;
groep 4-5: boven in het middelste lokaal;
groep 6-7: boven in het lokaal aan de kant van de weg;
groep 7-8: beneden in het lokaal aan de kant van de weg.
In het bijgebouw houden we de bibliotheek in tact. We richten twee lokalen in als
respectievelijk crea-lokaal en instructielokaal.
Samen in het hoofdgebouw betekent dat de leerlingen bij het in- en uitgaan rekening
met elkaar houden.
Met ingang van het nieuwe schooljaar brengen de leerkrachten van de onderbouw (groep
1-2) de kinderen naar de plaats waar de duikelrekken staan. Dat is dan de plaats waar u
uw zoon of dochter ophaalt en afmeldt bij de leerkracht. Uiteraard zorgt de leerkracht
ervoor dat alle kinderen veilig de school verlaten.
De gymlessen vinden plaats op donderdag, op de volgende tijden, met de volgende
groepen:
08.45 – 09.45 uur groepen 3 en 4;
10.00 – 11.00 uur groep 5 (groep 5a en 5b dus bij elkaar);
11.00 – 12.00 uur groep 6-7.
Deze lessen worden gehouden in De Brug.
13.15 – 14.45 uur groep 7-8 in sporthal Phoenix.
Zoals u ziet hebben we naar aanleiding van enkele opmerkingen tijdens de
informatieavond besloten om de groepen 3-4 en de groepen 5a en 5b voor de gymles
samen te voegen.
Zomerfeest
Aanstaande vrijdag, 4 juli is het weer tijd voor het jaarlijkse zomerfeest, met dit jaar als
thema ‘Helden en Heldinnen’!
Van 17.00 – 21.00 uur gaan we er weer een mooi feest van maken. Net als de
voorgaande jaren ontbreken ook dit jaar de disco, de spelletjes, het eten en drinken en
de loterij niet. Vanaf 17.00 uur kunt u in alle klassen een tentoonstelling bezoeken waar
de kinderen hun gemaakte werk rondom dit thema laten zien.
Om de spelletjes te kunnen spelen kunt u voor uw kind(eren) een spelletjeskaart kopen.
Deze kosten € 2,00 in de voorverkoop, aan de deur betaalt u € 2,50.
De voorverkoop van de kaarten is in de hal van het hoofdgebouw op
de volgende tijden:
- donderdag 3 juli 11.50 – 12.15 uur.
- vrijdag 4 juli
08.20 – 08.40 uur.
Voor de ouders/begeleiders is de entree gratis.
Het doel van het feest is geld inzamelen waarmee we iets extra’s
voor de kinderen kunnen doen/aanschaffen waar vanuit school geen
budget voor is. Het afgelopen jaar hebben we hiervan o.a. nieuw
buitenspeelgoed kunnen aanschaffen, hebben we het schoolontbijt kunnen sponsoren, en
de circusdag georganiseerd.
Het zou geweldig zijn wanneer we ook dit jaar weer tot een mooie opbrengst zouden
komen. Van diverse bedrijven hebben we al mooie sponsorbedragen mogen ontvangen,
maar we zouden hier heel graag nog wat aan toevoegen. Ook met leuke prijzen voor de
loterij zijn we heel erg blij. Wilt u sponsoren of kunt u ons helpen aan een sponsor of
spullen voor de loterij, dan kunt u een mailtje sturen naar [email protected]
We hopen er samen met uw hulp weer een geweldig feest van te maken!
Huiswerk voor alle leerlingen van de Driehuisschool in de laatste week…
Om, nog hard werkend aan de laatste rekentaken, taalopdrachten enzovoort, luchtig
naar de zomervakantie toe te werken:
maandag:
zet een gek hoedje op
dinsdag:
doe twee verschillende schoenen aan
woensdag:
trek een kledingstuk aan van je vader, je moeder, je oma of je opa
donderdag:
doe raar met je haar
vrijdag:
kom naar school in (Driehuis)blauwe kleding
Sporten in de vakantie.
Ook dit jaar organiseert K.V. De Vinken in Vinkeveen weer een PupillenKangoeroeweek
voor de jongste kinderen uit de omgeving. We nodigen jou dan ook uit om mee te doen
aan deze gezellige sport- en spelweek. Leden en niet-leden zijn beide van harte welkom!
Na de trainingen lunchen we gezamenlijk en maken we ons op voor een gezellig middag
spel. Dat wil je natuurlijk niet missen!
Zie ook de flyer bij deze maandinfo.
Lekker lezen
Wij willen u graag tippen over het belang van het lezen van een boek.
Na de zomervakantie merken alle leerkrachten in Nederland dat het leesniveau van uw
kinderen zomaar een dipje heeft kunnen oplopen. Wellicht kan dit voorkomen worden
door in de zomervakantie aandacht aan het lezen van een (prenten)boek te schenken;
eventueel samen met uw kind (voorlezen, tutorlezen, enz.) Als u hier handreikingen voor
wilt kunt u zich laten informeren door de leerkrachten.
Typ-cursus
De jaarlijkse typcursus start op 8 september. De naam “Quick typen” is veranderd in
“Rapido”. De inhoud van de cursus is onveranderd. Alle ingeschrevenen worden
benaderd.
Belangrijke data schooljaar 2014-2015
Zodra de traditionele kalender helemaal voltooid is ontvangt u deze. Een aantal
belangrijke data worden hier alvast opgesomd.
- 9 september: schoolfotograaf
- 11 september: openingsviering in de kerk
- 16 september: informatieavond in alle groepen
- 18 september: schoolreisje
Herfstvakantie:
Kerstvakantie,:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaartvrij:
Pinksteren:
Zomervakantie:
20 oktober t/m 24 oktober2014
22 december 2014 t/m 2 januari 2015
23 februari t/m 27 februari 2015
3 april t/m 6 april 2015
27 april t/m 8 mei 2014
14 en 15 mei 2015
25 mei 2015
v.a. 13 juli 2015
Vrije vrijdagen groep 1-2:
19 september, 10 oktober, 7 november, 21 november, 12 december, 23 januari, 6
februari, 20 maart, 17 april, 5 juni, 19 juni, 3 juli.
Vrije vrijdagen groep 3-4:
19 september, 10 oktober, 21 november, 23 januari, 20 maart, 19 juni.
Neem een tas mee…….
Aan het eind van de laatste schoolweek krijgen de kinderen gemaakt werk mee naar
huis. Dat is het bekijken, nalezen en bewaren “voor later” vaak meer dan waard! Wilt u
uw kind daarom (al aan het begin van de week) een grote tas meegeven om alles in te
verzamelen?
Dank u wel………..
Voor uw hulp bij alle hand- en spandiensten (bibliotheek, rijden naar excursies, regelen
van dat vervoer, enz., enz. enz. ) willen wij u allen hartelijk danken!
Iedereen een heel fijne vakantie gewenst en tot ziens op 25 augustus!
3 = COOL AVONDVIERDAAGSE 2014
De avondvierdaagse van 2014 zit er weer op en we kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde editie. Dit jaar hebben we in totaal met 100 kinderen gelopen samen met
enthousiaste ouders en begeleiders.
Ook dit jaar werkte het weer, weer in ons voordeel!!
Wij willen alle mensen die ons dit jaar geholpen hebben met het verzorgen en schenken
van koffie en thee ontzettend bedanken. Het blijft in onze ogen heel leuk en gezellig, om
halverwege de route even met elkaar iets te drinken en lekkers te eten, om daarna de
route weer te vervolgen.
Gelukkig werd er dit jaar rekening gehouden met het WK voetbal en begon het defilé
vrijdag een half uur eerder zodat we op tijd de wedstrijd van Oranje konden zien. Ook
weer dank aan de ouders die de medailles hebben uitgereikt aan de kinderen. Het blijft
leuk om te zien hoe blij alle kinderen zijn bij het in ontvangst nemen van hun medailles
en ook hoe enthousiast de medaille-uitreikers zijn!
Wij houden weer een goed gevoel over aan deze avondvierdaagse, mede door jullie
positieve bijdrage in welke vorm dan ook. Nogmaals bedankt!!
Net als vorig jaar gaat ook nu een lid onze commissie verlaten en dat is Tanja van Dijk.
Haar zoon gaat volgend jaar naar de middelbare school. Wij willen haar bedanken voor
haar jarenlange enthousiaste inzet!!!
Wij vinden het ontzettend leuk om te kunnen melden dat na onze oproep voor nieuwe
leden in de maandinfo van afgelopen mei, Andrea Hasse zich heeft aangemeld om
3=Cool te versterken en dat tijdens de avondvierdaagse Lisa Scherphuis dat deed! Wij
zijn er super blij mee!
Alvast fijne vakantie en tot volgend jaar.
Van commissie “Avondvierdaagse 3=COOL”
Patricia Stolk (moeder van Alissya en Sylvie, groep 5 en 1);
Andrea Hasse (moeder van Laura en Florian, groep 5 en 3);
Lisa Scherphuis (moeder van Lars, groep 3);
Jacoline Straver (moeder Donna, groep 7);
Thea van Zijl (moeder Raoul; groep 7).
De groepen voor het schooljaar 2014-2015
Met welke medeleerlingen uw kind er na de zomervakantie weer een plezierig, zonnig,
positief, leerzaam jaar van gaat maken leest u hieronder.
Toepasselijk in dit kader zijn de volgende regels uit het lied “Samen onderweg” dat we
tijdens de slotviering op 1 juli met elkaar zongen:
“Altijd zijn we onderweg
Zoeken nieuwe wegen
En we komen elke keer
Nieuwe mensen tegen…”
Groep 1-2
Leerlingen groep 1:
Boaz Antonioli
Gijs van Dijk
Sam van der Jagt
Sanne Janmaat
Rosalie Korver
Finn van der Meer
Fenna Mooij
Madelene Post
Jim van Scheppingen
Boyd Smit
Romy versteeg
Instromers augustus, september:
Esmee Broekman, Cliff Vedder
Groep 3-5
Leerlingen groep 3:
Leandro Aarts
Anna van den Berg
Chris Daalhuizen
Roos van Dijk
Valentina Gassman
Shia Marques Duarte
Dain Poldervaart
Bjorn Post
Jairo Rozalina
Tijl van Scheppingen
Aashiq Sewratan
Jack Vedder
Marit van der Velden
Groep 4-5
Leerlingen groep 4:
Lars Bailly
Mees de Boer
Sara Bogusz
Bastiaan Broekman
Kenzy van Dijk
Senna Gerrits
Florian Hasse
Myrthe Langelaar
Fynn Martos
Lorenzo van der Most
Robin van Putten
Tijn de Ruiter
Kuba Rutkovski
Rebecca van Scheppingen
Jay Schuurman
Anne Stark
Daphne Vergeer
Leerlingen groep 2:
Zus de Boer
Fleur v.d. Brink
Mariel v.d. Brink
Sylvie van Eekelen
Zoë Fokker
Saar Joustra
Robin Korver
Damian de Laat
Gabi Orczyk
Thijs Oudshoorn
Corwin Peek
Roos de Ruiter
Fem Veenman
Jitske Wever
Leerlingen groep 5:
Nadia Bielat
Myrthe Broekman
Sven van Dijk
Lieke van Gent
Tim van Heel
Isa Mooij
Zuzia Orczyk
Lynn Peek
Lynn van Scheppingen
Leerlingen groep 5:
Senna Boere
Jarno Daalhuizen
Thomas van Dijk
Mats Kuiper
Nigel Rozalina
Suus van Scheppingen
Fay Vedder
Tara Warrels
Groep 6-7
Leerlingen groep 6:
Nora Balvert
Demi van Bemmelen
Gwen van Bemmelen
Renske Breij
Valerie van Diemen
Phoenix van Dijk
Laura Hasse
Zonne Hoefs
Björn de Hondt
Alissya van der Jagt
Sem Jonker
Maurits Korver
Bente van der Laan
Boris Langelaar
Felice Ledegang
Tycho Piet
Kaj Poldervaart
Milan Ros
Daniel van der Velden
Groep 7-8
Leerlingen groep 7:
Wesley van Dijk
Tatum Gassman
Chris de Jager
Daan Joustra
Fleur Korver
Rutger Langelaar
Daniel Schoonderwoerd
Lev Schuurman
Nienke Vergeer
Leerlingen groep 7:
Wiktoria Bukna
Maikel Honing
Rob Nieuwendijk
Julie van der Schaft
Abhishek Sewratan
Levi Tijsseling
Lex Tijsseling
Rik Tijsseling
Dakota Witteveen
Leerlingen groep 8:
Yannick Andriessen
Anne van den Beitel
Luna van Bemmelen
Kim Boere
Marielle Breij
Wincenty Bukna
Roos van Dierendonck
Sophie van Dijk
Justin Honing
Stephan de Jong
Sophie Kooijman
Kalle Ledegang
Meina Peek
Dave Piet
Sacha Reichgelt
Wies van Scheppingen
Toine Stark
Donna Straver
Kim Warrels
Raoul van Zijl
Vanuit de G.M.R.
Schooljaar; 2013-
2014, nummer; 5
In deze editie van “Vanuit de G.M.R.” het verslag van de vergadering van 3 juni 2014.
Tijdens deze vergadering zijn meerdere zaken aan de orde geweest:
*De GMR heeft instemming verleend aan de het functieboek. Hierin staan alle functies
met bijbehorende taken beschreven die binnen onze stichting gehanteerd worden.
*Bij het goedkeuren van het BFP (Bestuursformatieplan) heeft de GMR aangegeven dat
er bij het ontslaan en in dienst houden van personeel meer gestuurd moet worden op
kwaliteit. Deze aanbevelingen zijn inmiddels binnen het bestuur van de stichting en het
directieberaad besproken. De discussie krijgt volgend schooljaar vervolg, ook binnen de
GMR.
*Naar aanleiding van de discussie over ontslagbeleid (wat de stichting nu voert) of
werkgelegenheidsbeleid, die dit jaar binnen de GMR is gevoerd, ondersteunt de GMR het
initiatief van de directie om onderzoek te doen naar de effecten van
werkgelegenheidsbeleid wanneer dat de afgelopen 5 jaar gevoerd zou zijn in plaats van
ontslagbeleid. OOG (het administratiekantoor) heeft hiertoe opdracht gekregen. De
gegevens hiervan komen volgend schooljaar op de agenda van de GMR.
*Het huidige strategisch beleidsplan van het bestuur en de schoolondernemingsplannen
van de afzonderlijke scholen lopen af. Voor de komende 4 jaren moeten nieuwe plannen
geschreven worden. Ook dit komt volgend schooljaar op de agenda van de GMR.
*Komend schooljaar worden GMR verkiezingen uitgeschreven voor de oudergeleding van
de GMR.
De volgende vergadering van de GMR is gepland op 23 september 2014.
Frank Voorbij.
Contactpersonen
school
Antonius
Driehuis
Hofland
Jozef
Proostdij
Twistvlied
GMR contactpersoon
Anno van Vliet, ouder
Frank Voorbij, leerkracht
Agnes van der Geest,
leerkracht
Margaret Kappers, leerkracht
Alwin Bosscher, ouder
Marijke burger, ouder
Email- adres
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]