Bijkans 50% export rondhout naar China

Jaargang 105
NO. 42015
ZATERDAG 12 APRIL 2014
SRD 1,25
Dierenasiel tevreden over
meldingen voor sterilisatie
door Melissa Achthoven
De stichting Dierenbescherming Suriname is tevreden
over het aantal aanmeldingen voor het poezensterilisatieproject. Ruim 6 jaar geleden werden alleen honden
gesteriliseerd, maar vanaf
2011 werd het project uitgebreid en werd de sterilisatie
van poezen meegenomen in
het project. Het dierenasiel
had in eerste instantie geen
idee wat de animo zou zijn,
maar intussen zij tot en met
zaterdag 12 april ruim 80
poezen geregistreerd.
Dierenarts Inez van de Brande zal leiding geven aan
deze operatie, zei de beheerder van het Dierenasiel Mariska Bemelmans. Het aantal
te steriliseren poezen kan
oplopen tot 150 en de garantie is er wel dat deze poezen
gesteriliseerd kunnen worden. De sterilisatiecampagne vindt plaats van 14 tot en
met 18 april en is uitsluitend
bestemd voor poezen, benadrukte de beheerder. Alle eigenaren / verzorgers moeten
voor een vrouwelijk dier 40
Surinaamse dollars en voor
een mannelijk dier 30 Surinaamse dollar neertellen. Als
advies geeft de Stichting
Dierenbescherming dat het
noodzakelijk is poezen te
steriliseren en castreren teneinde te voorkómen dat er
steeds weer ongewenste
puppies op straat terechtkomen.
Meer op pag. 2
Bijkans 50% export rondhout
naar China
Ruim 47% van de export van
Surinaams rondhout gaat
naar China, terwijl 82% van
het exportvolume van het
rondhout naar Azië wordt
verscheept. Dit blijkt uit
recente bosbouwstatistieken
over de productie en export
van hout en houtproducten
van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB)
van het Directoraat Bosbouw Economische Diens-
ten. De productie van rondhout in het eerste halfjaar
van 2013 is overigens vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van dezelfde periode
in 2012. In de eerste helft
van 2012 werd een rondhoutproductie van 170.674
kubieke meter gehaald, terwijl voorlopige cijfers over
2013 aangeven dat 168.207
kubieke meter rondhout
werd geproduceerd in de
Tweede shuntmissie
Nickerie ook succesvol
Op twee patiënten na, mag
de tweede shuntmissie die in
het Lachmipersad Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN)
is gehouden, als geslaagd
worden beschouwd, aldus de
Nederlandse chirurg Herman Veen die de missie heeft
uitgevoerd vanmorgen tegenover journalisten tijdens
een persconferentie in het
ziekenhuis. Veen heeft het
team van de Operatie kamer
van het LMSZN geassisteerd dat onder leiding staat
van de verpleegkundige
Sonja Diran. Bij 28 patiënten werd een shuntingreep
gepleegd. De patienten zijn
niet allemaal afkomstig uit
Nickerie, maar ook patiënten
uit Paramaribo zijn in het
LMSZN geholpen. LMSZNdirecteur Antoine Elias zei
dat hij blij is dat het LMSZN
ook patiënten van andere
ziekenhuizen en instellingen, heeft kunnen helpen.
Meer op pag. 2
eerste zes maanden van het
vorig jaar. Hiervan werd in
de laatste periode 51.421 m3
aan houtvolume met een
waarde van US$ 9,1 miljoen
geëxporteerd. De Greenheart
Group was met 6152 m3
hout met een exportwaarde
van US$ 1,5 miljoen de
grootste exporteur.
Het meeste rondhout was in
de eerste helft 2013 afkomstig uit het district Sipaliwini
(62.000 m3 ofte wel 36%),
gevolgd door Para (27%) en
Brokopondo (23%), terwijl
ook Marowijne nog een
rondhoutproductie van bijkans 22.000 kubieke meter
haalde. In het SBB-rapport
prijken de namen van 165
rondhoutexploitanten, onder
wie assembleelid Ronnie
Brunswijk. De overheid
heeft een deel van het
Surinaams bos bestemd als
productiebos en bijkans 4½
miljoen hectaren productiebos als bestemming gekozen, waarvan 2 miljoen hectare in concessies is uitgegeven voor het ontplooien van
houtwinningsactiviteiten.
Ruim 50% van het geproduceerde hout is afkomstig uit
concessiegebieden.
Het meest gevraagd op de
lokale en internationale
markt is in de eerste helft
van 2013 geweest de houtsoort Gronfolo (27.758 m3),
gevolgd door Basralocus
(23.647 m3), en voorts waren ook Bruinhart en Kopie
erg gewild.
Meer op pag. 2
Aan de Kristalstraat in het noorden van onze hoofdstad moet
een nieuw ambassadecomplex van de USA verrijzen. Het
startsein hiertoe werd onlangs door de Amerikaanse
ambassadeur gegeven. Op de foto is te zien dat men in hoog
tempo aan de bouw werkt. (foto: Kioe A Sen)
Meeste moorden nu in
de Amerika’s
De Amerika’s hebben door
een recente golf van georganiseerde misdaad Afrika
overtroffen als regio met de
meeste moorden. Dat blijkt
uit het mondiaal rapport
‘Global Study on Homicide’
van het VN-Bureau voor
Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC) dat gisteren
is uitgekomen. Centraal- en
Zuid-Amerika voeren nu de
boventoon voor wat betreft
het aantal moorden en Suriname is met 33 moorden in
2012 en een moordratio van
6,1 op de 100.000 bewoners,
relatief vreedzaam en vrijwel gelijk met het wereldgemiddelde van 6,2. Bij
onze drie buurlanden, die
beduidend hogere moordratio’s hebben gaat het er
daarentegen een stuk minder
vreedzaam aan toe. Door de
bank genomen gaat het bij
de Surinaamse moordgevallen om 75 procent mannelijke en 25 procent vrouwelijke slachtoffers. Uit het
rapport van het UNODC
blijkt overigens dat het
hoogste percentage moorden
plaatsvindt in Honduras, met
90,4 moorden per 100.000
mensen in 2012. Dat is bijna
het dubbele van nummer
twee op de lijst Venezuela,
waar 53,7 moorden per
100.000 inwoners worden
gepleegd.
Meer op pag. 2
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
PAGINA 2
NO. 42015
Baanbrekend de-aging product
overtreft verwachtingen
De Surinaamse uitvinder
Moreo Uden, die oprichter
en voorzitter is van de Stichting Suriname To The Top
(STTT), bevindt zich in een
gevorderd stadium met betrekking tot de ontwikkeling
van een grensverleggend deaging product. Uden heeft
uit geïmporteerde kruiden
een poeder gefabriceerd en
die in opgeloste vorm bij
zichzelf en twee andere testpersonen uitgeprobeerd. Het
supplement werd gedurende
een bepaalde periode ingenomen om het verjongingsproces van binnenuit tot
stand te brengen. Hij heeft
het product onder meer op
zichzelf getest, alsmede op
een drugsverslaafde en een
HIV-patiënt en naar zijn
zeggen zijn de resultaten
zeer spectaculair en hoopgevend te noemen. Het middel
werkt verjongend en ontketent een radicale versterking
van de weerstand. De STTTvoorzitter, een bijna veertiger die sinds zijn 29e kaal
was, kreeg zelf binnen een
tijdsbestek van een paar
weken een sterke haargroei
op de kale plekken op zijn
hoofd. Grijze haardraden
werden donker, compacter
en steviger, zijn vette huid
werd schoner, lelijke reepjes
nagelriemen verdwenen en
zijn stramme gewrichten
voelden aanzienlijk minder
pijnlijk aan. Uden is ervan
overtuigd dat gezien de gezonde uitstraling van de
huid, de lever beter is gaan
functioneren. Hij wil met
lokale wetenschappers werken aan de verdere ontwikkeling van het revolutionaire
product, waarmee het bewijs
geleverd zou kunnen worden
dat ook in Suriname iets gigantisch tot stand kan komen. Met een uitbreiding
van het aantal testpersonen
en een medisch team bestaande uit zou structureel
gewerkt kunnen worden aan
hard bewijs en invulling
kunnen worden gegeven aan
het begrip ‘meten is weten’.
Uden tekent verder tegenover de redactie van De West
aan dat hij tot de bevinding
is gekomen dat chemische
voedingssupplementen en
zelfs chemotherapie bij de
bestrijding van kanker een
destructief en boemerang-
effect sorteren in het
lichaam. Hij verwijst daarbij
naar een analyse van het
Amerikaanse CBS News
over een onderzoek van het
Fred Hutchinson Cancer
Centre, waaruit blijkt dat de
behandeling van kankerpatiënten met chemotherapie
uiteindelijk kan leiden tot de
terugkeer van nog meer desastreuze kankersoorten.”
Ons lichaam is geschapen
voor licht, lucht, water en
natuurlijk voedsel”, onderstreept Uden, die ervoor
pleit dat chemische supplementen in voedsel en medicamenten aan banden worden gelegd. De natuur biedt
genoeg alternatieven voor
genezing en zo werken bijvoorbeeld zuurzak en noni
duizenden malen krachtiger
dan een chemokuur. Uden
suggereert volledig natuurlijke preparaten of die in
combinatie met medicamenten van de Westerse
geneeskunst te gebruiken in
de medische wereld. Voor
meer informatie kan men
onder meer terecht op zijn
w e b s i t e
http://www.mediaaa.nl.
DUS pleit voor bundeling Saamaka
De leiding van de Democratische Unie Suriname (DUS)
pleit voor een solide bundeling van Saramaccaners. Dat
was de rode draad van de verkiezings- en bewustwordingscampagne van de partij
in verschillende dorpen in het
Boven-Suriname gebied, waar
de Saamaka marronstam is
gevestigd. De boodschap
werd van dorp tot dorp overgebracht door een delegatie
bestaande uit DUS-bestuursleden, aangevoerd door Romeo Diko, politiek leider van
de partij. DUS zinspeelt op
bundeling met de partijen
NOP en BP2011. In een persbericht schrijft Diko onder
meer: ,,Op de partij werd door
de gemeenschappen van de
dorpen Kayapati, Jaw Jaw,
Kambaloewa, Dang, Pada,
Masiakriki, Semoisie, Godo,
Solang, Campu, en een 7-tal
dorpen in het Langu gebied
een dringend verzoek gedaan
om vooral te werken aan de
eenheid en bundeling onder
alle Saramaccaanse partijen,
waaronder de NOP en
BP2011.” Diko zegt in een
gesprek met De West toelichting op het persbericht dat
opeenvolgende regeringen
hun ogen hebben gesloten
voor de problemen waarmee
de Saamaka-gemeenschappen te kampen hebben. Zelfs
een partij zoals ABOP, die
pretendeert op te komen voor
de belangen van binnenlandbewoners, zou nalaten om te
kijken naar deze groep. De
partijleider herinnert het publiek eraan dat de Saamakagemeenschappen in Brokopondo en het Boven-Surinamegebied (Sipaliwini) samen
goed zijn voor zes zetels in De
Nationale Assemblee. ,,De ge-
Vervolg: Meeste moorden nu
In heel 2012 werden er
437.000 mensen wereldwijd
vermoord. Meer dan een
derde van al die moorden
werd in de Amerika’s
(Noord-, Centraal-,ZuidAmerika en het Caribisch
gebied) gepleegd. In de top
tien is te zien dat acht van de
tien landen van de Amerika’s zijn, te weten Honduras, Venezuela, Belize, El
Salvador, Guatemala, Jamaica, St. Kitts & Nevis en
Colombia. Volgens het rapport heeft 30 procent van de
moorden in de Amerika’s te
maken met georganiseerde
misdaad of bendes. Centraal-Amerikaanse landen
zoals Honduras, hebben een
lange geschiedenis van bendegeweld. Het probleem is
de laatste jaren verslechterd
sinds de Mexicaanse drugskartels zich vestigden in die
landen. Wereldwijd werden
er 6.2 moorden per 100.000
mensen gepleegd in 2012.
De grootste meerderheid van
de slachtoffers was man, 80
procent. De helft van alle
slachtoffers was jonger dan
dertig jaar. Azië is relatief de
veiligste regio ter wereld en
verder verschilt het moordwapen per werelddeel.
Zo zijn vuurwapens een populair moordmiddel in de
Amerika’s, terwijl de voorkeur voor moordenaars in
Oceanië uitgaat naar steekwapens. Wereldwijd worden
vier op de tien moorden met
een vuurwapen gepleegd. De
onderzoekers van het VNrapport gebruikten voornamelijk cijfers van de nationale politie, aangevuld door
cijfers van het WHO, VNvredesoperaties en regionale
ngo’s. Data over moorden in
Curaçao komen niet in het
rapport voor.
meenschappen brachten op de
gehouden krutu’s naar voren
dat ze in de afgelopen verkiezingen, waarbij ze als grootste
binnenlandse groep massaal
hun stem uitbrachten op voornamelijk niet-Saramaccaanse
politieke partijen, de grootste
verliezers zijn geworden. Dit
is ook duidelijk tot uiting gekomen in de toebedeling van
topfuncties in het overheidsapparaat door zowel de
ABOP, BEP als NDP, waarbij
Saramaccaners er bekaaid van
af zijn gekomen terwijl ook
alle beloften om de noden van
de binnenlandse gemeenschappen die in grote armoede
leven en vele ontberingen
moeten ondergaan blijkbaar
op water blijken te zijn geschreven. De bevolking zegt
zeer teleurgesteld te zijn en
zich misbruikt te voelen en
vindt dat het sluiten van de
gelederen om uit haar isolement te komen daarom dringend noodzakelijk is,” aldus
het persbericht van de partij.
De Surinaamse uitvinder Moreo Uden bevindt zich in een gevorderd stadium met betrekking
tot de ontwikkeling van een grensverleggend de-aging product. Uden, een bijna veertiger die
sinds zijn 29e kaal was, kreeg na inname van het supplement binnen een tijdsbestek van een
paar weken een sterke haargroei op de kale plekken op zijn hoofd.
Vervolg: Bijkans 50% export rondhout naar
Er zijn meer dan 100 houtspecies die verhandeld worden, maar gesteld kan worden dat 15 houtsoorten ruim
65% van de houtexport uitmaken. Suriname heeft
overigens ook voor US$ 2
miljoen aan gereed producten zoals deuren en triplex
geïmporteerd in de eerste
helft van 2013. Voorts moet
worden aangetekend dat in
de tweede helft van het jaar
meestal de grootste productie wordt gehaald. De totale
rondhoutproductie van alle
exploitanten samen bedroeg
in 2012 ruim 436.000 kubie-
ke meter. Binnen de internationale houtwereld wordt
overigens geadviseerd dat
men liever een verzamelnaam voor de uitgevoerde
houtsoorten kan hanteren,
omdat men zo beter kan
inspelen op de behoefte voor
de markt.
Vervolg: Dierenasiel tevreden met meldingen
Verder moet volgens Bemelmans voorkómen worden dat
poezen weglopen om ergens op straat te gaan paren
en puppies krijgen. De werkelijke kosten voor sterilisatie van poezen kan van
200 tot 300 Surinaamse
dollar oplopen. Het bedrag
hangt voorts ook af van de
grootte en het geslacht van
het dier, aldus Bemelmans.
Er is nog nooit een onderzoek gedaan om vast te stellen hoeveel poezen er rondlopen. Dit vanwege het feit
dat poezen vaak uit het zicht
blijven. En het is ook moeilijk om ze te vangen. Maar
als deze dieren toch gevangen moeten worden maakt
het dierenasiel gebruik van
een vangkooi, zei Bemelmans.
Vervolg: Tweede shuntmissie Nickerie ook
Het Streekziekenhuis zelf
beschikt niet over een dialysecentrum, maar door een
samenwerking heeft Brahma
Medilab, op het terrein van
het voormelde ziekenhuis
een dialyse centrum opgezet.
Over de eerste shuntmissie
die in 2012 heeft plaatsgevonden zei Elias dat het
LMSZN faciliteer is opgetreden tegenover Brahma
Medilab. “Het was een missie van Brahma Medilab die
ondersteund werd door ons,
en nu maakt ook deze organisatie gebruik van onze
missie”, aldus de LMSZN
directeur. De chirurg Veen
benadrukte dat hij slechts
een onderdeel is van de missie. Volgens hem heeft het
OK team dat belangrijk is
voor het aanleggen van de
shunts, ook een grote bijdra-
ge geleverd bij de voorbereiding van de missie. Een
shunt is een verbinding tussen een ader en een slagader.
“Die verbinding is noodzakelijk om de aderen dicht te
maken, zodat ze te zien zijn
op de arm en te gebruiken
zijn om aan te prikken voor
de kunstnier”, zei de specialist. Hij gaf aan dat de
kunst- nier nodig is omdat de
eigen nieren het niet meer
doen. De kunstnier zorgt
ervoor dat het gif in het
bloed door de kunstnier verwijderd wordt. Dit kan alleen als de patiënt gezonde
bloedvaten heeft om aan te
prikken. Van de 28 patienten
die geholpen zijn, komen 6
patiënten van Brahma
Nickerie. Het Academisch
Ziekenhuis Paramaribo heeft
11 patiënten gestuurd, Brahma Paramaribo 8 en Diapora
3 patiënten.
Chirurg Herman Veen (midden)geeft uitleg over de shuntingreep, links de coördinator van de OK Sonja Diran en LMSZN
directeur Antoine Elias (rechts).
NO. 42015
Justitia Pietas Fides MMCDXXXIX
17. Let goed op. Komende "Vrijdag" al meer dan
tweeduizend jaar, de sterfdag van Jezus Christus aan het
Kruis op de heuvel Golgota. De zestiende vrije dag in de
Republiek Suriname, is nu nadrukkelijk 'floating'. Komt
van heel ver om hier te landen. Niemand weet precies
wanneer de 16e. dag eraan komt. Want dat is dan 'Chinees
Nieuwjaar', welke op basis van etniciteit en op voordracht
van een 'hechter niet te assimileren/integreren groep' is
doorgedrongen tot het nummertje 16. De dag wordt wel
elders in een ander land bepaald. In het zeer Verre Oosten.
Als de 16 e. dag hier aanbreekt, is die op het continent van
origine allang weer voorbij. Minstens twaalf uren verschil.
Maar de zeventiende vrije dag komt er terdege aan, als de
Braziliaanse 'garimpeiro groep' ook de vrije dag als hecht
conglomeraat opeist. Met carnaval of zo. 'Dag van hoogtij
der carnavals'. En nu men dan toch bezig is geraakt, willen
de "boncoro's, moreno's, jarajara's en dogla's" ook een
echte vrije dag. Want zij vormen de meest geïntegreerde en
onvervalste groep van SU. Niet terug te dringen. En vragen
er ook jaren achtereen alweer naar, om 'erkend' en
'gewettigd' te worden. Wat de koloniaal een 'halfbloed'
noemde, staat meer bekend als bocoro, jarajara, moreno(a) of dogla. Ook die willen een dag om er bij te horen en de
diversiteit gestand te doen dan wel te bewaren. 'Oké dan…,
dem ekte Srananman/-uma!'. "Elo…, wi bromki dyari so
bun".
Constitutioneel Hof. Voorgedragen door een
parlement? Hoe dan? Voorgedragen kan alleen door een
staatscollege, dat niets met wetgevende macht(-en) te
maken heeft. Dus niet parlement en ook niet regering.
Beiden zijn wetgevend van karakter en aard. Speciale
voordrachtscommissie met constituerende bevoegdheden
en daarna goedkeuring, door een senaatachtige commissie
die onder ede al de gesluierde antecedenten van
kandidaten onderzoekt. Alleen zo kan dat hele ding.
Suriname hoeft het waggelwiel, niet opnieuw uit te vinden.
De US-Amerikaanse wetgeving kan voor deze gein worden
vertaald en procedureel ingepast.
Drie weken. Al 21 dagen geleden werd ingefluisterd,
dat de begrotingsbehandeling van staat er nu eindelijk
komt en de magische datum van 14/15 of 16 April 2014
alszodanig zal worden geprikt. Zestien april, onmogelijke
dag! Want dan is er groots voetbal…, toch? Dus wordt het
14 April 2014, als de politieke weergoden quorum wensen
te verlenen en aan de slag te gaan. Benieuwd wie aan de
regeringstafel present zullen zijn.
'Nino y nina'. De zieners zeggen ,dat 'El Nino' eraan
komt. Anderen zeggen weer dat die al is gearriveerd.
Oceanografen en weerkundigen hebben --via
CNN.com/NOS.nl-- al met het nodige aan beeldende
bewijsstukken aangegeven, dat er zich een enorme
hittebron onder het zeewater heeft verzameld en in
stijgende lijn naar het oppervlakte wordt gestuwd. Meer
nog ten westen van de Noord-, Midden- en Zuid
Amerikaanse kust. De gevolgen zullen ernstig voelbaar
zijn.
Doodstraf. Een herkenbaar excerpt, ook uit nationale
dreigannalen. Op 21 maart 1952 werd Andries Jan Pieters
gefusilleerd, de laatste Nederlander die voor het
vuurpeloton kwam. In de nadagen van de Tweede
Wereldoorlog leidde hij een SS-commando dat met bruut
geweld martelde, verkrachtte en uiteindelijk negen mensen
doodde. Uiteindelijk waren het niet de Duisters maar de
Nederlanders die Pieters executeerden. Kort nadat hij was
opgepakt, gaven de Duitsers in Nederland zich over. Van de
14.562 zaken die na de oorlog door bijzondere
gerechtshoven werden behandeld, was Pieters een van de
152 ter dood veroordeelden. Misschien rekende Pieters
erop toch de doodstraf te kunnen ontlopen. Omdat men de
oorlog achter zich wilde laten en de nieuwe koningin fel
tegenstander van de doodstraf was, kreeg het overgrote
deel van de ter dood veroordeelden gratie, 101 keer. Ook
Pieters deed een gratieverzoek. Hij wees op zijn slechte
jeugd en zei dat hij handelde uit misplaatst plichtsbesef,
omdat hij meende het 'bolsjewisme' te bestrijden. Het was
een "woedende psychose" geweest, waardoor hij
landgenoten had gemarteld. Uiteindelijk waren de
vergrijpen in het zicht van 'de Bevrijding' te ernstig
geweest om te vergeven. De doodstraf van Pieters bleef
staan. Op die maartse dag in 1952, werd hij in de Haagse
duinen gedood. Blijft de vraag waarom Pieters, die geweten
moest hebben dat de oorlogsstrijd verloren was, in een
laatste oorlogsmaand zo gewelddadig te werk ging. Auteur
Wiegerinck denkt, dat frustratie en stress daarvan de
oorzaak zijn geweest. "Misschien was er een gevoel van:
als wij ten onder gaan, dan nemen we ook zo veel mogelijk
anderen mee". Tot zover een excerpt van NOS.nl en een
uiterst herkenbare materie. http://nos.nl/artikel/635122de-nazis-hadden-hem-ook-gedood.html
Putin I. Met de complimenten van Vladimir Putin die
interventie in Syrië tegen hield. Het moorden met gifgas
gaat gewoon door. Op een dorp in Midden-Syrië is op de
vrijdag een gifgasaanval gepleegd, waarvan de regering en
de rebellen elkaar de schuld geven. De door het Westen
gesteunde Syrische Nationale Coalitie zegt dat in het dorp
Kfar Zeita tientallen mensen gewond zijn geraakt. Op de
Syrische staatstelevisie krijgen de rebellen van het
terroristische Nusra Front de schuld van de aanval. De
televisie meldt twee doden en meer dan honderd gewonden.
PUTIN II. De politiechef van de Oost-Oekraïense stad
Donetsk is opgestapt. Konstantin Potsjidajev zei tegen proRussische betogers dat hij met het neerleggen van zijn
functie hun eisen inwilligt. In de stad roeren pro-Russische
activisten zich al wekenlang. Ze dringen openlijk aan op
aansluiting bij Rusland en willen dat via een referendum
afdwingen. Boven het hoofdbureau van politie in Donetsk
hangt niet langer de Oekraïense vlag, maar de vlag van de
separatisten. De Oekraïense regering heeft herhaaldelijk
gedreigd geweld te gebruiken tegen de activisten, maar lijkt
weer machteloos te staan. Een herhaling van de Krim
annexatie is verwachtbaar. Hoe de regering in Kiev zal
reageren en de Navo zich opstelt is nog koffiedik kijken. De
ontknoping is steeds naderbij.
Geniaal. Mensen noemen de 'naschoolse opvang' de
idee van een genius. In ieder geval niet hier in SU terug te
vinden. Wel in Cuba en Venezuela, waarvan die zaken zijn
gekopieerd. In Europa noemt men die specifieke opvang
echter anders. Maar dat een genius die 'setewasie' voor SU
heeft uitgedacht of bedacht, grenst weer aan
onrechtmatige persoonsverheerlijking en onvergelijkbaar
aan de cerebrale stootkracht van misschien een Einstein.
Geniale genius was misschien wel die meneer, hier
geboren werd en een ongehoorde technische vinding in de
USA introduceerde. Dat was een geniale SU-er. 'Tan teki
dja…': Jan Ernst Matzeliger (Paramaribo, 15 september
1852 - Lynn (Massachusetts), 24 augustus 1889) was een
Surinaamse uitvinder. Matzeliger werd in 1852 aan de
Cotticarivier geboren. Hij staat te boek als de uitvinder van
de schoenstikmachine. Deze machine zorgde er voor dat,
op een aanzienlijk goedkopere manier dan daarvoor,
bovenschoen en schoenzool met elkaar verenigd worden.
Daarmee werden schoenen betaalbaar voor een
aanzienlijk grotere groep mensen dan de toenmalige
"happy few". Op 20 maart 1883 werd Matzeliger op deze
machine octrooi verleend. Drie weken voor zijn 37e
verjaardag overleed Matzeliger te Lynn aan tuberculose. In
1985 vernoemde de stad Lynn een brug naar de uitvinder.
Te zijner nagedachtenis gaven de Amerikaanse posterijen
op 15 september 1991 een speciale postzegel uit. Ere wie
ere toekomt. Waar is een standbeeld van deze genius te
MINOV wil geen onbevoegde
leerkrachten voor de klas
Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
(MINOV) zal er beter op
toezien dat er geen onbevoegde leerkrachten voor de
klas komen te staan. “Mensen die geen bevoegd-heid
hebben om voor de klas te
staan, kunnen geen schooltje
met onze kinderen komen
spelen”, laat Lamsdorf van
het Bureau Naschoolse Opvang en Begeleiding weten.
Het MINOV heeft gisteren
tijdens een conferentie de
nieuwe stijl van het Bureau
Naschoolse Opvang en Begeleiding geïntroduceerd. Het
fenomeen onbevoegde leerkrachten is zeker één van de
vraagstukken die in het
preventieplan voorkomen.
Per 5 mei aanstaande zal het
MINOV het Bureau Naschoolse Opvang en Begeleiding officieel installeren op
het ministerie. Volgens minister Ashwin Adhin zal er in deze nieuwe en verbeterde stijl
efficiënter gewerkt worden.
“Dit project zal niet alleen
ons als Surinamers trots
maken, maar ook op regio-
PAGINA 3
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
naal niveau waar deze ontwikkelingen nauwelijks aan
de orde komen, onze stempel
doen drukken”, aldus Adhin.
Lamsdorf presenteerde de
vraagstukken en oplossingsmodellen aan alle belanghebbenden, onderwie ook de
leerkrachten, die in groten
getale aanwezig waren. Hij
accentueerde dat elke leerkracht over bepaalde kwaliteiten moet beschikken. In
de nieuwe stijl wordt het
onderwijs inhoudelijk teruggebracht naar twee thema’s,
namelijk het omgaan met
differentiatie bij leerlingen en
talentidentificatie en ontwikkeling. Ook zijn er nieuwe
doelen geformuleerd, te weten leerlingen met diverse
leerpatronen in een vroeg stadium identificeren en uiteindelijk groepsgewijs begeleiden, waardoor het maximale
aan potentieel eruit wordt gehaald.
“Qua betaling van de leerkrachten, vervoer, keukens en
leveranciers, kan ik u meegeven dat in samenspraak met
de minister van Financiën,
onlangs de kredietopening al
gegeven is voor de betaling
van de resterende achterstanden”, belooft Adhin. Verder
belooft hij ook dat al de andere zaken zoals administratieve mankementen, verwaarlozing en dropouts geleidelijk zullen worden teruggebracht tot het minimale, omdat het bureau in staat is dit te
verwezenlijken.
Tijdens de conferentie waren
onder andere aanwezig de
vertegenwoordiger van de
president Errol Alibux, de
minister van Sport- en Jeugdzaken Ismanto Adna, de
voorzitter van de vaste commissie Onderwijs Melvin
Bouva, directeur Robert Peneux van Onderwijs, de ondervoorzitter van de Naschoolse Opvang en Begeleiding Ivan Graanoogst, staatsadviseurs en DNA-leden. De
conferentie werd afgesloten
met een optreden van de
zanger Brian Bijlhout en een
optreden van enkele scholieren, die enige zangnummers ten gehore brachten.
zien? Jawel in niemandsland. Wel in Wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Ernst_Matzeliger
'Shares and assets'. Als men iets in bezit heeft, wat
veel waarde accumuleert of centen kan opleveren, is het
allemaal zo gepiept. Alcoa verkocht aandelenpakket
Surgold aan Newmont en streek daar enkele miljoenen
van/bij op. Als Iamgold straks misschien Newmont
opkoopt, is er voor nog meer US-dollars aan winsten te
presenteren aan de eigenaren van de aandelen in Newmont
en Iamgold. Terwijl er nog niet een gram aan goud…,
legaal en op groter schaal uit een megamijn binnen het
Nassaugebied zou zijn gewonnen? De geniale kunsten van
'keeping and selling worthy assets', liggen hieraan
'business wise' ten grondslag. "At the right moment, for
the right price". Soms weet men in bepaalde contreien niet
eens goed, wat men op de schoorsteenmantel heeft staan.
Zo had men daar op microniveau een dame, die van de
week naar een televisieveiling ging en dacht niet meer dan
5000 Euro voor een object mee te zullen krijgen. De
eindstand van het bieden werd niet minder dan Euro
322.000,-- tot gelatenheid van een ernstig opgewonden
oude dame. Tel de zegeningen, zou eens iemand roepend
propageren. Tijdens de opnames van 'Cash op Zolder' is
dus in Arnhem bij 'Derksen Veilingbedrijf' een veilingobject onder de hamer gegaan, voor een recordbedrag van
€322.000,-. Het betrof een 17e eeuws Chinees wit porseleinen beeldje van een Guanyin; de godin van de 'genade
en troost'. Kandidaat van Cash op Zolder 'Carry', was verbijsterd toen haar 'Blanc de Chine' beeldje werd afgehamerd voor het tonnenhoge bedrag. Ze gaf zich op voor
het programma in de hoop €5000,-- te vergaren t.b.v. de
verbouwing
van
haar
woning.http://avro.nl/cashopzolder/extras/20140408_uitge
licht_Blanc-de-Chine.aspx?r=1
Elo! Een Nederlandse vrouw is op Cyprus aangehouden met 16,5 kilo cannabis in haar bagage. De vrouw was
vrijdag, vanaf Amsterdam via Boekarest naar luchthaven
Larnaca gereisd. Zo meldden Cypriotische media zaterdag.
Drugscontroleurs bij de douane vonden dat de 27-jarige
passagier zich opvallend gedroeg, waarna ze haar vroegen
haar koffer open te maken. Naar eigen zeggen kon ze dat
niet, omdat ze de sleutel niet had. Toen de douaniers de
klus zelf klaarden, troffen ze 14 pakketten met cannabis
aan. Die vervoerde ze voor anderen, aldus de vrouw. De politie denkt dat deze koerier onderdeel is van internationale
drugsbende die de verdovende middelen van Nederland
naar Cyprus vervoert. Ook Interpol is bij de zaak betrokken. Mogelijk had een eventuele reisgenoot van haar nog
meer wiet bij zich…, aldus de autoriteiten. De Nederlandse
vrouw blijft in ieder geval achtdagen achter de tralies.
‘Gewapenden bezetten politiebureau Slavjansk’
Verscheidene gewapende
mannen hebben een politiebureau bezet in de OostOekraïense stad Slavjansk.
Dat heeft de Oekraïense
minister van Binnenlandse
Zaken Arsen Avakov vanmorgen laten weten via
Facebook. Ook werd een
rechtbank in de stad Donetsk
bestormd.
‘Gewapende mannen in
camouflageuniformen hebben het politiekantoor in
Slavjansk overgenomen. De
reactie hierop zal erg sterk
zijn, aangezien er een verschil is tussen demonstranten en terroristen’,
schrijft hij. Details geeft hij
echter niet.
De afgelopen week namen
actievoerders al overheidsgebouwen over in de steden
Loehansk en Donetsk in het
oosten van het land. Deze
pro-Russische
betogers
eisten meer eigen bevoegdheden voor de regio. Ze
willen dat het oosten zich
aansluit bij Rusland, net als
de Krim.
HONKBALKNUPPELS
Slavjansk ligt in de regio
Donetsk, op ongeveer 150
kilometer van de Russische
grens. Volgens een lokale
politieagent hebben de
mannen nog geen eisen laten
weten. Ook hun identiteit is
nog niet bekendgemaakt.
Ook hun identiteit is nog niet
bekendgemaakt. In de stad
Donetsk werd zaterdagmorgen vroeg korte tijd nog een
overheidsgebouw
bezet.
Zo’n veertig jongemannen
met honkbalknuppels bestormden een lokale rechtbank. Zij barricadeerden de
ingang, maar na onderhandelingen vertrokken zij
anderhalf later alweer op
kalme wijze, meldde de
openbaar aanklager.
De Oekraïense regering
stelde een ultimatum en
wilde dat de bezetters de
gebouwen uiterlijk vrijdag
verlieten, maar tot nu toe is
er niet ingegrepen. ‘Ik zeg
het nogmaals: degenen die
een dialoog willen, krijgen
een dialoog en stellen we
een politieke oplossing voor.
Maar wie gewapend is,
gebouwen in brandsteekt, op
burgers en politie schiet, kan
een
passende
reactie
verwachten’,
herhaalde
Avakov op Facebook.
Pro-Russische activisten verlaten vanochtend het gebouw van
de openbare aanklager in Donetsk. © ap.
PAGINA 4
NO. 42015
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
Moordzaak Nickerie
verder behandeld
Gisteren heeft kantonrechter
Alida Johanns getuigen
gehoord tegen MB, die
samen met een vijftienjarig
meisje verdacht wordt van
het vermoorden van de 16jarige Prewish Soechit in
Nickerie. Er zijn twee
getuigen gehoord door de
rechter. Eén van de getuigen
verklaarde dat hij de
verdachte nooit samen met
het latere slachtoffer heeft
gezien. De getuige ontmoette de vijftienjarige op het
politiebureau waar hij zelf
ook opgesloten zat. Volgens
de getuige verklaarde het
kind zonder tranen in de
ogen dat ze voor de moord
op haar vriend was aangehouden. Het meisje vertelde
dat zij samen met haar
vriend en de beklaagde was
gaan vissen. Volgens haar
werd haar vriend door de
beklaagde van achteren gekapt. De getuige merkte op
dat de vriend van het meisje
gestorven was en dat zij
erover sprak alsof er niets
aan de hand was. In deze
zaak gaat het om de 16jarige Soechit die vorig jaar
dood in een trens werd
aangetroffen te South Drain
in het district Nickerie. Het
lijk van de tiener vertoonde
een kapwond in de halsstreek. Het overleden slacht-
offer was enkele dagen
hiervoor als vermist opgegeven bij de politie. De 15jarige beklaagde moet hebben doorgegeven dat zij
samen met haar vriend
Prewish en de ondernemer
MB aan het vissen waren te
South Drain. Daar aangekomen moet de hoofdverdachte
een houwer te voorschijn
hebben gehaald en daarmee
Prewish, die voorover
gebogen zat, een ferme slag
met de scherpe zijde van de
houwer op diens nek hebben
toegebracht, waardoor hij op
slag dood was. Op 28 april
wordt de behandeling van
deze zaak voortgezet.
Eis in mensenhandelzaak
passend volgens OM
Het Openbaar Ministerie
maakte gisteren in zijn
tweede lezing kenbaar dat de
door hem voorgestelde straf
naar zijn mening passend en
geboden is. Bij monde van
hoofdofficier van justitie
Garcia Paragsingh persisteerde het OM bij de eerder
voorgestelde strafeis in een
mensenhandelzaak, waarin
acht personen vervolgd worden ter zake deelname aan
een criminele organisatie,
mensenhandel en feitelijke
aanranding. Terwijl voor
twee van de beklaagden vrijspraak is geëist, zijn tegen
zes beklaagden straffen
tussen twee en acht jaar
geëist. Volgens het OM is
het ten laste gelegde bewezen. Het is daarbij duidelijk
dat de beklaagde Nirmala
Debie K. de leidende rol
had. Aan de hand van de
taakverdeling en afspraken
die volgens verklaringen van
de verschillende beklaagden
en slachtoffers gemaakt
waren werd dit uit het onderzoek gehaald volgens de ovj.
De verdachte K. zorgde
ervoor dat klanten met minderjarige slachtoffers weggingen en ze stelde vast
hoeveel geld afgestaan
moest worden na het bedrijven van seks. Ook zou zij
instructies hebben gegeven
wat er moest gebeuren als
slachtoffers weerstand boden. Verder gingen er kompanen van de beklaagde mee
om weerstand van de
slachtoffers tegen te gaan.
Het terugkomen op hun bij
de politie afgelegde verklaringen is niet goed onderbouwd door de beklaagden
volgens de ovj.Er is vrijspraak geëist tegen twee
34 uur vast in vliegtuig door
noodweer en wisselen crew
Voor 256 passagiers is een
vlucht met Cathay Pacific
uitgedraaid op een ware
nachtmerrie. De vlucht van
New York naar Hongkong
duurde door een samenloop
van omstandigheden 34 uur.
Het toestel moest door noodweer uitwijken naar China
en stond daar uren aan de
grond, terwijl de passagiers
het vliegtuig niet mochten
verlaten.
Het toestel van Cathay Pacific steeg op van luchthaven
JFK in New York voor wat
een routinevlucht van 16 uur
naar Hongkong moest worden. De vlucht van 29 maart
verliep dan ook vlekkeloos
tot het toestel Hongkong
naderde.
Plots stak er een onweer met
sterke hagelbuien en hevige
windstoten de kop op. ‘Het
ging er ruig aan toe’, zegt
een passagier. ‘De landing
moest onderbroken worden.
Het toestel moest weer
hoogte winnen en de wind
beukte stevig in op het vliegtuig.’
WACHTEN OP CREW
De storm was zo hevig dat
landen in Hongkong onmogelijk bleek. Vlucht CX831
werd omgeleid naar Zhuhai,
een stad in de buurt van
Hongkong. De bemanning
zat intussen aan haar maximale werkduur en moest
verplicht rusten.
Voor de passagiers zat er
maar een ding op: wachten
op een nieuwe crew. En dat
duurde lang, pas na 15 uur
daagde de nieuwe bemanning op, die volgens de
Chinese autoriteiten met de
ferry en de auto naar de
luchthaven moesten komen.
‘Onwaarschijnlijk’, zegt een
passagier. ‘We mochten het
toestel niet verlaten. Ook de
crew moest aan boord blijven. Er zat maar een ding
op: wachten!’
WATER EN VOEDSEL
‘Het personeel van de
luchthaven bracht ons water
en voedsel. We konden ook
de toiletten gebruiken. Ook
de verwarming en airco
bleven in werking. Het
waren kleine beetjes die
hielpen maar we moesten
wél in het toestel blijven’,
aldus een passagier.
‘Toen ik vernam wat er
gebeurd was, voelde ik
meteen mee met de passagiers en de bemanning’,
zegt Julie Jarrat, woordvoerster van Cathay Pacific. ‘Het
gaat hier om een uitzonderlijke gebeurtenis die we te
allen tijde willen vermijden.’
Meer dan een dag na het verlaten van New York kon het
vliegtuig eindelijk opstijgen
naar haar bestemming.
Amper een uur later landde
het toestel in Hongkong. De
34 uur durende beproeving
eindigde voor de passagiers
met een excuusbrief van de
maatschappij en een schadevergoeding van 232 euro.
beklaagden wegens gebrek
aan bewijs. Uit deFMZ- rapporten blijkt dat bepaalde
beklaagden een slechte
jeugd hebben gehad. De
hoofdofficier putte uit het
FMZ-rapport aanvullend
bewijs dat jonge meisjes
thuis bij de vrouw kwamen.
Daar kwamen ook allerlei
mannen om de meisjes op te
halen. Op 13 juni wordt de
behandeling van deze zaak
voortgezet.
De directrice van Huize Tamara is erg ingenomen met het geschenk van Leo Club Kankantrie.
(foto: Sheila Ramhit)
Kinderen Huize Tamara in de
bloemetjes gezet
Gisteren werden de kinderen
van Huize Tamara in de
bloemetjes gezet. Zij namen
voedselpakketen in ontvangst, waarbij versnaperingen waren inbegrepen. De
voedselpakketten zijn geschonken aan vier kindertehuizen te weten Huize Tamara, Stichting Lotjeshuis,
Stichting Saron en Stichting
Lobi Pikin. Dit project werd
uitgevoerd in verband met
het Paasfeest, door Leo Club
Kankantrie in samenwerking
met de Christiaan Davidschool en de firma Fernandes. “Wij zijn blij met
elke vorm van hulp, zo ook
vandaag. We zijn heel blij,
dat de mensen van de samenleving hulp verlenen op
welke wijze dan ook,” zei
Dayenne Kensmil, de directrice van Huize Tamara, in
een gesprek met De West.
“Wij hebben kort geleden
nog een donatie gekregen
van een particuliere donor,
waarbij wij bureaustoelen
kregen, ons dak werd gerepareerd en ook zijn nog bepaalde dingen in uitvoering.
Ik dank een ieder die naar
ons omkijkt. We smeken
Gods zegen voor deze mensen en dat zij meer terugkrijgen dan zij geven. Wij
zijn echt dankbaar voor elke
vorm van hulp,” voegde
Kensmil er aan toe.
Leo Club Kankantrie is een
jongerenorganisatie
van
Lions Club Para. Deze
organisatie bestaat al 32 jaar
en komt op voor sociaal
zwakkeren. Het doel van dit
project is om de kinderen
een sociaal gevoel te geven
en de saamhorigheid tussen
de leden van het bestuur te
bevorderen. Dit zei Cheryl
Kensenhuis, de trekker van
het project ‘Voedingsmiddelenpakket’, van de jongerenorganisatie. De voorbereidingen voor dit project
begonnen in januari.” Wij
hopen dat jullie goed gebruik zullen maken van de
voedselpakketten. Ik zou de
overheid willen oproepen
om ook aan groeperingen als
de jongerenorganisatie te
denken.”
NO. 42015
PAGINA 25
DE WEST VAN ZATERDAG 2 APRIL 2014
"Willy Willy"
meest
bekeken
nieuwe
film
Met een totaal aantal van
4.421 bezoekers is de Surinaamse film "Willy Willy
Gaan Baby" van Para’s
Media de best bekeken
nieuwe Surinaamse film.
De film ging op 19 december 2013 in premiŁre in
TBL Cinemas en bleef gedurende vijf weken veel publiek trekken. Vervolgens
ging "Willy Willy" in een
tour langs Le Toucan
Cinema in Saint Laurent du
Maroni (Frans-Guyana),
Gran Santi (Frans-Guyana), Stoelmanseiland (Suriname) en Albina (Suriname). Gisteren ging de film
ook succesvol in premiŁre
in Amsterdam (Nederland).
Marlon Kate, vertegenwoordiger van Vereniging Ons
Suriname (VOS) waar de
film werd vertoond, blikt
tevreden terug. De cijfers
uit Nederland zijn evenwel
niet meegenomen bij de
telling.
Een andere goed bezochte
Surinaamse actiefilm is
"10-1" van Sunil Productions die op 31 oktober
vorig jaar in premiŁre ging.
De film trok in totaal 3.303
bezoekers. "Hoe duur was
de suiker" wordt niet genoemd in dit lijstje, omdat
Derde missverkiezing Tropical
Beauty Suriname spannend
de film niet in Suriname is
opgenomen, de regisseur
geen Surinamer is en de
productiegelden ook niet
van Surinaamse bodem
afkomstig zijn.
Para’s Media-directeur en
regisseur van de film El
Durando Misiedjan is ingenomen met het record van
"Willy Willy Gaan Baby". Hij
verklapt dat Para’s Media
nu al bezig is met een
nieuwe productie. De opname beginnen mogelijk
eind deze maand. Waarover deze nieuwe film gaat,
zegt hij even nog niet. Maar
hij garandeert dat die qua
beeldkwaliteit veel beter
zal zijn dan "Willy Willy
Gaan Baby".
Misiedjan beseft wel dat
het verhaal van "Willy
Willy" nog enige tijd the talk
of the town zal zijn: liefdesrelaties tussen vrouwen
van middelbare leeftijd en
mannen die veel jonger
zijn. Taboerelaties die
onder zware druk staan in
de nogal conservatieve
Surinaamse maatschappij.
"Willy Willy Gaan Baby"
laat die realiteit zien, gekarakteriseerd door drama,
actie en komiek. Hoe
anders kan het verloop zijn
van de verliefdheid van een
vrouw van middelbare
leeftijd, die haar man opzij
zet voor een populaire
tienerjongen. De nieuwe
vlam van Patricia Amafo
als Willy Willy, blaakt van
energie, maar het koppel
wordt met de nek aangekeken. Want wat moet een
rijpe vrouw met die kleine
jongen? En wat heeft dat
jochie te zoeken bij die
tante? In elk geval kan hij
de
verwennerij
goed
gebruiken, want Willy Willy
zit goed in de centjes en
Asendo weet dat goed op
te maken. Net als Willy
Willy vertolkt ook Marc
Anthony Needa als Asendo
een prachtige hoofdrol. Hij
geeft alles op, ook zijn
tienervriendin, en waant
zich bezitter van de wereld
met Willy Willy aan zijn zij.
De relatie loopt echter niet
van een leien dakje, de
zwaarste
beproevingen
loeren om elke hoek.
"Willy Willy Gaan Baby" is
geschreven door Ronald
Misiedjan, geregisseerd
door El Durando Misiedjan
en geproduceerd door
Para’s Media en Baja
Films.
De derde editie van de Miss Tropical
Suriname verkiezing belooft spannen te
gaan worden. De vorige week zaterdag
zijn de missen gepresenteerd aan het publiek, vanwie de twaalf beste kandidaten
zijn geselecteerd. Het publiek was duidelijk
onder de indruk van de dames. De namen
van de missen luiden als volgt: Rashida
Summerville, Tashana Losche, Chantal
Fare,
Murtasiaha Oostburg, Rachel
Valies, Esther Poredjo, Chandel Chantelle,
Kamit Menckeberg, Kimberly Lisse,
Felicity Praag,Chaniva Douglas en
Mariann Philips. De missen hebben op die
avond laten zien wie ze zijn en hebben het
publiek een voorproefje gegeven van wat
het op de grote dag kan verwachten. De
manier waarop de organisatie het geheel
heeft aangepakt kwam goed over bij het
publiek.
Voordat de missen gepresenteerd werden
hebben ze heel wat vaardigheden moeten
bijleren. Nu ze al bekend zijn begint eigen-
DJ Chuckie zondag te gast bij de DINO show
Komend weekend is er
weer een bijzondere aflevering van De Dino Show
Kwaku Summer festival niet meer gratis
Het Zomerfestival Kwakoe
heet voortaan Kwaku. Het
Kwaku Summer Festival,
zoals eerder bekend werd,
zal het festival niet meer
gratis zijn. Bezoekers
moeten 3 euro betalen om
het terrein op te mogen. Dit
heeft organisator Ivette
Forster aan de media laten
weten. Het festival zal
opnieuw plaatsvinden in
het Bijlmerpark en wel van
12 juli tot en met 10 augustus en het aangrenzende
sportpark waar het traditionele
voetbaltoernooi
wordt gehouden. Kwaku
Summer Festival 2014
wordt financieel ondersteund
door Amsterdam
Stadsdeel Zuidoost en het
Evenementenfonds van de
Gemeente Amsterdam. Er
is plaats voor 100 kramen
en uiteraard kan er op
Kwaku vooral weer lekker
worden
gegeten
en
gedronken. Forster zegt
het festival te willen professionaliseren met behoud
van het bijzondere karakter. Het is van origine een
Surinaams festival, maar
ontwikkelt zich de laatste
jaren tot een multicultureel
feest. Het Kwaku Summer
Festival is het grootste mul-
ticulturele
festival
in
Nederland, dat iedere
zaterdag en zondag in de
maanden juli en augustus
gehouden wordt in het
Bijlmerpark in Amsterdam
zuidoost. Zes weekenden
lang biedt de organisatie
een gevarieerd programma
aan op het gebied van live
muziek, film, muziek, sport,
eten, dansen, informatie en
ontmoetingen. Ieder jaar
heeft het festival een ander
thema dat tot uiting komt in
muziek, optredens, kunst,
literatuur
en
diverse
verkiezingen.
KWAKOE
In de Afrikaanse traditie is
het
gebruikelijk
dat
kinderen de naam dragen
van de dag waarop ze
geboren worden. Met
name mannelijke nakomelingen die op woensdag
werden geboren kregen de
naam Kwaku. Zo ook een
heleboel Surinamers met
een Afrikaanse afkomst.
Op 1 juli 1863 werd de
lijk het harde werk. Nu moeten ze hard
gaan blokken, zodat zij alle vaardigheden
die aan hun is geleerd goed kunnen
gebruiken, om zodoende de jury tijdens de
finale er van te overtuigen dat ze eerste
plaats waard zijn. In de komende weken
zullen ze nog enkele trainingen volgen. De
organisatie die in handen ligt van enkele
jonge Surinaamse dames en heren, is
tevreden over de wijze waarop het geheel
verloopt.
Vorig jaar werd deze misverkiezing voor
de tweede keer gehouden. Elf missen dongen toen mee naar de titel van Miss
Tropical Beauty Suriname 2013. De organisatie besteedde ongeveer zes maanden
aan de deelnemers, zodat zij een steengoede show konden neerzetten. Jaleeza
Weibolt werd voor dat jaar gekroond tot
Miss Tropical Beauty. Enkele maanden
daarna vertegenwoordigde zij Suriname in
Rusland
tijdens
de
internationale
missverkiezing.
slavernij
in
Suriname
afgeschaft, zie hiervoor:
Keti-koti. Honderd jaar na
dato werd ter herinnering
van de afschaffing van de
slavernij een standbeeld
van een ontketende slaaf
onthuld; deze staat symbool voor emancipatie.
Omdat 1 juli 1863 op een
woensdag viel heeft het
beeld de naam Kwaku
gekregen. Het Kwakoe festival biedt nu niet alleen
meer voetbal als entertainment, het evenement heeft
een heel scala aan
activiteiten
geprogrammeerd: Muziek-optredens,
sport, eten, miss-verkiezingen, de uitreiking van een
literatuurprijs, debatten en
lezingen. Maar er is een
constante ; De befaamde
Kwakoe sfeer. Die sfeer
houdt het Kwakoe festival
staande ongeacht de toename van het aantal festivals,
ongeacht
de
negatieve
publiciteit,
ongeacht het slechte weer.
op Nederland 3. Jandino
Asporaat ontvangt dan de
in Suriname geboren en
internationaal bekende DJ
Chuckie. Chuckie, wiens
echte naam Clyde Narain
is, laat Jandino zien dat hij
van meer markten thuis is
dan alleen muziek maken
als DJ. Hij geeft gasten in
het publiek een make-over.
Verder neemt Bobbi Eden,
een internationaal gelauwerd actrice in adult
movies, plaats op de rode
bank van Dino.
Ook ontmoeten wij iedere
aflevering een H.I.P. een
Hopi Important Person.
Iemand die het verdient om
even in het zonnetje gezet
te worden. En Sydney de
Portier zien wij wekelijks in
Koffie
met
Sydney .
Daarnaast leert Jandino
het publiek weer kennen tijdens de Meet & Greet . En
natuurlijk
FC Kip ; het
beruchte kiprestaurant met
Judeska achter de toonbank. De Dino Show is een
eigenzinnige, energieke en
brutale late night show.
Jandino ontvangt iedere
week bekende Nederlanders. De show is het zesde
seizoen ingegaan en is niet
alleen een succes op televisie. De belangstelling om
als publiek aanwezig te zijn
is enorm en De Dino Show
is een hit op social media.
De diverse filmpjes zijn
miljoenen keren bekeken
op YouTube.
Dj Chuckie en Jandino
Orville Breeveld terug in Suriname voor concert
Gitarist, Componist en producent
Orville Breeveld is na 14 jaar terug in
Suriname. Samen met Roseternal
Media is het initiatief genomen een
concert te organiseren,
zodat
Suriname opnieuw kan genieten van
zijn talenten. "Suriname synchroniseert mij met de hartslag van mijn ziel". Orville
Breeveld’s Reconnection zal
aanstaande zondag een
optreden geven in Restaurant SpiceQuest.
Orville Breeveld’s Reconnection zal een melange
worden van soul, jazz, funk
en fusion. Het afgelopen
jaar toerde Orville als
solist/arrangeur en producent met een 120 koppig
ensemble
in het project
Tribute to Orfeu
Negro. Het
Sweelinck Orkest
aangevuld met
Braziliaanse musici,sopraan Sylvia
O’Brien, de journalisten Max Westerman en Nina Jurna waren daar ook
onderdeel van. Deze veelzijdige
musicus heeft reeds langer dan tien
jaar
zijn eigen productiebedrijf
Breathing in Nederland en bracht in
2013 een ode aan de grootste
zanger van Bollywood, Mohammed
Rafi samen met musici uit de Indiase klassieke muziek, jazz en westerse klassieke muziek.
Tussendoor is Breeveld bandleider,
arrangeur en gitarist van Karsu die
in 2010 een concert gaf in Paramaribo. Deze veelzijdige artiest heeft
ook op vele internationale podia gestaan, zoals in Braziliº, Indonesiº,
Israºl, Turkije en Frankrijk. Het geven
van workshops en clinics op conservatoria behoren dan tot zijn vast programma. Breeveld heeft echter ook
het podium gedeeld
met grote
namen uit de muziekwereld, zoals
Joe, Angie Stone en het Metropole
Orkest. Zelf componeert en arrangeert hij muziek voor zichzelf als
vocalist en gitarist, waarmee hij
geregeld op festivals speelt
en waar Suriname nu van
mag genieten. Tijdens het
concert wordt
Breeveld
ondersteund door enkele
van
Suri-names
op
muziekgebied
en
opkomende jongeren die
hun weg proberen te vinden
in de muziekscene te weten
Robby Tjon En Fa (bas),
Edson Faerber (drums),
Ivan Ritfeld (keys) en Noel
Wielzen (sax).
Vocaal wordt hij bijgestaan
door Dominique Ravenberg en
Valerie Jane. Dit concert zou echter
niet
mogelijk
zijn
zonder
onbaatzuchtige sponsoring van de
uitbater van Spice Quest, Patrick
Woei, die een groot geloof heeft in de
Surinaamse musici en daar zijn volle
ondersteuning aan geeft.
Nog maar een week wachten op Charly Black
De Surinamers die sinds jaar en dag
hebben gewacht om Charly Black in
levenden lijve te ontmoeten, maar
ook om een live optreden van hem
mee te maken hoeven nog maar een
week te wachten en dan gaat het
gebeuren. De amusementsorganisaties Green Entertainment en Pure
Pressure van uit Nederland hebben
dit mogelijk gemaakt. Ze hebben het
optreden van de artiest gepland voor
zaterdag aanstaande in Havanna
Lounge.
In
het
voorprogramma
zijn
opgenomen Styles en Orlando uit
Nederland, Andy Safado, Derryl
Nevin, Gilly Gonzales en Archa. Als
presentator van het geheel zal gehost
worden door mc Laco.
Charly Black is ØØn van de meest
gevraagde
en
hartstochtelijk
invloedrijke artiesten van zijn tijd ! Zijn
buitengewone
charme
en
melodieuze deuntjes stelen de harten
van het publiek in het hele land en
plaveien voor Charly de weg om The
Worlds Next Icon te worden. Charly is
geboren en getogen op het platteland
van Jamaica, bekend als Rio Bueno,
Trelaw-ney . Als tiener nam hij zijn
eerste hit op in het jaar 2004 - "
Woman is You" onder leiding van
Tree Top Records , gevolgd door een
reeks warme ritmes die zijn muziekcarriŁre vooruit stuwden. Charly
geeft toe dat zijn diverse invloeden en
inspiraties
komen
van
De
Buitengewone Michael Jackson , de
Legendarische Bob Marley, Bounty
Killer , U2, Phill Collins, Josey Wales,
Harry Belafonte, Beenie Man, Vybz
Kartel, Buju Banton en tal van andere
muzikale titanen.
Green Entertainment zegt nog veel in
petto te hebben voor Suriname. De
concepten Reloaded XXL, Green
Fever, House Invasion, Jamrock NL
en een gratis Reggae en Dancehall
event met alle top Surinaamse artiesten en de beste Dancehall &
Reggae deejays uit Neder-land zijn
slechts een deel van wat er allemaal
komt.
Gaite Jansen wil mensen wakker blijven schudden
Actrice Gaite Jansen wil in
de toekomst rollen blijven
aannemen waarmee ze
mensen wakker schudt. De
22-jarige Rotterdamse brak
als
filmactrice door in
Sonny Boy (2011) en was
recentelijk te zien in de slavernijfilm Hoe duur was de
Suiker. Een film van Jean
van der Velde, geba-seerd
op het gelijknamige boek
van Cynthia McLeod, die
vorig jaar het Nederlands
Film Festival opende. In
Hoe duur was de Suiker
speelt Jansen een jonge,
rijke vrouw in de toenmalige
Nederlandse
kolonie
Suriname. "Ik heb door die
film zoveel over onze
geschiedenis geleerd en de
parallellen met de huidige
tijd", zegt Jansen in gesprek
met NU.nl.
"En hoe belangrijk het is om
te blijven luisteren naar
iedereen die in dit land
woont. Ik zal altijd voor een
multiculturele samenleving
blijven
vechten.
Door
duidelijk te maken dat mijn
interesse in dit soort verhalen, kan ik mensen
wakker schudden."
SUPERNOVA
Binnenkort is Jansen te zien
in de film Supernova, van
Tamar van den Dorp. Een
film waarin de actrice een
17-jarig meisje speelt dat
verveeld is met haar leven
en klaar is voor een volgende stap. Voor Jansen
een herinnering aan haar
eigen tijd als tiener.
"Toen ik zeventien was zat
ik in een totaal andere levensfase dan nu. Mijn verlangens waren anders. Ik wilde
verliefd worden, stoppen
met school en alleen nog
maar theater spelen. In
Supernova speel ik een
meisje dat zoveel verlangens heeft dat ze bijna ontploft. Net als een echte
supernova. Op je zeventiende verlang je naar een
volgende fase. Je wilt ontmaagd worden. Niet alleen
seksueel, maar ook door het
leven."
Hoewel de actrice al vroeg
begon met spelen, heeft ze
niet het gevoel haar eigen
tiener- en studententijd
gemist te hebben. "Pubertijd
was een gekke fase. Ik vond
het tijdens die periode juist
heel fijn om me aan mijn
acteer ambitie vast te klampen. Dat je in die onzekerheid toch ergens overtuigd
van bent", aldus Jansen.
"Door naar de toneelschool
te gaan heb ik het studentenleven meegemaakt. Ik
mocht toen fouten maken,
maar wel binnen de veilige
muren
van
diezelfde
toneelschool."
TONEELGROEP
AMSTERDAM
Jansen, die dit jaar afstudeert, loopt nu stage bij
Toneelgroep Amsterdam en
zal daarna minstens een
jaar verbonden blijven aan
het gezelschap. "Ik vind het
een eer dat ik dat mag
doen. Ik bezocht al op mijn
twaalfde voorstellingen van
Toneelgroep Amsterdam,
toen verlangde ik er al naar
om op het toneel te staan.
Dit biedt me de mogelijkheid
om echt te ervaren wat ik
van toneel vindt."
Een eerste conclusie heeft
1. Frozen -Soundtrack
Winter Soldier
2. She Looks So
2. Noah
Perfect (EP) -5
3. Divergent
4. God s Not Dead
5. Muppets Most
Wanted
Seconds Of Summer
3. La Gargola-
Songtekst
Rather Be
- Jess Glynne -
We re a thousand miles from comfort
We have travelled land and sea
But as long as you are with me
There s no place Id rather be
I would wait forever
Exulted in the scene
As long as I am with you
My heart continues to beat
With every step you take, Kyoto to The Bay
Strolling so casually
We re different and the same, gave you another name
Switch up the batteries
If you gave me a chance, I would take it
It s a shot in the dark, but I ll make it
Know with all of your heart, you can t shame me
When I am with you, there s no place I rather be
No, no, no, no, no, no place I d rather be
No, no, no, no, no, no place I d rather be
No, no, no, no, no, no place I d rather be
We set out on a mission
To find our inner peace
Make it everlasting
So nothing s incomplete
It s easy being with you
Sacred simplicity
As long as we re together
There s no place I d rather be
Jansen al kunnen trekken.
"Als je vijftig keer dezelfde
theatervoorstelling speelt,
krijg je de kans om je personage tot op het bot te
ontwikkelen. In de film krijg
je die kans niet. Dat is wel
een
gemis
in
de
Nederlandse cinema. Als
we meer geld zouden
hebben, zouden we meer
tijd hebben om de personages beter uit te diepen.
Aan andere kant is het ook
een sport om in die korte
tijd, die je voor het draaien
van een film hebt, een zo
goed mogelijk ontwikkeld
karakter neer te zetten."
Supernova is vanaf 17 april
te zien in de bioscoop.
Billboard
Box Office
1. Captain America: The
NO. 42015
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
PAGINA 26
With every step you take, Kyoto to The Bay
Strolling so casually
We re different and the same, gave you another name
Switch up the batteries
If you gave me a chance, I would take it
It s a shot in the dark, but I ll make it
Know with all of your heart, you can t shame me
When I am with you, there s no place I rather be
No, no, no, no, no, no place I d rather be
No, no, no, no, no, no place I d rather be
No, no, no, no, no, no place I d rather be
When I am with you, there s no place I d rather be,
yeah
Be, be, be, be, be, be, be, be, be
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
If you gave me a chance, I would take it
It s a shot in the dark, but I ll make it
Know with all of your heart, you can t shame me
When I am with you, there s no place I rather be
No, no, no, no, no, no place I d rather be
No, no, no, no, no, no place I d rather be
No, no, no, no, no, no place I d rather be
When I am with you, there s no place I d rather be
Teenie West e-mail adres:
Chevelle
4. Head Or Heart Christina Perri
5. Shakira-Shakira
t e e n i e 1 4 @ l i ve. c o m
NO. 42015
PAGINA 9
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
Indiase Boeing
777 half uur onzichtbaar
boven Duitsland
Amper vijf dagen na de
mysterieuze verdwijning
van de Boeing 777 van Malaysia Airlines, ‘verdween’
een toestel van Jet Airways
boven Duitsland. De bemanning van de Boeing die onderweg was van Londen
naar Mumbai, reageerde een
half uur lang niet op oproepen van de Duitse luchtverkeersleiding. Het incident
zorgde voor paniek bij de
Duitsers, schrijft The Indian
Express. De krant The Indian Express kon beslag leggen op documenten van de
Indiase luchtvaartautoriteiten. Die startten een onderzoek na een klacht van de
Duitse collega’s. De piloten
van de Boeing van Jet Airways reageerden op 13
maart, precies vijf dagen na
het verdwijnen van vlucht
MH370, niet op de oproepen
van de luchtverkeersleiding.
PANIEK
De Boeing 777-300 ER had
321 passagiers aan boord.
‘Er was een half uur lang
geen communicatie met het
toestel boven het Duitse
luchtruim. De Duitse autoriteiten raakten in paniek, zo
kort na het verdwijnen van
vlucht MH370’, aldus een
Indiase beambte.
Een
woordvoerder van Jet Airways bevestigde het incident. ‘Er was geen communicatie omdat de crew vergat
om het volume van het
communicatieapparatuur
open te draaien na het afzetten van de koptelefoons. Het
incident werd onderzocht
door de bevoegde autoriteiten en een rapport werd
overgemaakt aan de Duitse
collega’s’, aldus de woordvoerder. De piloten werden
daarna twee weken geschorst.
Een man loopt door een verder lege vertrekhal op het vliegveld van Buenos Aires. Door een landelijke staking ligt ook
het vliegverkeer plat. © epa.
Landelijke staking legt
Argentinië volledig plat
Een landelijke staking heeft
de Argentijnse economie
volledig lamgelegd. Het
lucht-, trein- en busverkeer
lag plat, bedrijven, winkels
en havens bleven dicht en
schoollokalen bleven leeg.
Ziekenhuizen voerden alleen
de noodzakelijkste behandelingen uit, het vuil op straat
werd niet opgehaald en ook
vele andere aspecten van het
Argentijnse leven werden
door de werkonderbreking
getroffen. Vakbonden eisen
hogere lonen, lagere belastingen en miljoenen euro’s
aan ziektekostenpremies die
de bonden nog te goed zou-
den hebben. De Argentijnse
bevolking worstelt met dertig procent inflatie en de
economie ligt op zijn gat,
omdat de toekomst van het
land ongewis is. Uit een
peiling blijkt dat 62 procent
van de Argentijnen van mening is dat president Cristina
Fernandez de ‘greep’ op de
crisis heeft verloren.
Het grootste vakverbond in
het land had zijn miljoen
leden opgeroepen tot de 24uursstaking. Als de regering
niet ingaat op de eisen van
de bonden volgen mogelijk
meer en langere werkonderbrekingen.
Canadese minister van Financiën
overlijdt kort na terugtreden
Jim Flaherty, de Canadese
minister van Financiën die
pas drie weken geleden zijn
ambt na een periode van acht
jaar neerlegde, is plotseling
overleden. De 64-jarige Flaherty overleed aan een hartstilstand. Flaherty, die in
2006 aantrad als minister
van Financiën in het nieuwe
kabinet van premier Stephen
Jim Flaherty in 2012. © ap.
Harper, trad op 18 maart af
om terug te keren naar de
private sector. Hoewel hij
het laatste jaar leed aan een
zeldzame huidziekte, was
dat volgens hem niet de reden van die verrassende beslissing. Flaherty wordt geroemd om zijn inspanningen
Canada financieel gezond te
krijgen na de crisis in 2008.
NO. 42015
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
Rijbewijs na relaxed
weekje lessen in
Roemenië
Nieuw op het menu van de
Utrechtse rijschool Veronica: rijles in Roemenië.
Zestien jongeren reizen in
juli naar dit voormalige
Oostblokland. Nee, ze
krijgen er géén les met paard
en wagen op een modderstraat, zegt directeur Ernest
Alvares (50). ‘Dat is een
vooroordeel. Daar ligt volgens het Britse programma
Top Gear de mooiste weg
van de wereld.’
Je kunt bij Veronica gewoon
45 lessen met examen aanschaffen voor 2500 euro.
Voor dat geld krijg je er een
weekje Roemenië bij. ‘We
richten ons op eindexamenkandidaten die het rijbewijs
cadeau krijgen van hun
ouders,’ zegt Alvares. ‘Voor
hetzelfde bedrag krijgen ze
er een vakantie bij. Met veel
meer kilometers rijervaring,
opgedaan in een andere
omgeving. Ik geloof er
heilig in dat dit succesvol
is.’
WAANZINNIG MOOI
Omdat de lonen in Roemenië zo laag zijn, is het mogelijk om het weekje Fly &
Drive tegen concurrerende
prijs aan te bieden. Na een
dag theorie en rijsimulator,
vliegt de groep naar Boekarest. ‘Daar staan acht
lesauto’s op ons te wachten.
Ze rijden meteen 150
kilometer naar het hotel met
zwembad. Dat is toch een
giga-kick voor ze?’ Wie
denkt in Roemenië te worden teruggeworpen in de tijd
vergist zich, zegt Alvares.
De bekwame Roemeense
rijinstructeurs
spreken
voldoende Engels, lesauto’s
zijn prima, de wegen zijn
vaak super. ‘Met EU- subsidie gemaakt, waanzinnig
mooi. En het is daar geen
Turkije waar het recht van
de sterkste geldt op de weg.
Het is er echt niet gevaarlijker dan hier. En alles
goed verzekerd en ik ben er
zelf ook bij.’
Weer thuis in Utrecht worden een dag later de rijexamenroutes getraind, aansluiten het rijbewijs gehaald.
Als het goed is. ‘Ze maken
daar drie keer zo veel kilometers als tijdens 45 lessen
in Nederland. Ik weet zeker
dat ze kunnen rijden als we
weer terug zijn.’
Het CBR heeft geen
bezwaar. ‘Wij toetsen alleen
maar of de bestuurder veilig
en zelfstandig rijdt.’
’Ze rijden meteen 150 kilometer naar het hotel met
zwembad’. Archieffoto © anp.
PAGINA 7
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
PAGINA 14
NO. 42015
ZOVEELSTE BLUNDER
De regering-Bouterse heeft
eergisteren door middel van
een persbericht afkomstig
van het Kabinet van President in de kwestie van de
subsidiestopzetting voor babyvoeding haar eigen braaksel ingeslikt. Al langer dan
een week kwam het kabinetBouterse onder zware kritiek
te liggen nadat bekend werd
gemaakt dat er een beslissing was genomen door de
regering en met name de
vice–president Ameerali, dat
de subsidie op babyvoeding
zou worden stopgezet,
waardoor er een verdubbeling in prijs op een blik babyvoeding van het merk Nutrilon zou plaatsvinden. Niemand zou meer in aanwerking komen voor de door de
overheid gesubsidieerde babyvoeding. Duidelijk werd
meteen dat de armsten uit
deze
samenleving
het
zwaarst getroffen zouden
worden door deze door de
overheid
aangekondigde
maatregel. Voor velen was
dit ook weer een indicatie
dat de overheid in geldnood
zit en door het treffen van
een dergelijke maatregel
ook op babyvoeding wenste
te bezuinigen. Een lawine
aan kritiek daalde neer op de
regering en in DNA waren
leden van zowel de coalitie
als de oppositie het erover
eens dat de overheid hier
voor de zoveelste keer een
verkeerde prioriteit had gesteld en dat een dergelijke
maatregel zeker niet in overeenstemming kon zijn met
het zo gepropageerde sociaal akkoord dat de overheid met de samenleving
denkt te moeten bevorderen.
Een zeer volksonvriendelijke
maatregel was deze stopzetting van de subsidie op babyvoeding zonder meer. Ook
in de onafhankelijke pers en
de sociale media was de
kritiek niet mals op dit besluit
van de regering. Al heel snel
werd de naam van de vicepresident Ameerali nadrukkelijk genoemd. De vice-pre-
sident zou het voortouw genomen hebben voor het
doorvoeren van deze volksvijandige maatregel . Ameerali zou de boosdoener zijn in
deze affaire. Keerpunt gelooft niet dat Ameerali in zijn
eentje tot een dergelijk besluit heeft kunnen komen en
dat hij daarvoor de zegen
van de overige leden van het
kabinet niet had. In het geval
van de SGS-blunder heeft
men binnen het Kabinet van
de President op een gegeven moment ook op zeer laffe manier getracht het hele
SGS-gebeuren en de mislukking in de schoenen van
Adelien Wijnerman te schuiven, hetgeen uiteindelijk ook
grandioos is mislukt. SGS
was een beslissing van de
gehele regering en had
daarvoor fiat van het staatshoofd. Thans wenst men
Ameerali de zwarte Piet toe
te spelen, hetgeen op zijn
zachtst gezegd als onelegant kan worden aangemerkt. Dit soort zwaarwichtige beslissingen worden echt
niet alleen door een vicepresident genomen. Overigens is het zo, dat het stopzetten van de subsidie op
babyvoeding ook enorme
consequenties zou hebben
in het achterland en voor de
politieke partij ABOP die de
vice-president in dit kabinet
heeft voorgedragen. Keerpunt is daarom van mening
dat de beslissing tot het
stopzetten van de subsidie
op babyvoeding met consensus in het kabinet werd
bereikt, maar door de storm
van kritiek alom en in het bijzonder via de sociale media
men tot de conclusie is gekomen dat de zoveelste
blunder was begaan. De zoveelste verkeerde prioriteit
was gesteld door dit kabinet,
dat niet weet de juiste voorkeur neer te zetten. Wat de
zaak toch wel vreemd maakt
is dat er blunders worden
begaan en dan men ernaar
toe werkt dat de president
dan plotsklaps als een soort
superman en redder de zaak
moet komen rechttrekken.
Heeft erg veel van een draaiboek om de ster van de eerste burger die aan het verbleken is, weer ietwat op te
poetsen. Je kan dan wel als
de grote redder naar voren
treden, maar er moet dan
wel rekening mee gehouden
worden dat het geld voor de
voortzetting van de subsidie
wel ergens anders vandaan
zal moeten worden gehaald.
Wij verwachten dan ook dat
men zal gaan beknotten op
andere broodnodige zaken
om de subsidie te kunnen
bestendigen. `Brandjes blussen’ noemt men dat, een
kernachtig voorbeeld van
ad-hoc politiek beleid dat
koste wat kost zal moeten
worden voortgezet. Ook
voor wat betreft de subsidie
van de medische zorg in het
binnenland heeft men grandioos geblunderd. De gehele
boel dreigde in de soep te
draaien. Vanaf het begin van
het jaar was de subsidie
voor de medische zorg in het
binnenland niet meer betaald. Toch een grandioze
schande. Hoe wil men DNAzetels in het binnenland behalen als men de medische
zorg aldaar niet de juiste
aandacht geeft en de subsidies niet op tijd voldoet?
Men is bezig zichzelf faliekant in de vingers te snijden.
Alleen het feit al dat men
bereid was de subsidie op
babyvoeding te torpederen
heeft een heel slechte indruk
gemaakt in stad en binnenland. Men heeft hiermede
een signaal gegeven dat
men niet echt een beleid in
het belang van het volk
voert. De vice-president is
thans de zondebok en zal
die ‘’blaka’’ op zijn eigen manier moeten verwerken. Of
hij deze zaak zwijgzaam
over zich heen zal laten
gaan is nog maar de vraag.
Wij van Keerpunt blijven erbij dat de man deze beslissing echt niet alleen heeft
genomen. Men moet dan
ZUIVER OPPORTUNISME
Binnen de regering van Guyana bestaat een bepaald
enthousiasme voor de aanleg van een brug over de
Corantijn. Men komt met allerlei voorstellingen van hoe
groot het voordeel wel zal
zijn voor beide landen indien
de brug er daadwerkelijk
komt. Het zal de Guiana’s
volgens de enthousiastelingen uit het Guyaanse kabinet met elkaar verbinden en
de solidariteit tussen Guyanezen en Surinamers alleen
maar goed doen. Uit al de
berichten valt op te maken
dat Guyana op groot eigen
voordeel uit is als de brug er
eenmaal staat. Wij van Keerpunt zien niet waar wij zwaar
voordeel uit Guyana zouden
kunnen halen. Tot op dit moment hebben we altijd kunnen zien dat de Guyanezen
dit land willen plukken. Onze
visgronden worden door
mensen uit het westelijk gelegen land geplunderd. Ons
hout wordt vrijwel dagelijks
op de rechteroever van de
Corantijn geroofd en vervoerd naar de overzijde van
de rivier. In de Corantijn, onze nationale rivier, wordt er
rivierzand gestolen door Guyanezen en we zeggen helemaal niets. Ook doen we
niets om deze plunderingen
tegen te gaan. Ook de regering-Bouterse blijft maar leuteren over de bouw van een
brug over de Corantijn die
dan voorgefinancierd zou
moeten worden door China.
Echter zegt men er niet bij
wie dat allemaal zal moeten
financieren. Ook de Guyanezen praten niet echt over de
volledige financiering van
een dergelijk project. Wanneer men in Guyana en
vooral in zijn regering praat
over het aanhalen van de
betrekkingen tussen beide
landen denkt men op de eerste plaats aan het voordeel
dat men uit die betrekkingen
wenst te halen. Zo weten wij
dat het nog steeds zo is dat
Staatsolie brandstof levert
om elektrische energie in het
buurland op te wekken. Men
heeft dus in dat land er alle
baat bij dat de betrekkingen
goed blijven en dan wel uit
eigen belang. Waar men
echter over weigert te praten
is het Tigrigebied. Men weet
daar heel goed dat het gebied Surinaams is en dat
men koppig blijft vasthouden
aan koloniale beginselen en
begrenzingen. Zolang men
in Georgetown blijft vasthouden aan waanideeën over
het Tigrigebied en dit land
blijft ringeloren zoals men
dat al vanaf 1969 doet mag
geen enkele regering van dit
land de banden met Georgetown stevig aanhalen. De
vrij-postigheid en provocaties die wij herhaaldelijk heb-
ben moeten meemaken met
betrekking tot de activiteiten
op en rond de Corantijn en
het Tigrigebied zijn voldoende redenen om geen nauwe
en al te vriendschappelijke
betrekkingen met dat land
na te streven. Zolang Georgetown een beleid blijft voeren dat alleen zijn belang
dient mag een Surinaamse
regering niet veel goeds verwachten. Men is al decennialang opportunistisch tegenover dit land en dat moeten we goed onderkennen.
Wij hebben nauwelijks voordeel uit de relatie met dat
land en moeten er dan ook
voor waken dat men verder
en op grotere schaal van ons
profiteert. Wij staan er economisch veel beter voor en
ons land maakt een veel grotere economische groei door
en dat is een doorn in het
oog van de westerburen.
Men is jaloers op dit land en
dat merken we aan alles.
Een brug naar dat land geniet in ieder geval voor dit
medium helemaal geen prioriteit. Laat die Guyanezen
eerst opdonderen uit het
gebied tussen Acarai Gebergte, Boven-Corantijn en
Coeroeni Cutari, dan pas
kunnen we werken aan echt
goede solidariteit tussen buren.
ook zo groot zijn om toe te
geven dat de regering-Bouterse de zoveelste miskleun
heeft begaan en deze flater
op tijd heeft weten te corrigeren na onder zeer zware
kritiek te hebben gestaan.
Sociaal contract? Wie gelooft dat nog? Wij in ieder
geval niet.
ACTIES TEGEN SKALIANS
EN ANDEREN?
De Belastingdienst zal, naar
verluidt, naar het binnenland
trekken om bij de goudzoekers uit de klein mijnbouw inningen ten bate van de
staatskas te doen. In ieder
geval zullen de eigenaren
van de zogeheten skalians
die in met name de Marowijnerivier opereren, worden
aangesproken om belastingafdrachten te doen. Bij de
actie van de fiscus tegen de
goudzoekers zijn ook de
Commissie Ordening Goudsector en de politie betrokken. Zoals bekend is zijn
skalians enorme pontons,
waarop goudwininstallaties
zijn aangebracht die materiaal van de bodem van de
rivier opzuigen om daaruit
goud te winnen. De pontons
zijn zo groot, dat ze als kleine drijvende eilanden worden gezien. De opvarenden
die op de pontons werken
hebben ook slaapgelegenheid op het gevaarte. Dat de
overheid na veel wikken en
wegen thans is overgegaan
tot de trek naar het binnenland om belastingpenningen
te gaan innen bij goudzoekers valt zonder meer toe te
juichen. Echter is het zo, dat
velen zeer sceptisch zijn
over het slagen van de actie. Men vraagt zich ook af
op de fiscus, ondersteund
door de Commissie Ordening Goudsector en de politie, consequent ertoe zal
overgaan of zal kunnen
overgaan tot het innen van
belastingen bij alle goudzoekers in het binnenland. Zal
de fiscus in staat zijn alle
skalianeigenaars ertoe te
brengen belasting te betalen? Wij weten namelijk dat
de belangen groot zijn en
dat bepaalde lieden zwaar
gelieerd zijn aan deze regering. Er gebeuren ook rare
dingen in het zuiden van het
land, met name op ons enige
stuwmeer dat onder het
beheer van de Suralco valt.
Daar zouden lieden, die intense betrekkingen onderhouden met hooggeplaatsten uit dit kabinet, werkzaam
zijn op skalians. Ook zijn wij
heel erg benieuwd of de Belastingdienst ook op bezoek
gaat naar de goudconcessies van coalitiegenoot
Brunswijk. Zou de coalitie in
gevaar kunnen brengen. Dat
heerschap staat er niet bepaald bekend om happig te
zijn belastingafdrachten te
doen. Ook weten wij dat in
het Nassaugebied en wel in
de omgeving van Kamp Sabajo een aangetrouwd familielid van de eerste burger
gesignaleerd is. Dit lid zou
aldaar aan goudwinactiviteiten doen, waarbij er zelfs
aanwijzingen zijn dat dit lid
binnen de concessie van
Newmont opereert. De Belastingdienst heeft het recht
ondernemers die binnen het
grondgebied van de republiek werkzaam zijn, belastingaanslagen uit te reiken.
En het is dan ook de plicht
van deze ondernemers belasting te betalen. Het is al
jaren geen geheim meer dat
men in de goudmijnbouw
weinig of geen belasting betaalt en dat de inkomsten
van staat grotendeels komen van ondernemers die in
de kuststreek operationeel
zijn. Al jaren praat men over
het innen van belastingen bij
goudzoekers in het achterland. Opeenvolgende regeringen hebben er nooit echt
werk van gemaakt.Had allemaal te maken met verstrengelde belangen en om
logistieke redenen. Als de
huidige leiding van de Belastingdienst een aanvang
maakt met het halen van
geld voor de Staat uit de
goudsector in het achterland
is dat een zeer positieve ontwikkeling. De dienst zal
daarbij wel de volledig ondersteuning van de overheid
moeten krijgen. Het mag en
kan nimmer zo zijn, dat de
één wel betaalt en de ander
wegens zijn goede relaties
met topfiguren in de regering
met rust wordt gelaten. Het
voeren van een beleid van
names and faces bij het innen van belastingen in de
goudsector zal tot grote wrevel leiden en tot gevolg hebben dat onredelijkheid en
oneerlijkheid aan de kaak
zullen worden gesteld. Keerpunt blijft benieuwd naar de
resultaten van deze actie
van de Belastingdienst. Wij
hopen echt dat een ieder
wordt aangesproken en het
zover kan komen dat alle
goudwinners op een eerlijke
wijze belastingpenningen
zullen afdragen aan de fiscus. Zou de staatskas een
behoorlijke boost kunnen
opleveren.
GEEN GUNST, MAAR RECHT
Het is heel opvallend hoe de
regering-Bouterse met grote
spoed doende is bouwpercelen in grondhuur te verstrekken aan Surinamers.
Men heeft er ineens grote
haast mede grondpapieren
te verstrekken, met name
aan bewoners in de districten. In het voorbije weekend
werden maar liefst tweehonderd grondbeschikkingen
overhandigd aan personen
in het district Commewijne.
Vanwaar ineens die haast
om grondbeschikkingen te
overhandigen aan landgenoten die daar recht op hebben? Het moet heel duidelijk
zijn waarom dit kabinet met
grote snelheid ertoe overgaat de beschikkingen klaar
te krijgen en te overhandigen. De verkiezingen van
2015 komen eraan en men
wenst zoveel mogelijk stemmen te behalen om in het
zadel te blijven. Men doet bij
het verstrekken van grondbeschikkingen het voorkomen alsof het een verdienste
is van dit kabinet en een
gunst naar de behoeftigen
toe. Het tegendeel is in dit
geval waar. Elke Surinamer
heeft recht op een stuk
grond om er een huis op te
bouwen. Een bouwperceel
dient een ieder die een aanvraag daartoe indient, toe te
komen. Het is bepaald geen
gunst van de overheid aan
het individu, maar zijn recht
om over een stuk bouwperceel te kunnen beschikken.
De overheid moet het als
haar plicht zien terreinen in
grondhuur te verstrekken
aan landgenoten als die erom vragen. Het mag absoluut geen politiek spelletje
worden, van wie nou wel of
niet in aanmerking komt voor
een stuk domeingrond om
een woning erop te kunnen
bouwen. En juist die indruk
wordt nu nadrukkelijk door
de Mega-Combinatie plus
regering onder leiding van
Desiré Bouterse gewekt. Wij
verstrekken grondpapieren
in de verwachting dat al die
mensen die een bouwperceel toegewezen hebben
gekregen, op de NDP zullen
stemmen bij de komende
volksraadpleging in mei
2015. Men kan zich bij deze
regering behoorlijk vergissen. Veel Surinamers weten
nu reeds op welke partij of
combinatie de stem zal wor-
den uitgebracht, ongeacht of
ze nu wel of geen stuk
bouwgrond van staatswege
toegewezen hebben gekregen. Bosje bouwde ook de
bruggen en dacht daarmede
verkiezingswinst te zullen
behalen. Hij kwam van een
behoorlijk koude kermis
thuis. De regering-Bouterse
heeft in de afgelopen 4 jaar
talrijke steken laten vallen en
op veel gebieden gewoon
gefaald en juist dat zijn velen
helemaal niet vergeten. In
mei van het komend jaar zullen we merken of men continuïteit wenst te hebben van
hetgeen helemaal geen beleid was of dat men voor
daadwerkelijke verandering
zal kiezen. Men is thans bezig met allerlei lapmiddelen
en het doen van beloften in
de hoop dat zulks nog zal
helpen. Het volk zal bepalen
wat het wil en wel in de
maand mei van het volgend
jaar. Wij hopen dat men niet
emotioneel en traditioneel
zal stemmen, naar wel degelijk zal kijken naar wat er is
gebeurd in de afgelopen 4
jaar en hoe het eventueel
anders en beter kan.
NO. 42015
PAGINA 15
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
LATEN WE DIT ZOMAAR LIGGEN?
HOPELIJK GEEN
SHOW
De Belastingdienst gaat een
klopjacht beginnen op de
houders/eigenaren van de
skalians in de binnenlandse
wateren. De skalians zijn
grote vaartuigen met daarop
vrijwel een compleet huis en
werklocatie, waarmee goud
wordt gehaald van de rivierbodem. Al jaren is dit verschijnsel gaande. In het parlement was dit op een gegeven ogenblik een heet
hangijzer en zelfs de minister van NH Jim Hok had
geen weerwoord. Hij kon
niet aangeven wie de eigenaren zijn en waarom de gevaarten niet worden verwijderd. In Frans-Guyana weet
de justitie hoe tegen dergelijke praktijken moet worden
opgetreden. U kunt alles natrekken. De gendarmerie
steekt de boel in de fik en de
eigenaar bekijkt het. Op Surinaamse bodem doet men
wat men wil. Men zoekt
goud op de rivierbodem, vervuilt het water en verstoort
het ecologische evenwicht.
Bovendien draagt men rijkdommen van het land weg
zonder maar één cent te geven aan de staatskas. Wij
hopen dat deze actie van de
Belastingdienst geen show
is, omdat de verkiezingen
om de hoek zijn. Dit had allang moeten gebeuren. Nu
is de Staat ettelijke inkomens kwijt. Hetzelfde moet
ook gedaan worden binnen
de houtsector, waar er lui
zijn die aan illegale houtwinning doen. Ten aanzien van
de belastingheffing bij de
houders van skalians is het
ook de vraag of het alleen
daarbij moet blijven. Moeten
de gevaarten ook niet verbannen worden uit ons
grondgebied? Wij moeten er
voor waken dat we ons milieu naar de knoppen helpen
en dat wij een vingerwijzing
krijgen van het nageslacht
wanneer we een kapot land
achterlaten. Wij hopen dat
ook daaraan wordt gedacht.
SUKU TROBI BAKA
Hay baya. Die grote man bij
JusPol blijft maar ruzie zoeken. In een vorig artikel hadden we al opgesomd met
wie hij in de clinch zit. Deze
goeie minister kan niet eens
door één deur met de voorzitter van de CLO. Hoogie
ziet hem als het ware liever
gaan. Tigri Barba liet weer
van zich horen. Ditmaal
moest hij het hebben over
het in aanbouw zijnde hoofdbureau van politie. Nadat
bekend werd dat er mogelijk
fouten zijn gemaakt bij de
bouw is de zaak helemaal
on hold gezet. De minister
wil nu het fijne ervan weten
en zal nagaan wie verantwoordelijk is voor de fouten.
Terechte opmerking, zeggen
wij. Maar alsof dat niet
genoeg is gaat de man ook
nog de vorige minister van
Justitie en Politie Chan Santokhi bespreken. Dat Tigri
Barba zijn voorganger niet
lust wisten wij al. Maar dat
hij maar blijft doorgaan om
misstanden op zijn ministerie in de schoenen van zijn
voorganger te schuiven,
gaat ons wel een beetje te
ver. Bovendien moet men
niet doen alsof nu pas er
fouten zijn, voor zover die er
werkelijk zijn. Deze regering
heeft het bestuur in 2010
overgenomen en wie het
zich goed kan herinneren
weet ongetwijfeld, dat het
werk een hele poos heeft
stilgelegen. De vorige regering was niet meer aan de
macht en kon onmogelijk het
werk hebben afgerond. Wij
laten in het midden of er wel
of geen technische fouten
zijn gemaakt. Maar wat ons
stoort is het zoeken naar
fouten bij vorige machthebbers. Je bent op dit moment
aan de macht en dan moet
je innovatief en creatief zijn
om problemen aan te pakken. Als je wil weten wie in
de fout is gegaan, geen
enkel probleem. Maar no
suku trobi nanga sma san no
de in a regering moro. Wedden dat men in het korps
een punthoofd krijgt van deze bewindsman? Hou je
taai, Tigri Barba, the storm is
coming. Wacht op de begrotingsbehandeling. Het wordt
smullen geblazen.
Wie vergoedt de
landbouwers?
Er speelt een interessante
zaak. De regering heeft bij
haar aantreden de Investment Development Cooperation Suriname (IDCS) in
het leven geroepen. Dit orgaan moet de ontwikkeling
van het land helpen stimuleren. Zoals in de media verschenen is werden enkele
landbouwers benaderd om
te Phedra aan landbouw te
doen. Het is eigenlijk areaal
van een Indiaas bedrijf.
Maar dit bedrijf was nog niet
gereed voor activiteiten en
heeft via IDCS gevraagd
landbouwers daar te laten
werken voor een periode
van een jaar. Enkele landbouwers zijn benaderd en
die zijn ertoe overgegaan
heel wat gewassen te planten. Na enkele maanden
werden de landbouwers met
de harde hand van de grond
verwijderd. Daarvóór hadden zij een lening bij de bank
gesloten en moesten in opdracht het terrein nu verlaten
zonder enige vergoeding.
De agrariërs zitten nu met
de handen in het haar, omdat ze dan de schuld niet
kunnen terugbetalen.
Vervolg op pagina 16
Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, B.O.G. heeft op regelmatige basis de gemeenschap gewaarschuwd voor de
ziekte dengue. Ook heeft het Bureau ons verteld hoe wij preventief te werk moeten gaan om geen dengue te stimuleren en/of
te krijgen. Eén van de adviezen van het B.O.G. was zoveel mogelijk stilstaande waterbronnen in onze woonomgeving voorkomen. Oude autobanden waar water in kan blijven zitten zijn een uitstekende broeibron voor de denguemuskiet. En toch zijn
er lieden die daar maling aan hebben en deze banden laten liggen, waardoor anderen in gevaar worden gebracht. Deze foto
werd gemaakt op de hoek van de Slangenhout- en de Hernhutterstraat. Volgens onze bron zou het om een onverantwoordelijke
handeling van een handelaar in gebruikte banden gaan. Het B.O.G. moet er, naar onze mening, maar eens een kijkje gaan
nemen.
STRENGE STRAFFEN GEWENST
Elk jaar wanneer het legseizoen aanbreekt van de grote
zeeschildpadden, worden de
media overspoeld met berichten van aanhoudingen
van mensen die honderden
krapé-eieren op illegale wijze op de stranden voor de
kust uit de nesten hebben
weggehaald om die naderhand te verkopen. Deze lieden wordt een fikse boete
opgelegd en daarmede is de
kous af. Wij zijn echter van
mening dat aan dit a-sociale
gedrag geen einde zal komen zolang we maar met
geldboetes blijven werken.
Het wordt de hoogste tijd dat
er zwaardere strafmaatregelen worden toegepast. Wij
denken daarbij aan onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Indien de wet daar nog
onvoldoende ruimte toe
biedt moet die, naar onze
mening, maar worden aangepast. Internationaal hebben we al geen goede naam
als het om deze vorm van
stroperij gaat. En het behoeft
geen lang betoog dat deze
stroperij van schildpadeieren
elk jaar ernstiger vormen
aanneemt. Het Openbaar
Ministerie kan onzes inziens
het voortouw nemen door te
komen tot een zwaardere
strafmaat wanneer er sprake
is van deze vorm van stroperij. Degenen die het goed
menen met de bescherming
van flora en fauna zullen
zwaardere straffen voor stropers ten volle ondersteunen.
Wij denken dat mensen die
zich aan deze illegaliteit zouden willen schuldig maken
zich dan wel twee keer zullen bedenken alvorens voor
de zoveelste maal over de
schreef te gaan.
RESHUFFLINGKOORTS WEER GAANDE
De wisseling van districtscommissarissen moet geen
verrassing zijn. Wij hadden
al vermeld dat binnen de
NDP er grote problemen waren in enkele districten. We
hadden in Keerpunt al er op
gewezen, dat een naderende wisseling van de wacht
onder de burgervaders geen
schok moest zijn. De NDPleiding voelt zich al enige
poos niet gesteund door enkele dc's. Vooral in de districten Saramacca en Wanica voelt de paarse partij haar
macht slinken. Dat kan de
grote coalitiepartij straks in
2015 opbreken. Zetelverlies
in deze districten kan de
NDP zich niet permitteren.
Nu al voelt de partij aan, dat
haar populariteit aardig is
geslonken. Wat men doet
staat in schril contrast met
wat men beloofd heeft. Geen
wonder dat men nu zenuwachtig wordt en dat er gauw
wat moet gebeuren wil de
partij voldoende zetels behalen om een regering te kunnen vormen. De mogelijke
wisseling van dc's vindt haar
oorsprong in het interne con-
flict binnen de NDP, waar er
duidelijk kampen zijn die
vechten om een stukje
macht. Geen wonder dat de
voorzitter van deze partij ook
al zei dat de NDP de grootste vijand van zichzelf is.
Ook in Nickerie loopt het niet
lekker. Hoewel de dc daar
zijn werk naar behoren doet
schijnt er een stoorzender te
zijn die zich ook niet geliefd
heeft gemaakt binnen eigen
gelederen. De man ziet
zichzelf als de eigenaar van
het westelijke district en
schijnt het met een ieder
inclusief
coalitiepartners,
aan de stok te krijgen. Vooral
in Wanica zal de strijd het
heetst zijn. Hier ziet de NDP
haar kansen duidelijk slinken, aangezien de VHP en
Pertjajah Luhur hier agressief campagne aan het voeren zijn. Eerder werd een
waslijst aan ministers verwisseld. Wat is het resultaat
daarvan? Heeft de samenleving het beter gehad? Het
wordt nog spannender in de
komende dagen en maanden.
TIGRI BARBA ZOEKT MET IEDEREEN
PROBLEMEN
Onze minister van Justitie en
Politie schijnt het met een
ieder aan de stok te krijgen.
We hebben destijds een
aantal instanties en bonden
voor u opgenoemd, met wie
de bewindsman in de knoop
ligt. Nu heet het dat hij de
leverancier van goederen
voor de brandweer in gebreke heeft gesteld vanwege
het leveren van producten
van slechte kwaliteit. En dit
kort nadat de leverancier,
Surishopping, vraagtekens
plaatste achter de toewijzing
van gunning voor het leveren van dezelfde soorten
productenaan een andere
onderneming. Trouwens, wie
zaken goed heeft gevolgd
weet dat Tigri Barba al heel
vroeg in botsing kwam met
mensen om zich heen. Waar
we ons eigenlijk voor schamen, maar ons tegelijkertijd
bezorgd over maken is het
feit dat deze minister heeft
gezegd aan kinderen te kunnen zien wie in de toekomst
het slechte pad zullen opgaan. We denken dat de
bewindsman hiermee een
grote taxatiefout aan het maken is. Je kan vooral kinderen niet op basis van wat je
ziet in de wurggreep van criminaliteit plaatsen. Het zijn
deze uitspraken die een
slecht voorbeeld zijn voor de
jongeren. De man heeft
totaal geen gevoel voor een
stukje diplomatie en weet al
helemaal niet zijn woorden
te kiezen. Als hij pretendeert
een opvoeder te zijn moet hij
zich onthouden van zulke
uitspraken. Motiveer kinderen hun best te doen op
school, maar zeg niet dat je
aan hun uiterlijk kan zien wie
bij voorbaat in slecht gezelschap terecht komt. Hoe
zou hij het vinden als iemand
zo een uitspraak over een
geliefde uit zijn directe om-
geving zou doen? Tigri Barba schijnt het maar niet te
snappen dat hij gevaarlijk
bezig is. Minister, u moet niet
denken dat u zonder fouten
bent. Gaat u op deze tour
maar door. In 2015 krijgt u
van het volk de rekening gepresenteerd. Het is jammer
om zo iemand te belasten
met de leiding van een belangrijk departement. De
president zou hem eens een
keertje op het matje moeten
roepen. Of is de president
bang dat zijn coalitie dan
uiteenspat?
NO. 42015
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
PAGINA 16
VERVOLG: WIE VERGOEDT
WAT NIET KAN,
KAN NIET
Terwijl velen dachten dat de
plooien binnen de politieke
partij Nieuw Suriname waren
gladgestreken, blijkt dat men
nog even ver van huis is.
Harish Monorath en John
Nasibdar kunnen elkaar
maar niet vinden. Nasibdar
claimt dat hij nog geen vonnis van de rechter heeft ontvangen, waaruit zou blijken
dat hij niet de rechtmatige
voorzitter is en dat hij verkiezingen moet uitschrijven.
Een heel gehaal en getrek
en partijen kunnen elkaar
nog niet luchten. In aanloop
naar de verkiezingen van
2015 hadden de breukjes
reeds gelijmd moeten zijn.
Dat zit er dus niet aan te komen. Wat niet kan, kan dan
niet. Misschien moet Monorath bekijken om zich bij een
andere partij aan te sluiten.
De man voelt zich thuis binnen de politiek en heeft kennelijk ook nog ambities.
Nieuw Suriname heeft een
grote fout gemaakt door in
de Mega-Combinatie te
stappen. Nadat het kabinet
was geformeerd werd de
partij helemaal niet geaccommodeerd. De partij werd
al helemaal niet geaccep-
teerd toen men van koers
veranderde bij een aantal
brandende zaken. Dat is
klap één. Klap twee is dat
het interne gevecht blijft
voortduren, terwijl daarmee
kostbare tijd verloren gaat.
Monorath is de enige man
binnen de NS met charisma
en die weet waar hij over
praat. De vraag is hoe lang
hij nog wil doorgaan om zijn
tijd te verdoen in een intern
gevecht dat zich al jaren
voortsleept. Tenzij hij nog
plannen heeft met zijn politieke carrière.
LEZERS SCHRIJVEN KEERPUNT
VERKAVELINGEN
Tegenwoordig worden er
heel wat gronden, uitgegeven door de overheid voor
land en tuinbouwdoeleinden,
omgetoverd in verkavelingsprojecten. Wanneer er sprake is van een bestemmingswijziging, is daar niets mis
mee. Wat wij wel zien gebeuren is dat sommige van
die verkavelingsprojecten
niet aan alle voorwaarden
voldoen. Zo zijn in veel gevallen zoals bijvoorbeeld in
Commewijne, waar ene meneer Brammetje zomaar uit
het niets zich voordoet als
verkavelaar, een zwamp omgetoverd in een verkavelingsproject. Als je langs dit
project rijdt, dan valt duidelijk
op te merken, de hoogte van
de terreinen ten opzichte
van andere projecten. Ik wil
door deze opmerking niemand iets tekort doen, maar
de koper moet weten, waar
hij of zij uiteindelijk aan toe
is. Nu houdt de droogte al
een tijdje aan, maar straks in
de regentijd zullen we zien,
wie het gelijk aan zijn zijde
krijgt. Er wordt maar op los
verkaveld, op het project in
Commewijne, waar ik het
over heb en wat ook wordt
aangegeven als te zijn het
politieproject, is er niet eens
sprake van water, licht en
verharde wegen. Mij dunkt,
dat al deze voorzieningen
vereist zijn door O.W. alvorens men tot verkoop kan en
mag overgaan. Er worden
inderdaad elektriciteitspalen
geplaatst, kabels getrokken,
maar dat is niet de werkwijze. Allicht wordt de indruk
gewekt, dat er hier wordt gewerkt met names and faces.
Is er in dit project wel ruimte
voor een school, speeltuin
en poli ingecalculeerd? En
zo kunnen we doorgaan.
Met de overdracht van de
aangekochte percelen is er
ook enige onduidelijkheid.
Door wie zal en mag er worden overgedragen? Misschien kunnen we het antwoord krijgen van die ene
meneer G., die veel weet
over dit mega verkavelingsplan. By the way, nu er
straks toch zoveel politiemensen op dit project zullen
wonen, wij als volk er nu dan
achter zullen komen, wie de
dieven zijn van de wapens
die er gestolen zijn uit het
huis van de heer Brammetje
enige maanden geleden. De
dienstdoende militairen wisten deze diefstal niet te voorkomen. Er kan dus sprake
zijn van het inslaapvallen
van de heren wachters (militairen), het opzettelijk meewerken aan de diefstal van
deze wapens. Of er is een
opdracht binnengekomen
van een hogere baas, de
wapens zodanig te verwijderen, dat zulks op een inbraak
zou moeten lijken. De grote
vraag is nu, wie dan die
eventuele grote baas zou
moeten zijn. In Suriname
kent ons, ons, dus is het beantwoorden van deze vraag
niet zo moeilijk. In ieder geval gaat de verkaveling en
de verkoop van de percelen
rustig verder en zijn we benieuwd of OW de zaak daar
in Commewijne “goed” in de
gaten zal houden en de boel
niet richt naar favoritisme
(vriendjespolitiek).
Een oplettende burger
RESHUFFLE BIJ DC’S
Zoals we uit de pers hebben
kunnen opmaken, zullen er
ook de nodige verschuivingen plaatsvinden onder de
districtscommissarissen. Te
begrijpen is het wel, omdat
de verkiezingen voor de
deur staan. Zo hebben we
kunnen
vernemen
dat
hoogstwaarschijnlijk de dc
van Saramacca vervangen
zal worden door de dc van
Wanica, die nu ziek is. De
DC van Coronie zegt te bedanken omwille van zijn gezondheid, leeftijd en gezin.
Dit laatste zou waar kunnen
zijn, ware het niet dat er andere zaken spelen en men
niet graag heeft dat het volk,
hiervan op de hoogte is.
Nogmaals, de verkiezingen
zijn in aantocht. Wanneer u
al dit soort zaken leest, moet
u rekening houden met het
NDP voorstel, om het in
combinatieverband van politieke partijen de verkiezingen ingaan te verbieden,
hetgeen een zeer ondemocratische gedachte is. Zelfs
personen die gelieerd zijn
aan deze regering hebben
deze zinloze ondemocratische gedachte, resoluut verworpen. Waar men zich mee
bezig zou moeten houden is,
om een gepensioneerde mevrouw nog steeds te laten
waarnemen als dc. Wat gebeurt er dan met de jongeren? Deze regering speelt
op elk terrein politiek om zodoende koste wat het kost
haar aanblijven te consolideren. De realiteit zal ons op
later tijdstip laten zien, dat
niet alle wenselijkheden be-
horen tot de mogelijkheden.
In mei 2015 krijgen we het
antwoord wel. Time will tell.
Een burger
Nu blijkt dat volgens informatie de IDCS profiteert van
hetgeen de boeren hebben
achtergelaten.Wat het fijne
is van de zaak zal te zijner
tijd nog boven water komen.
Maar wel is het niet correct
om mensen eerst toestemming te geven de grond te
beplanten en hun naderhand
een ander verhaal voor te
schotelen. Nu lijdt men grote
financiële schade. Is er
werkelijk binnen dit geheel
wel of geen vies spelletje gespeeld? Als het werkelijk
waar is wat de landbouwers
beweren dan is dit een bevestiging van het ondoordacht een slechte beleid van
de IDCS. Nergens merken
wij ook dat staatsorgaan enige ontwikkeling stimuleert.
Bovendien vlogen enkele
IDCS-toppers een poos terug elkaar verbaal in de haren. Something is cooking.
ZAALVOETBALBOND DOET HET
STUKKEN BETER DAN SVB
Als het ergens goed gaat
zeggen wij het ook. De ontwikkelingen binnen de Surinaamse Zaalvoetbalbond
juichen wij toe. Zodra er
sportontwikkeling is, waarbij
ook wordt gedacht aan het
belang en plezier van het
publiek, is het goed te noemen. Deze bond is al een
poos bezig deze tak van
sport verder tot ontwikkeling
te brengen. Het gaat niet altijd goed, maar nu ook de
scholen rechtstreeks erbij
worden betrokken wordt het
allemaal nog mooier. Men
komt met iets nieuws, te weten de Futsal League. De
hoofdklasse krijgt nu als het
ware een facelift. Topteams
komen op een dag tegen elkaar uit en het mooie ervan
is dat mensen die ver wonen, dit alles live kunnen volgen via de televisie. Terwijl
wij hier bij wijze van spreken
doodgeslagen worden met
buitenlands voetbal, wat op
zich niet slecht is, durft de
Zaalvoetbalbond wedstrijden
naar de man te brengen. De
visie is dat de sport ontwikkeld wordt en dat de sporter
ook nog beter wordt. Het
verleden heeft geleerd dat
de Zaalvoetbalbond het publiek best wel kan accommoderen. Tegen deze achtergrond zien wij dat de Surinaamse Voetbalbond (SVB),
de grootste sportbond van
het land, het flink laat afweten. Vanuit de leiding wordt
er niets maar dan ook niets
gedaan, terwijl men bij haar
aantreden heel wat had beloofd. Het feit dat de topper
tussen Robinhood en Transvaal nu een doodgewone
wedstrijd is geworden is een
vingerwijzing richting de
SVB die niet voldoende inventief is om beleid te ontwikkelen. Het is ook jammer
om te zien dat grote gerenommeerde ploegen degraderen naar een lagere klasse. Dan kan men met allerlei
tekst en uitleg komen, maar
ergens vinden wij dat met
een beetje durf en inventiviteit, veldvoetbal enige prikkels kunnen worden gegeven. Digicel als hoofdsponsor heeft geprobeerd extra's
te brengen tijdens topwedstrijden, maar dit bestuur
schijnt niets te doen. Alleen
de Tuchtcommissie functioneert nog, naar het schijnt.
We vrezen dat ons veldvoetbal een keer ophoudt te bestaan. Waar is die durf, waar
is het beleid, waar is de ontwikkeling? Sari tori.
KWESTIE SUBSIDIE
BABYVOEDING HEEFT NIETS TE
MAKEN MET DAADKRACHT
Het grote nieuws deze week
is dat de eerste burger van
het land besloten heeft de
subsidie van babyvoeding
normaal wordt voortgezet.
Eerder was bekendgemaakt
dat de subsidieze per 1 juli
helemaal zou worden stopgezet. Allerlei drogredenen
werden aangevoerd. Zo zou
er een levendige handel
gaande zijn als gevolg van
de lage prijs van babyvoeding. Bovendien wilde men
natuurlijke borstvoeding stimuleren. Toen wij de argumenten te horen kregen,
kwamen wij niet bij van het
lachen. Dit kunnen onmogelijk redenen geweest zijn om
de subsidie stop te zetten.
Bovendien heb je als overheid de zorg over een aantal
sociale aangelegenheden.
Het is ook pijnlijk om op de
sociale media te lezen hoe
mensen het goed vonden
dat de subsidie werd afgeschaft, want wie aan kinde-
ren begint moet ook voor de
gevolgen instaan. Zo harteloos is men geworden in dit
land. Over moreel verval gesproken. En o, wat werd de
regering bewierookt door
heel wat dwaze lieden, die
vonden dat de regering
daadkracht toonde door subsidies af te schaffen. Typisch
mensen, van wie je vraagtekens kunt zetten achter hun
ontwikkelingsniveau. Toen
kwam de president, de eerste burger van het land ons
vertellen, dat de subsidie
normaal doorgaat. En weer
had je die dwaze figuren die
vonden dat de regering
daadkracht toonde. Het is
niks daadkracht. Alles op
een rijtje zettend kun je twee
conclusies trekken. Op de
eerste plaats wilde men
daadwerkelijk de subsidie
afschaffen, want de Staat
heeft duidelijk niet voldoende geldmiddelen. Toen men
stuitte op verzet vanuit de
media en boze moeders
moest de regering een andere strategie bedenken. Dus
kwam de eerste burger van
ons land in het nieuws die de
mededeling deed dat de
subsidie van kracht blijft.
Door dit te doen wil hij daadkracht tonen en populair
doen. Had men niet geprotesteerd, dan zouden de arme ouders en alleenstaande
moeders het volle pond betalen voor babyvoeding. Gelukkig, dit volk wordt wijzer,
hoewel wij ook betreuren dat
er enkele hartelozen ertussen zitten. Dus nogmaals, er
is geen sprake van daadkracht, want ook binnen het
kamp van de president is er
felle kritiek geuit op de afschaffing van de subsidie.
Wij vragen degenen die niet
weten wat daadkracht is
even het woordenboek erop
na te slaan. Kenmerken die
echt niet terug te vinden zijn
in dit kabinet.
NO. 42015
DE WEEK IN RETRO...
MEMORABILIA.
- ‘Wiki nanga seki’. Beweeglijk weekje, joh! Nationaal en international alles
maar in de “seki”, zoals die
ene meneer mensen uit-daagt.
Totdat ze ook hier in
beweging komen. In Argentinië en Venezuela schudt dat
unizuur ook al. Miskin kwam
in beweging en ging aan
iedereen vertellen, dat hij vele
conceptwetten
heeft
ingediend, maar dat men er
niet naar kijkt. Maar misschien was de boodschap
verkeerd gebracht! In ieder
geval ging hij in opdracht van
Hoogie ook naar ‘de baas’ en
die
kwam
compleet
onvoorbereid in beweging,
Plotseling ging de zaak
zodanig in ontaarding, dat
Ameerali ‘…ma retraite…’
begon te roepen. Niet zijn
huis, tuin en keukentje, waar
hij in Noord woont, hor! Hij
gaat ‘in retraite’ om het
bedrijfsleven te kal-meren.
Want die zijn klaar om alles
wat minimumloon heet te
killen en te villen. Het is
wederom een “no go”. Men
zocht de bloedba-nen van
ontwikkeling in de staart van
het beestje en bepaald niet in
de weinig verstandelijk
onderrichte
kop.
Het
ontbreekt nou eenmaal
helemaal opzette-lijk of
minder bewust aan logica.
Irato’s aan de macht, so bun’.
Gauw naar wat er nog meer
aan het borrelen was. Behalve
dan de FISO borreltjes van
Hoogie. Want de kleine man
speelt hoogspel en maakt
straks een wat minder zachte
buiklanding.
Een
rode
pennenstreep is voldoende.
En op de achtergrond heeft
men allerlei subalterne die
explosief in elkanders ‘kwa
kwa vijvertjes’ de kiezers
wegplukken. Moet men maar
zien wie voor een paar
grammetjes aan geelzwart
PAGINA 17
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
goud omkoopbaar is. Niet
leuk voor de saamhorigheid in
de kampong. Zien wat er daar
van komt. Dilip kan er een
boek over schrijven, hoe ze er
in 2005 en 2010 met zijn
zilverlingen van-door gingen.
De week in Retro!
- ‘Whole new World…’ of
eenzijdig
opportunistisch
optimisme. Als men op de
radio, tijdens het rijden zo
luistert naar de bewindvoerder op ATM, is 41 jaar
onderwerpdiscussie ‘argument’ geworden om een minimumloonavontuur gezel-lig
door te drukken. Wat voor
levensvatbaarheid heeft dat
allemaal, als het bedrijfsleven
daar niet 1000 procent achter
is gaan staan? Ameerali
overweegt intus-sen nog eens
een ‘retraite’ met het
bedrijfsleven? In tegendeel,
heeft de Regering Bouterse de
belangrijkste exponenten van
het be-drijfsleven pisnijdig gemaakt. Zowat buiten adem
van woede, kwamen ze één
voor één op de radio om
Miskin duidelijk te maken, dat
men zo niet met elkaar is
gehuwd. Maar het ziet er weer
stevig naar uit, dat de
politieke vakbondsbaas —
overigens zonder enige substantiële backing of kiesgedrag uit een politieke organisatie op het ministerie van
ATM is geparachuteerd, voet
bij stuk wil houden? Hij zal in
ieder geval de ge-wenste
minimumlonen, echt niet zelf
hoeven beta-len. Of de
belastingbetaler
of
de
particuliere bedrijven die al
het mes op de keel ge-drukt
kregen, zullen dat uiteindelijk
moeten doen. En precies daar
gaat het mis. Weet de
bewindvoerder eigenlijk al,
wat de dagkoers vorige week
van de EURO was en wat die
vlak voor dit weekeinde is
geworden. Hoeveel meer
moet de tang dicht worden
geknepen,
voor
de
ondernemende we-reld in dit
land? Er wordt goudgeld
verdiend. Er wordt stevig uit
de olie ge-schranst, maar wat
merkt men daarvan in de
produc-tiever sfeersector?
Alleen
maar
importverhogende ‘snesness
handelsrelaties
en
betrekkingen’, ten goede van
de Franse weekeindbezoekers? Die zijn wel degelijk
dol op Paramaribo. En
verder? ‘Nothing doing
corporations!?’.
Op
de
Paraanse cassavepoeder na.
Maar voor hoe lang? Alleen
maar consumptie is er in het
hoofd van de doorsnee
sloeber verschanst. Armlastige die er enigszins beter van
wil worden. Maar er komt nog
meer…, uit de hoek van de
meest mede-deelzame en
evenzo
opti-mistisch
geluimde bewind-voerder in
de Regering Bou-terse. Hij
kondigt zo een ‘tig’ aantal
wetten aan die door de
assemblee moeten worden
goedgekeurd. ‘So-cial changes
gonna come in abrave new
World?’. Wat een lekkere
mop. Misschien kan dan op
termijn ook voor quorum
worden ge-zorgd, wanneer de
niet acceptabele reeks wetgevingsproducties aan bod
willen komen. Eerstens de
uitgestelde
begrotingsbehandelingen (…), dan ziet het
Volk wel weer verder. Er
wordt toch al zoveel meer
gezegd en beloofd. In een
laatste jaar voor de verkiezingen?. Opportunis-tisch
beleid is glashelder onderdeel
geworden van de campagne.
Lijkt wel D-year geworden.
Veel te laat, ‘bro’! Om niet te
spreken over de plotselinge
‘old school’ vaart bij
gronduit-giften. Hopelijk valt
men zich geen buil, met al die
toewijzingen en bereidverklaringen. Men kan wel percelen uitdelen, maar dan staat
er nog geen bouwsel op. Dus
‘intrekken’ luimt altijd! Sociaal
contract toch niet met twkwetgeving in de maak? De
samenleving merkt het
allemaal wel. ‘Contrat social’.
“Teki yu ai luku, san na a
tori…”:
‘Het
maatschappelijk
verdrag of Beginselen
der
staatsinrich-ting
(oorspronkelijke Fran-se titel
Du contrat social ou principes du
droit politique) is een politiekstaatkundige verhandeling
geschreven
door
de
Zwitsers-Franse fi-losoof
Jean-Jacques
Rous-seau.
Hierin zet hij zijn visie op de
legitimiteit van de macht
uiteen, en stelt dat de politieke
macht en de wet-ten terug te
voeren zijn op het feit dat de
burgers van een samenleving
een sociaal contract hebben
afgesloten. Dit hield in dat de
burgers
zich
zouden
onderwerpen aan de volonté
générale of algemene volkswil.
Het is deze wil die elke vorm
van
macht
of
recht
legitimeert. Dat was in
tegenstelling met heersende
gewoonterecht. Du Contrat
social had veel invloed op
deFranse Grond-wet van
1793.
- 16. Magisch getal komt om
de hoek zeilen. Neen, geen
*”…16 April die na boto bem
musu fu lai…!”*. Het worden
16 vrije dagen van staat.
Geheel cadeau. Inclu-sief
‘Chinees Nieuwjaar’ (?) en
‘dag der bestrijding’? Welke
insecten moeten nou weer
worden bestreden? Elo! Dus
als er een werk-nemer al 30
dagen in het jaar heeft
opgespaard,
van-wege
anciënniteitbepalin-gen in een
amorfe CAO, dan heeft deze
in het jaar 46 stuks aan
helemaal vrije en volbetaalde
dagen in een land, wat zich
nog
deerlijk
moet
ontwikkelen. En dan wil men
dus niet, dat bedrijven met
mensen op uitzend- of op
contractbasis werken? Ga
maar gauw op het dak zitten.
Zelfs de overheid heeft
contractan-ten,
onder
bijvoorbeeld zo-genaamde
diplomaten die ver boven de
zeventig le-vensjaren willen
uitsteken.
- RO. Het is maar beter gewild, dat Betterson snel in de
persmedia is geklommen.
Want de indruk bestond echt
WELK KABINET DOET HIER WAT AAN?
In ieder geval kan nu reeds gesteld worden dat het huidige kabinet tot op dit moment geen oog of aandacht heeft gehad voor
het fenomeen van wildplassen. Laten we hopen dat er na de verkiezingen van 2015 een kabinet komt dat wel stappen zal
ondernemen tegen dit ongewenste fenomeen. Als er in andere landen maatregelen kunnen worden genomen tegen mensen die
gewoon langs de straat staan te plassen, waarom zou het dan niet in ons land kunnen? We zouden zo een aantal landen kunnen
opnoemen waar je ernstig beboet wordt als je langs de openbare weg, boulevard of plein staat te urineren. Er dient hierin
daarom echt verandering te komen in dit land.
wel, dat hij niets te vertellen
heeft gehad bij de ‘reshuffle’
van
een
aantal
districtscommissarissen.
Betterson beweert nu vrolijker dan vrolijk, dat de shuffles
ook allang in zijn pijplijn
zaten…,
alleen
de
compressoren van het superkabinet bliezen de pijp
veel sneller uit.
- Vermoeiend. Op de donderdagmiddag heeft Jabini
van het parlement, in zijn
rang als voorzitter van een
‘commissie van rappor-teurs’,
uitleg op een radio-station
willen geven van wat hij nou
met de ‘Wet Su-rinamerschap
en Ingezeten-schap 1975’ van
plan is te doen. Absoluut geen
touw aan vast te knopen.
- Babyvoeding werd ‘breaking news’. Feit dat de subsidie werd ingetrokken, wekte
alom grote woede. Nu is zelf
babyvoeding, als politiek
beladen issue be-handeld en is
de subsidie vooralsnog
hersteld. Toch nog de vraag
hoeveelste ge-val dit nou weer
is, dat er moet worden
teruggedraaid. “Landoorn
landoorn van achteren en dan
weer naar voren”. Het kan
gewoon niet anders.
- ‘Knowing me , knowing
you’. De zeven ton cocaïne
die naar Nederland moest
worden verscheept, maar
dinsdag in Cartagena werd
onderschept, blijkt afkom-stig
van de criminele bende Los
Urabeños. Dat heeft de
Colombiaanse politie gemeld. Los Urabeños, een
paramilitaire groepering, staat
in het Zuid-Ameri-kaanse
land bekend om zijn
drugsactiviteiten. De 7000
kilo coke zat verborgen in een
lading ananas in blik. Op het
blik was het num-mer 800 en
het logo van een automerk
afgebeeld. Precies dezelfde
beeltenis werd aangetroffen
op de verpak-king van een
lading drugs die onlangs in de
Stille
Oceaan
werd
aangetroffen. Ook die bleek
afkomstig van Los Urabeños.
- Putin. De Russische president Putin is nu openlijk
gestart, omliggende landen te
chanteren met zijn monopolie op gasleveranties. In
plaats van de-escalatie zoekt
Putin het tegenovergestelde.
Intussen hebben de militairen uit de Oekraïne zich ingegraven, nu een invasie van
Rusland eerder nabij dan ver
heen is. De houding van de
Navo en Nederland in het
bijzonder, ziet er als volgt uit:
De dienstplicht in Nederland
is niet afgeschaft maar
uitgesteld/opgeschort. En
dan op de vrijdag: ‘Defensie
schort
de
militaire
samenwerking met Rusland
op. Het besluit van minister
Hennis volgt op een eerdere
stap van de NAVO: die zette
vorige week alle prak-tische
samenwerking met Rusland
voorlopig stop tot er een
bevredigende oplos-sing is
voor de crisis in Oekraïne. De
beslissing
van
Hennis
betekent onder meer dat de
gesprekken met de Russische
marine over samenwerking,
voorlopig niet doorgaan. Ook
mogen Russische militairen
niet meer meedoen aan
cursus-sen van het Instituut
Defen-sie Leergangen. Dat
waren er vier. Verder worden
ook allerlei andere militaire
be-sprekingen tussen de twee
landen opgeschort. En Hennis gaat niet naar een internationale conferentie over
Europese veiligheid in Mos-
kou. Het kabinet maakte
eerder deze week ook al bekend dat een energiemissie
naar Rusland voorlopig niet
doorgaat. Onder leiding van
minister Kamp zouden
Nederlandse ondernemers
volgende maand afreizen.
Premier Rutte vindt het nog
te vroeg om extra internationale sancties tegen Rusland te nemen, zo zei hij op
zijn wekelijkse persconferentie. Het gaat dan om
sancties die de economie van
het land rechtstreeks ra-ken.
Hij maakt zich wel zorgen
over de situatie, on-der meer
vanwege de ont-wikkelingen
in het oosten van Oekraïne.
“Dat is ern-stig, maar geen
eigenstandig argument om nu
verdere sancties te nemen…”,
aldus de Nederlandse premier
Mark Rutte.
- TAXING. De Belastingdienst heeft zich versterkt met
een
aantal
gewapende
eenheden en is nu naarstig
begonnen, met het innen van
inkomsten bij eigenaren van
de
enorme
drijvende
pompzuigers op de Marowijne. Ook in het stuwmeergebied is de actie op de
agenda. De eigenaren van
zogeheten Skalians worden
nu aangevat om hun afdrachten aan de staat te doen,
in onder meer Snesi Kondre
in het Langatabiki-ressort.
Sommige
Skalians
zijn
stilgelegd en onder hoe-de
van gewapende machten
gebracht.
- Rommel. Het is weer raak in
Nickerie. De ouders van een
veertienjarig meisje ver-tellen
de pers, van het kastje naar de
muur te worden ge-stuurd als
er een klacht-delict bij de
politie
moet
worden
aangemeld. Een man van 24
jaar zou nog vrij rondlopen,
terwijl de ouders ervan
overtuigd zijn, dat die vogel
hun
dochter
heeft
bezwangerd. Het kind zit in
de tweede klas van de MULO.
- Para. Als alles goed zit en
rechtsstatelijk in orde mag
zijn, zal er een groot aantal
percelen worden toegewe-zen
aan de burgerij in de Para.
Terreinen die onrecht-matig
werden geoccupeerd, vallen
nu binnen de heror-dening en
pogingen tot her-uitgave van
de lokale be-stuursdienst.
Volgens
zeg-gen
in
samenspraak met het daartoe
bevoegde Ministerie van
ROGB.
- Shuffle. De herschikking
van het korps districtscommissarissen is aangevangen.
Saramacca, Wanica en Coronie, zitten ‘grat hari’ in de
eerste tombola. Samsoedin
fungeert opnieuw als ‘vliegende keep’ en mag Wanica
een tijdje onder haar hoede
nemen. Ramdhanie zou naar
Coronie
gaan,
waar
pensionado Sijlbing afscheid
neemt en Jiawan gaat met
ziekteverlof
om daarna
Saramacca aan te vatten.
De zaken zouden richtig met
het
staatshoofd
zijn
besproken.
- ‘Law law moni’. De stropers
van
zeeschildpad-eieren
komen
er
met
een
transactieboete af. Alweer
bekender ‘buiten proces afwikkeling’ van hun mis-daad.
De staat is wat SRD’s rijker en
Meer
Retro op
pagina 18
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
PAGINA 18
VERVOLG: DE WEEK IN RETRO
het land een stevig aantal
schildpadgeboorten armer.
Daarnaast…, ‘recidi-ve eikels
aangevuld’. Leuk toch?
- Onder minister. De vraag
blijft staan, waarom er een
aantal ‘werkers’ van Openbare Werken, zich zo lang
wensten op te houden voor
de woning van een ‘vrouwelijke onderminister’. Had ze
hen een kan met ijskoude
stroop gegeven, dan waren de
extra bewakers misschien
meteen vertrokken en hoefden er geen vieze woorden
over en weer te vliegen.. Of
waren de heren toch aan het
‘stalken’. Strafwaardiger zaak
in tegenwoordige tijd. ‘Gwe
boi, gwe boi, gwe boi!’.
- Dreiging. Er gaat dreiging
uit? Vanuit de bewindvoer-der
op het Ministerie van Justitie
& Politie, richting aannemerij
en uitvoerders van het
bouwproject
HQ-Korps
Politie Suriname? Kijken wat
het allemaal wordt. Er zou
fysieke bouwknoeiboel zijn
gecon-stateerd. Eerder ook
finan-cieel wanbeleid zijn
gedetec-teerd.
- “The great pretender?”. Een
gewaardeerd diplomaat heeft
Lackin de bel aange-bonden
en een ‘ingezonden artikel’ in
een aantal media doen
verschijnen. Ook op het
Internet komen zaken te
voorschijn.
Doctorandus
Alihusain klapt explosief uit
de school, nadat zaken —in
onder meer India en Indonesia— op ambassadeniveau
‘geheel fout’ zijn gegaan.
Onder de kop: “Lackin
misleid of misleidt?”. Kan
nou eenmaal alle kanten op,
wanneer men in ‘Buzaans
koor’ mee mag zingen: “Yes,
I’m the great preten-der….
Joeie joeie…”.
- ‘Holland styling’. Nos.nl:
‘Advocaat Liesbeth Zegveld is
teleurgesteld
over
de
schadevergoeding aan de nabestaanden van drie Bos-niërs
die omkwamen in Se-brenica.
“Uit dit bedrag blijkt geen
respect. Hieruit blijkt enkel
dat de Staat er-van af wil”. De
Nederlandse Staat betaalt vier
nabestaan-den van de in 1995
gedode Bosniërs 20.000 Euro
scha-devergoeding
per
persoon. Dat maakte het
Ministerie van Defensie
bekend. De drie omgekomen
Bosniërs mochten niet op de
basis van Dutchbat blijven,
toen Sebrenica onder de voet
werd gelopen. Uiteindelijk
werden ze door de Serviërs
gedood. Volgens Zegveld,
advocaat van de nabestaanden, was het hen niet om
het geld te doen. “De
schadevergoeding die ze nu
krijgen, is niet eens voldoende om de kosten van alle
juridische procedures te
dekken”. Ze weet nog niet of
de nabestaanden een nieuwe
procedure starten. “Ze
moeten eerst deze klap
verwerken”. Zegveld: “Dit
besluit is over de hoofden van
de mensen heen gegaan. Het
past in hoe de Neder-landse
Staat de afgelopen twaalf jaar
met hen is omge-gaan. Eerst
wordt de ernst van de
gebeurtenissen ont-kend en
vervolgens
worden
ze
genegeerd. Dit is op-nieuw
een klap in het ge-zicht van de
nabestaanden”. De zaak die
zich
jarenlang
heeft
voortgesleept,
werd
aangespannen door vier
nabestaanden. Drie nabestaanden van Rizo Mustafic
die als elektriciën voor
Dutchbat werkte en Hasan
Nuhanovic, de tolk van
Dutchbat die zijn vader en
broer verloor. De woordvoerder van Defensie gaat
ervan uit dat het toekennen
van schadevergoeding geen
precedent schept voor andere zaken die nog lopen. Zo
loopt er nog een zaak van de
Moeders van Sebrenica tegen
de Nederlandse staat. In die
zaak gaat het om 6000
nabestaanden van mannen die
na de val van Sebrenica
werden gedood’. Tot zover
het verhaal van de Nederlandse Omroep Stichting. Blij
dat ze het zelf zeggen.
Eigenlijk zouden de klagers
hun recht in New York
moeten zoeken, want de
Haagse knip…? Nou ja,
spreekt allemaal voor zichzelf en blijft te gek voor
woorden.
- Perceelspionnen. Heeft men
als Nederlander in Su-riname
een
perceel
in
de
vermogenssfeer, dan moet de
Bijstandsautoriteit in ‘Bakra
Kondre’ daar niet van weten,
hor! Men raakt zo de uitkering
kwijt, nadat spionnen in SU
hun werk hebben gedaan.
Een vrouw in Nederland, ook
nog met het Nederlandse
staatsbur-gerschap onder de
oksels, raakte haar uitkering
kwijt en moet 41.000 Euro
terug-betalen aan de NLStaat. De terreinen die ze
voor haar kinderen had
bewaard, is ze dan nu ook
kwijt en hebben de spruitjes
geen erfstuk als immers dat
moet worden doorverkocht
om tenminste de advocaat te
kunnen beta-len. Het leven is
hard.
- KPS/HQ. Weer een drama
erbij. Eerstens een ‘vingerafdrukdetectieapparaat’ door de
US-Amerikanen op “HQ –
Police Paramaribo Forensics” geplekt en nu een veel
minder kleurig verhaal, dat
het nieuwe hoofdbureau van
politie, althans het nog niet
opgeleverde aan ge-raamt,
hoogstwaarschijnlijk
weggedozerd zal worden.
Wegdozeren is volgens
Bartjes natuurlijk geen goed
NL-woord, maar sinds Edgar
Cairo het Surineder-lands
introduceerde, is veel meer
geoorloofd dan wat men
ABN placht te noe-men. Als
men het allemaal maar
begrijpt. Nu heeft men in
Nederland
een
‘straattaalprobleem’, wat de
VVD ertoe in verleiding
bracht om te stellen, dat er in
Rotterdam ook nog Nederlands wordt gesproken.
Gelukkig maar en gefeliciteerd. Ahum! Ondanks al die
duizenden hoofddoek-jes,
‘hangin’ bangin’ prole-tariërs
en verhevener plebe-jers.
Rotterdam rotjeknol of
gewoon ‘por fotto’, volgens
de Bijlmerklant. Maar is toch
wel weer vreselijk, dat al dat
beton
—volgens
een
coverkritischer Delfte-naar—
niet goed gestort is voor een
KPS/HQ om daar de vele
politiemensen,
hun
apparatuur en de geverbaliseerde klanten te huisvesten. Om niet te spreken van al
de zaken die Surishop-ping,
volgens bestekvoor-waarden
zou aanleveren en welke nu
door het wonder-kind bij
MinJUSPOL
op
een
verdachtenlijst zijn ge-plaatst.
Geeft ‘werede nanga bere
hati’, aan een bonafide
leverancier die achter zijn
kwaliteitmiddelen is blijven
staan.
- Redelijke termijn. Knap in
de war gebracht door het
rechtssysteem en door de
organen die zich er ook nog
politiek mee gingen bemoeien. Ritfeld heeft gelijk.
Wil men de nationale en dus
Surinaamse rechtsmiddelen
uitputten, dan heeft een mens
drie
levens
nodig.
Slakkengang, politieke inbreuken,
lamlendigheid,
topsalarissen toucheren maar
het werk niet willen doen en
dan de amnestiepas-kwillen er
tragikomisch in. Kan men
allemaal op de lij-densweg van
een verdachte tegen komen.
Allemaal te danken aan een
weinig waardige vervolging
die ab-soluut niet in beweging
kwam in en na 1982. Vervolgens door insteken van
‘het parlement’, stuiting van
verjaring en absolute opdrachten van het Hof van
Justitie, in 1999/2000 gedwongen werd wel in ‘bewegingsmodule’ te treden.
Moest uiteindelijk meewerken aan lijkopgravingen en
degelijk forensisch onderzoek.
https://www.youtube.com/w
atch?v=ORA_ltBsOe8
Verdachten en nabestaan-den
dan weer door de leden van
het parlement en het
oerdegelijk vermeende “hof ”
in de steek gelaten te worden.
Krankzinniger
kan
het
eigenlijk niet. En dan heeft
men ook nog de “awa-ri
domri” uit Para. Een weinig
schaamtevolle
die
een
amnestiepaskwil ini-tieerde
met zijn ‘gang’ en door
middel van de meer corrupte
in het parlement, ook nog als
‘wetje’ mee-kreeg. De gehele
meer
rechtsbewuste
gemeenschap in de war. Die
mobiele geest uit de Para wist
nog maar enkele dagen
geleden,
een
ACP/EU
resolutie mee te helpen
torpederen. Een stemgedrag
vertonend die eigenlijk een
homofiel
in
Afrika,
gelegitimeerd op het schavot
van de wisse dood verstoot.
Oeganda – Nige-ria, ‘so bun’.
Kenmerkend voor een ultra
mobiele,
wa-zige
en
meervoudig ruften-de geest.
Vandaag de dag zegt de
Paraan gewoon, dat hij het
“erg
vindt”
voor
de
Surinamer Ritfeld, dat die
geen recht kan verkrijgen. En
dat allemaal, terwijl de
lopende strafprocessen door
diezelfde Paraan in de wielen
werden gereden. ‘Awari domri
superior, so bun’. Hopelijk
dat wanneer die meneer zijn
bed aan de Bruinhart in Para
bereikt, dat hij ook goed kan
slapen en zijn geestelijk
meerderen hem de rust, in ziel
en/of zaligheid lofrijk mogen
vergunnen. ‘Tje poti’.
- Ambassadeurs en Buzavertegenwoordigingen. Nadat de ambassadeurs van Argentinië, Colombia en Bolivia diepgaand ‘een weekeindonderhoud’ met Nico-las
Maduro hebben gehad, na de
eerste Unasur inter-ventie,
heeft
het
geïsoleerde
staatshoofd door de noodgedwongen, toegestemd een
initieel gesprek te hebben met
delen van de oppositie in
Caracas. De oppositie heeft
de voorwaarden voor enig
onderhoud uitgewerkt en
neergelegd.
www.bbc.com/news/world-latinamerica-26936590.
- Parlement. Delen van De
Nationale Assemblee hebben de
regering Bouterse opgeroe-pen om de
subsidie voor baby-voeding per
ommegaand te herstellen. Kan niet
anders.
- Democratie. Bij de parlementsverkiezingen in Indonesië is de Democratische
Partij van Strijd (PDI-P) de
grootste geworden. De par-tij
was ook favoriet voor de
eindzege vanwege de populariteit van de gouverneur van
Jakarta, Joko Widodo, maar
haalde toch minder stemmen
dan verwacht. Het partijlid
van de PDI-P is ook de
gedoodverfde win-naar bij de
presidentsverkie-zingen, die
in juli worden gehouden.
Partijen die meer dan 25
procent van de stem-men
hebben gehaald, mo-gen
direct een kandidaat naar
voren schuiven. Bij de
verkiezingen van vandaag
heeft geen enkele partij dat
percentage gehaald. De partij
van president Yudho-yono is
door de uitslag niet meer de
grootste partij van het land.
- Kiev. Pro-Russische activisten moeten voor vrijdagmorgen hun bezetting van
regeringsgebouwen in OostOekraïne staken, eist de
Oekraïense regering. Als ze
niet bereid zijn tot overleg,
laat Kiev de gebouwen ontruimen door veiligheidstroepen. Aanhangers van het
Kremlin
houden
overheidsgebouwen bezet in de
steden Donetsk en Loegansk. In de stad Charkov
bivakkeren tegenstanders van
de Oekraïense regering achter
barricaden op straat. De VS
twijfelt er niet aan dat Rusland
achter de be-zetting van de
overheidsge-bouwen
zit,
verklaarde de Amerikaanse
onderminister
van
Buitenlandse Zaken Nuland
vanmiddag.
- Verdragenrecht. Blijkt dat de
auditeur-militair/officier van
justitie in het strafpro-ces
tegen gruwelmoorde-naars
van 08 December 1982, de
status van het ver-dragenrecht
en de werking daarvan boven
nationale wet- en regelgeving,
niet wenst te erkennen. Misschien moet het Hof van
Justitie ook deze ambtenaar
en zijn vervolgingsorgaan,
met spoed terechtwijzen en
gecorrigeerd richting geven
aan het feit, dat moorde-naars
NO. 42015
en uitlokkers die kwa-men tot
en met het crimine-le punt
van moorden (…), niet
ongestraft kunnen blij-ven
door ellenlang gemier –een en
dertig jaren lang– tussen
zogenaamd
multi-interpretabele rechtsregels. Ook
al zo een mondvol! ‘Yere no
pa! Summa e kiri libisma e go
na strafu, dati wi ini disi
kontren sabi wa-wan. No wan
tra sani e teri…, na ini
Sranan’.
- Aftaaien. Ambtenarencarrières op de schop. Komt er
van buiten een nieuwe minister, kan men nog zoveel
accreditaties hebben verzameld of je vliegt er met alle
strepen en balken op de
epauletten uit. Gebeurde ook
de krachtpatser Mi-chael
Watson die vervangen moest
worden door de KTPI-er
Mentowikromo. Powerplay
everyday! 25 Mei 2015.
- Coronie. Een minder blije
tijding voor het district. De
goedlachse en enthousiaste
districtscommissaris Harold
Sijlbing, bewust van zijn
milieutaken en drift in het
toerismeverkeer, gaat het
goede werk neerleggen. Om
persoonlijke redenen. En dat
heeft een ieder nou een-maal
te respecteren.
- Nadering en Naasting. Twee
juristen die elkaar aanvullen,
in de uitleg van wat ‘allodiaal
eigendom’
nu
eigenlijk
voorstelt/inhoudt en welke
vorderingen daar eventueel
aan kunnen gaan kleven.
Helaas heeft de corrector de
beide here justitiabelen in de
steek ge-laten en bij
tekstverwer-king,
bepaald
geen genoe-gen gedaan.
Helaas!
- Henri. Gevierd bankier in
binnen/buitenland en even
tijdens leven manager van een
oliemaatschappij,
Henri
Elcock, kwam zondag jl. bij
een verkeersongeval in Saramacca om het leven.
- 08.12.1982. Een datum die
onuitwisbaar gegrift staat in
vrijwel elke databank van
geciviliseerde landen op deze
aardbol. Een schandaal op
zich. Nog groter wordt de
weerzin van de beschaaf-de
mens, dat de daders van de
massamoord –op 08 December 1982 door totaal
ontaarde criminelen gepleegd– nog in relatieve vrijheid rondlopen. Ook dat
velen van de geïdentificeer-de
daders reeds zijn gestor-ven.
Evenzo onder de nabestaanden die niet meer in
leven mogen zijn. Overle-den
ouders waarvan de zo-nen
gruwelijk werden ver-moord,
na door de misda-digers
valselijk te zijn be-schuldigd.
In enkel geval zijn er ook de
kinderen die tot nog toe, bij
hun ook al geëindigde leven,
geen ge-rechtigheid mochten
zien. Het is dan ook een
omissie te kunnen denken,
dat
de
nog
levende
nabestaanden geen stem
mogen hebben in het lopende
08
December
1982
strafproces. Het Open-baar
Ministerie, de Rech-terlijke
Macht en de daar aangestelde
ambtelijke
exponenten,
kunnen nu wel ‘hemel en
aarde’ proberen te bewegen
om het proces geen gezonde
voortgang te doen vinden of
nabestaan-den monddood te
maken/ houden (…), de dag
van ge-rechtigheid en des
oordeels, komt ook voor
orgaan en exponent(-en)
steeds
nader-/dichterbij.
Heeft geen enkel missen.
- Dreiging. Rusland is
verantwoordelijk voor de
onrust van de afgelopen 24
uur in het oosten van
Oekraïne. Dat heeft de
Amerikaanse minister Ker-ry
gezegd. “Het is duidelijk dat
Russische commando’s de
katalysator waren voor “de
chaos”, zei Kerry voor een
Senaatscommissie. Mos-kou
is mogelijk bezig met het
leggen van de funda-menten
voor een militaire actie, zoals
op de Krim, zei de minister.
Kerry dreigde opnieuw met
zwaardere sancties tegen
Rusland als het land zich niet
terugtrekt uit Oekraïne. Die
zouden vooral de energie-,
bank- en mijnbouwsector
treffen. Hij kondigde aan dat
hij volgen-de week een
ontmoeting heeft met zijn
Russische collega Lavrov.
NAVO se-cretaris-generaal
Rasmussen roept Rusland op
zijn mi-litairen terug te
trekken uit de grensregio met
Oekraïne. Volgens de NAVO-topman zijn de ontwikkelingen in Oost-Oekraïne
reden tot grote zorg.
- Lomburg? Limbo baas bij
STVS? Wat een land, wat een
toestanden
en
onwelvoeglijke ‘setewasies’.
‘Take a hike’. Het militante
regeerkabinetslid
Persaud
heeft in Georgetown Guya-na
verklaard, niet deel te zullen
nemen aan een mijnbouwconferentie in Suriname, nadat er een uitnodi-ging
naar hem uitging. Een
invitatie met de juiste landkaartafbeelding van ons land.
De man wilde daarna niet
komen. Opgeruimd staat toch
weer altijd netjes. Persaud is
ook de aangewe-zen man
geweest die con-cessierechten
aan
een
Bra-ziliaanse
miljardair afgaf om in het
Tigri-gebied en dus op
Surinaams
territoir
exploratieactiviteiten te gaan in/verzetten. Ondanks bezwaren uit het parlement van
Guyana en het Guyane-se
leger, gaf Persaud de concessie af. Wijselijk zag de
Braziliaan op zijn beurt af van
die gein. Ondanks die grap
blijkt nu sinds een aantal
dagen, dat het Guya-nese
leger een bezettings-macht op
Surinaams
grond-gebied
onderhoudt. De laks-heid in
Suriname en in het bijzonder
MinBuZa, is daar debet aan.
Wanneer legt men die illegale
bezettingen
op
ons
grondgebied nou vanuit de
lucht vast, om in afdoende
acties over te gaan?
- Grond en ‘bonero’. Overal
ziet men nu grappen die
worden uitgehaald. Sinds het
achterland ontslo-ten wordt
met mooie asfalt-wegen, heeft
het onderne-mersvolk te
maken met al-lerhande
figuren die mede uit het
buitenland zijn aan-gewassen
en menen aan-spraak te
mogen maken op bepaalde
gronden of bezit-tingen. Als
men
geen
richti-ge
documenten of adminis-tratie
kan tonen om die claims voor
het Surinaamse gerecht te
verdedigen (…), is het steeds
vaker zo gewor-den, dat men
de kant van allerlei occult
handelen op-glijdt. Alsof dat
ene bal mag helpen doen
rollen. Zo had men daar
belachelijk
aan-doende
situaties in Broko-pondo,
Meer
Retro op
pagina 23
NO. 42015
VER VOLG: DE WEEK IN RETRO
maar ook weer in delen van
de Para. Bedrei-gingen van
rechtmatige eigenaren en hun
personeel,
vormt
meer
gebruik dan uitzondering.
- Voeding. Wie bij de
overheid bedacht heeft om de
babyvoeding niet langer te
subsidiëren en daarvoor enkel
borstvoeding in die hongerige
plek propagerend te plaatsen,
heeft niet ge-dacht aan de
zoogloze
moe-ders.
Misschien is er ook een
probleem in de distributieketen, naar de meer
behoeftige toe. Setewasi, die
nader moet worden geëvalueerd.
- Basiliek. De Petrus &
Paulus
kathedraal
van
Paramaribo kreeg de status
van basiliek. Een volle bak
aan gelovigen en genodigden, tussen zijbeuken en in
het middenschip, namen deel
aan de religieuze riten en
plechtigheden welke ge-paard
gaan bij een dergelijke
bevordering. Ook buiten het
kerkgewelf, kon men onder
feesttenten de gebeur-tenis
volgen.
- Lackin. De meer lumineuze op BUZA laat weten, dat
door de opstanden van het
Volk in Venezuela, de ‘Pe-tro
Caribe deal’ niet in gevaar is.
Alleen het feit al, dat men
daarnaar wil kij-ken, betekent
dat er grote zorgen zijn. Als
Nicolas
Maduro
morgenochtend door het
Volk en misschien wel andere
meer potentiële machten
wordt weggejaagd, met zijn
plebejergangsters binnen de
nationale olie-maatschappij,
zullen alle landen in de regio
en Iran/Rusland wel weer
snel genoeg ervaren en
opkijken, hoe lang de
oliekraan rich-ting hun
behoeften blijft openstaan.
Want als de re-paratie van
Venezuela een-maal moet
worden opge-start, is het zo
gebeurd. Sluit af die hap! Alle
revenuen zullen nodig zijn om
Vene-zuela te doen herstellen
van het ruïneuzer Chávisme.
Wie het Chávisme nog wil
aanhangen of copiëren, speelt
enkel nog ‘Russian Roulette’
met de belangen van ons
Volk.
- Dorpshoofd. Een verhaal
dat ‘Wit Santi’ geen dorpshoofd heeft, wekt nog meer
vragen op. Toch misschien
wel nuttig om na te gaan,
wanneer Wit Santi in de Para
eens een soortement aan
dorpsstatus heeft ver-kregen
en/of dat in over-eenstemming is met het ti-telloze aan
gedoe (…), nabij de startbaan
van de meest waardevolle
‘asset’ van/in de Republiek
Suriname. Wie Zanderij
verkent en kent, kan maar
enkel waar-nemen, dat er
steeds meer illegale bouwsels
kruipen richting landingsbaan. Tot-dat de internationale luchtvaart- en veiligheidsorgani-saties bepalen,
dat er zich in een straal van
1500 meters, geen particuliere
bouwsels rond de landingsbaan van Zanderij en het
gebouwen-kwartier van de
PAGINA 23
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
luchthaven, nog maar even
langer mo-gen bevinden.
Waarschijn-lijk zal enkel
“Hollandsche Kamp’ het
juridisch gedeel-te, maar
geenszins de veilig-heidscorridor kunnen weerstaan of
overleven. Al het andere, zal
in opdracht van de verdragspartners
moeten
ruimen. Maar men luistert
niet en creëert alleen maar
rommel voor het nageslacht!
Misschien denkt men dat er
zoveel geld ‘in staats-kas’ floreert om ‘overnight’ een
nieuw vliegveld neer te kunnen zetten, zoals in conglomeraten als San José – Costa
Rica, São Paulo – Bra-zil,
Narita – Japan, Hong Kong –
China, Dubai, Ba-hrein of
Almere/Lelystad
–
Nederland, dat zouden kunnen en mogen doen. ‘We
sribi, te a sani e kom lepi!!!’.
- Putin. De imperiale geest
van Putin blijft maar zoe-ken
naar
problemen
voor
Oekraine. De steden Char-lov
en Donetsk zijn geval-len
voor de aanzet tot ge-weld
om straks –door mid-del van
Russische
militaire
machtsouverturen– de steden en regio’s over te ne-men.
De volgende zet, zal: Letland,
Moldavië, heel Oekraïne
kunnen worden. Betekent wel
weer, dat een zeer grote
oorlog dreigt. Het begon
allemaal met het fysiek
terugdringen
van
het
communisme in het midden
van de zeventigerjaren van de
vorige eeuw. Stoten en
tegenstoten.
Communisme/socialisme vs. rechtsmilitaire regiems. Ping Pong
Mao-Nixon. Cuba/Nicaragua/Grenada/Suriname vs.
USA/Brazilië. Allende vs.
Pinochet. Condor gene-raals.
Buenos Aires – Mal-vinas vs.
Londen
–
Falk-lands.
Thatcher/Reagan
vs.
Moskou. Instorten van
Joegoslavië post Broz Tito.
Praagse/Warsawa/Berlijnse
lentes. Sarajevo weer in het
middelpunt net als in 1913.
Sluipschutters. Kosovo en
ondertussen Rwanda/Bur u n d i / Ko n g o / O e g a n d a .
Somalië/Soedan/Mali/Niger? Niet 800.000 Tutsi’ en
Hutu’s, maar een bijgesteld
cijfer –20 jaren verder– van
1.1 miljoen Afrikaanse mensen in drie maanden tijd daar
bij het grote meer. Afgeslacht! Clinton en de rest
van de wereld, keken de andere kant op. Behalve dan de
bombardementen op de
moorddadige Serviërs en
Croaten. Maar in Sebrenica
keek ook de UN een andere
kant op, toen onder het oog
en besluit tot overgaven van
ene Thom Karremans en zijn
Dutchbat
8000/9000
moslimmannen en jongens
werden afgevoerd en vermoord door Mladic. Van-daag
vraagt diezelfde Neder-landse
kolonel Karremans zich af,
waarom hij straf-rechtelijk
moet worden vervolgd. Deed
Hans Valk toch ook?! En in
mindere mate de Brunswijkfinancier Van Tussenbroek nu
wij-len? Idem dito. En nu wil
pupil Brunswijk, president
van dit land worden? En dan
in tijd wat dichterbij, kreeg
men de Arabisch ver-heven
lentes. Iran, Irak, Afghanistan
voorafgaand.
Vervolgens
Tunesië, Libië, Egypte, Syrië,
Jemen en instabiel Pakistan.
Alle-maal, post 9/11 New
York City en de aanvang van
een inmiddels uitgespeeld
Bush-epos. Met de erfenissen
voor een Obama die oorlogen zegt te beëindigen, maar
de andere kant opkijkt, daar
waar de Syriers elkander ook
zonder chemische wa-pens
afslachten. Putin lacht in zijn
vuistje, nadat deze al in de
case
van
Ossesie
de
twijfelhouding van Washington DC doorzag. En dan
nu de Oekraïne met als
proloog een Olympische
ouverture in ‘de Krim’. Het
houdt niet op. De glazenbol
voorspelt niet veel goeds,
voor Obama noch voor die
Putin. En de wereld in het
bijzonder! Intussen daagt een
Brunswijk, overigens echt een
kind van zijn tijd, de
opiniepeilers op infantie-le
wijzen uit om hem te plekken
in respectieve dis-tricten, waar
hij met ‘ver-worven weelde’
uit de hout/goud en andere
zaak-jes, is gaan strooien.
Zien wat het uiteindelijk met
hem wordt, zo dicht langs de
Franse territoria.
- ‘Pondo bari’. In het District
Brokopondo blijkt de VHP
zeer succesvol en onverstoord
de olifant te hebben laten
grazen. Ook in ParamariboNoord heeft men stevig op de
deuren mogen kloppen en
‘eyeball to eyeball’ met de
mensen kunnen praten en
hen
mo-gen
aangeven
waarvoor San-tokhi en zijn
partij staan.
- ‘Owru tori’. ‘Wie het geld
heeft wint de verkiezingen’,
wilde eens een Frontleider
debiteren. Zo een twintig hele
jaren geleden. ‘They won the
elections…, but lost the
presidency’. Ver-raad, bedrog
en
omkoop-praktijken
speelden dus toch mee. Men
zal het nu moeten doen met:
“Wie het geld heeft en geen
gangster is of attituden
daarvan heeft, krijgt een lang
en deugdzaam politiek leven
toegeworpen…’.
- RGB. ‘A pa e bari sabota-ge
nanga corruptie…?!’ Niet in
de gaten hebbend, dat hij
zichzelf een brevet van
onvermogen daarmee geeft.
Als de NDP het ministerie
van ROGB niet heeft kunnen verschonen van habitueel corrupte en saboterende ambtenaren, is ook die
partij voor geen knip waard
geweest! ‘Trafassi no kan
taki..!’. Maar ja…, als Abrikadabri het goede voor-beeld
heeft afgegeven en bij
prolongatie wordt gefêteerd
op een positie als ‘adviseur
van staat, wat wil men dan
voor clusteruitstraling hebben? Juist ja! Een gevolg van
het aan elkaar veroordeeld
blijven.
- Nutstarieven. Politieke
kreet: “Brede schouders
moeten de meerlasten dragen”. En intussen ‘Sinterklaas de filantroop’ spelen,
met de zuurverdiende vermogens van het volk. Daar-bij
de belastingontduikers en hun
achterban politiek verwennen
met gratis elek-tra en water?
Tegelijkertijd ook de brede
schouders ver-smallen met
een belachelijk aandoend
dieet, waardoor deze steeds
smaller geraken. Wie de
middenklasse onder-mijnt, zal
ongehinderd ein-digen als de
zo vroom aan-beden irato’s
van/in Cara-cas. Let op, wat
er dan van een toges ‘contrat
social’ overblijft!
- Verbod. Obstakels opwerpen voor de politieke bundeling van partijen? Geeft aan
hoe onzeker de initiatiefnemers van deze blokkades zijn geraakt en eigenlijk
beseffen, dat wat met anderen
werd
bekokstoofd,
uiteindelijk een dodelijke
stoot aan “backfire” heeft
opgeleverd. De verdeeld-heid
in de politieke coalitie, is
nimmer zo groot geweest.
Iedereen zoekt zijn eigen weg.
Eigenlijk…, vanaf 2010 al.
- Veiligheidsverdrag. Niet
ratificeren van een veiligheidsverdrag, wat aan regelgeving in Frankrijk al tot en
superieure wet is verheven,
nodigt uit tot eigen richting.
Brunswijk wil dat verdrag
niet? Geen probleem. Als de
Quai d’Orsay moe is ge-raakt
en een gesprek in Pa-rijs met
ene Brunswijk wil hebben,
mag hij gerust in-formatie aan
het
NRC-Han-delsblad
v r a g e n .
http://www.nrc.nl/nieuws/2
011/04/11/pantser voertuigen-richting-huis-gbag-bo/
- Somo en Soemita. Dat zijn
nu de twee belaagden in
Commewijne.
Districten
Marowijne en Commewijne
staan op de lijst van ABOP en
in het bijzonder Alice Amafo
en Marinus Bee. Niet zo leuk
voor de achter-ban van
Tamansari en de Lijnbaan in
Moengo.
- Why why why a sani no
man drai? Ruis en de vraag,
waarom de conceptwet Spaaren Stabilisatiefonds plotseling
door ‘baas’ werd ingetrokken.
‘God only knows’.
- 2.5K. Niet minder dan twee
en een halve kilo aan cocaïne,
nam de Neder-landse man
mee in zijn kof-fer naar
Zanderij. Dubbele bodem,
‘mi boi’. Je bent 57 jaren oud
en haalt deze stupiditeiten uit?
Dat wordt een enkele reis
Boma-pol-der.
- BALLEN. Wat is dat? Elo!
US$23.000,– en Euro 2.000,–
‘ballen’ gejat, uit het gebouw
van De Nationale Assemblée.
Heeft men daar een oude sok,
onder het preekgestoelte en
kon daar een dame in graaien
of is er veel meer aan de
hand? De Centrale Bank is op
nog geen 150 meters
verwijderd van het DNAgebouw, maar men acht het
welis-waar
nodig
of
opportuun een dergelijke
hoeveelheid ‘cash’ in vreemde
muntjes aan te houden. Bij
God, Suriname en zijn
parlement, is toch al van alles
mogelijk. Overigens, ook een
zelfam-nestiewet.
Een
paskwil die deze week twee
jaren oud mocht worden. Een
zelfam-nestiewet die de
principale verdachten van
gruwel-moorden, welke er
overi-gens heel schunnig een
beroep op doen, niet anders
dan straffeloosheid zou
moeten verlenen. Tenmin-ste,
als men zich niet schle-mielig
in de dagvaardings-data had
vergist. De meer ‘moedige
verdachten’, met wonderwel
onverschrok-ken ‘conojes’ of
toch weer niet. De individuen
die zich achter een eigen
opgemeten dan wel “pasmaat
selfie”, aan ordinair gebleken
‘am-nestiepaskwil’ gingen verschuilen. Twee jaren lang
wordt hen lafhartigheid verweten. Hier en in verre landen
overzee. De patheti-sche
sloebers die geen verantwoordelijkheid, voor hun
marginale daden in de jaren
tachtig en negentig durven
nemen.
- Zeden. De mediawerker /
ambtenaar is terdege door de
justitie aangehouden en in
verzekerd
strafproces
verwikkeld geraakt. Een
klacht ter zake overtreding
zedenwetgeving bij het
Openbaar Ministerie gedeponeerd, resulteerde uiteindelijk wel in aanhouding te
Nickerie en inverzekeringstelling.
- DR. “Sjech Hoogie ga jij
maar met die Robbert naar de
Bemiddelingsraad voor geheel
SU om de CLO- en
Fisozaakjes aldaar voor te
leggen…, zodat ik een rustig
weekeinde kan hebben in de
‘Broko Baka Amaka…’,
capish?”. BBA, ‘so bun’. Oké
dan! Gwe boi, gwe boi, gwe
boi!
- Seks. Er is weer groot alarm.
Waren ze enige tijd weg van
Facebook, worden er weer
schunnige filmpjes via dat
medium gelanceerd. Echter
zal de Overheid het moeilijk
krijgen
bij
af-doende
bestrijdingsformu-les. Want
de goede voor-beelden
worden maar nau-welijks van
bovenaf gege-ven, als er nog
mensen dicht bij het vuur
verkeren, zich publiekelijk
misdragen en voor onder
meer Mamjo-sites kiezen om
hun frustras de vrije loop te
laten. Wordt wel weer tijd, dat
de pam-flettist die op
rehabilitatie(-s)
uit
is,
wederom met de neus op zijn
marginaliteit en achterlijkheid
wordt gedrukt. Misschien wel
met een gesprek op het
Open-baar Ministerie en
afdoende vervolging in de
pijplijn opgelegd, nu bedoelde
pielepoot
wederom
de
‘untouchable’ probeert uit te
hangen. “Mi no habi neks te
maken nanga no wan (…)
man, mi e du san mi wanni,
no wan man no man hori
mi…”. En daarbij de nodige
etablissementen met gramloze grootpraat binnen-stapt,
waar bedoelde amoe-be –uit
de ‘grun watra gotro’–
eigenlijk nooit in heeft
thuisgehoord. Zielig zo een
pamflettist, die ge-/misbruik
wist en eventueel nog weet te
maken van zijn niveaugenoten
in
ogen-schijnlijk
plebejerballotages.
- Diesel. Geknoei met belastingvrije brandstof is opgevallen. Nu ook bij Finan-ciën
die de zaak op de we-gingwip
heeft gezet.
- ’900 Miljoen debt’. “Be-staat
niet…”, zegt Finan-ciën.
Hooguit 224 miljoen aan
overheidsschulden. ‘Neen…’,
wel wat meer hor, sinds men
doet
alsof
de
gedocumenteerde suppleties
–vanaf het jaar 2000– in een
vergeetboekje zouden moeten gaan thuishoren. Vanzelfsprekend een illusie.
- Barricades. Het gaat weer
niet goed in Marowijne.
Maatschappijwegen van de
Suralco in concessiegebieden, werden in de Adjoemaperiferie
gebarricadeerd?
Wanneer gaan burgers le-ren,
dat die wederrechte-lijke
handelingen alleen maar
investeerders afschrik-ken en
op termijn de ‘civiele wacht’
er alleen maar slech-ter van
kan worden? Wan-neer er
meer
verantwoor-delijke
mensen in Marowij-ne het
opnieuw voor het zeggen
mochten krijgen, zal men de
toekomst heel mis-schien
mogen toelachen. Tot nog toe
is alleen blijk-gegeven, aan
chaos
en
een
stevig
onderhouden
puin-hoop.
Ondanks alle inzet tot
normalisering en infrastructurele ordening.
- Nattigheid. De aanvoerder
van ABOP voelt aan zijn
water, dat het hem ‘voor –
tijdens – na’ de komende
algemene verkiezingen, knap
moeilijk kan worden gemaakt.
Vanuit zowel het binnen- als
het buitenland. Om onder
drang en dwang, groter
draagvlak te verwer-ven, is
alvast een blik ge-worpen op
de grenzeloze successen van
de BEP. Echter heeft de leider
van de ABOP zich zodanig
opge-steld tegenover Seeka en
BEP, dat de zogenaamde Acombinatie exploderend uit
elkaar is gespat. En dan echt
niet lang na de verkiezingen
van 25 Mei 2010, toen al in
een formatieperiode de
voorzitter van de BEP het
moest ontgelden. Nu zit
Brunswijk aan te kijken tegen
zeer standvastige lei-ders, als
Asabina en Water-berg. Die
laten zich geen knollen voor
citroenen verkopen. Laat het
aan allen duidelijk zijn. ‘De
man no kan law tu lesi…! Dja
dja Beppie tranga tumusi…’.
- De Kerk I. In de Sint
Nicolaasbasiliek in Amsterdam is vanavond pater Frans
van der Lugt her-dacht. De
pater werd maan-dag in Syrië
vermoord. Bij de dienst waren
honderden mensen aanwezig.
Onder hen waren de
bisschoppen van Rotterdam,
Breda, Roermond en Utrecht
en de koptisch-orthodoxe bisschop Baramousy. Ook
familie van pater Van der
Lugt was bij de mis. Tijdens
de Avond van de Marte-laren
werden
gebeden
uitgesproken voor de pater. De
dienst werd geleid door bisschop Punt van het bisdom
Haarlem-Amsterdam.
Hij
noemde de pater een inspiratie voor iedereen. “We hopen dat zijn levensoffer ons
de ogen zal openen voor
degenen die wereldwijd
worden vervolgd”. Tijdens de
dienst stonden de aanwezigen ook stil bij alle
andere christenen die vanwege hun geloof het afgelopen jaar hun leven hebben
moeten geven. Dit weekeinde zullen veel katholieke
kerken in Nederland stil-staan
bij de gewelddadige dood van
pater Frans. De 75-jarige
pater
bleef
on-danks
beschietingen
en
uithongering in zijn klooster in
de Syrische stad Homs om de
inwoners daar te hel-pen. In
januari zette de pa-ter-jezuïet
Meer
Retro op
pagina 24
PAGINA 24
VERVOLG: DE WEEK IN RETRO
een filmpje op YouTube met
een
nood-kreet.
Hij
benadrukte dat mensen
dringend hulp no-dig hebben.
“We willen niet sterven in een
zee van ellen-de en leed”. Hij
werd maan-dag uit zijn huis in
Homs gehaald, mishandeld en
doodgeschoten.
- De kerk II. De Klachten-
commissie voor seksueel
misbruik in de Rooms Katholieke Kerk heeft twee
klachten tegen de vorig jaar
overleden bisschop Jo Gij-sen
Go2 start onderzoek
omgekantelde tankwagen
Om de juiste toedracht van
het ongeval vast te stellen is
door Go2 een onderzoek opgestart. De navigatiegegevens (GPS) van het voertuig
zijn daarvoor opgevraagd.
Onder meer kan hierdoor
duidelijk worden of de
chauffeur zich heeft gehouden aan de geldende snelheidsbeperkingen.
Ook
wordt nagegaan hoe de lekkage van de diesel uit één
van de drie gevulde compartimenten, kon plaatsvinden,
aangezien de deksels van
deze tanks met een rubberen
afdichtingsring (seal) waren
afgesloten. Binnen een week
moeten de onderzoeksresultaten bekend zijn.
Het ongeval deed zich voor
op dinsdagochtend 8 april
nabij kilometer 169 op de
Nelson Mandelaweg (afdamming). De tankwagen
vervoerde 12.000 liter diesel
NO. 42015
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
die bestemd was voor de bevoorrading van twee pompstations in het district Nickerie. Het opruimen van de
3.000 liter diesel die door het
kantelen van een tankwagen
is weggelekt, zal ongeveer
anderhalve week in beslag
nemen. Door het dichte wortelstelsel van de plaatselijke
vegetatie wordt het opzuigen
van de gelekte olie bemoeilijkt. De politie en de brandweer zullen tijdens deze actie assistentie verlenen. Dit
meldt Go2 in een persbericht.
De gelekte diesel kwam terecht in het drassige gedeelte
langs de weg. Met behulp
van een graafmachine is er
een afbakening aangebracht,
zodat de olie zich niet verder
kan verspreiden. Door deze
maatregel is voorkómen dat
de diesel via het aangrenzend gebied in de Bigi Pan,
een bijzonder beheersgebied, is terechtgekomen. De
restant diesel in het omgekantelde voertuig is overgepompt naar een andere tankwagen. Er wordt alles aan
gedaan om schade aan het
milieu tot een minimum te
beperken. Voorlopig is er alleen sprake van schroeischade aan de vegetatie.
Aangezien de vegetatie het
terugwinnen van de olie bemoeilijkt, zal in de reeds
aangebrachte afbakening (20
x 60 meter) het drassige gedeelte worden opgegraven,
waarna het opzuigen gemakkelijk kan plaatsvinden. Na
de opruimingswerkzaamheden zal het gebied zoveel
mogelijk in zijn oorspronkelijk staat worden teruggebracht. De chauffeur en de
bijrijder, die schramwonden
opliep, kwamen er met de
schrik vanaf.
gegrond verklaard. Dat blijkt
uit twee bekendma-kingen
van de klachtencom-missie.
De klachtencommissie noemt
geen namen in de verkla-ring,
maar het bisdom Roer-mond
erkent dat het gaat om oudbisschop Jo Gijsen. De twee
klachten gaan over het
betasten
van
de
geslachtsdelen van twee minderjarige jongens tussen 1958
en 1961. “Respect…” werd
de kudde geleerd. Neen,
eerder ingestampt. ‘Over de
doden niets dan goeds…’, als
men het als me-demens nog
in bepaalde gevallen kan
opbrengen.
- Tjoepie tjoepie. Een 49jarige advocate uit Hollands
Kroon, in Noord-Holland, is
aangehouden omdat ze een
criminele organisatie zou
hebben
geholpen.
De
organisatie runde illegale
goksites. De advocate wordt
verdacht van witwassen,
fraude en oplichting. De
criminele organisatie werd
geleid door drie mannen uit
Best, Terneuzen en Geldrop.
Twee van hen zijn broers. Zij
werden al in november
aangehouden. Eerder werd al
beslag gelegd op tientallen
kapitale
villa’s
en
bedrijfspanden in bin-nen- en
buitenland. De gok-sites
hadden sinds 2006 een omzet
van meer dan 100 miljoen
euro. Vorige maand is een 38jarige man uit Amsterdam
aangehouden,
die
vermoedelijk de illegale
goksites heeft voortgezet na
de arrestatie van de drie
mannen. Maar in SU heeft
men ook wat kleurrijken
gehad. Recentelijk nog kon
men lezen dat een eens
beëdigd advokate voor de
pizzashop het aangezicht van
een ex niet kon verdra-gen en
verstaan. Zij hem op niet
genadige wijze een pak-slaag
gaf. Kijk no. Als de
aangevallen man zich niet als
cavalier had gedragen zat hij
misschien nu nog vast. ‘A no
so dan? Yes! Dan we kari a
man vriendje…?!’. ‘Gwe boi,
gwe boi, gwe boi …, dem
man bing go peep wan ondrominister, so bun’. “Hinderlijk,
nanga dem peepboi, yere!
Hinder-lijk, mi pa”.
De
Observateur
Sranan.
van
CBB werkt aan beleid
straatnamen en huisnummering
Het Centraal Bureau voor
Burgerzaken (CBB) werkt
aan een goed straatnamenen huizennummeringsbeleid,
zodat de burgers tijdig kunnen beschikken over een oproepingskaart om naar de
stembus te gaan. Het CBB is
verantwoordelijk voor het
plaatsen van straatnaamborden en het toekennen van
huisnummers. In het kader
van de voorbereidingen voor
de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2015
heeft de directeur van het
CBB, John Saharie , in zijn
hoedanigheid van voorzitter
van de Straatnamencommissie, onlangs een oproep gedaan tot de districtscommissarissen (dc) om een samenwerking aan te gaan op het
gebied van straatnamen en
huizennummering. Het adres
van een burger, bestaande uit
een straatnaam en huisnummer, vervult een niet te onderschatten rol in het verkiezingsgebeuren. In dat verband is er een vergadering
gehouden op vrijdag 4 april
met de diverse dc’s en/of
hun vertegenwoordigers. Er
zijn afspraken gemaakt en er
is een plan van aanpak samengesteld.
Er is een zekere mate van
groei in de woningbouwsector/verkavelingsprojecten.
Dat brengt met zich mee dat
er een grote vraag is naar
nieuwe straatnamen. De
Straatnamencommissie enerzijds en het CBB anderzijds
werken met grote intensiteit
aan de naamgeving van de
nieuwe straten en de huizennummering. Ook de renovatie van straatnaampalen,
borden en huisnummers geniet grote prioriteit.
Echter kan het CBB dit niet
alleen. De CBB-directeur
heeft de hulp ingeroepen van
de burgervaders en burgermoeders om hun bijdrage te
leveren in de vorm van logistiek en personeel. De kennis en ervaring van het
districtsbestuur van de respectieve woongemeenschappen zullen nodig zijn om dit
landelijk project kans van
slagen te geven.
Er is een model van samenwerking gepresenteerd door
de dc van Commewijne Ingrid Karta-Bink, dat door de
CBB-directeur is overgenomen. Alle straten in Commewijne die niet benoemd zijn,
dus niet voorzien zijn van
een officieel straatnaambord
van het CBB, zijn in kaart
gebracht. Er zijn medewerkers beschikbaar gesteld aan
het CBB om dit werk gezamenlijk te doen. De ontbrekende c.q verouderde straatnaampalen zijn gerestaureerd, geschilderd en wederom geplaatst, dit onder toezicht en met medewerking
van personeel van de afdeling Staatnamen en Huizennummering van het CBB.
Het resultaat is zichtbaar in
Commewijne. Dit project
kan landelijk worden overgenomen, meent de CBBdirecteur. Momenteel wordt
dezelfde werkwijze gehanteerd in het district Nickerie
en de plannen zijn daar reeds
in een fase van uitvoering.
Dc Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost zei niet
onwelwillend te staan tegenover het voorstel. Hij stelt
voor dat van de zijde van het
CBB bekendmakingen en
waarschuwingen komen ten
aanzien van de vernielingen
en andere zaken die er worden aangebracht aan borden
en straatnaampalen. De
sancties die de wet voorschrijft moeten daadwerkelijk worden toegepast. Ook
zal de Straatnamencommissie het onderdirectoraat
Openbaar Groen betrekken
bij het welslagen van dit
plan.
De dc Armand Jurel van Kabalebo heeft reeds zijn volledige medewerking aan dit
project toegezegd. In het
belang van de Staat zal hij
alle hem ten dienste staande
middelen aanwenden om het
project te ondersteunen. Hij
is voornemens de houtzagerijen binnen zijn ressort te
benaderen voor houtmaterialen. Door het CBB zijn intussen de nodige instructies
gegeven met betrekking tot
de opname van ontbrekende,
te vervangen en te herstellen
straatnaampalen en borden.
Tot slot is afgesproken dat
binnen twee weken een rapportage komt van de commissariaten ten aanzien van
de volgende zaken: een
overzicht van de ontbrekende straatnamen, nog te benoemen straten, de woningbouwprojecten en verkavelingsprojecten binnen het
district en te herstellen
straatnaampalen en borden
en ontbrekende huisnummers.
Bij brand ontwikkelt zich rook, die opstijgt en de ruimte
v u l t . R o o k k a n o o k d o o r l u c h ts t r o m e n m e e g e n o m e n
w o r d e n n a a r a n d e r e p l a a ts e n z o a l s b i j v o o r b e e l d d e
slaapkamers op de bovenverdieping! De praktijk wijst
uit, dat mensen zelden wakker worden van rook. Er
overlijden meer mensen ten gevolge van de rook dan
van de brand zelf.
Een momentopname tijdens de openingssessie van de Training Opo Yu Ai in de conferentiezaal
van het districtscommissariaat Marowijne, afdeling Moengo. Vertegenwoordigers van het
Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger, niet-gouvernementele organisaties, geestelijke leiders, verplegend personeel en leerkrachten die zich in het district Marowijne inzetten om betere leefomstandigheden te bewerkstelligen, kwamen bijeen voor een stelselmatige oefening in
hoe zij hulpzoekenden uit de samenleving van dienst zouden kunnen zijn.
Opo Yu Ai training Moengo
Brasa Mi, het maatschappelijk bureau van Stichting De
Stem, is gisteren van start
gegaan met de tweedaagse
training Opo yu Ai. Het doel
van deze algemeen vormende bijeenkomst is om hulpverleners te onderrichten hoe
om te gaan met hulpzoekenden, hoe die op te vangen en
te begeleiden. Brasa Mi
koos er voor om samen met
hulpverleners van verschillende disciplines de ogen
van de trainees te openen
voor de noden die Moengo
plagen en hoe die gezamenlijk aan te pakken.
Op basis van het algemeen
belang kwamen vertegenwoordigers van het districtsbestuur van Marowijne, de
ministeries van Onderwijs,
Volksgezondheid, Justitie en
Politie, Nationaal Leger,
Stichting De Stem, en nietgouvernementele organisaties bijeen om zich verder te
bekwamen voor een nog
betere hulpverlening aan de
in nood verkerende mens, de
jongeren vooral.
Voorzitter Joany LansdorfWatkin van Brasa Mi benadrukt, dat problemen niet op
zichzelf staan. ‘De noden
zijn nauw verweven met de
omstandigheden waarin de
hulpzoekende zich bevindt.
Het wel en wee van het gezin, gezondheid, alcohol,
drugs, gokken, huiselijk geweld, huisvesting, ouderdom, eenzaamheid, geld,
werkloosheid… ga zo maar
door, hebben invloed op het
maatschappelijk welzijn. De
dienstverlening van Brasa
Mi en andere hulpverlenende organisaties dient daarom
integraal te zijn en tegelijkertijd vanuit verschillende
disciplines en invalshoeken
aangepakt te worden.’
Brasa Mi gaat ervan uit, dat
een duidelijke structuur en
organisatie ten grondslag
moeten liggen aan de aanpak. Alle actoren worden
vanuit een centraal punt (de
overheid of de reclassering )
aangestuurd. De ruggengraat
van de aanpak stoelt op een
solide administratie en organisatie. Onderwijs, scholing,
vorming en onderzoek voor
hulpverleners en cliënten
zijn daarbij een voortdurend
proces.
Apostel Carlo Lansdorf, die
de openingsplechtigheid van
de Opo yu Ai training ver-
richtte, sprak onder andere
de volgende woorden:
‘Maatschappelijke problemen vinden hun oorsprong
in de geestelijke wereld. Wetenschap, onderzoek en statistieken zijn nodig als leidraad bij het tegengaan van
de nood. Echter is het hebben van een duidelijke levensvisie en nadrukkelijk
geestelijk uitgangspunt van
belang’. Aan de trainees
werd bevolen dit ter harte te
nemen tijdens hun beroepsuitoefening.
Volgens de maatschappelijke
organisatie Brasa Mi is
iedereen kwetsbaar. ‘Kwetsbaarheid is geen eigenschap,
maar een toestand. Alle
mensen kunnen op een bepaald moment in een
kwetsbare situatie geraken.
Een situatie, waar moeilijk
uit te komen is. De kwetsbaarheid wordt vergroot
door een opeenstapeling van
problemen en/of beperkingen. Armoede en het ontbreken van adequate hulp
maken de ramp compleet.
Sommige mensen gaan bij
de pakken neerzitten, anderen doen hun best om uit de
misère te komen.’
PAGINA 28
NO. 42015
DE WEST VAN ZATERDAG 12 APRIL 2014
Paus vraagt om vergeving
voor kindermisbruik
Paus Franciscus heeft vergeving gevraagd voor het feit
dat geestelijken kinderen
hebben misbruikt. Hij deed
dat in ongewoon harde bewoordingen. ‘Ik voel me gedwongen het persoonlijk op
me te nemen om vergiffenis te
vragen voor de schade die
sommige priesters heb-ben
aangericht door kinde-ren
seksueel te misbruiken’,
citeerde Radio Vaticaan de
kerkvorst. We zullen niet
aarzelen bij het aanpakken
van dit probleem en de sancties die opgelegd moeten worden. Integendeel, ik denk dat
we krachtdadiger moeten zijn.
De paus liet weten dat de
katholieke kerk sterker moet
gaan optreden tegen misbruik:
‘De kerk is zich bewust van
de persoonlijke, morele
schade die de slachtoffers is
aangedaan. We zullen niet
aarzelen bij het aanpakken
van dit probleem en de sancties die opgelegd moeten worden. Integendeel, ik denk dat
we krachtdadiger moeten zijn.
Met het leven van een kind
speel je niet.’
De paus zei dat veel
geestelijken zich schuldig
hebben gemaakt, maar niet
veel in verhouding tot het
totaal aan rooms-katholieke
geestelijken. Hij sprak tijdens
een bijeenkomst met mensen
die werken in de kinderbescherming.
Franciscus heeft in het verleden vaker de kritiek gekregen
dat hij het misbruik in de kerk
zou negeren. Ook werd hem
verweten dat hij nooit slachtoffers van misbruik heeft ontmoet.
COMMISSIE
Franciscus besloot daarom in
december tot het oprichten
van een commissie die hem
moet helpen met het bestrijden van misbruik in de
katholieke kerk, dat vooral
sinds 2010 aan het licht is
gekomen. Vorige maand werden de eerste leden van de
commissie benoemd. De helft
bestaat uit vrouwen, één daarvan is zelf als kind door een
priester misbruikt. De commissie zal volgens het Vaticaan statuten opstellen en
kijken naar de wettelijke ‘verplichtingen en verantwoordelijkheden’ van leden van
de katholieke kerk. Dit suggereert dat ze mogelijk sancties kunnen opleggen aan leden van de kerk die kinderen
misbruikt hebben.
In Nederland deed de commissie-Deetman al onderzoek
naar seksueel misbruik door
geestelijken in de Nederlandse katholieke kerk.