Kijkje in andermans keuken

A P O T H E K E R
A P O T H E K E R
A P O T H E K E R
Apothekers uit heel Europa praten bij tijdens congres in Kopenhagen
Kijkje in andermans keuken
Erik Gerbrands is apotheker én directeur van de European Society for
Clinical Pharmacy. Het jaarlijkse congres van deze wetenschappelijke
vereniging is een gelegenheid ideeën op te doen om de patiëntenzorg
in de apotheek te verbeteren.
Auteur Linda de Graaf
26
| Pharm Weekbl 27 juni 2014;149–26
HET
CONGRES­
“Nederlandse apothekers hebben in vergelijking met Europese collega’s een ontzettend
goede binding met de patiënt. Bijvoorbeeld
doordat zij een lange medicatiehistorie tot
hun beschikking hebben.” Aan het woord
is Erik Gerbrands, openbaar apotheker in
apotheek it Krúswâld in het Friese Buitenpost. Gerbrands is sinds 2007 ook directeur
van de European Society for Clinical Pharmacy (escp). “In het buitenland is dat
anders. Daar heerst vaak de gedachte dat
je medicatiegegevens niet allemaal mag
opslaan.”
Kloof
THEMA IS
Nederlandse apothekers lopen voorop in de
farmaceutische patiëntenzorg in Europa,
PATIËNT­
“DE NEDERLANDSE OPENBAAR APOTHEKER DOET ONTZETTEND
VEILIGHEID
VEEL AAN DIRECTE FARMACEUTISCHE PATIËNTENZORG”, ZEGT
ERIK GERBRANDS.
vindt Gerbrands. Dat maakt het niet minder
interessant, vindt hij, om het escp-congres
te bezoeken dat dit jaar in oktober in
Kopenhagen wordt gehouden. Het thema
is patiëntveiligheid, en dan met name de
kloof tussen theorie en praktijk.
“Apothekers maken het verschil bij de overgang van de patiënt van de tweede naar de
eerste lijn. Bijvoorbeeld bij ontslag uit het
ziekenhuis. En we weten inmiddels dat
medicatiebeoordelingen gezondheidsschade
voorkomen”, vertelt Gerbrands. “Maar hoe
kunnen we deze kennis nu beter implementeren in de praktijk? Dat is waar we het over
gaan hebben in Kopenhagen. We proberen
er de expertise en ervaringen van Europese
collega’s te vertalen naar de eigen apotheek.
En er komen onderwerpen aan bod waarmee
wij in Nederland minder bezig zijn, zoals
voeding. ”
Het congres is zeker ook bedoeld voor
openbaar apothekers, benadrukt Gerbrands.
“In Nederland zijn we geneigd te denken dat
clinical pharmacy over ziekenhuisfarmacie
gaat. Maar klinische farmacie is die farmaceutische zorg die direct met de patiënt te
maken heeft. En juist de Nederlandse openbaar apotheker doet ontzettend veel aan
directe farmaceutische patiëntenzorg.”
Wetenschappelijk
De escp kan zeker niet worden gezien
als de Europese tegenhanger van de fip.
Gerbrands: “De fip is meer een politieke
organisatie. De escp is juist een wetenschappelijke vereniging. Op het jaarlijkse
congres worden dan ook de laatste inzichten
in de farmaceutische patiëntenzorg gepresenteerd.” ■