klasnieuws week 5

Wee
k
5
Hoi allemaal,
Week 5 zit er al terug op!
Geniet van ons klasnieuws...
Elke ochtend gaan we van start met het lezen van de gekende letters, struktureerwoorden en familiewoorden. Het lezen gaat al heel goed, toch merken we dat het ons goed
doet om thuis ook wat te oefenen. Het oefenen in klas én thuis (met de flitskaartjes)
geeft ons iets meer ademruimte!
We herhaalden deze week de letters i, m, r, v, s, p en de structureerwoordjes ik,
maan, roos, vis, sok, pen. Ook de familiewoorden bv. vaas, maar, sis, mis, vaar,… worden
flink geoefend. Dit geeft ons lezen een extra boost.
Donderdag was er een eerste controletoetsje over de leerstof van kern 1. Deze kern is
nu volledig afgerond. Maandag starten we met de nieuwe woorden en letters van kern 2!
Tijdens de rekenles vond Wibbel al 3 cijfers 1, 2, 3. Vorige week
oefenden we vooral het optellen + (erbij doen) en splitsen (verdelen)
van deze 3 getallen.
We kleefden ook de 3 cijfers en hun kwadraatbeeld op onze bank.
Deze kwadraatbeelden moeten we rats uit ons hoofd kennen om heel
handig te leren rekenen (zonder elke hoeveelheid te moeten tellen),
maar ook om de getallen op een correcte manier te kunnen splitsen
bij de bewerkingen over de brug (bv. 8 + 5 = . / 8 + 2 + 3= .)
We werken nu elk afzonderlijk onze eigen
werkbrief af. Knap hé?! Dit zorgt ervoor dat
we heel zelfstandig leren werken.
De taken op de werkbrief kunnen voor elke
leerling anders zijn, binnen dezelfde leerstof
uiteraard. Op die manier krijgen de leerlingen oefenstof aangepast aan hun kennis en
vaardigheden, zodat we elke leerling optimaal
kunnen stimuleren.
Elke werkbrief bevat steeds een taaltaak,
rekentaak, leestaak, schrijftaak en een extra
oefentaak .
Vorige week was er voor het
eerst tekstentijd in onze
klas. Alle kindjes kregen
twee tekstjes die ze elk afzonderlijk mochten lezen.
Daarna stelde ik 2 (heel
eenvoudige) vragen over de
tekstjes.
Dit is de aanzet tot begrijpend lezen. Sommige kindjes
zijn daar klaar voor, voor
anderen is dit nog een brug
té ver. De tekst en vraagjes
werden klassikaal besproken, dus de kindjes die er nog niet aan toe zijn, luisterden
gewoon mee en probeerden in te pikken waar ze konden.
We kleurden ook letters in de tekst. Op die manier proberen we al vroeg al spelend om te gaan met eenvoudige
tekstjes. Zo merken we dat ze ons niet hoeven af te
schrikken, maar ook plezant kunnen zijn.
Vorige week kregen de kindjes elk
hun eigen pennenzakje. Deze pennenzak reist de komende 6 jaar van klas
tot klas met de kindjes mee. Iben
bracht al een mooie sleutelhanger
mee om zijn pennenzakje te versieren.
Naar aanleiding van het woordje ‘sok’ bij kern 1, maakten we
in klas een sokkenpop. Nog niet alle kindjes kwamen aan bod.
Volgende week werken we verder!
Onze twee klasvriendjes Wietse en Wout zijn 6 jaar geworden!
Weer een reden om een feestje te vieren! JOEPIE
Alexa bracht een boek mee met een experiment over tornado’s. Maandagmiddag probeerden we het experiment even uit in de
klas.
We vonden een 5-tal woorden die iets te maken hebben met ons project. Eerst zochten we de link met de tornado, daarna mochten we de woorden stempelen. In de talrijke boeken over tornado’s vonden we ook heel wat nieuwe weetjes.
Vorige week werd onze klas
vertegenwoordigd door
Ruben en Andres.
Ze maakten tijdens de
kinderschoolraad een mooie
mindmap om achteraf verslag uit te brengen in de
klas.
Onverwachts gingen we woensdag NIET zwemmen.
Evi en ik toverden meteen een leuk alternatief uit onze mouw. Er waren 3 activiteiten
in de vorm van een doorschuifsysteem. 1. sporten op de sportspeelplaats, 2. Steppen
en fietsen op de fietsspeelplaats, 3. Kampen bouwen in het bos. Op die manier werd
het toch nog een leuke voormiddag.
Evenementen:
•
SOBER MAAL : vrijdag 10 oktober 2014
•
INFO-AVOND ‘GEZOND GROEIEN’ : dinsdag 14 oktober 2014
•
ROCK CAFE : zaterdag 8 november 2014
•
PRENTKAARTENACTIE : oktober-november 2014
•
Het team gaat op TEAMWEEKEND : van donderdagavond 20 november 2014 tot en
met zondagmiddag 23 november 2014
•
KERSTMAALTIJD MET KERSTSTERREN : vrijdag 19 december 2014
•
KERSTHAPPENING : vrijdag 19 december 2014
•
PANNENKOEKENVERKOOP : februari 2015
•
KLASFOTO’S : april 2015
•
Donderdag 14 mei : GROEIFEEST en EERSTE COMMUNIE om 10u.30
•
DE KOORDDANSER DANST : zaterdag 27 juni 2015
Vrije dagen
•
woensdag 22 oktober 2014 : halve pedagogische studiedag
•
Van maandag 27 oktober tot en met zondag 2 november 2014 : herfstvakantie
•
maandag 10 november 2014 : facultatieve vrije dag
•
dinsdag 11 november 2014 : vrije dag
•
vrijdag 21 november 2014 : pedagogische studiedag
•
HERFSTVAKANTIE: van zaterdag 20 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015
•
KROKUSVAKANTIE: van maandag 16 februari 2015 tot en met zondag 22 februari 2015
•
PAASVAKANTIE: van maandag 6 april tot en met zondag 19 april 2015
•
FEEST VAN DE ARBEID: vrijdag 1 mei 2015: vrije dag
•
HEMELVAARTDAG: donderdag 14 mei 2015 en
•
vrijdag 15 mei 2015 : vrije dag
•
PINKSTERMAANDAG: maandag 25 mei 2015: vrije dag
•
ZOMERVAKANTIE : dinsdagmiddag 30 juni 2015 om 12u.10 voor zowel kleuter als lager.
Groetjes, Fiona