Harderwijk, oktober 2014 Beste ouders en/of verzorgers, Zoals elk

Harderwijk, oktober 2014
Beste ouders en/of verzorgers,
Zoals elk jaar houdt de Ouderraad u graag op de hoogte wat er met uw jaarlijkse
ouderbijdrage gebeurt. En aan welke schoolactiviteiten de Ouderraad een bijdrage levert.
De Ouderraad
Afgelopen schooljaar was het vierde jaar voor de Ouderraad in een bijna vaste
samenstelling. Een leuk enthousiast team bestaande uit 10 vaders en moeders van
leerlingen uit alle groepen. Helaas hebben we halverwege het jaar afscheid moeten
nemen van Megan van der Kaap, die al snel werd opgevolgd door Gineke Ooievaar. En
afgelopen zomervakantie hebben we afscheid moeten nemen van Catharina de Niet. In
haar plaats zijn nieuwkomers Bart Jansen en Louwke van de Wiel aangesloten, beiden
met kinderen in de kleuterklas. En zo vormen we voor komend schooljaar een mooi elftal
en zijn alle groepen weer vertegenwoordigd.
Nely ’t Jong heeft na 3 enthousiaste jaren, de voorzittershamer overgedragen aan
nieuwkomer Bart. Gelukkig blijft Nely nog wel lid van de Ouderraad.
Eens in de 6 weken komen we als Ouderraad bij elkaar waarbij dan ook altijd de
schooldirecteur Roelien van Zuthem en één van de leerkrachten aanwezig is.
We evalueren activiteiten die geweest zijn en bespreken de nieuwe komende activiteiten.
Samen met het team van leerkrachten proberen we voor iedere activiteit zowel een
leerkracht als een lid van de Ouderraad aan te wijzen als contactpersoon.
Verder hebben ook vaak hulp van andere ouders nodig, zoals bij het begeleiden van de
avondvierdaagse en het trainen en coachen van de voetbal-, hockey- en korfbalteams.
Een terugblik
Het afgelopen schooljaar (2013-2014) stond weer bol van de activiteiten.
In december was Sinterklaas weer in het land. De staf van Sinterklaas was zoek, maar
gelukkig hadden de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 een nieuwe staf voor Sinterklaas
gemaakt. Op 5 december bracht Sinterklaas zelf een bezoek aan de school in zijn
Porsche. Hij had 2 nieuwe pieten meegenomen en Sinterklaas zag er zelf ook fris en
fruitig uit. In de groepen 1 en 2 werd enthousiast gezongen. En bij groep 3 en 4 lieten
diverse leerlingen zien wat ze allemaal konden. Het werd helemaal een feest toen dé
Pietenband van Harderwijk arriveerde ‘Toeter-nog-maar-één’. Er was voor iedereen een
mooi cadeau en voor de hogere groepen een traktatie.
Zoals ieder jaar werd de school na Sinterklaas weer in een gezellige kerstsfeer gebracht
door een aantal leden van de ouderraad. Dit jaar waren er voldoende spullen en kon alles
mooi worden versierd.
Dit jaar was er een kerstdiner voor de kinderen in de klas. Iedereen had een aantal
lekkere hapjes meegenomen en er werd gezongen en stil gestaan bij de kerstgedachte.
Aansluitend was de gezamenlijke kerstviering op het kleine plein, met veel
ouders/verzorgers en opa’s en oma’s. Na afloop zorgde de Ouderraad voor een
opwarmertje met glühwein en warme chocolademelk. Ook hielp de Ouderraad met de
voorbereidingen van het kerstdiner in de klassen.
Groep 1 en 2 zijn in de maand juni op schoolreis naar Ballorig in Lelystad geweest. Het
werd een gezellige dag met patat, ranja en ijs en een heleboel ballen, glijbanen en
klimrekken.
Groep 3 en 4 gingen met een bus naar de Julianatoren. Altijd goed voor uren speelplezier
bij Jul de muis.
Het schoolkamp van groep 5 en 6 was net als voorgaande jaren op de Zandkamp in
Ermelo. Eerst ’s middags veel plezier in Bosbad Putten. En ’s avonds op de Zandkamp dé
bonte avond met veel leuke dansjes en voorstellingen. Door de vele acts werd het een
lange avond en voor een aantal leerlingen een zeer korte nacht. Maar al met al een
geslaagd kamp.
De benodigde boodschappen werden door 2 leden van de Ouderraad ingekocht. En
samen met de bagage door de Ouderraad met behulp van een andere vader met een
busje naar Ermelo gebracht. En dat was maar goed ook, want als je ziet wat sommige
kinderen meenemen voor één nachtje….
Ook het schoolkamp van groep 7 en 8 in Leusden was een succes. Na een snelle
fietstocht van ruim 34 km kon de tent worden ingericht. Drie dagen vol spelletjes en
leuke opdrachten. Dagen later vond nog iedereen zand in kleding en schoenen…
En ook hebben we weer afscheid moeten nemen van een groep 8. Tijdens de avond van
de musical heeft de Ouderraad op gepaste wijze afscheid genomen van deze groep
leerlingen. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter allemaal een powerbank.
Sport en spel
Dit jaar hebben we gelukkig ouders kunnen vinden om de hockeyteams te trainen, zodat
de Rank na een paar jaar afwezigheid weer mee heeft kunnen doen aan het Uni
schoolhockeytoernooi.
Het korfbaltoernooi op het Unitasveld zorgde voor een spannende strijd voor de groepen
5,6,7 en 8. Het was op beide avonden slecht weer en we kwamen er als Ouderraad
achter dat een partytent toch wel handig is om de ranja, koffie en repen schoon en droog
te houden. Ze staan voor dit jaar op de verlanglijst. Wie nog een partytent ongebruikt
ergens in een schuur heeft staan? De school en Ouderraad zijn er blij mee!
Ook het voetbaltoernooi in april zorgde dit jaar voor spannende momenten. De Rank nam
dit jaar zelfs met 2 meisjesteams en 1 jongensteam deel. En er werd een aantal
middagen van tevoren goed getraind.
De avondvierdaagse is een jaarlijks terugkerende activiteit. Ook dit jaar zijn we als
Ouderraad samen met meester Luuk al in januari gestart met de voorbereidingen. Per
groep hadden we 1 of 2 contactouders en minimaal 1 leerkracht per afstand, die in ieder
geval meeliepen. Alle deelnemers werden netjes ingeschreven. En iedere avond werd
iedereen voorzien van limonade, koffie en thee.
Op verzoek van velen was er dit jaar ook weer een wandeltocht voor de kleuters van
groep 1 en 2. Een kleine wandeling midden door het centrum van Harderwijk. Een ijsje
op de Vischmarkt, de vele ouders, verzorgers, opa’s en oma’s langs de route en een
warm onthaal van de andere groepen bij school maakten het compleet.
En verder
Naast alle bovengenoemde activiteiten hebben wij om toerbeurt de school geïnspecteerd
tijdens de Zomervakantie.
Verder zorgden wij voor koffie en thee tijdens de infoavonden, Dankdag, voorbereiding
en ondersteuning bij de kerst- en paaslunch. We zorgden dat de bagage naar de kampen
werd gebracht. En begeleiding en controle bij het verkeersdiploma van groep 7.
Naast al deze activiteiten wordt de ouderbijdrage ook gebruikt voor de contributie van de
bibliotheek en het abonnement van het Milieucentrum. Voor een exacte opsomming van
alle bedragen verwijzen wij naar het financiële jaarverslag van de Ouderraad.
Ook hebben we dit schooljaar afscheid genomen van directeur Henk Veelers, juf Janny
Reijerse, juf Feikje Stellingwerf en juf Patricia. En we hebben kennisgemaakt en prettig
samengewerkt met ad interim directeur Johan de Jong.
En dan het komende schooljaar 2014-2015
Ook de agenda voor het komende schooljaar ziet er weer vol uit. Ook dit jaar geen
sportdag in september, omdat we in april als school meedoen aan de Koningsspelen.
En ook al duurt het nog even, de voorbereidingen voor Kerst en Sinterklaas zijn ook al in
volle gang. Zou hij dit jaar ook weer de Rank bezoeken? En heeft de pietenband tijd voor
ons?
We hopen u met bovenstaande informatie voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij één van de leden van de ouderraad.
Zie ook www.cbs-de-rank.nl/or.
Op een mooi schooljaar!
De Ouderraad