Wijkinfo Hugo van der Goeslaan

A
gemeente Eindhoven
Realisatie & Beheer, Projectuitvoering
Inboeknummer
Van F.H.J. Volleberg
Telefoon (040) 238 60 17
17 september 2014
Aan: Bewoners en ondernemers van de Hugo van der Goeslaan en omgeving
Betreft onderhoudswerkzaamheden Hugo van der Goeslaan en Jeroen Boschlaan
Geachte heer/mevrouw,
Vanaf vrijdag 26 september 2014 start de gemeente met diverse onderhoudswerkzaamheden aan
de Hugo van der Goeslaan en een gedeelte van de Jeroen Boschlaan. Op de achterkant van deze
brief vindt u een tekening van de situatie met tijdsplanning. Een gedeelte van de
onderhoudswerkzaamheden voeren we in 2015 uit vanwege evenementen en omleidingen van
andere werken in uitvoering.
Werkzaamheden
b Vervangen van bestrating en asfalt-en betonverhardingen.
b Vervangen van de geleiderail.
b Diverse onderhoudswerkzaamheden kadebrug en viaducten Ruysdaelbaan en Dirk
Boutslaan.
De werkzaamheden zullen geluidsoverlast veroorzaken.
Bereikbaarheid
We voeren de werkzaamheden in fases en gedeeltelijk in het weekend uit om verkeersoverlast
zoveel mogelijk te beperken. Doorgaand verkeer blijft mogelijk via de ventwegen en tijdelijke
doorgangen in de middenberm. Gele borden geven ter plaatse de omleidingen aan. Informatie
over de bereikbaarheid en omleidingen per fase vindt u op www.eindhoven.nl/bereikbaar.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördinator van
de gemeente Eindhoven, tel: 06 22 48 59 03. Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met
de uitvoerder van het werk, Paul Stuy van aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg B.V.
tel: 06 50 80 48 94.
Met vriendelijke groet,
Hans van Osch,
projectleider