Lees meer - ICT

Whitepaper
De standaard cloud werkplek is
voor de zorg nog geen oplossing
Waar in andere branches op grote schaal standaard werkplekken uit de cloud worden aangeboden en afgenomen, laat de
standaard online werkplek in de zorg nog even op zich wachten. Zorgverleners zijn nu eenmaal geen standaard gebruikers.
In deze whitepaper leest u hoe een customized werkplek waarde toevoegt aan uw zorginstelling.
De Nederlandse gezondheidszorg staat flink onder druk. Aan de ene zijde door miljarden bezuinigingen vanuit de overheid en
zorgverzekeraars die een betere prijs-kwaliteitverhoudingen eisen. Aan de andere zijde door een toename van de zorgvraag door
vergrijzing en patiënten/cliënten die meer eisen en wensen ten aanzien van behandelingen en daarmee gepaard gaande kwaliteit.
Veel zorginstellingen lopen daardoor tegen de uitdaging om meer en kwalitatief betere zorg te leveren tegen minder geld.
De noodzaak van innovatie
Voor zorginstellingen is het dus noodzakelijk om enerzijds de kwaliteit van zorg te verbeteren en anderzijds inefficiënties te
verminderen. Door innovatie in te zetten kan men al snel productiviteitsverhoging bereiken, waardoor het uiteindelijk mogelijk wordt
om kwalitatieve zorg tegen lagere prijzen aan te bieden.
Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van beeld- en spraaktoepassingen, waarbij artsen en medewerkers onderling en zelfs met de
patiënt op afstand kunnen communiceren of de beveiligde beschikbaarheid van het Ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) of Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD) op ieder tijdstip, ieder device en iedere locatie waarop de zorgverlener dit wenst of dit nu aan het bed van de
patiënt is of in de spreekkamer.
Juiste inrichting van ICT-infrastructuur
Bij productiviteit en efficiëntie draait het uiteindelijk voor een groot deel om een juiste inrichting van uw ICT-infrastructuur. Een
stabiele werkplekomgeving, die veelvuldige digitale communicatie (inclusief bijbehorende datastromen) mogelijk maakt en alle
zorgverantwoordelijken optimaal ondersteunt, is een noodzaak voor de zorginstellingen van vandaag. ICT kan eindelijk een steentje
bijdragen, de techniek is er simpelweg klaar voor!
Het is dan ook een kwalijke zaak dat in de meeste organisaties de werkplekken op dit moment voornamelijk standaard zijn uitgevoerd
en nog nauwelijks rekening houden met de eisen en wensen van de gebruikers, laat staan de rol of functie binnen de organisatie en
de verschillende wensen die zij hebben ten aanzien van hun rol binnen het zorgproces.
Zorgverleners zijn geen standaard gebruikers
Laten we het er met z’n allen over eens zijn dat de eindgebruikers die werkzaam zijn in de zorgsector geen standaard gebruikers
zijn. Zij zijn niet over één kam te scheren. Het zijn verpleegkundigen die werken met Computers on Wheels (COWS), het zijn artsen
die van spreekkamer tot behandelkamer werken, het zijn chirurgen die in de operatiekamer techniek ondersteunend laten zijn aan de
behandeling en het zijn laboranten en studenten die werken met onderzoeks- en onderwijstoepassingen, zodat de kwaliteit van zorg
op een vooruitstrevend niveau blijft. Allen hebben hun eigen eisen en wensen en hun eigen, zeer uiteenlopende, gebruikersprofielen.
Het onderliggende ICT-landschap dient hen allen 24x7 te faciliteren.
De customized werkplek
De verwachting is dat gebruikers steeds meer persoonlijke voorkeuren zullen ontwikkelen op het gebied van de werkplek en daarbij
gebruik willen maken van toepassingen die het beste aansluiten op hun eisen en wensen. Zorginstellingen hebben daarom meer baat
bij een customized (online) werkplek met op maat gemaakte gebruikersprofielen dan bij een standaard cloud werkplek, zoals deze al
in veel branches (waar geen complexe processen gelden) wordt aangeboden.
Z.o.z.
it’s all connected ict-partners.nl
EEMSGOLAAN 9 • 9727 DW GRONINGEN • T 055 528 22 22 • F 055 528 22 29
VOSSELMANSTRAAT 2 • 7311 CL APELDOORN • T 055 528 22 22 • F 055 528 22 29
Het principe is hetzelfde: gebruikers kunnen waar mogelijk toepassingen afnemen als service vanuit de (private) cloud en betalen
slechts voor de hoeveelheid services die zij afnemen. Echter is de customized werkplek volledig ingericht conform wettelijke
richtlijnen (bijv. bescherming medische gegevens) en naar eisen en wensen van de zorginstelling. Voor de hand ligt dat hoge
beschikbaarheid en continuïteit van de zorgprocessen voorop staat, rekening wordt gehouden met beheerbesparing,
gebruiksvriendelijkheid (snelle inlogtijden/single sign-on, locatie en device onafhankelijk werken, Bring Your Own en Choose Your
Own Device) en het gebruik van medische apparatuur als COWS, barcodelezers, spraak-, beeld- en dicteertoepassingen.
Kortom: de customized werkplek is maximaal ondersteunend aan het werk van de verschillende zorgverleners binnen de keten en
draagt daardoor bij aan efficiënte en effectieve zorgprocessen.
Klaar voor toekomstige ontwikkelingen
Een ander groot voordeel van een customized werkplek ten opzichte van een standaard cloud werkplek is dat deze flexibel en
schaalbaar is op het moment dat nieuwe functionaliteiten en technieken hun intrede doen. De technologische ontwikkelingen in de
zorg volgen elkaar namelijk in rap tempo op. Waar het nu gaat om locatie en device onafhankelijk werken, gaat het over niet al te
lange tijd over toepassingen als de Google Glass en speciale contactlenzen. Om deze nieuwe devices straks ondersteunend te laten
zijn in de dagelijkse werkzaamheden van de zorgverlener is het noodzakelijk dat deze verbinding hebben met de achterliggende
werkplekinfrastructuur. Bij de inrichting van een customized werkplek kan reeds rekening gehouden worden met aangekondigde
ontwikkelingen.
Een waardevaste investering
In de transformatie naar centrale ICT-omgevingen hebben zorginstellingen vooral geïnvesteerd om continuïteit en eenvoud in beheer
te realiseren. Het is nu zaak om ICT meer waarde te laten toevoegen aan het zorgproces niet alleen voor nu, maar ook voor de
komende vijf tot tien jaar. De ideale zorgwerkplek is daarom klaar voor veranderingen in de nabije toekomst, zodat de werkplek
maximaal ondersteunend blijft aan het zorgproces. Kortom: innovatie in de vorm van een customized werkplek is een belangrijke
waardevaste investering!
Optimalisatiestrategie
ICT-Partners, dé ICT-dienstverlener van Noord- en Oost-Nederland heeft op basis van jarenlange ervaring in de zorgmarkt een
optimalisatiestrategie ontwikkeld, die ervoor zorgt dat zorginstellingen op gedegen wijze een werkplekinfrastructuur kunnen
realiseren die nu én in de nabije toekomst maximaal aansluit op hun specifieke behoeften.
Het optimalisatiepad bestaat uit meerdere stappen waarbij technologische ontwikkelingen van nu én in de toekomst afgezet worden
tegen de eisen en wensen van uw organisatie, uw ICT-afdeling, de betrokkenen uit het zorgproces en de wettelijke eisen vanuit de
overheid.
Het optimalisatiepad zorgt voor helder te nemen stappen, overzicht, regie en gezamenlijke verantwoordelijkheid in het resultaat:
de uiteindelijke implementatie van een efficiënte, productieve en toekomstvaste customized zorgwerkplek.
Meer informatie over het optimalisatiepad van ICT-Partners vindt u op: www.ict-partners.nl/zorgwerkplek.
it’s all connected ict-partners.nl
EEMSGOLAAN 9 • 9727 DW GRONINGEN • T 055 528 22 22 • F 055 528 22 29
VOSSELMANSTRAAT 2 • 7311 CL APELDOORN • T 055 528 22 22 • F 055 528 22 29