2014-03 Nieuwsbrief

FEHAC Nieuwsbrief juni 2014
Evenementenregeling:
De formulieren voor de evenementenregeling staan voortaan online op de
FEHAC-site. Binnenkort komt hiervan een nieuwe versie. Gebruik altijd de
laatste versie van de formulieren vanaf de FEHAC site.
De Belastingdienst heeft een e-mail-adres beschikbaar voor de
evenementenregeling, via dit adres kan een organisator de aanvraag voor
goedkeuring van een evenement indienen en de deelnemende
motorrijtuigen aanmelden voor het evenement. De organisator ontvangt
vanaf dit e-mail-adres een bericht van ontvangst.
Dit adres is specifiek voor de evenementenregeling en is niet voor andere
doeleinden bestemd, het adres is:
[email protected]
De Belastingdienst controleert de aanmeldingen van kentekens tijdens
kantooruren.
Mobiliteitshuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
T (030) 659 53 70
F (030) 657 07 50
[email protected]
www.fehac.nl
KvK 40506048
ABN-AMRO 55 02 32 443
ING 3712300
2014 Mobiel: Evenementen zoeken klassiekers!
In 2014 gaat het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed van start. Een jaar
met veel tastbare herinneringen aan onze mobiliteitsgeschiedenis. Een jaar
met een Open Monumentendag met als thema 'Op reis!'. En een jaar
waarin weer talloze evenementen rond ons mobiel worden georganiseerd. Doet u mee? Wilt u met ook met uw klassieke automobiel of motorfiets het
Jaar 2014, maar ook volgende jaren opluisteren? Lees er alles over op de
website www.2014mobiel.nl.
Stichting Mobiele Collectie Nederland
p/a Ranonkellaan 18 - 1562 AT Krommenie
0644 978 730
[email protected]
Het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed komt er aan! Zie:
www.2014mobiel.nl en www.mobiel-erfgoed.nl.
Vragenlijst John Pronker:
Onze BUPA-man John Pronker heeft enkele vragen over het gebruik van
apps.
I.v.m. de de communicatie naar de clubs m.b.t. onze plannen in Fehac 2.0
zouden wij gaarne de 3 onderstaande vragen beantwoordt zien, zodat wij
een afweging kunnen maken hoe wij het traject t.a.v.
informatieverstrekking met u kunnen ingaan.
1. Weet u hoeveel procent van uw clubleden een iphone heeft?
2. Hoeveel procent van uw bestuursleden heeft een iphone?
3. Hoeveel procent van uw leden beschikt over een computer?
Wij begrijpen dat u ons geen exact percentage kunt door geven maar met
een schatting zijn wij al zeer geholpen
Kunt u de antwoorden naar John sturen ([email protected]) ?
Fletcher hotels:
Fletcher Hotels, een internationale hotelketen, is vriend van FEHAC
geworden. Voor uw leden hebben ze een aanbieding om korting te krijgen
op overnachtingen. Gebruik voor de reservering bij het hotel de FEHAC
bedrijfscode FHQ-C159670.
FIVA enquête:
De FIVA enquête is verlengd tot 16 juni a.s. Heeft u de enquête als
eigenaar en club al ingevuld ?
file:///D|/...0VPS-Server/Fehac%20NL/Site%20-%20Documenten%20-%20Afbeeldingen%20en%20PDF's/Nieuwsbrief/juni%202014.html[5-11-2014 09:53:20]