Het centrum volwassenenonderwijs, CVO DE AVONDSCHOOL

Het centrum volwassenenonderwijs, CVO DE AVONDSCHOOL biedt
maritieme opleidingen aan in avondonderwijs.
De opleiding is bedoeld voor volwassenen (16+) die zich willen
herscholen of hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. De
ideale oplossing dus voor wie van loopbaan wil veranderen of een
nieuwe vaart aan zijn carrière wilt geven.
AANBOD
INFO
Voor welke beroepen?
Duur: minimum 3 jaar.
Afhankelijk van de
vooropleiding kan een
vrijstelling worden gegeven
voor bepaalde modules.
www.deavondschool.be
De opleiding leidt naar het certificaat maritieme opleiding
‘Dek’ of het certificaat maritieme opleiding ‘Motoren’. Je kan
dan aan de slag als aspirant-officier, hoofd van de wacht of
hoofd van de machinekamerwacht op alle scheepstypes.
Je dient wel nog bijkomende vaarpraktijk te verwerven om
deze vaarbevoegdheidsbewijzen te bekomen.
Je kan terecht in de koopvaardij, de baggersector, de
offshore, bij de Vlaamse overheid en de sleepdiensten.
CONTACT
Wie kan er terecht?
Deze technische opleiding op secundair niveau is
toegankelijk voor iedereen die beschikt over een diploma
lager secundair onderwijs (of gelijkwaardig). De opleiding
biedt een kans aan:
-jongvolwassenen die hun secundaire opleiding niet
voltooiden en een carrière op het water willen.
-volwassenen die reeds werkzaam zijn in de maritieme
sectoren (offshore, sleepvaart, baggervaart, …) en voor wie
bijscholing betere carrièrekansen biedt.
Campus Maritiem Onderwijs
Mercatorlaan 15,
8400 Oostende
[email protected]
maritiemonderwijs.be
[email protected]
monderwijs.be
T: 059 70 07 10