Aanmeldformulier - Joan Ferrier Penning

Aanmeldformulier
De Joan Ferrier Penning wordt jaarlijks
uitgereikt aan aan een persoon die zich
op uitzonderlijke wijze ingezet heeft op
het realiseren van een van de idealen
van Joan Ferrier.
Initiatiefnemer/organisatienaam
E-mailadres initiatiefnemer/organisatie
Voorgedragen persoon
Website voorgedragen persoon
Social media adressen voorgedragen persoon
Datum
We verzoeken u in maximaal 10 zinnen per item te beschrijven:
Korte beschrijving van de voorgedragen persoon
Motivatie waarom u vindt dat deze persoon in aanmerking zou moeten komen voor de
Joan Ferrier Penning 2014-2015
Welke bijdrage levert de persoon aan de doelstelling van het thema van 2014-2015?
Ten behoeve van welke doelgroep(en) zet de persoon zich in?
Hoe worden deze doelgroepen bereikt?
Op welke wijze (aanpak) levert de persoon een bijdrage aan de doelstelling van de Joan
Ferrier Penning? Hoe werkt het?
Wat zijn de jaarlijkse kosten van de bijdrage, wordt de bijdrage gefinancierd en zo ja op
welke wijze? (Indicatie)
Informatie met betrekking tot financiën wordt vertrouwelijk behandeld en niet opgenomen in enige publicatie
Overige opmerkingen
Mail ingevulde formulieren voor 1 februari 2015 naar [email protected]