19 januari - Johannes Postschool

.
www.johannespostschool.nl 19 januari 2015
12- 13 februari
13 februari
16 februari
17 februari
18 februari
23 februari-27 februari
Directie tweedaagse
Rapport mee.
Ouderspreekavond.
Ouderspreekavond.
Open dag
Voorjaarsvakantie.
Ouderspreekavonden
Volgende week krijgt u een briefje mee over de ouderspreekavonden.
Wilt u de strookjes inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Voor elke leerling een strookje, wij kunnen dan weer alles op tijd inplannen.
Parkeren
Tijdens de koffie-inloop kwam het parkeerprobleem weer aan de orde.
Voor de veiligheid van onze kinderen is het belangrijk dat u uw auto bij het halen
en brengen goed in de parkeervakken zet, zodat dit geen gevaar oplevert voor
onze leerlingen.
Wilt u uw kind er ook op wijzen dat er op de stoep gelopen moet worden.
Het is van belang dat wij als volwassenen het goede voorbeeld geven.
Aanwezigheid Directie
Dinsdag 20 januari hebben Carla en Els een bijeenkomst van het
Samenwerkingsverband in Bodegraven over het passend onderwijs binnen onze
scholen.
Wij zijn die dag dus niet aanwezig op school.
PCBS Johannes Post, Sportparklaan 1, 2391 AX Hazerswoude-Dorp. Tel: 0172589766
PCBS Johannes Post, Sportparklaan 1, 2391 AX Hazerswoude-Dorp. Tel: 0172589766