lees meer - ten Dijk Ongediertebestrijding BV

Buitengebruik vergif
1. Buitengebruik betekent aanmelding bij ILT door degene die bestrijdingsmiddelen
gaat gebruiken (= ten Dijk Ongediertebestrijding BV).
2. Het bestrijdingsmiddel mag alleen worden gebruikt ter bestrijding van ratten buiten
als laatste schakel in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van IPM;
• tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld voor IPMbuitengebruik certificering bij de Inspectie Leefomgeving en Transport; en
• vanaf 1-1-2017 uitsluitend door IPM-buitengebruik gecertificeerde bedrijven.
3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid; klant-bestrijdingsbedrijf (lees meer)
4. Handhaving door ILT
Vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing Agrarische Bedrijven (KBA)
• Tot 1 juli 2015 geldt voor agrarische bedrijven een vrijstelling om professionele
rodenticiden (volgens etiket!) te gebruiken.
• Vanaf 1 juli 2015 vervalt deze vrijstelling en is voor het gebruik van professionele
rodenticiden een vakbekwaamheidsbewijs KBA nodig.
Voor het behalen van het vakbekwaamheidsbewijs KBA zijn twee hoofdroutes.
1. met een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming
kan een extra kennisbijeenkomst gevolgd worden. Na het volgen van de
bijeenkomst wordt aan de deelnemer een nieuw vakbekwaamheidsbewijs
thuisgestuurd. Het nieuwe bewijs heeft hetzelfde nummer als het bestaande
vakbekwaamheidsbewijs. Op dit nieuwe bewijs staan zijn vakbekwaamheden
gewasbescherming en knaagdierbeheersing. Het vakbekwaamheidsbewijs
heeft de looptijd van het gewasbeschermingsbewijs. Nadat voldoende
bijeenkomsten gewasbescherming zijn gevolgd wordt de pas verlengd
inclusief de knaagdier aantekening.
2. zonder geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming
moet een examen worden afgelegd. Nadat de deelnemer geslaagd is, wordt
een pasje toegestuurd. Het pasje gaat in op de dag van het examen.
Verlengen van dit pasje gaat daarna ook via een kennisbijeenkomst óf
opnieuw examen doen.