Geschiktheidsmatrix pensioenfondsen Bestuur en Raad van Toezicht

Voorbeeld Geschiktheidsmatrix pensioenen Bestuur en Raad van Toezicht
Deskundigheidsgebieden Naam
bestuurder/
lid RvT
Besturen van een
organisatie
Relevante wet- en
regelgeving
Pensioenregelingen en
pensioensoorten
Vermogensbeheer en
actuariële aspecten
Administratieve
organisatie en interne
controle
Uitbesteding
Communicatie
Deskundigheidsniveau 0 = geen kennis
Deskundigheidsniveau A *)
Deskundigheidsniveau B *)
*) Conform indeling Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie
Onderbouwing:
………………………….
………………………….