Download File

TER WENDE - ESPERO zoekt
1 begeleider (100 %) (M/V)
Als begeleider ben je een sleutelfiguur in ter Wende. Jij staat samen met je collega’s in
voor het dagelijks reilen en zeilen binnen een leefgroep van 10 jongens en meisjes tussen
12 en 16 jaar. Daar komt veel bij kijken: zorgen voor een veilige sfeer, leuke activiteiten
aanbieden, luisterend oor zijn, regels en afspraken opvolgen, crisissen hanteren, kleine
huishoudelijke taken, contacten met ouders en scholen. Je probeert het dagdagelijks
samenleven vooral te gebruiken om gasten voortdurend groei-kansen te geven. Je helpt
hen hun talenten te ontplooien en leert hen anders omgaan met moeilijke situaties.
Je bent individuele begeleider van enkele jongeren. Je hebt in individuele momenten extra
aandacht voor hun welzijn, vrije tijd, gezondheid, …. . Je werkt nauw samen met
gezinsbegeleiders, schoolbegeleiders en individuele therapeuten rond deze jongeren.
Daarnaast sta je ook in voor verslaggeving rond deze jongeren.
Ter Wende kan na een residentieel verblijf jongeren ook ambulant verder begeleiden,
terwijl ze (deels) terug thuis wonen. Ook dat schrikt je niet af.
Je hebt geregeld contacten met ouders, telefonisch, bij het op- en afhalen van de gasten,
tijdens gezinsgesprekken, huisbezoeken, .... Deze momenten weet je te benutten om de
verbondenheid tussen gast en zijn context te stimuleren, om ook naar ouders soms
moeilijke thema’s aan te kaarten.
Gezocht profiel
Je bent stress-bestendig. Je legt makkelijk contact met jongeren. Je hebt oog voor hun
kwaliteiten, maar je kan evengoed kordaat conflicten aanpakken. Je bewaart je rust.
Je kan goed in team werken: feedback ontvangen en geven, open communiceren en
moeilijke kwesties aankaarten, reflecteren over je eigen functioneren, engagementen
nakomen, je aanpak actief toetsten bij collega’s, ....
Je kiest bewust voor de doelgroep ‘kinderen en jongeren met gedragsproblemen’, en je
wil je verder verdiepen in deze thematiek. Je bent leergierig. Je legt de lat hoger dan ‘de
rust in de groep bewaren’. Groeibevorderende interventies doen, de aanwezige kwaliteiten
in gasten (her)ontdekken en stimuleren is jouw drive.
Je kan goed zelfstandig organiseren en plannen. Tegelijk sta je sterk in improviseren,
inspelen op onvoorziene omstandigheden.
Je hebt minimaal een bachelor-diploma in een menswetenschappelijke richting. Eerdere
ervaring in residentiële hulpverlening is een noodzaak.
Je ziet de voordelen van een flexibel uurrooster, met avond en nachtwerk (prestatietoeslag)
Je kan vlot overweg met internet en tekstverwerking.
Persoonsgebonden competenties:
•creatief zijn
•samenwerken
•omgaan met stress
•zelfstandig werken
•sociaal vaardig zijn
•plannen en organiseren
•flexibel zijn
Aanbod en voordelen
Contract onbepaalde duur, verloning volgens diploma.
Fietsvergoeding/treinabonnement volledig terugbetaald.
Extra verlofdagen vanaf 35 jaar.
Ruimte voor vorming en persoonlijke ontwikkeling
Een dynamische, creatieve werkomgeving
Plaats tewerkstelling
MECHELSEVEST 30
3000 LEUVEN
Toon kaart
Waar en hoe solliciteren?
•E-mail t.a.v Mattias Bouckaert - e-mail: [email protected]
•Schriftelijk t.a.v. Mattias Bouckaert
TER WENDE - ESPERO
MECHELSEVEST 30
3000 LEUVEN
Interesse ? Stuur dan voor 20 januari 2015 je sollicitatiebrief naar Mattias Bouckaert
([email protected]).
Indien je voor 25 januari 2015 geen bericht van ons ontvangt, werd je kandidatuur niet
weerhouden. Wie dat wenst, kan steeds telefonisch of via mail toelichting vragen.