1 KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT – EIGENWAARDE

KBS DE LANGENOORD
CREATIVITEIT – EIGENWAARDE - BETROKKENHEID
Schooljaar 2014-2015 // 15e jaargang // nummer 18 // 22 januari 2015
Website www.delangenoord.nl
De Langenoord
De Nationale voorleesdagen
In heel Nederland ging woensdag 21 januari de Nationale Voorleesdagen van
start.
Bij ons op school in de groepen 1-2 kwamen 3 personen van de kerk voorlezen.
Zij lazen verhalen voor uit onder andere een kinderbijbel en andere mooi
prentenboeken. Wij hebben een prachtig boek gekregen van de kerk.
Hartelijk dank hiervoor..
GEZOCHT PENNINGMEESTER ACTIVITEITENCOMMISSIE!
Wij, de Activiteitencommissie, zoeken met ingang van het volgende schooljaar een nieuwe penningmeester!
Onze huidige penningmeester Simon Gerth zal de commissie aan het einde van dit schooljaar verlaten, daar zijn zoon
Rick in groep 8 zit.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Activiteitencommissie of ondergetekende voor meer info.
Groeten, Simon Gerth
[email protected]
1
NIEUW OP SCHOOL
Benthe van Immerseel, Marit van der
Sluis en Peter Lakatos zijn deze week
bij ons op school gekomen.
Benthe zit in groep 1-2a bij juf Rianne
Marit zit in groep 1-2c bij juf Simone en
Peter zit in groep 1-2b bij meester Gijs.
Wij wensen Benthe, Marit en Peter heel veel plezier bij ons op school.
Heilig Vormsel
Afgelopen zaterdag vond in de Heilig Kruiskerk de viering van het Vormsel plaats. Namens de school waren meester
Wilber, juf Colinda en juf Jacqualine aanwezig. Zij waren getuige van een mooie viering. Vanaf deze plaats willen wij
nogmaals de vormelingen Stephanie, Dyanne, Ilse, Liselotte, Britt, Catheleijne en Marleen van harte feliciteren.
Nieuws van LoS
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Om dit jaar vrolijk te beginnen
zijn er deze maand door de
kinderen van recyclemateriaal
bloempotjes gemaakt. De bloempotjes werden daarna door
hen kleurig versierd met foamstickers en washitape.
Toen de kinderen klaar waren werd elk potje gevuld met
potgrond en een bloembolletje.
Alle vrijdagen worden er weer tosti’s gebakken dus als je op
vrijdag bij ons eet…….. vergeet niet je broodje met kaas
mee te nemen!
Met vriendelijke groet,
Elsbeth Stellaard, coördinator, 06 - 28 03 84 30
Femke Sierksma, regiomanager, 06 – 388 22 118
2
ONZE JARIGEN
Van 23 t/m 29 januari 2015
Aranka
David
Groep 5
Groep 5
Marjolein
Kuba
Juf Willemien
Groep 3
Groep 5
Intern begeleider
26 januari
Thom
Wytze
Groep 1-2c
Groep 6
29 januari
Saar
Rens
Victor
Lisan
Juf Nienke
Groep 1-2a
Groep 3
Groep 7-8
Groep 4
Groep 6
23 januari
25 januari
AGENDA
WEEK 4
Donderdag 22 januari
Vrijdag 23 januari
WEEK 5
Maandag 26 januari
Juf Joke Bapo – juf Carla vervangt
Groep 7
Dinsdag 27 januari
19.00 – 21.30 uur Klussenploeg
De Klussenploeg
Nienke compensatieverlof - Naomi vervangt
Willemien Bapo
Groep 6
Meester Wilber compensatieverlof – juf Carla vervangt
Groep 8
Woensdag 28 januari
Donderdag 29 januari
Vrijdag 30 januari
WEEK 6
Maandag 2 februari
Dinsdag 3 februari
Woensdag 4 februari
Donderdag 5 februari
Rapport mee
Vrijdag 6 februari
3
WEEK 7
WEEK VAN DE RAPPORTGSPREKKEN
Maandag 9 februari
Gezamenlijke gespreksavond
Dinsdag 10 februari
Woensdag 11 februari
Donderdag 12 februari
Vrijdag 13 februari
Studiedag: alle leerlingen vrij
Groep 1 t/m 8
Noteer onderstaande data alvast in uw agenda
WEEK 8
Maandag 16 februari
Carnaval: LET OP: Continurooster tot 13.00 uur
Groep 1 t/m 8
WEEK 9
23 t/m 27 februari
WEEK 10
WEEK 11
Woensdag 11 maart
19.15 uur: Thema-avond over hoogbegaafdheid
Zie Lange Oortje nr. 16
4