Organogram Agentschap Binnenlands Bestuur

Administrateur ‐ Generaal
Guido Decoster
Algemeen Directeur
Sami Souguir
HR‐& Organisatieontwikkeling
Sandra Beckers
Beleidscoördinatie en kenniscentrum
Vicky Van den Berge
Relatie‐
beheerder WVL
Relatie‐
beheerder OVL
Relatie‐
beheerder VLBR
Relatie‐
beheerder ANT
Piet Van Der Plas
Relatie‐
beheerder LIM
Lokale Financiering & Personeel
Lokale Financiën
Lokale Organisatie
Lokale Werking
Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand
Bruno Vanmarcke
Johan Ide
Jo Craeghs
Nicole Pijpops
Carolina Stevens
* Voorlopige benaming
Facility & ICT
Gelijke Kansen, Integratie & Inburgering*
Sami Souguir