Tras-Cement mortel TZVM

TIB-TRASCEMENT 6.2 - technisch informatie blad
Tras-Cement mortel
TZVM
droog
571847
Eigenschappen/
samenstelling:
Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde droge mortel volgens DIN 18550 en
EN 998-1 en 2. Fijnheidsmodules en korrelopbouw volgens DIN 13139,
korrelopbouw: 0-4 mm. Bindmiddel: tras-cement. Mortelgroep PIII, NMlll en M10.
Drukvastheid: zie mortelgroepen.
Mortel geschikt voor vele toepassingen. Herstel/restauratie/stucmortel voor
gevels, vochtige ruimtes, sokkels en sterk belaste oppervlaktes. Tevens
bruikbaar als metselmortel, vloerreparatiemortel, dekvloeren, etc. Kleur: grijs.
Levervorm/opslag:
Zakken van 25 kg.
Droog opslaan.
Opbrengst:
25 kg droge mortel TZVM, aangemaakt met ca. 3 liter water levert ca. 17 liter
gebruiksklare pleister op, genoeg voor ca. 1,2 m² bij een laagdikte van 15 mm;
verbruik: ca. 22 kg/m2/15mm.
Toepassing:
TZVM is geschikt voor verschillende metselwerkondergronden, beton en
pleisterdragers. Voor buiten en binnen, als basis-raaplaag voor verdere
afwerkpleisters of als schuurwerk op te leveren (filzen).
TZVM is een soepele pleister en eenvoudig met de hand te verwerken.
TZVM is voor nieuwbouw en restauratie. TZVM is geschikt voor oppervlaktes die
een hoge (mechanische) belasting hebben uit te staan, als vochtbestendige
pleisterlaag t.p.v. maaiveld (zg. sokkelpleister), als pleister van kelderwanden en
als ondergrond voor Tras-kalkpleisters. TZVM kan tevens gebruikt worden als
metselmortel, vloerreparatiemortel voor het dichten van gaten in beton- of
cementdekvloeren, aanbrengen kleine dekvloeroppervlaktes, trappen, etc.
Ondergrond/
verwerking:
De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen of andere
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden. Bij oud
metselwerk dienen oude stuclagen verwijderd te worden. Afgebikte
ondergronden goed stofvrij maken door met perslucht schoon te blazen. Voor
een betere hechting op zuigende ondergronden, zoals metselstenen of
pleisterwerk, voornatten met leidingwater. Bij gebruik op niet-zuigende
ondergronden, beton/betonstenen, ondergrond met verdund materiaal
voorslammen/vertinnen met bezem of stoffer. Bij overgangen van materialen van
verschillende bouwfysische aard kunnen pleisterdragers of een alkalibestendig
glasvezelweefsel worden toegepast.
Verwerkingsduur/
droging:
Droge mortel TZVM met leidingwater mixen met de hand of met mengmachines
tot een klontvrije homogene massa. Als stuclaag de TZVM met de hand in één
(egale) laag aanbrengen: laagdikte 10-20 mm, waarna vlak afreien en afhankelijk
van de afwerking licht opruwen of filzen. TZVM is uitsluitend met de hand
verwerkbaar.
Niet dunner dan 10 mm, laagdiktes groter dan 20 mm worden niet aanbevolen.
De verse pleister dient tegen een te snelle uitdroging, zon, regen en vorst te
worden beschermd. Om een afwerkpleister aan te brengen dient de TZVM
gelijkmatig gedroogd te zijn, hiervoor geldt als droogtijd (ervaringcijfer): 1 dag per
mm laagdikte.
Verwerkingstijd: ca. 2 uur.
Technische gegevens:
De toevoeging van tras vermindert de uitbloeiing. TZVM heeft een hoge
kleefkracht en goed standvermogen.
Verwerkingstemperatuur: +5 tot +30 graden C.
Behalve zuiver water mogen er geen ander stoffen aan TZVM worden
toegevoegd. Dit product bestaat uit cement en reageert met vocht/water
alkalisch, derhalve huid en ogen beschermen. Bij aanraking met schoon water
afspoelen. Bij contact met de ogen direct arts raadplegen.
Volgens Technische Informatie van Quick-Mix/Tubag Gruppe GmbH & Co KG.
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden.
Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v.
Stentorlaan 5 - NL-7534 HT Enschede
Afhaalcentrum (alleen op afspraak):
Bedrijvenpark Twente 322E
NL-7602 KL Almelo
Voor meer informatie:
www. technostuc.nl
v2 - © 02-2013 - 1/1
T: +31 – (0)53 - 433 03 60
F: +31 – (0)53 - 435 21 11
E: [email protected]