Download bestand - Beljon + Westerterp

TIJDSPLANNING
Werving- en selectieprocedure
Opdrachtgever:
Functie:
VSBfonds
Manager Financiën en Bedrijfsvoering
Datum
Onderwerp
Waar, tijdstip
23 januari 2015
Plaatsing vacature op internet, informeren van
passende file-kandidaten.
13/16 februari
2015
Uitnodigen kandidaten voor oriënterend gesprek.
19 februari 2015
1 gespreksronde.
Afwijzen van niet-geselecteerde kandidaten.
e
Beljon + Westerterp Amsterdam
10.00 – 16.00 uur
17 februari 2015
e
1 gespreksronde (Reservedag)
Beljon + Westerterp Amsterdam
13.00 – 17.00 uur
24 februari 2015
e
Uitnodigen kandidaten voor de 2 gespreksronde en
inname kopie diploma’s.
Afwijzen niet-geselecteerde kandidaten.
26 februari 2015
e
2 gespreksronde
VSBfonds Utrecht
interviews met/bij opdrachtgever.
13.00 – 17.00 uur
4 maart 2015
Uitnodigen kandidaten voor assessment center met
ontwikkelpunten. Afwijzen niet-geselecteerde
kandidaten.
4 maart 2015
Uitvoeren pre-employment screening (optioneel).
3 maart 2015
Assessment Center met ontwikkelpunten.
Beljon + Westerterp Amsterdam
09.00 – 17.00 uur
e
Nader te
bepalen
Uitnodigen kandidaten voor 3 gespreksronde.
Afwijzen niet-geselecteerde kandidaten.
Nader te
bepalen
3 gespreksronde
e
VSBfonds Utrecht
10.00 – 11.00 uur
Gesprek met voorzitters
e
Nader te
bepalen
Uitnodigen kandidaten voor 4 gespreksronde
(eindgesprek). Afwijzen niet-geselecteerde
kandidaten.
Nader te
bepalen
Uitvoeren en rapportage referentie onderzoek
(optioneel)
Nader te
bepalen
4 gespreksronde
VSBfonds Utrecht
eindgesprek, arbeidsvoorwaarden en benoeming.
10.00 – 11.00 uur
Nader te
bepalen
Versturen vragenlijst Klanttevredenheidsonderzoek
Nader te
bepalen
Evaluatie 3 en 6 maanden na indiensttreding
Projectcoördinator
e
Versturen vragenlijst
Kandidaattevredenheidsonderzoek
: Alfred Eilering
NOOT:
1. Deze tijdsplanning geeft u inzicht in welke fase de procedure zich bevindt.
2.
Totdat de procedure definitief is afgerond blijft Beljon + Westerterp geïnteresseerd in geschikte
kandidaten. Indien u zich volledig herkent in het functieprofiel, kunt u ook tijdens de procedure
reageren.
3.
Solliciteren kan via onze website www.beljon.westerterp.nl, door middel van de ‘solliciteer met cv’
button onder de vacaturetekst.