Excursie Klas 1 Rijksmuseum van Oudheden te Leiden

Excursie Klas 1 Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden
Inhoudelijk: Op woensdag 28 januari 2015
gaan jullie een bezoek brengen aan het
Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te
Leiden. Daar zullen jullie onder begeleiding
van de medewerkers van het museum jullie
kennis over de oudheid, opgedaan in de
lessen Grieks, Latijn, antieke cultuur en
geschiedenis,
uitbreiden
door
een
onderdompeling in de materiele cultuur van
de Grieken of de Romeinen. Jullie gaan
kijken naar beelden, gebruiksvoorwerpen,
sieraden, vazen, graven en nog veel meer! Klas
Voor het zover is, frissen we eerst nog even Starttijd op
school
de kennis over de oudheid in Nederland op
Lokaal
met een korte opdracht op school.
Vertrektijd
bus RMO
1D
1C
1B
1A
9.00 uur
9.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
105
106
105
106
10.15 uur
10.15 uur
12.15 uur
12.15 uur
Praktisch: We reizen met bussen naar Thema
museumles
Leiden. Wat heb je nodig? Potlood, pen,
Terugkomst
lunchpakketje. Zie schema hiernaast hoe op school
laat je wordt verwacht.
Romeinen
Grieken
Romeinen
Grieken
13.30 uur
13.30 uur
15.30 uur
15.30 uur