Boekpromotie WIM LEMMENS

d e g e b ro e d e r s V a n E y c k
e e n g e s c h i e d e n i s ro n d o m h e t m o n u m e n t
een politiek-culturele studie
van het negentiende-eeuwse Maaseik
door Wim Lemmens
We kunnen ons heden ten dage maar moeilijk inbeelden hoe Maaseik er uitzag in het
midden van de negentiende eeuw. Door de Belgische omwenteling was de stad in een
uithoek komen te liggen en was men vijf à zes uren verwijderd van Tongeren of Hasselt
en een ganse dagmars van Brussel of Antwerpen. Er was geen brug over de Maas, de
hygiëne liet te wensen over, geen ziekenhuis, geen stromend water, geen elektriciteit. Het
sociale en politieke leven in deze moeilijke tijden wordt in dit werk uitvoerig behandeld.
En als we nu op ons mooi Marktplein voorbij Jan en Hubert kuieren, dan sluimert bij
menig Maaseikenaar een hoop vragen door het hoofd: op de volgende vragenlijst geeft dit
boek u eindelijk een antwoord.






















Waarom werd in Maaseik een standbeeld opgericht?
Waarom werd er gekozen voor een standbeeld en niet voor een brug over de Maas?
Waar moest dat standbeeld komen? Op de Markt?
Waar werd het standbeeld gemaakt?
Welke obstakels moest men overwinnen?
Hoe loste men het probleem van de eik, het stadssymbool, op?
Wie hakte de eik om en wat gebeurde met het waardevolle brons-groen eikenhout?
Hoe werd het feest georganiseerd op 5 september 1864?
Bij wie ging men te rade voor de organisatie van de feesten?
Hoe werd de binnenstad aangekleed?
Hoe kon men de veiligheid van de koning garanderen?
Hoeveel politiemannen had Maaseik toen op de loonlijst staan?
Hoe reisde Leopold I van Brussel naar Maaseik?
Wie vertoefde in het gezelschap van de koning?
Verliep de eigenlijke onthulling vlekkeloos?
Hoeveel toeschouwers aanschouwden dit spektakel op de Markt?
Waarom was wel een sterke Nederlandse afvaardiging, maar geen enkele burgemeester
uit het arrondissement aanwezig?
Waar vond het diner plaats en wie verzorgde dit 17-gangenbuffet?
Waarom was geen enkele vrouw op het diner aanwezig?
De feestelijkheden duurden een ganse week: wat stond allemaal op de agenda?
Hoeveel harmonies deden hun intrede op de feestelijkheden?
Waarom hadden de zaterdag voordien nog gemeenteraadsverkiezin- gen plaats?
En voor de prijs van € 25,- (verzendkosten binnenland € 5,- krijgt u een deskundig
antwoord op al deze vragen…
Met steun van
Verkooppunten (vanaf 19 januari)
•Boekhandel Van Venckenray, Bosstraat 16, Maaseik
•Standaard Boekhandel, Bosstraat 72, Maaseik
•Bestellen kan ook via [email protected]
www.vaneyckmaaseik.be