nieuwsbrief 20 - gbs De Wierde

Aemckenheerd 2, 9951 VZ , Winsum.
www.gbsdewierde.nl T: 0595443326
Nieuwsbrief
2014/2015 nr. 20
Belangrijke
Schoolnieuws
data:
22-1-2015
Informatieavond Brede School
30-1-2015
Rapporten mee
5-2 , 9-2 en 12-2-2015
Spreekavonden schooladvies
groep 8
9-2-2015 en 12-2-2015
10 minuten spreekavonden
Inzameling elektronisch afval
Vrijdag is de laatste dag dat u nog elektronisch afval kunt brengen. Wij zijn
ondertussen de 10.000 punten gepasseerd. Een mooie score!
Spreekavonden
Op 9 en 12 februari worden de zogenaamde 10 minuten gesprekken naar
aanleiding van het rapport gehouden.
Wilt u hier gebruik van maken dan vragen we u om u op te geven via de mail:
[email protected] . Opgeven kan tot maandag 2 februari.
Wilt u vermelden welke avond de voorkeur heeft?
Voorleesdagen
De nationale voorleesdagen zijn dit jaar van 21 tot en met 31 januari. Vandaag zijn
we op school hiermee gestart. In alle groepen werd op een speciale manier
aandacht gegeven aan voorlezen.
Lied bij het thema
Het thema waar de komende periode aan gewerkt wordt komt uit het leerdomein
Tijd. Iedere groep geeft hieraan zijn eigen invulling. Ook in de weekopeningen wordt
dit thema de leidraad.
Het lied dat we aanleren bij dit thema is Opwekking nr. 767 met als titel Familie.
U kunt het vinden op de website.
Parkeren
Op donderdagmorgen worden de vuilcontainers van school geleegd. We willen u
daarom vriendelijk vragen de auto niet te parkeren voor de plaats waar de
vuilcontainers aan de stoep staan. Wilt u ruimte vrijhouden zodat de vuilniswagen er
goed bij kan?
Uit het team
In het gezin van meester Jansen is een baby geboren. Een gezonde zoon met de
naam Levi.
We willen Wim en Iteke van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon, en
wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van dit kleine jongetje.
Uit het bestuur
Identiteit
Vanuit het bestuur zijn we al een tijd bezig met het thema ‘identiteit’. We hebben er
met u al eens een avond over doorgepraat. Op die avond gaven we aan dat we
een werkgroep willen instellen die zich bezighoudt met het implementeren van het
identiteitsdocument. We zoeken nog één of twee ouders die willen deelnemen aan
deze werkgroep of de werkgroep willen ondersteunen.
Een van de dingen waar deze werkgroep mee aan de slag gaat, is het organiseren
van gesprekken met ouders van kinderen die bij De Wierde worden aangemeld. In
zo’n gesprek spreken we met ouders over de geloofsopvoeding van de kinderen,
verwachtingen over en weer en hoe school en ouders elkaar hierin kunnen/willen
helpen. De werkgroep is bedoeld om bestuur, team en ouders te helpen hun
christelijke identiteit praktisch vorm te geven. We zijn op zoek naar ouders die mee
willen doen in deze werkgroep of het leuk vinden om gesprekken te voeren met
'nieuwe' ouders, of allebei leuk vinden.
Lijkt dit je wat? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Sjoukje van
Warners, telefoon 0595-444595.