geschil met overheid

Overzicht mee te sturen bijlagen
Arbeidsrecht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aanstelling-/Arbeidsovereenkomst
Beoordelingsverslagen
Salarisstrook
Kopieën van de reeds over het
geschil gevoerde correspondentie en
andere relevante stukken en/of
documenten
Eventuele vaststellingsovereenkomst
UWV-stukken indien van toepassing
Bouwrecht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bestuursrecht
(geschil met overheid)
1.
2.
3.
4.
5.
4.
Aanvraag vergunning
Beschikking overheid
Aanschrijving overheid
Publicatie bestreden besluit
Kopieën van de ter inzage gelegde
stukken
Kopieën van de reeds over het
geschil gevoerde correspondentie en
andere relevante stukken en/of
documenten
2.
3.
4.
Overeenkomst
(evt.offerte/opdrachtbevestiging)
Rekeningen
Algemene voorwaarden
Kopieën van de reeds over het
geschil gevoerde correspondentie en
andere relevante stukken en/of
documenten
1.
2.
3.
2.
3.
4.
5.
6.
Volledig ingevuld Europees
Schadeaangifteformulier
Getuigenverklaringen
Politierapport/proces-verbaal
N.A.W. gegevens wederpartij
Kopieën van de reeds over het
geschil gevoerde correspondentie en
andere relevante stukken en/of
documenten
Foto’s en/of tekeningen
Beschikking UWV
Beschikking uitkeringsinstantie
Kopieën van de reeds over het
geschil gevoerde correspondentie en
andere relevante stukken en/of
documenten
1.
2.
3.
4.
Overeenkomst
(evt.offerte/opdrachtbevestiging)
Rekeningen
Algemene voorwaarden
Kopieën van de reeds over het
geschil gevoerde correspondentie en
andere relevante stukken en/of
documenten
Incasso zonder verweer
1.
2.
3.
4.
Factuur
1e Aanmaning
2e aanmaning
Kopieën van de reeds over het
geschil gevoerde correspondentie en
andere relevante stukken en/of
documenten
Situatieschets of kadastertekening
N.A.W. gegevens buren
Kopieën van de reeds over het
geschil gevoerde correspondentie en
andere relevante stukken en/of
documenten
Huurrecht
1.
2.
3.
4.
Contractueel (zakelijk)
Verkeer
1.
1.
2.
3.
Sociaal verzekeringsrecht
(WW, WIA, AOW etc.)
Contractueel (consumenten)
1.
Aannemingsovereenkomst
(evt.offerte/opdrachtbevestiging)
Opleveringsrapport
G.I.W. garantiecertificaat
Rekeningen
Algemene voorwaarden
Kopieën van de reeds over het
geschil gevoerde correspondentie en
andere relevante stukken en/of
documenten
Burenrecht
Huurovereenkomst
Vooropname staat van woning
Eindopname staat van woning
Kopieën van de reeds over het
geschil gevoerde correspondentie en
andere relevante stukken en/of
documenten
Letsel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Toedrachtomschrijving
Getuigenverklaringen
Politierapport/proces-verbaal
N.A.W. gegevens wederpartij
Medische verklaring
Kopieën van de reeds over het
geschil gevoerde correspondentie en
andere relevante stukken en/of
documenten
Anders
Alle documenten waarvan u denkt dat die
van belang zijn voor dit geschil. Te denken
valt aan:
1. Correspondentie met tegenpartij
2. Eventuele
contracten/overeenkomsten
3. Aankoopbewijzen
4. Rekeningen en aanmaningen
5. Algemene Voorwaarden
6. Garantie/betalingsbewijzen
7. Foto’s en/of tekeningen
8. Proces Verbaal