Nog nooit zo weinig met olie besmeurde vogels aangetroffen aan de

PERSMEDEDELING INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK
Brussel, 21 januari 2015
Aan: Koen Van Muylem, INBO
Nog nooit zo weinig met olie besmeurde vogels aangetroffen aan de
Belgische kust
Sinds het begin van de tellingen in 1962 zijn nog nooit zo weinig met olie besmeurde dode vogels
aangetroffen op de Belgische stranden: in de beginjaren van de tellingen was meer dan 60% van de
vogels met olie besmeurd, de laatste jaren is dat minder dan 20%. Ook het aantal vogels dat dood
wordt aangetroffen daalt sterk: in de beginjaren vond men gemiddeld meer dan vijf vogels per
kilometer strand, nu minder dan één. Dat blijkt uit een recent rapport van het Instituut voor Natuuren Bosonderzoek (INBO), “50 jaar vogelstrandingen aan de Belgische kust”.
Een bepaalde zeevogel, de zeekoet, is bijzonder gevoelig voor olievervuiling, en wordt daarom
internationaal als een indicator gebruikt. Eric Stienen, onderzoeker bij het INBO: “De OSPAR
conventie legt vast dat men van een goede milieukwaliteit van de Noordzee kan spreken als minder
dan 10% van de zeekoeten besmeurd is met olie. Dat is nu 15%, in de jaren 60 was het gemiddeld
99%. De Kaderrichtlijn Mariene Strategie legt 20% als maximum op.”
De afname van het aantal gevonden olievogels wijst naar alle waarschijnlijkheid niet op een
algemene daling van het aantal zeevogels. Het aantal niet-besmeurde dode vogels blijft immers
vergelijkbaar met vroeger. Het lijkt meer een indicatie te zijn dat er alsmaar minder olie wordt
geloosd in de Noordzee waardoor er steeds minder zeevogels in de problemen komen. Dit laatste
bevestigen ook de tellingen van olievlekken voor onze kust. Die tellingen gebeuren wel pas sinds
1991.
Ook bij onze noorderburen werd een sterke daling van het aantal olielozingen vastgesteld, die net
zoals in België gepaard gaat met een significante afname van het aantal met olie besmeurde
zeevogels.
Contact:
•
•
Eric Stienen, senior onderzoeker INBO, 0478 24 09 83
Koen Van Muylem, woordvoerder INBO, 0473 814 928
INBO wetenschappelijk rapport: 50 jaar vogelstrandingen aan de Belgische kust