Folder “Acupunctuur”

Werkwijze
Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u een
intakeformulier thuisgestuurd.
De gegevens worden besproken tijdens het
eerste consult. Tevens zal er verder
onderzoek plaats vinden volgens de
Traditionele Chinese Geneeskunde en
d.m.v. een Electro acupunctuur meting
(Prognos).
Vervolgens wordt er een behandelplan
opgesteld met doelen voor de korte en,
indien nodig, voor de lange termijn.
Afhankelijk van de gestelde doelen zullen
er specifieke interventies worden ingezet.
Te denken valt aan Acupunctuur, Chinese
kruiden, leef- en voedingsadviezen, moxa,
etc. Een behandeling duurt een uur.
Samen met zijn vrouw Marion Straver is hij
oprichter van het Paramedisch Centrum de
Cirkel. Na 10 jaar het Centrum met de
verschillende paramedische disciplines te
hebben gerund, hebben zij in 2007
gekozen voor verdieping van de zorg en
zijn zij praktijk aan huis begonnen.
ACUPUNCTUUR
Praktijk de Cirkel
Kosten en vergoeding
De kosten van een intake consult bedragen
€ 85,- en van een vervolg consult € 70,-.
Behandelingen door NVA geregistreerde
acupuncturisten worden door een groot
aantal ziektekostenverzekeringen erkend
en vergoed.
‘Met samenwerken meer zorg’
De therapeut
Sander Straver is in 1986 afgestudeerd
aan de Haagse Hogeschool voor
Fysiotherapie en in 1995 aan de Europese
Universiteit voor Acupunctuur. De
opleiding Chinese kindergeneeskunde
heeft hij in 2002 aan de OTCOG met
succes afgerond. Daarnaast heeft hij zich
gespecialiseerd op het gebied van de
Elektro-Acupunctuur volgens het Prognos
systeem aan de NAEG.
Praktijk voor
Acupunctuur & Fysiotherapie
Bel voor meer informatie
Tel.: 070-393 79 93
Of surf naar www.cirkelzorg.nl
©Praktijk de Cirkel, Januari 2015
Praktijk De Cirkel
Treslonglaan 19
2548 RS Den Haag
Telefoon: 070-393 79 93
Website: www.cirkelzorg.nl
E-mail: [email protected]
Inleiding
Acupunctuur is een onderdeel van de
Traditionele Chinese Geneeskunde
(T.C.G.). De T.C.G. is een geneeswijze
die een ontwikkeling kent van meer dan
4000 jaar. De T.C.G. is gebaseerd op een
aantal duurzame theorieën die zowel
tijdloos als ook flexibel genoeg zijn om
ook onze “ moderne ziekten” te kunnen
vaststellen en behandelen.
Wat is T.C.G.?
De basisgedachte van de T.C.G. is dat er in
en om het lichaam een netwerk van
energiebanen bestaat, de zogenaamde
meridianen. Door de meridianen stroomt
energie van en naar de organen, zintuigen
en diverse weefsels in het lichaam. Deze
energie stuurt alle processen in het lichaam
aan. Op de meridianen liggen acupunctuur
punten, waarmee deze energie via diverse
technieken is te beïnvloeden.
Volgens deT.C.G. bestaan er relaties
tussen de verschillende
gezondheidsproblemen en hun symptoomcomplexen en worden ze in hun onderlinge
relatie onderzocht en behandeld. Anders
gezegd: de T.C.G. behandelt nooit een
losstaand enkelvoudig symptoom maar een
symptomencomplex. Dit in hun onderlinge
samenhang en in het licht van de mens in
zijn relatie tot zijn leefgewoonten en
leefomstandigheden. Daarbij wordt het
zelfherstellend en regulerend vermogen
van het lichaam aangesproken zodat er
geen afhankelijkheid van de therapie kan
ontstaan.
Een tweede voordeel van de T.C.G. is dat
de ziekte in een zeer vroeg stadium kan
worden gesignaleerd en behandeld.



Waar uit bestaat de T.C.G.?
De T.C.G. bestaat uit de volgende
behandelmethoden:
 Acupunctuur; het plaatsen van dunne
naalden.
 Massage van punten en meridianen
d.m.v. acupressuur en tuina.
 Moxa therapie; het verwarmen van
koude plaatsen van het lichaam.
 Voedingsadviezen volgens de Chinese
voedingsleer.
 Herbale therapie; het voorschrijven van
kruiden.
 Cupping is het koude uit het lichaam
verwijderen.
 Oefentherapie o.a. volgens de Tai Chi
en medische Chi Qong
 Woonadviezen volgens de Feng Shui.
 Leefadviezen.
NB De naalden kunnen bij naaldangst
worden vervangen door magneten of
kleuren pleisters. Ook kan er worden
behandeld met acupressuur of tuina.
Bij welke aandoeningen helpt
acupunctuur ?



Long klachten (neus-/ keelverkoudheid,
hoesten, kortademigheid, astma, etc).
Hart en vaat klachten (hartkloppingen,
krampen, slechte bloedcirculatie, etc.).
Blaas en nierklachten (blaasontsteking,
urineverlies, etc.)








Maag en darmklachten (oprispingen,
maagzuur, diarree, verstoppingen, etc.)
Immuniteit stoornissen (allergieën, post
viraal syndroom, reuma, etc.).
Vermoeidheidssyndromen (ME, Burnout).
Verslavingen (roken, eten, drinken,
etc.).
Over- en ondergewicht.
Pijnklachten (hoofd-, spier-, gewrichts-,
buikpijnen, etc.).
Menstruatieklachten.
Verminderde vruchtbaarheid.
Zwangerschaps- en bevallingsklachten.
Emotionele en mentale klachten
(geheugen- en concentratiestoornissen,
stress, slapeloosheid, ADHD, autisme,
angsten, etc.).
En nog vele andere aandoeningen!
Indien u twijfelt of uw klachten voor
behandeling met acupunctuur in
aanmerking komen, kunt u voor een
vrijblijvend advies contact opnemen met
Praktijk de Cirkel of de NVA.
Tot slot :
U wilt natuurlijk weten of u in goede handen
terechtkomt?!
De NVA is de Nederlandse Vereniging voor
Acupunctuur, welke scherp toezicht houdt
op de kwaliteit. Zij doet dit door hoge eisen
te stellen aan de opleidingen en stelt
jaarlijkse nascholing verplicht voor haar
leden, welke bestaan uit medici en
paramedici.