ZVA_ZVW-1-16_150121.ps, page 1 @ Preflight

14 +
www.gemeentesluis.nl
Vragen aan de gemeente?
Sluis heeft Antwoord©, bel 140117.
ACTIVITEITEN:
Strafblad voor asociaal rijgedrag
Wegpiraten moeten extra gaan oppassen, want 23 zogeheten ‘hufterovertredingen’ in het verkeer worden sinds 1 januari zwaarder
bestraft. Bij zo’n overtreding krijgt de dader voortaan niet alleen een boete maar ook een strafblad. Een aantekening van zo’n
overtreding blijft vijf jaar staan. Met een strafblad wordt het bovendien een stuk lastiger om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
te krijgen. Voor steeds meer banen maar ook veel vrijwilligerswerk is een dergelijke verklaring noodzakelijk.
29-1-2015 t/m 06-03-2015 | Oostburg | Tentoonstelling Kijk
mijn Foto!
Cursisten van de zeeuwsephotoacademy laten met gepaste
trots hun mooiste foto van het afgelopen jaar zien in de
Rabozaal van het Ledeltheater. Op donderdag 5 februari om
19.30 uur zal wehouder Albert de Bruijn de expositie feestelijk
openen. De nieuwe serie cursussen starten op 2 en 3 februari
in o.a. Oostburg. Info: tel. 0117 - 340 122 / 06 - 5316 7505
www.zeeuwsephotoacademy.com
In beeld bij Justitie
Met de maatregel wil minister Opstelten veelplegers van dit soort feiten uit de anonimiteit halen. De wegpiraat komt niet meer weg met
een anonieme boete. Bij elke geregistreerde overtreding komt hij in beeld bij Justitie. Bij herhaalde overtreding kan Justitie zwaardere
straffen opleggen. Daarbij worden ook overtredingen meegenomen die al onder het strafrecht vielen, zoals rijden onder invloed.
De tien belangrijkste ‘hufterovertredingen’
t/JFUPQWPMHFOWBOFFOTUPQUFLFOWBOEFQPMJUJF
t/JFUPQWPMHFOWBOFFOBBOXJK[JOHWBOFFOBHFOUPGBOEFSFPQTQPSJOHTBNCUFOBBS
t(FFOWPPSSBOHHFWFOBBOFFOWPFUHBOHFSPGHFIBOEJDBQUFOWPFSUVJHTDPPUNPCJFM
EJFPQFFO[FCSBQBEPWFSTUFFLUPGEBUXJMEPFO
t*OIBMFOWMBLWPPSFFO[FCSBQBE
t&FOWPFSUVJHEBUMJOLTTUBBUWPPSHFTPSUFFSEMJOLTJOIBMFO
t(FFOWPPSSBOHHFWFOBBOFFOCMJOEFPGMJDIBNFMJKLHFIBOEJDBQUF
t%FWMVDIUTUSPPLHFCSVJLFO[POEFSEBUTQSBLFJTWBOFFOOPPEHFWBM
t0WFSFFOXFHWBLSJKEFOXBBSCPWFOFFOSPPELSVJTCSBOEUCJKWPPSCFFMEFFOTQJUTTUSPPL
t,FSFOBDIUFSVJUSJKEFOPGTUJMTUBBOPQFFOBVUPXFHPGTOFMXFH
t3JKEFOPQTOFMXFHNFUWPFSUVJHEBUOJFUIBSEFSLBOEBOLNVPGJOHFWBMWBOBVUPXFHLNV
1-2-2015 | Atletiekvereniging De Wielingen | Halve marathon
15-2-2015 | Natuurloop
HUISVUIL
Lichtgrijs: groene container
Lichtgrijs met kader: groene
en grijze container buiten
de bebouwde kom
Grijs: grijze container
INFORMATIE GEMEENTE SLUIS
Informatie Zeeuwse
Reinigingsdienst (ZRD):
Tel. 0900 - 44 33 333
Postadres: Postbus 27, 4500 AA Oostburg
Bezoekadres:,MBOUFO$POUBDU$FOUSVN/JFVXTUSBBU
#(0PTUCVSH
Milieustraat:
Transportweg 17 Oostburg, tel. 0117 - 451 023
Internet: www.gemeentesluis.nl, [email protected]
Telefonisch bereikbaar: tel. 140117, ma. t/m vr. 8.30-16.30 uur.
Openbare Werken buiten kantooruren: tel. 0117 - 453 317
Geopend: ma. t/m vr. 8.30-13.00 uur, wo. 8.30-16.00 uur en
voor burgerzaken tot 19.30 uur.
Als u er zeker van wilt zijn dat u vlot geholpen kunt worden,
maak dan een afspraak via tel. 140117
Porthos Sluis: Loket voor welzijn, zorg en opgroeien
/JFVXTUSBBU0PTUCVSHNBUNWSVVS
Tel. 0117 - 457 050
REGIO WEST
Druk jaar voor KNRM Breskens
DE WEEK VAN...
Gerard van Daele
KNRM reddingstation Breskens heeft een druk jaar
achter de rug. De reddingbootbemanning is 60 keer
uitgevaren voor een reddingactie, dit tegen 41 keer
in 2013. Hierbij zijn 154 personen en twee honden in
veiligheid gebracht.
BRESKENS - In totaal is de
reddingboot van Breskens
36 keer uitgevaren voor de
pleziervaart, tien keer voor
de beroepsvaart, zeven keer
voor een zoekactie naar een
vermist persoon of waargenomen reddingsmiddelen
en zeven keer voor een medische evacuatie.
Naast redden en hulpverlening kent het vrijwilligers-
Nieuwe
expositie
Raadskelder
SLUIS – Vanaf vandaag,
woensdag 21 januari, is
een nieuwe schilderijententoonstelling te zien in de
Raadskelder van het Belfort
in Sluis. De exposant is Monique Bilcke, een in WestVlaanderen
woonachtige
kunstenares die haar inspiratie opdoet in het stadsleven. De expositie loopt tot
en met zondag 5 april.
Zaterdag 24 januari om
14.30 uur wordt de tentoonstelling van Monique Bilcke
officieel geopend. Stichting
Johan Hendrik van Dale tekent voor de organisatie van
de expositie.
‘Nieuwe vrijwilligers zijn welkom’
IJZENDIJKE – Gerard van Daele is een natuurman in hart en
nieren. Hij is de ‘opperknotter’ van ’t Duumpje, de natuurbeschermingsvereniging van West-Zeeuws-Vlaanderen.
Voorts maakt hij deel uit van de vogelwerkgroep van ’t
Duumpje. Tot slot is de IJzendijkenaar ook nog actief als
coördinator van de kerkuilen-werkgroep in West-ZeeuwsVlaanderen.
werk ook een keerzijde. Verschillende keren kreeg men
te maken met een dodelijk
ongeval.
Motorstoring
Bij de hulpverlening voor
de pleziervaart was wederom motorstoring het meest
voorkomende
probleem.
Ook is de reddingboot ook
vier maal uitgevaren voor
een lekgeslagen vaartuig.
Met zeven medische evacuaties in 2014 blijkt de reddingboot van Breskens een
belangrijk verlengstuk van
de ambulancezorg.
Reddingstation
Breskens
De reddingboot van Breskens op weg naar een chemicaliëntanker
waarop een loods onwel is geworden.
heeft in 2014 afscheid genomen van vier bemanningsleden en één commissielid.
Ü
op zoek naar opstappers,
met name voor overdag.
Geïnteresseerden (mannen en vrouwen) kunnen
contact opnemen met de
schipper via de website
www.knrm.nl/breskens.
Hoewel men momenteel
voldoende bemanningsleden heeft is men nog steeds
Dorpsraad IJzendijke blijft strijdbaar
IJZENDIJKE – De inwoners van
IJzendijke zijn niet gelukkig
met de nieuwe bushalte aan
de Vestingweg buiten de
dorpskern. Met name door
ouderen en anderen die
slecht ter been zijn wordt de
afstand als bezwaarlijk ervaren.
De dorpsraad van IJzendijke
heeft bij de Provincie aan
de bel getrokken (een handtekeningactie leverde zo’n
850 handtekeningen op).
Volgens dorpsraadvoorzitter
Mark van de Vijver wil de
gedeputeerde het haltebeleid
vooralsnog niet wijzigen.
Connexxion
De IJzendijkse dorpsraad
gooit de handdoek niet in
de ring. Binnenkort is een
gesprek gepland tussen
vervoerder Connexxion en
de West-Zeeuwse-Vlaamse
dorpsraden. Bij die gelegenheid wil de dorpsraad de
bushalteproblematiek opnieuw aankaarten.
Verder meldt Mark van de
Vijver dat de dorpsraad in
gesprek is met Rijkswaterstaat over de veiligheid van
fietsers, en wel bij de fietstunnel en op het kruispunt
Parkzicht. Ook over de verlichting bij de tunnel wordt
overleg gevoerd.
Ü
Wilt u contact? Neem een
kijkje op www.dorpenwzv.nl, de verzamelsite
van de dorpsraden in de
gemeente Sluis.
V: Opperknotter, wat houdt dat in?
A: ‘Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje heeft zo’n
15-tal knotvrijwilligers. In de winterperiode, vanaf 1 november tot eind maart, knotten we om de twee weken. Sjaak
Herman maakt de afspraken met de eigenaren waar we mogen knotten. Ik heb de coördinatie op de knotdagen zelf. Er
moet voldoende materiaal aanwezig zijn en ik let ook op de
veiligheid. Knotten is immers niet ongevaarlijk.’
V: Is het een trouwe ploeg?
A: ‘Ja, we hebben een vaste knotploeg. Nieuwe vrijwilligers
zijn overigens altijd welkom. Iedere keer knotten er ook enkele leerlingen van het Zwin College mee. Zij doen dit als
maatschappelijke stage.’’ De knotters kunnen het prima met
elkaar vinden. Er wordt heel wat afgelachen.’’
V: Afgelopen zondag werden in het hele land ganzen en watervogels geteld. Heb je meegedaan?
A: ‘Wat dacht je, natuurlijk. Aan de Spanjaardweg, ten
zuiden van de Braakman, telde ik wel 4000 ganzen. Een
record. Toen er een
sportvliegtuigje overkwam vlogen ze in
één keer op. Het zag
zwart van de ganzen.’
Ü
Wilt u meeknotten? U kunt zich
aanmelden bij
Gerard van Daele
via 0117-301835.