Meld je aan - Betuwse Jeugd Kampen

AANMELDINGSFORMULIER
2015
Periode
Deelnemers
Hoofdleiding
Telefoon
Kamp A
11 juli - 18 juli
Jongens
9-12 jaar
Wilma van Doorn
06-10247111
Kamp B
18 juli - 25 juli
Meisjes
11-14 jaar
Wilco Kant
06-18029359
Kamp C
25 juli– 1 augustus
Gemengd 10-12 jaar
Ilona Borgstein
06-11053205
Kamp D
1 augustus- 8 augustus
Gemengd 8-10 jaar
Johanneke Boer Rookhuiszen
06-14913685
Kamp E
8 augustus– 15 augustus
Meisjes
Jolanda van der Heijden
06-51564215
Kamp F
15 augustus– 22 augustus
Gemengd 9-12 jaar
Mariska van Wijk
06-45371895
8-12 jaar
Ondergetekende
:
geeft (*)
: zoon / dochter
op voor kamp (*)
: A / B / C / D / E / F
Opstapplaats (*)
: Geldermalsen / Beusichem / Echteld
Roepnaam
:
Achternaam
:
Geboortedatum
:
Adres
:
Postcode
:
Telefoonnummer
:
Telefoonnummer (**)
:
E-mailadres (***)
:
Plak hier een
pasfoto.
Nr :
Woonplaats :
Ziektekostenverzekering :
Polisnummer
:
Zwemdiploma’s (*)
: geen / A / B / C
Aanvullend :
Overige informatie (ziektes, medicijngebruik, allergie, dieet enz.) (Eventueel bespreken met de hoofdleiding)
Bij het zetten van de handtekening geeft men aan dat de Gedragsregels, opgesteld door de Stichting
Betuwse Jeugdkampen, gelezen en akkoord bevonden zijn. (Na te lezen op www.betuwsejeugdkampen.nl)
Hoe bent u in contact
gekomen met de BJK?
:
Datum
:
Handtekening
:
Stuur dit formulier op naar:
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Bereikbaar tijdens de kampweek
*** T.b.v. bevestiging aanmelding
Betuwse Jeugdkampen, T.a.v. H. Jurgens,
Brederode 5 4116 HH Buren
kers