Europese trends - LTO Glaskracht Nederland

Europese trends
Waar gaat het volgens u
naar toe met de poinsettia
afzet de komende jaren en
wat zijn de trends?
Verschillende markten
Europa is een diverse markt
Verschillende landen werken verschillend
Somige zijn productie gefocusseerd
Andere zijn verkoop gefocusseerd
Wie koopt planten?
Verbruik per persoon in snijplanten, potplanten, daarmee verbondene producten
in EUR/ mln EUR
Bron:AIPH International Assosiation of Horticultural Producers
Wie produceert planten?
Snijbloemen en potplanten: gebieden, productie waarde en aantal productie
locaties, in ha, mln EUR
Wie verkoopt de planten?
Marktaandelen in % van de consument uitgaven (cosumenten ouderdom 18-65)
Source: AIPH International Assosiation of Horticultural Producers
Markt in Duitsland
Aandeel Poinsettia aan bloeiende kamperplanten in
Duitsland 2012
Aandeel Poinsettia aan bloeiende kamperplanten in
Duitsland 2013
Productie – verwachtingen in Duitsland
Bron: AMI PWZ Frühjahrserhebung 2014
200 deelnemers (producenten)  niet alle producenten in Duitsland
Productie – verwachtingen in Duitsland
Bron: AMI PWZ Frühjahrserhebung 2014
Aandeel Poinsettias aan bloeiende kamerplanten 43%
Groei in minis
Krimpend in midi en standaard
200 producenten
Totaalproductie Poinsettias in Duitsland rond 40 mln potten
Verkoop Poinsettia in Europa
Bron: Stars for Europe
Toekomst - Poinstettimarkt
De aanplant Poinsettias heeft zich gestabiliseerd in Europa
Totaalaantal Poinsettias in Europa ca. 115 mln planten
Verkoop 2014 was naar zwakke start aan het eind
bevredigend
77% van producenten verwachten gelijk blijvende prijzen,
12% verwachten een verhooging
Meer afzet via Discounter in pot 10,5
Toekomst - Poinstettiamarkt
Sterke trend in richting hogere milieustandaards
(gereduceerd turfaandeel, minder gebruik van pesticiden,
certificaten)
Hoge sociale standards
Transperant
Met name in de levensmiddelhandel
Toekomst – Poinstettiamarkt – Track & Trace
Veredeling
Elite
Moederplanten
Wij hebben de hele process in onze handen
Control of de hele productie
Beworteling
Toekomst - Poinstettiamarkt
Verantwoordelijk omgaan met
grondstoffen
Reductie van chem. middelen
Besparen van energie
Sociaale verantwoordelijkheid
RED FOX Takes Care: bewust produceren en erover praten!
Ontwikkelingen op het gebied van het „Takes Care“- Programma
Certificaten: MPS-A, MPS-GAP, MPS-SQ
MPS SQ – geeist van Rewe en UK markt
Wij hebben een oplossing!
Welke beweegredenen hebben consumenten om
poinsettia’s te kopen?
Regionaal geproduceerd (46% willen meer geld betalen
voor regional geproduceerd)
Ecologisch geproduceerd
Duurzaam
Prijs minder belangrijk (6% van de
Duitse consumenten vinden de prijs belangrijk)
Convenience
Combinaties
Welke beweegredenen hebben consumenten om
poinsettia’s te kopen?
Megatrends
In trend blijft: alles wat het leven mooier,
beter en comfortabler maakt
Individualiteit, comfort en kwaliteit in
verbinding met design en functionaliteit
Duurzaamheid
Convenience producten –
genieten, ontspannen
Living – Lifestyle – Fashion! „must haves“
Stars for Europe
Verkoop emoties!
Emoties, innovaties en emoties aan POS
Prikkel je klant ook via internet
Generatie silver – generatie Y
Generatie silver loop vooruit
 service en dienstverlening
Generatie Y is conservatiefer
als wij nu  Oma´s advies
meer rode soorten
Echte merken
Consumenten nemen toe!
Aantal potentiel kopers groeit
Geprognosticerde ontwikkling ouderdom in
Duitsland van 2010 t/m 2050 (mln inwoner)
Ouderdom
mensen 50+
•
•
•
•
•
33.2 Mio 2010
37.9Mio 2020
38.0Mio 2030
38.2Mio 2040
36.6Mio 2050
Redenen.....
Redenen
weer
tijd
geld
verandering in tradities
Wat kunnen wij doen?
Wij moeten leren hoe de consument
denkt.
Planten krijgen concurrentie!
Foto: Plug Connection
Let op de jongere generaties!
Foto: Ryan Trusty
Let op de jongere generaties!
Foto: Ryan Trusty
Poinsettias als echte kerstcadeau !?
Wat moeten we doen om de positie als dé
kerstplant te behouden?
Wij moeten het tonen en leven - de Poinsettia is dé kerstplant
Wij moeten mensen sensibiliseren voor planten en natuur
Wij moeten tonen hoe met de plant om te gaan (retail en
consument)
Wij moeten geld investeren voor marketing plants
Nieuwe soorten en marketing acties!
Speciale kleuren!
Speciaale kleuren!
Nano Bract
Nano Bract
RED FOX nanoBracts biedt
oplossingen voor de uitdagingen
in transport en handel.
Nano Bract
Heeft voorkeur bij producenten en handel
Veele, compacte, geslotene bracteeën
Alle bracteeën staan boven
Makkelijk in transport en goede
houdbaarheid
Goed kleureneffect ook onder kunstlecht
Houdbaarheid – Nano Bract – Prima Donna
Houdbaarheid – Nano Bract