Lees hier de volledige toespraak van Tom Van

Beste vrienden,
Best Vlaams-nationalisten,
Ik wou dat onze partij, het Vlaams Belang, het niet bij het rechte eind had gehad.
Had men maar naar ons geluisterd, toen we waarschuwden voor de gevolgen van de massaimmigratie naar ons land.
Had men maar naar ons geluisterd, toen we waarschuwden voor de islamisering van onze
Vlaamse steden.
Had men maar naar ons geluisterd, toen we waarschuwden voor het potentiële gevaar van
islamfanatici die desnoods met geweld onze samenleving zouden willen onderwerpen.
Typerend was de tijd toen Sharia4Belgium en consoorten door het ganse establishment nog
bestempeld werd als een groep ongevaarlijke carnavalsgekken en het Vlaams Belang dat een
waarschuwende vinger in de lucht stak werd bestempeld als een bende onruststokers, racisten,
fascisten en islamofoben.
Islamofoob.
Hoe vaak heeft men dat niet naar ons hoofd geslingerd wanneer we waarschuwden voor de
gevaren van de islam. Een fobie, beste vrienden, is een irrationele angst voor bepaalde zaken.
Onze angst was toen niet, en ook vandaag, niet irrationeel. Islamitisch extremisme is een
concreet gevaar. Iets wat afgelopen weken op een zeer pijnlijke manier dicht bij huis weer
zichtbaar werd.
Ik ben dan ook pioniersschap van mensen zoals Filip Dewinter, Anke, Gerolf en zo vele
anderen zeer dankbaar. Hun verdienste in het verleden is van onschatbare waarde. Zij waren
visionair en spraken – ondanks alle druk – daar waar anderen zwegen. Geef hen een hartelijk
applaus!
Na de talloze bedreigingen aan mensen van onze partij wil ik hier als voorzitter nog één ding
klaar en duidelijk zeggen. Ook het VB heeft vroeger, nu en zal in de toekomst de problemen
in onze samenleving, de problemen van de multiculturele samenleving blijven noemen, luid
en duidelijk! Ons standpunt vroeger zal blijven gaan over minder immigratie en minder
islamisering. En legaal hier aanwezige mensen van vreemde afkomst, die zich aanpasten aan
ons, die geen eigen wetten hanteren maar de onze respecteren, die werken of van goede wil
zijn en geen leefgewoonten aan ons opleggen die strijdig zijn met de waarden van de cultuur
van de vrijheid die de onze is, die mensen hoeven het VB niet te vrezen. Maar de anderen,
diegenen die denken dat wij ons (soms letterlijk) omver laten blazen , zullen zij ons op hun
pad terugvinden. Daartegen gaan wij in het verzet.
Het is een terecht geformuleerde opmerking dat slechts een beperkt deel van de
moslimgemeenschap in ons land er extremistische en gewelddadige denkbeelden op nahoudt.
De fanatici zijn slechts een minderheid onder de moslims. Maar daar zijn de betreurde
slachtoffers van het bloedbad in Parijs natuurlijk niet mee geholpen
1 De geschiedenis – beste vrienden - wordt helaas niet gemaakt door gematigde en vrede
volle meerderheden, maar wel door extreme minderheden.
In het Duitsland van de jaren ‘30 waren de meeste Duitsers ook gematigd, maar een kleine
extreme minderheid zorgde voor wreedheden op grote schaal. De vredeliefde meerderheid
was irrelevant.
De meeste Russen waren vrede vol, maar onder leiding van linkse extremisten pleegde
Rusland onder het communisme nog grotere misdaden. De vredeliefde meerderheid was
irrelevant.
Ook op 7 januari bij de aanslag bij Charlie Hebdo was de vredeliefde meerderheid ook
irrelevant.
Het echte debat gaat niet over die vredeliefde meerderheid, maar over de essentie. Het is tijd
dat we de politieke correctheid definitief overboord durven gooien en de problemen echt bij
naam durven noemen.
Het Franse parlement heeft gelijk wanneer ze stelde: De jihadisten hebben ons – Vlaanderen
en Europa - de oorlog verklaard, maar onze politici blijven dit ondanks alle terreurdreigingen
ontkennen. Als je in oorlog bent en je kunt, durft, mag of wil niet eens je vijand bij zijn
naam vernoemen, dan heb je al half verloren.
Het establishment trekt de verkeerde conclusies. Men herleidt kwestie tot een vaag verhaal
over “vrije meningsuiting” en “radicalisering”. De debatten in de parlementen waren hier
weer tekenend voor. N-VA-minister Jambon mag op luid applaus van de PS rekenen wanneer
hij Dewinter aanvalt in het parlement omdat hij zich - terecht – afvraagt of de oorzaak van al
dat menselijke leed niet te herleiden is tot de islam of de koran.
Vroeger profileerde de N-VA zich tenminste als het Vlaams verzet tegen de PS. Vandaag is
de PS de bondgenoot van de N-VA geworden in de strijd tegen het VB. Wij zijn het enige
verzet tegen Waalse verspilzucht, islamisering, multicultuur en de immigratie-invasie!'
[A]
Wij maken iets uniek mee in de geschiedenis: wij gaan eigenlijk niet ten onder aan de agressie
van een of andere buitenlandse militaire strijdmacht. Nee, we hebben die ineenstorting aan
onze zogenaamde Westerse elite te wijten. De ‘elite’ heeft systematisch onze waarden
uitgehold en onze identiteit op de helling gezet. Niemand minder dan Obama heeft de
pretentie om te zeggen na de aanslagen, dat u en ik meer werk moeten maken van de
integratie van islam in Europa.
Ik word misselijk als ik zie hoe al die politici die ons jaren hebben verketterd en onze grenzen
hebben opengezet, nu staan te drummen om enerzijds de gematigde moslims stroop aan hun
baard te smeren en anderzijds doen alsof ze plots alles gaan aanpakken.
Die aankondigingspolitiek, daar keert mijn maag van. Het is allemaal te weinig en vooral veel
te laat.
2 In haar nieuwjaarstoespraak stelde VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten dat 2015 het jaar van
het licht wordt. Dat wordt moeilijk, want wie zijn kop in het zand steekt – zoals de VLD en
alle andere partijen al jaren doen – ziet namelijk niets.
Het is zelfs heel potsierlijk hoe politici wegkijken en proberen de realiteit voor te stellen als
roze geur en maneschijn. Zo ging Kris Peeters op een zaterdag voormiddag winkelen op de
Meir in Antwerpen. Wel beste Kris, ik nodig u uit, om samen met mij én zonder camera’s te
gaan winkelen. Maar dan wel in Borgerhout of in Anderlecht waar ze politiekantoren
aanvallen met molotov-cocktails.
Zijn partijgenoot Wouter Beke klopte zich op zijn CD&V borst met de woorden: “Wij zijn het
sociale gezicht." (Ja jongens. Het sociale gezicht…) Dat sociale gezicht is het gezicht van de
“Gas en elektriciteitsrekening die 30% duurder zal worden. De zorgverzekering die
verdubbelt en de woonbonus die verdwijnt. Het gezicht van het feit dat verder studeren
duurder wordt en dat u twee jaar langer mag gaan werken. Door dat “sociale” CD&Vgezicht betaalt u de crisis! Een ware schande. De Vlaming verdient veel beter.
In het licht van de sociale afbraak en de besparingsdrang, is het trouwens onbegrijpelijk dat
traditioneel politiek Vlaanderen de transfers niet op de politieke agenda plaatst. Gelukkig
waren wij er om met een actie de geldtransfers opnieuw aan te kaarten door met vrachtwagens
naar Wallonië te rijden, dag op dag dat 10 jaar nadat een Vlaamse partij daar werk ging van
maken. Tegenwoordig, na 10 jaar regeren, is het bon ton om overal te verklaren dat de
prioriteit dient te liggen bij het sociaaleconomische en niet bij het communautaire. Dat het
communautaire ook gaat over de miljardenoverdracht wordt veel te snel vergeten. Nochtans
zou Vlaanderen met die centen zijn loonkosthandicap kunnen wegwerken, zijn competitiviteit
versterken en onze sociale verworvenheden behouden. Zolang er nog steeds jaarlijks
miljarden Vlaamse euro’s van Vlaanderen naar Wallonië vloeien is een transfershift
dringender dan een taksshift.
Politici die van immigratie een positief verhaal willen maken, kloppen zich nu op hun
nieuwjaarsrecepties op de borst en zeggen, na de aanslagen: Tot hier en niet verder. Sorry.
Niet tot hier! Het is al veel te ver gegaan. Wij moeten meer dan ooit onze essentiële waarden
en normen durven opleggen. Wij mogen geen toegevingen doen als het gaat over vrijheid van
meningsuiting, Geen toegevingen als het gaat over de aanvaarding van homoseksualiteit in
onze samenleving. Wij mogen geen toegevingen doen als het gaat om de gelijkwaardigheid
tussen man en vrouw. Je kan niet al je tradities, waarden en normen blijven behouden als je
hier een toekomst wil uitbouwen.
Ons land. Onze wetten. Onze tradities. Accept it, or leave it! [A]
Hoe kwaad ik ook ben op die extremische moslims die ons naar het leven staren, ik kan hen
niet verwijten dat ze oneerlijk zijn. Je weet dat ze onze manier van leven willen vernietigen.
Maar ik kan me minstens even kwaad maken op de Belgische elite die kampioen is in
wegkijken. Wij hebben een elite die alles beter vindt dat wat van bij ons komt. Die elite, beste
vrienden is vol met zelfhaat.
3 Muziek van bij ons wordt afgedaan al oubollig en weinig interessant maar wereldmuziek, ja
beste vrienden, dat klink wel heel puur en dat moeten we omarmen.
Kerststallen en kerstbomen op onze pleinen dat is zo passé. Het offerfeest dat zou een
officiële feestdag moeten worden.
Citeert men de koran letterlijk waar ze de ongelovigen, u en ik, de keel willen oversnijden,
dan ligt het aan ons, want ons onderwijssysteem, waarschijnlijk het vak begrijpend lezen,
geeft ze te weinig kansen.
Varkentjes in kinderboeken, dat is toch wel beledigend, maar gescheiden zwemmen, verplicht
hallalvlees in onze scholen en imamopleidingen dat moet toch allemaal wel kunnen.
Pleegt men aanslagen, dan komt het door ons racisme en onze onverdraagzaamheid.
Te gek voor woorden! [A]
Beste vrienden,
Ik ben het beu. Ik ben het beu, dat het altijd maar aan ons ligt en nooit aan de islam.
Ik ben het beu dat de elite in dit land ons altijd maar een schuldgevoel aanpraat.
Wij hebben het beste onderwijs, topgezondheidszorg, een prachtige sociale zekerheid en nog
is het onze schuld beste vrienden!
Nee, nee en nog eens nee.
Ik weiger me nog langer een schuldgevoel te laten aanpraten. Niets van dit alles is onze
schuld. Wij hebben gewaarschuwd, het van de daken geschreeuwd, maar niemand wou
luisteren.
Wij waren bekrompen. Hadden een kerktorenmentaliteit, de wereld was toch één groot dorp
en wij waren allemaal lieve wereldburgers?
Nee beste vrienden, wij zijn geen wereldburgers.
We zijn het nooit geweest en zullen het nooit worden.
Wij zijn zoals de betogers in Dresden iedere maandag roepen: Wij zijn het volk.
Een Vlaams volk..
Een Vlaams volk dat trots is op zijn waarden en normen
Een Vlaams volk dat kiest voor een immigratiestop uit noodzakelijk zelfbehoud
Meer dan ooit hebben we nood aan mensen die houden van ons land
Meer dan ooit hebben we nood aan burgers die willen vechten voor hun rechten
Meer dan ooit hebben we nood aan het Vlaams Belang!
Beste vrienden,
De tijd van wegkijken is voorbij.
Het is onaanvaardbaar dat zelfcensuur dreigt door de terroristische dreiging. Het is
onaanvaardbaar dat jonge meisjes in bepaalde wijken uitgescholden worden wanneer ze met
4 mooi weer in een kort rokje over straat lopen. Het is onaanvaardbaar dat homo’s bij elkaar
geslagen worden door moslimjongeren. Het is onaanvaardbaar dat onze elite blijft wegkijken.
We moeten met z’n allen in het verweer. We moeten in het verzet.
En het is spijtig genoeg geen keuze meer. Het is onze plicht.
2015 is het jaar van het verzet!
Wij zijn verzetsstrijders. Echte vrijheidsstrijders.
Opstand is ereschuld. Verzet is ereschuld.
We zijn het verplicht aan onze vorige generaties,
aan onze huidige generaties
en aan onze toekomstige generaties.
Ik dank u!
5 Beste dames en heren van de pers. Mag ik me voor één keer ook tot u richten.
Ik heb namelijk een persoonlijke wens voor 2015. Bericht nu voor één keer niet dat u verslag
doet vanop de receptie van een extreem rechtse partij. U schept daardoor (ongetwijfeld
onbewust) het beeld dat wij op een lijn te plaatsen zijn met die extremistische terroristen. Die
monsters. Wij zijn gewoon een democratische partij die wil beschermen waar het van houdt.
Ons volk. Onze manier van leven. Onze vrijheden. U!
Wanneer wij waarschuwden, gisteren en vandaag, voor islamitische gekken die onze manier
van leven willen omverwerpen, dan nemen we ook de bescherming van u, de journalisten, op.
Beeldt u in dat er zo meteen en olietanker zinkt voor de kust van Zeebrugge. Dan zou Kristof
Calvo of Almaci niet van het TV-scherm weg te slagen zijn, maar wanneer - in de naam van
de islam - uw collega’s op brutale wijze worden afgeslacht, dan moet de enige islam-kritische
partij van Vlaanderen, hemel en aarde verzetten om in beeld te komen.
En toch. Toch, beste journalisten, nemen we het ook vandaag voor u. Uw rol is te belangrijk
in onze westerse democratie. Ik hoop dat u dat de rol van een rechtse, ja islam-kritische,
oppositiepartij ook belangrijk vind in uw berichtgeving in 2015. Of waren die opiniestukken
over de “vrijheid van meningsuiting” en “Je suis charly” maar voor de show? Ik hoop van
harte van niet.
6