downloaden - OBS De Vijzel

OBS De Vijzel
Hauwert 80
1691 EJ Hauwert
T: 0229-201535
E: [email protected]
Dinsdag 27 januari
Woensdag 28 januari
Vrijdag 30 januari
Vijzelvaria
Vrijdag 23 januari 2015
GMR vergadering
Leerlingenraad
Inloop groep 1/2
Verjaardagen:
23 januari
24 januari
Ilona (9 jaar)
Lindy (9 jaar)
Jesper (12 jaar)
Van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag!
Plusklas
De plusklas is na de kerstvakantie begonnen met het spel “KWINK”.
Het spel bestaat uit een spelbord en losse opdrachtkaartjes. Op het
spelbord heeft elk getal een kleur of teken. De kleuren en tekens
verwijzen naar de opdrachtkaartjes. Wij spelen het spel in duo’s. Na
afloop van het spel kiezen de kinderen één opdrachtkaart uit. Die
opdracht werken zij uit tot een presentatie. De volgende bijeenkomst
van de plusklas laten zij de prestaties aan elkaar zien en horen. De
presentatie kan op eigen wijze vorm gegeven worden. Het kan een
mooie tekening zijn, iets beeldends of bijvoorbeeld een
PowerPointpresentatie. De presentaties zijn op de kast in de
gemeenschapsruimte te bekijken.
Groep 1 & 2
Nieuws uit de groepen 1 en 2
Maandag was het dan zo ver: de cito taal. Groep 2 vond het heel
spannend en kon bijna niet wachten om te beginnen. Nu nog de cito
rekenen a.s. maandag.
Taaloefeningen om ook thuis te doen
Wat hoor je het eerst bij bv. b-oe-k?
Wat hoor je het laatst bij s-o-k?
Wat hoor je in het midden van m-ui-s?
U kunt verschillende woordjes van 3 letters bedenken om mee te
oefenen. Ook kunt u bv 4 woorden op een rij zeggen en dan vragen:
Welk woord zeg ik het eerst bij boek-sok-muis-kat?
Of welk woord zeg ik het laatst bij dak-hok-poes-tor?
Muziek/ bewegen.
Ook a.s. maandag gaan we niet naar de gymzaal i.v.m. de cito.
Touch screen
Vanaf donderdag staat er een Touch screen in onze klas. Hierop
kunnen we straks niet alleen dingen laten zien, maar ook interactief
werken met de kinderen. Hij kan omhoog en omlaag en we kunnen er
op werken met onze vingers. Hij is nu nog niet helemaal compleet
waardoor we hem nog niet optimaal kunnen gebruiken, maar dat wordt
spoedig geregeld!
Voorleesdagen
Wat leuk dat er zo veel mensen bij ons willen
voorlezen! De kinderen worden er erg enthousiast
van! Iedereen die heeft voorgelezen bedankt!
De voorleesdagen gaan nog een weekje door, dus
er komen nog meer meesters, juffen, moeders en
oma’s in de klas voorlezen!!
Groep 3 & 4
Nieuws uit de groepen 3 en 4
Stagiaires
Aankomende dinsdag is juf Anne voor het laatst. Dit vinden we heel
jammer en in de middag zullen we haar stage gezellig afsluiten. Vanaf
volgende week komt juf Linda op donderdag en vrijdag stage lopen.
Nationale voorleesweken
Deze week hebben Diane (van de biebclub), Ludo en Christa in de klas
voorgelezen. De kinderen hebben genoten van de leuke en spannende
verhalen!
Groep 5 & 6
Nieuws uit de groepen 5 en 6
Er is heel geconcentreerd gewerkt aan de Citotoetsen. Volgende week
gaan we er nog mee door.
Afscheid juf Roswitha
Jammer genoeg moeten we afscheid nemen van juf Roswitha. In
februari gaat ze stagelopen op een andere school. We hebben haar
ervaren als een fijne juf. We wensen haar verder veel succes en
bedanken haar voor haar geweldige inzet.
Groep 7 & 8
Nieuws uit de groepen 7 en 8
Vogeltelling
Afgelopen dinsdag ging de tekst van Nieuwsbegrip over de Nationale
Tuinvogeltelling. In de klas werd het idee geopperd om mee te doen
aan de tuinvogeltelling voor scholen. Afgelopen woensdag hebben we
in 2 groepen een half uur lang de vogels rondom de school geteld. We
zagen: 4 eksters, 1 heggemus, 1 houtduif, 3 huismussen, 9 kauwen, 4
koolmezen, 4 merels, 2 roodborstjes, 4 spreeuwen, 3 zwarte kraaien en
1 vink.
Onderaan deze Vijzelvaria vinden jullie de afbeeldingen van de vogels.
Hier werd in de klas om gevraagd.
Stagiaires
De stage van juf Laura in groep 7/8 zit er op. Dinsdag is haar laatste
dag bij ons in de groep. We zullen juf Laura nog wel op school blijven
zien, zij gaat haar volgende stage in groep 1/2 lopen. We bedanken juf
Laura voor haar inzet en wensen haar veel succes!
Eind januari komt juf Anne bij ons in de groep stage lopen. Juf Anne
heeft het afgelopen half jaar al bij ons op school stage gelopen in groep
3/4.
Voorlichting Clusius College en Werenfridus op school
Vrijdag 30 januari komen ’s morgens 2 docenten van het Clusius
College een presentatie geven over het Clusius College. ’s Middags
geeft Justin (hij zat vorig jaar groep 8) een voorlichting over ’t
Werenfridus. Beide voorlichtingen zijn voor groep 7 en 8 en duren
ongeveer 30 minuten.
Fijn weekend!