Lustrum Symposium LKPZ - Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en

VOORAANKONDIGING
Lustrum Symposium LKPZ
Vrijdag 23 januari 2015 — Spoorwegmuseum, Utrecht
“Een boek open over psychiatrie en zwangerschap:
perspectief voor moeder en kind”
Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap
bestaat 5 jaar! Het lustrum zal vooral in het teken staan van
de presentatie van het binnenkort te verschijnen handboek
Psychiatrie en Zwangerschap, het eerste Nederlandstalige
naslagwerk dat de volle breedte van dit onderwerp bestrijkt.
Een speciale gast zal dit boek in ontvangst nemen en ieder die
het symposium bezoekt, krijgt dit boek mee naar huis.
Vele auteurs uit het handboek komen hun hoofdstuk toelichten
in een presentatie of workshop. Daarnaast zijn er internationale
sprekers die hun kennis en onderzoek met ons delen, zodat wij dit
in Nederland kunnen toepassen. We kiezen tijdens dit symposium
nadrukkelijk voor onderwerpen die niet eerder aan bod zijn
gekomen bij de eerdere LKPZ-symposia.
Prof. dr. Louise Howard, psychiater en epidemioloog uit het
‘Institute of Psychiatry’ in Londen en momenteel voorzitter van
de ‘NICE guidelines’ komt spreken over de perinatale zorg in
Groot-Brittannië.
Een vernieuwende visie op peripartum depressie wordt door
prof. dr. Victor Pop, huisarts, Hoogleraar Eerstelijnszorg,
Vakgroep Medische Gezondheidspsychologie, Universiteit
van Tilburg gepresenteerd
Dr. Trine Munk-Olsen, senior onderzoeker en gezondheidswetenschapper uit Denemarken die uit een schier onuitputtelijke
bron aan gegevens komt vertellen over post partum psychiatrische
problematiek.
Rouw na verlies van (ongeboren) kind en de begeleiding hierbij
wordt door Prof. Dr Manu Keirse, Emeritus hoogleraar Faculteit
Geneeskunde KU Leuven besproken.
Verder komen aan de orde:
• Specifieke kwetsbaarheden rondom zwangerschap,
zoals seksueel misbruik en transculturele aspecten en
de screening naar deze kwetsbare groep;
• De moeder-kind interactie aan de hand van video interactie
begeleiding;
• Problemen rondom de bevalling, zoals post traumatische
stressstoornis en neonatale adaptatie na medicatie gebruik
van moeder;
• Medisch ethische en juridische aspecten.
Binnenkort volgt verdere informatie over het Lustrum Symposium
op 23 januari 2015 in het Spoorwegmuseum, Utrecht
Bekijk de videocompilatie van het vorige symposium.
vimeo.com/108464102
Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ) is een
gezamenlijk initiatief van professionals die werkzaam zijn binnen het gebied
van psychiatrie en zwangerschap.
Het LKPZ is opgericht uit een groeiende behoefte van zowel patiënten als
behandelaren om op te hoogte te blijven van de meest recente inzichten en
behandelmogelijkheden op het gebied van de zwangerschapsgerelateerde
psychiatrie.
Voor meer informatie:
www.lkpz.nl [email protected] twitter.com/lkpz
vimeo.com/lkpz